Östasiatiska föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östasiatiska föreningen"

Transkript

1 Östasiatiska föreningen Reglemente antagna

2 Innehåll 1 Styrelsen Mottagningen

3 1 Styrelsen 1.2 Poster Ordförande Det åligger föreningens ordförande att: agera sammankallande i föreningen, leda föreningen och föra föreningens talan, leda styrelsens möten Vice ordförande Det åligger föreningens vice ordförande att: avlasta ordföranden, fungera som ställföreträdare för ordföranden vid dennes frånvaro, se till att styrelsens arbete sker i enlighet med stadgarna Kassör Det åligger föreningens kassör att: sköta föreningens bokföring, föra kund- och leverantörsreskontra, betala fakturor i tid samt följa upp icke betalda fordringar, inventera/lagerföra föreningens materiella tillgångar, vid varje läsperiod eller vid anmodan redovisa sektionens ekonomiska ställning Sekreterare Det åligger sekreteraren att: ansvara för föreningens stadgar, skriva protokoll för varje styrelsemöte och hantera dem i enlighet med stadgarna. 1

4 1.2.5 Studienämndsordförande Det åligger studienämndsordföranden att: bevaka utbildningsfrågor för Asienkunskap, vara ordförande för Asienkunskaps studienämnd General Det åligger generalen att: ansvara för mottagningen av nya studenter på Asienkunskap. 2 Mottagningen Föreningen genomför en mottagning av nya studenter antagna till Asienkunskap varje år. Mottagningen sker under det som enligt tradition kallas nolle-p men benämns istället småtting-p. Lika så kallas de nya studenterna för småttingen istället för nollan. 2.1 Fadderiet Det är praxis, men ej krav, att fadderiet består av medlemmar från styrelsen. Det är den tillträdande styrelsen som senast 10 dagar efter inval i styrelsen beslutar om hurvida de vill ta på sig några av de fasta posterna eller om den sittande styrelsen ska utlysa några poster. Den sittande styrelsen förebereder utlysande av poster till denna tidpunkt. Avgående fadderi ansvarar för att påbörja planering och budgetering för kommande års mottagning. Avgående fadderi ansvarar även för att upprätta kontakt med LinTeks mottagningsansvarig. Ansvaret överlämnas till nya fadderiet i början av deras verksamhetsår. Vanligtvis sponsrar LinTek fadderiet med tröjor. Om styrelsen agerar fadderi kan de välja om de vill ha sina fadderiposter eller styrelseposter på tröjorna. 2

5 2.2.1 Poster General Det åligger generalen att: vara ansvarig för föreningens mottagning, ha kontakt med LinTek gällande mottagningsfrågor, säkerställa en bra överlämning i samband med fadderiets skifte Kassör Det åligger fadderiets kassör att: budgetera för mottagningen, bokföra mottagningen Fadderansvarig Det åligger fadderansvarig att: säkerställa att föreningen har tillräckligt många faddrar, genomföra fadderutbildning del 2, säkerställa att faddrar finns tillgängliga för aktiviteter under mottagningen Matansvarig Det åligger matansvarig att: planera och budgetera den mat som föreningen ska servera under mottagningen, säkerställa att specialkost finns tillgänglig vid behov, säkerställa att maten lagas och serveras under mottagningen Roller Dryckesansvar Ser till att det finns alkoholtillstånd när sådant krävs, ansvarar för att det finns dryck och att denna överensstämmer med LinTeks alkoholpolicy. 3

6 Gückelansvar Ansvarar för att kontakta gücklare och boka in dessa till gückellämpliga event under mottagningen, säkerställer att det alltid finns tillgång till ett alkoholfritt alternativ Småttingansvar Håller koll på hur småttingen rör sig under mottagningen, håller särskilt koll på om någon småttingen är frånvarande, håller särskild koll på småttingens välbefinnande under mottagningen. 4