Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte"

Transkript

1 Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: Tid: 17:15 Plats: C1, C-huset, Campus Valla Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare 4. Val av justerare tillika rösträknare 5. Mötets behöriga utlysning 6. Justering av röstlängd 7. Adjungeringar 8. Mötets beslutsmässighet 9. Fastställande av föredragningslista 10. Rapporter och meddelanden

2

3

4

5 11. Uppföljning av föregående möte, se bilaga 1

6 12. Information från styrelsen angående medlemskap 13. Val av förtroendeposter, se bilaga Verksamhetsåret 09/10, se bilaga 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

7 15. Kostnadsersättningar, se bilaga Ekonomi, se bilaga 5.1, 5.2, 5.3, Proposition till stadgeändring, se bilaga 6

8 18. Proposition till reglementesändring, se bilaga Proposition till stadgeändring, se bilaga Övriga frågor 21. Nästa möte 22. Mötets avslutande Sekreterare Ordförande Anna Ramström Lisa Bourelius Justeringsperson Justeringsperson Erik Höglund Gustaf Ahlner

9 Närvarolista, Maskinteknologsektionens Höstmöte, Albin Mannerfelt Andreas Haglund Andreas Engström Andreas Rydin Anna Persson Anni Ulfendahl Anton Fahlgren Anton Kurkkio Charlotte Stein Charlotte Minsér David Eriksson Denise Arro Elin Nässlander Emelie Larqvist Emilia Lindberg Emilia Björe-Dahl Emma Nyström Emma Högberg Emma Thelin Erik Helander Frida Andersson Gustaf Ahlner Hanna Söderquist Hanna Granberg Hanna Falinger Helena Eriksson Henrik Nåjde Ida Jonsson Jacob Gunnefur Jacob Bjärkmar Joakim Jennsjö Joakim Jorborn Joel Johansson Johanna Axelsson Linder Johannes Evaldsson Jonas Birgersson Jonathan Allvin Julia Nielsen Kim Westerberg Lina Larsson Linda Gunnarsson Linnéa Holmgren Linnéa Törnhage Lisa Frisk Lukas Olsson Madeleine Nylander Madeleine Persson Magdalena Smeds Malin Mickelsson Malin Ekerå Malin Blomlöf Malin Svensson Marcus Högberg Viktor Örberg Martin Nyberg Martin Johansson Martin Eriksson Max Kolb Michael Eklund Mikael Dahlberg Olle Gustafsson Oscar Perfect Oskar Norman Peter Carlsson Pontus Norberg Sabina Forslöf Sara Nilsson Sebastian Cavalli-Björkman Sofia Georgsson Sofia Oskarsson Svante Skog Sebastian Andersson Thomas Aho Sebastian Müller Maria Olsson Anna Olausson Karin Källmar Agnes Thorstensson Jesper Fahlén Christoffer Huldt Frida Engman Anna Stjernhagel Berne Strand Sonja Henriksson Pontus Gunnarsson Srdan Pawlowic Hillwi Ohlsson Philip Ekströmer My Gustavsson Karin Edström Sara Baumgardten Charlotta Löwenhamn Elin Engberg Sofia Borg Marie Öhnerud Amanda Persson

10 Anna Nilsson Erik Ferdeen Nina Petrén Linn Holm Kim Axelsson Klara Sonesson Sophie Hallbert Charlotta Läckström Charlott Brooling William Chung Martin Max Anna Allerth Lina Larsson Linnea Svanström Emilia Lundqvist Tove Kullendorff Maria Knutsson Anna-Giulia Scaglia Sandra Konat Hanna Skoglund Oskar Gunnarsson Filip Celander Johan Karlsson Julia Jakobsson Elin Hultgren Maria Jansson Björn Norman Erik Höglund Charlie Hagerman Jennifer Sandstedt Johanna Simonsson Jakob Pogulis

11 Bilaga 1 Föregående mötes protokoll Protokoll för vårmötet den 12 april 2010

12 Maskinteknologsektionens Vårmöte Datum: Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad lista 1. Mötets öppnande MTS ordförande Peter Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Peter Carlsson valdes till mötesordförande. 3. Val av sekreterare Maria Olsson valdes till sekreterare. 4. Val av justerare tillika rösträknare Johannes Gran och Anton Jonzén valdes till justerare tillika rösträknare. 5. Mötets behöriga utlysande Mötet fanns behörigt. 6. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 209 personer 7. Adjungeringar Mötet beslutade att adjungera Sebastian Leth, Mikael Grahm och Mikael Langer. 8. Fastställande av föredragningslista 12 Gyllene Skiftnyckeln blir ny 9 och övriga punkter justeras därefter. 9. Gyllene Skiftnyckeln Maskinsektionen har röstat fram årets bästa lärare som får den vandringspriset Den Gyllene Skiftnyckeln. Studienämndsordförande Ellen Hammargren läser upp motiveringen och presenterar vinnaren Mikael Langer. 10. Rapporter och meddelanden Sara Thelin, Marknadsföringsansvarig Har gjort klart årets programkatalog samt anordnat ett studiebesök för gymnasietjejer som under ett par dagar fick prova på att läsa på maskin. Joel Johansson, FestMaskinist Har representerat sektionen på diverse aktiviteter samt arbetat med flyktplanen som är en karta som delas ut till de nya studenterna. Håller också på att planera inför ölstopet som kommer vara den 6 maj.

13 Jonas Larsson, Phadderigeneral Håller på och arbetar med temat för årets phadderi. Har också lagt schema för Nolle-p och berättar att man från och med idag kan anmäla sig som fadder och söka klassföreståndare. Charlotte Jalkebo, Webmaster Har gjort lite smått och gott med hemsidan samt arbetar på tenta-databasen. Anna Andersson, Informationschef Har lagt upp nyheter på hemsidan och gjort Myheterna i LiTHanian. Har också tagit fram programtröjorna som kommer finnas för utprovning i Embassaden under torsdag och fredag. Jonas Birgersson, Kassör Har sysslat med vanliga kassörsaker såsom bokföring och fakturering. Har också lagt budgeten för nästa år samt jobbat på ett styrdokument för hur sektionens ekonomi ska skötas i framtiden. Ellen Hammargren, Studienämndsordförande Har sett till att kursutvärderingarna genomförts och lämnats in till LinTek. Har nominerat Mikael Langer till den Gyllene Moroten, LinTeks pris till bästa lärare. Maria Olsson, Sekreterare Har skrivit protokoll samt varit ansvarig för att ordna M-aktivas. Har också tagit fram årets mojäng, ett kondomfodral som kommer börja saluföras snart. Peter Carlsson, Ordförande Har arbetat mycket med framtidsfrågor, om hur sektionen ska skötas i framtiden samt hur samarbetet med LinTek ska se ut. Har också skrivit styrdokument tillsammans med resten av styret. Freddie Södergren, Vice Ordförande Har stöttat Peter i det arbete han gjort. Har också försökt se till att överlämningen till nästa års styre ska bli så bra som möjligt samt arbetat med styrdokumenten som ska göra att det blir mer kontinuitet i arbetet. Adam Skagius, Näringslivsansvarig Har arbetat med att upprätthålla kontakten med sektionens samarbetspartners. Kommande events är bland annat en lunchföreläsning med Scania den 15 april, studiebesök på Scania den 29 april samt studiebesök med Siemens någon gång i början på maj. Sara Ekermann, Internationellt ansvarig Informerade om att det i höst kommer starta en fadderverksamhet för masterstudenterna som tillhör MTS. Om man är fadder så kommer det inte inverka på om man vill vara fadder i Nolle-P eftersom masterstudenterna kommer först efter att nolle-p är över. En informationslunch kommer att hållas den15/4 för de som är intresserade. Sara berättade också att det i början av maj kommer vara en middag för

14 de studenter som ska åka utomlands i höst. Ett annat kommande event är LIU-World Cup, en fotbollstävling för studenter, som kommer äga rum den 9 maj. Lisa Bourelius, BästEMMA Har under våren genomfört en hotellfrukost och en spel- och fika-kväll. Kommer ha vårmöte på torsdag lunch då bland annat nya EMMA-styret kommer väljas in. Kommer också tillsammans med de andra tjejföreningarna på skolan att genomföra Stilettracet den 7 maj. Hon har också varit med och förberett för övergången till nya styret eftersom hon kommer vara sektionens nya ordförande. André Ralvert, Alumniansvarig Har arbetat med att ta fram alumnitidningen samt mentorsverksamheten för femmorna. Har också varit delaktig i LIU s alumniverksamhet. Henrik Nåjde, Intendent Har fixat ny hylla till mikrovågsugnarna i Embassaden samt även en ny kaffemaskin, nya bord och nya hyllor till godiset. Har också tillsammans med bilgruppen köpt in en ny bil till sektionen som kommer finnas till uthyrning inom kort. Alexandra Lindén, Arbetsmiljöombud Har tillsammans med de andra AMO på skolan arbetat för att vi ska ha en bättre studiemiljö. Om man har några anmärkningar på studiemiljön så ska man prata med AMO för att de ska kunna framföra det till LIU. Det är också AMO som sköter om att M-sektionen är en grön sektion. 11. Uppföljning från föregående möte Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 12. Information från LinTek Lina Larsson, representant från LinTeks valnämnd, informerade om att det är dags att kandidera till LinTeks Fullmäktige. 13. Ekonomirapport Jonas Birgersson redogjorde för det ekonomiska läget för MTS och Embassaden. Malin Blomlöf redogjorde för det ekonomiska läget för FestMaskineriet. Emma Högberg redogjorde för det ekonomiska läget för MPiRE. 14. Fastställande av budget, se bilaga 1.1, 1.2 och 1.3 Jonas Birgersson presenterade budgetförslaget för Maskinteknologsektionen och budgeten fastställdes enligt förslag. Jonas Birgersson presenterade budgetförslaget för Embassaden och budgeten fastställdes enligt förslag. Malin Blomlöf presenterade budgeten för FestMaskineriet och budgeten fastställdes enligt förslag. 15. Information angående medlemskap Vice ordförande Freddie Södergren berättade att från och med nu kommer man inte längre att bli automatiskt medlem i sektionen utan man måste välja att gå med. Styret har tagit beslut om att medlemskapet i Embassaden ska vara gratis och att man genom

15 att skaffa en Embassaden-mail samtidigt blir medlem i sektionen. Han informerade också att om man i framtiden väljer att gå med i LinTek så kan man klicka i en ruta för att välja vilken sektion man tillhör och 20 % av kåravgiften går då oavkortat till sektionen. 16. Fastställande av medlemsavgift för läsåret 2010/2011, se bilaga 2 Styret la fram förslaget att medlemsavgiften ska fortsätta vara noll kronor. Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara noll kronor. 17. Proposition angående Studienämnden, se bilaga 3, andra läsningen Ellen Hammargren presenterade propositionen varpå det gavs tid att ställa frågor. Mötet beslutade att godta stadgeändringen enligt bilaga Proposition angående Stadgeändring, se bilaga 4, andra läsningen Freddie Södergren presenterade propositionen varpå det gavs tid att ställa frågor. Mötet beslutade att godta stadgeändringen enligt bilaga Proposition angående årskursråd, se bilaga 5, andra läsningen Freddie Södergren presenterade propositionen varpå det gavs tid att ställa frågor. Mötet beslutade att godta stadgeändringen enligt bilaga 5. FM visade en film om vad de gjort under året. 20. Proposition angående utlysning av sektionsmöte, se bilaga 6 Freddie Södergren presenterade bakgrunden till propositionen varpå det gavs tid att ställa frågor. Mötet beslutade att godta stadgeändringen enligt bilaga 6. För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs att propositionen röstas igenom även på nästkommande sektionsmöte. 21. Proposition angående reglementen, se bilaga 7 Freddie Södergren presenterade bakgrunden till propositionen varpå det gavs tid att ställa frågor. Mötet beslutade att godta stadgeändringen enligt bilaga 6. För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs att propositionen röstas igenom även på nästkommande sektionsmöte. 22. Proposition angående reglementesändring angående uthyrning av M-bilen (bordlagd från ), se bilaga 8 Peter Carlsson förklarade bakgrunden till propositionen samt varför den bordlades varpå det gavs tid att ställa frågor. Styret föreslog att propositionen skulle avslås i sin helhet. Mötet beslutade att avslå propositionen enligt bilaga Motion angående stadgeändring, se bilaga 9 Malin Blomlöf presenterade motionen varpå det gavs tid att ställa frågor. Mötet beslutade att godta stadgeändringen enligt bilaga 9. För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs det att motionen röstas igenom även på nästkommande sektionsmöte. 24. Fastställande av reglemente för 2010/2011, se bilaga 10 Freddie Södergren presenterade kort de största och viktigaste ändringarna från förra årets reglemente. Mötet beslutade att fastställa reglementet enligt förslag

16 25. Fastställande av verksamhetsplan för 2010/2011, se bilaga 11 Freddie Södergren presenterade Styrets förslag till kommande verksamhetsplan. Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen enligt förslag. 26. Julkalendern Charlotte Jalkebo presenterade vinnaren av den Gyllene luckan, vandringspriset till den bästa luckan i sektionens julkalender. I år gick priset till Informationsutskottet. Mötet ajouneras 18:55-19: Val av förtroendeposter, se bilaga 12 och bilaga 13 Malin Svensson och Erik Höglund förklarade kort hur de gått tillväga då de valt och vilka egenskaper de tittat efter hos de sökande. Erik Helander presenterade valberedningens förslag till Revisorer för 2010/2011 varpå de nominerade fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja revisorer enligt valberedningens förslag. Sara Baumgarten och André Ralvert presenterade valberedningens förslag till Styret 2010/2011 varpå de nominerade fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja in Styret 2010/2011 enligt valberedningens förslag. Joakim Jennsjö presenterade valberedningens förslag till Vice Studienämndsordförande för M, Charlotte Stein, och Vice studienämndsordförande för EMM, Emilie Torgnysson, varpå de fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Vice studienämndsordförande för M respektive EMM enligt valberedningens förslag. Platsen som Vice studienämndsordförande för DPU var vakant varför Peter Carlsson frågade om det var någon som var intresserad av posten. Malin Svensson nominerades och accepterade nomineringen. Hon fick komma fram och svara på frågor varpå mötet beslutade att välja Malin Svensson till Vice studienämndsordförande för DPU. Malin Svensson och Viktor Lindberg presenterade valberedningens förslag till Tryck & Biljett varpå den nominerade, Nina Petrén, fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Nina Petrén till Tryck & Biljett. Malin Svensson och Viktor Lindberg presenterade valberedningens förslag till Biljett & Tryck varpå den nominerade, Johannes Evaldsson, fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Johannes Evaldsson till Biljett & Tryck. Malin Svensson och Viktor Lindberg presenterade valberedningens förslag till Mat & Sittning varpå den nominerade, Emma Nyström, fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Emma Nyström till Mat & Sittning. Malin Svensson och Viktor Lindberg presenterade valberedningens förslag till Sponsoransvarig varpå den nominerade, Emilia Björe-Dahl, fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Emilia Björe-Dahl till sponsoransvarig.

17 Malin Svensson och Viktor Lindberg presenterade valberedningens förslag till Web & Informationsansvarig varpå den nominerade, Hanna Söderquist, fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Hanna Söderquist till Web & Informationsansvarig. Valberedningens förslag till Kassör är Sofia Wikberg. Övrig kandidat är Linda Martinsson. De båda kandiderande lämnar salen varpå valberedningen läser upp sin motivering. Därefter får de kandiderade komma in, en i taget, och presentera sig samt svara på frågor och sedan åter lämna rummet. Mötet för en diskussion kring de båda kandidaterna. Mötet beslutar att justera röstlängden till 207 personer varpå en sluten omröstning genomförs. Valberedningens förslag till Stallchef är Johan Karlsson. Övriga kandidater är Jenny Ekberg och David Nilsson. De kandiderande lämnar salen varpå valberedningen läser upp sin motivering. Därefter får de kandiderade komma in, en i taget, och presentera sig samt svara på frågor och sedan åter lämna rummet. Mötet för en diskussion kring de kandiderande. Mötet beslutar att justera röstlängden till 205 personer varpå en sluten omröstning genomförs. Valberedningens förslag till Öl & Dryckesansvarig är Filip Celander. Övrig kandidat är Patrick Branö. De båda kandiderande lämnar salen varpå valberedningen läser upp sin motivering. Därefter får de kandiderade komma in, en i taget, och presentera sig samt svara på frågor och sedan åter lämna rummet. Mötet för en diskussion kring de båda kandidaterna varpå en sluten omröstning genomförs. Mötet ajourneras 21:45-21:55 Valberedningens förslag till Ljud & Ljus är Olle Gustafsson. Övrig kandidat är Jan Malecki. De båda kandiderande lämnar salen varpå valberedningen läser upp sin motivering. Därefter får de kandiderade komma in, en i taget, och presentera sig samt svara på frågor och sedan åter lämna rummet. Mötet för en diskussion kring de båda kandidaterna. Mötet beslutar att justera röstlängden till 195 personer varpå en sluten omröstning genomförs. Valberedningens förslag till Byggansvarig är Mattias Larsson. Övriga kandiderande är Billy Fransson och Mats Wallin. De kandiderande lämnar salen varpå valberedningen läser upp sin motivering. Därefter får de kandiderade komma in, en i taget, och presentera sig samt svara på frågor och sedan åter lämna rummet. Mötet för en diskussion kring de kandiderande. Mötet beslutar att justera röstlängden till 197 personer varpå en sluten omröstning genomförs. Valberedningens förslag till Gyckel & Personal är Sebastian Cavalli-Björkman. Övrig kandidat är Pontus Norberg. De båda kandiderande lämnar salen varpå valberedningen läser upp sin motivering. Därefter får de kandiderade komma in, en i taget, och presentera sig samt svara på frågor och sedan åter lämna rummet. Mötet för en diskussion kring de båda kandidaterna varpå en sluten omröstning genomförs. Mötet ajourneras 23:45-23:55 och rösträkning genomförs

18 Mötet beslutar att siffrorna i röstningen ej ska redovisas. Mötet beslutar att välja in följande personer: Kassör Sofia Wikberg Stallchef Johan Karlsson Öl & Dryckesansvarig Filip Celander Ljud & Ljus Olle Gustafsson Byggansvarig Mattias Larsson Gyckel & Personal Pontus Norberg 28. Övriga frågor 28.1 Sara Wansölin frågar vad som hänt med monumentet som sektionen skulle få till 40-årsjubileet förra våren. Adam svarar att det mesta ligger i Siemens händer men att det är på gång att lösa sig nu. 29. Nästa möte Nästa sektionsmöte kommer att vara höstmötet om inget extra sektionsmöte utlyses innan dess. 30. Mötets avslutande Mötets ordförande Peter Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 00:10. Maria Olsson, Sekreterare Peter Carlsson, Ordförande Johannes Gran, Justeringsperson Anton Jonzén, Justeringsperson

19 Maskinteknologsektionens Vårmöte Närvarolista: Anna Ramström Anni Ulfendahl Elin Bergkvist Emma Högberg Fredrik Löwgren Johanna Axelsson Linder Karin Källmar Kim Westerberg Svante Skog Therese Karlsson Sundqvist Andreas Engström Lina Larsson Maja Nilsson Malin Svensson Simon Karlsson Andreas Ringedal Andreas Syberg Anton Kurkkio Charlotte Brooling Charlotta Läckström Denise Arro Elin Lindahl Elin Nässlander Emma Nyström Emma Thelin Hanna Söderquist Jenny Ekberg Johannes Evaldsson Kevin Vesterlund Klara Friman Linnea Törnhage Madeleine Nylander Max Mallmin Nina Petrén Sofia Borg Sofia Söderström Sofia Wahling Viktor Öhrberg Emilia Björe-Dahl Filip Celander Petter Zetterström Johannes Gran Michael Eklund Sara Wansölin Anders Ågren David Eriksson Erik Höglund Jakob Morelius Joakim Jennsjö Kaj Jones Lukas Olsson Patrick Branö Petra Lange Charlotte Stein Christoffer Huldt Emma Rydén Madeleine Korhonen Mattias Ahlbert Sebastian Andersson Sebastian Müller Thomas Aho Agnes Thorstensson Amanda Barkarö Andreas Göransson Andreas Haglund Anton Fahlgren Anton Heyl Caroline Ellinor Stenström Erik Helander Filippa Zetterström Henrik Håkansson Jacob Bjärkmar Jacob Gunnefur Jan Malecki Jesper Fahlén Karin Dahlström Klara Renholm Linda Gunnarsson Linus Therén Linnea Wessman Mattias Larsson Olle Gustafsson Robert Källman Sabina Forslöf Samuel Hultqvist Sofia Wikberg Svante Löthgren Elin Larsson Hilda Lykce Thomas arblom Markus Karlsson Daniel Lindquist Alexander Janson Reiman Anna Kalm Caroline Alenvret Louise Johnsson Cecilia Thomér Louise Vigmo Isabella Nilsson Madeleine Persson Marie Sundkvist Emma Hjelm Ida Krüger Mikael Brunnberg Billy Fransson Frida Andersson My Gustafsson Joel Forsberg Johan Haglund Hampus Holgersson Viktor Zetterström William Chung Karl Forsell Andreas Willman Anna Persson Cecilia Mårtensson Martin Skoglund Anton Mannerfelt Joel Österquist Julia Nielsen Maria Phung Carl-Philip Forss Kalle Hjorth Martina Andersson Camilla Fjellström Johan Karlsson Calle Pettersson

20 Anton Gullbrandsson Philip Schanneberg Tobias Frelin Jacob Bedro Daniel Larsson Martin Johansson Viktor Lindberg Filip Hedberg Malin Blomlöf Elin Vallgårda David Nilsson Niklas Ek Sara Baumgarten Mikaela Sjöqvist Pontus Norberg Gustav Lager Henrik Petersson Thomas Malmborg Joel Arnoldsson Viktor Andreén Linda Martinsson Adam Bardh Emelie Torgnysson Eva Talus Jonathan Fjellström Linnéa Holmgren Karin Edström Hanna Falinger Alexandra Lindén Kianosh Sharafadin Sasa Dencic Jakob Lunneborg Oskar Karlsson Jonathan Sköld Christoffer Zeipel-Stjerna Anton Jonzén Michael Ekenbäck Tove Göransson Jimmy Johansson David Karlsson Johan Karlén Sebastian Cavalli- Björkman Simon Tallnäs Mats Wallin Joel Sandberg Johan Thörnblad Marcus Blomberg Johan Bygdén Henrik Johansson Martin Persson Marcus Lindell Fredrik Larsson Simon Malm Oscar Perfect Pontus Lenell Henri Pehkonen Jakob Palmgren Anders Bernhardsson Oskar Norman David Pettersson Johan Elfström Jim To Felix Berg David Heeringsson Maria Olsson Peter Carlsson Freddie Södergren Sara Thelin Sara Ekermann Anna Andersson Adam Skagius Charlotte Jalkebo Lisa Bourelius Ellen Hammargren Henrik Nåjde André Ralvert Jonas Birgersson Jonas Larsson Joel Johansson

21 Bilaga 2 Val av förtroendeposter Beslutsförslag: Valberedningen föreslår Att Emma Högberg (DPU4) väljs till Maskinteknologsektionens Phadderigeneral 10/11 Beslutsförslag: Styret föreslår Att Charlotta Läckström (DPU2, Valberedningens ordförande) Denise Arro (DPU2) Jonas Larsson (M4) Johanna Axelsson Linder (DPU4) Björn Norman (DPU3) Clara Sonesson (EMM1) Mattias Larsson (M2, representant från Festmaskineriet) Emma Högberg (DPU4, representant från MPiRE) Anton Gullbrandsson (M3, representant från Styret) väljs till Maskinteknologsektionens Valberedning 10/11

22 Bilaga 3.1 Verksamhetsberättelse MTS Verksamhetsberättelse för Maskinteknologsektionen för året Styret 2009/2010 genom Peter Carlsson

23 MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsberättelse 2009/

24 Allmänt om föreningen Maskinteknologsektionen (MTS) är en förening för alla de som studerar på något av de utbildningsprogram som sektionen representerar. Det är civilingenjörsprogrammen Maskinteknik, Design & Produktutveckling samt Energi Miljö Management på LiTH. I sektionen ingår även de två masterprogrammen Master in Energy and Environmental Engineering och Master in Mechanical Engineering. MTS arbetar för att medlemmarna ska få ut så mycket av sin utbildning både studiemässigt och studiesocialt. För att utbildningarna ska hålla en så hög kvalité som möjligt studiebevakas alla obligatoriska kurser som medlemmarna läser, sektionen tillhandhåller även lokaler för att underlätta studierna. För att medlemmarna ska ha ett rikt studiesocialt liv anordnas en rad olika events, både på och utanför skolan. En ytterligare del av arbetet som medlemmarna får ta del av är det arbete som för riktat mot näringslivet, det anordnas en rad studiebesök och gästföreläsningar där det går utmärkt att skapa kontakter samt att se hur det ser ut i det kommande arbetslivet. Styrelsen Sektionens högsta beslutande organ är sektionsmötena, där äger varje medlem en röst. I tiden mellan sektionsmötena fungerar styrelsen som beslutsfattande organ och sköter det fortlöpande arbetet. Styrelsen bestod 2009/2010 av: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studienämndsordförande Informationschef Marknadsföringsansvarig Näringslivsansvarig Intendent Webbansvarig Alumniansvarig Internationellt ansvarig Festmaskinerist Phadderigeneral Peter Carlsson Freddie Södergren Maria Olsson Jonas Birgersson Ellen Hammargren Anna Andersson Sara Thelin Adam Skagius Henrik Nåjde Charlotte Jalkebo André Ralvert Sara Ekermann Joel Johansson Joakim Jennsjö/Jonas Larsson

25 Firmatecknare har varit Peter Carlsson och Jonas Birgersson. Under styrelsen har det funnits utskott där medlemmarna kunnat engagera sig. Dessa var: Studienämnden, Näringslivsutskottet, Marknadsföringsutskottet, www-gruppen, Alumnigruppen, Internationella utskottet, Infoutskottet, Bilgruppen, Valberedningen samt Kakisarna. Styrelsen har under verksamhetsåret haft kontinuerliga möten, under terminerna har det varit veckomöten med som mest två veckors mellanrum. Även utskotten har haft kontinuerliga möten där den ansvariga varit sammankallande. Under året har det varit tre sektionsmöten. Sektionen hade under 2009/ medlemmar. Samarbete med andra föreningar Sektionsstyrelsen har under året haft ett mycket nära samarbete med andra föreningar, både inom och utanför sektionen. Festmaskineriet och Mpire har varit representerade med var sin ordinarie ledamot i styrelsen och Emma-föreningen har haft en ständigt adjungerad representant på styrets möten. Embassadörerna har även de haft en ständigt adjungerad i styret. Samarbetet mellan styrelsen och dessa föreningar har varit mycket gott och hjälp av olika slag har skett ömsesidigt. De mesta av samarbetena låg i mottagningsperioden då de nya eleverna på sektionens program kom till Linköping. I samband med sektionsmötena har MPiRE och Festmaskineriet hjälpt till med den efterföljande puben, utan dessa skulle arrangemanget inte varit lika uppskattat bland sektionens medlemmar. Syftet med alla dessa samarbeten har varit att sektionens medlemmar ska få det så bra som möjligt, både i skolan och på fritiden. Utanför sektionen har styrelsen haft samarbeten med andra sektioner på skolan, framförallt från den tekniska fakulteten. Det har också funnit ett samarbete på LinTek, som är kåren som representerar våra program. Dessa samarbeten har haft i syfte att vi tillsammans kan påverka mer i frågor som kan vara svåra att få respons på för sektionen ensam. Det har också funnits ett samarbete mellan olika maskinsektioner från andra universitet i Sverige. Syftet med detta samarbete är att utbyta erfarenheter för att komma på nya idéer samt att få inblick i hur utbildningarna fungerar på andra skolor. Maskinstyrets verksamhet Styret har arbetat mycket tillsammans under året, mycket av arbetet har gjort i grupper i olika konstellationer, nedan beskrivs vilka huvuduppgifter som styrelsens poster har haft under året. Ordförande Suppleant i MD-nämnden (Nämnden som handhar sektionens alla program) SOFT (Representant för sektionen i ett samarbete mellan den tekniska fakultetens styrelseordförande och LinTek)

26 LinTek (Som adjungerad både på LinTeks styrelsemöten och LinTeks fullmäktiges möten för att föra sektionens talan samt att föra informationen från dessa möten till styrelsen) SMART (Som en av representanterna som träffar sektionsstyrelser från andra universitets maskinprogram) Föra talan inom och utom sektionen Vice ordförande Sektionens styrdokument (Vice ordföranden har ansvarat för att de befintliga dokumenten sektionen har blivit uppdaterade. Han har också arbetet mycket med att ta fram nya styrdokument till sektionen, till mycket av detta arbete har han haft en grupp till förfogande) Hjälpt ordföranden (Har ansvarat för de möten då ordförande varit frånvarande och också agerat som ett bollplank och en hjälpande hand för ordförande.) Ansvarig för kallelse till sektionsmöten (Har haft ansvaret för att korrekta utlysningar och kallelser till sektionsmötena kommit ut i tid) Sekreterare Fört protokoll (Har skrivit protokoll under både styrelsens och sektionens möten. Har också sett till så att de blivit justerade och att de förvaras på rätt sätt. Hon har också sett till så att dagordningar funnits tillgängliga till alla mötena) Tagit fram en mojäng (Fick ansvaret att ta fram årets maskinsektionsmojäng, detta år blev det en nyckelring med kondom/plåsterhållare) Kassör Sett till att sektionens pengar används till rätt saker (Har haft ett övergripande ansvar för att budgeten följts och att pengar lagts på rätt saker) Budget (Har haft ansvar för att budgeten lagts och att den är korrekt) Bokföring (Har kontinuerligt fört bokföringen samt betalt och skickat fakturor) Studienämndsordförande MD-nämnden (Satt med som ordinarie ledamot i nämnden) Utbildningsbevakning (Var ansvarig för att samtliga obligatoriska kurser på sektionens program utvärderades) Programplanegruppen (Satt med i PPG där det tas fram planer för hur programmen ska utformas) Utbildningsutskottet (Har suttit med i utbildningsutskottet som leds av LinTek) SMART (Var sektionens ansvarige i kontakten med SMART, var även delaktig i den träff som hölls i Luleå) Studienämnden (Har ansvarat för studienämnden som har utfört kursutvärderingarna) Informationschef Kontaktperson (Har arbetat med att samla in och ta emot information utifrån) Informationsspridning (Har publicerat väsentlig information i de olika informationsforum som finns) Sektionens grafiska profil (Har med sitt utskott arbetat fram en grafisk profil åt sektionen) Lithanian (Har ansvarat för att Myheterna publiceras)

27 Fotokatalogen (Har framställt en fotokatalog för sektionen) Programtröjor (Har tagit fram årets programtröjor) Marknadsföringsansvarig Programkataloger (Har haft ansvaret för att producera och skicka ut sektionens programkataloger) Köttbullemissionering (Har ansvarat för att sektionens medlemmar åker till sina gamla gymnasieskolor och gör reklam för sektionens program) Gymnasietjejer (Har ansvarat för det åriga besöket av gymnasietjejer för att locka fler tjejer till maskinteknikprogrammet) Näringslivsansvarig Kontakt med näringslivet (Har varit en kontaktperson för näringslivet in i sektionen och vice versa) Intäkter från näringslivsverksamheten till sektionen (Har arbetat med att få intäkter till sektionen från näringslivet) Sett till att gästföreläsningar, studiebesök och andra event funnits att tillgå Intendent Sektionsbilen (Ansvarade för att sektionen har en bil som fungerar och att den finns tillgänglig för sektionens medlemmar och föreningar, under året köptes en ny bil in) Sektionsrummen (Har ansvarat för sektionens utrymmen, dessa är stålkulan, embassaden och M-BTet) Ansvarar för försäljningen i embassaden (har ansvarat över kakisarna som sköter försäljningen i embassaden) Nycklar (Fick ansvaret över sektionens nycklar) Webbansvarig Hemsidan (Har sett till att har varit uppdaterad och börjat ett arbete med att förnya sidan) Tentadatabas (Har arbetat med att ta fram en tentadatabas som ska vara till hjälp för sektionens medlemmar) M-TVn (Har sett till att M-TVn fungerar och visar för sektionens medlemmar väsentliga saker) Alumniansvarig Mentorsprogram (Har haft ansvaret för sektionens mentorskapsprogram, har sammanfört adepter och alumner i par och organiserat allt runt detta) Alumnus (Har gjort om sektionens alumnitidning och publicerat första numret av denna) Internationellt ansvarig Utbytesstudier (Har arbetat med att underlätta för medlemmarna att åka på utbytesstudier) Masterstudentera (Har varit ansvarig för sektionens del i mottagandet av masterstudenter) LiU-world cup (Har tillsammans med andra sektioner anordnat en fotbollsturnering) Festmaskinist Har varit en länk mellan styret och Festmaskineriet

28 Phadderigeneral Har varit en länk mellan syret och Phadderiet Ekonomiska läget Se bilaga 3.2

29 Bilaga 3.2 Resultat MTS 2009/2010 Intäkter Budget Nuläge Diff mot budget Försäljning Spons Försäljning Märken etc M-Aktivas Bilintäkter Intäkter IntA Intäkter SMART Intäkter Snorf Intäkter MaFö Utbildningsbevakning Alumni Halvtidsfest Heltidsfest Försäljning mojäng Försäljning kläder Int. Gästföreläsning Övriga Intäkter Summa Intäkter Utgifter Lokalhyra Kontorsmaterial Avgifter Lithanian Fotokatalogen Porto & Telefon Representation Användaravtal Hagbard MaFö Snordf IntA Kostnadsersättningar Heltidsfest Kostnader M-Aktivas Kostnader vid Styrelsearbete Kostnader Styrets dag Halvtidsfest Aktiviteter M-sek. medlem Försäkringspremie Bensin Bilkostnader Bilanvändning av Styret Kostnader Sektionen Utbildning av sektionsaktiva Kostnader märken etc Kostnader mbtet

30 Kostnad Stålkulan Utskrifter & Kopiering Styret FM Emma SMART Teambuilding utskott M Alumni MPiRE Inköp mojäng Inköp sektionströjor Avskrivningar Kostnader vid gästföreläsning Övriga Kostnader Summa Kostnader Resultat

31 Bilaga 3.3 Resultat Embassaden 2009/2010 Intäkter Budget Nuläge Diff mot budget Försäljning Embassadenkort Försäljning Pentry Försäljning Kaffe Försäljning Skrivare Försäljning Läsk Summa Intäkter Utgifter Inköp Pentry Transport vid inköp, penty Inköp Läsk Inköp Tidningar Inköp Inventarier Kostnader Kaffe Kontorsmaterial Avgifter Övriga kostnader Inköp skrivare, kopiator Summa Utgifter Resultat

32 Bilaga 3.4 Verksamhetsberättelse Festmaskineriet Verksamhetsberättelse för Festmaskineriet året Festmaskineriet 2009/2010 genom Joel Johansson

33 Verksamhetsberättelse Allmänt om föreningen FestMaskineriet är en förening som verkar för maskinsektionens medlemmar. FestMaskineriet har som mål att planera och genomföra arrangemang som främst riktar sig mot maskinsektionens medlemmar men även arrangemang öppna för samtliga studenter på Linköpings universitet. Festmaskineriet skall sträva efter att erbjuda aktiviteter som gynnar samtliga maskinsektionens medlemmar. FM 09/10 bestod av 12 personer med följande poster. Ordförande Kassör Gyckel och Personal Byggansvarig Stallchef Tryck och biljett Biljett och tryck Webb och info Öl och Bar Ljud och Ljus Mat och Sittning Sponsoransvarig Joel Johansson Malin Blomlöf Filip Hedberg Johan Elfström Victor Lindberg Frida Hallberg Charlotte Minser Martin Jaensson Marcus Blomberg Jim To Jenny Richardsson Elin Vallgårda Ordförande Ordförande ska ansvara för att Festmaskineriets medlemmar genomgår en festeriutbildning. Ordförande ska även ansvara för att Festmaskineriets verksamhetsberättelse upprättas. Under året ska ordförande leda Festmaskineriets arbete och fungera som mötesordförande och representera Festmaskineriet i på FF-möten och på maskinsektionens styrelsemöten där utbyta information om kommande aktiviteter. Kassör Inför varje arrangemang skall Kassören göra upp en budget, samt att ansvara för eventuell kassa under arrangemanget. Dessutom skall Kassören med jämna mellanrum informera Festmaskinisten, Festmekanikerna samt sektionsstyrelsens Kassör om den ekonomiska situationen i Festmaskineriet. Kassören ska även föra bok över inkomst och utgifter under året. Stallchef Stallchefens huvudansvar är Le Mans som äger rum under hösten. Stallchefen skall tiden innan Le Mans planera och vara en drivande kraft så att arrangemanget blir så bra som möjligt. Stallchefen är även sekreterare för Festmaskineriet. Efter Le Mans blir Stallchefens huvuduppdrag att hjälpa Sponsansvarig med en sponsrad stadskarta. Stallchefen är även vice ordförande för Festmaskineriet.

34 Tryck/Biljett & Biljett/Tryck I denna post delar två personer på ansvaret för att alla trycksaker samt tryckrelaterade uppgifter blir gjorda i god tid och med bra resultat. Till exempel sånghäften, tidningar, flygblad, affischer, etc. Mat-&Sittningsansvarig Mat-&Sittningsansvarige ansvarar för att mat och matrelaterade prylar handlas in och tillreds. Vid caterade sittningar ska Mat-&Sittningsansvarige ta fram menyförslag. Till uppgifterna hör även att ordna med dekor, hovmästare, servitörer/servitriser och annat som kan relateras till posten. Det är även Mat-&Sittningsansvarigs uppgift att se till att festlokal, kök samt eventuella köksredskap är bokade/beställda. Öl-&Spritansvarig Har till uppgift att beställa, brygga och inventera dryck till alla arrangemang. Öl-&Spritansvarig har också till uppgift att söka serverings- samt platstillstånd om detta krävs. Öl-&Spritansvarig har huvudansvaret för pub-m. Sponsoransvarig Sponsoransvarige sköter försäljning av annonser och annat företagsrelaterat som kan bidra till att arrangemangen blir så billiga för studenterna som möjligt. Ljud-&Ljusansvarig Ljud-&Ljusansvariges uppgifter är att ordna ljud- och ljusutrustning, samt att se till att det finns en DJ om så behövs, till Festmaskineriets arrangemang. Webb- & Info Webb- & Info-ansvarige ser till att Festmaskineriet syns och hörs på Internet. Till uppgifterna hör att skapa, förbättra, förnya samt uppdatera Festmaskineriets webbsidor. Webb- & Info dokumenterar och publicerar bilder samt artiklar från olika arrangemang som kan vara intressanta för M-studenten. Det är även Webb- & Info:s uppgift att se till så att information om kommande arrangemang når ut till studenter via mail och hemsidan, samt skaffa sig, för Festmaskineriet, behövlig information från omvärlden. Byggansvarig Byggansvarige är ansvarig för att allt som Festmaskineriet ska och bör bygga blir byggt på ett för behoven tillfredsställande sätt. Dessutom ansvarar Byggansvarige för att det finns någon ordning på Festmaskineriets attiraljer samt fungerar som Festmaskineriets bilansvarige då bilen brukas. Tillsammans med representanter från Styret och Phadderiet håller Byggansvarige god ordning nere på VTI. Gyckel - och personalansvarig Gyckelansvarige ser till att Festmaskineriet skriver och övar in gyckel. Till uppgifterna hör också att kontakta andra festerier eller gycklande grupper för underhållning på egna arrangemang, samt att svara på inbjudningar ifrån andra arrangörer. Det är Gyckelansvariges uppgift att boka allt som ska bokas, såsom festlokal, städning, bil, vakt och sjukvårdare. Gyckelansvarige ska även se till att det finns jobbare till de olika arrangemangen, samt ordna ett fungerande arbetsschema som man kan arbeta efter. Har även ansvar över städningen på arrangemang.

35 Arrangemang Ölstopet Våren 2009 arrangerade FM en större utomhuspub med målet att ha ett stort utbud öl och cider. Puben arrangerades på blåhavet, framför Kårhuset Kårallen, och bestod av 3 barer. Som arrangörer stod FM 09/10 men jobbade gjorde även FM 08/09. Hemliga Äventyret Våren 2009 arrangerade Festmaskineriet en 1-dygns resa för ungefär 50 personer. I resan ingick det en aktivitet, en sittning och slutligen övernattning. Aktivitet bestod av 2 timmar på Arosfortet i Huskvarna. Sittningen arrangerades på vandrarhemmet Solviken utanför Tranås som FM hade hyrt för ändamålet. Där skedde även övernattningen. Le Mans Hösten 2009 arrangerades det i särklass största arrangemanget som FM anordnar. Det är ett 3- dagars arrangemang där en gokart-tävling är huvudattraktionen. Arrangemanget började på torsdagen med en kravall för 1200 gäster på kårhuset Kårallen. Under kravallen spelade ett coverband i baljan och i matsalen spelade en DJ. På fredagen arrangerades en nykter aktivitet i form av en spelkväll på Kårallen och sedan en temakväll på [hg]. Lördagen var den stora tävlingsdagen och den hölls på parkeringen utanför folketspark. Under tävlingen fanns det även mindre aktiviteter och en pub. Lördagen avslutades med en sitting på Konsert och Kongress och ett eftersläpp på NH. Övriga arrangemang FM arrangerade även mindre aktiviteter. Overallsinvigning, en herrsittning och luciatåg är exempel på arrangemang som FM arrangerade eller var delaktiga i.

36 Bilaga 3.5 Resultat Festmaskineriet 2009/2010 Budget Resultat Totalt Intäkter Utgifter Totalt Diff från budget Flyktplanen Skiftet Skiftet Hemliga ÄvMtyret Nollesittning NollePhesten LeMans Festerifest Kostnadsersättning Klädbidrag Övriga arrangemang KÖN Övrigt Totalt

37 Bilaga 3.6 Verksamhetsberättelse MPiRE MPiRE09 har under vårt verksamhetsår planerat och genomfört mottagningen av de nya studenterna på maskinteknologsektionen. Mottagningen höll på i två veckor med olika aktiviteter dagligen, där de största aktiviteterna var de båda sittningarna (FFFN och NFFF) samt nollediscot under första fredagen. Vi tog under några av dessa aktiviteter hjälp av Styrelsen, Festmaskineriet och Emma-styrelsen vilket fungerade väldigt bra. Efter Nolle-p så anordnades sektionspuben i samband med höstmötet. Utvärderingen från nolle-p var väldigt positiv och de saker som anmärktes på gavs vidare till MPiRE10 så de skulle kunna göra det ännu bättre. MPiRE09 genom Joakim Jennsjö

38 Bilaga 3.7 Ekonomi MPiRE

39 Bilaga 3.8 Revisionsberättelse Revisorerna 2009/2010 David Eriksson Hanna Jansson

40 Bilaga 4 Kostnadsersättningar Beslutsförslag: Styret föreslår Att Att Maskinteknologsektionen utbetalar en kostnadsersättning om 1000 kr/person till verksamhetsåret 09-10:s ordinarie Styrelseledarmöter samt medlemmar av Phadderiet (MPiRE). FM 09/10 tillåts att ur egen kassa uttaga och redovisa en kostnadsersättning om 1000kr/person. (Festmaskinisten kostnadsersätts som Styrelseledamot). Maskinteknologsektionens styrelse genom Jakob Morelius, Vice Ordförande

41 Bilaga 5.1 Resultat MTS Budget Nuläge Intäkter Försäljning Spons Försäljning Märken etc Bilintäkter M-Aktivas Heltidsfest Halvtidsfest Intäkter IntA Intäkter SMART Intäkter Snorf Intäkter Alumniveksamhet Intäkter Alumnimentorsverksamhet Intäkter MaFö Utbildningsbevakning Övriga Intäkter Summa Intäkter Utgifter Lokalhyra Kostnad Stålkulan Kostnader mbtet Kontorsmaterial Kostnader vid Styrelsearbete Porto & Telefon Bilanvändning av Styret Utskrifter & Kopiering Styret Avgifter Kostnadsersättningar Utbildning av sektionsaktiva Teambildning utskott Tryck och info Representation Användaravtal Hagbard Försäkringspremie MaFö SMART Snordf IntA Alumniverksamhet Alumni mentorverksamhet Sektionsmöten Fotokatalogen Aktiviteter för sek. medlemmar 0 Lithanian

42 Driftkostnader bil Bilkostnader Kostnader märken etc Kostnader Nolle-P aktiviteter Heltidsfest Halvtidsfest Kostnader M-Aktivas MPiRE FM Emma Embassaden Avskrivningar Kostnader sektionen 0 Övriga Kostnader Fondering M Fondering M Summa Kostnader Totalt

43 Bilaga 5.2 Resultat Embassaden Intäkter Budget Nuläge Försäljning Embassadenkonton Försäljning godis + läsk Försäljning Kaffe Bidrag från sektionen Summa Intäkter Utgifter Inköp godis Inköp ketchup, kryddor, mm Transport vid inköp, penty Inköp Läsk Inköp Tidningar Inköp och underhåll av inventarier Kostnader Kaffe Kontorsmaterial Avgifter Övriga kostnader 0 Summa Utgifter Resultat

44 Bilaga 5.3 Resultat Festmaskineriet Budget Resultat 2010/2011 Totalt Intäkter Utgifter Totalt Diff från budget Flyktplanen Skiftet Hemliga ÄvMtyret Nollesittning NollePhesten LeMans Festerifest Kostnadsersättning Klädbidrag Ölstopet KÖN Övriga arrangemang Övrigt Totalt

45 Bilaga 5.4 Resultat MPiRE

46 Bilaga 6 Maskinteknologsektionen - LiTH - Grundad Proposition angående utlysning av sektionsmöte, andra läsningen Bakgrund Stadgarna säger idag att utlysningen till sektionsmötena ska ske tio läsdagar innan kallelsen ska skickas ut. Detta gör att utlysningen kommer ut onödigt tidigt då tenta-p och lov kommer i mellan eftersom dessa inte räknas som läsdagar. Med anledning av ovanstående yrkar sektionens styrelse: att 8.3 Utlysning Utlysning skall ske tio läsdagar innan kallelsen utkommer. Denna skall innehålla datum och plats för kommande sektionsmöte och datum för motionsstopp. Ändras till: 8.3 Utlysning Utlysning skall ske minst fem läsdagar innan kallelsen utkommer. Denna skall innehålla datum och plats för kommande sektionsmöte och datum för motionsstopp.. Maskinteknologsektionens styrelse genom Freddie Södergren, Vice Ordförande

47 Bilaga 7 Maskinteknologsektionen - LiTH - Grundad Proposition angående reglementen, andra läsningen Bakgrund Idag är reglementet gemensamt för Styret, Festmaskineriet och Phadderiet. Då reglementet röstas igenom på olika möten vore det bättre ifall det var tre separata dokument. Med anledning av ovanstående yrkar sektionens styrelse: att 5.1 Allmänt Förutom stadgan har MTS tre styrdokument, dessa är: Budget Reglemente Verksamhetsplan Styrelsen ansvarar för att dessa finns tillgängliga och är uppdaterade. 5.3 Reglemente Reglementet reglerar i detalj MTSs verksamhet inom berörda områden och antas för kommande verksamhetsår på vintermötet respektive vårmötet. Förslag till reglemente angående phadderiverksamheten utarbetas av sektionsstyrelsen och skall anslås senast tio läsdagar före ordinarie vintermöte. Förslag till reglemente angående MTSs övriga områden utarbetas av sektionsstyrelsen och ska anslås senast tio läsdagar före ordinarie vårmöte.

48 Ändras till: 5.1 Allmänt Förutom stadgan har MTS följande styrdokument: Budget för Styret Budget för Embassaden Budget för Festmaskineriet Budget för Phadderiet Reglemente för Styret Reglemente för Festmaskineriet Reglemente för Phadderiet Verksamhetsplan Styrelsen ansvarar för att dessa finns tillgängliga och är uppdaterade. 5.3 Reglementen Reglementet reglerar i detalj MTSs verksamhet inom berörda områden och antas för kommande verksamhetsår, för phadderiet på vintermötet och för Styret och Festmaskineriet på vårmötet. Förslag till reglemente angående phadderiverksamheten utarbetas av sektionsstyrelsen och skall anslås senast tio läsdagar före ordinarie vintermöte. Förslag till reglemente angående Styret och Festmaskineriet utarbetas av sektionsstyrelsen och ska anslås senast tio läsdagar före ordinarie vårmöte. Maskinteknologsektionens styrelse genom Freddie Södergren, Vice Ordförande

49 Bilaga 8 Maskinteknologsektionen - LiTH - Grundad Motion angående stadgändring, andra läsningen Bakgrund Under 19 Revision står det Det åligger revisorerna att före augusti månads utgång avsluta sin granskning av föregående års verksamhet och över den företagna revisionen avgiva revisionsberättelse. För att detta skall kunna uppfyllas måste kassören i festmaskineriet vara klar med bokföringen i augusti. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att Under punkten 12.5 Kassör skall följande läggas till: Vara klar med bokföringen före augusti efter avslutat verksamhetsår. Festmaskineriet 09/10 genom Malin Blomlöf, kassör

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Under mötet kommer även programnämnden och LinTek att delge sektionen aktuell information om utbildningarna och universitetet.

Under mötet kommer även programnämnden och LinTek att delge sektionen aktuell information om utbildningarna och universitetet. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 1 212-2-2 Tid: Måndag 2 februari kl 17.15 Plats: C4, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 11/12 Programnämndsordförande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH FILIP BENGTSSON NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM MOA ERIKSSON CHRISTOPHER FORMSARK JACOB FREDRIKSSON

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson,

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen

Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Sidan 1 Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Plats: Sal E632, Luleå Tekniska Universitet Tid: Onsdag 27 november 2013 kl. 18:30 Närvarande: 45 medlemmar, varav 7 ur Geosektionens styrelse. Se bilaga 1

Läs mer

Handlingarna SM 1 2014/2015

Handlingarna SM 1 2014/2015 Handlingarna SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan 18:01

Läs mer

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2012-11-05 1(56) Dagordning Budget-SM 2012-11-05 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Sektionsmöte Slutgiltig föredragningslista Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Fysikteknologsektionen Slutgiltig föredragningslista till sektionsmötet 7 oktober 2014 Tid: 16:00 Plats: FB Ÿ1 Mötets

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Inledning. Augusti 2012 Kårhuset, Lund Dokumentet färdigställdes i augusti 2012

Inledning. Augusti 2012 Kårhuset, Lund Dokumentet färdigställdes i augusti 2012 Verksamhetsberättelse 2011/2012 Inledning Denna verksamhetsberättelse är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2011/2012 på Teknologkåren vid Lunds Tekniska

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 19 november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer