6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet."

Transkript

1 Mötesprotokoll Datum: Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton Östlund, Erik Claesson, William Chung, Maja Carlsson 1. Mötets öppnande Felicia Bindekrans förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Felicia Bindekrans valdes till mötesordförande. 3. Val av sekreterare Josefine Strömsrud valdes till sekreterare. 4. Val av justeringsperson Marcus Lundmark valdes till justeringsperson. 5. Adjungeringar Inga adjungeringar. 6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. 7. Rapporter och meddelanden Amer Ali, Ordförande Har fotograferats för straffregistret och programkatalogen. Närvarat på PPG M med Andreas och lyssnat på en lång presentation av Matts om hur han ser på M-programmets framtid och vilka visioner PPG har för programmet. Det ska i princip göras om igen då de har tänkt till på nytt och konstaterat att de inte vill tvinga studenterna att välja inriktning redan i tvåan. Har skrivit ett första utkast till en motion till fullmäktige tillsammans med D och Y s ordförande. Ska bearbetas en gång till imorgon innan den presenteras för OR-L (Ordföranderådet Linköping) på fredag. Om OR-L ger klartecken för att fortsätta kommer den även presenteras för styrelserna för att få feedback. Har haft möte med UA (utbildningsansvarig, Magda Smeds) på LinTek tillsammans med Andreas och diskuterade då bl.a. utbildningsavtalet. Har tillsammans med Frida, Felicia, Julia, Victor, Andreas, Marcus och Kristin formulerat äskningar till nästa år och lämnat in till Matts Karlsson.

2 Har tillsammans med Felicia varit nere i arkivet och undersökt M-sektionens förhållande till LiU Store för att kunna boka in ett begärt möte med projektledaren. Har deltagit i invigningsceremonin av CreActive tillsammans med Frida och Julia och representerat sektionen. Meddelar att alla ettans embakonton nu har ordnats. Felicia Bindekrans, Vice Ordförande Har letat i arkiven med Amer efter beskrivning av sektionens koppling till LiU Store samt haft kontakt med utskott som har visat intresse för att arrangera pubar med Pub- M. Har tillsammans med Frida och de ledamöter som har äskat gått igenom dessa så att allt stämmer. Har genomfört Majken Kick-off 1.0 och Majken Kick-off 2.0 där följande har bestämts: Mat och dryckansvarig Kristin med hjälp av Marcus Aktivitet/lekansvarig Victor med hjälp av Julia och Maja Diskussionsansvarig Amer, ska sammanställa ca 8 frågor som ska diskuteras Boende och transport Felicia och Anton Marknadsföring Hiren och Jenny Affischer och banners ska vara uppe till 26/9. Pris, datum, information om biljettförsäljning samt vad som ingår ska då framgå. Biljettförsäljning kommer att ske i Combi v.41. Hiren fixar ett anmälningssystem till detta. Den 16/10 ska informationsmail ut till deltagarna. Josefine Strömsrud, Sekreterare Har sedan sist haft två möten med MAktU, bland annat ett långt planeringsmöte där framförallt hösten har planerats. Första aktiviteten blir en klädbytardag 15/10 i skrivsalen. Har även haft kontakt med olika lokaler och catering för M-Aktivas samt renskrivit protokoll från förra mötet. Har haft möte med valberedningens valberedning samt den nuvarande valberedningen. Har även planerat in utskottsintervjuer vilka kommer hållas imorgon tillsammans med Anna. Frida Christensen, Kassör Närvarade ej på mötet Marcus Lundmark, Internationellt Ansvarig Har sedan förra mötet tillsammans med utskottet planerat och nästan utfört den första masteraktiviteten. Den har dock flyttats till imorgon onsdag istället pga dåligt väder. Datum och plats för utlandsstudieinformation har satts till 1 oktober kl i C1. Meddelar att sektionen har fått sin första utländska sektionsaktiva i form av masteransvarig i IntU. Har även haft intervjuer till den vakanta platsen i utskottet.

3 Har haft möte med valberedningsvalberedningen och skrivit äskningar. Ber samtliga ledamöter att översätta sina arrangemang till engelska så att dessa kan spridas till masterstudenterna. Victor Norberg, Marknadsföringsansvarig Har under senaste veckan fått in ansökningar till utskottet och planerat in dessa tillsammans med PR- och besöksgruppsansvariga. Har kollat över budget och äskningarna till 2014 vilka har justerats och förklarats. Har ändrat och försökt få maillistorna rätt till utskotten, samt satt igång arbetet med att skapa en projektgrupp med tvärmafu inför den gemensamma mässan. Har haft möte med MafU och planerade då in att åka till Norrköping 2 oktober för att marknadsföra sektionen för de som läser basår där. Hiren Kerai, Webbmaster Har bytt bakgrunder i Emba samt underhållit hemsidan och M-Tvn. Har även kodat en nomineringsenkät till M45. Har haft möte med utskottet och ska ha kick-off med dem på torsdag (19/9). Jenny Strömberg, InfoChef Har sedan förra mötet jobbat med M45-annonseringen, straffregistret och valberedningsvalberedningen. Har även hållit och planerat intervjuer till utskottet. Meddelar att maillistorna nu ska fungera och påminner alla om att läsa igenom material som skickas tillbaka för kontroll noga. Julia Persson, Näringslivsansvarig Har haft möte med NärU och börjat jobbat med ett nyhetsbrev som ska skickas ut varje månad. I samband med detta kommer sektionens samarbetspartners kontaktas för att samla in deras nyheter. Flyttat jobbsidan på hemsidan så att denna nu ligger under medlem och varit på invigning av CreActive med NärU. Lokalen kan vara intressant för eventuella kvällsevent. Har även äskat för ett mindre, spetsat event som förhoppningsvis kommer kunna genomföras med en mindre grupp i vår. Har varit på möte med Näringslivsrådet och ska ha möten med detta ungefär en gång i månaden för att bolla idéer, prissättning m.m. Diskuterat med Sandvik om/hur de ska dela ut priser på Le Mans istället för under Styrets kväll, samt mailat med Scania om kommande event och marknadsföring. Har även pratat med Combitech om möjligheten för dem att informera studenterna på masterinriktningen Aeronautical Engineering om deras metod Model Based Design som är i spetsen av hur man arbetar inom flygkonstruktion.

4 Har haft möte med M-Case och diskuterat vad de ska arrangera under hösten samt när. Det diskuterades även hur de ska marknadsföra sig och genom vilka kanaler. Marknadsföringen kommer ske i samband med NärUs måndadsbrev och eventen kommer marknadsföras genom Maskinteknologsektionens facebooksida. Anton Östlund, Intendent Har haft Majken Kick-off med Felicia, se ovan. Har även köpt bordskivor till Embassaden samt gjort om benbeställningen. Utfört övriga intendentsysslor. Kristin Ulding, Alumniansvarig Har hjälpt M-Yran att kontakta ABB som tyvärr inte har tid i december men är väldigt intresserade av ett event med sektionen. Kontakten har överförts till Julia. Håller även på och hjälper industrikompetens att lägga in ett karriärerbjudande under en ny flik för just detta i alumnidatabasen. Har påmint om att söka utskott genom klassrumsbesök samt tagit hand om utskottsansökningar till AlumnU. Har varit på möte med gamla valberedningen, gjort reklam för årets alumner samt äskat pengar. Erik Claesson, Festmaskinist Har varit på FF-möte med de andra festericheferna och uppdaterades där om både kommande och genomförda fester. Har även haft FM-möte där Le Mans diskuterades. William Chung, Phadderigeneral Haft möte med MPiRE och övriga generaler samt börjat utvärdera Nolle-P. Har även börjat förbereda dokumentation till nästa år, en pub som MPiRE ska arrangera 11/11, nollefilmen och en familjehelg. Maja Carlsson, BästEmma Har tillsammans med EMMA planerat inför höstmiddagen och genomfört biljettsläpp, det finns fortfarande några biljetter kvar som säljs imorgon (18/9) i T23. Har även planerat in en ölprovning med industrikompetens 2/10. Ölprovningen riktar sig främst till årskurs 3-5 och kommer hållas på Villevalla. Planerat inför EMMAs höstmöte som kommer hållas 6 november. 8. Uppföljning av föregående möte Anton meddelar att läsken kom men att elpanelerna ännu inte fungerar som de ska. Varken Andreas, Julia eller Frida närvarade varför det inte kunde avgöras huruvida klassrumsbesök hos M3D har genomförts eller ej. Amer har inte fått svar angående föreläsningsförfrågan som diskuterades under föregående möte. 9. Revisorn har ordet Närvarade ej

5 10. Alumnifond Kristin berättar att både I-sektionen och LiU har speciella fonder där deras alumner kan sätta in pengar som gåvor eller för specifika events. Kristin föreslår därför att sektionen ska införa ett stödmedlemskap för alumner men att något då bör erbjudas i utbyte. En diskussion förs kring vad som ska erbjudas alumnerna, vilka belopp som ska föreslås samt hur pengarna ska användas. Styrelsen finner att de ej har tillräcklig kunskap för fortsatt diskussion och ber därför Kristin återkomma med fullständigt underlag där förslag på olika nivåer av stödmedlemskap bör ingå. 11. Combi/stålis-förslag Det tas upp att Stålkulan inte alltid öppnas vid åtta som sig bör för att medlemmarna ska ha tillgång till rummet. Möjligheten att installera ett kodlås diskuteras, detta är dock inte ett alternativ. Det föreslås därför att den ledamot som är ansvarig för combi även ansvarar för att stålkulan låses upp varje morgon vid åtta. Det beslutas: att den som är ansvarig för combitoret är ansvarig för att stålkulan låses upp. 12. Uppsalautbyte Olika alternativ kring vad som ska erbjudas i utbyte diskuteras, däribland förköp till kravall, att anordna en skytte-c fest, bjuda in till M45 och att se till att Uppsalastudenterna kommer in på ölstopet. I nuläget är inte arrangering av bostad förväntat åt något håll. Vidare diskussion bordläggs till svar från EMMA. 13. Övriga frågor 13.1 Facebooksida MAktU MAktU frågar om de kan skaffa en egen facebook-sida likt Pub-M för att marknadsföra sina evenemang. För- och nackdelar diskuteras, där fördelarna bland annat är att utskottet kan bli synligare samt att ansvaret inte behöver ligga på sekreteraren, och nackdelarna bland annat innefattar en oro över att sidorna blandas ihop och att sektionen ändå behöver marknadsföra eventen för att nå fler medlemmar. I slutänden beslutas det att styret önskar en mer levande facebooksida till sektionen och att MAktU ska marknadsföra sina event genom denna. 14. Nästa möte Tisdag kl. 17:15 i R Dagens Vicedomsord Hellre tjock och glad än ledsen och smal. 16. Mötets avslutande Felicia Bindekrans förklarade mötet avslutat.

6 Josefine Strömsrud, Sekreterare Amer Ali, Ordförande Marcus Lundmark, Justeringsperson

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår

1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår 1 / 26 Informationsgruppens mötesanteckningar Göta Studentkår INFORMATIONSGRUPPENS MÖTEN Informationsgruppen är en av de två arbetsgrupperna som inrättats i arbetet med sammanslagningen. Informationsgruppens

Läs mer

Bästa UF-företag. 2006-2007 Västmanland. Rådgivare: Mattias Hammar Lärare: Mikael Lenneman. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt

Bästa UF-företag. 2006-2007 Västmanland. Rådgivare: Mattias Hammar Lärare: Mikael Lenneman. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt Bästa UF-företag 2006-2007 Västmanland Rådgivare: Mattias Hammar Lärare: Mikael Lenneman Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt ABB Industrigymnasium Innehållsförteckning 1 VD-rapport... 3 1.1

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer