Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013"

Transkript

1 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013

2 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studienämndsordförande Informationschef Marknadsföringsansvarig Näringslivsansvarig Intendent Webmaster Festmaskinist Phadderigeneral Alumniansvarig Internationellt ansvarig UTSKOTT STUDIENÄMNDEN Uppgift Sammansättning Studienämndsordförande Vice studienämndsordföranden Vice studienämndsordförande-m Vice studienämndsordförande-dpu Vice studienämndsordförande-emm Informationsansvarig Profilansvarig Klassrepresentant FESTMASKINERIET Festmaskinist Kassör Stallchef Tryck-&Biljettansvarig och Biljett-&Tryckansvarig Mat-&Sittningsansvarig Öl-&Baransvarig Sponsoransvarig Ljud-&Ljusansvarig Webb-&Infoansvarig Byggansvarig Gyckel-&Personalansvarig PHADDERIET... 13

3 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/ Generalen Kassör Sponsoransvarig Tryckansvarig Informationsansvarig Mat & sittning Öl-& Dryckansvarig Fusknolle -/ nolleuppdragsansvarig Appearance Överphadder Intendent INTENDENTUR Bilen INKÖPSPOLICY EKONOMISKT REGLEMENTE Syfte Budget Firmatecknare och teckningsrätt Tillgångar Avskrivningsplan Bokslut Placeringspolicy Äskningar från nämnden Revision Fördelning av kapital Fonder Bilfond Jubileum 5 och 10 år Inventarier MTS Inventarier Embassaden Evenemangsfonden Äskningsregler Frågor BILAGA 1- ÄSKNINGSFORMULÄR... 21

4 Förkortningar Förkortning IEI LinTek LiTH PPG MaFU MTS NMT SMART TFK PMD UU FuM Förklaring Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings teknologers studentkår Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Programplanegrupp LinTeks marknadsföringsutskott Maskinteknologsektionen Nordens maskinteknologer Sveriges maskinrelaterade teknologer Tekniska fakultetens kansli Programnämnden för Maskinteknik och Design LinTeks utbildningsutskott LinTeks fullmäktige

5 1 Sektionsstyrelsen Förutom det som stadgats har sektionsstyrelsen följande uppgifter: 1.1 Ordförande - Hålla kontakten med övriga sektioner, universitetet och LinTek. - Ansvara för att tillsätta två representanter förutom Studienämndsordförande i PMD. - Bjuda vice ordförande på mycket sprit på M-aktivas. 1.2 Vice ordförande - Ansvara för att ett reglemente för nästkommande verksamhetsår utarbetas. - Handa måldokument för Styrets långsiktiga arbete. - Ansvara för att en verksamhetsplan för Styret inför nästkommande verksamhetsår utarbetas. - Ansvara för att en verksamhetsberättelse sammanställs i tid. - Tillse att de förtroendevalda i Styret, FM och MPiRE tar del av stadgar och reglemente. - Deltaga vid FuM-möten som representant för MTS. - Utse två arbetsmiljöombud på sektionen som har huvudansvaret för arbetsmiljö- och miljöfrågor och som rapporterar till vice ordförande om det pågående arbetet. - Ansvarar för att AMO förnyar Maskinteknologsektionens diplomering till Grön sektion samt att sektionens föreningar och utskott är införstådda i vad det innebär - Tillsätta och vara ansvarig för PubM. - Se till att ordföranden är på mycket bra humör! - Bjuda ordföranden på mera sprit på M-aktivas.

6 1.3 Sekreterare - Tillse att mötesprotokoll justeras och blir tillgängliga för medlemmarna. - Hålla ordning i arkivet tillsammans med intendenten. - Ansvara för att M-aktivas, en episk fest för de aktiva inom sektionen, ordnas. - Att assistera ordförande vid sammankallande av styrelsemöten. - Att ta fram och distribuera sektionsmojängen. - Tillsätta och vara ansvarig för AktU. - Vara glad och trevlig! 1.4 Kassör - Kontinuerligt informera Styret om MTS och Embassadens ekonomiska läge. - Kontinuerligt övervaka MTS och Embassadens ekonomiska resultat och arbeta för att budgeterat resultat uppnås. - Ansvara för att MTS och Embassadens tillgångar gagnar Maskinteknologsektionens medlemmar. - Ansvara för att tillsammans med berörd Styrelsemedlem upprätta postspecifika budgetar. - Kontinuerligt betala och skicka fakturor, samt hantera kontantanta medel. - Kontinuerligt föra bok över MTS och Embassadens intäkter och kostnader. - Tillsammans med intendenten arbeta med ekonomin kring försäljningen av M- prylar och Embassadens pentry samt uthyrning av M-bilen. - Redovisa resultatrapport för MTS och Embassaden vid ordinarie sektionsmöten. - Upprätta budget för MTS och Embassaden inför nästkommande verksamhetsår till vårmötet. - Upprätthålla god kommunikation med sektionens revisorer och kassörer i FM och MPiRE. - Tillsammans med Sekreteraren, InfoC och Näringslivsansvarig äta pannkakor på torsdagar. 1.5 Studienämndsordförande - Ansvara för arbetet i studienämnden. - Har yttersta ansvaret för MTS åtagande om utbildningsbevakning gentemot LinTek. - Hålla kontakt med övriga studienämndsordföranden. - Representera sektionen i PMD. - Studentrepresentant i PPG-M, MEC Master. - Studentrepresentant i PPG-DPU. - Studentrepresentant i PPG-EMM, ENV Master. - Representera MTS i UU. - Att i ovanstående uppgifter vara så pass förberedd att denne på bästa sätt kan diskutera och fatta beslut å MTS vägnar. - Att göra nödvändig information från ovanstående uppdrag tillgänglig för MTSs styrelse och medlemmar. - Att tillsätta de icke förtroendevalda posterna i studienämnden och sammankalla studienämnden till eventuella möten.

7 - Att se till att ovanstående funktioner introduceras i deras respektive arbetsuppgifter. - Ansvara för att Manualen blir uppdaterad, tryckt och utdelad. - MTSs kontaktperson och representant på SMART. - Ansvara för anordnandet av SMART när LiTH ska stå som värd. - Ansvara för MTS:s nominering till Gyllene Moroten. 1.6 Informationschef - Handha Maskinteknologsektionens informationsverksamhet gentemot medlemmarna. - Ansvara för att Maskinteknologsektionens fotokatalog blir gjord och distribuerad. - Ansvara för att MTS:s sidor i en eventuell kårtidning såsom Lithanian blir gjorda. - Ansvara för att ett straffregister över sektionsstyrelsen sammanställs i verksamhetsårets inledning och distribueras till andra styrelser m fl. - Ansvara för utseendet på hemsidan i samarbete med webmaster. - Ansvara för att en sektions- och/eller programtröja blir gjord. - Tillsätta, ett eventuellt informationsutskotts samt leda dess arbete. - Ansvara för det som visas på M-tvn tillsammans med webmaster. - Ansvara för arbetet med sektionens grafiska profil samt se till att användningen av denna sker enligt dess manual. - Berätta en rolig historia på M-aktivas. 1.7 Marknadsföringsansvarig - Hålla kontakten med TFK, hålla sig underrättad om den delen på TFK som berör marknadsföring. - Tillse att sektionens studenter reser till sitt gamla gymnasium och informerar om de program som sektionen representerar, s.k. köttbullemissionering. - Hålla sig väl informerad om de program som sektionen representerar generellt för att kunna informera om utbildningen. - Tillse att sektionskatalogen kontinuerligt revideras och årligen delas ut till gymnasister i samråd med PMD. - Deltaga i TvärMafU, samarbetsorgan mellan de olika sektionerna. - Tillsätta ett marknadsföringsutskott samt leda och övervaka dess arbete. 1.8 Näringslivsansvarig - Ansvara för sektionens kontakter med näringslivet. - Ansvara för sektionens marknadsföring av de program som sektionen representerar mot näringslivet. - Tillsätta ett näringslivssutskott samt leda och övervaka dess arbete. - Vara bemötlig mot sektionens sponsorer vid evenemang som LARM - Deltaga i TvärNärA, samarbete mellan de olika sektionernas näringslivsansvariga under ledning av LinTek. - Se till att en casegrupp finns på Maskinteknologsektionen under namnet Casegruppen, vara denna behjälplig vid företagskontakter och underlätta dess arbete.

8 1.9 Intendent - Ansvara för förrådet i A-huset, samt lokalerna Combitoret, Embassaden och Stålkulan. - Tillse att det löpande kontorsarbetet kan ske utan hinder. - Ansvara för inköp av materiel till sektionen. - Ansvara för att sektionens märken i märkesbacken målas innan nolle-p. - Ansvara för sektionsbilen alternativt tillsätta ett bilutskott som sköter detta. - Ansvara för försäkringsskyddet genom att se till att sektionens verksamhet och inventarier är fullgott försäkrade hos anlitat försäkringsbolag, samt uppdatera inventarielistan när behov uppstår eller minst en gång per läsår. - Tillsätta och ansvara för kakisarna, som sköter försäljningen i Embassadens pentry. - Ansvarar för att tillräckligt material finns för att Styret ska ha koll på det ekonomiska läget i Embassaden. - Ansvara för nycklar till sektionens utrymmen Webmaster - Sköta om uppdatering och underhåll av sektionens hemsidor. - Sköta om underhåll och service av datorn i Combitoret. - Tillsätta, leda och övervaka ett eventuellt webbutskotts arbete. - Ansvara för MTVn tillsammans med informationschefen Festmaskinist - Ansvara för att FestMaskineriets medlemmar genomgår en festeristutbildning. - Ansvara för att FestMaskineriets verksamhetsberättelse upprättas. - Leda FestMaskineriets arbete och fungera som FestMaskineriets ordförande vid möten. - Representera FestMaskineriet i FF, Förenade Festerier, och där utbyta information om kommande aktiviteter. - Informera sektionsstyrelsen om FestMaskineriets aktiviteter och planer. Festmaskinisten förbehålls rätten att däcka på valfri festerifest, om han eller hon så önskar/blir önskad Phadderigeneral - Ansvara för att Phadderiets medlemmar genomgår en phadderistutbildning. - Ansvara för att Phadderiets verksamhetsberättelse upprättas. - Leda MPiRE:s arbete och fungera som Phadderiets ordförande vid möten. - Informera sektionsstyrelsen om Phadderiets aktiviteter och planer. - Representera Phadderiet vid generalsmöten och där utbyta information om kommande aktiviteter Alumniansvarig - Att marknadsföra alumniföreningen gentemot sektionens medlemmar och alumner.

9 - Administrera och marknadsföra alumninätverket å MTS vägnar. - Ansvara för att en gång om året producera en alumnitidskrift samt tillgodose att denna skickas ut till alla alumner. - Sköta mottagandet av sektionens alumner i samband med alumnidagar, samt att minst en gång om året anordna en dag för sektionens alumner. - Ansvara för att sektionens mentorsverksamhet fungerar. - Tillsätta ett alumniutskott samt leda och övervaka dess arbete. - Gå på av LiU Alumni anordnade event och möten Internationellt ansvarig - Att marknadsföra och informera om utlandsstudier gentemot sektionens medlemmar. - Att verka som kontaktperson för de MTS-studenter som befinner sig utomlands. - Att verka som kontaktperson för de studenter som läser på sektionens två masterprogram Mechanical Engineering och Energy and Environmental Engineering. - Se till att information finns tillgänglig på engelska. - Att arrangera och medverka i aktiviteter som riktar sig till sektionens masterstudenter, bland annat LiU World Cup och mottagningen. - Tillse att information om utlandsstudier på sektionens hemsida kontinuerligt revideras. - Tillsätta det internationella utskottet samt leda och övervaka dess arbete. - Hjälpa sektionens medlemmar att bli faddrar till masterstudenter. - Att medverka i de råd och samarbeten som är av relevans för internationella studier. 2 Utskott Varje styrelsemedlem har rätt att inför styrelsen föreslå tillsättandet av ett eget utskott. Utskottets syfte och storlek fastställs av respektive styrelsemedlem i samråd med resten av Styret. Det åligger den styrelsemedlem som ska tillsätta ett utskott att informera sektionens medlemmar om möjligheten att söka platser i utskottet. 3 Studienämnden 3.1 Uppgift Studienämnden har till uppgift att: - Representera MTS:s medlemmar i frågor rörande utbildning. - Representera MTS i PMD, PPG och UU. - Att se till att samtliga programobligatoriska kurser inom MTS utvärderas. - Att se till att samtliga klasser inom MTS som läser programobligatoriska kurser ges möjlighet att representeras på utvärderingsmöten. - Aktivt verka för att utveckla de kurser som MTSs medlemmar läser. - Genomföra MTSs åtagande om utbildningsbevakning gentemot LinTek

10 3.2 Sammansättning Studienämnden består av: - Studienämndsordförande. - Vice studienämndsordförande M. - Vice studienämndsordförande DPU. - Vice studienämndsordförande EMM. - Två klassrepresentanter från varje klass som under aktuellt läsår läser programobligatoriska kurser på något program under MTS. - Profilansvarig. - Informationsansvarig. 3.3 Studienämndsordförande - Se Vice studienämndsordföranden Sektionens vice studienämndsordförande delar gemensamt ansvaret: - Att kalla till eventuella möten med klassrepresentanterna utanför kursutvärderingarna. - Att ansvara för att utvärdering sker av de obligatoriska kurserna på det program som representeras. Det innebär att man ska planera, sammankalla, utföra, samt att följa upp kursutvärderingsmötena. - Att tillsammans med SnOrdf utse vem som ersätter SnOrdf i PPG eller vem som sitter som ytterligare representant. - Att vara kontaktperson för det program man representerar gällande eventuella problem med kurser samt att följa upp problemen. - Att sammanställa protokoll från kursutvärderingsmötena. 3.5 Vice studienämndsordförande-m Det åligger vice studienämndsordförande-m att: - Vara studentrepresentant i PPG-M, Master MEC. 3.6 Vice studienämndsordförande-dpu Det åligger vice studienämndsordförande-dpu att: - Vara studentrepresentant i PPG-DPU. 3.7 Vice studienämndsordförande-emm Det åligger vice studienämndsordförande-emm att: - Vara studentrepresentant i PPG-EMM, Master ENV. 3.8 Informationsansvarig - Att uppdatera studienämndens hemsida och interna administrationssystem. - Se till att studienämndens möten protokollförs. - Ansvara för uppdatering och administrering av Manualen i samråd med SnOrdfen.

11 3.9 Profilansvarig - Att ansvara för att planera upp vilka profilkurser som ska utvärderas. Att vara kontaktperson för representanter som går på programmens olika profiler. - Att se till att utvärderingar sammanställs Klassrepresentant Det åligger Klassrepresentanten: - Att sammanställa klassens åsikter kring aktuell kurs inför varje kursutvärderingsmöte. - Att närvara på kursutvärderingsmöten. - Att förmedla klassens åsikter under kursutvärderingsmöten. - Att uppmuntra alla klasskamrater att delta i kursutvärderingar. - Att vidarebefordra eventuella utbildningsfrågor till vice studienämndsordförande eller studienämndsordförande. - Att ordna lämplig ersättare i samband med eventuellt avsägande av posten som klassrepresentant. 4 FestMaskineriet Förutom det som stadgats gäller följande för FestMaskineriet: FestMaskineriet består av, förutom Festmaskinisten, 11 Festmekaniker. FestMaskineriet ansvarar för att en sponsrad stadskarta planeras, färdigställs och trycks i god tid före nolle-p:s start hösten efter verksamhetsårets slut. 4.1 Festmaskinist Se Kassör Inför varje arrangemang skall Kassören göra upp en budget, samt ansvara för eventuell kassa under arrangemanget. Dessutom skall Kassören med jämna mellanrum informera Festmaskinisten, Festmekanikerna samt sektionsstyrelsens Kassör om den ekonomiska situationen i FestMaskineriet. Kassören ska även bokföra inkomster och utgifter under året. 4.3 Stallchef Stallchefens huvudansvar är Le Mans som äger rum under hösten. Stallchefen skall tiden innan Le Mans planera och vara en drivande kraft så att arrangemanget blir så bra som möjligt. Stallchefen är även sekreterare för FestMaskineriet. Efter Le Mans blir Stallchefens huvuduppdrag att hjälpa Sponsoransvarige med en sponsrad stadskarta. Stallchefen är även Vice ordförande för FestMaskineriet. 4.4 Tryck-&Biljettansvarig och Biljett-&Tryckansvarig I denna post delar två personer på ansvaret för att alla trycksaker samt tryckrelaterade uppgifter blir gjorda i god tid och med bra resultat. Till exempel sånghäften, tidningar, flygblad, affischer, etc.

12 4.5 Mat-&Sittningsansvarig Mat-&Sittningsansvarige ansvarar för att mat och matrelaterade prylar handlas in och tillreds. Vid caterade sittningar ska Mat-&Sittningsansvarige ta fram menyförslag. Till uppgifterna hör även att ordna med hovmästare, servitörer/servitriser och till att kök samt eventuella köksredskap är bokade/beställda. 4.6 Öl-&Baransvarig Har till uppgift att beställa, brygga och inventera dryck till alla arrangemang. Öl- &Baransvarige har också till uppgift att söka serverings- samt platstillstånd om detta krävs. Öl-&Baransvarige är också serveringsansvarig under FestMaskineriets arrangemang. 4.7 Sponsoransvarig Sponsoransvarige sköter försäljning av annonser och annat företagsrelaterat som kan bidra till att arrangemangen blir så billiga som möjligt för studenterna. 4.8 Ljud-&Ljusansvarig Ljud-&Ljusansvariges uppgifter är att ordna ljud- och ljusutrustning, samt att se till att det finns en DJ om så behövs, till FestMaskineriets arrangemang. 4.9 Webb-&Infoansvarig Webb-&Infoansvarige ser till att FestMaskineriet syns och hörs på internet. Till uppgifterna hör att skapa, förbättra, förnya samt uppdatera FestMaskineriets webbsidor. Webb-&Infoansvarige dokumenterar och publicerar bilder samt artiklar från olika arrangemang som kan vara intressanta för M-studenten. Det är även Webb-&Infoansvariges uppgift att se till så att information om kommande arrangemang når ut till studenter via e-post och hemsidan, samt skaffa sig, för FestMaskineriet, behövlig information från omvärlden Byggansvarig Byggansvarige är ansvarig för att allt som FestMaskineriet ska och bör bygga blir byggt på ett för behoven tillfredsställande sätt. Dessutom ansvarar Byggansvarige för att det finns någon ordning på FestMaskineriets attiraljer samt fungerar som FestMaskineriets logistikansvarige. Tillsammans med representanter från Styret och Phadderiet håller Byggansvarige god ordning nere på VTI Gyckel-&Personalansvarig Gyckel-&Personalansvarige ser till att FestMaskineriet skriver och övar in gyckel. Till uppgifterna hör också att kontakta andra festerier eller gycklande grupper för underhållning på egna arrangemang, samt att svara på inbjudningar ifrån andra arrangörer. Gyckel-&Personalansvarige fungerar också som bokningsansvarig och bokar allt som ska bokas, såsom festlokal, städning, bil, vakt och sjukvårdare. Gyckel-&Personalansvrige ska även se till att det finns jobbare till FestMaskineriets arrangemang, samt ordna fungerande sittnings- och arbetsschemnan. Har även ansvar över städningen på FestMaskineriets arrangemang.

13 5 Phadderiet Förutom det som stadgats gäller följande för Phadderiet. Phadderiet består av 11 personer inklusive Generalen. 5.1 Generalen Se Kassör Huvudansvarig för Phadderiets ekonomi. Tecknar enskilt Phadderiets firma samt kan enskilt göra uttag från Phadderiets konton. Håller koll på Phadderiets tillgångar, bokför, budgeterar och ser till att allting gällande ekonomin sköts korrekt. Ansvarar även för biljettfaddrarna och deras arbete under nolle-p. 5.3 Sponsoransvarig Förvärva ett enormt kapital från diverse intresseorganisationer för att göra nollep så fördelaktigt som möjligt för nollan genom att erbjuda annonsplatser i M- balken och på faddertröjor. Samarbeta med andra Phadderiers sponsoransvariga för att bevara en god stämning på LiTH. 5.4 Tryckansvarig Ser till att M-balk och phadderbok görs i god tid innan det är för sent. Samverkar med sponsoransvarig så att annonserna blir fina och sponsorerna nöjda. Tryckansvarig är även ansvarig för Phadderiets hemsida och ser till att den fungerar till fullo. 5.5 Informationsansvarig Gör alla biljetter, och ser till att rätt information står på dem. Fixar sånghäften med roliga sånger i. Gör en snygg och rolig öletikett. Bestämmer hur faddertröjan skall se ut. Dock skall alla faddertröjor vara i samma färg oavsett program förutom klassfaddertröjorna som skall vara svarta. Ser till att detta blir tryckt i rättan tid. Fixar inbjudningar till fester och ser till att folk får dem, t.ex. ser till att sektionens hedersmedlemmar och representanter från LinTek blir inbjudna till nollesittningen. Fungerar som sekreterare på Phadderiets möten 5.6 Mat & sittning Mat och sittning har huvudansvaret för att rätt mat och rätt mängd beställs samt även att den Nollan/fadder/Phadderist/festerist/mamma/pappa/LinTekmedlem som kräver specialkost får detta. Har även sittningar under sitt ansvar och är den person som har sista ordet vid dessa tillställningar. 5.7 Öl-& Dryckansvarig Håller kontakten med bryggeriet och ser till att tillstånd blir sökta hos socialstyrelsen och följer dem. Är kompis med öl-faddrarna. Ser till att det alltid finns ojästa drycker till de som sådana önskar

14 5.8 Fusknolle -/ nolleuppdragsansvarig Ansvarig för fusknollorna, hur deras karaktärer är samt hur deras avslöjande ska gå till. Knåpar även ihop nolleuppdrag till alla nollan och följer upp dessa. I posten ingår också ansvaret för fuskföreläsningen vilket innebär att hitta fuskföreläsare samt att gå igenom hur den ska gå till. 5.9 Appearance Ser till att kläderna blir snyggast dvs fixar fram bra tema, mönster, tyger. Gyckelansvarig, ser till att gyckel skrivs och övas in. Är bokningsansvarig för gyckel, alltså ser till att få gästgycklare till egna arr och ser till att Phadderiet får visa upp sig på andras arr. Alltid vara gladast i Phadderiet utan att skratta Överphadder Bossar över phaddrarna. Ser till att de går alla utbildningar. Håller koll på deras planer och verksamheter. Får skälla på dem om de inte sköter sig. Väljer ut specialphaddrar med hjälp av övriga Phadderiet. Informerar klassphaddrarna om MPiREs verksamheter Intendent Intendenten är bokningsansvarig i Phadderiet. Den ansvarar för att boka lokaler och materiel till Phadderiets arrangemang.. Intendenten har även ansvar för att boka alla övriga tjänster, t.ex. städning eller vakter, till arrangemang. Intendenten ser till att alla områdestillstånd blir sökta och godkända hos Polisen, Kommunen och privata ägare, t.ex. inför Nolle-eden i Vallamassivet. Intendenten är också bilansvarig i Phadderiet. Den tar kontakt med Intendenten i Styret eller bilansvarig i Bilgruppen när problem uppstår med M-bilen. Intendenten har stenkoll på Phadderiets alla prylar, samt håller god ordning i Phadderiets förråd belägna i A-Huset och VTI tillsammans med representanter från styret och FM. 6 Intendentur 6.1 Bilen M-bilen får hyras ut till MTS medlemmar och andra sektioner/föreningar på universitetet. Bilbokning får sträcka sig över maximalt 24 timmar sammanlagt. Dessa bokningsrestriktioner gäller ej för sektionens verksamhetsorgan när de utför uppdrag för sektionen. Sektionsbilens underhåll sköts av sektionens bilansvarige som leds av Intendenten alternativt Intendenten själv. Avgift 7 Inköpspolicy Avgiften för användande av M-bilen bestäms av sektionsstyrelsen med hänsyn till MTS ekonomi samt omkostnader för M-bilen. Vid inköp av produkter och tjänster för Maskinteknologsektionens räkning ska alternativ med minimal inverkan på miljön väljas framför andra alternativ när detta är ekonomiskt möjligt. Det vill säga produkter med någon form av miljö-

15 eller rättvisemärkning väljs framför andra alternativ. Vid större engångsinköp skall produktens hela livscykel tas i beaktning vid ekonomisk avvägning. 8 Ekonomiskt reglemente Detta reglemente beskriver vilka ekonomiska styrmedel som finns och vilka rutiner sektionen använder sig av i det årliga arbetet. Det beskriver också hur sektionen bör placera och fondera likvida medel och ekonomiskt överskott. Speciella fonderingar, deras syfte och regler tas också upp. Detta ska vara ett långsiktigt dokument med riktlinjer för styrelsens arbete och fungera som ett stöd och inte som ett hinder. Förvaltning av medel är ett område där behovet av utvärdering är av största vikt, varför detta ska utvärderas och revideras årligen. 8.1 Syfte Maskinteknologsektionens verksamhet växer i och med ett ökat antal studerande på våra utbildningar. Syftet med det ekonomiska reglementet är att ge riktlinjer för hur styrelsen ska hantera sektionens ekonomi. Förändring i verksamheten kräver rutiner på arbete. Dessa rutiner regleras i detta reglemente. 8.2 Budget Verksamhetsbudget Syftet med budgetering är: Att ge styrelsen styrmedel och beslutsunderlag för kommande verksamhetsår. Tillsammans med övriga styrdokument utgöra underlag till verksamheten inom respektive enhet för det kommande verksamhetsår. Ligga till grund för budgetjämförelse och uppföljning vid verksamhetsårets slut. Inför vårmötet ska sektionsstyrelsen presentera en budget för nästkommande verksamhetsår. Ansvarig för respektive verksamhetsområde planerar och ger förslag på budget för sin delverksamhet. Budgeten ska tas fram på så detaljerad nivå som möjligt, med förtydligande kommentarer om antaganden som görs för att nästkommande styrelse ska förstå vad olika belopp grundar sig på. Arbetsunderlaget behöver inte visas som underlag för beslut vid sektionsmöten. Det bör dock finnas tillgängligt vid förfrågan. Budgeten ska vara skriven på ett sådant sätt att den går att förstå utan större ekonomiska förkunskaper. Det ska vid presentation av budget och budgetuppföljning vara möjligt att göra jämförelser med föregående års budget och utfall. Arrangemangsbudget Vid varje enskilt arrangemang för MTS firma är ansvarig inom verksamhetsområdet ansvarig för att en budget ska upprättas. Denna budget ska

16 presenteras för sektionsstyrelsen minst 10 läsdagar innan utförandet av arrangemanget för godkännande. Arrangemangsbudgeten ska ligga inom ramen för verksamhetsbudgeten. Ett preliminärt ekonomiskt resultat för varje arrangemang ska redovisas i jämförelse med den godkända budgeten på ett styrelsemöte 10 läsdagar efter anordnat arrangemang. Det slutgiltiga resultatet ska redovisas snarast. Likviditetsbudget En likviditetsbudget ska upprättas inför varje verksamhetsår som ett arbetsunderlag för att nästkommande styrelse. Med en likviditetsbudget ska styrelsen kunna planera sin verksamhet och förutspå eventuella brister av likvida medel. Befogenheter Enskilda beslut som påverkar årsresultatet mer än ett halvt prisbasbelopp ska tas på ett sektionsmöte. Ändringar som inte påverkar verksamhetsårets resultat ska ha ett officiellt beslut från ett styrelsemöte. 8.3 Firmatecknare och teckningsrätt Firmatecknare för Maskinteknologsektionen är enligt stadgarna styrelsens ordförande och kassör var för sig. Maskinteknologsektionens firmatecknare äger teckningsrätt för samtliga MTS konton samt äger rätt att teckna föreningens firma, dvs ingå avtal i föreningens namn. Firmatecknare för Festmaskineriet är enligt stadgarna Festmaskinisten och Festmaskineriets kassör var för sig. Festmaskineriets firmatecknare äger teckningsrätt för samtliga Festmaskineriets konton samt äger rätt att teckna föreningens firma, dvs ingå avtal i föreningens namn. Firmatecknare för phadderiet MPiRE är enligt stadgarna Phadderigeneralen och phadderiets kassör var för sig. Phadderiets firmatecknare äger teckningsrätt för samtliga phadderiets konton samt äger rätt att teckna föreningens firma, dvs ingå avtal i föreningens namn. Firmatecknare har rätt att tillfälligt delegera sin teckningrätt till andra förtroendevalda inom MTS. 8.4 Tillgångar Det skall kontinuerligt föras bok över alla sektionens tillgångar och varje år ska värdet av dessa inventeras och godkännas av revisorerna. Inventarier som köps in för mer än kr skall skrivas av på minst tre år.

17 8.5 Avskrivningsplan En avskrivningsplan ska upprättas för samtliga inventarier som köps in och ämnas att skrivas av under minst tre år. Denna plan ska finnas tillgänglig för kommande sektionsstyrelsen. 8.6 Bokslut I slutet av varje verksamhetsår ska ett förenklat bokslut göras. 8.7 Placeringspolicy Enligt skattemyndigheternas regler får en ideell förening inte ha eget kapital som inte återförs till verksamheten. För att förtydliga till vad ett eventuellt överskott ska gå fonderas eventuellt överskott i fonder beskrivna nedan. För att verksamheten ska fungera måste dock sektionen ha eget kapital och likvida medel. Eget kapital: För att verksamheten ska ha ett kapital för dåliga tider behövs pengar för att täcka upp för negativa resultat. Ett eget kapital på cirka 30 % av sektionens omsättning är rimligt att ha. Likviditet: För att sektionens årliga verksamhet skall fungera behöver vi cirka kr i likvida medel. Detta betyder att så mycket pengar skall finnas på kontot i början av varje verksamhetsår. Minst kr av dessa skall inte vara bundna i fonder. Undantag från dessa regler kan ges för att uppfylla skatteverkets regler. 8.8 Äskningar från nämnden Inför varje kalenderår ska sektionsstyrelsen äska pengar av MD-nämnden. Äskningen omfattar endast det angivna kalenderåret, vilket betyder att sektionstyrelsen är skyldig att även äska en del för nästkommande verksamhetsår. Äskade belopp får endast användas till de ändamål som beskrivs i äskningen. Ej utnyttjat äskningsbelopp kan endast användas under det gällande kalenderåret och inte föras vidare till kommande kalenderår. Det är endast det utnyttjade beloppet som ska faktureras. 8.9 Revision Revisorerna ska under året: - Kontinuerligt följa upp bokföringen för MTS, Embassaden, Festmaskineriet och Phadderiet. - Rapportera till sektionsmedlemmarna under varje sektionsmöte. - Kontinuerligt läsa igenom protokoll från styrelsemöten och följa upp att styrelsen följer fattade beslut. - Finnas till hjälp för kassörerna under året

18 - Vara klar med sin revision senast 31 augusti efter avslutat verksamhetsår Fördelning av kapital Sektionsstyrelsen ger förslag på fördelning av eventuellt överskott. Detta skall sedan godkännas på årets höstmöte. Bilfond: Maxbelopp kr Jubileum 5 år: Maxbelopp kr Jubileum 10 år: Maxbelopp kr Inventarier MTS: Maxbelopp kr. Inventarier Embassaden: Maxbelopp kr. Evenemangsfond: Obegränsad Fonder Fondernas syfte är att avsätta pengar för särskilda ändamål för att på så sätt inte belasta ett års resultat. Sektionen har några olika fonder för sparande till olika evenemang och liknande. Till dessa fonderas pengar varje år utefter en budget. Vid eventuellt överskott tas beslut om fördelning mellan fonderna på ett sektionsmöte. Pengar kan läggas i dessa fonder utefter de regler för placering som angetts ovan. Om sektionen skulle vara i behov av likvida medel eller eget kapital kan de fonderade pengarna användas till detta. De olika fonderna är: Bilfond Jubileum 5 år Jubileum 10 år Inventarier MTS Inventarier Embassaden Evenemangsfond Nedan beskrivs de olika reglerna för varje fond Bilfond Denna fond finns till för att samla in pengar för att vid behov kunna köpa in en ny sektionsbil. Sektionsbilen är nödvändig för det kontinuerliga arbetet och därför anser styrelsen att det är viktigt att lägga pengar på detta. När pengarna tas ut ska de läggas som en tillgång och en avskrivningsplan ska upprättas. För att ta ut pengar ur denna fond måste ett sektionsmötesbeslut tas.

19 8.13 Jubileum 5 och 10 år Sektionen har två fonder som ska användas för jubileumsfirande. Till dessa konton budgeteras en viss summa varje år och när det är dags att ha ett jubileum kan alla pengar tas ut utan ett sektionsbeslut. En budget skall skrivas av sektionsstyrelsen och beslutas om på ett styrelsemöte Inventarier MTS För att vid behov kunna göra större förändringar av MTS utrymmen (Stålkulan och Combitoret) sparas det pengar i denna fond. De ska endast användas till stora inköp som nya soffor eller datorer. De skall inte användas till mindre ändringar som nya hyllor och liknande. Till sådana ändringar budgeteras en summa varje år. För att ta ut pengar ur denna fond krävs ett styrelsebeslut Inventarier Embassaden För att vid behov kunna göra större förändringar av Embassaden sparas det pengar i denna fond. De ska endast användas till stora inköp som nya soffor eller helt nya möbler. De skall inte användas till mindre ändringar som nya hyllor och liknande. Till sådana ändringar budgeteras en summa varje år. För att ta ut pengar ur denna fond krävs ett styrelsebeslut Evenemangsfonden Denna fond finns till för sektionens medlemmar. Ur denna fond kan vem som helst av sektionens medlemmar äska pengar till diverse olika evenemang som gagnar sektionens medlemmar och som det inte redan är budgeterat för. För att äska pengar ska man följa de regler som beskrivs i punkt 17, Äskningsregler. Beslut om godkännande eller ej tas av sektionsstyrelsen vid belopp under kr och av ett sektionsmöte vid större summor Äskningsregler Alla medlemmar i MTS har möjligheten att äska pengar ur evenemangsfonden för att kunna genomföra arrangemang. För att en äskning skall behandlas av styrelsen måste en äskningsmall användas, se bilaga 1. Innan äskning av pengar bör nedanstående policy läsas. Ju tidigare en äskning inkommer desto bättre. Äskningar skickas till sektionens kassör och skall vara denne tillhanda senast 20 läsdagar innan avsett arrangemang äger rum. För summor över kr behövs ett sektionsmötesbeslut vilket till exempel betyder att en äskning för arrangemang i januari skall beslutas om på höstmötet. Styrelsen äger rätt att ändra det äskade beloppet efter vad som anses rimligt. Beviljat belopp betalas ut efter att arrangemanget genomförts, mot sedvanlig kvittoredovisning i de fall där kvitto erhålles. Enskilda beslut tas om pengarna erfordras i ett tidigare skede. Om utfallet blir lägre än äskat belopp ges bara ersättning för den faktiska kostnaden, även om ett högre belopp beviljats. Följande punkter beaktas när styrelsen fattar beslut om äskningar:

20 Marknadsföring och representation av MTS. För att en äskning skall beviljas är det ett krav att MTS marknadsförs under arrangemanget genom till exempel exponering av dess logotyp. Arrangemangets deltagare bör informeras om att arrangemanget genomförs i samarbete med MTS. Ändamålet för äskningen skall komma så många av MTS medlemmar som möjligt tillgodo. Ju fler medlemmar som får ta del av äskningen desto större äskning kan beviljas. Tidigare inköpt materiel. Om den materiel det äskas pengar för redan finns i MTS ägo kommer äskningen att avslås. Äskningar för alkohol beviljas ej. Äskas pengar för representation på sittningar skall priset för det alkoholfria alternativet anges. Varje äskningssituation är unik. Äskningen bedöms enskilt utifrån den rådande situationen. Till exempel påverkar summan pengar som finns i fonden och om liknande arrangemang nyligen ägt rum Frågor Frågor kring äskningspolicyn eller äskningar i stort besvaras av MTS kassör och ordförande. De nås på e-postadresserna respektive

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vårmöte

Mötesprotokoll MTS:s Vårmöte Mötesprotokoll MTS:s Vårmöte Datum: 2012-03-26 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS chrome-extension://bpmcpldpdmajfigpchkicefoigmkfalc/views/qowt.html 1/10 Senast ändrade 2014-12-10 1. Tolkning och ändringar 1.2. Område Detta reglemente

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Arbetsordning för Linköpings Y-teknologsektion

Arbetsordning för Linköpings Y-teknologsektion Arbetsordning för Linköpings Y-teknologsektion Verksamhetsåret 2014/2015 25 mars 2014 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid fördelning av ansvar och arbete

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 14 M-aktivas lades till dagordning som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 14 M-aktivas lades till dagordning som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-10-17 Tid: 12:10 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

Verksamhetsdokument 2011/2012

Verksamhetsdokument 2011/2012 Verksamhetsdokument 2011/2012 Innehållsförteckning 1Inledning...2 2Sektionsstyrelsen...2 2.1Organisation...2 2.2Ansvarsområden...2 2.2.1Ordförande...2 2.2.2Vice Ordförande...2 2.2.3Kassör...2 2.2.4Sekreterare...3

Läs mer

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi 1. Tolkning och ändringar 1.1 Detta reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsförhållanden, åsikter, och annat gällande Sektionen för Teknisk Biologi (STB)

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14

Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgar och reglemente - till sektionsmötet HT14 Förslag på ändringar i stadgarna 1. Definitioner Ändring: Styrelsen föreslår ändring av definitionen sektionsaktiv från Ej förtroendevald

Läs mer

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA SEKTIONEN LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA. Reglemente

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA SEKTIONEN LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA. Reglemente Reglemente Detta reglemente är reviderat vid flertalet odaterade tillfällen samt 2011-10-25, 2012-03-04 och 2014-03-26. Detta reglemente är senast reviderat 2015-04-15. Definitioner och förkortningar LiTH

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Reglemente antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Styrelsen................................ 1 2 Mottagningen............................. 2 1 Styrelsen 1.2 Poster 1.2.1 Ordförande Det åligger

Läs mer

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin.

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin. Mötesprotokoll Datum: 2012-08-29 Tid: 18:30 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , ,

Reglemente Fastställda vid stormöte Reviderade vid stormöte , , Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12, 2015-10-28, 2016-04-20 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande...............................

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare Ordförande En ordförandes största uppgifter är att vara sektionens ansikte utåt, föra sektionens talan och se till att organisationen fortsätter att fungera. Det är viktigt att man som ordförande vågar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS Senast ändrade 2015-11- 23 Definitioner Flashback Freud Kårallen PsyKO StuFF Husfest anordnad av PsyKO på vårterminen Stimulus fadderi Kårhuset på Linköpings

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Reglemente för. Datateknologsektionen Läsåret 2015-2016 v.1. (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar)

Reglemente för. Datateknologsektionen Läsåret 2015-2016 v.1. (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar) Sida 1 (24) Reglemente för Datateknologsektionen Läsåret 2015-2016 v.1 (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar) Sida 2 (24) 1 Samtliga sektionsaktiva... 6 2 Sektionsstyrelsen... 6 Sektionsstyrelsen

Läs mer

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Styrelsen 2010-11-03 Sida 1 (5) Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Detta reglemente är ett komplement till FR Ryds stadgar. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för styrelsen i dess löpande

Läs mer

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Styrelsen Styrelsens syfte är att agera som ett samarbetsorgan för sektionens olika mästerier och verksamheter, samt att behandla de frågor som av någon anledning

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

REGLEMENTE 2012-04-15. Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår. Sidan 1 av 20

REGLEMENTE 2012-04-15. Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår. Sidan 1 av 20 Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår Sidan 1 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 ALLMÄNT KAPITEL 2 MEDLEMMAR KAPITEL 3 INSPEKTOR KAPITEL 4 ORGANISATION OCH ANSVAR KAPITEL

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

POLICY FÖR SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN I LINKÖPING

POLICY FÖR SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN I LINKÖPING POLICY FÖR SJUKSKÖTERSKESEKTIONEN I LINKÖPING Antagen under stormöte 2010-05-14 Policy för sjuksköterskesektionen Linköping Syftet med detta dokument är att beskriva de verksamheter och uppgifter som de

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

Finns på anslagstavlan och hemsidan. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Finns på anslagstavlan och hemsidan. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-24 Tid: 17.15 18.56 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Förändringar från tidigare år beskrivs nedan för respektive verksamhet.

Förändringar från tidigare år beskrivs nedan för respektive verksamhet. Äskning 2013 Maskinteknologsektionens äskning till programnämnden. En sammanställning av äskningen för Maskinteknologsektionen vid LiTH finns i Bilaga 1. De beräknade kostnaderna för de verksamheter vi

Läs mer

Ekonomisk policy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Ekonomisk policy Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2012 12 06 Sida 1 av 5 Innehåll 1 Syfte 2 2 Anmärkningar 2 3 Slarv 2 4 Mat under arrangemang 2 5 Aspning 3 6 Överlämning 3 7 Representation 3 7.1 Profilering....................................

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5).

Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5). Mötesprotokoll Datum: 2013-05-23 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll 20120914 Logistiksektionen styrelsemöte 20120912 Närvarande: Jonas Hutter, ordförande Erica Andersson, sekreterare Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS Viktor Westin, studienämndsordförande FTL

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS Senast ändrade 2016-11-23 Definitioner Flashback Freud Freudian/er Intressegrupp Kommitté Kårallen PsyKO PsyKO/n StuFF Husfest anordnad av PsyKO på vårterminen

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande:

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Lövdahl, vice ordförande och rekryteringsansvarig Alice Jensen Kjellberg, vice sekreterare, näringslivs- och

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2014-02-03 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare 4. Val av justerare tillika

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-04-24 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehåll 1. Medlemmar... 1 1.1 Aktiva medlemmar... 1 1.1.1 Ansvarig/ordförande... 1 1.1.2 Val av Ansvarig/ordförande... 1 1.1.3 Överlämning... 1

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Felicia Bindekrans, Vice Ordförande Har haft möte med AMO för att få bättre uppfattning om deras jobb.

Felicia Bindekrans, Vice Ordförande Har haft möte med AMO för att få bättre uppfattning om deras jobb. Mötesprotokoll Datum: 2013-05-01 Tid: 17:00 Plats: Wallenberg Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg,

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Vårterminsmöte 25 april 2013

Vårterminsmöte 25 april 2013 Lund, 2013-04-18 Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Valerie Dahl, studienämndsordförande

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer