Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin."

Transkript

1 Mötesprotokoll Datum: Tid: 18:30 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja Troberg, Gustav Årre, Benjamin Gredeson, Jesper Kalldin, Sebastian Andersson, Emma Andersson och Anders Oldermark. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. 3. Val av sekreterare Anna Allerth valdes till sekreterare. 4. Val av justeringsperson Linnea Svanström valdes till justeringsperson. 5. Adjungeringar Inga adjungeringar gjordes. 6. Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes i sin helhet. 7. Rapporter och meddelanden Styrets gemensamma RoM Styret har under sommaren träffats under en helg i Dalarna, i Nolle-P delat ut frukost under nollevandringen, anordnat en mattefika, jobbat och gycklat under NFFF samt anordnat Styrets Kväll. Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin. Albin Mannerfelt, Vice Ordförande Har hållit Alexandra glad och dessutom serverat mat med PubM under Nolle-P och planerat inför årets första PubM. Puben kommer att hållas tillsammans med FM den 21/9.

2 Har representerat sektionen på Häfvet, dels genom att vara domare och även genom ett vampyrhäfv. Har börjat planera inför höstmötet, samt datumgränser för ansökningsperiod till General och Valberedning. Mycket ligger på is i väntan på datum för SMART. Anna Allerth, Sekreterare Har haft möte med Aktivitetsutskottet och planerat inför utskottets verksamhetsår. Har sammanställt dokumentet idéer och visioner från sommarträffen samt formulerat en gruppolicy för styrelsemedlemmarna. Har även planerat inför Styrets Kväll under Nolle-P med Filip och Albin. Anna Olausson, Kassör Har haft allmän koll på ekonomin och betalat sektionens räkningar under sommaren. Kristina gjorde bokslut igår, men vissa ändringar bör justeras innan arbetet är helt slutfört. Malin Fredriksson, Studienämndsordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU där det diskuterades om den kommande utvärderingen som ska ske av flera utbildningar i Sverige. Utbildningsplanen ska ändras innan kommande utvärderingsperiod är slut och små grupper har satts ihop för att bygga upp en "mall" för utvärderingen. Införandet av MattePhaddrar diskuterades under mötet. Har under sommaren läst igenom alla kursutvärderingar och skickat in dem till respektive examinator. Har även besökt alla nya klasser och delat ut Manualen samt ordnat klassrepresentanter i varje klass. Benjamin Gredeson, Marknadsföringsansvarig Har informerat basårsnollan om Maskinteknologsektionen i Norrköping, där vi var den enda sektionen från Linköping. Besöket blev mycket lyckat och i framtiden planeras att arrangera något liknande för basårsnollan i Linköping. Sonja Troberg, Näringslivsansvarig Har haft möte med Näringslivsutskottet och Casegruppen. Har även träffat Academic Work, anordnat ett mailutskick från Tekniska Verken på jobbmaillistan samt förnyat ett samarbetsavtal med Xylem. Sara Nilsson, InfoChef Har fotat under Nolle-P och arbetat med hoodies som Styret planerar att köpa in. Har även skrivit en artikel och bifogat bilder till Lithanian. Gustav Årre, Webbansvarig Har arbetat med en ny medlemsregistrering till sektionen och EMMAföreningen och fixat med hemsidan.

3 Per Randell, Internationellt Ansvarig Har informerat masterstudenterna om sektionen och håller på att rekrytera en ansvarig person för dessa, till sitt utskott. Informationskväll angående utlandsstudier kommer att ske den 10 september kl Filip Jöndell, Intendent M-bilen har fått ny fjädring, blivit besiktigad och fått sommarunderhåll. Stålkulan är nymålad och soffor är uttittade. Har fixat nya stolar till Emba och tvättat befintlig klädsel. Har även tittat över Embassadens ekonomi och köpt in en videokamera till sektionen. Väskorna till Nollan har levererats. Linnéa Svanström, Alumniansvarig Planerar tillsammans med utskottet en Kick-off i Gasquen inför mentorskapsprogrammet. 10 par är utsedda och kontakten med dessa har underhållits under sommaren. Jesper Kalldin, Festmaskinist Har jobbat med FM på nolledisco, haft en lekkväll och gycklat under Nolle- P. Planerar nu inför LeMans och Nollefesten på lördag. Sebastian Andersson, Phadderigeneral Genomfört Nolle-P med Mpire. Tackar alla för mycket lyckade aktiviteter. Anders Oldermark, Internrevisor Har varit delaktig i Styrets och FM:s kassörsjobb under sommaren. Matilda Andersson, BästEmma EMMA-föreningen har anordnat Ost- & vinkväll samt mattefika under Nolle-P. Overaller till alla ettan är nu levererade. 8. Uppföljning av föregående möte Föregående protokoll lades till handlingarna. 9. Revisorn har ordet Revisor Anders Oldermark lyfte frågan angående tidigare problem med FM:s kontokort. De är beställda och levererade, men behöver enligt banken bytas ut. 10. Nolle-P kort utvärdering Styrets Kväll uppfattas som lyckad utifrån åsikter från Nollan. Till nästa år kan ännu flera småuppdrag finnas med på uppdragslistan. Källsorteringsmöjligheter bör eftersträvas, och att inte använda för mycket rekvisita/tillbehör som slängs efter kvällen. Matpriserna diskuterades, eventuell höjning önskas av matansvarig. Styrelsen är överens om att konceptet var lyckat och kan föras vidare till nästa år.

4 Fikabrödet under Mattefikan räckte inte riktigt till, mängden kan ökas på till nästa år eller bara ställa upp ett par saker i taget. Fler klassrum bör bokas, så att alla Nollan får en plats. Information bör spridas tydligare ut till Mpire och phaddrar så att inga missförstånd uppkommer. Summa summarum, väldigt bra jobbat! 11. Gruppolicy Mötet beslutade att godkänna grupppolicyn, med ändring i paragraf 8 till i mån av tid, maila respektive RoM till Sekreteraren, och speciellt viktigt är detta om man kommer att vara frånvarande. 12. Utskottssökning och förnyat medlemskap Viktigt att Styret aktivt promotar att studenter i högre årskurser bör bli medlemmar i sektionen eftersom detta bara sker automatiskt för ettorna. Detta ska vi utföra med hjälp av banner på hemsidan, nyhetsflöde på hemsidan, mailutskick, sätta upp plansch i Emba samt synas på Facebook. Information om förnyat medlemskap bör ske före utskottssökning. Mailutskick till alla medlemmar om att vi startar ny ansökningsperiod till utskotten kommer under vecka 36 och 37. Marknadsföring genom föreläsningsbesök, mail och Facebook ska ske under vecka 37. Styret kommer även att stå i Embassaden och bjuda på godis måndag och tisdag lunch vecka 36 då studenter går med i sektionen. 13. Väskutdelning Informationskväll angående sektionen, LiU:s organisation, våra poster och dess utskott samt utdelning av väska till alla ettor går av stapeln den 12 september klockan Biljetter delas ut i förväg under föreläsning. 14. Kalasmottagningen Marknadsföringstillfälle för sektionen på mässan. Planering om vilka som ska arbeta på mässan görs och vad vi ska ha vid vår monter. 15. Majken Styrelsen vill tacka sina utskottsmedlemmar genom en gemensam aktivitet under hösten. Datum för arrangemanget diskuteras och en planeringsgrupp tillsätts bestående av Albin, Sonja, Linnea och Per. 16. Valberedning Enligt stadgarna ska Styrelsen nominera personer till valberedningen. Sista ansökningstiden går ut i månadsskiftet september/oktober. Diskussion förs kring hur detta ska genomföras. Eventuellt ta hjälp av sittande ordförande i valberedningen för tips inför intervjuer. 17. Styrets presentationsfilm En diskussion sker kring genomförandet av Styrets presentationsfilm.

5 18. M-aktivas Preliminärt datum sätts för M-aktivas och Sekreteraren tar fram lämpliga förslag utifrån valt datum. 19. Inköp Planering av inköp av marknadsföringsprodukter och andra övriga hjälpmedel diskuteras. Bland annat en första-hjälpen-låda, riktiga bestick som kan återanvändas, ett Styret-märke, en brandskyddsfilt och muggar i Embassaden är intressant för sektionen. Under mötet diskuteras även inköp av hoodies. 20. Övriga frågor Mail som inkommit till Styret läses upp och beslut fattas att företaget ej ska få använda våra maillistor för att marknadsföra sig. Styret hänvisar hellre till sektionens hemsida för denna typ av information. Organisationen Nova100 ska presentera sig på ett av Styrelsens möten. Mötet för en diskussion kring hur hanteringen av studenter antagna till sektionens Masterprogram ska ske. Mikrougnarna i Embassaden bör repareras/ersättas eftersom nuvarande inte fungerar, eventuell spons kring detta diskuteras. Sonja kollar upp med företag vi har avtal med. 21. Nästa möte Onsdag kl Mötets avslutande Alexandra Sterne förklarade mötet avslutat. Anna Allerth, Sekreterare Alexandra Sterne, Ordförande Linnea Svanström, Justeringsperson

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5).

Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5). Mötesprotokoll Datum: 2013-05-23 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH FILIP BENGTSSON NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM MOA ERIKSSON CHRISTOPHER FORMSARK JACOB FREDRIKSSON

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens andra Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 4:e mars i Marie Curie-rummet. Dagordning Ärende Åtgärd

Läs mer

Under mötet kommer även programnämnden och LinTek att delge sektionen aktuell information om utbildningarna och universitetet.

Under mötet kommer även programnämnden och LinTek att delge sektionen aktuell information om utbildningarna och universitetet. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 1 212-2-2 Tid: Måndag 2 februari kl 17.15 Plats: C4, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 11/12 Programnämndsordförande

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-05-21, kl. 10.45 Plats: Studentlyckan, Christers lägenhet. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer