Vecka 18 Räntan i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vecka 18 Räntan i fokus"

Transkript

1 Investeringsstrategier Vecka april 2015 Analysavdelningen Vecka 18 Räntan i fokus Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning Källa: Erik Penser Bankaktiebolag Makro räntebeslut och barometerdata i intensiv makrovecka Förra veckan präglades ytterligare penningpolitiska lättnader i Kina, ganska svaga inköpschefsindexar i Europa och Kina samt ett stigande IFO-index. Denna vecka sätter vi fokus på räntebeslut i Sverige, Ryssland och Brasilien. I Sverige väntar vi oss att räntebeskedet på onsdag resulterar i att riksbanken sänker ytterligare, till -0,5%. Även i Ryssland väntas man fortsätta sänka räntan, trots en hög inflation och i Brasilien väntar vi oss att räntan lämnas oförändrad. I USA kommer preliminärt BNP-utfall för Q115 i veckan och det mesta tyder på att tillväxten dämpats till 1-1,5% i det första kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet. Det kommer även viktig barometerdata från EMU och Sverige. Aktier upp igen Efter en positiv avslutning på förra veckan konstaterar vi att det blev en bra vecka för aktier. Världsindex steg med 1,5% och senska aktier hade en mycket stark utveckling, +2,5%. USA utvecklades starkare än Europa och bland tillväxtmarknader stack Brasilien ut med en uppgång på 5% i lokal valuta. Rapportperioden ångar på och fortsätter att ta mest fokus för aktiemarknaden. Av de bolag som rapporterat i S&P500 hittills tyder det mesta på en ganska genomsnittlig rapportsäsong. Rapporterna i Sverige (10 av OMX30 bolagen har rapporterat) har varit bra resultatmässigt, men svagt volymmässigt. Vi gör inga förändringar denna vecka av våra sektorrekommendationer eller geografiska rekommendationer. Råvaror / Räntor / Valutor Råvarumarknaden var relativt oförändrad i förrra veckan, trots ett stigande oljepris. Järnmalmsmarknaden hade en ordentlig rekyl uppåt, trots svag efterfrågan och stor överkapacitet i marknaden. De kinesiska lättnaderna i penningpolitiken hade också positiva effekter på vissa basmetaller. Det var tämligen lugnt i räntemarknaden, även om Greklandskrisen får allt mer uppmärksamhet. See last page for the disclaimer.

2 Investeringsstrategier vecka 18 Makro händelser i förra veckan Kinas centralbank, PBOC (Peoples Bank of China), sänkte bankernas reservkrav från 19,5 till 18,5 procent för de större bankerna i början av veckan. Det var andra gången i år man sänkte kravet. Sänkningen innebär att bankerna kan använda mer av sitt kapital till utlåning och investeringar. Den låga inflationen, 1,3 procent i mars, och den tämligen svaga tillväxten, 7,0 procent under första kvartalet 2015, medför att det troligen kommer ytterligare penningpolitiska lättnader de närmaste månaderna. Preliminära inköpsindexar för industrin var svagare än väntat i Kina och EMUländerna. I Kina sjönk HSBCs preliminära index oväntat från 49,6 till 49,2 (förväntat 49,6) mellan mars och april, vilket var den lägsta indexnivån på ett år. Den 1 maj presenteras det nationella inköpsindexet där ca 3000 företag ingår jämfört med ca 420 företag i det preliminära indexet från HSBC. Ganska ofta går desa indexar åt olika håll. Mellan februari och mars 2015 sjönk HSBCs preliminära index från 50,7 till 49,2 (reviderades upp till 49,6) medan det nationella indexet steg från 49,9 till 50,1 under motsvarande period. I EMUländerna sjönk inköpsindexet för industrin från 52,4 till 51,9 (förväntat 52,6) mellan mars och april. Det tyska IFO-indexet, som betraktas som Tysklands viktigaste konjunkturindikator, steg från 107,9 till 108,6 (förväntat 108,4) mellan mars och april. Det var sjätte månaden i rad som indexet steg. Det delindex som mäter det aktuella konjunkturläget steg från 112,1 till 113,9 medan det delindex som mäter företagens förväntningar sex månader framåt sjönk från 103,9 till 103,5. Tre (industrin, byggsektorn och partihandeln) bidrog till uppgången under april av de fyra branscherna som ingår i IFO-index. Makro händelser den kommande veckan Kommande vecka är full med mycket viktig makrostatistik från bl.a. USA, EMU, Kina och Sverige. Dessutom har centralbankerna i Sverige, Brasilien och Ryssland penningpolitiska möten. Trots att tillväxt och inflation är klart högre samt arbetslösheten klart lägre i Sverige än i EMU-länderna och styrräntan redan 0,45 procentenheter lägre i Sverige än i EMU så förväntas Riksbanken fortsätta sänka reporäntan vid tisdagens penningpolitiska möte. Räntebesked lämnas på onsdag. Eftersom en del uttalanden från Riksbankens ledamöter kan tolkas som att det kommer ytterligare penningpolitiska lättnader så utgår vi från att man sänker reporäntan från -0,4 till -0,5 procent. Det är dessutom möjligt att man utökar köpen av statsobligationer (eller övriga värdepapper) från dagens 30 miljarder kronor. Trots att inflationen, 16,9 procent i mars, ligger klart över inflationsmålet så har den ryska centralbanken sänkt styrräntan från 17,5 till 14 procent hittills i år. Uttalanden från centralbanken kan tolkas som att den svaga tillväxten medför att man kommer fortsätta sänka räntan i år. Så vår gissning är att räntan sänks ytterligare med någon procent vid nästa penningpolitiska möte i slutet av den här veckan. I Brasilien har man dock höjt räntan två gånger i år, 11,75 till 12,75 procent, trots mycket svag tillväxt. Den höga inflationen, 8,1 procent i mars, som ligger klart över inflationsmålet på 4,5 procent har motiverat höjningarna. Onsdag kväll har Banco do Brazil nytt penningpolitiskt möte och vår bedömning är att den fortsatt svaga tillväxten medför att man inte fortsätter höja räntan. Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

3 I USA kommer det en mängd viktig makrostatistik under veckan samtidigt som Fed har penningpolitiskt möte onsdag kväll. Viktigast är onsdagen preliminära BNP-utfall för första kvartalet 2015 och industrins nationella inköpsindex för april (ISM-index). Den makrostatistik som hittills kommit in tyder på att BNPtillväxten dämpats ytterligare under årets första kvartal. Vi uppskattar att BNP ökat med 1-1,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014, vilket är ca 1 procentenhet lägre tillväxt än föregående kvartal. Det är dock troligt att extremt dåligt väder i stora delar av USA samt hamnkonflikten på Västkusten tillfälligt dämpat tillväxten under första kvartalet och att tillväxten åter blir högre under resten av året. Det nationella inköpsindexet för industrin har sjunkit fem månader i rad (57,9 i oktober 2014 till 51,5 i mars-2015). Liksom BNP-utfallet så har troligen en del tillfälliga faktorer bidragit till nedgången och vi räknar därför med en viss ökning under april. Lokala inköpsindexar från New York och Philadelphia har gått åt olika håll under april. Även från Europa kommer det en del viktig statistik under veckan. Barometerindikatorn, som mäter stämningsläget i EMU-ländernas ekonomier, har stigit mer än väntat de senaste månaderna. Under mars så var det främst ökad optimism hos hushåll och detaljhandeln som bidrog till uppgången. På onsdag presenteras Barometerindikatorn för april och vi räknar med en mindre rekyl nedåt efter den oväntat stora uppgången under mars. Det kommer även arbetslöshetstatistik för mars och preliminär inflationsstatistik för april, där speciellt inflationssiffrorna kommer vara intressanta. I Sverige presenteras såväl april månads barometerindikator samt detaljhandelns försäljning, handelsbalansen och bankernas utlåning till hushållen under mars. Vi utgår från att Barometerindikatorn åter stigit något efter den oväntade nedgången under mars. Den prognostiserade uppgången kan tolkas som att BNP i Sverige ökar något mer än normalt för tillfället. Efter att försäljningen i detaljhandeln ökat med ca 5 procent under såväl januari som februari (jämfört med motsvarande månad ifjol) väntas ökningstakten dämpats till drygt 3 procent under mars. Delvis beror detta dock på att jämförelsemånaden, mars-2014, var en mycket stark månad för detaljhandeln. Förutsättningarna för detaljhandeln är dock fortsatt goda under 2015 då den låga inflationen medför en påtaglig ökning av hushållens köpkraft samtidigt som sysselsättningen ökat påtagligt samt börsuppgången och fortsatt stigande huspriser medfört att hushållens nettoförmögenhet forts öka i snabb takt trots att även skulderna fortsatt öka. Aktiemarknaden svag efterfrågan i svensk verkstad Globala aktiemarknader var oförändrade i förra veckan. Kina fortsatte det anärkningsvärda rallyt och steg med ytterligare 5%. Inom emerging markets var annars utvecklingen blandad med nedgångar i marknader som Indien och Ryssland, med uppgångar i t.ex. Brasilien. Europa utvecklades svagare än USA, som steg med knappt 1 procent. Hälsovårdssektorn studsade tillbaka, efter en period av svag utveckling och var bästa sektorn i S&P500 tillsammans med teleoperatörssektorn. Svaga sektorer var energi och consumer staples. I USA fortsätter rapportsäsongen att ånga på och av de 148 bolag i S&P500 som rapporterat i april månad har cirka 65% var bättre än väntat medan 35% av rapporterna varit sämre än väntat. Ett utfall som får betraktas som ganska genomsnittligt. Det är normalt att amerikanska bolag guidar på ett sätt inför kvartalsrapporterna som gör att man kan slå förväntningarna. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v april

4 De svenska storbolagsrapporterna (OMX 30) har som aggregat varit relativt väl i linje med förväntningarna. Det får betraktas som ett ganska starkt utfall jämfört med tidigare rapportsäsonger i Sverige. Vinstprognoserna för helåret för de 10 bolag i OMX30 som hittills rapporterat (t.o.m. torsdag 23/4) har skruvats upp med 1% och hälften av bolagen har varit sämre än väntat, och hälften bättre. De tydligaste positiva överrasknningarna har varit Volvo och SEB. De sämsta rapporterna har kommit från Ericsson och Getinge. För verkstadsbolagen framträder bilden att efterfrågan är en besvikelse och omsättningen växer knappt, rensat för valuta och struktureffekter. Asien tickar på med lite lägre tillväxttakt än i fjol, medan tillväxten i såväl USA som Europa är obefintlig. Det marknaden däremot underskattar är valutaeffekterna där bolagen guidar för större positiva effekter än vad marknaden räknar med i vår bedömning. Inför den kommande veckan väntas rapporterna ta fortsatt stor fokus för aktiemarknaden. Den vändning uppåt i ISM som vi förväntar oss bör kunna ge stöd åt cykliska sektorer som vi redan rekommenderar övervikt i. Kursutveckling Världsindex och Emerging Markets Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Vi gör inga förändringar av våra geografiska rekommendationer eller sektorrekommendation denna vecka. Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

5 Sektorrekommendationer vecka 18 Geografiska rekommendationer vecka 18 Source: Erik Penser Bankaktiebolag Source: Erik Penser Bankaktiebolag Råvaror kraftig prisrekyl för järnmalm Råvarumarknaden som helhet relativt oförändrad men oljepriset fortsätter att avancera, priset på järnmalm upp men kopparpriset faller tillbaka. Det är fortsatt hög oljeproduktion, fortsatt höga lager och kraftig lageruppbyggnad. Men trots att underliggande fundamenta inte direkt talar för en kortsiktig prisuppgång fortsätter oljepriset att avancera. Rent prissättningsmässigt tyder det mesta på att köparna spekulerar i att utbudet i slutändan kommer att sättas under press igen. Förväntningarna kretsar kring att oljelagren toppar ur under våren och att den omfattande nedstängningen av oljeriggar förr eller senare kommer resultera i en klart lägre produktion. Efter en synnerligen trist utveckling för järnmalm bjöd förra veckan på en ordentlig rekyl. Utvecklingen för järnmalm har präglats av en svag efterfrågan från Kina, världens största stålkonsument, samtidigt som det finns en stor överkapaciteten och ett ökat utbud från världens gruvjättar. Efter en längre tids nergång brukar det komma motreaktioner och veckans prisuppgång beskrivs också som ett resultat av att spekulanter som satsat på fortsatt fallande järnmalmspriserna tvingats täcka sina korta positioner när priset plötsligt börjat stiga. Som tidigare beskrivits så har basmetallerna, och koppar i synnerhet, haft en god korrelation med kreditgivningen i Kina. Efter att statistiken blivit allt svagare har Kina valt att öka på stimulanserna vilket också börjat synas i bankernas kreditgivning. Initialt steg kopparpriset på nyheten om att de kinesiska myndigheterna väljer att öka på stimulanserna men har under veckan har kopparpriset fallit tillbaka och handlar därmed mer i linje med utvecklingen för den kinesiska makrostatistiken. Räntor långdragna förhandlingar om grekisk likviditet Precis som i valutamarknaden har det varit tämligen lugnt i räntemarknaden. Förhandlingarna kring likviditetskrisen i Grekland och fortsatta utbetalningar av stödlån verkar inte ha kommit närmare en lösning. Det verkar som att förhandlingarna sannolikt kommer att fortsätta in i maj och möjligen kan de sträcka sig hela vägen fram till Europeiska rådets möte i juni. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v april

6 Valutor sänkt ränta väntas i Sverige Efter den kraftiga uppgången för dollarn har den senaste tidens utveckligt varit mer av en sidledes rörelse men med viss volatilitet. Av allt att döma befinner sig valutamarknaden i någon form av konsolideringsfas i avvaktan på nästa större rörelse. Förutom rörelserna för de större världsvalutorna blir Riksbankens nästa utspel viktig för den fortsatt riktningen vad gäller utvecklingen för den svenska kronan. Riksbankens åtgärder har syftat till att driva upp inflationen via en svagare krona och stigande importpriser där fokus framförallt harlegat på kronans styrka i förhållande till euron. Allt annat oförändrat och mot bakgrund av utvecklingen på kort sikt, så verkar det som marknaden förbereder sig för att Riksbanken eventuellt kommer sänka räntan ytterligare en vända. Portföljstrategi försiktig övervikt mot aktier motiverad Portföljen bedömer vi vara väl balanserad med en försiktig övervikt mot aktier, en klar undervikt mot räntebärande placeringar, samt en klar övervikt mot alternativa investeringar. Utvecklingen under 2015 är över vad som får anses normalt över tid för denna typ av portfölj med en uppgång på +9,0%. Vi håller modellportföljen oförändrad i vecka 18. Bäst utveckling under veckan som gick hade portföljens exponering mot Taiwan (XMTW, Stockholm) som steg med 5,3%. Även portföljens exponering mot olja utmärkte sig med en värdeökning på 2,9% och den breda exponeringen mot emerging markets (XMEM, Stockholm) steg med 2,5% under veckan. Sämre utveckling hade portföljens exponering mot guld som sjönk med 0,8% mätt i kronor. Vidare gick portföljens korta position i det brittiska pundet emot oss med 1,4% under veckan. Portföljens övervikt mot hedgefonder betalar sig bra med en genomsnittlig avkastning på +3,1% hittills under året. Syftet med de taktiska allokeringar som görs är att skapa en överavkastning genom att aktivt förändra andelen av olika tillgångsslag för att kunna uppnå en bättre riskjusterad avkastning. Då investeringar i aktiemarknaden är relativt riskfyllda medför det att de flesta diversifierar sina tillgångsslag och geografiskt mellan olika länder. Baserat på den historiska utvecklingen är risken i aktier mätt som standardavvikelse ca 20% per år och den förväntade avkastningen för aktier är ca 8% per år. Något förenklat kan vi därmed säga att aktier två år av tre skall ge en avkastning på 8% plus eller minus 20%. Det innebär att avkastningen ett normalt börsår ska befinna sig i intervallet -12 till +28%. Ett år av tre kommer avkastningen från aktier statistiskt sett dock att befinna sig utanför detta intervall. Den modellportfölj som återges i diagrammet nedan har en förväntad avkastning på 5-7% per år med en uppskattad risk på 9% per år. Det betyder att portföljen, med samma resonemang som tidigare, under två år av tre har en förväntad avkastning i intervallet -3 till +15%. Under de år avkastningen ligger utanför det normala kan vi se t ex 2008 då avkastningen skulle ha uppgått till ca -20% och 2009 då avkastningen istället skulle ha varit +20%. Avkastning bör samtidigt ställas i relation till vilken risk som tagits. En riskjusterad avkastning går att beräkna på många sätt, men ett av de enklaste verktygen är Sharpekvoten. Den beräknas som (avkastning riskfri ränta)/portföljens risk. Sharpekvoten för en enskild portfölj kan därefter jämföras med andra portföljer i syfte att utvärdera avkastning i relation till risken. Den förväntade avkastningen i den renodlade aktieportföljen var i exemplet 8% per år med en risk på 20%. I modellportföljen i diagrammet var den förväntade Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

7 avkastningen 6% per år med en risk på 9%. Om vi antar en riskfri ränta på 2% får en ren aktieportfölj en Sharpekvot på 0,30 medan vår diversifierade förmögenhetsportfölj får en Sharpekvot på 0,44. Vi får med andra ord mer avkastning för den risk vi tar på oss. Anledningen till detta är diversifieringen, det vill säga fördelningen mellan olika tillgångsslag med olika prisrörelsemönster. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v april

8 Modellportfölj - Tillgångsallokering Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Modellportfölj Balanserad Allokeringsförvaltning Tillgångsslag Innehav Kommentar Ticker +/-% vecka +/-% 2015 Modulvikt mätt i SEK mätt i SEK Svenska aktier XACT OMXS30 Svenska aktier XACT OMXS30 2,2% 18,3% 100,0% 18% Utländska Globalt: aktier Deutsche Bank (DB) MSCI World Världsindex XMWO SS 1,8% 17,1% 14,8% 30% DB Consumer Staples ETF Globala dagligvaror DBPQ (Xetra) 0,1% 16,2% 8,0% DB Consumer Discretionary ETF Globala sällanköpsvaror DBPP (Xetra) 1,6% 20,8% 4,2% DB MSCI World Health Care ETF Globala läkemedelsbolag DBPS (Xetra) 2,2% 24,1% 6,4% DB World Energy Index Globala energibolag DBPW (Xetra) 0,6% 15,4% 2,5% USA: DB S&P500 ETF Amerikanska aktier XSPX SS 1,5% 13,3% 18,3% DB Russell 2000 ETF Amerikanska mid cap XRU2 (Xetra) 1,3% 17,4% 8,0% Europa: DB MSCI Europe ETF Europeiska aktier XMEU SS 2,0% 18,6% 8,6% DB DAX ETF Tyska aktier XDAX SS 1,6% 19,4% 3,1% DB MSCI Europe Small Cap ETF Europeisk smallcap DX2J (Xetra) 1,8% 4,4% 8,7% Emerging Markets: DB Em Mkts ETF Tillväxtmarknader XMEM SS 2,5% 23,1% 12,2% DB Em Mkts Cons Discr ETF Sällanköpsvaror EM XMKD (Xetra) 2,2% 22,3% 2,5% Asien: DB Taiwan ETF Taiwan XMTW SS 5,3% 21,5% 2,7% Okorrelerade Brummer & Partners Multistrategy 0,0% 4,9% 22,5% tillgångar Excalibur 0,0% 0,8% 22,5% 22% Franklin K2 Alternative Strategies 0,4% 2,7% 22,5% Norron Target 0,6% 4,1% 22,5% Valutatermin GBP/SEK lång SEK kort GBP -1,4% nm 10,0% Räntebärande Catella Nordic Corp Bond 0,1% 1,7% 25,8% 25% Öhman Företagsobl. fond 0,0% 1,6% 25,8% Enter Penningmarknad 0,0% 0,1% 22,7% DNB FRN 0,0% 0,6% 25,8% Råvaror SHB guldcertifikat LONG GULD H -0,8% 11,2% 20,0% 5% SHB råvaruindexcertifikat LONG RAVIDX H 1,1% 6,2% 70,0% SHB oljecertifikat LONG OLJA H 2,9% 16,7% 10,0% Source: Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

9 EP Alfa; våra bästa idéer bland svenska aktier Acando Bolaget är ett IT-konsultföretag indelat i tre affärsområden: Management Consulting, Enterprise Solutions & Digital Consulting and Solutions. Caset: Vi lockas av bolagets höga direktavkastning på cirka 7% samt fortsatt synergier från förvärvet av Connecta. Aktien är lågt värderad på P/E 8,5x (15E) och på 30% rabatt mot konkurrenterna. Betsson Betsson äger och förvaltar bolag som bedriver spelverksamhet över internet. Spelutbudet omfattar sportsbetting, casinospel, lotter, bingo, poker och underhållningsspel och riktar sig till kunder i Europa. Caset: Vårt top pick i en sektor under stark strukturell tillväxt. Vi ser fortsatt mycket god ökning i mobilkanalen samt potential för fler förvärv, något som bolaget flaggade för på sin CMD nyligen. I takt med att det europeiska regelverket harmoniseras ökar möjligheterna för strukturellt högre vinstmultiplar i sektorn i takt med att riskpremien faller. Cloetta Cloetta är ett konfektyrföretag med huvudmarknader i Norden, Holland och Italien. Bolagets produkter säljs i drygt 50 länder. Exempel på varumärken är Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Redband och Sperlari. Caset: Efter en omfattande omstrukturering i produktionsstrukturen blickar vi nu fram mot ökad effektivitet och stigande lönsamhet. Dessutom ser vi goda möjligheter till fler förvärv framgent, vilket ska lyfta bolagets tillväxttakt ytterligare. Alfa Laval Alfa Laval är en global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets nyckelprodukter är värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler. Alfa Lavals produkter används bl.a vid framställning av livsmedel, kemikalier och läkemedel, i verkstadssektorn gruvindustrin och på fartyg. Caset: Låga resultatförväntningar givet förvärv, besparingar och i synnerhet valuta. Oljeprisfall ligger redan i kursen. Implicita tillväxtförväntningar har redan sänkts. Värderas till rabatt mot sektorn, men har potential att överraska positivt på intjäningen Beijer Ref Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern inom kyla och luftkonditionering. Den operativa verksamheten bedrivs inom Beijer Ref som har tre affärsområden, Grossistverksamhet, som står för 77% av omsättningen, Luftkonditionering och Tillverkande bolag. Caset: Gynnsam geografisk exponering efter ECB-lättnader. Regleringsförändringar gynnsamma för bolaget. Lägst värderat bland handelsbolagen. Lågt ställda förväntningar, som trumfades i senaste rapporten. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v april

10 Dessutom gjorde bolaget ett mycket fint förvärv i Asien/Oceanien nyligen, vilket bedöms skapa fina värden och indikerar att ytterligare förvärv kan vara att vänta. Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning mot komponenttillverkning och industrihandel. Europa svarar för drygt 85% av omsättningen, största marknader är Sverige, Tyskland och Storbritannien. Caset: Vi väntar oss 20% vinsttillväxt 15E drivet av valuta, besparingar och mix. Aktien på 15% rabatt mot övrig verkstad och potentiella förvärv kan driva EPS med upp till 20% East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag inriktat på noterade och onoterade bolag samt fastigheter i Östeuropa. Caset: Riskerna i portföljen väsentligt mer balanserade efter rubelfall. Rysslandsexponeringen utgör idag 27 % av portföljen. I fjol var det 49 %. Baltikum nu största geo-exponeringen (41 %). Operatörer och fastigheter i Baltikum utgör 42 % av portföljen. I fjol stod sällanköpsvaror för 40 % av portföljen. Den väsentliga reduceringen av risken avspeglas inte i NAV-rabatten som är hög, kring 30% i dagsläget. Inlösenprogram står för dörren, motsvarande 7% direktavkastning samt bolaget köper tillbaka aktier. Rimligt att vänta sig inlösenprogram även kommande år. Evolution Gaming Evolution Gaming är en B2B-leverantör av live casino-system i Europa. I live casino är det en riktig croupier som leder spelet från ett kasinobord som följs i realtid via videostreaming. Spelarna tar spelbeslut via sin dator, mobil eller läsplatta. Caset: Evolution Gaming Group som står inför en period av fortsatt stark tillväxt & en gradvis lönsamhetsförbättring vilket talar för fortsatt god riskjusterad avkastning under estimatperioden. Evolution Gaming handlas på P/E 23x 16E klart attraktivt för ett bolag med 45% marknadsandel i en marknad som väntas ha en CAGR om 18% till 18E.Dessutom medför rådande värdering en klar rabatt mot Net Entertainment som handlas runt P/E 30x 16E Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

11 This publication has been compiled by Erik Penser Bankaktiebolag for public dissemination and is not investment advice. The contents are based on information from publicly available sources which are deemed reliable. No guarantee is given as to the accuracy or completeness of the contents of the document, or the forecasts provided. Erik Penser Bankaktiebolag's consent is required to copy or distribute this publication in whole or in part. The publication should not and may not be disseminated or made available to any person in the United States (other than as provided in Rule 15a 16 of the Securities Exchange Act of 1934), Canada or any other country which has statutory restrictions on the dissemination and availability of the contents of the material. The information in the publication should not be considered as a request or recommendation to enter into transactions. The information does not take into account an individual recipient s investment knowledge and experience, financial situation or investment goals. Therefore, the information does not constitute a personal recommendation or investment advice. Erik Penser Bankaktiebolag disclaims all liability for direct or indirect loss which may be based on this publication. Investments in financial instruments are associated with financial risk. The investment may go up or down in value or it may become entirely worthless. The fact that an investment has performed well historically is no guarantee for the future. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up "Ethical Rules" and "Guidelines in respect of Conflicts of Interest". The aim of these rules and guidelines is to protect against and prevent conflicts of interest arising between departments in the company, and is based on restrictions (Chinese Walls) in communications. However, a client or advisory relationship may arise between an issuer and a department other than the research department. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up internal restrictions as to when trading may be conducted in respect of a financial instrument which is the subject of Investment Analysis. In this publication, the analyst has reported and represented his or her personal opinion of an issuer and/or financial instrument. Erik Penser Bankaktiebolag may receive remuneration from the company described in the document. The remuneration is preset and independent of the contents of this document. The person or persons who compiled this publication do not have any business relationship with the company described in the document. The number of Buy/Hold/Sell recommendations in percentage terms over the last 12-month period was as follows: Ratings Distribution and Ratings Definitions Rating Distribution Definition Buy 39% Buy-rated stock expected to increase by at least 10% over the coming 12 months. Hold 43% Hold-rated stock expected to stay in the range 0% to +10% over the coming 12 months. Sell 17% Sell-rated stock expected to decline in value over the coming 12 months. Erik Penser Bankaktiebolag is authorised to conduct securities operations and is under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

Vecka 15 Viktar upp i USA

Vecka 15 Viktar upp i USA Investeringsstrategier Vecka 15 7 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 15 Viktar upp i USA Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 19 Sänker risken

Vecka 19 Sänker risken Investeringsstrategier Vecka 19 4 maj 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 19 Sänker risken Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 21 lugnet lägger sig

Vecka 21 lugnet lägger sig Investeringsstrategier Vecka 21 18 maj 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 21 lugnet lägger sig Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 16 Stark börsvecka

Vecka 16 Stark börsvecka Investeringsstrategier Vecka 16 13 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 16 Stark börsvecka Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 12 Fokus på Fed

Vecka 12 Fokus på Fed Sverige USA Europa Japan Nya marknader Kina Globala aktier Investeringsstrategier Vecka 12 16 mars 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 12 Fokus på Fed Utveckling tillgångsslag

Läs mer

Vecka 20 räntorna styr

Vecka 20 räntorna styr Investeringsstrategier Vecka 20 11 maj 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 20 räntorna styr Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 26 Grekdramat fortsätter

Vecka 26 Grekdramat fortsätter Investeringsstrategier Vecka 26 22 juni 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 26 Grekdramat fortsätter Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 14 Paus i uppgången

Vecka 14 Paus i uppgången Investeringsstrategier Vecka 14 30 mars 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 14 Paus i uppgången Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning Investeringsstrategier Vecka 25 15 juni 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 25 Grexit? Utveckling aktiemarknader förra veckan Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Läs mer

Kina lägger sordi på börsen

Kina lägger sordi på börsen Investeringsstrategier Vecka 34 17 augusti 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Kina lägger sordi på börsen Utveckling aktiemarknader förra veckan Balanserad allokeringsförvaltning Källa:

Läs mer

Sämre utsikter för global tillväxt

Sämre utsikter för global tillväxt Sverige USA Europa Japan Nya marknader Kina Globala aktier Investeringsstrategier Vecka 39 21 september 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Sämre utsikter för global tillväxt Utveckling

Läs mer

Kina i blickfånget. Investeringsstrategier Vecka 37

Kina i blickfånget. Investeringsstrategier Vecka 37 Sverige USA Europa Japan Nya marknader Kina Globala aktier Investeringsstrategier Vecka 37 7 september 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Kina i blickfånget Utveckling aktiemarknader

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 18 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Minskad risk för Grexit

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 2 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 2 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 2 OKTOBER 2012 Autoliv(köp) En av de främsta konkurrenterna till Autoliv, amerikanska TRW, annonserade igår ett massivt aktieåterköpsprogram som omfattar 1 miljard dollar. Aktien

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013 Hexagon (Sälj) Vi rekommenderar Sälj(Behåll) till målkursen SEK 150(150) för Hexagon av främst fyra anledningar. 1) Bolaget ska leverera på höga marginalexpansionsförväntningar

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 19 SEPTEMBER 2012

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 19 SEPTEMBER 2012 AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 19 SEPTEMBER 2012 Verkstadsbolagen Vi släpper på morgonen en rapport där vi går igenom förutsättningarna för börsens medelstora och små verkstadsbolag. Totalt sett bedömer vi att

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen

GRANIT FONDER. Månadsbrev oktober 2011. Förvaltarkommentar: Sverige. Merkozy har tagit bollen Månadsbrev oktober 2011 Förvaltarkommentar: Sverige Merkozy har tagit bollen Till slut så fick vi ett paket med åtgärder som sammantaget ska ta EU upp ur det nattsvarta läge vi ramlat ner i. Marknaderna

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013. Makro USA-statistik kom in som väntat. Stabil inflation i EMU-länderna. Se sidan 2.

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013. Makro USA-statistik kom in som väntat. Stabil inflation i EMU-länderna. Se sidan 2. AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade på onsdagen i negativt territorium, men stärktes under dagen och stängde på nära oförändrade nivåer. Rapporterande

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 5 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 5 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 5 OKTOBER 2012 SSAB SSAB höll under gårdagen kapitalmarknadsdag. Bolaget framhöll sitt servicearbete, innovationsfokus och nära samarbete med kunden. Bolaget underströk även att

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 6 MARS 2013

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 6 MARS 2013 AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 6 MARS 2013 Autoliv (Köp) - Efter ett bolagsbesök under gårdagen konstaterar vi att marknaden utvecklats ungefär som väntat i början av 2013. Den amerikanska fordonsförsäljningen

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 DECEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 DECEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 14 DECEMBER 2012 New Yorkbörserna USA-börserna sjönk på bred front på torsdagen, där pessimistiska uttalanden kring förhandlingarna om budgetstupet dämpade sentimentet. Samtliga

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer