Vecka 18 Räntan i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vecka 18 Räntan i fokus"

Transkript

1 Investeringsstrategier Vecka april 2015 Analysavdelningen Vecka 18 Räntan i fokus Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning Källa: Erik Penser Bankaktiebolag Makro räntebeslut och barometerdata i intensiv makrovecka Förra veckan präglades ytterligare penningpolitiska lättnader i Kina, ganska svaga inköpschefsindexar i Europa och Kina samt ett stigande IFO-index. Denna vecka sätter vi fokus på räntebeslut i Sverige, Ryssland och Brasilien. I Sverige väntar vi oss att räntebeskedet på onsdag resulterar i att riksbanken sänker ytterligare, till -0,5%. Även i Ryssland väntas man fortsätta sänka räntan, trots en hög inflation och i Brasilien väntar vi oss att räntan lämnas oförändrad. I USA kommer preliminärt BNP-utfall för Q115 i veckan och det mesta tyder på att tillväxten dämpats till 1-1,5% i det första kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet. Det kommer även viktig barometerdata från EMU och Sverige. Aktier upp igen Efter en positiv avslutning på förra veckan konstaterar vi att det blev en bra vecka för aktier. Världsindex steg med 1,5% och senska aktier hade en mycket stark utveckling, +2,5%. USA utvecklades starkare än Europa och bland tillväxtmarknader stack Brasilien ut med en uppgång på 5% i lokal valuta. Rapportperioden ångar på och fortsätter att ta mest fokus för aktiemarknaden. Av de bolag som rapporterat i S&P500 hittills tyder det mesta på en ganska genomsnittlig rapportsäsong. Rapporterna i Sverige (10 av OMX30 bolagen har rapporterat) har varit bra resultatmässigt, men svagt volymmässigt. Vi gör inga förändringar denna vecka av våra sektorrekommendationer eller geografiska rekommendationer. Råvaror / Räntor / Valutor Råvarumarknaden var relativt oförändrad i förrra veckan, trots ett stigande oljepris. Järnmalmsmarknaden hade en ordentlig rekyl uppåt, trots svag efterfrågan och stor överkapacitet i marknaden. De kinesiska lättnaderna i penningpolitiken hade också positiva effekter på vissa basmetaller. Det var tämligen lugnt i räntemarknaden, även om Greklandskrisen får allt mer uppmärksamhet. See last page for the disclaimer.

2 Investeringsstrategier vecka 18 Makro händelser i förra veckan Kinas centralbank, PBOC (Peoples Bank of China), sänkte bankernas reservkrav från 19,5 till 18,5 procent för de större bankerna i början av veckan. Det var andra gången i år man sänkte kravet. Sänkningen innebär att bankerna kan använda mer av sitt kapital till utlåning och investeringar. Den låga inflationen, 1,3 procent i mars, och den tämligen svaga tillväxten, 7,0 procent under första kvartalet 2015, medför att det troligen kommer ytterligare penningpolitiska lättnader de närmaste månaderna. Preliminära inköpsindexar för industrin var svagare än väntat i Kina och EMUländerna. I Kina sjönk HSBCs preliminära index oväntat från 49,6 till 49,2 (förväntat 49,6) mellan mars och april, vilket var den lägsta indexnivån på ett år. Den 1 maj presenteras det nationella inköpsindexet där ca 3000 företag ingår jämfört med ca 420 företag i det preliminära indexet från HSBC. Ganska ofta går desa indexar åt olika håll. Mellan februari och mars 2015 sjönk HSBCs preliminära index från 50,7 till 49,2 (reviderades upp till 49,6) medan det nationella indexet steg från 49,9 till 50,1 under motsvarande period. I EMUländerna sjönk inköpsindexet för industrin från 52,4 till 51,9 (förväntat 52,6) mellan mars och april. Det tyska IFO-indexet, som betraktas som Tysklands viktigaste konjunkturindikator, steg från 107,9 till 108,6 (förväntat 108,4) mellan mars och april. Det var sjätte månaden i rad som indexet steg. Det delindex som mäter det aktuella konjunkturläget steg från 112,1 till 113,9 medan det delindex som mäter företagens förväntningar sex månader framåt sjönk från 103,9 till 103,5. Tre (industrin, byggsektorn och partihandeln) bidrog till uppgången under april av de fyra branscherna som ingår i IFO-index. Makro händelser den kommande veckan Kommande vecka är full med mycket viktig makrostatistik från bl.a. USA, EMU, Kina och Sverige. Dessutom har centralbankerna i Sverige, Brasilien och Ryssland penningpolitiska möten. Trots att tillväxt och inflation är klart högre samt arbetslösheten klart lägre i Sverige än i EMU-länderna och styrräntan redan 0,45 procentenheter lägre i Sverige än i EMU så förväntas Riksbanken fortsätta sänka reporäntan vid tisdagens penningpolitiska möte. Räntebesked lämnas på onsdag. Eftersom en del uttalanden från Riksbankens ledamöter kan tolkas som att det kommer ytterligare penningpolitiska lättnader så utgår vi från att man sänker reporäntan från -0,4 till -0,5 procent. Det är dessutom möjligt att man utökar köpen av statsobligationer (eller övriga värdepapper) från dagens 30 miljarder kronor. Trots att inflationen, 16,9 procent i mars, ligger klart över inflationsmålet så har den ryska centralbanken sänkt styrräntan från 17,5 till 14 procent hittills i år. Uttalanden från centralbanken kan tolkas som att den svaga tillväxten medför att man kommer fortsätta sänka räntan i år. Så vår gissning är att räntan sänks ytterligare med någon procent vid nästa penningpolitiska möte i slutet av den här veckan. I Brasilien har man dock höjt räntan två gånger i år, 11,75 till 12,75 procent, trots mycket svag tillväxt. Den höga inflationen, 8,1 procent i mars, som ligger klart över inflationsmålet på 4,5 procent har motiverat höjningarna. Onsdag kväll har Banco do Brazil nytt penningpolitiskt möte och vår bedömning är att den fortsatt svaga tillväxten medför att man inte fortsätter höja räntan. Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

3 I USA kommer det en mängd viktig makrostatistik under veckan samtidigt som Fed har penningpolitiskt möte onsdag kväll. Viktigast är onsdagen preliminära BNP-utfall för första kvartalet 2015 och industrins nationella inköpsindex för april (ISM-index). Den makrostatistik som hittills kommit in tyder på att BNPtillväxten dämpats ytterligare under årets första kvartal. Vi uppskattar att BNP ökat med 1-1,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014, vilket är ca 1 procentenhet lägre tillväxt än föregående kvartal. Det är dock troligt att extremt dåligt väder i stora delar av USA samt hamnkonflikten på Västkusten tillfälligt dämpat tillväxten under första kvartalet och att tillväxten åter blir högre under resten av året. Det nationella inköpsindexet för industrin har sjunkit fem månader i rad (57,9 i oktober 2014 till 51,5 i mars-2015). Liksom BNP-utfallet så har troligen en del tillfälliga faktorer bidragit till nedgången och vi räknar därför med en viss ökning under april. Lokala inköpsindexar från New York och Philadelphia har gått åt olika håll under april. Även från Europa kommer det en del viktig statistik under veckan. Barometerindikatorn, som mäter stämningsläget i EMU-ländernas ekonomier, har stigit mer än väntat de senaste månaderna. Under mars så var det främst ökad optimism hos hushåll och detaljhandeln som bidrog till uppgången. På onsdag presenteras Barometerindikatorn för april och vi räknar med en mindre rekyl nedåt efter den oväntat stora uppgången under mars. Det kommer även arbetslöshetstatistik för mars och preliminär inflationsstatistik för april, där speciellt inflationssiffrorna kommer vara intressanta. I Sverige presenteras såväl april månads barometerindikator samt detaljhandelns försäljning, handelsbalansen och bankernas utlåning till hushållen under mars. Vi utgår från att Barometerindikatorn åter stigit något efter den oväntade nedgången under mars. Den prognostiserade uppgången kan tolkas som att BNP i Sverige ökar något mer än normalt för tillfället. Efter att försäljningen i detaljhandeln ökat med ca 5 procent under såväl januari som februari (jämfört med motsvarande månad ifjol) väntas ökningstakten dämpats till drygt 3 procent under mars. Delvis beror detta dock på att jämförelsemånaden, mars-2014, var en mycket stark månad för detaljhandeln. Förutsättningarna för detaljhandeln är dock fortsatt goda under 2015 då den låga inflationen medför en påtaglig ökning av hushållens köpkraft samtidigt som sysselsättningen ökat påtagligt samt börsuppgången och fortsatt stigande huspriser medfört att hushållens nettoförmögenhet forts öka i snabb takt trots att även skulderna fortsatt öka. Aktiemarknaden svag efterfrågan i svensk verkstad Globala aktiemarknader var oförändrade i förra veckan. Kina fortsatte det anärkningsvärda rallyt och steg med ytterligare 5%. Inom emerging markets var annars utvecklingen blandad med nedgångar i marknader som Indien och Ryssland, med uppgångar i t.ex. Brasilien. Europa utvecklades svagare än USA, som steg med knappt 1 procent. Hälsovårdssektorn studsade tillbaka, efter en period av svag utveckling och var bästa sektorn i S&P500 tillsammans med teleoperatörssektorn. Svaga sektorer var energi och consumer staples. I USA fortsätter rapportsäsongen att ånga på och av de 148 bolag i S&P500 som rapporterat i april månad har cirka 65% var bättre än väntat medan 35% av rapporterna varit sämre än väntat. Ett utfall som får betraktas som ganska genomsnittligt. Det är normalt att amerikanska bolag guidar på ett sätt inför kvartalsrapporterna som gör att man kan slå förväntningarna. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v april

4 De svenska storbolagsrapporterna (OMX 30) har som aggregat varit relativt väl i linje med förväntningarna. Det får betraktas som ett ganska starkt utfall jämfört med tidigare rapportsäsonger i Sverige. Vinstprognoserna för helåret för de 10 bolag i OMX30 som hittills rapporterat (t.o.m. torsdag 23/4) har skruvats upp med 1% och hälften av bolagen har varit sämre än väntat, och hälften bättre. De tydligaste positiva överrasknningarna har varit Volvo och SEB. De sämsta rapporterna har kommit från Ericsson och Getinge. För verkstadsbolagen framträder bilden att efterfrågan är en besvikelse och omsättningen växer knappt, rensat för valuta och struktureffekter. Asien tickar på med lite lägre tillväxttakt än i fjol, medan tillväxten i såväl USA som Europa är obefintlig. Det marknaden däremot underskattar är valutaeffekterna där bolagen guidar för större positiva effekter än vad marknaden räknar med i vår bedömning. Inför den kommande veckan väntas rapporterna ta fortsatt stor fokus för aktiemarknaden. Den vändning uppåt i ISM som vi förväntar oss bör kunna ge stöd åt cykliska sektorer som vi redan rekommenderar övervikt i. Kursutveckling Världsindex och Emerging Markets Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Vi gör inga förändringar av våra geografiska rekommendationer eller sektorrekommendation denna vecka. Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

5 Sektorrekommendationer vecka 18 Geografiska rekommendationer vecka 18 Source: Erik Penser Bankaktiebolag Source: Erik Penser Bankaktiebolag Råvaror kraftig prisrekyl för järnmalm Råvarumarknaden som helhet relativt oförändrad men oljepriset fortsätter att avancera, priset på järnmalm upp men kopparpriset faller tillbaka. Det är fortsatt hög oljeproduktion, fortsatt höga lager och kraftig lageruppbyggnad. Men trots att underliggande fundamenta inte direkt talar för en kortsiktig prisuppgång fortsätter oljepriset att avancera. Rent prissättningsmässigt tyder det mesta på att köparna spekulerar i att utbudet i slutändan kommer att sättas under press igen. Förväntningarna kretsar kring att oljelagren toppar ur under våren och att den omfattande nedstängningen av oljeriggar förr eller senare kommer resultera i en klart lägre produktion. Efter en synnerligen trist utveckling för järnmalm bjöd förra veckan på en ordentlig rekyl. Utvecklingen för järnmalm har präglats av en svag efterfrågan från Kina, världens största stålkonsument, samtidigt som det finns en stor överkapaciteten och ett ökat utbud från världens gruvjättar. Efter en längre tids nergång brukar det komma motreaktioner och veckans prisuppgång beskrivs också som ett resultat av att spekulanter som satsat på fortsatt fallande järnmalmspriserna tvingats täcka sina korta positioner när priset plötsligt börjat stiga. Som tidigare beskrivits så har basmetallerna, och koppar i synnerhet, haft en god korrelation med kreditgivningen i Kina. Efter att statistiken blivit allt svagare har Kina valt att öka på stimulanserna vilket också börjat synas i bankernas kreditgivning. Initialt steg kopparpriset på nyheten om att de kinesiska myndigheterna väljer att öka på stimulanserna men har under veckan har kopparpriset fallit tillbaka och handlar därmed mer i linje med utvecklingen för den kinesiska makrostatistiken. Räntor långdragna förhandlingar om grekisk likviditet Precis som i valutamarknaden har det varit tämligen lugnt i räntemarknaden. Förhandlingarna kring likviditetskrisen i Grekland och fortsatta utbetalningar av stödlån verkar inte ha kommit närmare en lösning. Det verkar som att förhandlingarna sannolikt kommer att fortsätta in i maj och möjligen kan de sträcka sig hela vägen fram till Europeiska rådets möte i juni. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v april

6 Valutor sänkt ränta väntas i Sverige Efter den kraftiga uppgången för dollarn har den senaste tidens utveckligt varit mer av en sidledes rörelse men med viss volatilitet. Av allt att döma befinner sig valutamarknaden i någon form av konsolideringsfas i avvaktan på nästa större rörelse. Förutom rörelserna för de större världsvalutorna blir Riksbankens nästa utspel viktig för den fortsatt riktningen vad gäller utvecklingen för den svenska kronan. Riksbankens åtgärder har syftat till att driva upp inflationen via en svagare krona och stigande importpriser där fokus framförallt harlegat på kronans styrka i förhållande till euron. Allt annat oförändrat och mot bakgrund av utvecklingen på kort sikt, så verkar det som marknaden förbereder sig för att Riksbanken eventuellt kommer sänka räntan ytterligare en vända. Portföljstrategi försiktig övervikt mot aktier motiverad Portföljen bedömer vi vara väl balanserad med en försiktig övervikt mot aktier, en klar undervikt mot räntebärande placeringar, samt en klar övervikt mot alternativa investeringar. Utvecklingen under 2015 är över vad som får anses normalt över tid för denna typ av portfölj med en uppgång på +9,0%. Vi håller modellportföljen oförändrad i vecka 18. Bäst utveckling under veckan som gick hade portföljens exponering mot Taiwan (XMTW, Stockholm) som steg med 5,3%. Även portföljens exponering mot olja utmärkte sig med en värdeökning på 2,9% och den breda exponeringen mot emerging markets (XMEM, Stockholm) steg med 2,5% under veckan. Sämre utveckling hade portföljens exponering mot guld som sjönk med 0,8% mätt i kronor. Vidare gick portföljens korta position i det brittiska pundet emot oss med 1,4% under veckan. Portföljens övervikt mot hedgefonder betalar sig bra med en genomsnittlig avkastning på +3,1% hittills under året. Syftet med de taktiska allokeringar som görs är att skapa en överavkastning genom att aktivt förändra andelen av olika tillgångsslag för att kunna uppnå en bättre riskjusterad avkastning. Då investeringar i aktiemarknaden är relativt riskfyllda medför det att de flesta diversifierar sina tillgångsslag och geografiskt mellan olika länder. Baserat på den historiska utvecklingen är risken i aktier mätt som standardavvikelse ca 20% per år och den förväntade avkastningen för aktier är ca 8% per år. Något förenklat kan vi därmed säga att aktier två år av tre skall ge en avkastning på 8% plus eller minus 20%. Det innebär att avkastningen ett normalt börsår ska befinna sig i intervallet -12 till +28%. Ett år av tre kommer avkastningen från aktier statistiskt sett dock att befinna sig utanför detta intervall. Den modellportfölj som återges i diagrammet nedan har en förväntad avkastning på 5-7% per år med en uppskattad risk på 9% per år. Det betyder att portföljen, med samma resonemang som tidigare, under två år av tre har en förväntad avkastning i intervallet -3 till +15%. Under de år avkastningen ligger utanför det normala kan vi se t ex 2008 då avkastningen skulle ha uppgått till ca -20% och 2009 då avkastningen istället skulle ha varit +20%. Avkastning bör samtidigt ställas i relation till vilken risk som tagits. En riskjusterad avkastning går att beräkna på många sätt, men ett av de enklaste verktygen är Sharpekvoten. Den beräknas som (avkastning riskfri ränta)/portföljens risk. Sharpekvoten för en enskild portfölj kan därefter jämföras med andra portföljer i syfte att utvärdera avkastning i relation till risken. Den förväntade avkastningen i den renodlade aktieportföljen var i exemplet 8% per år med en risk på 20%. I modellportföljen i diagrammet var den förväntade Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

7 avkastningen 6% per år med en risk på 9%. Om vi antar en riskfri ränta på 2% får en ren aktieportfölj en Sharpekvot på 0,30 medan vår diversifierade förmögenhetsportfölj får en Sharpekvot på 0,44. Vi får med andra ord mer avkastning för den risk vi tar på oss. Anledningen till detta är diversifieringen, det vill säga fördelningen mellan olika tillgångsslag med olika prisrörelsemönster. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v april

8 Modellportfölj - Tillgångsallokering Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Modellportfölj Balanserad Allokeringsförvaltning Tillgångsslag Innehav Kommentar Ticker +/-% vecka +/-% 2015 Modulvikt mätt i SEK mätt i SEK Svenska aktier XACT OMXS30 Svenska aktier XACT OMXS30 2,2% 18,3% 100,0% 18% Utländska Globalt: aktier Deutsche Bank (DB) MSCI World Världsindex XMWO SS 1,8% 17,1% 14,8% 30% DB Consumer Staples ETF Globala dagligvaror DBPQ (Xetra) 0,1% 16,2% 8,0% DB Consumer Discretionary ETF Globala sällanköpsvaror DBPP (Xetra) 1,6% 20,8% 4,2% DB MSCI World Health Care ETF Globala läkemedelsbolag DBPS (Xetra) 2,2% 24,1% 6,4% DB World Energy Index Globala energibolag DBPW (Xetra) 0,6% 15,4% 2,5% USA: DB S&P500 ETF Amerikanska aktier XSPX SS 1,5% 13,3% 18,3% DB Russell 2000 ETF Amerikanska mid cap XRU2 (Xetra) 1,3% 17,4% 8,0% Europa: DB MSCI Europe ETF Europeiska aktier XMEU SS 2,0% 18,6% 8,6% DB DAX ETF Tyska aktier XDAX SS 1,6% 19,4% 3,1% DB MSCI Europe Small Cap ETF Europeisk smallcap DX2J (Xetra) 1,8% 4,4% 8,7% Emerging Markets: DB Em Mkts ETF Tillväxtmarknader XMEM SS 2,5% 23,1% 12,2% DB Em Mkts Cons Discr ETF Sällanköpsvaror EM XMKD (Xetra) 2,2% 22,3% 2,5% Asien: DB Taiwan ETF Taiwan XMTW SS 5,3% 21,5% 2,7% Okorrelerade Brummer & Partners Multistrategy 0,0% 4,9% 22,5% tillgångar Excalibur 0,0% 0,8% 22,5% 22% Franklin K2 Alternative Strategies 0,4% 2,7% 22,5% Norron Target 0,6% 4,1% 22,5% Valutatermin GBP/SEK lång SEK kort GBP -1,4% nm 10,0% Räntebärande Catella Nordic Corp Bond 0,1% 1,7% 25,8% 25% Öhman Företagsobl. fond 0,0% 1,6% 25,8% Enter Penningmarknad 0,0% 0,1% 22,7% DNB FRN 0,0% 0,6% 25,8% Råvaror SHB guldcertifikat LONG GULD H -0,8% 11,2% 20,0% 5% SHB råvaruindexcertifikat LONG RAVIDX H 1,1% 6,2% 70,0% SHB oljecertifikat LONG OLJA H 2,9% 16,7% 10,0% Source: Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

9 EP Alfa; våra bästa idéer bland svenska aktier Acando Bolaget är ett IT-konsultföretag indelat i tre affärsområden: Management Consulting, Enterprise Solutions & Digital Consulting and Solutions. Caset: Vi lockas av bolagets höga direktavkastning på cirka 7% samt fortsatt synergier från förvärvet av Connecta. Aktien är lågt värderad på P/E 8,5x (15E) och på 30% rabatt mot konkurrenterna. Betsson Betsson äger och förvaltar bolag som bedriver spelverksamhet över internet. Spelutbudet omfattar sportsbetting, casinospel, lotter, bingo, poker och underhållningsspel och riktar sig till kunder i Europa. Caset: Vårt top pick i en sektor under stark strukturell tillväxt. Vi ser fortsatt mycket god ökning i mobilkanalen samt potential för fler förvärv, något som bolaget flaggade för på sin CMD nyligen. I takt med att det europeiska regelverket harmoniseras ökar möjligheterna för strukturellt högre vinstmultiplar i sektorn i takt med att riskpremien faller. Cloetta Cloetta är ett konfektyrföretag med huvudmarknader i Norden, Holland och Italien. Bolagets produkter säljs i drygt 50 länder. Exempel på varumärken är Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Redband och Sperlari. Caset: Efter en omfattande omstrukturering i produktionsstrukturen blickar vi nu fram mot ökad effektivitet och stigande lönsamhet. Dessutom ser vi goda möjligheter till fler förvärv framgent, vilket ska lyfta bolagets tillväxttakt ytterligare. Alfa Laval Alfa Laval är en global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets nyckelprodukter är värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler. Alfa Lavals produkter används bl.a vid framställning av livsmedel, kemikalier och läkemedel, i verkstadssektorn gruvindustrin och på fartyg. Caset: Låga resultatförväntningar givet förvärv, besparingar och i synnerhet valuta. Oljeprisfall ligger redan i kursen. Implicita tillväxtförväntningar har redan sänkts. Värderas till rabatt mot sektorn, men har potential att överraska positivt på intjäningen Beijer Ref Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern inom kyla och luftkonditionering. Den operativa verksamheten bedrivs inom Beijer Ref som har tre affärsområden, Grossistverksamhet, som står för 77% av omsättningen, Luftkonditionering och Tillverkande bolag. Caset: Gynnsam geografisk exponering efter ECB-lättnader. Regleringsförändringar gynnsamma för bolaget. Lägst värderat bland handelsbolagen. Lågt ställda förväntningar, som trumfades i senaste rapporten. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v april

10 Dessutom gjorde bolaget ett mycket fint förvärv i Asien/Oceanien nyligen, vilket bedöms skapa fina värden och indikerar att ytterligare förvärv kan vara att vänta. Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning mot komponenttillverkning och industrihandel. Europa svarar för drygt 85% av omsättningen, största marknader är Sverige, Tyskland och Storbritannien. Caset: Vi väntar oss 20% vinsttillväxt 15E drivet av valuta, besparingar och mix. Aktien på 15% rabatt mot övrig verkstad och potentiella förvärv kan driva EPS med upp till 20% East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag inriktat på noterade och onoterade bolag samt fastigheter i Östeuropa. Caset: Riskerna i portföljen väsentligt mer balanserade efter rubelfall. Rysslandsexponeringen utgör idag 27 % av portföljen. I fjol var det 49 %. Baltikum nu största geo-exponeringen (41 %). Operatörer och fastigheter i Baltikum utgör 42 % av portföljen. I fjol stod sällanköpsvaror för 40 % av portföljen. Den väsentliga reduceringen av risken avspeglas inte i NAV-rabatten som är hög, kring 30% i dagsläget. Inlösenprogram står för dörren, motsvarande 7% direktavkastning samt bolaget köper tillbaka aktier. Rimligt att vänta sig inlösenprogram även kommande år. Evolution Gaming Evolution Gaming är en B2B-leverantör av live casino-system i Europa. I live casino är det en riktig croupier som leder spelet från ett kasinobord som följs i realtid via videostreaming. Spelarna tar spelbeslut via sin dator, mobil eller läsplatta. Caset: Evolution Gaming Group som står inför en period av fortsatt stark tillväxt & en gradvis lönsamhetsförbättring vilket talar för fortsatt god riskjusterad avkastning under estimatperioden. Evolution Gaming handlas på P/E 23x 16E klart attraktivt för ett bolag med 45% marknadsandel i en marknad som väntas ha en CAGR om 18% till 18E.Dessutom medför rådande värdering en klar rabatt mot Net Entertainment som handlas runt P/E 30x 16E Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

11 This publication has been compiled by Erik Penser Bankaktiebolag for public dissemination and is not investment advice. The contents are based on information from publicly available sources which are deemed reliable. No guarantee is given as to the accuracy or completeness of the contents of the document, or the forecasts provided. Erik Penser Bankaktiebolag's consent is required to copy or distribute this publication in whole or in part. The publication should not and may not be disseminated or made available to any person in the United States (other than as provided in Rule 15a 16 of the Securities Exchange Act of 1934), Canada or any other country which has statutory restrictions on the dissemination and availability of the contents of the material. The information in the publication should not be considered as a request or recommendation to enter into transactions. The information does not take into account an individual recipient s investment knowledge and experience, financial situation or investment goals. Therefore, the information does not constitute a personal recommendation or investment advice. Erik Penser Bankaktiebolag disclaims all liability for direct or indirect loss which may be based on this publication. Investments in financial instruments are associated with financial risk. The investment may go up or down in value or it may become entirely worthless. The fact that an investment has performed well historically is no guarantee for the future. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up "Ethical Rules" and "Guidelines in respect of Conflicts of Interest". The aim of these rules and guidelines is to protect against and prevent conflicts of interest arising between departments in the company, and is based on restrictions (Chinese Walls) in communications. However, a client or advisory relationship may arise between an issuer and a department other than the research department. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up internal restrictions as to when trading may be conducted in respect of a financial instrument which is the subject of Investment Analysis. In this publication, the analyst has reported and represented his or her personal opinion of an issuer and/or financial instrument. Erik Penser Bankaktiebolag may receive remuneration from the company described in the document. The remuneration is preset and independent of the contents of this document. The person or persons who compiled this publication do not have any business relationship with the company described in the document. The number of Buy/Hold/Sell recommendations in percentage terms over the last 12-month period was as follows: Ratings Distribution and Ratings Definitions Rating Distribution Definition Buy 39% Buy-rated stock expected to increase by at least 10% over the coming 12 months. Hold 43% Hold-rated stock expected to stay in the range 0% to +10% over the coming 12 months. Sell 17% Sell-rated stock expected to decline in value over the coming 12 months. Erik Penser Bankaktiebolag is authorised to conduct securities operations and is under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

Vecka 17 stigande oljepris

Vecka 17 stigande oljepris Investeringsstrategier Vecka 17 20 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 17 stigande oljepris Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 15 Viktar upp i USA

Vecka 15 Viktar upp i USA Investeringsstrategier Vecka 15 7 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 15 Viktar upp i USA Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 19 Sänker risken

Vecka 19 Sänker risken Investeringsstrategier Vecka 19 4 maj 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 19 Sänker risken Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 23 söker riktning

Vecka 23 söker riktning Investeringsstrategier Vecka 23 1 juni 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 23 söker riktning Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 21 lugnet lägger sig

Vecka 21 lugnet lägger sig Investeringsstrategier Vecka 21 18 maj 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 21 lugnet lägger sig Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 16 Stark börsvecka

Vecka 16 Stark börsvecka Investeringsstrategier Vecka 16 13 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 16 Stark börsvecka Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 12 Fokus på Fed

Vecka 12 Fokus på Fed Sverige USA Europa Japan Nya marknader Kina Globala aktier Investeringsstrategier Vecka 12 16 mars 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 12 Fokus på Fed Utveckling tillgångsslag

Läs mer

Vecka 11 viktar ned Japan

Vecka 11 viktar ned Japan Investeringsstrategier Vecka 11 9 mars 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 11 viktar ned Japan Utveckling tillgångsslag förra veckan Makro amerikansk arbetsmarknad fortsätter

Läs mer

Vecka 20 räntorna styr

Vecka 20 räntorna styr Investeringsstrategier Vecka 20 11 maj 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 20 räntorna styr Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Fed-mötet en märkeshändelse

Fed-mötet en märkeshändelse Investeringsstrategier Vecka 38 14 september 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Fed-mötet en märkeshändelse Utveckling aktiemarknader förra veckan Balanserad allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 26 Grekdramat fortsätter

Vecka 26 Grekdramat fortsätter Investeringsstrategier Vecka 26 22 juni 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 26 Grekdramat fortsätter Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Negativ trend. Investeringsstrategier Vecka 36

Negativ trend. Investeringsstrategier Vecka 36 Sverige USA Europa Japan Nya marknader Kina Globala aktier Investeringsstrategier Vecka 36 31 augusti 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Negativ trend Utveckling aktiemarknader förra

Läs mer

Vecka 14 Paus i uppgången

Vecka 14 Paus i uppgången Investeringsstrategier Vecka 14 30 mars 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 14 Paus i uppgången Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning Investeringsstrategier Vecka 25 15 juni 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 25 Grexit? Utveckling aktiemarknader förra veckan Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Läs mer

Kina lägger sordi på börsen

Kina lägger sordi på börsen Investeringsstrategier Vecka 34 17 augusti 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Kina lägger sordi på börsen Utveckling aktiemarknader förra veckan Balanserad allokeringsförvaltning Källa:

Läs mer

Sämre utsikter för global tillväxt

Sämre utsikter för global tillväxt Sverige USA Europa Japan Nya marknader Kina Globala aktier Investeringsstrategier Vecka 39 21 september 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Sämre utsikter för global tillväxt Utveckling

Läs mer

Kina i blickfånget. Investeringsstrategier Vecka 37

Kina i blickfånget. Investeringsstrategier Vecka 37 Sverige USA Europa Japan Nya marknader Kina Globala aktier Investeringsstrategier Vecka 37 7 september 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Kina i blickfånget Utveckling aktiemarknader

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 11 JANUARI 2013

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 11 JANUARI 2013 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 11 JANUARI 2013 Husqvarna (Sälj) - Vi nedgraderar aktien på morgonen till sälj (behåll), efter en mycket stark kursutveckling den senaste 3-månads perioden. Vi bedömer att marknaden

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari)

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) Januari 2014 Andreas Wallström Torbjörn Isaksson Nordea Research 1 Bakhal global återhämtning Den amerikanska ekonomin

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 9 juli 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Centralbankerna i Kina,

Läs mer

Makrofokus. OMX Index 1098,62 +1,2% S&P ,07 + 0,1% 3 månaders Stibor 1,42% 5års swapränta 1,49% VIX Index 15,9.

Makrofokus. OMX Index 1098,62 +1,2% S&P ,07 + 0,1% 3 månaders Stibor 1,42% 5års swapränta 1,49% VIX Index 15,9. 10 december Makrofokus Daniel Grythberg, Strukturering +46 8 463 84 34 Daniel.grythberg@penser.se Sven-Arne Svensson, Chefekonom +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se OMX Index 1098,62 +1,2% S&P

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 18 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Minskad risk för Grexit

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Bärkraftig tillväxt, trots allt

Bärkraftig tillväxt, trots allt Bärkraftig tillväxt, trots allt Economic Research Annika Winsth September 2010 Svag makrodata i höst 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 Kvot Globalt inköpschefsindex, tillverkningsindustrin (höger)

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 2 juli 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - EU-toppmötet levererade

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer