Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte"

Transkript

1 Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: Tid: 17:15 Plats: C1, C-huset, Campus Valla Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare 4. Val av justerare tillika rösträknare 5. Mötets behöriga utlysning 6. Justering av röstlängd 7. Adjungeringar 8. Mötets beslutsmässighet 9. Fastställande av föredragningslista 10. Rapporter och meddelanden

2

3

4

5 11. Uppföljning av föregående möte, se bilaga 1

6 12. Information från styrelsen angående medlemskap 13. Val av förtroendeposter, se bilaga Verksamhetsåret 09/10, se bilaga 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

7 15. Kostnadsersättningar, se bilaga Ekonomi, se bilaga 5.1, 5.2, 5.3, Proposition till stadgeändring, se bilaga 6

8 18. Proposition till reglementesändring, se bilaga Proposition till stadgeändring, se bilaga Övriga frågor 21. Nästa möte 22. Mötets avslutande Sekreterare Ordförande Anna Ramström Lisa Bourelius Justeringsperson Justeringsperson Erik Höglund Gustaf Ahlner

9 Närvarolista, Maskinteknologsektionens Höstmöte, Albin Mannerfelt Andreas Haglund Andreas Engström Andreas Rydin Anna Persson Anni Ulfendahl Anton Fahlgren Anton Kurkkio Charlotte Stein Charlotte Minsér David Eriksson Denise Arro Elin Nässlander Emelie Larqvist Emilia Lindberg Emilia Björe-Dahl Emma Nyström Emma Högberg Emma Thelin Erik Helander Frida Andersson Gustaf Ahlner Hanna Söderquist Hanna Granberg Hanna Falinger Helena Eriksson Henrik Nåjde Ida Jonsson Jacob Gunnefur Jacob Bjärkmar Joakim Jennsjö Joakim Jorborn Joel Johansson Johanna Axelsson Linder Johannes Evaldsson Jonas Birgersson Jonathan Allvin Julia Nielsen Kim Westerberg Lina Larsson Linda Gunnarsson Linnéa Holmgren Linnéa Törnhage Lisa Frisk Lukas Olsson Madeleine Nylander Madeleine Persson Magdalena Smeds Malin Mickelsson Malin Ekerå Malin Blomlöf Malin Svensson Marcus Högberg Viktor Örberg Martin Nyberg Martin Johansson Martin Eriksson Max Kolb Michael Eklund Mikael Dahlberg Olle Gustafsson Oscar Perfect Oskar Norman Peter Carlsson Pontus Norberg Sabina Forslöf Sara Nilsson Sebastian Cavalli-Björkman Sofia Georgsson Sofia Oskarsson Svante Skog Sebastian Andersson Thomas Aho Sebastian Müller Maria Olsson Anna Olausson Karin Källmar Agnes Thorstensson Jesper Fahlén Christoffer Huldt Frida Engman Anna Stjernhagel Berne Strand Sonja Henriksson Pontus Gunnarsson Srdan Pawlowic Hillwi Ohlsson Philip Ekströmer My Gustavsson Karin Edström Sara Baumgardten Charlotta Löwenhamn Elin Engberg Sofia Borg Marie Öhnerud Amanda Persson

10 Anna Nilsson Erik Ferdeen Nina Petrén Linn Holm Kim Axelsson Klara Sonesson Sophie Hallbert Charlotta Läckström Charlott Brooling William Chung Martin Max Anna Allerth Lina Larsson Linnea Svanström Emilia Lundqvist Tove Kullendorff Maria Knutsson Anna-Giulia Scaglia Sandra Konat Hanna Skoglund Oskar Gunnarsson Filip Celander Johan Karlsson Julia Jakobsson Elin Hultgren Maria Jansson Björn Norman Erik Höglund Charlie Hagerman Jennifer Sandstedt Johanna Simonsson Jakob Pogulis

11 Bilaga 1 Föregående mötes protokoll Protokoll för vårmötet den 12 april 2010

12 Maskinteknologsektionens Vårmöte Datum: Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad lista 1. Mötets öppnande MTS ordförande Peter Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Peter Carlsson valdes till mötesordförande. 3. Val av sekreterare Maria Olsson valdes till sekreterare. 4. Val av justerare tillika rösträknare Johannes Gran och Anton Jonzén valdes till justerare tillika rösträknare. 5. Mötets behöriga utlysande Mötet fanns behörigt. 6. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 209 personer 7. Adjungeringar Mötet beslutade att adjungera Sebastian Leth, Mikael Grahm och Mikael Langer. 8. Fastställande av föredragningslista 12 Gyllene Skiftnyckeln blir ny 9 och övriga punkter justeras därefter. 9. Gyllene Skiftnyckeln Maskinsektionen har röstat fram årets bästa lärare som får den vandringspriset Den Gyllene Skiftnyckeln. Studienämndsordförande Ellen Hammargren läser upp motiveringen och presenterar vinnaren Mikael Langer. 10. Rapporter och meddelanden Sara Thelin, Marknadsföringsansvarig Har gjort klart årets programkatalog samt anordnat ett studiebesök för gymnasietjejer som under ett par dagar fick prova på att läsa på maskin. Joel Johansson, FestMaskinist Har representerat sektionen på diverse aktiviteter samt arbetat med flyktplanen som är en karta som delas ut till de nya studenterna. Håller också på att planera inför ölstopet som kommer vara den 6 maj.

13 Jonas Larsson, Phadderigeneral Håller på och arbetar med temat för årets phadderi. Har också lagt schema för Nolle-p och berättar att man från och med idag kan anmäla sig som fadder och söka klassföreståndare. Charlotte Jalkebo, Webmaster Har gjort lite smått och gott med hemsidan samt arbetar på tenta-databasen. Anna Andersson, Informationschef Har lagt upp nyheter på hemsidan och gjort Myheterna i LiTHanian. Har också tagit fram programtröjorna som kommer finnas för utprovning i Embassaden under torsdag och fredag. Jonas Birgersson, Kassör Har sysslat med vanliga kassörsaker såsom bokföring och fakturering. Har också lagt budgeten för nästa år samt jobbat på ett styrdokument för hur sektionens ekonomi ska skötas i framtiden. Ellen Hammargren, Studienämndsordförande Har sett till att kursutvärderingarna genomförts och lämnats in till LinTek. Har nominerat Mikael Langer till den Gyllene Moroten, LinTeks pris till bästa lärare. Maria Olsson, Sekreterare Har skrivit protokoll samt varit ansvarig för att ordna M-aktivas. Har också tagit fram årets mojäng, ett kondomfodral som kommer börja saluföras snart. Peter Carlsson, Ordförande Har arbetat mycket med framtidsfrågor, om hur sektionen ska skötas i framtiden samt hur samarbetet med LinTek ska se ut. Har också skrivit styrdokument tillsammans med resten av styret. Freddie Södergren, Vice Ordförande Har stöttat Peter i det arbete han gjort. Har också försökt se till att överlämningen till nästa års styre ska bli så bra som möjligt samt arbetat med styrdokumenten som ska göra att det blir mer kontinuitet i arbetet. Adam Skagius, Näringslivsansvarig Har arbetat med att upprätthålla kontakten med sektionens samarbetspartners. Kommande events är bland annat en lunchföreläsning med Scania den 15 april, studiebesök på Scania den 29 april samt studiebesök med Siemens någon gång i början på maj. Sara Ekermann, Internationellt ansvarig Informerade om att det i höst kommer starta en fadderverksamhet för masterstudenterna som tillhör MTS. Om man är fadder så kommer det inte inverka på om man vill vara fadder i Nolle-P eftersom masterstudenterna kommer först efter att nolle-p är över. En informationslunch kommer att hållas den15/4 för de som är intresserade. Sara berättade också att det i början av maj kommer vara en middag för

14 de studenter som ska åka utomlands i höst. Ett annat kommande event är LIU-World Cup, en fotbollstävling för studenter, som kommer äga rum den 9 maj. Lisa Bourelius, BästEMMA Har under våren genomfört en hotellfrukost och en spel- och fika-kväll. Kommer ha vårmöte på torsdag lunch då bland annat nya EMMA-styret kommer väljas in. Kommer också tillsammans med de andra tjejföreningarna på skolan att genomföra Stilettracet den 7 maj. Hon har också varit med och förberett för övergången till nya styret eftersom hon kommer vara sektionens nya ordförande. André Ralvert, Alumniansvarig Har arbetat med att ta fram alumnitidningen samt mentorsverksamheten för femmorna. Har också varit delaktig i LIU s alumniverksamhet. Henrik Nåjde, Intendent Har fixat ny hylla till mikrovågsugnarna i Embassaden samt även en ny kaffemaskin, nya bord och nya hyllor till godiset. Har också tillsammans med bilgruppen köpt in en ny bil till sektionen som kommer finnas till uthyrning inom kort. Alexandra Lindén, Arbetsmiljöombud Har tillsammans med de andra AMO på skolan arbetat för att vi ska ha en bättre studiemiljö. Om man har några anmärkningar på studiemiljön så ska man prata med AMO för att de ska kunna framföra det till LIU. Det är också AMO som sköter om att M-sektionen är en grön sektion. 11. Uppföljning från föregående möte Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 12. Information från LinTek Lina Larsson, representant från LinTeks valnämnd, informerade om att det är dags att kandidera till LinTeks Fullmäktige. 13. Ekonomirapport Jonas Birgersson redogjorde för det ekonomiska läget för MTS och Embassaden. Malin Blomlöf redogjorde för det ekonomiska läget för FestMaskineriet. Emma Högberg redogjorde för det ekonomiska läget för MPiRE. 14. Fastställande av budget, se bilaga 1.1, 1.2 och 1.3 Jonas Birgersson presenterade budgetförslaget för Maskinteknologsektionen och budgeten fastställdes enligt förslag. Jonas Birgersson presenterade budgetförslaget för Embassaden och budgeten fastställdes enligt förslag. Malin Blomlöf presenterade budgeten för FestMaskineriet och budgeten fastställdes enligt förslag. 15. Information angående medlemskap Vice ordförande Freddie Södergren berättade att från och med nu kommer man inte längre att bli automatiskt medlem i sektionen utan man måste välja att gå med. Styret har tagit beslut om att medlemskapet i Embassaden ska vara gratis och att man genom

15 att skaffa en Embassaden-mail samtidigt blir medlem i sektionen. Han informerade också att om man i framtiden väljer att gå med i LinTek så kan man klicka i en ruta för att välja vilken sektion man tillhör och 20 % av kåravgiften går då oavkortat till sektionen. 16. Fastställande av medlemsavgift för läsåret 2010/2011, se bilaga 2 Styret la fram förslaget att medlemsavgiften ska fortsätta vara noll kronor. Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara noll kronor. 17. Proposition angående Studienämnden, se bilaga 3, andra läsningen Ellen Hammargren presenterade propositionen varpå det gavs tid att ställa frågor. Mötet beslutade att godta stadgeändringen enligt bilaga Proposition angående Stadgeändring, se bilaga 4, andra läsningen Freddie Södergren presenterade propositionen varpå det gavs tid att ställa frågor. Mötet beslutade att godta stadgeändringen enligt bilaga Proposition angående årskursråd, se bilaga 5, andra läsningen Freddie Södergren presenterade propositionen varpå det gavs tid att ställa frågor. Mötet beslutade att godta stadgeändringen enligt bilaga 5. FM visade en film om vad de gjort under året. 20. Proposition angående utlysning av sektionsmöte, se bilaga 6 Freddie Södergren presenterade bakgrunden till propositionen varpå det gavs tid att ställa frågor. Mötet beslutade att godta stadgeändringen enligt bilaga 6. För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs att propositionen röstas igenom även på nästkommande sektionsmöte. 21. Proposition angående reglementen, se bilaga 7 Freddie Södergren presenterade bakgrunden till propositionen varpå det gavs tid att ställa frågor. Mötet beslutade att godta stadgeändringen enligt bilaga 6. För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs att propositionen röstas igenom även på nästkommande sektionsmöte. 22. Proposition angående reglementesändring angående uthyrning av M-bilen (bordlagd från ), se bilaga 8 Peter Carlsson förklarade bakgrunden till propositionen samt varför den bordlades varpå det gavs tid att ställa frågor. Styret föreslog att propositionen skulle avslås i sin helhet. Mötet beslutade att avslå propositionen enligt bilaga Motion angående stadgeändring, se bilaga 9 Malin Blomlöf presenterade motionen varpå det gavs tid att ställa frågor. Mötet beslutade att godta stadgeändringen enligt bilaga 9. För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs det att motionen röstas igenom även på nästkommande sektionsmöte. 24. Fastställande av reglemente för 2010/2011, se bilaga 10 Freddie Södergren presenterade kort de största och viktigaste ändringarna från förra årets reglemente. Mötet beslutade att fastställa reglementet enligt förslag

16 25. Fastställande av verksamhetsplan för 2010/2011, se bilaga 11 Freddie Södergren presenterade Styrets förslag till kommande verksamhetsplan. Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen enligt förslag. 26. Julkalendern Charlotte Jalkebo presenterade vinnaren av den Gyllene luckan, vandringspriset till den bästa luckan i sektionens julkalender. I år gick priset till Informationsutskottet. Mötet ajouneras 18:55-19: Val av förtroendeposter, se bilaga 12 och bilaga 13 Malin Svensson och Erik Höglund förklarade kort hur de gått tillväga då de valt och vilka egenskaper de tittat efter hos de sökande. Erik Helander presenterade valberedningens förslag till Revisorer för 2010/2011 varpå de nominerade fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja revisorer enligt valberedningens förslag. Sara Baumgarten och André Ralvert presenterade valberedningens förslag till Styret 2010/2011 varpå de nominerade fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja in Styret 2010/2011 enligt valberedningens förslag. Joakim Jennsjö presenterade valberedningens förslag till Vice Studienämndsordförande för M, Charlotte Stein, och Vice studienämndsordförande för EMM, Emilie Torgnysson, varpå de fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Vice studienämndsordförande för M respektive EMM enligt valberedningens förslag. Platsen som Vice studienämndsordförande för DPU var vakant varför Peter Carlsson frågade om det var någon som var intresserad av posten. Malin Svensson nominerades och accepterade nomineringen. Hon fick komma fram och svara på frågor varpå mötet beslutade att välja Malin Svensson till Vice studienämndsordförande för DPU. Malin Svensson och Viktor Lindberg presenterade valberedningens förslag till Tryck & Biljett varpå den nominerade, Nina Petrén, fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Nina Petrén till Tryck & Biljett. Malin Svensson och Viktor Lindberg presenterade valberedningens förslag till Biljett & Tryck varpå den nominerade, Johannes Evaldsson, fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Johannes Evaldsson till Biljett & Tryck. Malin Svensson och Viktor Lindberg presenterade valberedningens förslag till Mat & Sittning varpå den nominerade, Emma Nyström, fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Emma Nyström till Mat & Sittning. Malin Svensson och Viktor Lindberg presenterade valberedningens förslag till Sponsoransvarig varpå den nominerade, Emilia Björe-Dahl, fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Emilia Björe-Dahl till sponsoransvarig.

17 Malin Svensson och Viktor Lindberg presenterade valberedningens förslag till Web & Informationsansvarig varpå den nominerade, Hanna Söderquist, fick komma fram och svara på frågor. Mötet beslutade att välja Hanna Söderquist till Web & Informationsansvarig. Valberedningens förslag till Kassör är Sofia Wikberg. Övrig kandidat är Linda Martinsson. De båda kandiderande lämnar salen varpå valberedningen läser upp sin motivering. Därefter får de kandiderade komma in, en i taget, och presentera sig samt svara på frågor och sedan åter lämna rummet. Mötet för en diskussion kring de båda kandidaterna. Mötet beslutar att justera röstlängden till 207 personer varpå en sluten omröstning genomförs. Valberedningens förslag till Stallchef är Johan Karlsson. Övriga kandidater är Jenny Ekberg och David Nilsson. De kandiderande lämnar salen varpå valberedningen läser upp sin motivering. Därefter får de kandiderade komma in, en i taget, och presentera sig samt svara på frågor och sedan åter lämna rummet. Mötet för en diskussion kring de kandiderande. Mötet beslutar att justera röstlängden till 205 personer varpå en sluten omröstning genomförs. Valberedningens förslag till Öl & Dryckesansvarig är Filip Celander. Övrig kandidat är Patrick Branö. De båda kandiderande lämnar salen varpå valberedningen läser upp sin motivering. Därefter får de kandiderade komma in, en i taget, och presentera sig samt svara på frågor och sedan åter lämna rummet. Mötet för en diskussion kring de båda kandidaterna varpå en sluten omröstning genomförs. Mötet ajourneras 21:45-21:55 Valberedningens förslag till Ljud & Ljus är Olle Gustafsson. Övrig kandidat är Jan Malecki. De båda kandiderande lämnar salen varpå valberedningen läser upp sin motivering. Därefter får de kandiderade komma in, en i taget, och presentera sig samt svara på frågor och sedan åter lämna rummet. Mötet för en diskussion kring de båda kandidaterna. Mötet beslutar att justera röstlängden till 195 personer varpå en sluten omröstning genomförs. Valberedningens förslag till Byggansvarig är Mattias Larsson. Övriga kandiderande är Billy Fransson och Mats Wallin. De kandiderande lämnar salen varpå valberedningen läser upp sin motivering. Därefter får de kandiderade komma in, en i taget, och presentera sig samt svara på frågor och sedan åter lämna rummet. Mötet för en diskussion kring de kandiderande. Mötet beslutar att justera röstlängden till 197 personer varpå en sluten omröstning genomförs. Valberedningens förslag till Gyckel & Personal är Sebastian Cavalli-Björkman. Övrig kandidat är Pontus Norberg. De båda kandiderande lämnar salen varpå valberedningen läser upp sin motivering. Därefter får de kandiderade komma in, en i taget, och presentera sig samt svara på frågor och sedan åter lämna rummet. Mötet för en diskussion kring de båda kandidaterna varpå en sluten omröstning genomförs. Mötet ajourneras 23:45-23:55 och rösträkning genomförs

18 Mötet beslutar att siffrorna i röstningen ej ska redovisas. Mötet beslutar att välja in följande personer: Kassör Sofia Wikberg Stallchef Johan Karlsson Öl & Dryckesansvarig Filip Celander Ljud & Ljus Olle Gustafsson Byggansvarig Mattias Larsson Gyckel & Personal Pontus Norberg 28. Övriga frågor 28.1 Sara Wansölin frågar vad som hänt med monumentet som sektionen skulle få till 40-årsjubileet förra våren. Adam svarar att det mesta ligger i Siemens händer men att det är på gång att lösa sig nu. 29. Nästa möte Nästa sektionsmöte kommer att vara höstmötet om inget extra sektionsmöte utlyses innan dess. 30. Mötets avslutande Mötets ordförande Peter Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 00:10. Maria Olsson, Sekreterare Peter Carlsson, Ordförande Johannes Gran, Justeringsperson Anton Jonzén, Justeringsperson

19 Maskinteknologsektionens Vårmöte Närvarolista: Anna Ramström Anni Ulfendahl Elin Bergkvist Emma Högberg Fredrik Löwgren Johanna Axelsson Linder Karin Källmar Kim Westerberg Svante Skog Therese Karlsson Sundqvist Andreas Engström Lina Larsson Maja Nilsson Malin Svensson Simon Karlsson Andreas Ringedal Andreas Syberg Anton Kurkkio Charlotte Brooling Charlotta Läckström Denise Arro Elin Lindahl Elin Nässlander Emma Nyström Emma Thelin Hanna Söderquist Jenny Ekberg Johannes Evaldsson Kevin Vesterlund Klara Friman Linnea Törnhage Madeleine Nylander Max Mallmin Nina Petrén Sofia Borg Sofia Söderström Sofia Wahling Viktor Öhrberg Emilia Björe-Dahl Filip Celander Petter Zetterström Johannes Gran Michael Eklund Sara Wansölin Anders Ågren David Eriksson Erik Höglund Jakob Morelius Joakim Jennsjö Kaj Jones Lukas Olsson Patrick Branö Petra Lange Charlotte Stein Christoffer Huldt Emma Rydén Madeleine Korhonen Mattias Ahlbert Sebastian Andersson Sebastian Müller Thomas Aho Agnes Thorstensson Amanda Barkarö Andreas Göransson Andreas Haglund Anton Fahlgren Anton Heyl Caroline Ellinor Stenström Erik Helander Filippa Zetterström Henrik Håkansson Jacob Bjärkmar Jacob Gunnefur Jan Malecki Jesper Fahlén Karin Dahlström Klara Renholm Linda Gunnarsson Linus Therén Linnea Wessman Mattias Larsson Olle Gustafsson Robert Källman Sabina Forslöf Samuel Hultqvist Sofia Wikberg Svante Löthgren Elin Larsson Hilda Lykce Thomas arblom Markus Karlsson Daniel Lindquist Alexander Janson Reiman Anna Kalm Caroline Alenvret Louise Johnsson Cecilia Thomér Louise Vigmo Isabella Nilsson Madeleine Persson Marie Sundkvist Emma Hjelm Ida Krüger Mikael Brunnberg Billy Fransson Frida Andersson My Gustafsson Joel Forsberg Johan Haglund Hampus Holgersson Viktor Zetterström William Chung Karl Forsell Andreas Willman Anna Persson Cecilia Mårtensson Martin Skoglund Anton Mannerfelt Joel Österquist Julia Nielsen Maria Phung Carl-Philip Forss Kalle Hjorth Martina Andersson Camilla Fjellström Johan Karlsson Calle Pettersson

20 Anton Gullbrandsson Philip Schanneberg Tobias Frelin Jacob Bedro Daniel Larsson Martin Johansson Viktor Lindberg Filip Hedberg Malin Blomlöf Elin Vallgårda David Nilsson Niklas Ek Sara Baumgarten Mikaela Sjöqvist Pontus Norberg Gustav Lager Henrik Petersson Thomas Malmborg Joel Arnoldsson Viktor Andreén Linda Martinsson Adam Bardh Emelie Torgnysson Eva Talus Jonathan Fjellström Linnéa Holmgren Karin Edström Hanna Falinger Alexandra Lindén Kianosh Sharafadin Sasa Dencic Jakob Lunneborg Oskar Karlsson Jonathan Sköld Christoffer Zeipel-Stjerna Anton Jonzén Michael Ekenbäck Tove Göransson Jimmy Johansson David Karlsson Johan Karlén Sebastian Cavalli- Björkman Simon Tallnäs Mats Wallin Joel Sandberg Johan Thörnblad Marcus Blomberg Johan Bygdén Henrik Johansson Martin Persson Marcus Lindell Fredrik Larsson Simon Malm Oscar Perfect Pontus Lenell Henri Pehkonen Jakob Palmgren Anders Bernhardsson Oskar Norman David Pettersson Johan Elfström Jim To Felix Berg David Heeringsson Maria Olsson Peter Carlsson Freddie Södergren Sara Thelin Sara Ekermann Anna Andersson Adam Skagius Charlotte Jalkebo Lisa Bourelius Ellen Hammargren Henrik Nåjde André Ralvert Jonas Birgersson Jonas Larsson Joel Johansson

21 Bilaga 2 Val av förtroendeposter Beslutsförslag: Valberedningen föreslår Att Emma Högberg (DPU4) väljs till Maskinteknologsektionens Phadderigeneral 10/11 Beslutsförslag: Styret föreslår Att Charlotta Läckström (DPU2, Valberedningens ordförande) Denise Arro (DPU2) Jonas Larsson (M4) Johanna Axelsson Linder (DPU4) Björn Norman (DPU3) Clara Sonesson (EMM1) Mattias Larsson (M2, representant från Festmaskineriet) Emma Högberg (DPU4, representant från MPiRE) Anton Gullbrandsson (M3, representant från Styret) väljs till Maskinteknologsektionens Valberedning 10/11

22 Bilaga 3.1 Verksamhetsberättelse MTS Verksamhetsberättelse för Maskinteknologsektionen för året Styret 2009/2010 genom Peter Carlsson

23 MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsberättelse 2009/

24 Allmänt om föreningen Maskinteknologsektionen (MTS) är en förening för alla de som studerar på något av de utbildningsprogram som sektionen representerar. Det är civilingenjörsprogrammen Maskinteknik, Design & Produktutveckling samt Energi Miljö Management på LiTH. I sektionen ingår även de två masterprogrammen Master in Energy and Environmental Engineering och Master in Mechanical Engineering. MTS arbetar för att medlemmarna ska få ut så mycket av sin utbildning både studiemässigt och studiesocialt. För att utbildningarna ska hålla en så hög kvalité som möjligt studiebevakas alla obligatoriska kurser som medlemmarna läser, sektionen tillhandhåller även lokaler för att underlätta studierna. För att medlemmarna ska ha ett rikt studiesocialt liv anordnas en rad olika events, både på och utanför skolan. En ytterligare del av arbetet som medlemmarna får ta del av är det arbete som för riktat mot näringslivet, det anordnas en rad studiebesök och gästföreläsningar där det går utmärkt att skapa kontakter samt att se hur det ser ut i det kommande arbetslivet. Styrelsen Sektionens högsta beslutande organ är sektionsmötena, där äger varje medlem en röst. I tiden mellan sektionsmötena fungerar styrelsen som beslutsfattande organ och sköter det fortlöpande arbetet. Styrelsen bestod 2009/2010 av: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studienämndsordförande Informationschef Marknadsföringsansvarig Näringslivsansvarig Intendent Webbansvarig Alumniansvarig Internationellt ansvarig Festmaskinerist Phadderigeneral Peter Carlsson Freddie Södergren Maria Olsson Jonas Birgersson Ellen Hammargren Anna Andersson Sara Thelin Adam Skagius Henrik Nåjde Charlotte Jalkebo André Ralvert Sara Ekermann Joel Johansson Joakim Jennsjö/Jonas Larsson

25 Firmatecknare har varit Peter Carlsson och Jonas Birgersson. Under styrelsen har det funnits utskott där medlemmarna kunnat engagera sig. Dessa var: Studienämnden, Näringslivsutskottet, Marknadsföringsutskottet, www-gruppen, Alumnigruppen, Internationella utskottet, Infoutskottet, Bilgruppen, Valberedningen samt Kakisarna. Styrelsen har under verksamhetsåret haft kontinuerliga möten, under terminerna har det varit veckomöten med som mest två veckors mellanrum. Även utskotten har haft kontinuerliga möten där den ansvariga varit sammankallande. Under året har det varit tre sektionsmöten. Sektionen hade under 2009/ medlemmar. Samarbete med andra föreningar Sektionsstyrelsen har under året haft ett mycket nära samarbete med andra föreningar, både inom och utanför sektionen. Festmaskineriet och Mpire har varit representerade med var sin ordinarie ledamot i styrelsen och Emma-föreningen har haft en ständigt adjungerad representant på styrets möten. Embassadörerna har även de haft en ständigt adjungerad i styret. Samarbetet mellan styrelsen och dessa föreningar har varit mycket gott och hjälp av olika slag har skett ömsesidigt. De mesta av samarbetena låg i mottagningsperioden då de nya eleverna på sektionens program kom till Linköping. I samband med sektionsmötena har MPiRE och Festmaskineriet hjälpt till med den efterföljande puben, utan dessa skulle arrangemanget inte varit lika uppskattat bland sektionens medlemmar. Syftet med alla dessa samarbeten har varit att sektionens medlemmar ska få det så bra som möjligt, både i skolan och på fritiden. Utanför sektionen har styrelsen haft samarbeten med andra sektioner på skolan, framförallt från den tekniska fakulteten. Det har också funnit ett samarbete på LinTek, som är kåren som representerar våra program. Dessa samarbeten har haft i syfte att vi tillsammans kan påverka mer i frågor som kan vara svåra att få respons på för sektionen ensam. Det har också funnits ett samarbete mellan olika maskinsektioner från andra universitet i Sverige. Syftet med detta samarbete är att utbyta erfarenheter för att komma på nya idéer samt att få inblick i hur utbildningarna fungerar på andra skolor. Maskinstyrets verksamhet Styret har arbetat mycket tillsammans under året, mycket av arbetet har gjort i grupper i olika konstellationer, nedan beskrivs vilka huvuduppgifter som styrelsens poster har haft under året. Ordförande Suppleant i MD-nämnden (Nämnden som handhar sektionens alla program) SOFT (Representant för sektionen i ett samarbete mellan den tekniska fakultetens styrelseordförande och LinTek)

26 LinTek (Som adjungerad både på LinTeks styrelsemöten och LinTeks fullmäktiges möten för att föra sektionens talan samt att föra informationen från dessa möten till styrelsen) SMART (Som en av representanterna som träffar sektionsstyrelser från andra universitets maskinprogram) Föra talan inom och utom sektionen Vice ordförande Sektionens styrdokument (Vice ordföranden har ansvarat för att de befintliga dokumenten sektionen har blivit uppdaterade. Han har också arbetet mycket med att ta fram nya styrdokument till sektionen, till mycket av detta arbete har han haft en grupp till förfogande) Hjälpt ordföranden (Har ansvarat för de möten då ordförande varit frånvarande och också agerat som ett bollplank och en hjälpande hand för ordförande.) Ansvarig för kallelse till sektionsmöten (Har haft ansvaret för att korrekta utlysningar och kallelser till sektionsmötena kommit ut i tid) Sekreterare Fört protokoll (Har skrivit protokoll under både styrelsens och sektionens möten. Har också sett till så att de blivit justerade och att de förvaras på rätt sätt. Hon har också sett till så att dagordningar funnits tillgängliga till alla mötena) Tagit fram en mojäng (Fick ansvaret att ta fram årets maskinsektionsmojäng, detta år blev det en nyckelring med kondom/plåsterhållare) Kassör Sett till att sektionens pengar används till rätt saker (Har haft ett övergripande ansvar för att budgeten följts och att pengar lagts på rätt saker) Budget (Har haft ansvar för att budgeten lagts och att den är korrekt) Bokföring (Har kontinuerligt fört bokföringen samt betalt och skickat fakturor) Studienämndsordförande MD-nämnden (Satt med som ordinarie ledamot i nämnden) Utbildningsbevakning (Var ansvarig för att samtliga obligatoriska kurser på sektionens program utvärderades) Programplanegruppen (Satt med i PPG där det tas fram planer för hur programmen ska utformas) Utbildningsutskottet (Har suttit med i utbildningsutskottet som leds av LinTek) SMART (Var sektionens ansvarige i kontakten med SMART, var även delaktig i den träff som hölls i Luleå) Studienämnden (Har ansvarat för studienämnden som har utfört kursutvärderingarna) Informationschef Kontaktperson (Har arbetat med att samla in och ta emot information utifrån) Informationsspridning (Har publicerat väsentlig information i de olika informationsforum som finns) Sektionens grafiska profil (Har med sitt utskott arbetat fram en grafisk profil åt sektionen) Lithanian (Har ansvarat för att Myheterna publiceras)

27 Fotokatalogen (Har framställt en fotokatalog för sektionen) Programtröjor (Har tagit fram årets programtröjor) Marknadsföringsansvarig Programkataloger (Har haft ansvaret för att producera och skicka ut sektionens programkataloger) Köttbullemissionering (Har ansvarat för att sektionens medlemmar åker till sina gamla gymnasieskolor och gör reklam för sektionens program) Gymnasietjejer (Har ansvarat för det åriga besöket av gymnasietjejer för att locka fler tjejer till maskinteknikprogrammet) Näringslivsansvarig Kontakt med näringslivet (Har varit en kontaktperson för näringslivet in i sektionen och vice versa) Intäkter från näringslivsverksamheten till sektionen (Har arbetat med att få intäkter till sektionen från näringslivet) Sett till att gästföreläsningar, studiebesök och andra event funnits att tillgå Intendent Sektionsbilen (Ansvarade för att sektionen har en bil som fungerar och att den finns tillgänglig för sektionens medlemmar och föreningar, under året köptes en ny bil in) Sektionsrummen (Har ansvarat för sektionens utrymmen, dessa är stålkulan, embassaden och M-BTet) Ansvarar för försäljningen i embassaden (har ansvarat över kakisarna som sköter försäljningen i embassaden) Nycklar (Fick ansvaret över sektionens nycklar) Webbansvarig Hemsidan (Har sett till att har varit uppdaterad och börjat ett arbete med att förnya sidan) Tentadatabas (Har arbetat med att ta fram en tentadatabas som ska vara till hjälp för sektionens medlemmar) M-TVn (Har sett till att M-TVn fungerar och visar för sektionens medlemmar väsentliga saker) Alumniansvarig Mentorsprogram (Har haft ansvaret för sektionens mentorskapsprogram, har sammanfört adepter och alumner i par och organiserat allt runt detta) Alumnus (Har gjort om sektionens alumnitidning och publicerat första numret av denna) Internationellt ansvarig Utbytesstudier (Har arbetat med att underlätta för medlemmarna att åka på utbytesstudier) Masterstudentera (Har varit ansvarig för sektionens del i mottagandet av masterstudenter) LiU-world cup (Har tillsammans med andra sektioner anordnat en fotbollsturnering) Festmaskinist Har varit en länk mellan styret och Festmaskineriet

28 Phadderigeneral Har varit en länk mellan syret och Phadderiet Ekonomiska läget Se bilaga 3.2

29 Bilaga 3.2 Resultat MTS 2009/2010 Intäkter Budget Nuläge Diff mot budget Försäljning Spons Försäljning Märken etc M-Aktivas Bilintäkter Intäkter IntA Intäkter SMART Intäkter Snorf Intäkter MaFö Utbildningsbevakning Alumni Halvtidsfest Heltidsfest Försäljning mojäng Försäljning kläder Int. Gästföreläsning Övriga Intäkter Summa Intäkter Utgifter Lokalhyra Kontorsmaterial Avgifter Lithanian Fotokatalogen Porto & Telefon Representation Användaravtal Hagbard MaFö Snordf IntA Kostnadsersättningar Heltidsfest Kostnader M-Aktivas Kostnader vid Styrelsearbete Kostnader Styrets dag Halvtidsfest Aktiviteter M-sek. medlem Försäkringspremie Bensin Bilkostnader Bilanvändning av Styret Kostnader Sektionen Utbildning av sektionsaktiva Kostnader märken etc Kostnader mbtet

30 Kostnad Stålkulan Utskrifter & Kopiering Styret FM Emma SMART Teambuilding utskott M Alumni MPiRE Inköp mojäng Inköp sektionströjor Avskrivningar Kostnader vid gästföreläsning Övriga Kostnader Summa Kostnader Resultat

31 Bilaga 3.3 Resultat Embassaden 2009/2010 Intäkter Budget Nuläge Diff mot budget Försäljning Embassadenkort Försäljning Pentry Försäljning Kaffe Försäljning Skrivare Försäljning Läsk Summa Intäkter Utgifter Inköp Pentry Transport vid inköp, penty Inköp Läsk Inköp Tidningar Inköp Inventarier Kostnader Kaffe Kontorsmaterial Avgifter Övriga kostnader Inköp skrivare, kopiator Summa Utgifter Resultat

32 Bilaga 3.4 Verksamhetsberättelse Festmaskineriet Verksamhetsberättelse för Festmaskineriet året Festmaskineriet 2009/2010 genom Joel Johansson

33 Verksamhetsberättelse Allmänt om föreningen FestMaskineriet är en förening som verkar för maskinsektionens medlemmar. FestMaskineriet har som mål att planera och genomföra arrangemang som främst riktar sig mot maskinsektionens medlemmar men även arrangemang öppna för samtliga studenter på Linköpings universitet. Festmaskineriet skall sträva efter att erbjuda aktiviteter som gynnar samtliga maskinsektionens medlemmar. FM 09/10 bestod av 12 personer med följande poster. Ordförande Kassör Gyckel och Personal Byggansvarig Stallchef Tryck och biljett Biljett och tryck Webb och info Öl och Bar Ljud och Ljus Mat och Sittning Sponsoransvarig Joel Johansson Malin Blomlöf Filip Hedberg Johan Elfström Victor Lindberg Frida Hallberg Charlotte Minser Martin Jaensson Marcus Blomberg Jim To Jenny Richardsson Elin Vallgårda Ordförande Ordförande ska ansvara för att Festmaskineriets medlemmar genomgår en festeriutbildning. Ordförande ska även ansvara för att Festmaskineriets verksamhetsberättelse upprättas. Under året ska ordförande leda Festmaskineriets arbete och fungera som mötesordförande och representera Festmaskineriet i på FF-möten och på maskinsektionens styrelsemöten där utbyta information om kommande aktiviteter. Kassör Inför varje arrangemang skall Kassören göra upp en budget, samt att ansvara för eventuell kassa under arrangemanget. Dessutom skall Kassören med jämna mellanrum informera Festmaskinisten, Festmekanikerna samt sektionsstyrelsens Kassör om den ekonomiska situationen i Festmaskineriet. Kassören ska även föra bok över inkomst och utgifter under året. Stallchef Stallchefens huvudansvar är Le Mans som äger rum under hösten. Stallchefen skall tiden innan Le Mans planera och vara en drivande kraft så att arrangemanget blir så bra som möjligt. Stallchefen är även sekreterare för Festmaskineriet. Efter Le Mans blir Stallchefens huvuduppdrag att hjälpa Sponsansvarig med en sponsrad stadskarta. Stallchefen är även vice ordförande för Festmaskineriet.

34 Tryck/Biljett & Biljett/Tryck I denna post delar två personer på ansvaret för att alla trycksaker samt tryckrelaterade uppgifter blir gjorda i god tid och med bra resultat. Till exempel sånghäften, tidningar, flygblad, affischer, etc. Mat-&Sittningsansvarig Mat-&Sittningsansvarige ansvarar för att mat och matrelaterade prylar handlas in och tillreds. Vid caterade sittningar ska Mat-&Sittningsansvarige ta fram menyförslag. Till uppgifterna hör även att ordna med dekor, hovmästare, servitörer/servitriser och annat som kan relateras till posten. Det är även Mat-&Sittningsansvarigs uppgift att se till att festlokal, kök samt eventuella köksredskap är bokade/beställda. Öl-&Spritansvarig Har till uppgift att beställa, brygga och inventera dryck till alla arrangemang. Öl-&Spritansvarig har också till uppgift att söka serverings- samt platstillstånd om detta krävs. Öl-&Spritansvarig har huvudansvaret för pub-m. Sponsoransvarig Sponsoransvarige sköter försäljning av annonser och annat företagsrelaterat som kan bidra till att arrangemangen blir så billiga för studenterna som möjligt. Ljud-&Ljusansvarig Ljud-&Ljusansvariges uppgifter är att ordna ljud- och ljusutrustning, samt att se till att det finns en DJ om så behövs, till Festmaskineriets arrangemang. Webb- & Info Webb- & Info-ansvarige ser till att Festmaskineriet syns och hörs på Internet. Till uppgifterna hör att skapa, förbättra, förnya samt uppdatera Festmaskineriets webbsidor. Webb- & Info dokumenterar och publicerar bilder samt artiklar från olika arrangemang som kan vara intressanta för M-studenten. Det är även Webb- & Info:s uppgift att se till så att information om kommande arrangemang når ut till studenter via mail och hemsidan, samt skaffa sig, för Festmaskineriet, behövlig information från omvärlden. Byggansvarig Byggansvarige är ansvarig för att allt som Festmaskineriet ska och bör bygga blir byggt på ett för behoven tillfredsställande sätt. Dessutom ansvarar Byggansvarige för att det finns någon ordning på Festmaskineriets attiraljer samt fungerar som Festmaskineriets bilansvarige då bilen brukas. Tillsammans med representanter från Styret och Phadderiet håller Byggansvarige god ordning nere på VTI. Gyckel - och personalansvarig Gyckelansvarige ser till att Festmaskineriet skriver och övar in gyckel. Till uppgifterna hör också att kontakta andra festerier eller gycklande grupper för underhållning på egna arrangemang, samt att svara på inbjudningar ifrån andra arrangörer. Det är Gyckelansvariges uppgift att boka allt som ska bokas, såsom festlokal, städning, bil, vakt och sjukvårdare. Gyckelansvarige ska även se till att det finns jobbare till de olika arrangemangen, samt ordna ett fungerande arbetsschema som man kan arbeta efter. Har även ansvar över städningen på arrangemang.

35 Arrangemang Ölstopet Våren 2009 arrangerade FM en större utomhuspub med målet att ha ett stort utbud öl och cider. Puben arrangerades på blåhavet, framför Kårhuset Kårallen, och bestod av 3 barer. Som arrangörer stod FM 09/10 men jobbade gjorde även FM 08/09. Hemliga Äventyret Våren 2009 arrangerade Festmaskineriet en 1-dygns resa för ungefär 50 personer. I resan ingick det en aktivitet, en sittning och slutligen övernattning. Aktivitet bestod av 2 timmar på Arosfortet i Huskvarna. Sittningen arrangerades på vandrarhemmet Solviken utanför Tranås som FM hade hyrt för ändamålet. Där skedde även övernattningen. Le Mans Hösten 2009 arrangerades det i särklass största arrangemanget som FM anordnar. Det är ett 3- dagars arrangemang där en gokart-tävling är huvudattraktionen. Arrangemanget började på torsdagen med en kravall för 1200 gäster på kårhuset Kårallen. Under kravallen spelade ett coverband i baljan och i matsalen spelade en DJ. På fredagen arrangerades en nykter aktivitet i form av en spelkväll på Kårallen och sedan en temakväll på [hg]. Lördagen var den stora tävlingsdagen och den hölls på parkeringen utanför folketspark. Under tävlingen fanns det även mindre aktiviteter och en pub. Lördagen avslutades med en sitting på Konsert och Kongress och ett eftersläpp på NH. Övriga arrangemang FM arrangerade även mindre aktiviteter. Overallsinvigning, en herrsittning och luciatåg är exempel på arrangemang som FM arrangerade eller var delaktiga i.

36 Bilaga 3.5 Resultat Festmaskineriet 2009/2010 Budget Resultat Totalt Intäkter Utgifter Totalt Diff från budget Flyktplanen Skiftet Skiftet Hemliga ÄvMtyret Nollesittning NollePhesten LeMans Festerifest Kostnadsersättning Klädbidrag Övriga arrangemang KÖN Övrigt Totalt

37 Bilaga 3.6 Verksamhetsberättelse MPiRE MPiRE09 har under vårt verksamhetsår planerat och genomfört mottagningen av de nya studenterna på maskinteknologsektionen. Mottagningen höll på i två veckor med olika aktiviteter dagligen, där de största aktiviteterna var de båda sittningarna (FFFN och NFFF) samt nollediscot under första fredagen. Vi tog under några av dessa aktiviteter hjälp av Styrelsen, Festmaskineriet och Emma-styrelsen vilket fungerade väldigt bra. Efter Nolle-p så anordnades sektionspuben i samband med höstmötet. Utvärderingen från nolle-p var väldigt positiv och de saker som anmärktes på gavs vidare till MPiRE10 så de skulle kunna göra det ännu bättre. MPiRE09 genom Joakim Jennsjö

38 Bilaga 3.7 Ekonomi MPiRE

39 Bilaga 3.8 Revisionsberättelse Revisorerna 2009/2010 David Eriksson Hanna Jansson

40 Bilaga 4 Kostnadsersättningar Beslutsförslag: Styret föreslår Att Att Maskinteknologsektionen utbetalar en kostnadsersättning om 1000 kr/person till verksamhetsåret 09-10:s ordinarie Styrelseledarmöter samt medlemmar av Phadderiet (MPiRE). FM 09/10 tillåts att ur egen kassa uttaga och redovisa en kostnadsersättning om 1000kr/person. (Festmaskinisten kostnadsersätts som Styrelseledamot). Maskinteknologsektionens styrelse genom Jakob Morelius, Vice Ordförande

41 Bilaga 5.1 Resultat MTS Budget Nuläge Intäkter Försäljning Spons Försäljning Märken etc Bilintäkter M-Aktivas Heltidsfest Halvtidsfest Intäkter IntA Intäkter SMART Intäkter Snorf Intäkter Alumniveksamhet Intäkter Alumnimentorsverksamhet Intäkter MaFö Utbildningsbevakning Övriga Intäkter Summa Intäkter Utgifter Lokalhyra Kostnad Stålkulan Kostnader mbtet Kontorsmaterial Kostnader vid Styrelsearbete Porto & Telefon Bilanvändning av Styret Utskrifter & Kopiering Styret Avgifter Kostnadsersättningar Utbildning av sektionsaktiva Teambildning utskott Tryck och info Representation Användaravtal Hagbard Försäkringspremie MaFö SMART Snordf IntA Alumniverksamhet Alumni mentorverksamhet Sektionsmöten Fotokatalogen Aktiviteter för sek. medlemmar 0 Lithanian

42 Driftkostnader bil Bilkostnader Kostnader märken etc Kostnader Nolle-P aktiviteter Heltidsfest Halvtidsfest Kostnader M-Aktivas MPiRE FM Emma Embassaden Avskrivningar Kostnader sektionen 0 Övriga Kostnader Fondering M Fondering M Summa Kostnader Totalt

43 Bilaga 5.2 Resultat Embassaden Intäkter Budget Nuläge Försäljning Embassadenkonton Försäljning godis + läsk Försäljning Kaffe Bidrag från sektionen Summa Intäkter Utgifter Inköp godis Inköp ketchup, kryddor, mm Transport vid inköp, penty Inköp Läsk Inköp Tidningar Inköp och underhåll av inventarier Kostnader Kaffe Kontorsmaterial Avgifter Övriga kostnader 0 Summa Utgifter Resultat

44 Bilaga 5.3 Resultat Festmaskineriet Budget Resultat 2010/2011 Totalt Intäkter Utgifter Totalt Diff från budget Flyktplanen Skiftet Hemliga ÄvMtyret Nollesittning NollePhesten LeMans Festerifest Kostnadsersättning Klädbidrag Ölstopet KÖN Övriga arrangemang Övrigt Totalt

45 Bilaga 5.4 Resultat MPiRE

46 Bilaga 6 Maskinteknologsektionen - LiTH - Grundad Proposition angående utlysning av sektionsmöte, andra läsningen Bakgrund Stadgarna säger idag att utlysningen till sektionsmötena ska ske tio läsdagar innan kallelsen ska skickas ut. Detta gör att utlysningen kommer ut onödigt tidigt då tenta-p och lov kommer i mellan eftersom dessa inte räknas som läsdagar. Med anledning av ovanstående yrkar sektionens styrelse: att 8.3 Utlysning Utlysning skall ske tio läsdagar innan kallelsen utkommer. Denna skall innehålla datum och plats för kommande sektionsmöte och datum för motionsstopp. Ändras till: 8.3 Utlysning Utlysning skall ske minst fem läsdagar innan kallelsen utkommer. Denna skall innehålla datum och plats för kommande sektionsmöte och datum för motionsstopp.. Maskinteknologsektionens styrelse genom Freddie Södergren, Vice Ordförande

47 Bilaga 7 Maskinteknologsektionen - LiTH - Grundad Proposition angående reglementen, andra läsningen Bakgrund Idag är reglementet gemensamt för Styret, Festmaskineriet och Phadderiet. Då reglementet röstas igenom på olika möten vore det bättre ifall det var tre separata dokument. Med anledning av ovanstående yrkar sektionens styrelse: att 5.1 Allmänt Förutom stadgan har MTS tre styrdokument, dessa är: Budget Reglemente Verksamhetsplan Styrelsen ansvarar för att dessa finns tillgängliga och är uppdaterade. 5.3 Reglemente Reglementet reglerar i detalj MTSs verksamhet inom berörda områden och antas för kommande verksamhetsår på vintermötet respektive vårmötet. Förslag till reglemente angående phadderiverksamheten utarbetas av sektionsstyrelsen och skall anslås senast tio läsdagar före ordinarie vintermöte. Förslag till reglemente angående MTSs övriga områden utarbetas av sektionsstyrelsen och ska anslås senast tio läsdagar före ordinarie vårmöte.

48 Ändras till: 5.1 Allmänt Förutom stadgan har MTS följande styrdokument: Budget för Styret Budget för Embassaden Budget för Festmaskineriet Budget för Phadderiet Reglemente för Styret Reglemente för Festmaskineriet Reglemente för Phadderiet Verksamhetsplan Styrelsen ansvarar för att dessa finns tillgängliga och är uppdaterade. 5.3 Reglementen Reglementet reglerar i detalj MTSs verksamhet inom berörda områden och antas för kommande verksamhetsår, för phadderiet på vintermötet och för Styret och Festmaskineriet på vårmötet. Förslag till reglemente angående phadderiverksamheten utarbetas av sektionsstyrelsen och skall anslås senast tio läsdagar före ordinarie vintermöte. Förslag till reglemente angående Styret och Festmaskineriet utarbetas av sektionsstyrelsen och ska anslås senast tio läsdagar före ordinarie vårmöte. Maskinteknologsektionens styrelse genom Freddie Södergren, Vice Ordförande

49 Bilaga 8 Maskinteknologsektionen - LiTH - Grundad Motion angående stadgändring, andra läsningen Bakgrund Under 19 Revision står det Det åligger revisorerna att före augusti månads utgång avsluta sin granskning av föregående års verksamhet och över den företagna revisionen avgiva revisionsberättelse. För att detta skall kunna uppfyllas måste kassören i festmaskineriet vara klar med bokföringen i augusti. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att Under punkten 12.5 Kassör skall följande läggas till: Vara klar med bokföringen före augusti efter avslutat verksamhetsår. Festmaskineriet 09/10 genom Malin Blomlöf, kassör

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin.

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin. Mötesprotokoll Datum: 2012-08-29 Tid: 18:30 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer)

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer) Närvarande: Tobias Edström Johannes Nilsson Jacob Samuelsson Simon Kronmar Andreas Lundqvist Elias Olson Jonathan Ohlson Christoffer Gremlin 00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Protokoll från Stampus Årsmöte 2010 1. Mötet öppnandes 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justeringspersoner

Protokoll från Stampus Årsmöte 2010 1. Mötet öppnandes 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justeringspersoner Protokoll från Stampus Årsmöte 2010 hölls kl 18.00 tisdagen den 6 april på Konsul Persons Villa, Södergatan 1 Dagordning 1. Mötet öppnandes av ordförande Kristoffer Helgesson. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5).

Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5). Mötesprotokoll Datum: 2013-05-23 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21 Sidan 1 av 6 Kl: 17.17 Mötesnummer: 1-2012/2014 Plats: HC4 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat

Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat Stormöte Dag: 21/2-11 Tid: 17.00 Plats: Konferensrummet, Örat Närvarande: Mårten Berg, Linda Hageström, Emelie Allenius, Frida Johnson, Therese Björn Johansson, Peter Mähler, Minna Juntura, Cecilia Lindgren,

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014 Kallelse till vårstämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Kallelse till höststämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Josef

Läs mer

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Tid: tisdag den 24 februari 2015, kl. 18.00 Plats: Kjellbergsalen ing. 10, UAS 1. Årsmötets öppnande Sarah Galien förklarar mötet öppnat. 1.1. Närvarande

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN

SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN SEKTIONSMÖTE A- SEKTIONEN KALLANDE: A- & AT- STYRET PLATS: VA- SALEN TID: 12.15-17.00 NÄRVARANDE (53) A1(14) Maria-Therese Lidenholm Frida Carlvik Emma Wahlfridsson Anisia Gorchkov Ashour Hermez Ebba Johansson

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41.

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Magnus Karlsson, Inspektor Moa Eriksson, Valberedningen Eric

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald.

Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 1 Mötets öppnande Joakim Bick (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Joakim Bick föreslås som mötesordförande och blir också vald. 3 Val av mötets

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani Logistiksektionens styrelsemöte 2014-11-11 Tid: 17.15 19.20 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte 10/11 #1 Onsdag 15/10 2010 Loungen, Smedjan Kl. 17.00 22.17.1 Val av sekreterare Förslag: att välja Linda Kihlberg till sekreterare Beslut:

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer