Vecka 26 Grekdramat fortsätter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vecka 26 Grekdramat fortsätter"

Transkript

1 Investeringsstrategier Vecka juni 2015 Analysavdelningen Vecka 26 Grekdramat fortsätter Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning Källa: Erik Penser Bankaktiebolag Makro händelsefattig vecka Barometerindikatorn i Sverige föll något i juni och de svenska hushållens nettoförmögenhet steg i rekordtakt i Q115. Fed lämnade som väntat styrräntan oförändrad i förra veckan men skrev ned BNPprognosen för 2015 och skrev upp prognosen för arbetslösheten i USA. Den kommande veckan är relativt händelsefattig och fokus ligger på onsdagens IFO-index i Tyskland för juni månad. Grekdramat fortsätter under kommande vecka, med en rad viktiga milstolpar idag. Aktier ödesvecka för Grekland Trots tilltagande oro kring Greklands vara eller ickevara i EMU föll kurserna på globala aktiemarknader bara marginellt i förra veckan. Dessutom föll långräntorna efter flera veckors kraftiga uppgångar. Vi ser det som ett styrketecken att börsen klarar av det negativa nyhetsflödet från primärt Grekland. Vår neutrala rekommendation i tillgångslaget aktier lämnar utrymme för att bli mer positiv på sikt. Dessutom ger vår mycket defensiva tilt i sektorrekommendationerna möjligheter att bli mer offensiva. Vi bedömer att det sannolikt är för sent i dagsläget att göra ett negativ bet på marknaden om Grekland skulle lämna EMU och har snarare krutet halvtorrt om marknaden skulle vika ned tydligare än den gjort hittills. Vi lämnar våra geografiska allokeringsrekommendationer oförändrade och behåller vår defensiva prägel i våra sektorrekommendationer. Råvaror / Räntor / Valutor Råvarumarknaderna föll tillbaka under förra veckan lett av ett lägre oljepris. Även kopparpriset föll tillbaka och handlas nu till prisnivåer som senast sågs i början av året. Guldpriset lyfte under förra veckan som en följd av ökad oro för grekisk default och en fallande dollar. Långa räntor föll i förra veckan och Fed-ledamöterna behåll sin duvaktiga hållning under förra veckans möte. Rekordutflöden ur obligationsfonder tyder på att ränteuppgångarna nu börjar sätta spår i sentimenetet bland investerare. See last page for the disclaimer.

2 Investeringsstrategier vecka 26 Makro händelser i förra veckan I Sverige sjönk barometerindikatorn, som mäter stämningsläget inom näringsliv och hushåll, från 102,1 till 101,3 mellan maj och juni. Samtliga fem sektorer som ingår i Barometerindikatorn bidrog till nedgången. Inom näringslivet ligger dock indikatorn fortfarande klart över det historiska genomsnittet på 100. Läget är klart starkast inom detaljhandeln. Det märkliga är att hushållen är ganska optimistiska om den egna ekonomin men väldigt pessimistiska om Sveriges ekonomi. Under första kvartalet 2015 ökade de svenska hushållens finansiella tillgångar med 6 procent eller 775 miljarder kronor. Det är den största uppgången under ett enskilt kvartal under 2000-talet. Eftersom skulderna ökade med 40 miljarder så ökade hushållens finansiella förmögenhet med 735 miljarder kronor. Som väntat lämnade Fed styrräntan oförändrad på 0-0,25 procent vid onsdagens penning politiska möte. Man skrev dock ned BNP-prognosen för 2015 (avser utvecklingen mellan Q och Q4-2015) från 2,3-2,7 procent till 1,8-2,0 procent samtidigt som man skrev upp arbetslösheten från 5,0-5,2 procent till 5,2-5,3 procent. Detta tolkades av en del bedömare som att första räntehöjningen kan komma senare än vad man tidigare trott. Av Feds 17 ledamöter är det dock bara två som inte tror på någon höjning under 2015 Högre energipriser medförde att inflationen i såväl USA som EMU steg mellan april och maj. I USA från -0,1 till 0,0 procent och i EMU från 0,0 till 0,3 procent. Vår bedömning är att inflationen kommer ligga på dessa nivåer unde de närmast kommande månaderna men stiga påtagligt under hösten när förra årets oljeprisfall faller bort ur inflationstalen. Det grekiska dramat fortsatte även under veckan utan att komma till någon lösning. Makro händelser den kommande veckan Kommande veckan innhåller ganska lite viktig makrostatistik. Onsdagen är veckans klart viktigaste makrodag då det tyska IFO-indexet för juni presenteras under förmiddagen och senare under dagen kommer även det slutliga BNPutfallet i USA för det första kvartalet På fredagen kommer det även en del halvviktig svensk statistik som detaljhandelns försäljning, handelsnettot och bankernas utlåning till hushållen. Men veckan börjar med att det grekiska dramat fortsätter. Idag samlas ledarna för Euroländerna i Bryssel för ett extrainsatt toppmöte, där Grekland kommer stå i fokus. Enligt uppgifter under morgonen så har den grekiska regeringen presenterat ett program under helgen som verkar ha fått positiva kommentarer av en del ledamöter, vilket i så fall ökar sannolikheten för att man kan betala tillbaka nödlånet på 1,5 miljarder euro till IMF. Och i så fall även stanna kvar i EMU-samarbetet. Åtminstone för den här gången. Investeringsstrategier v26 22 juni Efter att ha stigit sex månader i rad så sjönk det tyska IFO-indexet (som betraktas som Tysklands viktigaste konjunkturindikator) från 108,6 till 108,5 mellan april och maj. Företagen uppgav dock att det aktuella konjunkturläget blivit något bättre, men att man blivit något mer negativ till läget sex månader framåt. Av de fyra branscher som ingår i IFO-indexet försämrades läget något inom tillverkningsindustrin och partihandeln medan läget förbättrades påtagligt inom detaljhandeln. Låg inflation, låg arbetslöshet och en betydligt mindre stram finanspolitik än tidigare talar för en påtaglig ökning av de tyska hushållens köpkraft under 2015, vilket är positivt för detaljhandeln. Erik Penser Bankaktiebolag

3 Aktiemarknaden Greklandretorik skruvas upp Förra veckan präglades av ett svagt fallande världsindex men en amerikansk aktiemarknad som höll emot väl. S&P 500 steg med 0,8% i lokal valuta medan den svenska börsen utvecklades svagt, -2,3%. Börsen i Kina rasade under förra veckan med 13% efter en mycket stark utveckling hittills i år. Vi har sett en hög volatilitet på den kinesiska marknaden tidigare i år. Mycket lånade pengar har letat sig in på de kinesiska börserna vars värdering har dubblerats de senaste 12 månaderna. Myndigheterna försöker nu att stävja en potentiell bubbla på börsen, genom att höja säkerhetskraven för belåning av aktieinnehav. Bästa sektorer under förra veckan var ocykliska konsumentvaror och hälsovårdssektorn. Sämsta sektorer var energisektorn och finansiella sektorn. De kraftiga uppgångarna på långräntorna som noterats den senaste tiden hejdades i förra veckan. Långa räntor föll något såväl i EMU, Sverige som i USA. Vi hänför utvecklingen till svagare inflationsdata än väntat i USA, samt relativt duvaktiga kommentarer från förra veckans Fed-möte. Tilltagande oro kring Greklandsituationen lyckades därmed inte obligationsinnehavare att fortsätta att sälja. Det är ett styrketecken från börsen att den handlas relativt kontrollerat sidledes trots den väsentligt försämrade utsikterna för Grekland att stanna i EMU. Trots att det denna vecka finns en rad milstolpar beträffande Grekland-situationen, är det sannolikt för sent att göra negativa taktiska positioneringar på börsen i det fall Grekland skulle lämna EMU. Vi behåller därför vår neutrala vikt i tillgångsslaget aktier, men har med våra defensivt tiltade sektorrekommendationer en allokering som bör klara en svagare aktiemarknad på kort sikt väl. Snarare än att bli mer försiktiga i våra rekommedationer letar vi efter tillfälle att bli mer positiva och öka risken i tillgångsslaget. Det kan avspeglas såväl genom att allokeringsrekommendationen för tillgångsslaget aktier höjs till övervikt, som att sektorrekommendationer blir mer tiltade åt offensiva sektorer såsom cykliska sektorer. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v juni

4 Relativperformance S&P500 / STOXX Europe 600 Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Sektorrekommendationer vecka 26 Geografiska rekommendationer vecka 26 Source: Erik Penser Bankaktiebolag Source: Erik Penser Bankaktiebolag Råvaror svag vecka Råvarumarknaden föll under förra veckan tillbaka lett av ett lägre oljepris. De senaste veckorna har den hittills massiva lageruppbyggnaden på råolja bytts ut mot minskade lagernivåer. Vi vågar inte tolka ut för mycket ur denna nedgång av lagernivåer då det är i linje med det historiska säsongsmönstret. I absoluta tal är lagernivåerna fortsatt mycket höga vilket gäller inte bara i USA utan också inom OPEC där framförallt Saudiarabien fortsätter producera rekordmycket olja. Även kopparpriset föll tillbaka i förra veckan. Koppar handlas nu till prisnivåer som senast sågs i början på året. I takt med att risken för att en grekisk default rycker allt närmare så lyfte guldpriset mot slutet av veckan. Valutor och räntor Veckans utspel från den amerikanska centralbanken tolkades överlag som att banken behåller sin duvakatiga hållning ett tag till. Konsensus tror fortsatt på en första räntehöjning i september men marknaden är inte lika övertygad som Investeringsstrategier v26 22 juni Erik Penser Bankaktiebolag

5 tidigare. Flera marknadsaktörer valde att flytta fram förväntningarna för tidpunkten för en första räntehöjning från september till december. Trots att marknadsräntorna föll tillbaka mot slutet av veckan är det mycket som tyder på att paniken inom obligationsmarknaden håller på att sprida sig. Veckans utflöde i räntebärande tillgångar var de största sedan 2013 då dåvarande ordförande Ben Bernanke uppgav att centralbankens obligationsköp och kvantitativa lättnader var på väg mot ett slut. Allmänt anses att den grekiska skuldkrisen, uppgången i tyska statspapper och oro för högre amerikanska räntor har drivit på den kortsiktiga utvecklingen. Dollarindex föll tillbaka och stängde lägre för tredje veckan i följd. I Europa så är all fokus på Grekland och utvecklingen kring förhandlingarna lämnar övrigt att önska. Av allt att döma så görs endast måttliga, eller inga framsteg alls, och tiden börjar rinna ut. Veckan som kommer anses vara Greklands sista möjlighet att få till stånd ett avtal och på så sätt undvika en default. Konsensus i marknaden har hittills varit övertygad om att en uppgörelse kommer även om den kommer sent. Med den allt mer negativa utvecklingen, och den ökande osäkerheten kring om det blir någon uppgörelse, så lockades köparna tillbaka in i obligationsmarknaden på bred front och mot slutet av veckan föll marknadsräntorna tillbaka. Kronan stärktes mot såväl den amerikanska dollarn som mot euron. Portföljstrategi Veckan som gick var utmanande för modellportföljen givet nedgången på aktiemarknaden och det stora fokus som låg på situationen i Grekland. Bäst utveckling under förra veckan hade portföljens exponering mot Indien (XNIF, Stockholm) som steg +1,0%. Även Brasilien (XMBR, Stockholm) som steg +0,4% och exponeringen mot världsindex (XMWO, Stockholm) som steg +0,3% hörde till de positioner som klarade veckan bäst. Sämre utveckling hade portföljens exponering mot svenska aktier där vi dock är underviktade relativt portföljens långsiktiga normalläge. Svenska börsen föll med -3,1% (XACT OMXS30, Stockholm). Även europeiska småbolag (DX2J, Xetra) som föll -2,2% och europeiska aktier (XMEU, Stockholm) som föll -2,0% hörde till de positioner som utvecklades sämst. Vi gör inga förändringar i modellportföljen denna vecka men följer utvecklingen kring situationen i Grekland noga. På aktiesidan har vi sista tiden haft en defensiv positionering med övervikt hälsovård och konsumentvaror. Under perioder med mycket låg volatilitet, som vi haft under våren, är det viktigt att tänka på att vi konstruerar portföljer som även ska klara perioder med tidsvis högre volatilitet på aktiemarknaden. Om det skulle ske ett dramatiskt fall till följd av en makrohändelse som t ex ett grekiskt euroutträde kommer vi snarare att stå på köpsidan i aktiemarknaden. Vi kan även vikta upp sektorer som bank och verkstad som ett sätt att öka risken i portföljen i denna typ av scenario. Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v juni

6 Modellportfölj - Tillgångsallokering Källa: Bolagsrapporter, Erik Penser Bankaktiebolag Modellportfölj Balanserad Allokeringsförvaltning Tillgångsslag Innehav Kommentar Ticker +/-% vecka +/-% 2015 Modulvikt mätt i SEK mätt i SEK Svenska aktier XACT OMXS30 Svenska aktier XACT OMXS30-3,3% 9% 100% 18% Utländska Globalt: aktier Deutsche Bank (DB) MSCI World Världsindex XMWO SS 0,3% 9% 15% 30% DB Consumer Staples ETF Globala dagligvaror DBPQ (Xetra) 0,2% 8% 8% DB Consumer Discretionary ETF Globala sällanköpsvaror DBPP (Xetra) -0,5% 14% 4% DB MSCI World Health Care ETF Globala läkemedelsbolag DBPS (Xetra) -1,1% 15% 3% DB World Telecom Services Global telecom DBPU (Xetra) 0,0% 11% 3% DB World Information Technology Demografisk digitalisering DBPT (Xetra) 8% 3% USA: DB S&P500 ETF Amerikanska aktier XSPX SS -0,5% 6% 22% DB Russell 2000 ETF Amerikanska mid cap XRU2 (Xetra) -0,2% 11% 8% Europa: DB MSCI Europe ETF Europeiska aktier XMEU SS -2,0% 9% 9% DB MSCI Europe Small Cap ETF Europeisk smallcap DX2J (Xetra) -2,3% 17% 8% Emerging Markets: DB Emerging Markets ETF Tillväxtmarknader XMEM SS -1,3% 6% 9% DB MSCI Brazil ETF Brasilien XMBR SS 0,4% 132% 3% DB CNX Nifty ETF Indien XNIF SS 1,0% 2% 3% Asien: DB Taiwan ETF Taiwan XMTW SS -1,5% 7% 3% Okorrelerade Brummer & Partners Multistrategy 0,0% 3% 25% tillgångar Excalibur 0,0% 0% 25% 22% Franklin K2 Alternative Strategies -0,6% 2% 25% Norron Target -0,4% 2% 25% Räntebärande Catella Nordic Corp Bond -0,5% 1% 25% 25% Öhman Företagsobl. fond -0,1% 1% 25% Enter Penningmarknad 0,0% 0% 25% DNB FRN 0,0% 1% 25% Råvaror SHB guldcertifikat LONG GULD H 0,0% 6% 20% 5% SHB råvaruindexcertifikat LONG RAVIDX H -1,8% -5% 70% SHB oljecertifikat LONG OLJA H -1,6% 6% 10% Source: Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v26 22 juni Erik Penser Bankaktiebolag

7 EP Alfa; våra bästa idéer bland svenska aktier Acando Bolaget är ett IT-konsultföretag indelat i tre affärsområden: Management Consulting, Enterprise Solutions & Digital Consulting and Solutions. Caset: Vi lockas av bolagets höga direktavkastning på cirka 7% samt fortsatt synergier från förvärvet av Connecta. Aktien är lågt värderad på P/E 8,5x (15E) och på 30% rabatt mot konkurrenterna. Unibet Unibet är ett onlinebaserat spel- och vadhållningsbolag med ett utbud av onlinespel, till exempel vadhållning på sport, spel på direktsända evenemang, bingo, förströelsespel och olika kasino- och pokerprodukter. Bolaget har 8,9 miljoner kunder. Caset: Unibet har inlett 15E svagt pga valuta- & tuffa comps Q2/Q3. Det är dock dags att blicka in i en förväntad stark EPS-tillväxt 16E. Dessutom har bolaget kraftig valutamotvind, vilket ger negativ EPS-tillväxt i år, men detta väntas ebba ut under 2016E. Efter att aktien utvecklats svagt i H bedömer vi att det är dags att börja blicka in i 16E. Mot den bakgrunden bedömer vi att Unibets underperformance mot Betsson om -34% YTD kommer att börja vända. Cloetta Cloetta är ett konfektyrföretag med huvudmarknader i Norden, Holland och Italien. Bolagets produkter säljs i drygt 50 länder. Exempel på varumärken är Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Redband och Sperlari. Caset: Efter en omfattande omstrukturering i produktionsstrukturen blickar vi nu fram mot ökad effektivitet och stigande lönsamhet. Dessutom ser vi goda möjligheter till fler förvärv framgent, vilket ska lyfta bolagets tillväxttakt ytterligare. Alfa Laval Alfa Laval är en global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets nyckelprodukter är värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler. Alfa Lavals produkter används bl.a. vid framställning av livsmedel, kemikalier och läkemedel, i verkstadssektorn gruvindustrin och på fartyg. Caset: Låga resultatförväntningar givet förvärv, besparingar och i synnerhet valuta. Oljeprisfall ligger redan i kursen. Implicita tillväxtförväntningar har redan sänkts. Värderas till rabatt mot sektorn, men har potential att överraska positivt på intjäningen Beijer Alma Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning mot komponenttillverkning och industrihandel. Europa svarar för drygt 85% av omsättningen, största marknader är Sverige, Tyskland och Storbritannien. Caset: Vi väntar oss 20% vinsttillväxt 15E drivet av valuta, besparingar och mix. Aktien på 15% rabatt mot övrig verkstad och potentiella förvärv kan driva EPS med upp till 20% Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier v juni

8 Swedol Swedol är en marknadsledande detaljhandelskedja för proffskunder inom Bygg & Anläggning, transport och verkstadsindustrin som finns i Sverige och i Norge. Caset: Bolaget har efter flera år av omstrukturering börjat visa tecken på att medicinen biter. Marknaden växer starkt drivet av byggkonjunkturen och ROTiver bland konsumenter. Dessutom har Swedol återigen börjat att ta marknadsandelar. Trots valutamotvind väntar vi oss förbättrade marginaler framöver som en följd av stigande volymer och prisökningar. Vi bedömer att injäningen kommer att dubblas fram till 2016E. Värderingen ligger då på P/E 11x för ett skuldfritt bolag, vilket representerar cirka 25-30% rabatt mot retailbolag och bygghandelsföretagen. Evolution Gaming Evolution Gaming är en B2B-leverantör av live casino-system i Europa. I live casino är det en riktig croupier som leder spelet från ett kasinobord som följs i realtid via videostreaming. Spelarna tar spelbeslut via sin dator, mobil eller läsplatta. Caset: Evolution Gaming Group som står inför en period av fortsatt stark tillväxt & en gradvis lönsamhetsförbättring vilket talar för fortsatt god riskjusterad avkastning under estimatperioden. Evolution Gaming handlas på P/E 23x 16E klart attraktivt för ett bolag med 45% marknadsandel i en marknad som väntas ha en CAGR om 18% till 18E. Dessutom medför rådande värdering en klar rabatt mot Net Entertainment som handlas runt P/E 30x 16E Investeringsstrategier v26 22 juni Erik Penser Bankaktiebolag

9 This publication has been compiled by Erik Penser Bankaktiebolag for public dissemination and is not investment advice. The contents are based on information from publicly available sources which are deemed reliable. No guarantee is given as to the accuracy or completeness of the contents of the document, or the forecasts provided. Erik Penser Bankaktiebolag's consent is required to copy or distribute this publication in whole or in part. The publication should not and may not be disseminated or made available to any person in the United States (other than as provided in Rule 15a 16 of the Securities Exchange Act of 1934), Canada or any other country which has statutory restrictions on the dissemination and availability of the contents of the material. The information in the publication should not be considered as a request or recommendation to enter into transactions. The information does not take into account an individual recipient s investment knowledge and experience, financial situation or investment goals. Therefore, the information does not constitute a personal recommendation or investment advice. Erik Penser Bankaktiebolag disclaims all liability for direct or indirect loss which may be based on this publication. Investments in financial instruments are associated with financial risk. The investment may go up or down in value or it may become entirely worthless. The fact that an investment has performed well historically is no guarantee for the future. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up "Ethical Rules" and "Guidelines in respect of Conflicts of Interest". The aim of these rules and guidelines is to protect against and prevent conflicts of interest arising between departments in the company, and is based on restrictions (Chinese Walls) in communications. However, a client or advisory relationship may arise between an issuer and a department other than the research department. Erik Penser Bankaktiebolag has drawn up internal restrictions as to when trading may be conducted in respect of a financial instrument which is the subject of Investment Analysis. In this publication, the analyst has reported and represented his or her personal opinion of an issuer and/or financial instrument. Erik Penser Bankaktiebolag may receive remuneration from the company described in the document. The remuneration is preset and independent of the contents of this document. The person or persons who compiled this publication do not have any business relationship with the company described in the document. The number of Buy/Hold/Sell recommendations in percentage terms over the last 12-month period was as follows: Ratings Distribution and Ratings Definitions Rating Distribution Definition Buy 39% Buy-rated stock expected to increase by at least 10% over the coming 12 months. Hold 43% Hold-rated stock expected to stay in the range 0% to +10% over the coming 12 months. Sell 17% Sell-rated stock expected to decline in value over the coming 12 months. Erik Penser Bankaktiebolag is authorised to conduct securities operations and is under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Vecka 25 Grexit? Investeringsstrategier Vecka 25. Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning Investeringsstrategier Vecka 25 15 juni 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 25 Grexit? Utveckling aktiemarknader förra veckan Grekland vid stupet, FED väntas indikera räntehöjning

Läs mer

Vecka 21 lugnet lägger sig

Vecka 21 lugnet lägger sig Investeringsstrategier Vecka 21 18 maj 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 21 lugnet lägger sig Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 18 Räntan i fokus

Vecka 18 Räntan i fokus Investeringsstrategier Vecka 18 27 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 18 Räntan i fokus Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 15 Viktar upp i USA

Vecka 15 Viktar upp i USA Investeringsstrategier Vecka 15 7 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 15 Viktar upp i USA Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 20 räntorna styr

Vecka 20 räntorna styr Investeringsstrategier Vecka 20 11 maj 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 20 räntorna styr Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 16 Stark börsvecka

Vecka 16 Stark börsvecka Investeringsstrategier Vecka 16 13 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 16 Stark börsvecka Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

MARKNADSINSIKT. December 2014

MARKNADSINSIKT. December 2014 MARKNADSINSIKT December 2014 November blev överlag en lugn börsmånad även om vissa aktiemarknader som Ryssland och Norge drabbades hårt av fallande oljepris. De senaste veckorna har nyhetsflödet dominerats

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Juni 2015

MARKNADSINSIKT. Juni 2015 MARKNADSINSIKT Juni 2015 Även om flera aktiemarknader stängde på plus för maj så blev det trots allt en lite skakig resa. Efter en exceptionellt stark börsuppgång under första kvartalet har volatiliteten

Läs mer

Valutasäkring Konjunkturen mattas även i Sverige

Valutasäkring Konjunkturen mattas även i Sverige Investeringsanalys 1 september 2011 Valutasäkring Konjunkturen mattas även i Sverige De globala tillväxtutsikterna är inte längre så rosiga som de återgavs i konsensusprognoserna före sommaren. En dominerande

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

MARKNADSINSIKT. September 2014

MARKNADSINSIKT. September 2014 MARKNADSINSIKT September 2014 Sommaren bjöd på lugna börser och sjunkande räntor. Det svenska valresultatet blev stökigt, men det spelar mindre roll för den svenska börsen. Avgörande för börsutvecklingen

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll

Ränterullen. Många blir glada av våren, men inte alla. Globalt: ännu en vårdepression. Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll April 26, 2013 Trading Strategy Ränterullen Många blir glada av våren, men inte alla Globalt: ännu en vårdepression Global statistik fortsätter att indikera en upprepning av den våravmattning vi vant oss

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 4 2014 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I 2 0 1 5 S I D A 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari...

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer