PROJEKTPLAN 2008 BAKGRUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN 2008 BAKGRUND"

Transkript

1 PROJEKTPLAN De Ungas SommarAkademi är ett konstnärligt arbete, ett ungdomsprojekt och ett demokratiprojekt för unga i Västra Götalandsregionen. Det handlar om att ge unga människor möjligheten till att genom ett sommarjobb pröva på och ta del av olika konstnärliga uttryck. Ungdomarna arbetar konstnärligt och producerar under en månad bland annat verk för olika offentliga rum och uppdrag. BAKGRUND Konstepidemin drev under åtta år projektet De Ungas Akademi; en föreläsningsserie för alla under 23 år. Kända och mindre kända konstnärer, kulturutövare, företagsledare och innovatörer bjöds in för "öppna samtal". Syftet var att ge ungdomar förebilder och inspiration till att förverkliga sina egna drömmar och idéer. Ur detta knoppade De Ungas. Syftet finns fortfarande kvar men projektet har utvecklats. Med De Ungas tas steget från akademi till praktisk verksamhet. Inspirationen för De Ungas kommer ifrån Galleri 37 i Chicago (www.gallery37.org ) som är ett socialt projekt med konstnärliga verktyg. Gallery 37 anses vara USA:s främsta projekt för karriärutveckling och yrkesträning för unga. För ca 10 år sedan var Bibbi Forsman i Chicago och arbetade som en av handledarna. Tillsammans med Mona Wallström har de drivit idén om att starta De Ungas på Konstepidemin. De ungas SommarAkademi smygstartade som en pilotstudie I somras, 2007, genomfördes DUSA i större skala och med en regionalsatellit i Stenungsund. I verkstäderna på Konstepidemin och på Mariagården i Stenungsund sommarjobbade sammanlagt trettioåtta ungdomar med konstnärliga verk. De var professionellt handledda av yrkesverksamma konstnärer.

2 NULÄGET För oss har det varit en fantastisk sommar. Ungdomarnas utvärdering är otroligt glädjande att läsa. Våra kunder, bland annat Lekterapin på Drottning Silvias barn & ungdomssjukhus, är mycket nöjda med slutprodukterna och samarbetet. Vår första satellit verkstad i Stenungsund har uttalat sin angelägenhet om att få vara med igen nästa år, och flera kommuner har uttryckt sitt intresse. Vi märker att vi fyller en viktig funktion för ungdomarna. DUSA står som en ganska annorlunda arbetsplats. DUSA innehåller såväl kunskapsöverföring, arbetspraktik och konkret eget arbete och blir en brygga mellan kulturer och verkligheter. DUSA skapar en god förutsättning för ett starkt kulturliv i Västra Götalandsregionen., Genom att låta sommarjobbarna ta ansvar, jobba mot mål, stärkas i och lita på sin kreativitet skapar DUSA en växande självkänsla hos de unga. FRAMTIDEN Vi är fast beslutna över att fortsätta. Vi vill mer - och vi vet att vi kan bli bättre. Det finns mycket kvar att genomföra och utveckla. Vårt arbete kan delas in i olika delar Arbeta för att ha fler satelliter. I år fanns en och under vill vi ha TRE satellitverkstäder runt om i regionen. Detta för att ge fler ungdomar chansen till delaktighet och komma ut mer i regionen. Arbeta för att genomföra DUSA under 4 veckor på Konstepidemin igen sommaren Arbeta med att DUSA blir en stark brygga till arbetslivet, att hitta forum, en plattform och nätverk. DUSA är en självklar plats för att berätta om olika ungdomssatsningar och demokratiprojekt som pågår i regionen. DUSAs planerade teater, workshop och inspirationsföreläsning turné är ett led i detta. Arbeta för att även fortsättningsvis hitta bra kunder till slutprodukterna. Kunderna skall finnas runt om i regionen på olika kommunala och privata institutioner och företag. Att DUSA finns virtuellt, via webben, året om. Rekrytering. Att skapa arbetsgrupper med olika kulturell bakgrund. MÅL De Ungas på Konstepidemin ska bli en kontinuerlig årligt återkommande verksamhet ge ungdomar utrymme för kreativitet och konstnärliga uttryck ge ungdomar med olika bakgrund meningsfull erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra ge ungdomar arbetsträning och färdigheter att utveckla egna projekt ge konstnärer inom olika områden möjlighet att dela med sig av sin yrkeserfarenhet och övning i att handleda inom sitt område skapa ökade kontakter mellan infödda och inflyttade kulturutövare skapa utbyte av och intresse för kultur i nya grupper ge ökad förståelse för att kultur i olika former kan vara ett yrkesval öppna Konstepidemin för nya impulser och ta tillvara de resurser och den kompetens som finns hos konstnärerna på Konstepidemin

