Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning"

Transkript

1 Investeringsstrategier Vecka juni 2015 Analysavdelningen Vecka 25 Grexit? Utveckling aktiemarknader förra veckan Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning Föregående vecka präglades av fallande aktiekurser globalt, efter att förhandlingarna kring Grekland kärvat ordentligt mot slutet av veckan. I USA ökade försäljningen i detaljhandeln som väntat med 1,2 procent i löpande pris mellan april och maj, samtidigt som försäljningen under mars reviderades upp från +1,1 till 1,5 procent och april från 0,0 till 0,2 procent. Uppgången var bred under maj men speciellt ökade försäljningen av personbilar, bensin och byggmaterial. Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning Efter stark arbetsmarknads-, bilförsäljnings- och detaljhandelsstatistik har sannolikheten ökat för att FED signalerar räntehöjning i närtid. Faktum är att en höjning redan nu på onsdag inte längre kan uteslutas, även om det mest sannolika är att FED signalerar om en höjning under tidig höst. Aktier Rekordintensiv vecka avseende börsnoteringar Källa: Erik Penser Bankaktiebolag Föregående vecka präglades av fallande aktiekurser globalt, efter att förhandlingarna kring Grekland kärvat ordentligt. Vår exponering mot Brasilien var lyckosam och slutade veckan på plus medan merparten av övriga marknader var ned, med Indien ned mest på -3.9%. Långräntorna fortsatte överlag att stiga. För svenskt vidkommande präglade IPOtätheten förra veckan och väntas prägla kommande vecka, då en lång rad bolag noteras. Detta väntas stjäla likviditet i en marknad som redan väntas vara orolig kring de fortsatta förhandlingarna kring Grekland, som nu åter befinner sig nära klippavsatsen. Dessutom väntar vi oss att marknaden lägger stort fokus på den amerikanska centralbankens räntebesked på onsdag kväll, svensk tid. Sammantaget är vi fortsatt defensivt positionerade inför en vecka där Grekland och FED väntas hålla marknaden på helspänn i en övrigt lugn försommarhandel. Råvaror / Räntor / Valutor Dollaruppgången i kölvattnet på de amerikanska sysselsättningssiffrorna blev kortvarig. Under veckan som gick har dollarindex åter fallit tillbaka, detta trots att veckan bjöd på amerikansk detaljhandelsstatistik som var starkare än väntat. Under tämligen stor volatilitet så fortsätter långräntorna att avancera på bred front. Vilket även tynger aktiemarknaden. See last page for the disclaimer.

2 Investeringsstrategier vecka 25 Makro händelser i förra veckan OECDs ledande indikatorer låg kvar på 100,1 mellan mars och april, vilket indikerar något högre tillväxt än normalt under kommande kvartal. Indikatorerna steg något i Japan, var oförändrade i EMU-länderna men fortsatte sjunka i USA. Utanför OECD-området steg indikatorerna i Ryssland men fortsatte sjunka i Kina och Brasilien. Mellan april och maj steg inflationstakten i Sverige, mätt med KPI, från -0,2 till 0,1 procent. Den underliggande inflationstakten (KPIF = KPI med fast ränta) steg från 0,7 till 1,0 procent. Båda måtten var 0,1 procentenhet högre än vad Riksbanken prognostiserade i den senaste Penningpolitiska rapporten (29/4-2015). Vår bedömning är att KPI-inflationen kommer pendla kring nollstrecket de närmast kommande månaderna för att sedan stiga påtagligt under hösten-2015 och början av 2016 när det stora oljeprisfallet under motsvarande period föregående år faller bort ur inflationstalen. Veckans makrostatistik från Kina var något bättre än väntat men indikerar ändå att BNP-tillväxten dämpades ytterligare något under årets andra kvartal. Mellan maj-2014 och maj-2015 ökade industriproduktion med 6,1 procent, försäljningen i detaljhandeln med 10,1 procent och konsumentpriserna med 1,2 procent. Export- och import sjönk dock med 2,5 resp. 17,6 procent, vilket bidrog till ett rekordstort (nästan) handelsöverskott på 59,5 miljarder USD. Under maj förmedlade kinesiska banker lån på 900,8 miljarder yuan, vilket var nästan 200 miljarder mer än under föregående månad och 50 miljarder mer än väntat. Det verkar som att sänkningarna av styrräntan och bankernas reservkrav fått viss positiv effekt på utlåning. Att inflationen ligger nästan 2 procentenheter under inflationsmålet på 3 procent medför dock att det finns utrymme för att ytterligare någon räntesänkning i år. I USA ökade försäljningen i detaljhandeln som väntat med 1,2 procent i löpande pris mellan april och maj, samtidigt som försäljningen under mars reviderades upp från +1,1 till 1,5 procent och april från 0,0 till 0,2 procent. Uppgången var bred under maj men speciellt ökade försäljningen av personbilar, bensin och byggmaterial. Troligen beror en del av den stora ökningen under maj på högre priser, men det får vi först veta torsdag nästa vecka när KPI-utfallet för maj presenteras. Makro händelser den kommande veckan En ganska tunn makrovecka med fokus på den svenska konjunkturbarometern för juni, den amerikanska centralbankens penningpolitiska möte på tisdag/onsdag och amerikanska inflationssiffror för maj. På onsdag förmiddag presenterar Konjunkturinstitutet sin månadsbarometer för juni. Vår bedömning är att Barometerindikatorn, som visar stämningsläget bland näringsliv och hushåll, steg från 101,4 till 102,8 mellan maj och juni (100 = historiskt genomsnitt). Det kan tolkas som att tillväxten i den svenska ekonomin är något högre än normalt för närvarande. Den amerikanska centralbanken (Fed) har penningpolitiskt möte tisdagen den 16 juni och onsdagen den 17 juni. Räntebesked lämnas klockan svensk tid på onsdag kväll. Efter den senaste veckans oväntat starka makrostatistik för maj (bl.a. arbetsmarknaden, bilförsäljning och detaljhandeln) så kan man inte helt Investeringsstrategier v25 15 juni Erik Penser Bankaktiebolag

3 utesluta en räntehöjning redan nästa vecka även om vi bedömer att sannolikheten för detta inte överstiger 10 procent. Aktiemarknaden Greklandretorik skruvas upp Under veckan som gick var världsindex oförändrat. Tillväxtmarknader utvecklades svagare än utvecklade marknader, trots små uppgångar i marknader som Shanghai och Brasilien i förra veckan. Bästa sektorer var den finansiella sektorn och Hälsovårdssektorn. Sämsta sektorer var teleoperatörer och ocykliska konsumentvaror. Det råder en mycket hög aktivitet för nyintroduktioner och den stora majoriteten av nyintroduktionerna mottas väl. Detta skäl emellertid uppmärksamheten från den ordinarie handeln och skapar lite av ett vacuum bland de redan noterade bolagen. Långa räntor har fortsatt att stiga i Europa, medan de har varit relativt oförändrade i USA. Den allt hårdare retoriken i Grekland-frågan har bidragit till volatiliteten i obligationsmarknaden i Europa och vi bedömer att det ännu inte letat sig in i kurserna fullt ut i aktiemarknaden. Den svenska kronan, som just nu utgör den enskilt viktigaste faktorn bakom vinstökningarna på den svenska börsen, har stärkts något efter högre än väntade inflationsiffror i Sverige. Vi bedömer att oron bland aktieinvesterare fortsatt är relativt låg och att börsfallet sedan mitten av april varit mycket kontrollertd och ganska bred. Vi göra inga förändringar denna vecka till våra sektornmässiga eller geografiska rekommendationer. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v juni

4 Euro perifirin räntespreadar Italien och Spanien (5Y) Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Sektorrekommendationer vecka 25 Geografiska rekommendationer vecka 25 Source: Erik Penser Bankaktiebolag Source: Erik Penser Bankaktiebolag Råvaror svag vecka Råvarumarknaden steg i linje med en svagare dollar och ett högre oljepris. Saudiarabien ökade sin oljeproduktion till en ny rekordnivå i maj. Produktionen i maj nådde miljoner fat per dag vilket bekräftar den redan utbredda uppfattningen att Saudiarabiens produktion är på väg mot ännu högre nivåer. OPEC med Saudiarabien i spetsen har kämpat för att kunna behålla sin globala marknadsandel i takt med att den amerikanska produktionen ökat. Den amerikanska oljeproduktionen är fortsatt hög och ökade ytterligare under veckan som gick. Sett till lagernivåer kom det positiv statistik och den rapporterade lagerminskningen var den största på 11 månader. Valutor och räntor Dollaruppgången i kölvattnet på de amerikanska sysselsättningssiffrorna blev kortvarig. Under veckan som gick har dollarindex åter fallit tillbaka, detta trots att veckan bjöd på amerikansk detaljhandelsstatistik som var starkare än väntat. Konsensusuppfattningen är fortfarande att en första räntehöjning i USA äger rum i september. Under tämligen stor volatilitet så fortsätter långräntorna att avancera på bred front. Säljandet fortsätter med andra ord vilket i sin tur medför högre räntenivåer. Investeringsstrategier v25 15 juni Erik Penser Bankaktiebolag

5 I takt med att signalerna från förhandlingarna med Grekland blev allt mer negativa, och osäkerheten ökade, lockades en del obligationsköpare tillbaka in i marknaden. Detta i sin tur medförde att ränteuppgången dämpades och marknadsräntorna föll tillbaka något. Greklands långivare har blivit allt tuffare i sitt språkbruk och man varnar nu Grekland för att tiden håller på att rinna ut. Grekerna uppges ha överskattat den tid som finns kvar för att försöka få till stånd ett avtal och landet måste nu välja mellan att godkänna mer ekonomiska reformer eller riskera konkurs. Om inget avtal träffas i början av nästa vecka så kommer det inte finnas tillräckligt med tid för att såväl det grekiska parlamentet som europaparlamentet ska hinna godkänna nödvändig lagstiftning. Detta i sin tur är en förutsättning för att Aten ska kunna få tillgång till kapital ur räddningsfonden. För Grekland handlar det främst om två stora utbetalningar, 3,5 miljarder euro i form av obligationsinlösen som förfaller den 20 juli och en återbetalning av ett lån till IMF 30 juni på 1,5 miljarder euro. Inflationstakten i Sverige steg mer än väntat. Att Riksbanken under rådande omständigheter skulle sänka räntan ytterligare känns mindre troligt. Den svenska kronan stärktes mot såväl dollarn som mot euron och de svenska räntenivåerna fortsatte att stiga. Portföljstrategi Under veckan som gick backade portföljen något, -0,5 %. Vi väljer att hålla modellportföljen oförändrad denna vecka. Portföljen är sedan en tid tillbaka relativt defensiv positionerad vilket ligger i linje med osäkerheten kring förhandlingarna med Grekland. I samband med vårt utskick av publikationen Investeringsstrategier nr 2 gjorde vi en rad förändringar i modellportföljen. Ny allokering på temat demografisk digitalisering (DBPT, Xetra). Vi exponerar oss mot Indien (XNIF, Stockholm) och Brasilien (XMBR, Stockholm). Vi minskade i globala läkemedelsbolag, tog helt bort exponeringen mot globala energibolag och vi stängde portföljens korta position mot det brittiska pundet. Vi tog också hem en vinst i exponering mot sällanköpsvaror i Emerging markets. Bäst utveckling under förra veckan hade portföljens exponering mot Brasilien som steg med +2,3 %. Även Global Telecom klarade sig i en volatil och generellt fallande marknad, +1 %. Oljan + 1,7 %. Sämre utveckling hade portföljens position i Indien som backade -3,9 %. Överlag var det lite motigt på aktiesidan, S&P 500-2,1 %, Europa och Emerging markets -1,4 % och MSCI AC World -1,6 %. Även den här veckan har den svenska kronan stärkts mot såväl dollarn som euron vilket påverkat utfallet av många utländska exponeringar negativt. Vi håller en kort duration på våra ränteplaceringar för att skydda oss mot stigande marknadsräntor och har valt att undervikta räntesidan tillförmån för en högre exponering mot Hedgefonder. Portföljens allokering mot Hedgefonder har genererat en avkastning på +1,66 % i år vilket kan jämföras med avkastningen på räntesidan som resulterat i en avkastning på +0,82 %. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v juni

6 Modellportfölj - Tillgångsallokering Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Modellportfölj Balanserad Allokeringsförvaltning Tillgångsslag Innehav Kommentar Ticker +/-% vecka +/-% 2015 Modulvikt mätt i SEK mätt i SEK Svenska aktier XACT OMXS30 Svenska aktier XACT OMXS30-0,3% 13% 100% 18% Utländska Globalt: aktier Deutsche Bank (DB) MSCI World Världsindex XMWO SS -1,6% 10% 15% 30% DB Consumer Staples ETF Globala dagligvaror DBPQ (Xetra) 0,5% 8% 8% DB Consumer Discretionary ETF Globala sällanköpsvaror DBPP (Xetra) -0,1% 15% 4% DB MSCI World Health Care ETF Globala läkemedelsbolag DBPS (Xetra) 0,3% 17% 3% DB World Telecom Services Global telecom DBPU (Xetra) 1,0% 12% 3% DB World Information Technology Demografisk digitalisering DBPT (Xetra) 11% 3% USA: DB S&P500 ETF Amerikanska aktier XSPX SS -2,1% 7% 22% DB Russell 2000 ETF Amerikanska mid cap XRU2 (Xetra) -0,1% 11% 8% Europa: DB MSCI Europe ETF Europeiska aktier XMEU SS -1,4% 12% 9% DB MSCI Europe Small Cap ETF Europeisk smallcap DX2J (Xetra) 0,3% 20% 8% Emerging Markets: DB Emerging Markets ETF Tillväxtmarknader XMEM SS -1,4% 9% 9% DB MSCI Brazil ETF Brasilien XMBR SS 2,3% -2% 3% DB CNX Nifty ETF Indien XNIF SS -3,9% 1% 3% Asien: DB Taiwan ETF Taiwan XMTW SS 0,8% 9% 3% Okorrelerade Brummer & Partners Multistrategy 2,0% 5% 25% tillgångar Excalibur 0,0% 0% 25% 22% Franklin K2 Alternative Strategies -0,2% 2% 25% Norron Target -0,5% 2% 25% Räntebärande Catella Nordic Corp Bond -0,3% 2% 25% 25% Öhman Företagsobl. fond -0,3% 1% 25% Enter Penningmarknad 0,0% 0% 25% DNB FRN 0,0% 1% 25% Råvaror SHB guldcertifikat LONG GULD H -1,2% 6% 20% 5% SHB råvaruindexcertifikat LONG RAVIDX H -0,3% -3% 70% SHB oljecertifikat LONG OLJA H 1,7% 9% 10% Investeringsstrategier v25 15 juni Erik Penser Bankaktiebolag

7 Source: Erik Penser Bankaktiebolag EP Alfa; våra bästa idéer bland svenska aktier Acando Bolaget är ett IT-konsultföretag indelat i tre affärsområden: Management Consulting, Enterprise Solutions & Digital Consulting and Solutions. Caset: Vi lockas av bolagets höga direktavkastning på cirka 7% samt fortsatt synergier från förvärvet av Connecta. Aktien är lågt värderad på P/E 8,5x (15E) och på 30% rabatt mot konkurrenterna. Unibet Unibet är ett onlinebaserat spel- och vadhållningsbolag med ett utbud av onlinespel, till exempel vadhållning på sport, spel på direktsända evenemang, bingo, förströelsespel och olika kasino- och pokerprodukter. Bolaget har 8,9 miljoner kunder. Caset: Unibet har inlett 15E svagt pga valuta- & tuffa comps Q2/Q3. Det är dock dags att blicka in i en förväntad stark EPS-tillväxt 16E. Dessutom har bolaget kraftig valutamotvind, vilket ger negativ EPS-tillväxt i år, men detta väntas ebba ut under 2016E. Efter att aktien utvecklats svagt i H bedömer vi att det är dags att börja blicka in i 16E. Mot den bakgrunden bedömer vi att Unibets underperformance mot Betsson om -34% YTD kommer att börja vända. Cloetta Cloetta är ett konfektyrföretag med huvudmarknader i Norden, Holland och Italien. Bolagets produkter säljs i drygt 50 länder. Exempel på varumärken är Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Redband och Sperlari. Caset: Efter en omfattande omstrukturering i produktionsstrukturen blickar vi nu fram mot ökad effektivitet och stigande lönsamhet. Dessutom ser vi goda möjligheter till fler förvärv framgent, vilket ska lyfta bolagets tillväxttakt ytterligare. Alfa Laval Alfa Laval är en global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets nyckelprodukter är värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler. Alfa Lavals produkter används bl.a. vid framställning av livsmedel, kemikalier och läkemedel, i verkstadssektorn gruvindustrin och på fartyg. Caset: Låga resultatförväntningar givet förvärv, besparingar och i synnerhet valuta. Oljeprisfall ligger redan i kursen. Implicita tillväxtförväntningar har redan sänkts. Värderas till rabatt mot sektorn, men har potential att överraska positivt på intjäningen Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v juni

8 Skistar Skistar opererar Nordens fem största skid-destinationer och har i dagsläget omkring 39% marknadsandel. Branschen präglas av höga inträdesbarriärer. Ingen ny anläggning förutom Romme har tillkommit sedan 70-talet. Caset: Skistar är optimistiska för återstoden av 14/15E, bokningsläge +12% inför Q3 jmf 13/14A. +20% för 16E-bokningar. Svag krona talar för ökad andel semestrande i Sverige/Norge, både från inhemska gäster och internationella gäster. Indikationer om en fin Q3:a väder- och kalendermässigt gör SkiStar till en intressant defensiv placering kommande månader. Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning mot komponenttillverkning och industrihandel. Europa svarar för drygt 85% av omsättningen, största marknader är Sverige, Tyskland och Storbritannien. Caset: Vi väntar oss 20% vinsttillväxt 15E drivet av valuta, besparingar och mix. Aktien på 15% rabatt mot övrig verkstad och potentiella förvärv kan driva EPS med upp till 20% Swedol Swedol är en marknadsledande detaljhandelskedja för proffskunder inom Bygg & Anläggning, transport och verkstadsindustrin som finns i Sverige och i Norge. Caset: Bolaget har efter flera år av omstrukturering börjat visa tecken på att medicinen biter. Marknaden växer starkt drivet av byggkonjunkturen och ROTiver bland konsumenter. Dessutom har Swedol återigen börjat att ta marknadsandelar. Trots valutamotvind väntar vi oss förbättrade marginaler framöver som en följd av stigande volymer och prisökningar. Vi bedömer att injäningen kommer att dubblas fram till 2016E. Värderingen ligger då på P/E 11x för ett skuldfritt bolag, vilket representerar cirka 25-30% rabatt mot retailbolag och bygghandelsföretagen. Evolution Gaming Evolution Gaming är en B2B-leverantör av live casino-system i Europa. I live casino är det en riktig croupier som leder spelet från ett kasinobord som följs i realtid via videostreaming. Spelarna tar spelbeslut via sin dator, mobil eller läsplatta. Caset: Evolution Gaming Group som står inför en period av fortsatt stark tillväxt & en gradvis lönsamhetsförbättring vilket talar för fortsatt god riskjusterad avkastning under estimatperioden. Evolution Gaming handlas på P/E 23x 16E klart attraktivt för ett bolag med 45% marknadsandel i en marknad som väntas ha en CAGR om 18% till 18E. Dessutom medför rådande värdering en klar rabatt mot Net Entertainment som handlas runt P/E 30x 16E Investeringsstrategier v25 15 juni Erik Penser Bankaktiebolag

9 This publication has been compiled by Erik Penser Bankaktiebolag for public dissemination and is not investment advice. The contents are based on information from publicly available sources which are deemed reliable. No guarantee is given as to the accuracy or completeness of the contents of the document, or the forecasts provided. Erik Penser Bankaktiebolag's consent is required to copy or distribute this publication in whole or in part. The publication should not and may not be disseminated or made available to any person in the United States (other than as provided in Rule 15a 16 of the Securities Exchange Act of 1934), Canada or any other country which has statutory restrictions on the dissemination and availability of the contents of the material. The information in the publication should not be considered as a request or recommendation to enter into transactions. The information does not take into account an individual recipient s investment knowledge and experience, financial situation or investment goals. Therefore, the information does not constitute a personal recommendation or investment advice. Erik Penser Bankaktiebolag disclaims all liability for direct or indirect loss which may be based on this publication. Investments in financial instruments are associated with financial risk. The investment may go up or down in value or it may become entirely worthless. The fact that an investment has performed well historically is no guarantee for the future. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up "Ethical Rules" and "Guidelines in respect of Conflicts of Interest". The aim of these rules and guidelines is to protect against and prevent conflicts of interest arising between departments in the company, and is based on restrictions (Chinese Walls) in communications. However, a client or advisory relationship may arise between an issuer and a department other than the research department. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up internal restrictions as to when trading may be conducted in respect of a financial instrument which is the subject of Investment Analysis. In this publication, the analyst has reported and represented his or her personal opinion of an issuer and/or financial instrument. Erik Penser Bankaktiebolag may receive remuneration from the company described in the document. The remuneration is preset and independent of the contents of this document. The person or persons who compiled this publication do not have any business relationship with the company described in the document. The number of Buy/Hold/Sell recommendations in percentage terms over the last 12-month period was as follows: Ratings Distribution and Ratings Definitions Rating Distribution Definition Buy 39% Buy-rated stock expected to increase by at least 10% over the coming 12 months. Hold 43% Hold-rated stock expected to stay in the range 0% to +10% over the coming 12 months. Sell 17% Sell-rated stock expected to decline in value over the coming 12 months. Erik Penser Bankaktiebolag is authorised to conduct securities operations and is under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax: