Vecka 21 lugnet lägger sig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vecka 21 lugnet lägger sig"

Transkript

1 Investeringsstrategier Vecka maj 2015 Analysavdelningen Vecka 21 lugnet lägger sig Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning Källa: Erik Penser Bankaktiebolag Makro fokus på IFO samt KPI i USA på fredag Inflationen i Sverige var väsentligt lägre i april än vad Riksbanken hade väntat sig. Det öppnar för eventuella ytterligare penningpolitiska stimulanser i Sverige. Industriproduktionen i Kina steg med 5.9% i april, vilket var något sämre än väntat. Arbetslösheten i Storbritannien sjunker och vi bedömer att BOE börjar höja räntan i slutet av 2015 eller början av BNP i EMU-länderna steg med 1% i årstakt i Q115, vilket var något svagare än väntat. Denna vecka blir fredagen den mest intressanta dagen, då IFO-index för maj samt amerikanska KPI för april publiceras. Aktier stabilisering i förra veckan Aktiemarknaderna globalt steg något i förra veckan, trots svag makro från såväl USA som Kina. Obligationsmarknaden har lugnat ner sig, vilket bidrar till att sänka volatiliteten även i aktiemarknaden. Rapportsäsongen börjar ebba ut och vi konstaterar att vinsterna i USA växer i Q115, rensat för energisektorn där vinsterna faller på grund av det låga oljepriset. Vi väntar oss att makroutfall och företagsaffärer återigen blir tongivande för sentimentet i aktiemarknaden. Vi göra inga förändringar till våra geografiska rekommendationer eller sektorrekommendationer denna vecka. Råvaror / Räntor / Valutor Guldpriset avancerade i förra veckan delvis hjälpt av svagare ekonomiska utsikter för USA samt den svagare dollarn. Järnmalmspriset föll tillbaka efter varningar om överutbud i marknaden. Oroligheterna i räntemarknaden har stabiliserats och räntor på långa obligationer ligger fortsatt kring årshögstanivåer. See last page for the disclaimer.

2 Investeringsstrategier vecka 21 Makro händelser i förra veckan Det svenska KPI-utfallet för april, var klart lägre än vad Riksbanken räknade med. Mellan mars och april var KPI oförändrat, vilket medförde att inflationstakten sjönk från 0,2 till -0,2 procent. I den Penningpolitiska rapport som Riksbanken presenterade för två veckor sedan räknade man med att inflationen skulle ligga kvar på 0,2 procent. Det var främst stora prissänkningar på flygcharter, lägre elpriser och lägre bolåneräntor som bidrog till att priserna inte steg som väntat under april. Den underliggande inflationstakten (KPIF = KPIF med fast ränta) som inte påverkas av Riksbankens räntesänkningar sjönk från 0,9 till 0,7 procent. Enligt det Harmoniserade Prisindex (HIKP) som Eurostat använder så sjönk inflationstakten i Sverige från 0,7 till 0,5 procent. Det medför att den svenska inflationen var 0,5 procentheter högre än genomsnittet i EMUländerna under april. I Kina kom makrostatistiken in något svagare än väntat under april. Mellan april 2014 och april 2015 ökade industriproduktionen med 5,9 procent och försäljningen i detaljhandeln med 10,0 procent. Troligen var statistikutfallen kända i förväg när centralbanken sänkte styrräntan från 5,35 till 5,1 procent förra helgen. Det är dock troligt att man fortsätter med att sänka räntan och/eller bankernas reservkrav ytterligare inom de närmast kommande månaderna. I Storbritannien uppgick arbetslösheten till 5,5 procent under tremånadersperioden januari-mars Det var 0,1 procentenhet lägre än föregående tremånadersperiod och samtidigt den lägsta arbetslösheten på sex år. Om man enbart beaktar utvecklingen på arbetsmarknaden så är det rimligt att Bank of England börjar höja styrräntan redan om några månader. Men en del annan statistik som kommit in klart sämre än väntat de senaste månaderna samt det starka pundet talar mot detta. Vår prognos är därför att man väntar till slutet av 2015 eller början av 2016 innan man höjer räntan. I EMU-länderna ökade BNP i genomsnitt med 0,4 procent mellan fjärde kvartalet 2014 och första kvartalet 2015, enligt preliminär statistik från Eurostat. Jämfört med första kvartalet 2014 ökade BNP med 1,0 procent. Utfallen var något svagare än väntat. Några BNP-komponenter är inte kända ännu, men vi gissar att det främst var den privata konsumtionen som gav ett positivt BNP-bidrag samtidigt som investeringskonjunkturen var fortsatt svag. Den mest positiva överraskningen det senaste året har varit Spanien, där BNP ökade med 0,9 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014 och med 2,9 procent jämfört med första kvartalet Positivt var även att BNP i Italien slutat minska och nu ökade med 0,3 procent mellan fjärde kvartalet 2014 och första kvartalet Tyskland var dock en besvikelse där utfallet kom in svagare än vad en del företags- och hushållsenkäter indikerat. Makro händelser den kommande veckan Fredag är kommande veckas viktigaste makrodag då det tyska IFO-indexet för maj och det amerikanska KPI-utfallet för april presenteras. Vi skickar dessutom ut en liten varning för måndag eftermiddag då Riksbankens direktion sammanträder. Normalt så sänker/höjer Riksbanken endast reporäntan (eller vidtar någon annan åtgärd) endast vid ordinarie penningpolitiska möten. Och nästa penningpolitiska möte är torsdagen den 2 juli. I den senaste Penningpolitiska rapporten påpekade man dock flera gånger att man kan presentera ytterligare åtgärder om så behövs Investeringsstrategier v21 18 maj Erik Penser Bankaktiebolag

3 för att få upp inflationen till 2 procent vid nästa årsskifte och att man inte behöver vänta till ordinarie penningpolitiska möte för att agera. Och KPI-utfallet för april blev klart lägre än vad Riksbanken räknade med och man har ett direktionsmöte måndag eftermiddag kl Så även om grundtipset är att man avvaktar så kan man inte helt utesluta att man sänker reporäntan ytterligare i eftermiddag. Det tyska IFO-indexet, som betraktas som Tysklands viktigaste konjunkturindikator, har stigit sex månader i rad och ligger nu på en nivå som indikerar att den tyska ekonomin växer i något snabbare takt än normalt. På fredag presenteras utfallet för maj. I USA har inflationstakten, mätt med KPI, sjunkit från ca 2 procent sommaren 2014 till -0,1 procent i mars I stort sett kan hela prisfallet hänföras till lägre bensinpriser. Den underliggande inflationstakten (KPI exkl. energi och livsmedel) som uppgick till 1,8 procent i mars har i stort sett legat stilla under den här perioden. Under de senaste månaderna har dock bensinpriset åter stigit, vilket kommer påverka KPI-utfallen uppåt de närmaste månaderna. På fredag presenteras KPI-utfallet för april. Aktiemarknaden stabilisering i obligationsmarknaden Globala aktiemarknader steg marginellt i förra veckan, trots generellt sett svag makro från såväl USA som Kina. Obligationsmarknaden förefaller ha stabiliserats något och hade inte samma avgörande effekt på aktiemarknaden som tidigare veckor. Råvarupriser fortsätter att stiga något i takt med en försvagad dollar. Även guldpriset hade en stark vecka, vilket kan ses som att försäkringspremien för ökad volatilitet på aktiemarknaden stiger. Världsindex steg med 0,1% ungefär i linje med Emerging Markets. Amerikanska S&P500 steg med 0,3% medan europeiska STOXX 600 föll med knappt 1%. Bland de geografiska marknader som utvecklades starkast i förra veckan finns Kina och Turkiet. Svagast utveckling hade Frontier Markets och Europa. Bästa sektorer var ocykliska konsumentvaror och industrisektorn. Sämsta sektorer var energi och cykliska konsumentvaror. Rapportsäsongen har ebbat ut och i USA summeras vinsttillväxten till 0% för Q115, att jämföra med förväntningarna innan rapportsäsongen startade på att vinsterna skulle falla med 5% Y/Y. Exkluderar man energisektorn växer de amerikanska vinsterna med höga ensiffriga tal. Det är rimligt att aktiemarknaden återigen nu börjar fokusera på makroutfall. Vi gör inga förändringar till våra sektorrekommendationer eller geografiska rekommendationer. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v maj

4 USA Nettoflöden in i aktiefonder och obligationsfonder, månadsvis till april 2015 Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Sektorrekommendationer vecka 21 Geografiska rekommendationer vecka 21 Source: Erik Penser Bankaktiebolag Source: Erik Penser Bankaktiebolag Råvaror uppåt för guldet Saudiarabien rapporterar att landet pumpade upp en rekordstor mängd råolja förra månaden. Det är den andra månaden i rad som produktionen ökar och produktionsnivån nådda den högsta nivån på åtminstone tre decennier. Oljekartellen OPEC med sina 12 medlemmar har kämpat för att kunna behålla sin globala marknadsandel i takt med att den amerikanska produktionen ökat. Saudiarabien är sannolikt nöjda med utvecklingen. Landet lyckas inte bara försvara sin marknadsandel utan man gör det samtidigt som prisnivåerna stiger, det sker en massiv lageruppbyggnad och lagernivåerna är höga ur ett historiskt perspektiv. Officiellt förklaras produktionsökning med en stark efterfrågan från Asien och en förväntad ökning av konsumtionen under sommaren. I övrigt kan nämnas att Kina gick om USA som världens största importör av råolja i april. Guldpriset har avancerat och efter att ha passerat viktiga motståndsnivåer nådde priset 12-veckors högsta. Uppgången i guldpriset motiveras av svagare ekonomiska utsikterna för USA som följaktligen också tyngt dollarn. Allmänt anses att Federal Reserves oförmåga att generera inflation skjuter den förväntade första amerikanska räntehöjningen på framtiden. I den fysiska marknaden fortsätter centralbankerna att vara nettoköpare. Investeringsstrategier v21 18 maj Erik Penser Bankaktiebolag

5 Utvecklingen för järnmalm har präglats av en svag efterfrågan från Kina som är världens största stålkonsument. Samtidigt finns det en stor överkapaciteten och ett ökat utbud från världens gruvjättar. Efter att järnmalmspriset på sistone återhämtat sig i linje med övriga råvarumarknaden bjöd veckan på ett bakslag. Orsaken till nedgången kom efter uttalanden från Kina och China Iron & Steel Association som varnar för konsekvenserna av nuvarande överutbudssituation. Valutor och räntor Det globala tappet för framförallt långa statsobligationer fortsätter att vara i fokus. Räntenivåerna fortsätter att pendla kring nivåerna motsvarande årshögsta. Det mest anmärkningsvärda är fortfarande ränteuppgången för tyska statspapper, inte minst mot bakgrund av det massiva köpandet från ECB. Utvecklingen för svenska statspapper ligger i linje med övriga marknaden. Amerikansk makrodata fortsätter sin serie med negativa överraskningar. Nu senaste var det den amerikanska detaljhandeln som kom in svagare än väntat. Som ett svar på detta så fortsätter dollar tappa mark. I andra änden har euron stärkts. Europeisk makrodata fortsätter att uppvisa en relativt positiv trend. För svensk del så har kronan försvagats mot framförallt euron. Portföljstrategi Mot slutet av föregående vecka återhämtade sig börserna en del efter en turbulent period de senaste veckorna. Återhämtningen kan troligen tillskrivas både en viss dämpning av uppgången i långräntan samt tekniska faktorer som indikerar stöd vid nuvarande nivåer. Vi gör inga förändringar i modellportföljen denna vecka och vår bedömning är att modellportföljen har en bra balans mellan tillgångsslagen givet marknadsläget. Bäst utveckling under veckan som gick hade portföljens exponering mot guldpriset som steg +2,4%. Vi har senaste tiden sett en viss uppgång i långräntorna om än från låga nivåer och guldpriset har alltid en koppling till inflationsförväntningarna. Även Europeiska småbolag (DX2J, Xetra) och Europabörserna i helhet (XMEU, Stockholm) utvecklades väl med uppgångar på +3,2% respektive +2,2%. Sämre utveckling förra veckan hade portföljens exponering mot globala teleoperatörer (DBPU, Xetra) som sjönk med -0,9% och Taiwan (XMTW, Stockholm) som backade -0,1%. Vi håller som vi tidigare diskuterat om en mycket kort duration på våra ränteplaceringar för att skydda oss mot stigande marknadsräntor. Detta har varit mycket lyckosamt senaste veckorna då uppgången i långräntorna straffat obligationer med lång löptid. Från sin högsta notering den 17 april i år har nu OMRX T-bond Index som mäter värdeutvecklingen för svenska statsobligationer med lång löptid fallit med -3,0%. Dessa statsobligationer med lång löptid har vi som sagt ansträngt oss extra för att ha minimal exponering mot. Portföljens allokering mot hedgefonder där vi har en klar övervikt har genererat en avkastning på +2,7% hittills under året. Detta är klart bättre än den avkastning vi har fått från räntebärande placeringar där vi håller en tydlig undervikt givet svårigheterna att hitta avkastning. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v maj

6 Modellportfölj - Tillgångsallokering Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Modellportfölj Balanserad Allokeringsförvaltning Tillgångsslag Innehav Kommentar Ticker +/-% vecka +/-% 2015 Modulvikt mätt i SEK mätt i SEK Svenska aktier XACT OMXS30 Svenska aktier XACT OMXS30 0,8% 14,7% 100,0% 18% Utländska Globalt: aktier Deutsche Bank (DB) MSCI World Världsindex XMWO SS 1,2% 12,7% 14,8% 30% DB Consumer Staples ETF Globala dagligvaror DBPQ (Xetra) 1,3% 12,7% 8,0% DB Consumer Discretionary ETF Globala sällanköpsvaror DBPP (Xetra) 0,0% 15,7% 4,2% DB MSCI World Health Care ETF Globala läkemedelsbolag DBPS (Xetra) 1,2% 17,7% 6,4% DB World Energy Index Globala energibolag DBPW (Xetra) 0,1% 9,1% 2,5% DB World Telecom Services Global telecom DBPU (Xetra) -0,9% 12,6% 3,1% USA: DB S&P500 ETF Amerikanska aktier XSPX SS 1,2% 9,2% 18,3% DB Russell 2000 ETF Amerikanska mid cap XRU2 (Xetra) 1,2% 10,2% 8,0% Europa: DB MSCI Europe ETF Europeiska aktier XMEU SS 2,2% 16,8% 8,6% DB MSCI Europe Small Cap ETF Europeisk smallcap DX2J (Xetra) 3,2% 2,6% 8,7% Emerging Markets: DB Em Mkts ETF Tillväxtmarknader XMEM SS 0,2% 15,0% 12,2% DB Em Mkts Cons Discr ETF Sällanköpsvaror EM XMKD (Xetra) 1,0% 14,9% 2,5% Asien: DB Taiwan ETF Taiwan XMTW SS -0,1% 14,8% 2,7% Okorrelerade Brummer & Partners Multistrategy 0,0% 4,9% 22,5% tillgångar Excalibur 0,0% 1,0% 22,5% 22% Franklin K2 Alternative Strategies -0,1% 1,6% 22,5% Norron Target 0,0% 3,3% 22,5% Valutatermin GBP/SEK lång SEK kort GBP 0,2% nm 10,0% Räntebärande Catella Nordic Corp Bond 0,0% 2,0% 25,8% 25% Öhman Företagsobl. fond -0,1% 1,2% 25,8% Enter Penningmarknad 0,0% 0,1% 22,7% DNB FRN 0,0% 0,7% 25,8% Råvaror SHB guldcertifikat LONG GULD H 2,4% 8,6% 20,0% 5% SHB råvaruindexcertifikat LONG RAVIDX H 0,5% 4,6% 70,0% SHB oljecertifikat LONG OLJA H 0,5% 12,2% 10,0% Source: Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v21 18 maj Erik Penser Bankaktiebolag

7 EP Alfa; våra bästa idéer bland svenska aktier Acando Bolaget är ett IT-konsultföretag indelat i tre affärsområden: Management Consulting, Enterprise Solutions & Digital Consulting and Solutions. Caset: Vi lockas av bolagets höga direktavkastning på cirka 7% samt fortsatt synergier från förvärvet av Connecta. Aktien är lågt värderad på P/E 8,5x (15E) och på 30% rabatt mot konkurrenterna. Betsson Betsson äger och förvaltar bolag som bedriver spelverksamhet över internet. Spelutbudet omfattar sportsbetting, casinospel, lotter, bingo, poker och underhållningsspel och riktar sig till kunder i Europa. Caset: Vårt top pick i en sektor under stark strukturell tillväxt. Vi ser fortsatt mycket god ökning i mobilkanalen samt potential för fler förvärv, något som bolaget flaggade för på sin CMD nyligen. I takt med att det europeiska regelverket harmoniseras ökar möjligheterna för strukturellt högre vinstmultiplar i sektorn i takt med att riskpremien faller. Cloetta Cloetta är ett konfektyrföretag med huvudmarknader i Norden, Holland och Italien. Bolagets produkter säljs i drygt 50 länder. Exempel på varumärken är Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Redband och Sperlari. Caset: Efter en omfattande omstrukturering i produktionsstrukturen blickar vi nu fram mot ökad effektivitet och stigande lönsamhet. Dessutom ser vi goda möjligheter till fler förvärv framgent, vilket ska lyfta bolagets tillväxttakt ytterligare. Alfa Laval Alfa Laval är en global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets nyckelprodukter är värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler. Alfa Lavals produkter används bl.a vid framställning av livsmedel, kemikalier och läkemedel, i verkstadssektorn gruvindustrin och på fartyg. Caset: Låga resultatförväntningar givet förvärv, besparingar och i synnerhet valuta. Oljeprisfall ligger redan i kursen. Implicita tillväxtförväntningar har redan sänkts. Värderas till rabatt mot sektorn, men har potential att överraska positivt på intjäningen Beijer Ref Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern inom kyla och luftkonditionering. Den operativa verksamheten bedrivs inom Beijer Ref som har tre affärsområden, Grossistverksamhet, som står för 77% av omsättningen, Luftkonditionering och Tillverkande bolag. Caset: Gynnsam geografisk exponering efter ECB-lättnader. Regleringsförändringar gynnsamma för bolaget. Lägst värderat bland handelsbolagen. Lågt ställda förväntningar, som trumfades i senaste rapporten. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v maj

8 Dessutom gjorde bolaget ett mycket fint förvärv i Asien/Oceanien nyligen, vilket bedöms skapa fina värden och indikerar att ytterligare förvärv kan vara att vänta. Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning mot komponenttillverkning och industrihandel. Europa svarar för drygt 85% av omsättningen, största marknader är Sverige, Tyskland och Storbritannien. Caset: Vi väntar oss 20% vinsttillväxt 15E drivet av valuta, besparingar och mix. Aktien på 15% rabatt mot övrig verkstad och potentiella förvärv kan driva EPS med upp till 20% East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag inriktat på noterade och onoterade bolag samt fastigheter i Östeuropa. Caset: Riskerna i portföljen väsentligt mer balanserade efter rubelfall. Rysslandsexponeringen utgör idag 27 % av portföljen. I fjol var det 49 %. Baltikum nu största geo-exponeringen (41 %). Operatörer och fastigheter i Baltikum utgör 42 % av portföljen. I fjol stod sällanköpsvaror för 40 % av portföljen. Den väsentliga reduceringen av risken avspeglas inte i NAV-rabatten som är hög, kring 30% i dagsläget. Inlösenprogram står för dörren, motsvarande 7% direktavkastning samt bolaget köper tillbaka aktier. Rimligt att vänta sig inlösenprogram även kommande år. Evolution Gaming Evolution Gaming är en B2B-leverantör av live casino-system i Europa. I live casino är det en riktig croupier som leder spelet från ett kasinobord som följs i realtid via videostreaming. Spelarna tar spelbeslut via sin dator, mobil eller läsplatta. Caset: Evolution Gaming Group som står inför en period av fortsatt stark tillväxt & en gradvis lönsamhetsförbättring vilket talar för fortsatt god riskjusterad avkastning under estimatperioden. Evolution Gaming handlas på P/E 23x 16E klart attraktivt för ett bolag med 45% marknadsandel i en marknad som väntas ha en CAGR om 18% till 18E.Dessutom medför rådande värdering en klar rabatt mot Net Entertainment som handlas runt P/E 30x 16E Investeringsstrategier v21 18 maj Erik Penser Bankaktiebolag

9 This publication has been compiled by Erik Penser Bankaktiebolag for public dissemination and is not investment advice. The contents are based on information from publicly available sources which are deemed reliable. No guarantee is given as to the accuracy or completeness of the contents of the document, or the forecasts provided. Erik Penser Bankaktiebolag's consent is required to copy or distribute this publication in whole or in part. The publication should not and may not be disseminated or made available to any person in the United States (other than as provided in Rule 15a 16 of the Securities Exchange Act of 1934), Canada or any other country which has statutory restrictions on the dissemination and availability of the contents of the material. The information in the publication should not be considered as a request or recommendation to enter into transactions. The information does not take into account an individual recipient s investment knowledge and experience, financial situation or investment goals. Therefore, the information does not constitute a personal recommendation or investment advice. Erik Penser Bankaktiebolag disclaims all liability for direct or indirect loss which may be based on this publication. Investments in financial instruments are associated with financial risk. The investment may go up or down in value or it may become entirely worthless. The fact that an investment has performed well historically is no guarantee for the future. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up "Ethical Rules" and "Guidelines in respect of Conflicts of Interest". The aim of these rules and guidelines is to protect against and prevent conflicts of interest arising between departments in the company, and is based on restrictions (Chinese Walls) in communications. However, a client or advisory relationship may arise between an issuer and a department other than the research department. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up internal restrictions as to when trading may be conducted in respect of a financial instrument which is the subject of Investment Analysis. In this publication, the analyst has reported and represented his or her personal opinion of an issuer and/or financial instrument. Erik Penser Bankaktiebolag may receive remuneration from the company described in the document. The remuneration is preset and independent of the contents of this document. The person or persons who compiled this publication do not have any business relationship with the company described in the document. The number of Buy/Hold/Sell recommendations in percentage terms over the last 12-month period was as follows: Ratings Distribution and Ratings Definitions Rating Distribution Definition Buy 39% Buy-rated stock expected to increase by at least 10% over the coming 12 months. Hold 43% Hold-rated stock expected to stay in the range 0% to +10% over the coming 12 months. Sell 17% Sell-rated stock expected to decline in value over the coming 12 months. Erik Penser Bankaktiebolag is authorised to conduct securities operations and is under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

Vecka 16 Stark börsvecka

Vecka 16 Stark börsvecka Investeringsstrategier Vecka 16 13 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 16 Stark börsvecka Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 18 Räntan i fokus

Vecka 18 Räntan i fokus Investeringsstrategier Vecka 18 27 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 18 Räntan i fokus Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 15 Viktar upp i USA

Vecka 15 Viktar upp i USA Investeringsstrategier Vecka 15 7 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 15 Viktar upp i USA Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning Investeringsstrategier Vecka 25 15 juni 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 25 Grexit? Utveckling aktiemarknader förra veckan Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Marknadsnytt NORDEANYHETER

Marknadsnytt NORDEANYHETER NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 9 MAJ / JUNI 2 Marknadsnytt Mot bakgrund av den senaste tidens marknadsoro, framför allt på valutamarknaden, har vi gjort ett antal ändringar i vår

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den här månaden tänkte vi titta lite extra på de förväntningar som ligger i marknaderna inför 2014. Vi passar även på att titta lite extra på Storbritannien som kanske är en av de länder

Läs mer