FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND Bilaga 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3"

Transkript

1 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet med att ta fram en gemensam kulturstrategi för Dalsland. Rapporten är sammanställd av Ulrika Abrahamsson och Sarah Isgren.

2 Sammanfattning I Fyrklövern ingår Dalslands Konstmuseum, Halmens Hus, Not Quite och Stenebyskolan. Syftet var att få synpunkter och reflektioner från fyra av de större kulturverksamheterna i Dalsland och få ta del av deras vision och framtid. Deltagarna talade mycket om de möjligheter som kommer med en gemensam kulturstrategi för Dalsland. Om kulturstrategin blir ett levande dokument, då blir också strategin ett gemensamt språk som kan användas för att stärka arbetet med kultur. Regelbundna avstämningar är en förutsättning för att strategin ska vara aktuell. Deltagarna lyfte det attraktiva Dalsland, kultur som attraktionsskapare för inflyttning, näringsliv och skola. Ett annat område som ansågs viktigt är kultur och hälsa. Deltagarna påvisade undersökningar där handens arbete och hjärnans utveckling hänger ihop, vikten av kreativitet som hälsofrämjare. Konkreta förslag från deltagarna är att kulturutövare och kommunledningar träffas en gång per år för att prata stadsutveckling med syfte att skapa attraktiva centrum, och att inrätta ett kulturråd för Dalsland. Arrangörer DTAB och Avtryck, Leader Dalsland Årjäng Processledare Simon Roos, Kultur i Väst och Ulrika Abrahamsson, Kulturkoordinator Dalsland Deltagare Barbro Erlandsson Bratt, Stenebyskolan Sara Vogel Rödin, Not Quite Johanna Lindström, Halmens Hus Johan Abenius, Dalslands Turist AB Frånvarande: Helen Backlund och representant från Dalslands Folkhögskola.

3 Varför behövs en gemensam kulturstrategi för Dalsland? Ett levande dokument För att ta tillvara möjligheterna med en gemensam kulturstrategi Kommunikation Genom en gemensam kulturstrategi får politiker och kulturutövare ett sätt att kommunicera. Genom att hänvisa till strategin hålls den aktuell. Utvärdering/avstämning med jämna mellanrum för att hålla strategin aktuell. Gemensam plattform politiskt förankrad. Ett hjälpmedel. Plan med aktiviteter kopplade till en budget. Ett gemensamt språk som en del i det kulturella Dalsland. Sparar tid att ha ett gemensamt dokument att luta sig mot, oavsett om det är politiker eller samarbetspartners. Ett sätt för politikerna att bli proffsigare på att formulera uppdrag till kulturaktörerna. Ett sätt att synliggöra kommunerna/regionen. Kultur skapar attraktivitet Kultur genererar oerhört mycket pengar. Viktigt att visa fram besökare och hur mycket besökare genererar i antal kronor. Konsekvensanalyser av kultur kan användas för att ge tillförlitlighet. DTAB kan arbeta med att få in kulturens betydelse för turismen i de siffror de tar fram. Kultur skapar livskvalitet och en bra boendemiljö. Detta ger attraktivitet som kan locka hit människor. Bemötande Välkomna nya perspektiv. Att vara mer tillmötesgående och samtidigt ha kvar den dalsländska glädjen. Vi måste utöva värdskapet hur välkomnar kulturen tillbakavändare, unga, inflyttare? Övrigt Använd storytelling. Om en aktör försvinner Vad dött det blir!. Kunden på Coop som frågar efter Stenebystudenterna När kommer dom? Det är så tomt. Dalsland är en oslipad diamant.

4 Vilka områden kan utvecklas med hjälp av kultur och varför? Hur skulle detta problem kunna lösas? Vilka insatser skulle i så fall krävas? Näringsliv med kultursamverkan Väldigt många kulturaktörer är företagare. För nyetableringar kunna erbjuda de som vill flytta in eller pendla det goda livet det som de kan uppleva i staden. Kultur kan användas för att attrahera arbetskraft och inflyttare. Ett starkt kulturliv krävs för att man ska få nyetableringar, nya företag. Det finns många undersökningar som visar att om kulturutbudet ökar, så ökar livskvaliteten. Människor skattar sin livskvalitet högre, och kultur ökar välbefinnande och hälsa. Intressant är att se närmare på näringar som har svårt att rekrytera arbetskraft och om kultur kan användas för att attrahera arbetskraft. Kultur som ett sätt att locka höga tjänstemän till att bo i Dalsland. Ett rikt kulturliv skapar tillväxt (visas bland annat i en rapport som tagits fram av Fastighetsägarna i samarbete med SOM institutet i Göteborg) Skola och kultur Portföljdsmodellen (konstnärer i skolan), en norsk modell. Vikten av att bryta mönster. På Google får de anställda under en eftermiddag i veckan, inte göra sina vanliga arbetsmönster. Framgångsrika länder har förstått att det inte är tillräckligt att bara vara teknisk, ska du komma vidare måste du möta andra områden. Konstnärer är vana att finna sig i situationer och finna lösningar kreativitet. Samarbete är viktigt. Not Quite har gjort många projekt ihop med skolan. Kultur kan stärka skola/utbildning. De estetiska ämnena är ett språk för de barn och unga som har svårt med de andra språken, och genom det estetiska får de unga tillgång till ett språk, till uttryck. Flera undersökningar visar på att de estetiska ämnen där man jobbar med kreativiteten, är bra för de andra ämnena. Skapande skola är ett fungerande koncept. Handens arbete och hjärnans utveckling hänger ihop. Kultur, hälsa och välbefinnande Handens kunskap. När det gäller sjukdom, depression, så är handens arbete och kultur viktigt för rehabilitering. Själen vilar och händerna arbetar. Kultur påverkar hur man upplever/skattar sin egen livskvalitet. Bio, film, teater dans Litteratur som förlag och föreningar

5 Kultur och stadsutveckling Mer attraktiva centrum för att motverka nedgång, alltifrån parkbänkar till utsmyckningar av olika slag. Att skapa attraktiva platser där människor vill vara. Bra kvalitet och tydlighet, till exempel när det gäller skyltar. Ett bra exempel är Hjo där det finns en tydlig linje vilket gör att Hjo är känt för sin miljö. Sluta göra som man alltid har gjort. Kommunchefer kan träffa kulturutövare för stadsutveckling minst en gång per år. Ett kulturråd som är anpassningsbart/formbart utifrån frågor. Vilka mål har/vill du sätta upp för din verksamhet 2020? Halmens Hus En fristående institution, som inte är en ideell förening och inte styrs av en liten styrelse, utan som har ett kulturstrategiskt uppdrag En stark aktör i det lokala kulturlivet, samarbete med skolan Regional och internationell med hantverksmöjligheter Föryngrat staben. Byggt ut med nya fina lokaler, med verkstad och ateljé. Det kommer stråhantverkare från hela världen och bor där. Bättre och mer ändamålsenliga lokaler. Idag driver Hembygdsföreningen friluftsmuseum och vandrarhem, och det är en privat entreprenör som driver caféet. År 2020 är caféet en mer integrerad del av verksamheten och ser annorlunda ut. En Hembygdsförening som arbetar mer i klang med sin samtid. Stenebyskolan Stenebyskolan har utökat antal studentplatser. Är en välkänd aktör inom de olika design och konsthantverksområden lokalt, nationellt och internationellt. Det textila huset är färdigt och igångsatt. De offentliga miljöerna präglas av utbildningarnas innehåll. De allmänna kommunikationerna är bättre. Not Quite är ovärderligt för Steneby bussar mellan Steneby och Not Quite. Vi har fortsatt ambitiösa, utåtriktade, kreativa studenter. Har många artists in residence och gästlärare ger föreläsningar som är intressanta och ger eko i landet. Fortsatt samarbete i Fyrklövern.

6 Not Quite Äger våra lokaler. Driver en produktionsbyrå, ett AB. Utvecklat verkstäderna ytterligare. Idag är inte arbetsmiljön så bra är de superbra och vi kommer att ha arbetsplatser för kulturaktörer som är boende på platsen, för de som flyttar in och mycket plats för gäster. Man är rörlig i samhället, men att man kommer och hyr in sig en period. Att kunna hyra en verkstadsplats men också att kunna hyra in sig på skrivbordsplats/skissbord. Vi har boenden av flera olika sorter kopplat till den verksamheten unika boendemiljöer inne i fabriken, vandrarhem, hotell m.m. Vi kan avlöna fler än vi har möjlighet till idag men engagemanget/det ideella är avgörande vi kommer att ha fler rätt (medlemmar som vill hyra in sig, har något att erbjuda och som vill något med Not Quite) medlemmar. Vi är mer synliga utåt. Funderingar om framtiden: Ska Fyrklövern fortsätta? Hur skulle ett möjligt samarbete med Dalslands Folkhögskola kunna se ut?

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

När: Vad: Arrangör: Sammanställning av dokumentation: Mejllista deltagare Upplägg

När: Vad: Arrangör: Sammanställning av dokumentation: Mejllista deltagare Upplägg DOKUMENTATION När: 1000902 kl 13.30-16.00, på Göteborgs Stadsmuseum Vad: Openspace kring Barn och ungas delaktighet och möjlighet till eget skapande Arrangör: Kultursekretariatet Sammanställning av dokumentation:sofia

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Open Space vid Kulturting 2009

Open Space vid Kulturting 2009 2009-03-11 Dokumentation Open Space vid Kulturting 2009 -Hur skapar vi en kulturverksamhet som främjar både amatörer och professionella? Processledare: Anette Granberg och Anna Uhlin Landh Innehållsförteckning

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04

Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04 Sid 1(10) Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04 Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Ärende Fokusgrupp Utmaningen Minnesanteckningar från redovisningen

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!!

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Tjänsteskrivelse 1 Handläggare Therese Bäckström Zidohli 2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Kommunstyrelsen Kulturhus Skellefteå Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN CLAES BOMAN OCH PETER ENGLÉN SAMHÄLLSNYTTA AB 1(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON

ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON En blandverksamhet med utgångspunkt i produktion och internationellt utbyte inom konst, design & arkitektur INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapport 13:05 maj 2013

Rapport 13:05 maj 2013 Rapport 13:05 maj 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare och roligare värld genom att utveckla och sprida kunskap. Tobias Nielsén är kulturekonom och vd för Volante Joakim Sternö

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan

Blekinges regionala kulturplan Blekinges regionala kulturplan 2 Må gott i Blekinge Blekinges regionala kulturplan Inledning 2 Kulturpolitiska mål 4 Blekinges kulturpolitiska organisation 8 Kultur och regional utveckling 10 Så har kulturplanen

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer