Vecka 18 Räntan i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vecka 18 Räntan i fokus"

Transkript

1 Investeringsstrategier Vecka april 2015 Analysavdelningen Vecka 18 Räntan i fokus Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning Källa: Erik Penser Bankaktiebolag Makro räntebeslut och barometerdata i intensiv makrovecka Förra veckan präglades ytterligare penningpolitiska lättnader i Kina, ganska svaga inköpschefsindexar i Europa och Kina samt ett stigande IFO-index. Denna vecka sätter vi fokus på räntebeslut i Sverige, Ryssland och Brasilien. I Sverige väntar vi oss att räntebeskedet på onsdag resulterar i att riksbanken sänker ytterligare, till -0,5%. Även i Ryssland väntas man fortsätta sänka räntan, trots en hög inflation och i Brasilien väntar vi oss att räntan lämnas oförändrad. I USA kommer preliminärt BNP-utfall för Q115 i veckan och det mesta tyder på att tillväxten dämpats till 1-1,5% i det första kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet. Det kommer även viktig barometerdata från EMU och Sverige. Aktier upp igen Efter en positiv avslutning på förra veckan konstaterar vi att det blev en bra vecka för aktier. Världsindex steg med 1,5% och senska aktier hade en mycket stark utveckling, +2,5%. USA utvecklades starkare än Europa och bland tillväxtmarknader stack Brasilien ut med en uppgång på 5% i lokal valuta. Rapportperioden ångar på och fortsätter att ta mest fokus för aktiemarknaden. Av de bolag som rapporterat i S&P500 hittills tyder det mesta på en ganska genomsnittlig rapportsäsong. Rapporterna i Sverige (10 av OMX30 bolagen har rapporterat) har varit bra resultatmässigt, men svagt volymmässigt. Vi gör inga förändringar denna vecka av våra sektorrekommendationer eller geografiska rekommendationer. Råvaror / Räntor / Valutor Råvarumarknaden var relativt oförändrad i förrra veckan, trots ett stigande oljepris. Järnmalmsmarknaden hade en ordentlig rekyl uppåt, trots svag efterfrågan och stor överkapacitet i marknaden. De kinesiska lättnaderna i penningpolitiken hade också positiva effekter på vissa basmetaller. Det var tämligen lugnt i räntemarknaden, även om Greklandskrisen får allt mer uppmärksamhet. See last page for the disclaimer.

2 Investeringsstrategier vecka 18 Makro händelser i förra veckan Kinas centralbank, PBOC (Peoples Bank of China), sänkte bankernas reservkrav från 19,5 till 18,5 procent för de större bankerna i början av veckan. Det var andra gången i år man sänkte kravet. Sänkningen innebär att bankerna kan använda mer av sitt kapital till utlåning och investeringar. Den låga inflationen, 1,3 procent i mars, och den tämligen svaga tillväxten, 7,0 procent under första kvartalet 2015, medför att det troligen kommer ytterligare penningpolitiska lättnader de närmaste månaderna. Preliminära inköpsindexar för industrin var svagare än väntat i Kina och EMUländerna. I Kina sjönk HSBCs preliminära index oväntat från 49,6 till 49,2 (förväntat 49,6) mellan mars och april, vilket var den lägsta indexnivån på ett år. Den 1 maj presenteras det nationella inköpsindexet där ca 3000 företag ingår jämfört med ca 420 företag i det preliminära indexet från HSBC. Ganska ofta går desa indexar åt olika håll. Mellan februari och mars 2015 sjönk HSBCs preliminära index från 50,7 till 49,2 (reviderades upp till 49,6) medan det nationella indexet steg från 49,9 till 50,1 under motsvarande period. I EMUländerna sjönk inköpsindexet för industrin från 52,4 till 51,9 (förväntat 52,6) mellan mars och april. Det tyska IFO-indexet, som betraktas som Tysklands viktigaste konjunkturindikator, steg från 107,9 till 108,6 (förväntat 108,4) mellan mars och april. Det var sjätte månaden i rad som indexet steg. Det delindex som mäter det aktuella konjunkturläget steg från 112,1 till 113,9 medan det delindex som mäter företagens förväntningar sex månader framåt sjönk från 103,9 till 103,5. Tre (industrin, byggsektorn och partihandeln) bidrog till uppgången under april av de fyra branscherna som ingår i IFO-index. Makro händelser den kommande veckan Kommande vecka är full med mycket viktig makrostatistik från bl.a. USA, EMU, Kina och Sverige. Dessutom har centralbankerna i Sverige, Brasilien och Ryssland penningpolitiska möten. Trots att tillväxt och inflation är klart högre samt arbetslösheten klart lägre i Sverige än i EMU-länderna och styrräntan redan 0,45 procentenheter lägre i Sverige än i EMU så förväntas Riksbanken fortsätta sänka reporäntan vid tisdagens penningpolitiska möte. Räntebesked lämnas på onsdag. Eftersom en del uttalanden från Riksbankens ledamöter kan tolkas som att det kommer ytterligare penningpolitiska lättnader så utgår vi från att man sänker reporäntan från -0,4 till -0,5 procent. Det är dessutom möjligt att man utökar köpen av statsobligationer (eller övriga värdepapper) från dagens 30 miljarder kronor. Trots att inflationen, 16,9 procent i mars, ligger klart över inflationsmålet så har den ryska centralbanken sänkt styrräntan från 17,5 till 14 procent hittills i år. Uttalanden från centralbanken kan tolkas som att den svaga tillväxten medför att man kommer fortsätta sänka räntan i år. Så vår gissning är att räntan sänks ytterligare med någon procent vid nästa penningpolitiska möte i slutet av den här veckan. I Brasilien har man dock höjt räntan två gånger i år, 11,75 till 12,75 procent, trots mycket svag tillväxt. Den höga inflationen, 8,1 procent i mars, som ligger klart över inflationsmålet på 4,5 procent har motiverat höjningarna. Onsdag kväll har Banco do Brazil nytt penningpolitiskt möte och vår bedömning är att den fortsatt svaga tillväxten medför att man inte fortsätter höja räntan. Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

3 I USA kommer det en mängd viktig makrostatistik under veckan samtidigt som Fed har penningpolitiskt möte onsdag kväll. Viktigast är onsdagen preliminära BNP-utfall för första kvartalet 2015 och industrins nationella inköpsindex för april (ISM-index). Den makrostatistik som hittills kommit in tyder på att BNPtillväxten dämpats ytterligare under årets första kvartal. Vi uppskattar att BNP ökat med 1-1,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014, vilket är ca 1 procentenhet lägre tillväxt än föregående kvartal. Det är dock troligt att extremt dåligt väder i stora delar av USA samt hamnkonflikten på Västkusten tillfälligt dämpat tillväxten under första kvartalet och att tillväxten åter blir högre under resten av året. Det nationella inköpsindexet för industrin har sjunkit fem månader i rad (57,9 i oktober 2014 till 51,5 i mars-2015). Liksom BNP-utfallet så har troligen en del tillfälliga faktorer bidragit till nedgången och vi räknar därför med en viss ökning under april. Lokala inköpsindexar från New York och Philadelphia har gått åt olika håll under april. Även från Europa kommer det en del viktig statistik under veckan. Barometerindikatorn, som mäter stämningsläget i EMU-ländernas ekonomier, har stigit mer än väntat de senaste månaderna. Under mars så var det främst ökad optimism hos hushåll och detaljhandeln som bidrog till uppgången. På onsdag presenteras Barometerindikatorn för april och vi räknar med en mindre rekyl nedåt efter den oväntat stora uppgången under mars. Det kommer även arbetslöshetstatistik för mars och preliminär inflationsstatistik för april, där speciellt inflationssiffrorna kommer vara intressanta. I Sverige presenteras såväl april månads barometerindikator samt detaljhandelns försäljning, handelsbalansen och bankernas utlåning till hushållen under mars. Vi utgår från att Barometerindikatorn åter stigit något efter den oväntade nedgången under mars. Den prognostiserade uppgången kan tolkas som att BNP i Sverige ökar något mer än normalt för tillfället. Efter att försäljningen i detaljhandeln ökat med ca 5 procent under såväl januari som februari (jämfört med motsvarande månad ifjol) väntas ökningstakten dämpats till drygt 3 procent under mars. Delvis beror detta dock på att jämförelsemånaden, mars-2014, var en mycket stark månad för detaljhandeln. Förutsättningarna för detaljhandeln är dock fortsatt goda under 2015 då den låga inflationen medför en påtaglig ökning av hushållens köpkraft samtidigt som sysselsättningen ökat påtagligt samt börsuppgången och fortsatt stigande huspriser medfört att hushållens nettoförmögenhet forts öka i snabb takt trots att även skulderna fortsatt öka. Aktiemarknaden svag efterfrågan i svensk verkstad Globala aktiemarknader var oförändrade i förra veckan. Kina fortsatte det anärkningsvärda rallyt och steg med ytterligare 5%. Inom emerging markets var annars utvecklingen blandad med nedgångar i marknader som Indien och Ryssland, med uppgångar i t.ex. Brasilien. Europa utvecklades svagare än USA, som steg med knappt 1 procent. Hälsovårdssektorn studsade tillbaka, efter en period av svag utveckling och var bästa sektorn i S&P500 tillsammans med teleoperatörssektorn. Svaga sektorer var energi och consumer staples. I USA fortsätter rapportsäsongen att ånga på och av de 148 bolag i S&P500 som rapporterat i april månad har cirka 65% var bättre än väntat medan 35% av rapporterna varit sämre än väntat. Ett utfall som får betraktas som ganska genomsnittligt. Det är normalt att amerikanska bolag guidar på ett sätt inför kvartalsrapporterna som gör att man kan slå förväntningarna. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v april

4 De svenska storbolagsrapporterna (OMX 30) har som aggregat varit relativt väl i linje med förväntningarna. Det får betraktas som ett ganska starkt utfall jämfört med tidigare rapportsäsonger i Sverige. Vinstprognoserna för helåret för de 10 bolag i OMX30 som hittills rapporterat (t.o.m. torsdag 23/4) har skruvats upp med 1% och hälften av bolagen har varit sämre än väntat, och hälften bättre. De tydligaste positiva överrasknningarna har varit Volvo och SEB. De sämsta rapporterna har kommit från Ericsson och Getinge. För verkstadsbolagen framträder bilden att efterfrågan är en besvikelse och omsättningen växer knappt, rensat för valuta och struktureffekter. Asien tickar på med lite lägre tillväxttakt än i fjol, medan tillväxten i såväl USA som Europa är obefintlig. Det marknaden däremot underskattar är valutaeffekterna där bolagen guidar för större positiva effekter än vad marknaden räknar med i vår bedömning. Inför den kommande veckan väntas rapporterna ta fortsatt stor fokus för aktiemarknaden. Den vändning uppåt i ISM som vi förväntar oss bör kunna ge stöd åt cykliska sektorer som vi redan rekommenderar övervikt i. Kursutveckling Världsindex och Emerging Markets Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Vi gör inga förändringar av våra geografiska rekommendationer eller sektorrekommendation denna vecka. Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

5 Sektorrekommendationer vecka 18 Geografiska rekommendationer vecka 18 Source: Erik Penser Bankaktiebolag Source: Erik Penser Bankaktiebolag Råvaror kraftig prisrekyl för järnmalm Råvarumarknaden som helhet relativt oförändrad men oljepriset fortsätter att avancera, priset på järnmalm upp men kopparpriset faller tillbaka. Det är fortsatt hög oljeproduktion, fortsatt höga lager och kraftig lageruppbyggnad. Men trots att underliggande fundamenta inte direkt talar för en kortsiktig prisuppgång fortsätter oljepriset att avancera. Rent prissättningsmässigt tyder det mesta på att köparna spekulerar i att utbudet i slutändan kommer att sättas under press igen. Förväntningarna kretsar kring att oljelagren toppar ur under våren och att den omfattande nedstängningen av oljeriggar förr eller senare kommer resultera i en klart lägre produktion. Efter en synnerligen trist utveckling för järnmalm bjöd förra veckan på en ordentlig rekyl. Utvecklingen för järnmalm har präglats av en svag efterfrågan från Kina, världens största stålkonsument, samtidigt som det finns en stor överkapaciteten och ett ökat utbud från världens gruvjättar. Efter en längre tids nergång brukar det komma motreaktioner och veckans prisuppgång beskrivs också som ett resultat av att spekulanter som satsat på fortsatt fallande järnmalmspriserna tvingats täcka sina korta positioner när priset plötsligt börjat stiga. Som tidigare beskrivits så har basmetallerna, och koppar i synnerhet, haft en god korrelation med kreditgivningen i Kina. Efter att statistiken blivit allt svagare har Kina valt att öka på stimulanserna vilket också börjat synas i bankernas kreditgivning. Initialt steg kopparpriset på nyheten om att de kinesiska myndigheterna väljer att öka på stimulanserna men har under veckan har kopparpriset fallit tillbaka och handlar därmed mer i linje med utvecklingen för den kinesiska makrostatistiken. Räntor långdragna förhandlingar om grekisk likviditet Precis som i valutamarknaden har det varit tämligen lugnt i räntemarknaden. Förhandlingarna kring likviditetskrisen i Grekland och fortsatta utbetalningar av stödlån verkar inte ha kommit närmare en lösning. Det verkar som att förhandlingarna sannolikt kommer att fortsätta in i maj och möjligen kan de sträcka sig hela vägen fram till Europeiska rådets möte i juni. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v april

6 Valutor sänkt ränta väntas i Sverige Efter den kraftiga uppgången för dollarn har den senaste tidens utveckligt varit mer av en sidledes rörelse men med viss volatilitet. Av allt att döma befinner sig valutamarknaden i någon form av konsolideringsfas i avvaktan på nästa större rörelse. Förutom rörelserna för de större världsvalutorna blir Riksbankens nästa utspel viktig för den fortsatt riktningen vad gäller utvecklingen för den svenska kronan. Riksbankens åtgärder har syftat till att driva upp inflationen via en svagare krona och stigande importpriser där fokus framförallt harlegat på kronans styrka i förhållande till euron. Allt annat oförändrat och mot bakgrund av utvecklingen på kort sikt, så verkar det som marknaden förbereder sig för att Riksbanken eventuellt kommer sänka räntan ytterligare en vända. Portföljstrategi försiktig övervikt mot aktier motiverad Portföljen bedömer vi vara väl balanserad med en försiktig övervikt mot aktier, en klar undervikt mot räntebärande placeringar, samt en klar övervikt mot alternativa investeringar. Utvecklingen under 2015 är över vad som får anses normalt över tid för denna typ av portfölj med en uppgång på +9,0%. Vi håller modellportföljen oförändrad i vecka 18. Bäst utveckling under veckan som gick hade portföljens exponering mot Taiwan (XMTW, Stockholm) som steg med 5,3%. Även portföljens exponering mot olja utmärkte sig med en värdeökning på 2,9% och den breda exponeringen mot emerging markets (XMEM, Stockholm) steg med 2,5% under veckan. Sämre utveckling hade portföljens exponering mot guld som sjönk med 0,8% mätt i kronor. Vidare gick portföljens korta position i det brittiska pundet emot oss med 1,4% under veckan. Portföljens övervikt mot hedgefonder betalar sig bra med en genomsnittlig avkastning på +3,1% hittills under året. Syftet med de taktiska allokeringar som görs är att skapa en överavkastning genom att aktivt förändra andelen av olika tillgångsslag för att kunna uppnå en bättre riskjusterad avkastning. Då investeringar i aktiemarknaden är relativt riskfyllda medför det att de flesta diversifierar sina tillgångsslag och geografiskt mellan olika länder. Baserat på den historiska utvecklingen är risken i aktier mätt som standardavvikelse ca 20% per år och den förväntade avkastningen för aktier är ca 8% per år. Något förenklat kan vi därmed säga att aktier två år av tre skall ge en avkastning på 8% plus eller minus 20%. Det innebär att avkastningen ett normalt börsår ska befinna sig i intervallet -12 till +28%. Ett år av tre kommer avkastningen från aktier statistiskt sett dock att befinna sig utanför detta intervall. Den modellportfölj som återges i diagrammet nedan har en förväntad avkastning på 5-7% per år med en uppskattad risk på 9% per år. Det betyder att portföljen, med samma resonemang som tidigare, under två år av tre har en förväntad avkastning i intervallet -3 till +15%. Under de år avkastningen ligger utanför det normala kan vi se t ex 2008 då avkastningen skulle ha uppgått till ca -20% och 2009 då avkastningen istället skulle ha varit +20%. Avkastning bör samtidigt ställas i relation till vilken risk som tagits. En riskjusterad avkastning går att beräkna på många sätt, men ett av de enklaste verktygen är Sharpekvoten. Den beräknas som (avkastning riskfri ränta)/portföljens risk. Sharpekvoten för en enskild portfölj kan därefter jämföras med andra portföljer i syfte att utvärdera avkastning i relation till risken. Den förväntade avkastningen i den renodlade aktieportföljen var i exemplet 8% per år med en risk på 20%. I modellportföljen i diagrammet var den förväntade Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

7 avkastningen 6% per år med en risk på 9%. Om vi antar en riskfri ränta på 2% får en ren aktieportfölj en Sharpekvot på 0,30 medan vår diversifierade förmögenhetsportfölj får en Sharpekvot på 0,44. Vi får med andra ord mer avkastning för den risk vi tar på oss. Anledningen till detta är diversifieringen, det vill säga fördelningen mellan olika tillgångsslag med olika prisrörelsemönster. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v april

8 Modellportfölj - Tillgångsallokering Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Modellportfölj Balanserad Allokeringsförvaltning Tillgångsslag Innehav Kommentar Ticker +/-% vecka +/-% 2015 Modulvikt mätt i SEK mätt i SEK Svenska aktier XACT OMXS30 Svenska aktier XACT OMXS30 2,2% 18,3% 100,0% 18% Utländska Globalt: aktier Deutsche Bank (DB) MSCI World Världsindex XMWO SS 1,8% 17,1% 14,8% 30% DB Consumer Staples ETF Globala dagligvaror DBPQ (Xetra) 0,1% 16,2% 8,0% DB Consumer Discretionary ETF Globala sällanköpsvaror DBPP (Xetra) 1,6% 20,8% 4,2% DB MSCI World Health Care ETF Globala läkemedelsbolag DBPS (Xetra) 2,2% 24,1% 6,4% DB World Energy Index Globala energibolag DBPW (Xetra) 0,6% 15,4% 2,5% USA: DB S&P500 ETF Amerikanska aktier XSPX SS 1,5% 13,3% 18,3% DB Russell 2000 ETF Amerikanska mid cap XRU2 (Xetra) 1,3% 17,4% 8,0% Europa: DB MSCI Europe ETF Europeiska aktier XMEU SS 2,0% 18,6% 8,6% DB DAX ETF Tyska aktier XDAX SS 1,6% 19,4% 3,1% DB MSCI Europe Small Cap ETF Europeisk smallcap DX2J (Xetra) 1,8% 4,4% 8,7% Emerging Markets: DB Em Mkts ETF Tillväxtmarknader XMEM SS 2,5% 23,1% 12,2% DB Em Mkts Cons Discr ETF Sällanköpsvaror EM XMKD (Xetra) 2,2% 22,3% 2,5% Asien: DB Taiwan ETF Taiwan XMTW SS 5,3% 21,5% 2,7% Okorrelerade Brummer & Partners Multistrategy 0,0% 4,9% 22,5% tillgångar Excalibur 0,0% 0,8% 22,5% 22% Franklin K2 Alternative Strategies 0,4% 2,7% 22,5% Norron Target 0,6% 4,1% 22,5% Valutatermin GBP/SEK lång SEK kort GBP -1,4% nm 10,0% Räntebärande Catella Nordic Corp Bond 0,1% 1,7% 25,8% 25% Öhman Företagsobl. fond 0,0% 1,6% 25,8% Enter Penningmarknad 0,0% 0,1% 22,7% DNB FRN 0,0% 0,6% 25,8% Råvaror SHB guldcertifikat LONG GULD H -0,8% 11,2% 20,0% 5% SHB råvaruindexcertifikat LONG RAVIDX H 1,1% 6,2% 70,0% SHB oljecertifikat LONG OLJA H 2,9% 16,7% 10,0% Source: Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

9 EP Alfa; våra bästa idéer bland svenska aktier Acando Bolaget är ett IT-konsultföretag indelat i tre affärsområden: Management Consulting, Enterprise Solutions & Digital Consulting and Solutions. Caset: Vi lockas av bolagets höga direktavkastning på cirka 7% samt fortsatt synergier från förvärvet av Connecta. Aktien är lågt värderad på P/E 8,5x (15E) och på 30% rabatt mot konkurrenterna. Betsson Betsson äger och förvaltar bolag som bedriver spelverksamhet över internet. Spelutbudet omfattar sportsbetting, casinospel, lotter, bingo, poker och underhållningsspel och riktar sig till kunder i Europa. Caset: Vårt top pick i en sektor under stark strukturell tillväxt. Vi ser fortsatt mycket god ökning i mobilkanalen samt potential för fler förvärv, något som bolaget flaggade för på sin CMD nyligen. I takt med att det europeiska regelverket harmoniseras ökar möjligheterna för strukturellt högre vinstmultiplar i sektorn i takt med att riskpremien faller. Cloetta Cloetta är ett konfektyrföretag med huvudmarknader i Norden, Holland och Italien. Bolagets produkter säljs i drygt 50 länder. Exempel på varumärken är Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Redband och Sperlari. Caset: Efter en omfattande omstrukturering i produktionsstrukturen blickar vi nu fram mot ökad effektivitet och stigande lönsamhet. Dessutom ser vi goda möjligheter till fler förvärv framgent, vilket ska lyfta bolagets tillväxttakt ytterligare. Alfa Laval Alfa Laval är en global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets nyckelprodukter är värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler. Alfa Lavals produkter används bl.a vid framställning av livsmedel, kemikalier och läkemedel, i verkstadssektorn gruvindustrin och på fartyg. Caset: Låga resultatförväntningar givet förvärv, besparingar och i synnerhet valuta. Oljeprisfall ligger redan i kursen. Implicita tillväxtförväntningar har redan sänkts. Värderas till rabatt mot sektorn, men har potential att överraska positivt på intjäningen Beijer Ref Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern inom kyla och luftkonditionering. Den operativa verksamheten bedrivs inom Beijer Ref som har tre affärsområden, Grossistverksamhet, som står för 77% av omsättningen, Luftkonditionering och Tillverkande bolag. Caset: Gynnsam geografisk exponering efter ECB-lättnader. Regleringsförändringar gynnsamma för bolaget. Lägst värderat bland handelsbolagen. Lågt ställda förväntningar, som trumfades i senaste rapporten. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v april

10 Dessutom gjorde bolaget ett mycket fint förvärv i Asien/Oceanien nyligen, vilket bedöms skapa fina värden och indikerar att ytterligare förvärv kan vara att vänta. Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning mot komponenttillverkning och industrihandel. Europa svarar för drygt 85% av omsättningen, största marknader är Sverige, Tyskland och Storbritannien. Caset: Vi väntar oss 20% vinsttillväxt 15E drivet av valuta, besparingar och mix. Aktien på 15% rabatt mot övrig verkstad och potentiella förvärv kan driva EPS med upp till 20% East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag inriktat på noterade och onoterade bolag samt fastigheter i Östeuropa. Caset: Riskerna i portföljen väsentligt mer balanserade efter rubelfall. Rysslandsexponeringen utgör idag 27 % av portföljen. I fjol var det 49 %. Baltikum nu största geo-exponeringen (41 %). Operatörer och fastigheter i Baltikum utgör 42 % av portföljen. I fjol stod sällanköpsvaror för 40 % av portföljen. Den väsentliga reduceringen av risken avspeglas inte i NAV-rabatten som är hög, kring 30% i dagsläget. Inlösenprogram står för dörren, motsvarande 7% direktavkastning samt bolaget köper tillbaka aktier. Rimligt att vänta sig inlösenprogram även kommande år. Evolution Gaming Evolution Gaming är en B2B-leverantör av live casino-system i Europa. I live casino är det en riktig croupier som leder spelet från ett kasinobord som följs i realtid via videostreaming. Spelarna tar spelbeslut via sin dator, mobil eller läsplatta. Caset: Evolution Gaming Group som står inför en period av fortsatt stark tillväxt & en gradvis lönsamhetsförbättring vilket talar för fortsatt god riskjusterad avkastning under estimatperioden. Evolution Gaming handlas på P/E 23x 16E klart attraktivt för ett bolag med 45% marknadsandel i en marknad som väntas ha en CAGR om 18% till 18E.Dessutom medför rådande värdering en klar rabatt mot Net Entertainment som handlas runt P/E 30x 16E Investeringsstrategier v18 27 april Erik Penser Bankaktiebolag

11 This publication has been compiled by Erik Penser Bankaktiebolag for public dissemination and is not investment advice. The contents are based on information from publicly available sources which are deemed reliable. No guarantee is given as to the accuracy or completeness of the contents of the document, or the forecasts provided. Erik Penser Bankaktiebolag's consent is required to copy or distribute this publication in whole or in part. The publication should not and may not be disseminated or made available to any person in the United States (other than as provided in Rule 15a 16 of the Securities Exchange Act of 1934), Canada or any other country which has statutory restrictions on the dissemination and availability of the contents of the material. The information in the publication should not be considered as a request or recommendation to enter into transactions. The information does not take into account an individual recipient s investment knowledge and experience, financial situation or investment goals. Therefore, the information does not constitute a personal recommendation or investment advice. Erik Penser Bankaktiebolag disclaims all liability for direct or indirect loss which may be based on this publication. Investments in financial instruments are associated with financial risk. The investment may go up or down in value or it may become entirely worthless. The fact that an investment has performed well historically is no guarantee for the future. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up "Ethical Rules" and "Guidelines in respect of Conflicts of Interest". The aim of these rules and guidelines is to protect against and prevent conflicts of interest arising between departments in the company, and is based on restrictions (Chinese Walls) in communications. However, a client or advisory relationship may arise between an issuer and a department other than the research department. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up internal restrictions as to when trading may be conducted in respect of a financial instrument which is the subject of Investment Analysis. In this publication, the analyst has reported and represented his or her personal opinion of an issuer and/or financial instrument. Erik Penser Bankaktiebolag may receive remuneration from the company described in the document. The remuneration is preset and independent of the contents of this document. The person or persons who compiled this publication do not have any business relationship with the company described in the document. The number of Buy/Hold/Sell recommendations in percentage terms over the last 12-month period was as follows: Ratings Distribution and Ratings Definitions Rating Distribution Definition Buy 39% Buy-rated stock expected to increase by at least 10% over the coming 12 months. Hold 43% Hold-rated stock expected to stay in the range 0% to +10% over the coming 12 months. Sell 17% Sell-rated stock expected to decline in value over the coming 12 months. Erik Penser Bankaktiebolag is authorised to conduct securities operations and is under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

Vecka 15 Viktar upp i USA

Vecka 15 Viktar upp i USA Investeringsstrategier Vecka 15 7 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 15 Viktar upp i USA Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 16 Stark börsvecka

Vecka 16 Stark börsvecka Investeringsstrategier Vecka 16 13 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 16 Stark börsvecka Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Economic Outlook Makroanalys 21 April, 215 Swedbank Economic Outlook Uppdatering - april 215 Spirande vår med perioder av nattfrost De mogna ekonomierna ger stadga åt den globala återhämtningen med hjälp av en expansiv

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Deflationsoron är överdriven

Deflationsoron är överdriven 1/7 Makroanalys mars 2015 There s a difference between easing off the gas and applying the brakes. Monetary policy has been extremely stimulative for the past six-plus years, and it s going to remain so

Läs mer

Den låga inflationen ska vi oroas och kan vi göra något åt den?

Den låga inflationen ska vi oroas och kan vi göra något åt den? ANFÖRANDE DATUM: 21--1 TALARE: Vice riksbankschef Martin Flodén PLATS: Saco, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-13 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 Fax +6 8 21 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Anders Bornefalk Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen.

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2010 AktiEANALytiker som prisas igen 4 Dags att köpa hus i SPANiEN 6 hedgefonder ger dig flera fördelar Affären i hamn Under de närmaste

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer