PROJEKTPLAN 2008 BAKGRUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN 2008 BAKGRUND"

Transkript

1 PROJEKTPLAN De Ungas SommarAkademi är ett konstnärligt arbete, ett ungdomsprojekt och ett demokratiprojekt för unga i Västra Götalandsregionen. Det handlar om att ge unga människor möjligheten till att genom ett sommarjobb pröva på och ta del av olika konstnärliga uttryck. Ungdomarna arbetar konstnärligt och producerar under en månad bland annat verk för olika offentliga rum och uppdrag. BAKGRUND Konstepidemin drev under åtta år projektet De Ungas Akademi; en föreläsningsserie för alla under 23 år. Kända och mindre kända konstnärer, kulturutövare, företagsledare och innovatörer bjöds in för "öppna samtal". Syftet var att ge ungdomar förebilder och inspiration till att förverkliga sina egna drömmar och idéer. Ur detta knoppade De Ungas. Syftet finns fortfarande kvar men projektet har utvecklats. Med De Ungas tas steget från akademi till praktisk verksamhet. Inspirationen för De Ungas kommer ifrån Galleri 37 i Chicago (www.gallery37.org ) som är ett socialt projekt med konstnärliga verktyg. Gallery 37 anses vara USA:s främsta projekt för karriärutveckling och yrkesträning för unga. För ca 10 år sedan var Bibbi Forsman i Chicago och arbetade som en av handledarna. Tillsammans med Mona Wallström har de drivit idén om att starta De Ungas på Konstepidemin. De ungas SommarAkademi smygstartade som en pilotstudie I somras, 2007, genomfördes DUSA i större skala och med en regionalsatellit i Stenungsund. I verkstäderna på Konstepidemin och på Mariagården i Stenungsund sommarjobbade sammanlagt trettioåtta ungdomar med konstnärliga verk. De var professionellt handledda av yrkesverksamma konstnärer.

2 NULÄGET För oss har det varit en fantastisk sommar. Ungdomarnas utvärdering är otroligt glädjande att läsa. Våra kunder, bland annat Lekterapin på Drottning Silvias barn & ungdomssjukhus, är mycket nöjda med slutprodukterna och samarbetet. Vår första satellit verkstad i Stenungsund har uttalat sin angelägenhet om att få vara med igen nästa år, och flera kommuner har uttryckt sitt intresse. Vi märker att vi fyller en viktig funktion för ungdomarna. DUSA står som en ganska annorlunda arbetsplats. DUSA innehåller såväl kunskapsöverföring, arbetspraktik och konkret eget arbete och blir en brygga mellan kulturer och verkligheter. DUSA skapar en god förutsättning för ett starkt kulturliv i Västra Götalandsregionen., Genom att låta sommarjobbarna ta ansvar, jobba mot mål, stärkas i och lita på sin kreativitet skapar DUSA en växande självkänsla hos de unga. FRAMTIDEN Vi är fast beslutna över att fortsätta. Vi vill mer - och vi vet att vi kan bli bättre. Det finns mycket kvar att genomföra och utveckla. Vårt arbete kan delas in i olika delar Arbeta för att ha fler satelliter. I år fanns en och under vill vi ha TRE satellitverkstäder runt om i regionen. Detta för att ge fler ungdomar chansen till delaktighet och komma ut mer i regionen. Arbeta för att genomföra DUSA under 4 veckor på Konstepidemin igen sommaren Arbeta med att DUSA blir en stark brygga till arbetslivet, att hitta forum, en plattform och nätverk. DUSA är en självklar plats för att berätta om olika ungdomssatsningar och demokratiprojekt som pågår i regionen. DUSAs planerade teater, workshop och inspirationsföreläsning turné är ett led i detta. Arbeta för att även fortsättningsvis hitta bra kunder till slutprodukterna. Kunderna skall finnas runt om i regionen på olika kommunala och privata institutioner och företag. Att DUSA finns virtuellt, via webben, året om. Rekrytering. Att skapa arbetsgrupper med olika kulturell bakgrund. MÅL De Ungas på Konstepidemin ska bli en kontinuerlig årligt återkommande verksamhet ge ungdomar utrymme för kreativitet och konstnärliga uttryck ge ungdomar med olika bakgrund meningsfull erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra ge ungdomar arbetsträning och färdigheter att utveckla egna projekt ge konstnärer inom olika områden möjlighet att dela med sig av sin yrkeserfarenhet och övning i att handleda inom sitt område skapa ökade kontakter mellan infödda och inflyttade kulturutövare skapa utbyte av och intresse för kultur i nya grupper ge ökad förståelse för att kultur i olika former kan vara ett yrkesval öppna Konstepidemin för nya impulser och ta tillvara de resurser och den kompetens som finns hos konstnärerna på Konstepidemin

3 MÅLGRUPP DUSA riktas till kulturintresserade ungdomar mellan år i Västra Götaland. Vi vänder oss ut brett till ungdomar runt om i regionen som med coachning och handledning vill utveckla sina egna förmågor och skapa egna projekt. Rekryteringen till högre konstnärliga utbildningar sker ofta i svensk medelklass, utbildningarna speglar inte vårt samhälles sammansättning. Vi ser ett egenvärde i att sommarjobbarna på DUSA får arbeta tillsammans med andra som har olika kulturell bakgrund och som kommer ifrån olika delar av staden/kommunen. NÄR? VAR? HUR? TIDSPLAN Projektet har en begränsad tid och löper 1 oktober 2007 till och med oktober. Kort kan man beskriva att genomförandefasen pågår under fyra sommarveckor. Då arbetar ungdomarna i sina verkstäder. Under resterande delen/året finns DUSA virtuellt på webben. Arbetet består av förberedelse, regional medverkan, rekrytering och samordning, kartläggning och att söka medel och kunder till DUSA produkter. En turné görs dels för att hitta intressenter för fler DUSA satelliter och för att fler ungdomar skall få chansen att deltaga och bli inspirerade. Efter genomförandefasen görs efterarbete, uppföljning, utvärdering, rapport och ansökningar. Månad Oktober 2007 November 2007 December 2007 Januari Innehåll Slutrapport DUSA 2007 färdigställs och distribueras Uppdatering av hemsidan Kontakt och rapportering med liknande verksamheter Gallery 37 i England och på Island Färdigställande av register till deltagare och samarbetspartner till DUSA 07 Färdigställande av register till press Sammankallande av Kontaktråd Utskick och boka möten med regionala kultursamordnare samordnare andra regionala aktörer ang. DUSA satellit 08 Regional inventering; kommuner, företag, verksamheter Skriv behovslista och fortsätt inventering av finansiärer, sponsorer av ungdomsanställningar Påbörja ansökningar fonder sponsorer löpande Inbjudan, kontakt och möten med tänkbara satelliter" Kontakt med kommunala sommarjobbsprogram Beslut om verkstäder Konstepidemin, handledare Möte med kontaktråd Regionala kontakter; innehåll i, handledare för och placering av satellitverkstäder Boka lokaler Konstepidemin Projektledning, organisation Turné i regionen med En scenisk rapsodi av teaterverkstaden DUSA07 och representanter ifrån satelliten i Stenungsund för att informera kommande sommarjobbare Diskussion om internationellt samarbete med Gallery 37 i Birmingham eller Reykavik. Bidragsansökningar avseende "Inbjudan, kontakt och möten med tänkbara satelliter" Möten och beslut om kommande satelliter med regionala samarbetspartners Planeringsmöte handledare Försäljningsplanering; uppdrag, verk och föreställningar. Beslut om internationellt samarbete med Gallery 37 i Birmingham eller Reykavik "Inbjudan, kontakt och möten med tänkbara satelliter" uppdatera webben Rekrytering av ungdomar; information till skolor, föreningar, kulturhus Boka workshop och inspirationsföreläsningar i regionen Möten med arbetsmarknadsnämnder/arbetsförmedlingar i regionen ang. sommarjobbare samt Inbjudan, kontakt och möten med tänkbara unga assistenter och satelliter

4 Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Bokning av regionala och kommunala kunder /uppdrag till DUSA:s verk Beslut om antal satelliter i regionen Påbörja schema- och programläggning, boka föreläsare och workshops Första pressutskick "Inbjudan, kontakt och möten med tänkbara satelliter" färdigställande av register Marknadsföringsarbete regionalt och kommunalt på gymnasieskolor turné i regionen med representanter ifrån alla verksräder ifrån DUSA 07 Materialinventering och inköp av material Bokning av workshop och inspirationsföreläsningar i regionen Utlysning av ungdomssommarjobb i Göteborgs kommun Fastställande av antal workshops och inspirationsföreläsningar i regionen Kontraktskrivning workshops och inspirationsföreläsningar i regionen Rekrytera assistenter Intervjuer och antagning Färdigställande av informationsmaterial diverse trycksaker etc. Materialanskaffning Pressinformation och information till allmänheten Slutlig schemaläggning och regional samordning Bokning och regional samordning av sista DUSA veckans aktiviteter. Happenings, vernissage, föreställningar, tillstånd etc. Bokning och slutliga skriftliga överenskommelser mellan kunder och DUSA samordning, administration Iordningställande av verkstäder Pressutskick Intromöte med sommarjobbare regionalt och kommunalt Introduktions möte med alla sommarjobbare, handledare och deltagare Genomförande av De Ungas SommarAkademi, (2 v av 4 veckor ) Presskontakter Kontakt, samordning och resor till och med DUSA satelliter Fortsatt Genomförande av De Ungas SommarAkademi, (2 v av 4 veckor ) Utvärdering Avveckling av verkstäder, återställande lokaler Slutrapportering löner, arbetsintyg Sammanställning av dokumentation Utvärdering färdigställs Slutrapport DUSA 2007 färdigställs och distribueras Uppdatering av hemsidan

5 Oktober Kontakt och rapportering med liknande verksamheter Gallery 37 i England och på Island Projektplanering och budget Påbörja bidragsansökningar avseende Gör infomaterial till regionala kultursamordnare samordnare och andra regionala aktörer ang. DUSA satellit 08 Utvärdering avslutas Slutrapport DUSA 2007 färdigställs och distribueras Uppdatering av hemsidan Kontakt och rapportering med liknande verksamheter Gallery 37 i England och på Island Projektplanering och budget Påbörja bidragsansökningar avseende Gör infomaterial till regionala kultursamordnare samordnare och andra regionala aktörer ang. DUSA satellit 08 EKONOMI, RESURSER OCH BEHOV Budgeten är räknad på erfarenheter från föregående år. Projektets styrka ligger i personella resurser och ideelltengagemang. Erfarenheterna från sommaren 2006 och 2007 har visat att det är bra att skynda långsamt. Vi undersöker hur man på bästa sätt kan ta vara på de lärdomar vi tagit. En satellit kostar tex mer än vad vi från början trodde. Därför hade DUSA 2007 en satellit. Målet är att genomföra TRE satelliter. Det är ett realistiskt mål att tänka sig ca 30 ungdomar på Konstepidemin och ca 30 ungdomar i olika Satellitverkstäder i regionen. Policy Alla i verksamheten ska vara anställda. Ungdomarna ska ha lön för studier/arbete på DUSA. Det tydliggör att man värderar skapandet som ett viktigt arbete där man kan ställa de krav som finns i en arbetssituation. Deltagande konstnärer ska vara projektanställda. Det är önskvärt att projektledningen finns under hela årscykeln. För att fullt ut kunna följa intentionerna med DUSA krävs framförhållning; att förankra och informera, hitta finansiärer och samarbeten kräver avlönad tid. Allt som produceras ska kunna generera pengar tillbaka till projektet. Uppträdanden och föreställningar ska säljas till företag, kommuner, sponsorer etc. Konstnärliga uppdrag ska kunna ha en färdig placering; t.ex. utsmyckning av en skolgård, stolar (som konstverk och funktion) till ungdomsmottagningar osv Satellit kommuner, som har en DUSA verkstad behöver endast betala verkens materialkostnad därmed kommer arbetskraften automatiskt kommunen till nytta. DUSA behov under förberedelse- och genomförandefasen För att fullt ut genomföra intentionerna med verksamheten behövs projektsamordning kontinuerligt över hela året. En heltidstjänst, möjligen delad av flera personer med olika kompetens och uppgifter, skulle täcka hela behovet, för kontinuitet och framförhållning. Verkstäderna behöver mer produktionsassistens. Där ser vi möjligheter med att anställa ungdomar med tidigare erfarenhet från DUSA eller annan kulturproduktion. I varje verkstad vill vi anställa en till två ungdomar som coachar/produktionsassistenter/tekniker. På så sätt kan vi arbeta långsiktigt med DUSA:s sommarjobbare. Tanken är att assistentens lön skall finansieras av arbetsförmedlingen och att DUSA blir en praktikplats.

6 DUSA SOM REGIONALT PROJEKT DUSA är ett regionalt projekt. Därför vill vi utveckla hur man ska kunna verka inom större delar av regionen. I år, 2007, hade vi för första gången en satellit. Det var otroligt uppskattat och lärorikt. Det gör att vi under vill växa och pröva att genomföra TRE satellitverkstäder i kommuner med egna sommarjobbsprogram. Fortsätta med gemensamma föreläsare och inspiratörerer och att under arbetsperioden samla verkstäderna till speciella workshops och avslutningsdag etc. Att efter och före arbetsperioden genomföra en DUSA besöker turné, på unga människors samlingsplatser i regionen. Med workshop, inspirationsföreläsningar, teater eller liknande Att under arbetsmånaden samla samtliga DUSA verkstäder vid publika sammanhang i regionen som tex stadsfestivaler eller liknande SAMARBETEN 2006 och 2007 samarbetade vi med studieförbundet Sensus som ju har regional verksamhet. Samarbetet upplevdes som positivt från båda håll och vi ska se på möjligheterna att även samarbeta. I skrivandes stund är inget bestämt kring nästa års kunder MEN våra kunder har uttryckt en önskan om fortsatt samarbete, så kanske deltar vi på Kulturkalaset även nästa år. Likaså kommer vi att ha ett fortsatt samarbete med Buskul projektet på drottning Silvias barn och ungdomssjukhus. Och det finns planer och intresse att fler sjukhus i regionen vill använda oss för att skapa verk till olika rum. Att vår första satellit är positiv och vill hänga på tåget igen är roligt. Vi tänker att vi vill utöka samarbetet med större regional spridning. SUCCÉFAKTORER Det som gjorde De Ungas SommarAkademi 2007 lyckat tar vi med oss: Tydliga mål Tydligt ansvar för slutprodukten Mycket nöjda sommarjobbare DUSA:s projektledning lyckades få bra och lagom många uppdragsgivare och arenor till offentliga verk Gruppen och det positiva grupptrycket Handledarnas och projektledarnas erfarenhet Att ungdomar har lön i en arbetssituation där man kan ställa självklara krav genom bla. demokratiska forum som ungdomarnas veckomöten med projektledare Struktur och regler Trygghet för individen Utrymme att prata om väsentligheter Verklighetsinriktad verksamhet HUR KAN UNGDOMARNA GÅ VIDARE? DUSA kan och ska inte fortsätta arbeta med ungdomarnas vidare projekt. Det finns i projektet i dagsläget inte resurser att arbeta med någon eventuell fortsättning på verkstäderna efteråt. Däremot ska vi göra allt vi kan för att ungdomarnas projekt ska kunna flyga ut på egna vingar. Under DUSA får de vägledning och tips för hur de själva ska kunna komma vidare. Jobbcoaching är ett återkommande inslag under jobbmånaden. Vår samarbetspart studieförbundet Sensus informerar också om möjligheten att starta studiecirklar och därmed fortsätta med sina drömmar och ambitioner. Med turnéer i regionen ger vi möjlighet till

7 återknytning men framför allt vill vi visa dem andra regionala projekt och forum där ungdomarna skulle kunna komma vidare i projektidéer. Webben finns också, året om. Därför vill DUSA utveckla den. På hemsidan skall det finnas länkas till bra ställen att söka pengar till projekt, var och vad det finns jobb att söka, samarbetspartners eller kurser att gå etc. KONSTEPIDEMIN Konstepidemin drivs som en ideell förening och är belägen i ett före detta epidemisjukhus i centrala Göteborg. Inom området finns hundratalet ateljéer där ca 150 konstnärer arbetar inom olika konstformer. Här finns också gästateljéer, restaurang, Galleri Konstepidemin, två installationsgallerier samt Galleri Hnoss för internationell smyckekonst. Förutom De Ungas Akademi finns Barnakademin med konstnärlig verksamhet för mindre barn, som också drivits framgångsrikt i många år. Konstepidemins verksamhet finansieras av hyresintäkter och bidrag från Göteborgs kommun för utåtriktad verksamhet (Galleri Hnoss har ett eget bidrag från Statens Kulturråd). Mycket arbete sker ideellt av föreningens konstnärer. Sedan en tid pågår ett mer aktivt arbete för att utöka den utåtriktade verksamheten. Konstepidemin vill öppna för en ny publik att hitta hit samtidigt som man vill öka sina kontakter med samhället runtomkring. Konstepidemins Kulturkommitte bildades 2004 med detta syfte, och för att förstärka och samordna alla de resurser som Konstepidemin rymmer. Den består av en grupp konstnärer verksamma inom området, som arbetar jämsides med föreningens styrelse. De Ungas SommarAkademi ligger i linje med kommitténs arbete. På Konstepidemin finns faciliteter och resurser att driva sommarverksamheten; arbets- och repetitionslokaler samt lokaler för utställningar och offentliga framträdanden. Här finns yrkesverksamma konstnärer som kan fungera som handledare och människor med erfarenhet av projektledning. Tillgängligheten från olika delar av Göteborg är stor med Linneplatsen som knutpunkt för spårvagn och bussar. Kulturkommittén är ansvarig för Konstepidemins utåtriktade arbete. Projektledningen för De ungas akademi kommer att ha kontor på Konstepidemin och ska arbeta nära Kulturkommittén och den anställda administrativa personalen. För att utveckla De Ungas sommarakademi på bästa sätt, ska ett kontaktråd samlas, med representanter för Konstepidemin, ungdomar som deltar och andra berörda från kommun och region, AF med inriktning på ungdom och kultur m.fl. Rådet ska samla kunskap om områdena kultur, utbildning, arbetsmarknad, mångkultur och regional utveckling, och ha som uppgift att föreslå förbättringar och finansiering. Sommarakademin ska även i fortsättning nogsamt utvärderas av alla inblandade. Kontakt: Konstepidemins kulturkommitte Mona Wallström, och Bibbi Forsman, Projektledning De Ungas Anna Rådvik, och Sofia Åhrman, De Ungas, Konstepidemin, Konstepideminsväg 6, Göteborg Bilagor: Rapport DUSA 2007 Ungdomarnas utvärdering 2007 Budget Utvärderingsplan