3 MÅLGRUPP DUSA riktas till kulturintresserade ungdomar mellan år i Västra Götaland. Vi vänder oss ut brett till ungdomar runt om i regionen som med coachning och handledning vill utveckla sina egna förmågor och skapa egna projekt. Rekryteringen till högre konstnärliga utbildningar sker ofta i svensk medelklass, utbildningarna speglar inte vårt samhälles sammansättning. Vi ser ett egenvärde i att sommarjobbarna på DUSA får arbeta tillsammans med andra som har olika kulturell bakgrund och som kommer ifrån olika delar av staden/kommunen. NÄR? VAR? HUR? TIDSPLAN Projektet har en begränsad tid och löper 1 oktober 2007 till och med oktober. Kort kan man beskriva att genomförandefasen pågår under fyra sommarveckor. Då arbetar ungdomarna i sina verkstäder. Under resterande delen/året finns DUSA virtuellt på webben. Arbetet består av förberedelse, regional medverkan, rekrytering och samordning, kartläggning och att söka medel och kunder till DUSA produkter. En turné görs dels för att hitta intressenter för fler DUSA satelliter och för att fler ungdomar skall få chansen att deltaga och bli inspirerade. Efter genomförandefasen görs efterarbete, uppföljning, utvärdering, rapport och ansökningar. Månad Oktober 2007 November 2007 December 2007 Januari Innehåll Slutrapport DUSA 2007 färdigställs och distribueras Uppdatering av hemsidan Kontakt och rapportering med liknande verksamheter Gallery 37 i England och på Island Färdigställande av register till deltagare och samarbetspartner till DUSA 07 Färdigställande av register till press Sammankallande av Kontaktråd Utskick och boka möten med regionala kultursamordnare samordnare andra regionala aktörer ang. DUSA satellit 08 Regional inventering; kommuner, företag, verksamheter Skriv behovslista och fortsätt inventering av finansiärer, sponsorer av ungdomsanställningar Påbörja ansökningar fonder sponsorer löpande Inbjudan, kontakt och möten med tänkbara satelliter" Kontakt med kommunala sommarjobbsprogram Beslut om verkstäder Konstepidemin, handledare Möte med kontaktråd Regionala kontakter; innehåll i, handledare för och placering av satellitverkstäder Boka lokaler Konstepidemin Projektledning, organisation Turné i regionen med En scenisk rapsodi av teaterverkstaden DUSA07 och representanter ifrån satelliten i Stenungsund för att informera kommande sommarjobbare Diskussion om internationellt samarbete med Gallery 37 i Birmingham eller Reykavik. Bidragsansökningar avseende "Inbjudan, kontakt och möten med tänkbara satelliter" Möten och beslut om kommande satelliter med regionala samarbetspartners Planeringsmöte handledare Försäljningsplanering; uppdrag, verk och föreställningar. Beslut om internationellt samarbete med Gallery 37 i Birmingham eller Reykavik "Inbjudan, kontakt och möten med tänkbara satelliter" uppdatera webben Rekrytering av ungdomar; information till skolor, föreningar, kulturhus Boka workshop och inspirationsföreläsningar i regionen Möten med arbetsmarknadsnämnder/arbetsförmedlingar i regionen ang. sommarjobbare samt Inbjudan, kontakt och möten med tänkbara unga assistenter och satelliter

4 Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Bokning av regionala och kommunala kunder /uppdrag till DUSA:s verk Beslut om antal satelliter i regionen Påbörja schema- och programläggning, boka föreläsare och workshops Första pressutskick "Inbjudan, kontakt och möten med tänkbara satelliter" färdigställande av register Marknadsföringsarbete regionalt och kommunalt på gymnasieskolor turné i regionen med representanter ifrån alla verksräder ifrån DUSA 07 Materialinventering och inköp av material Bokning av workshop och inspirationsföreläsningar i regionen Utlysning av ungdomssommarjobb i Göteborgs kommun Fastställande av antal workshops och inspirationsföreläsningar i regionen Kontraktskrivning workshops och inspirationsföreläsningar i regionen Rekrytera assistenter Intervjuer och antagning Färdigställande av informationsmaterial diverse trycksaker etc. Materialanskaffning Pressinformation och information till allmänheten Slutlig schemaläggning och regional samordning Bokning och regional samordning av sista DUSA veckans aktiviteter. Happenings, vernissage, föreställningar, tillstånd etc. Bokning och slutliga skriftliga överenskommelser mellan kunder och DUSA samordning, administration Iordningställande av verkstäder Pressutskick Intromöte med sommarjobbare regionalt och kommunalt Introduktions möte med alla sommarjobbare, handledare och deltagare Genomförande av De Ungas SommarAkademi, (2 v av 4 veckor ) Presskontakter Kontakt, samordning och resor till och med DUSA satelliter Fortsatt Genomförande av De Ungas SommarAkademi, (2 v av 4 veckor ) Utvärdering Avveckling av verkstäder, återställande lokaler Slutrapportering löner, arbetsintyg Sammanställning av dokumentation Utvärdering färdigställs Slutrapport DUSA 2007 färdigställs och distribueras Uppdatering av hemsidan

5 Oktober Kontakt och rapportering med liknande verksamheter Gallery 37 i England och på Island Projektplanering och budget Påbörja bidragsansökningar avseende Gör infomaterial till regionala kultursamordnare samordnare och andra regionala aktörer ang. DUSA satellit 08 Utvärdering avslutas Slutrapport DUSA 2007 färdigställs och distribueras Uppdatering av hemsidan Kontakt och rapportering med liknande verksamheter Gallery 37 i England och på Island Projektplanering och budget Påbörja bidragsansökningar avseende Gör infomaterial till regionala kultursamordnare samordnare och andra regionala aktörer ang. DUSA satellit 08 EKONOMI, RESURSER OCH BEHOV Budgeten är räknad på erfarenheter från föregående år. Projektets styrka ligger i personella resurser och ideelltengagemang. Erfarenheterna från sommaren 2006 och 2007 har visat att det är bra att skynda långsamt. Vi undersöker hur man på bästa sätt kan ta vara på de lärdomar vi tagit. En satellit kostar tex mer än vad vi från början trodde. Därför hade DUSA 2007 en satellit. Målet är att genomföra TRE satelliter. Det är ett realistiskt mål att tänka sig ca 30 ungdomar på Konstepidemin och ca 30 ungdomar i olika Satellitverkstäder i regionen. Policy Alla i verksamheten ska vara anställda. Ungdomarna ska ha lön för studier/arbete på DUSA. Det tydliggör att man värderar skapandet som ett viktigt arbete där man kan ställa de krav som finns i en arbetssituation. Deltagande konstnärer ska vara projektanställda. Det är önskvärt att projektledningen finns under hela årscykeln. För att fullt ut kunna följa intentionerna med DUSA krävs framförhållning; att förankra och informera, hitta finansiärer och samarbeten kräver avlönad tid. Allt som produceras ska kunna generera pengar tillbaka till projektet. Uppträdanden och föreställningar ska säljas till företag, kommuner, sponsorer etc. Konstnärliga uppdrag ska kunna ha en färdig placering; t.ex. utsmyckning av en skolgård, stolar (som konstverk och funktion) till ungdomsmottagningar osv Satellit kommuner, som har en DUSA verkstad behöver endast betala verkens materialkostnad därmed kommer arbetskraften automatiskt kommunen till nytta. DUSA behov under förberedelse- och genomförandefasen För att fullt ut genomföra intentionerna med verksamheten behövs projektsamordning kontinuerligt över hela året. En heltidstjänst, möjligen delad av flera personer med olika kompetens och uppgifter, skulle täcka hela behovet, för kontinuitet och framförhållning. Verkstäderna behöver mer produktionsassistens. Där ser vi möjligheter med att anställa ungdomar med tidigare erfarenhet från DUSA eller annan kulturproduktion. I varje verkstad vill vi anställa en till två ungdomar som coachar/produktionsassistenter/tekniker. På så sätt kan vi arbeta långsiktigt med DUSA:s sommarjobbare. Tanken är att assistentens lön skall finansieras av arbetsförmedlingen och att DUSA blir en praktikplats.

6 DUSA SOM REGIONALT PROJEKT DUSA är ett regionalt projekt. Därför vill vi utveckla hur man ska kunna verka inom större delar av regionen. I år, 2007, hade vi för första gången en satellit. Det var otroligt uppskattat och lärorikt. Det gör att vi under vill växa och pröva att genomföra TRE satellitverkstäder i kommuner med egna sommarjobbsprogram. Fortsätta med gemensamma föreläsare och inspiratörerer och att under arbetsperioden samla verkstäderna till speciella workshops och avslutningsdag etc. Att efter och före arbetsperioden genomföra en DUSA besöker turné, på unga människors samlingsplatser i regionen. Med workshop, inspirationsföreläsningar, teater eller liknande Att under arbetsmånaden samla samtliga DUSA verkstäder vid publika sammanhang i regionen som tex stadsfestivaler eller liknande SAMARBETEN 2006 och 2007 samarbetade vi med studieförbundet Sensus som ju har regional verksamhet. Samarbetet upplevdes som positivt från båda håll och vi ska se på möjligheterna att även samarbeta. I skrivandes stund är inget bestämt kring nästa års kunder MEN våra kunder har uttryckt en önskan om fortsatt samarbete, så kanske deltar vi på Kulturkalaset även nästa år. Likaså kommer vi att ha ett fortsatt samarbete med Buskul projektet på drottning Silvias barn och ungdomssjukhus. Och det finns planer och intresse att fler sjukhus i regionen vill använda oss för att skapa verk till olika rum. Att vår första satellit är positiv och vill hänga på tåget igen är roligt. Vi tänker att vi vill utöka samarbetet med större regional spridning. SUCCÉFAKTORER Det som gjorde De Ungas SommarAkademi 2007 lyckat tar vi med oss: Tydliga mål Tydligt ansvar för slutprodukten Mycket nöjda sommarjobbare DUSA:s projektledning lyckades få bra och lagom många uppdragsgivare och arenor till offentliga verk Gruppen och det positiva grupptrycket Handledarnas och projektledarnas erfarenhet Att ungdomar har lön i en arbetssituation där man kan ställa självklara krav genom bla. demokratiska forum som ungdomarnas veckomöten med projektledare Struktur och regler Trygghet för individen Utrymme att prata om väsentligheter Verklighetsinriktad verksamhet HUR KAN UNGDOMARNA GÅ VIDARE? DUSA kan och ska inte fortsätta arbeta med ungdomarnas vidare projekt. Det finns i projektet i dagsläget inte resurser att arbeta med någon eventuell fortsättning på verkstäderna efteråt. Däremot ska vi göra allt vi kan för att ungdomarnas projekt ska kunna flyga ut på egna vingar. Under DUSA får de vägledning och tips för hur de själva ska kunna komma vidare. Jobbcoaching är ett återkommande inslag under jobbmånaden. Vår samarbetspart studieförbundet Sensus informerar också om möjligheten att starta studiecirklar och därmed fortsätta med sina drömmar och ambitioner. Med turnéer i regionen ger vi möjlighet till

7 återknytning men framför allt vill vi visa dem andra regionala projekt och forum där ungdomarna skulle kunna komma vidare i projektidéer. Webben finns också, året om. Därför vill DUSA utveckla den. På hemsidan skall det finnas länkas till bra ställen att söka pengar till projekt, var och vad det finns jobb att söka, samarbetspartners eller kurser att gå etc. KONSTEPIDEMIN Konstepidemin drivs som en ideell förening och är belägen i ett före detta epidemisjukhus i centrala Göteborg. Inom området finns hundratalet ateljéer där ca 150 konstnärer arbetar inom olika konstformer. Här finns också gästateljéer, restaurang, Galleri Konstepidemin, två installationsgallerier samt Galleri Hnoss för internationell smyckekonst. Förutom De Ungas Akademi finns Barnakademin med konstnärlig verksamhet för mindre barn, som också drivits framgångsrikt i många år. Konstepidemins verksamhet finansieras av hyresintäkter och bidrag från Göteborgs kommun för utåtriktad verksamhet (Galleri Hnoss har ett eget bidrag från Statens Kulturråd). Mycket arbete sker ideellt av föreningens konstnärer. Sedan en tid pågår ett mer aktivt arbete för att utöka den utåtriktade verksamheten. Konstepidemin vill öppna för en ny publik att hitta hit samtidigt som man vill öka sina kontakter med samhället runtomkring. Konstepidemins Kulturkommitte bildades 2004 med detta syfte, och för att förstärka och samordna alla de resurser som Konstepidemin rymmer. Den består av en grupp konstnärer verksamma inom området, som arbetar jämsides med föreningens styrelse. De Ungas SommarAkademi ligger i linje med kommitténs arbete. På Konstepidemin finns faciliteter och resurser att driva sommarverksamheten; arbets- och repetitionslokaler samt lokaler för utställningar och offentliga framträdanden. Här finns yrkesverksamma konstnärer som kan fungera som handledare och människor med erfarenhet av projektledning. Tillgängligheten från olika delar av Göteborg är stor med Linneplatsen som knutpunkt för spårvagn och bussar. Kulturkommittén är ansvarig för Konstepidemins utåtriktade arbete. Projektledningen för De ungas akademi kommer att ha kontor på Konstepidemin och ska arbeta nära Kulturkommittén och den anställda administrativa personalen. För att utveckla De Ungas sommarakademi på bästa sätt, ska ett kontaktråd samlas, med representanter för Konstepidemin, ungdomar som deltar och andra berörda från kommun och region, AF med inriktning på ungdom och kultur m.fl. Rådet ska samla kunskap om områdena kultur, utbildning, arbetsmarknad, mångkultur och regional utveckling, och ha som uppgift att föreslå förbättringar och finansiering. Sommarakademin ska även i fortsättning nogsamt utvärderas av alla inblandade. Kontakt: Konstepidemins kulturkommitte Mona Wallström, och Bibbi Forsman, Projektledning De Ungas Anna Rådvik, och Sofia Åhrman, De Ungas, Konstepidemin, Konstepideminsväg 6, Göteborg Bilagor: Rapport DUSA 2007 Ungdomarnas utvärdering 2007 Budget Utvärderingsplan

De Ungas SommarAkademi DUSA projektplan 2007

De Ungas SommarAkademi DUSA projektplan 2007 De Ungas SommarAkademi DUSA projektplan 2007 Under sommaren 2006 smygstartade De Ungas SommarAkademi i en pilotstudie. 2007 vill vi som planerat bygga vidare på verksamheten i större skala, med de goda

Läs mer

Detta är det bästa sommar jobb jag någonsin kommer att ha haft

Detta är det bästa sommar jobb jag någonsin kommer att ha haft RAPPORT, De Ungas på Konstepidemin 2007 Detta är det bästa sommar jobb jag någonsin kommer att ha haft citat av en DUSA-sommarjobbare 2007 Sofia Åhrman, projektledare Konstepidemin De Ungas sofia@konstepidemin.se

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

PROJEKTPLAN Projektering Konstverkstad för Barn och Unga på Konstepidemin / Artspace for youth and children.

PROJEKTPLAN Projektering Konstverkstad för Barn och Unga på Konstepidemin / Artspace for youth and children. PROJEKTPLAN Projektering Konstverkstad för Barn och Unga på Konstepidemin / Artspace for youth and children. SAMMANFATTNING AV PROJEKTET Konstepidemins två verksamheter, Barnakademin och De Ungas, vill

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Utvärderingsrapport Ungdomskraft

Utvärderingsrapport Ungdomskraft Utvärderingsrapport Ungdomskraft Av Mikael Håkansson och Anne Markowski, European Minds Sweden AB 2012 27.08.2012 SIDA 2-4 1. Utvärderingsansats i projektet Ungdomskraft European Minds ansvarar för den

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Inledning Kort beskrivning av hela projektet Vi har börjat utveckla en idé på ett projekt under arbetsnamnet Staden vi vill ha. Vi har inspirerats bland

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Alla barns rätt till kultur i Örebro län fokus asylsökande/nyanlända

Alla barns rätt till kultur i Örebro län fokus asylsökande/nyanlända Tjänsteställe, handläggare Datum Kultur och ideell sektor, Lena Adem 2016-06-28 Alla barns rätt till kultur i Örebro län fokus asylsökande/nyanlända Kultur är läkande och skapar meningsfullhet i tillvaron.

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Sommarjobb i Nacka 2015

Sommarjobb i Nacka 2015 UTVÄRDERING Sommarjobb i Nacka 2015 Sommarjobb i Nacka Inledning Nacka kommun erbjuder sedan några år tillbaka sommarjobb till ungdomar. En första kontakt med arbetsmarknaden är oerhört viktig för alla

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO Syfte Att åter göra vattenpolo till en etablerad idrott i Sverige genom att flytta fokus och resurser från landslagsverksamhet till breddutveckling. Bakgrund och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Dissektion KulturKompetens. - kvalitetssäkrande nätverk för kraftfulla bryggor mellan ungdomar och arbetsliv

Dissektion KulturKompetens. - kvalitetssäkrande nätverk för kraftfulla bryggor mellan ungdomar och arbetsliv Dissektion KulturKompetens - kvalitetssäkrande nätverk för kraftfulla bryggor mellan ungdomar och arbetsliv SAMMANFATTNING Dissektion KulturKompetens (DKK) är ett nätverk för erfarenhetsutbyte och information.

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Slutrapport, projekt Nyfikeby

Slutrapport, projekt Nyfikeby 1 Göteborg 2009-12-01 Slutrapport, projekt Nyfikeby Inledning Vad är Nyfikeby? Nyfikeby är en webbplats för barn i förskoleålder och upp till lågstadieålder. Den öppnar för publik under 2010. Barnen behöver

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen år.

Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen år. Bilaga 1 Projektansökan för utveckling/anpassning av Hagsätra fritidsgårds café för åldersgruppen 16 19 år. Bakgrund Behovet och efterfrågan av ett ungdomscafé har funnits under många år. Frågan har aktualiserats

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet - KUN 2012-11-20, p 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-05 KUN 2012/431 Handläggare: Hans Ullström Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet STHLM DEBUT 1

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN. Projektledare: Karin Sällberg. Enhetschef Förebyggarcentrum. Västerås stad Telefon:

PROJEKTANSÖKAN. Projektledare: Karin Sällberg. Enhetschef Förebyggarcentrum. Västerås stad Telefon: PROJEKTANSÖKAN DNR: 2015/22-SFV Datum: 2015-12-11 Ansökan om projekt: Förstudie/Projektplan i syfte att kartlägga, behovsinventera, avgränsa målgrupp, identifiera samverkanspartners, samla erfarenheter,

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer