Kina i blickfånget. Investeringsstrategier Vecka 37

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kina i blickfånget. Investeringsstrategier Vecka 37"

Transkript

1 Sverige USA Europa Japan Nya marknader Kina Globala aktier Investeringsstrategier Vecka 37 7 september 2015 Analysavdelningen Kina i blickfånget Utveckling aktiemarknader förra veckan 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% -6.0% -7.0% -8.0% Balanserad allokeringsförvaltning Källa: Erik Penser Bankaktiebolag Viktig statistik från Kina denna vecka Förra veckan bjöd på blandad statistik. Investeringskonjunkturen förefaller ha försvagats ytterligare och det är andra delar i ekonomin som drar flera stora länders blygsamma tillväxt. Amerikanska sysselsättningsstatistiken för augusti månad bekräftade att jobb skapades vilket var lägre än förväntade Samtidigt reviderades dock både juli och juni månads siffror uppåt. Den amerikanska arbetslösheten föll tillbaka från juli månads 5,3 % till 5,1 %. Det var lägre än väntat. Den innevarande veckan blir återigen en tung makrovecka, där fokus kommer kretsa kring makrostatistik från Kina. I vanlig ordning vet vi inte exakt när statistiken presenteras. Men det är troligt att handelsbalansen för augusti presenteras i början av veckan. Inflation och penningmängd i mitten av veckan. Industriproduktion och försäljningen i detaljhandeln kommer troligen i slutet av veckan eller under helgen och är det som väntas tilldra sig störst intresse. På tisdag presenterar OECD-länderna sina ledande indikatorer för juli. Under det senaste året har indikatorn sjunkit från 100,4 till 100. Ett värde på 100 indikerar att BNP kommer öka i takt med det historiska snittet under kommande kvartal. Defensiv positionering i aktiemarknaden Vår bedömning inför föregående vecka var att den höga volatiliteten skulle hålla i sig, vilket den gjorde. Börsfallet tilltog dock i slutet av veckan då marknaden regerade negativt på arbetsmarknadsstatistiken i USA. Världsindex slutade på minus 3,4 % för veckan. Japan föll hela 7 % i lokal valuta. För svensk del har börsen fallit med 15 % sedan toppen i april, vilket implicerar att vinstförväntningarna sänkts på börsbolagen. Vi bedömer även att avkastningskraven har stigit i aktiemarknaden som en följd av den kraftigt höjda volatiliteten och osäkerheten kring vinstcykeln. Vi vidhåller en relativt riskavert syn på marknaden och fortsätter att leta skydd på nedsidan. Vi behåller vår neutrala aktiesyn och tonvikt på defensiva sektorer. See last page for the disclaimer.

2 Investeringsstrategier v37 7 september Makro Kinastatistik i fokus Vad har hänt senaste veckan? Förra veckan innehöll blandad statistik. Den svaga globala investeringskonjunkturen förefaller försvagas ytterligare. Dock verkar det som att andra delar av ekonomin går betydligt bättre i flera länder. Mellan juli och augusti sjönk inköpsindex för industrin i bl.a. Kina, USA, EMU, Storbritannien och Sverige. Nedgångarna var dock små i EMU och Storbritannien men oväntat stora i Sverige och USA. Augusti var en mycket bra månad för bilförsäljningen i bl.a. Sverige och USA. I Sverige ökade försäljningen med nästan 11 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. Aldrig tidigare har det sålts lika många personbilar under en augustimånad. I USA såldes det 17,8 miljoner bilar (uppräknat till årstakt) under augusti. Det var den högsta försäljningen sedan juli I USA ökade bygginvesteringarna med 0,7 procent mellan juni och juli. Det var åttonde månaden i rad som byggandet ökade och jämfört med juli 2014 så har bygginvesteringarna ökat med 13,7 procent. Under juli uppgick arbetslösheten till 10,9 procent i EMU-länderna, vilket är den lägsta nivån sedan februari Centralbankerna i Sverige och Brasilien lämnade sina styrräntor oförändrade vid veckans penningpolitiska möten. I Sverige är reporäntan -0,35 procent och i Brasilien är Selic-räntan 14,25 procent. Sommarens starka svenska makrostatistik och Riksbankens beslut att inte fortsätta sänka reporäntan bidrog till en förstärkning av den svenska kronan med ett par procent de senaste dagarna. KIX-index ligger nu på en lägre nivå än vad Riksbanken tidigare ansett är nödvändigt för att få upp KPI-inflationen till 2 procent i början av nästa år. Även om svensk makrodata talar för en påtaglig förstärkning av kronan så kommer Riksbanken troligen agera genom att sänka räntan ytterligare om kronan fortsätter stärkas påtagligt. Därför är det troligt att den svenska kronan kommer ligga kvar på ungefär dagens nivå (KIX-index = ) under resten av året. Utfallet av amerikanska Nonfarm Payrolls blev att den amerikanska sysselsättningen steg med endast jobb mot förväntade Samtidigt reviderades både juli och juni månads siffror i positiv riktning och nettorevideringen stannade på jobb. Den amerikanska arbetslösheten föll tillbaka från juli månads 5,3 % till nuvarande 5,1 %, vilket var under marknadens förväntningar på 5,2 %. Den amerikanska arbetslösheten är nu på sjuårslägsta. Den genomsnittliga timlönen steg med 0,3 % på månadsbasis. På årsbasis ökade lönerna med 2,2 % och jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år steg lönerna med 2,5 %. Vad händer denna vecka? Under veckan kommer fokus vara på makrostatistiken från Kina. Som vanligt vet vi inte när exakt statistiken kommer. Men det är troligt att handelsbalansen för augusti presenteras i början av veckan och inflation och penningmängd i mitten av veckan. Industriproduktion och försäljningen i detaljhandeln kommer troligen i slutet av veckan eller under helgen. Vår bedömning är att industriproduktionen är klart viktigast för tillfället. Om statistiken är oväntat svag kan man inte utesluta åtgärder från centralbanken och/eller regeringen. På tisdag presenterar OECD sina ledande indikatorer för juli. Under det senaste året har indikatorerna sjunkit från 100,4 till 100. Ett värde på 100 indikerar att BNP kommer öka i takt med det historiska snittet under kommande kvartal. Under 2000-talet har BNP ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år bland OECDländerna. Erik Penser Bankaktiebolag

3 Procentenheter På torsdag kommer KPI-utfall för augusti från Sverige och Brasilien. Vår prognos är att KPI i Sverige kommer vara oförändrat mellan juli och augusti, vilket medför att inflationstakten sjunker från -0,1 till -0,2 procent. Mellan juli och augusti har bensinpriset sjunkit med ca 5 procent. Detta motvekas dock delvis av att priserna på kläder o skor stiger när sommarreorna avslutas. Defensiv positionering i aktiemarknaden Förra veckan var ytterligare en svag börsvecka med fallande börsindex på bred front. Världsindex föll med 3,4%. Den japanska börsen föll kraftigt, med en nedgång på 7% i lokal valuta. Fallet tilltog i slutet av veckan i samband med att statistik från den amerikanska arbetsmarknaden kommit in svagare än väntat för augusti. Bästa sektor var ocykliska konsumentvaror medan sämsta sektor var telekomsektorn. Den svenska börsen är nu ned cirka 15% sedan toppen i april. Därmed är redan ett sämre utfall än vad som väntades tidigare nu diskonterat i kurserna. Vi bedömer även att avkastningskraven har stigit i aktiemarknaden som en följd av den kraftigt höjda volatiliteten och osäkerheten kring vinstcykeln i börsbolagen. Vi såg i förra veckan vissa positiva tecken i räntemarknaden då spreaden på företagsobligationer föll för första gången på länge. Det kan vara en viktig signal att nu avkastingskravet i aktiemarkanden börjat stabilisera sig. Vi vidhåller en försiktig inställning till börsen i det korta perspektivet. De tekniska trenderna för stora aktie-och sektorindex är dessutom negativa. Det är sannolikt även så att riskerna med den statistik som kommer från Kina i denna vecka väger tyngre på nedsidan. Våra geografiska rekommendationer och sektorrekommendationer är oförändrade. Sverige Direktavkastning (12mf) - yield 10 årig statsobl. USA och EMU yieldspreadar investment grade 4% 6.0 EMU USA 3% 5.0 2% 4.0 1% 0% 3.0-1% -2% -3% Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v 37 7 september

4 Sektor rekommendationer Geografiska rekommendationer Valutor och räntor Oron för ytterligare turbulens på världens finansmarknader satte möjligen mer fokus än vanligt på de amerikanska sysselsättningssiffrorna. Av någon anledning så har rapporteringen kring augusti månad en historia av att överraska negativt. Även denna gång blev utfallet lägre än väntat och sysselsättningen steg med endast jobb mot förväntade En bra rapport förväntades allmänt komma få en betydande inverkan på Federal Reserves beslut vad gäller om centralbanken väljer att höja räntan i september eller om man väljer att avvakta ytterligare. En höjning skulle i så fall vara den första höjningen sedan juni Den initiala marknadsreaktionen på arbetsmarknadsstatistiken blev lite lätt hökaktig med stigande dollar och stigande räntenivåer, fallande aktiemarknad och en råvarumarknad som fick ge upp lite av tidigare uppgångar. Sveriges Riksbank valde att inte sänka styrräntan utan den ligger kvar på -0,35 %. Riksbanken fortsätter dock att varna för att det kan komma ner vid behov. Under veckan som gick stärktes dollarindex något. För den svenska kronans räkning var utvecklingen mot dollarn relativt oförändrad men kronan stärktes något mot euron. På den svenska räntemarknaden steg 2-åringen medan utvecklingen för de lite längre löptiderna var de omvända. Råvaror Råvarumarknaden som helhet var tämligen oförändrad under veckan som gick. Efter att oljepriset fallit tillbaka, tämligen mycket och under lång tid, kom en kraftig motreaktion i och med månadsskiftet augusti/september. Förklaringsvärdet kring att uppgången kom i samband med månadsskiftet ska sannolikt inte underskattas. Mycket pekar på en kombination av en hög andel kortpositioner och resultatet av så kallad window dressing. Den officiella förklaringen till oljeprisets uppgång talade om förhoppningar om koordinerade produktionsminskaningar inom såväl OPEC som från USA. Resultatet blev en prisuppgång på nära 27 % på tre dagar. Det kraftigaste tredagars-rallyt sedan Irak invaderade Kuwait Uppgången följdes sedan av en nedgång på ca 12 % innan priset på nytt började stiga. Investeringsstrategier v37 7 september Erik Penser Bankaktiebolag

5 Den övergripande situationen kring oljeprisutvecklingen fortsätter att präglas av ett stort överutbud, fortsatt höga produktionsnivåer och stort fokus på utvecklingen i USA. Från att ha rapporterat lagerneddragningar under sommaren är det återigen fokus på inkommande data som talar om lageruppbyggnad som är större än vad marknaden förväntat sig. Antalet oljeriggar i USA har minskat med 58 % sedan oktober men på sistone har några riggar åter tagits i bruk varpå den fallande trenden tycks vara åtminstone tillfälligt bruten. På produktionssidan verkar toppen vara satt i början av sommaren och efter det har produktionstrenden varit lätt negativ. Portföljstrategi Den gångna veckan karaktäriserades fortsatt av stora och mestadels negativa rörelser inom samtliga tillgångsslag, undantaget oljan som steg samtidigt som dollarn stärktes och gav ett positivt portföljbidrag. Även den breda exponeringen mot övriga råvaruslag gav ett positivt portföljbidrag. Osäkerheten kring utvecklingen i Kina är betydande samtidigt som inköpschefsindex sjönk oväntat mycket i USA och Sverige, vilket också spädde på nedgångarna på marknaden i början på veckan. Exponeringen mot småbolag i USA och tillväxtmarknader bidrog negativt till portföljavkastningen. Den svenska kronan reagerade positivt på en oförändrad styrränta. Den stärktes således mot euron vilket bidrog till ytterligare nedgångar i portföljen. Innevarande vecka kommer att präglas av viktig makrostatistisk från Kina och OECD-länderna som sannolikt kommer ge effekter på aktiemarknaden. Vi har en fortsatt försiktig inställningen till marknaden och letar skydd på nedsidan. Vi har således inte gjort några förändringar i portföljen för kommande vecka. Vi har en fortsatt defensiv inriktning på portföljen vilket medför att eventuella kursförluster inte får fullt så stort genomslag. Fokus är fortsatt mot de defensiva sektorerna såsom globala konsumentvaror och globala läkemedelsbolag, där konsumentvaror hittills varit den sektor som klarat sig relativt bra under föregående veckas fall på börsen. Även exponeringen mot företagsobligationer har under omständigheterna klarat sig väl och avkastat noll eller svagt negativt. Modellportfölj - Tillgångsallokering Okorrelerade tillgångar; 22% Svenska Aktier; 18% Räntebärande; 27% Utländska Aktier; 28% Råvaror; 5% Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v 37 7 september

6 Modellportfölj Balanserad Allokeringsförvaltning Investeringsstrategier v37 7 september Erik Penser Bankaktiebolag

7 EP Alfa; våra bästa idéer bland svenska aktier Acando Bolaget är ett IT-konsultföretag indelat i tre affärsområden: Management Consulting, Enterprise Solutions & Digital Consulting and Solutions. Caset: Vi lockas av bolagets höga direktavkastning på cirka 7 % samt fortsatt synergier från förvärvet av Connecta. Aktien är lågt värderad på P/E 8,5x (15E) och på 30 % rabatt mot konkurrenterna. Unibet Unibet är ett onlinebaserat spel- och vadhållningsbolag med ett utbud av onlinespel, till exempel vadhållning på sport, spel på direktsända evenemang, bingo, förströelsespel och olika kasino- och pokerprodukter. Bolaget har 8,9 miljoner kunder. Caset: Unibet har inlett 15E svagt pga. valuta- & tuffa comps Q2/Q3. Det är dock dags att blicka in i en förväntad stark EPS-tillväxt 16E. Dessutom har bolaget kraftig valutamotvind, vilket ger negativ EPS-tillväxt i år, men detta väntas ebba ut under 2016E. Efter att aktien utvecklats svagt i H bedömer vi att det är dags att börja blicka in i 16E. Mot den bakgrunden bedömer vi att Unibets underperformance mot Betsson om -34 % YTD kommer att börja vända. Cloetta Cloetta är ett konfektyrföretag med huvudmarknader i Norden, Holland och Italien. Bolagets produkter säljs i drygt 50 länder. Exempel på varumärken är Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Redband och Sperlari. Caset: Efter en omfattande omstrukturering i produktionsstrukturen blickar vi nu fram mot ökad effektivitet och stigande lönsamhet. Dessutom ser vi goda möjligheter till fler förvärv framgent, vilket ska lyfta bolagets tillväxttakt ytterligare. TeliaSonera TeliaSonera är ett telekombolag som erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster. TeliaSonera finns i de nordiska och baltiska länderna, i Spanien, samt på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet. Tjänsterna marknadsförs under varumärken som Telia, Sonera, Halebop och NetCom. Caset: I ett läge där börsen handlas på höga multiplar och där senaste tidens makrostatistik blivit allt svagare ser vi god anledning att öka sin exponering mot mer ocykliska och defensiva sektorer såsom telekom, där TeliaSonera framstår som ett attraktivt val i dagsläget. Bolaget har ett beta-värde om 0,5 och handlas till P/E E samt en klart attraktiv direktavkastning om 6.2 % 15E. Nordea Nordea är en koncern inom finansiell service i Norden, den Baltiska regionen, Polen och Ryssland. Kundbasen består av cirka 11 miljoner kunder varav aktiva företagskunder. Sverige och Danmark är bolagets största marknader med ungefär en fjärdedel av rörelseintäkterna vardera. Caset: Banksektorn är av sencyklisk karaktär och Nordea har ett lågt betavärde varpå aktien bör vara mindre volatil än börsen som helhet. Vidare borde även Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v 37 7 september

8 banksektorn globalt gynnas av stigande korträntor. Vi bedömer Nordeas höga direktavkastning om 6,6 % 15E som attraktiv givet utsikterna på börsen. Vi ser dessutom att Nordea fortsatt handlas till en stor P/E-rabatt mot övriga i sektorn. Nordea handlas på ett P/E om 11,3x 15E mot snittet i sektorn som ligger om P/E 12,5 15E. Swedol Swedol är en marknadsledande detaljhandelskedja för proffskunder inom Bygg & Anläggning, transport och verkstadsindustrin som finns i Sverige och i Norge. Caset: Bolaget har efter flera år av omstrukturering börjat visa tecken på att medicinen biter. Marknaden växer starkt drivet av byggkonjunkturen och ROTiver bland konsumenter. Dessutom har Swedol återigen börjat ta marknadsandelar. Trots valutamotvind väntar vi oss förbättrade marginaler framöver som en följd av stigande volymer och prisökningar. Vi bedömer att intjäningen kommer att dubblas fram till 2016E. Värderingen ligger då på P/E 12,3x för ett skuldfritt bolag, vilket representerar cirka 10 % rabatt mot retailbolag och bygghandelsföretagen. Evolution Gaming Evolution Gaming är en B2B-leverantör av live casino-system i Europa. I live casino är det en riktig croupier som leder spelet från ett kasinobord som följs i realtid via videostreaming. Spelarna tar spelbeslut via sin dator, mobil eller läsplatta. Caset: Evolution Gaming Group kom med en urstark kvartalsrapport för Q2. Bolaget har en fortsatt stark tillväxt och en gradvis lönsamhetsförbättring vilket talar för en fortsatt god riskjusterad avkastning under estimatperioden. Evolution Gaming handlas på P/E 24,5x 16E klart attraktivt för ett bolag med 45 % marknadsandel i en marknad som väntas ha en CAGR om 18 % till 18E. Dessutom medför rådande värdering en klar rabatt mot Net Entertainment som handlas runt P/E 38x 16E Cellavision Bolaget är ett ungt tillväxtföretag inom medicinsk teknik och ledande inom nischen automatiserad mikroskopering av blodprover. Vi ser tre väsentliga triggers för stark vinstuveckling för bolaget framöver. Ersättningsmarknaden vaknar nu till liv för Cellavision, upphandlingscyklerna hos Cellavisions kunder nu nått mogen fas. Dessutom ser vi stor potential att bolaget framgångsrikt penetrerar den kinesiska marknaden framöver. Till sist ser vi en god potential att bredda bolagets produkter till både mindre och medelstora labb samt andra applikationsområden. Caset: Värderingen på EV/EBIT 13x (16E) samt ett P/E-tal på 16x (16E) bedömer vi vara mycket attraktivt givet bolagets tillväxtförutsättningar samt väsentligt under värderingen på bolagets stora distributörer. Investeringsstrategier v37 7 september Erik Penser Bankaktiebolag

9 This publication has been compiled by Erik Penser Bankaktiebolag for public dissemination and is not investment advice. The contents are based on information from publicly available sources which are deemed reliable. No guarantee is given as to the accuracy or completeness of the contents of the document, or the forecasts provided. Erik Penser Bankaktiebolag's consent is required to copy or distribute this publication in whole or in part. The publication should not and may not be disseminated or made available to any person in the United States (other than as provided in Rule 15a 16 of the Securities Exchange Act of 1934), Canada or any other country which has statutory restrictions on the dissemination and availability of the contents of the material. The information in the publication should not be considered as a request or recommendation to enter into transactions. The information does not take into account an individual recipient s investment knowledge and experience, financial situation or investment goals. Therefore, the information does not constitute a personal recommendation or investment advice. Erik Penser Bankaktiebolag disclaims all liability for direct or indirect loss which may be based on this publication. Investments in financial instruments are associated with financial risk. The investment may go up or down in value or it may become entirely worthless. The fact that an investment has performed well historically is no guarantee for the future. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up "Ethical Rules" and "Guidelines in respect of Conflicts of Interest". The aim of these rules and guidelines is to protect against and prevent conflicts of interest arising between departments in the company, and is based on restrictions (Chinese Walls) in communications. However, a client or advisory relationship may arise between an issuer and a department other than the research department. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up internal restrictions as to when trading may be conducted in respect of a financial instrument which is the subject of Investment Analysis. In this publication, the analyst has reported and represented his or her personal opinion of an issuer and/or financial instrument. Erik Penser Bankaktiebolag may receive remuneration from the company described in the document. The remuneration is preset and independent of the contents of this document. The person or persons who compiled this publication do not have any business relationship with the company described in the document. The number of Buy/Hold/Sell recommendations in percentage terms over the last 12-month period was as follows: Ratings Distribution and Ratings Definitions Rating Distribution Definition Buy 39% Buy-rated stock expected to increase by at least 10% over the coming 12 months. Hold 43% Hold-rated stock expected to stay in the range 0% to +10% over the coming 12 months. Sell 17% Sell-rated stock expected to decline in value over the coming 12 months. Erik Penser Bankaktiebolag is authorised to conduct securities operations and is under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax: Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v 37 7 september