Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt"

Transkript

1 Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och hantera kulturprojekt, vilket skall ge fler uppdrag åt konstnärer i VGR Bakgrund Det finns i samhället en växande vilja att anlita konstnärer för kortare eller längre uppdrag, men det finns ingen organiserad plattform på Internet för att ta hand om initiering och hantering av detta. Artlance är ett helt nytt verktyg för bild och form branschen, tänkt att fungera som denna plattform, där det skall vara enkelt att initiera och hantera kulturprojekt. Artlance skall fungera tillsammans med bland annat artmate.se som är en community för bild och formkonstnärer. Även AF kulturs Form och bildbanken, KC Västs bildbank och KHVC bildbank är användbara eftersom konstnärerna kan ha länkar till sin presentationer där. Artlance är en dynamisk plattform som bygger på ny teknik enligt web 2.0 till skillnad från web 1.0 som är statiska hemsidor. Artlance är ingen isolerad företeelse, på Internet finns andra hemsidor som fungerar på detta sättet, en av de största och mest framgångsrika heter elance.com har över medlemmar. Många har det som ett komplement till sin verksamhet, andra hittar alla sina kunder där. Även företag i Sverige använder elance idag. Inledning Artlance är tänkt som en plattform på Internet där näringsliv och kommuner samt privatpersoner kan initiera, och hantera kulturprojekt och hitta konstnärer till projekten. Artlance skall även fungerar som en kommunikationsplattform för att hantera dessa uppdrag. Artlance fungerar som ett gränssnitt mellan beställare och konstnärer. Artlance är infrastrukturen för att initiera och hantera kulturprojekt på Internet. Syfte Tanken med artlance är att göra konstnärernas kompetensområden definierade och mer lätt tillgängliga på marknaden, så att konstnärer skall kunna försörja sig på sin kompetens. Beställarna skall på ett enkelt och spontant sätt kunna starta kulturprojekt av olika storlek.

2 Det kan vara en kommun som behöver en konstnär som kan föreläsa om ett specialämne, det kan vara att de behöver ha en konstnär som kan något om glas som kan jobba som konsult, kanske vill de ha en kurs i hur man gör sina egna oljepastellkritor eller något annat. Dessa projekt kan anslås på artlance. Där svarar sedan intresserade konstnärer på förfrågan. Svaren som inkommer behandlas av uppdragsgivaren, som väljer ut en lämplig person för uppdraget. Ett exempel 1. Ett företag vill ha en kreativ kurs för sina anställda under en helg. 2. De går in på artlance.se och skriver in sitt projekt och vilken typ av konstnär de behöver ex Målare som kan hålla en kort kurs. 3. Det går automatiskt ut epost till alla målare som har fyllt i att de kan hålla kurs i måleri 4. De som är intresserade av detta projektet skriver in sitt intresse 5. Det går automatiskt ett epost till beställaren om att 5 målare är intresserade. Beställaren tittar på de konstnärer som har visat sitt intresse. 6. De väljer ut en genom att se på konstnärens referenser, organisationstillhörighet, bilder, cv och tidigare projekt för att se om personen har den rätta erfarenheten och kompetensen. Kanske ringer de någon av referenserna för att höra sig för. Efter att förtroende har skapats kontaktar de konstnären som får uppdraget. Artlance.se är ett enkelt sätt för företag och myndigheter att lätt och effektivt initiera ett projekt hitta

3 rätt konstnär och enkelt hantera projektet. Effekter av projektet Projektet skall ansluta alla samarbetspartners medlemmar som vill vara med. Av ca 1250 konstnärer som är medlemmar bland de olika samarbetspartners, kanske 10% kan antas ansluta sig det blir 125 konstnärer och av skådebanan och Kultur & Näringslivs ca 700 medlemmar kanske 5% vill lägga in projekt det blir 35 projekt Under det första året om dessa projekt i medel inbringar 5000 kr blir det kr till konstnärerna. När ryktet går och lyckade projekt har gjorts kommer antalet projekt och antalet konstnärer att öka. År 2 väntas 20% konstnärer vara med 250 st. Antalet projekt ökar till 10 % det blir 70 projekt. Medelprojektet antas kosta 5 000:- det blir :- till konstnärerna. År 3 Antalet konstnärer ökar till 30% det blir 375 st och antalet projekt ökar till 15% det blir 105 projekt. det blir :- till konstnärerna. Samarbete Projektet är tänkt att utföras i samråd med bla. KKV, KKV-B, Konstnärscentrum Väst samt KRO och KHVC Det är de största konstnärs och konsthantverks organisationerna. Centrumbildningarna skall kunna förmedla sina medlemmars kompetenser via artlance på ett enkelt och tidseffektivt sätt. Tjänsten skall fungera som ett stöd till Skådebanan och Kultur & Näringsliv så att deras samarbetspartners lättare skall kunna använda kulturell kompetens. Samt att de även själva kan använda artlance för att initiera sina egna projekt och hantera dem. Ett samarbete mellan artmate och Konstkonsulenternas projekt Konst i Skola har även initierats. Artlance fungerar som ett komplement till Kulturväst och Arbetsförmedlingens Bild och formbank. Samarbete med projektet Sverige bygger är redan klart. Konstnärerna skall finnas på artmate och därifrån skall bilder och och andra uppgifter på ett dynamiskt sätt visas på Sverige bygger projektets egna hemsida. Artlance kan även ha någon funktion i projektet. Artlance fungerar även som ett arbetsredskap för konstkonsulenterna. Här kommer några ord från konstkonsulent Simon Roos:

4 "Artlance utgör ett komplement till Konstkonsulenternas verksamhet eftersom idén bygger på självgenereringens princip där konstnärer och kulturföretagare själva successivt bygger upp en kompetensbank. Frågan kring den här typen av kompetensplattform har diskuterats i åratal i olika sammanhang men har aldrig genomförts i praktiken. Problemet med befintliga databaser och kartläggningar är att de bygger på ett statiskt material som kräver insamling, strukturering och blir därmed inaktuella i samma stund de katalogiseras. Konstsektorn befinner sig i ständig rörelse och vi behöver ett verktyg där det finns en struktur som bygger på användarnas eget engagemang, behov och kunskaper. Vi ser att det finns en marknad där konstnärer har ett brett register av kunskaper som behöver synliggöras, inte minst inom skolområdet, det offentliga rummet, inom konsultverksamhet och projekthantering. Vi ser att initiativet sammanfaller med ORIGOs arbete, som främst riktar sig till professionella kulturorganisationer, och utgör härmed en förlängd arm in mot den enskilda aktören inom bild- och formområdet. Vi kan också se att det ligger i linje med KulturVästs ambitioner att lansera konstnärlig kompetens gentemot allmänhet inom tex besöknäringen och inom olika kulturupplevelser som lyfts fram på Kulturvast.se." Simon Roos Konstkonsulent, VGR Förstudie Projektet Artlance har fått medel av Konst och Kulturutveckling i Västra Götaland för att under hösten 2007 göra en förstudie för att utreda hur artlance skulle kunna fungera och befästa samarbetena med konstnärsorganisationerna. En del av förstudien av projektet var att fråga de tänkta samarbetspartners om de tycker att artlance skulle kunna var till nytta för deras medlemmar. Jag har kontaktat de tänkta samarbetspartners och de var alla positiva till artlance. Här nedan presenteras några kommentarer. Tror ni att artlance skulle kunna vara till nytta för era medlemmar? Svar av Mia Frankedal, Ordförande, KKV Göteborg, 360 medlemmar: "Ja, självklart behöver våra medlemmar en tydlig plattform för sina presentationer, samt möjligheter att få uppdrag. Och detta är ju också ett perfekt komplement till Sverige bygger projektet som vi driver med de andra konstnärs organisationerna. " Svar av Christel Börjesson, KC Väst, 400 medlemmar: Men visst det låter bra, och bara med kcv s medlemmar blir det ju nästan 400 som kan marknadsföra

5 sig på artlance. Svar av Bibbi Forsman, KHVC, 130 medlemmar Ja det låter som ett användbart redskap och en bra kontaktyta. Svar av Pia Areblad, verksamhetsledare Skådebanan: Detta kan fungera som ett komplement till personliga möten, vi kan vara med som bollplank. Svar av Lolo, ordförande KKV Bohuslän, 350 medlemmar: Det är klart att det är bra med kontaktytor på Internet Det är svårt för konstnärer som jobbar själva att få dessa annars. Det är bra att nå ut till företag och myndigheter för våra medlemmar. Svar av Pernilla Warberg, Kultur & Näringsliv, 280 medlemmar Väldigt intressant allting som ökar möjligheterna till samverkan är toppen. Detta att använda nya medier är också intressant eftersom näringslivet är vana att jobba med Internet. Det är en neutral arena där kultur och näringsliv kan mötas. Tidsplan 1 september till 31 december Förstudie samt arbete med samarbetspartners för att definiera kompetensområden 1 Jan - 28 Februari Programmering och färdigställande av artlance 1 mars -16 mars Information och utbildning hur artlance fungerar till konstnärer. Inmatning av information startar. 17 mars - 17 Maj Introduktion till samarbetspartners samt kommuner och företag 17 maj till 30 Juni Fortsatt arbete med samarbetspartners samt dokumentation och utvärdering av

6 projektet. 1 Oktober Vidare utvärdering av projektet med röster från användarna och statisktik på användandet samt förklaring av funktionerna på artlance Sedan fortsätter projektet med reklamfinansierade medel, samt medlemsintäkter. Budget Finansiering 1 September december 2007 Förstudie finansierad av Konst och Kulturutveckling Förstudien skall ge en plattform för att kunna realisera projektet artlance. Förstudien skall definiera olika kompetenser och få fram olika funktioner hos artlance samt en genomförandeplan och marknadsföringsplan Ansökan avser denna del av budgeten Finansiering 1 Januari juni 2008 Projektledare 6 månader deltid inkl soc. avg Marknadsföring Resor och boende 3000 Administration 2000 Programmerare Dokumentation 4000 Konsulter för brainstorming, utveckling och synpunkter löpande under våren Seminarium med alla samarbetspartners samt kommuner och företag

7 Övrigt 2000 Summa Beräknade intäkter år 1 Annonser 3000 Medlemsavgifter kr = 125 medlemmar á 100 kr Kommentarer till budget Marknadsföringen är tänkt att göras i huvud sak på Internet med länkbyten och banners som hyrs på högtrafikerade hemsidor samt med hjälp av pressreleaser och andra metoder. Samt via samarbetspartners. Seminariet är tänkt att föregås av pressreleaser och information till samarbetspartners samt deras medlemmar samt annonsering i dagspress så att det blir uppmärksammat. Jag är medlem i KRO, KKV, KC Väst, KKV-B Jag vet hur dessa organisationerna fungerar. Detta projektet bygger på att artlance skapas så att det blir funktionsdugligt och användbart för de olika parterna och näringslivet. Att samarbeta med de olika aktörerna är viktigt. Därför har jag i budgeten avsatt pengar till just detta att kunna brainstorma och jobba med de olika aktörerna. Hälsningar Kimmo Hakonen Mobil: E-post: Adress: Ungmästaregatan Göteborg För CV och annat se Kimmo Hakonen är Ordförande för KRO Västra sektionen. Har tidigare varit med i styrelsen för KKV (Konstnärernas Kollektiv Verkstad). Kimmo har tagit fram hemsidan artmate.se och driver den, det är

8 en avancerad web 2.0 lösning som även artlance skall vara.

Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum

Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 Konstnären som entreprenör...

Läs mer

Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007

Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007 Att utveckla sina nätverk inom kultursektorn av Simon Roos 2007 Begreppet nätverk fångar viktiga aspekter av det mänskliga samspel som pågår i gränssnittet mellan det informella och det formella, det spontana

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Utbildningsbehov i sociala arbetsintegrerande företag i Skaraborg. Utifrån föreningen PASS

Utbildningsbehov i sociala arbetsintegrerande företag i Skaraborg. Utifrån föreningen PASS Utbildningsbehov i sociala arbetsintegrerande företag i Skaraborg. Utifrån föreningen PASS INNEHÅLL 1. INLEDNING OCH BAKGRUND 1.1 Coompanion Skaraborg 3 1.2 PASS Plattform för Arbetsintegrerande Sociala

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström KULTURVERKSTAN 2004 Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Vad är ett projekt 2 Idéfasen 3 2.1 Brainstorming 2.2 Synopsis 3

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

ORIGO III KULTURENS KARTRITARE. Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer

ORIGO III KULTURENS KARTRITARE. Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer ORIGO III KULTURENS KARTRITARE Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer Världskulturmuseet Göteborg 24 maj 2006 INNEHÅLL Kulturens kartritare... 3 Seminarium... 5 Summering...11 Utvärderingsenkät...12

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Social Marketing Agency UF Affärsplan

Social Marketing Agency UF Affärsplan Social Marketing Agency UF Affärsplan Period 2012-2013 2012-11-20 Styrelsemedlemmar: Sebastian Ahlbäck Ida Nordin Kent Berglund Johannes Runeson Län: Dalarna Kommun: Vansbro Skola: VUC Handledare: Cayenne

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport för Marklyftet

Slutrapport för Marklyftet Slutrapport för Marklyftet Projektet är utfört och genomfört av Företagsamma Kvinnor i Mark Projektperiod: 070631-080609 Finansiären har varit Stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad Innehållsförteckning

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer