Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5)."

Transkript

1 Mötesprotokoll Datum: Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Andreas Hallesjö, Anton Östlund, Erik Claesson, William Chung, Maja Carlsson, Erica Tomaszewski 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. 3. Val av sekreterare Josefine Strömsrud valdes till sekreterare. 4. Val av justeringsperson Anton Östlund valdes till justeringsperson. 5. Adjungeringar Inga adjungeringar. 6. Fastställande av dagordningen 18 lades till och dagordning fastställdes sedan i sin helhet. 7. Rapporter och meddelanden Amer Ali, Ordförande Har varit på möte inför nämndmöte med Andreas, vice snordfarna och utbildningsansvarig på LinTek. Var även på nämndmötet och presenterade där M- YRAN som mottogs väl. Har pratat med projektledaren för M-YRAN och Frida angående budget för M-YRAN. Ska även träffa Juristgruppen imorgon (24/5). Har anmält en takläcka i A-huset. Felicia Bindekrans, Vice Ordförande Har mailat Anna-Karin Unger om äskning av pikétröjorna, missförstånd i kommunikationen angående grön sektion har lett till att ett definitivt svar ännu ej har mottagits. Har valt ut nya utskott och haft möte med AMO för att träffas och diskutera AMOs innerbörd. Har även haft möte med ordförande och vice ordförande i pub-m och

2 planerat in pub-datum det kommande året. Ska på Kickoff/Fuckoff med PubM på fredag (24/5). Josefine Strömsrud, Sekreterare Har sedan sist rättat föregående mötes protokoll och publicerat som vanligt. Har även tillsatt M-Aktu 13/14, haft ett första möte samt fixat en dropbox med material från föregående år som de nya utskottsmedlemmarna har fått ta del av. Frida Christensen, Kassör Har betalat fakturor och gått igenom bankkonton samt hur mycket pengar som har funnits på dem under året för att beräkna likviditeten. Letat manual till kassaskåpet utan resultat. Har träffat föregående kassörer och utbytt erfarenheter samt gått igenom M-YRANs budget. Representerat på Hemliga. Marcus Lundmark, Internationellt Ansvarig Haft möte med La Cux om förgående år och bland annat diskuterat vad som var bra och vad som var dåligt. Har haft mailkontakt med nya utskottet och börjat undersöka hur det ser ut för mastersstudenterna som kommer i höst. Suttit i Combi samt anmält trasigt fönster i stålkulan. Victor Norberg, Marknadsföringsansvarig Har varit på middag med tvärmafu och kommunikatörerna där i princip alla sektioner närvarade med både gamla och nya representanter. Det var mycket bra diskussioner som kommer att leda till ett förbättrat samarbete sektionerna emellan och med LIU gällande marknadsföringen. Har även planerat in en liten hängdag innan sommaren med det nya utskottet för att diskutera och lära känna varandra bättre. Ska idag på avslutningsmiddag med årets Mafu. Hiren Kerai, Webbmaster Har fixat nya programvaror i Combitoret och gjort diverse uppdateringar på hemsidan. Har även börjat koda nolleenkäten åt MPiRE samt påmint embassadörerna om behörighet för övriga ledamöter till filbyter. Jenny Strömberg, InfoChef Har sedan sist pratat med embassadörerna om massutskick. Föreslår att det diskuteras mer under sommarträffen vilka utskick som ska godkännas. Har även haft kontakt med Ronny på Stingprofil, fått en offert på pikéerna och kollat upp priset på de gamla tröjorna. Försöker få in avgående styrets tröjor till combitoret för storleksprovning. Har även gjort i ordning de enskilda bilderna till hemsidan. Julia Persson, Näringslivsansvarig Bestämt träff med alla inom sektionen som har kontakt med näringslivet.

3 Andreas Hallesjö, Studienämndsordförande Har tillsammans med Amer varit på möte inför nämndmöte med vice Snordfarna och utbildningsansvarig på LinTek samt närvarade på nämndmötet. Anton Östlund, Intendent Har fortsatt undersöka renoveringen i embassaden samt beställt papper till combitoret. Kristin Ulding, Alumniansvarig Har skickat mail till adepterna i mentorskapsprogrammet, väntar nu på svar och ska sedan skicka ut ett mail med lite tips inför sommaren till alla deltagande. Har även varit på tvärmöte med övriga alumniansvariga på LiTH där det bland annat diskuterades en gemensam alumniträff i Göteborg eftersom deltagandet där brukar vara sämre. Som exempel kan nämnas att I-sektionen hade 2 deltagande där jämfört med Stockholm där de har uppåt 100 deltagare. Erik Claesson, Festmaskinist Har arrangerat Hemliga ÄvMtyret. Varit på FF-möte och bland annat satt datum för Le Mans och Ölstopet. Har haft möte med William angående nolle-p samt möte med övriga FM där Hemliga utvärderades och Le Mans började diskuteras. William Chung, Phadderigeneral Har fortsatt som vanligt genom att ha möten och hålla kontakten med diverse föreningar. Det börjar ordna upp sig inför nolle-p. Maja Carlsson, BästEmma Hade lunchmöte i tisdags, har börjat planera höstmiddagen och inför nolle-p. Har även haft möte med Carl i MPiRE om nolle-p. Har invigt Yvette. Embassadör Inga embassadörer närvarade 8. Uppföljning av föregående möte Alla har läst Fridas dokument. Anton har vidarebefordrat mått till Jenny och Jenny har gjort en skiss men med reservation för mätfel på 1 m. Jenny har fått offert från Stingprofil (se 11). Alla har läst handlingsplanen för grön sektion. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 9. Revisorn har ordet Ska medverka på mötet med juristerna imorgon. Trevlig sommar! 10. Uppföljning samarbetsförklaring Saknar fortfarande ett par underskrifter, den har därför inte lämnats ut än. En diskussion förs kring C- och D-sektionens sammanslagning. 11. Uppföljning av representationskläder Jenny har haft kontakt med Ronny på Stingprofil men på grund av missförstånd, framförallt angående schablonkostnader, finns ingen slutlig offert. William meddelar

4 att det finns ett standardiserat pris för namntryck vilket tidigare har varit 180 kr/st. Han rekommenderar också personlig kontakt. Enligt Stingprofil kostar den ekologiska pikétröjan 159: - och de två oekologiska kostar 139: - respektive 159: -. Då den ekologiska tröjan inte är dyrare än de oekologiska diskuteras det huruvida en äskning ska genomföras och det föreslås att äska pengar för trycket Grön sektion. Samtliga ledamöter ska prova de tröjor som finns i combitoret och välja storlek utifrån det. Det finns ett dokument i dropboxen under Info-C som ska fyllas i innan onsdag (29/5). Det beslutas: Att det ska stå Grön sektion på tröjan, att alla ska prova ut storlek och fylla i dokumentet senast 29/5 samt att Jenny ska genomföra beställningen. 12. Utskott En genomgång av hur det har gått med utskottet och hur många platser som har lämnats. Totalt finns 20 platser kvar som kommer tillsättas i höst. 13. Embassaden Anton har gjort en tredje budget som bygger på att utföra renoveringen stegvis. Antons föreslag består i att måla, polera golvet samt att byta soffor, hyllor och de kvadratiska borden innan skolan börjar. Jenny föreslår att handtagen i köket byts, inget beslut tas i frågan. Renovering uppskattas ta max två dagar för de 10 tillgängliga ledamöterna veckan innan nolle-p. Det beslutas: Att golvet ska bonas, väggarna ska målas och sofforna och vägghyllorna ska bytas. 14. Grön sektion Samtliga ledamöter presenterade förslag för hur arbetet mot en mer hållbar sektion kan utvecklas. Förslagen inkluderade bland annat att byta ut M-Bilen mot en diesel-bil, minska engångsartiklar vid events, plantera träd, anordna lunchföreläsningar med ekologisk mat samt minska onödiga utskrifter och tryck. Frågan kommer behandlas vidare under sommarträffen. 15. M-YRAN M-YRANs preliminära budget presenterades. Det framgår att det krävs ett minimum på tio företag för att projektet ska gå runt ekonomiskt. Flera av de kontaktade företagen uttrycker att projektgruppen är ute i väldigt god tid och ber dem återkomma efter sommaren. Det diskuteras huruvida den hårda deadlinen bör skjutas på men då flertalet företag redan är positivt inställda till arrangemanget tas inget nytt beslut i frågan. 16. Delegation av beslut Det beslutas: att beslutsrätten delegeras till ordförande, som innan beslut ska föra en diskussion med berörda ledamöter, under perioden 1 juni-13 augusti. 17. Posten i sommar Amer föreslår att han ansvarar för posten.

5 Det beslutas: Att ordförande ansvarar för posten fr.o.m. 1 juni t.o.m. 13 augusti. 18. Filminspelning En diskussion om tilltänkt rekvisita förs. Efter att ny information framkommit konstateras det att frågan kan bordläggas till senare möten. 19. Övriga frågor 9.1 Nolle-P DC kommer att meddela vilka två dagar märkesbacken får målas, sannolikt runt augusti. Det beslutas att de ledamöter som inte redan är upptagna ska vara i Linköping och tillgängliga för renovering och märkesmålning från och med 14 augusti. Maskinmärket diskuteras, det befintliga märket i märkesbacken är en blandning mellan sektionsmärket och programmärket. Det framkommer att vid tillägg av märken måste DC kontaktas. 9.2 Bilder på embassaden Hiren önskar få in bilder på utskottsmedlemmarna till hemsidan. Det föreslås att man istället sätter en deadline för när bilderna ska vara klara efter att hela utskottet är tillsatt och att de gamla bilderna som inte är aktuella helt sonika tas bort. Hiren ska även byta bilden på EMMA-föreningens styrelse. 9.3 Förfrågan angående nolle-p William presenterar en förfrågan för styrets lekkväll. YF undrar om de får komma och gyckla vilket de tillåts göra. 9.4 Pikétröja till BästEmma Jenny frågar om en tröja ska beställas till BästEmma också då hon sannolikt kommer ingå i styrelsen i höst. Det konstateras att en tröja inte kommer vara svår att beställa i efterhand och det kommer därför göras när det är aktuellt. 9.5 Facebook-sida Victor berättar att de planerar att ta bort den facebook-sida som tidigare har använts för marknadsföring mot gymnasiestudenter och istället använda sektionens allmänna facebook-sida. Detta för att få en enhetlig bild och för att de nya studenterna ska kunna ta del av mer information. En diskussion har först med Info i MPiRE som kommer dölja alla inlägg och bilder som rör phadderiet. Ett önskemål från ledamöterna är att den som publicerar material via sidan är tydlig med om information är riktad mot gymnasieelever eller sektionsmedlemmar. Det lyfts även att sektionens hemsida behöver uppdateras nu när utskotten är tillsatta för den här gången. 20. Nästa möte Nästa möte hålls i augusti, datum kommer meddelas via mail. 21. Dagens vicedomsord I förrgår var idag i övermorgon. Igår var idag imorgon. I övermorgon är idag i förrgår. Imorn var idag igår. Men det är bara nu som är idag.

6 22. Mötets avslutande Amer Ali förklarade mötet avslutat. Josefine Strömsrud, Sekreterare Amer Ali, Ordförande Anton Östlund, Justeringsperson

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH FILIP BENGTSSON NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM MOA ERIKSSON CHRISTOPHER FORMSARK JACOB FREDRIKSSON

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 Närvarande: Maria Valeur, vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Norna Werner, Stockholm Tora Borén, Örebro Rayma Avecedo, Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Alexander

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani Logistiksektionens styrelsemöte 2014-11-11 Tid: 17.15 19.20 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer