6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet."

Transkript

1 Mötesprotokoll Datum: Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja Troberg, Gustav Årre, Benjamin Gredeson, Jesper Kalldin, Matilda Andersson och Anders Oldermark. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande. 3. Val av sekreterare Anna Allerth väljs till sekreterare. 4. Val av justeringsperson Linnea Svanström väljs till justeringsperson. 5. Adjungeringar Inga adjungeringar görs. 6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. 7. Rapporter och meddelanden Styrets gemensamma RoM Har varit på EMMs tackhest, planerat inför Majken och varit riktigt snygga på kort! Alexandra Sterne, Ordförande Varit på möte med LinTek angående äskningar, varit på SOFT-möte, haft möte med föregående ordförande Erik Helander, reviderat äskningar, haft möte med vice, samt varit på nämndmöte och där presenterat äskningar. Har även förberett detta möte och skickat ut en kallelse. Albin Mannerfelt, Vice Ordförande Har varit på möte med Alex och Filip. Har gjort en kallelse till vinter-och vårmötet. Har planerat inför Majken och skickat ut inbjudan.

2 Anna Allerth, Sekreterare Har färdigställt och justerat höstmötesprotokollet samt protokoll från föregående styrelsemöte. Har bestämt tid för träff med lokalansvariga för M-aktivas. Har haft möte med AktU där detaljplaneringen inför julmyset har startat. Kommer att skickat ut en undersökning bland Styret där en röstning på förslag till Mojängen ska genomföras. Anna Olausson, Kassör Hart skickat och betalat fakturor, fortsatt kolla upp ny myntbankning. Har bokfört oktober, kollat att bokföringen stämmer med verkligheten, ordnat med kassor för heltidssitsen och Majken. Har varit på äskningsmöte med Lintek och korrigerat äskningen samt betalat SMART. Malin Fredriksson, Studienämndsordförande Har varit på UU-möte där verksamhetsplanen och olika fokusgrupper diskuterades. KURT, det digitala kursvärderingssystemet kommer att tas bort och ersättas av ett annat system. Även It's learning kommer att ersättas med ett annat system. Har varit på nämndmöte och börjat läsa igenom de kursutvärderingar som kommit in. Benjamin Gredeson, Marknadsföringsansvarig Har beställt pennor för marknadsföring av sektionen. Katalogen har kommit, är under granskning och ska beställas exemplar i slutet av månaden. Planering av tjejbesök fortsätter och PR-gruppen genomförde ett lyckat besök här i Linköping. Köttbulleinformationen blev lyckad. Har suttit i CoMbi och har pratat med andra sektioners marknadsföringsansvariga om gemensamma aktiviteter såsom gemensam infokväll för basårseleverna med deras styrelse. Sonja Troberg, Näringslivsansvarig Har hållit i ett kvällsevent Solvina och lunchföreläsning med Skill. Inom utskottet har dokumentation av rutiner och erfarenheter startats för att lära sig bättre till framtiden. Sökningen till sponsorer av mikrovågsugnar har påbörjats. Gustav Årre, Webbansvarig Har gjort ett antal webbformulär till bland annat lunchföreläsning med Toyota och Majken. Har fortsatt med Veckans alumn och fixat en mobilanpassad variant av embassaden.liu.se. Har tittat på olika mjukvaror för att skapa mobilapp av nuvarande wordpress-system. Har uppdaterat texter på hemsidan, lagt till bilder på förstasidan och lagt upp nyheter. Har varit på möte med Agnes i valberedningen angående

3 system för nominering av ordförande och MPiRE samt suttit i Combi och tagit emot anmälningar till Majken. Per Randell, Internationellt Ansvarig Information om att uppdaterat medlemskap på hemsidan bör finnas på engelska. Från Liu ut i världen-veckan har nu genomförts och en uppdaterad karta är nu uppsatt i Embassaden. Filip Jöndell, Intendent Har uppdaterat maillistor. Stålkulan är nu färdig och öppen för sektionsmedlemmar! Linnéa Svanström, Alumniansvarig Fixat på hemsidan, under alumnifliken och den engelska delen. Samt uppdaterat utskottsinfo. Har haft möte med utskott och planerat inför kommande alumniträff den 5 december på Villevalla. Har haft möte med tidningsansvarig för tidsplanering. Inför LARM den 31 januari planeras ett event och en pub ska genomföras tillsammans med pubm den 5 april. Jesper Kalldin, Festmaskinist Har städdag på VTI idag. Brandfilt och första-hjälpen låda efterfrågas. Anders Oldermark, Internrevisor Har inget att tillägga. Sara Nilsson, InfoChef Fotografering till skolkatalogen har skett och hoodies kommer att dröja ytterligare då en blivit senare beställd. Har fortsatt arbetet med Manualen. Matilda Andersson, BästEmma EMMA har haft sitt höstmöte där ett par ändring i stadgarna röstades igenom. Planering inför julpuben fortsätter och lunchföreläsning med Combitech kommer att ske den 27 november. Datum för EMMAs 40- årsjubileeum är satt till den 2 mars. 8. Uppföljning av föregående möte Föregående protokoll lades till handlingarna. 9. Revisorn har ordet Revisorerna har ingenting att kommentera, men tycker att det är bra att vi lyckats få igenom alla de äskningar vi lämnat in. 10. Utöka EMM Alexandra förklarar bakgrunden kring utökningen av en klass på EMM då utbudet av kurser i högre årskurser förutspås bli litet då många olika kurser ges. En diskussion förs kring möjligheten att genomföra Nolle-p med ytterligare en EMM- klass. Phadderigeneralen anser att det är möjligt

4 att genomföra Nolle-p, men att utrymmesproblem kommer att uppstå då för stora klasser ska samläsa kurser. Frågan kommer att tas upp i vår igen, då den på nytt hinner väckas innan beslut ska ske. 11. Måldokument och verksamhetsplan Styrets halva verksamhetsår har passerat och en översikt behöver göras för att säkerställa att arbetet sker i rätt riktning. Alexandra vill väcka uppmärksamhetenen och påminner om att respektive styrelsemedlem ska läsa styrdokumenten och i sitt arbete se till att efterfölja dokumenten. Sektionens ändamål enligt stadgarna läses upp av Alexandra. En diskussion kring årlig uppdatering av sektionsmedlemskap sker, då det framkommit att det ej är ett krav från LUST. 12. Majken Planering inför Majken diskuteras. Nästa torsdag vid 17:15 ska allting planeras klart och ansvarsgrupperna fortsätter till dess sin egen planering. 13. Julkalender Julkalendern diskuteras och Styrets eventuella bidrag. Styret har fått inbjudan att delta i D-sektionens julkalender. 14. Övriga frågor Utvecklingssamtal ska snart genomföras för att förbättra arbetet. Arbetsbelastningen är speciellt viktig att diskutera. Alexandra och Albin håller i utvecklingssamtalen. Mastersstudenter på heltidssitsen diskuteras och Styret ställer sig positivt till att de ska bjudas in till sittningen. Kobrasystemet eller liknande funktion diskuteras för att kunna använda liu-kort vid anmälning till olika event. Filip ger som förslag att Styrets visioner ska finnas med som en budgetpost för nästa år, för att förenkla genomförandet av nya idéer. 15. Nästa möte Torsdag kl Mötets avslutande Alexandra Sterne förklarar mötet avslutat.

5 Anna Allerth, Sekreterare Alexandra Sterne, Ordförande Linnea Svanström, Justeringsperson

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH FILIP BENGTSSON NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM MOA ERIKSSON CHRISTOPHER FORMSARK JACOB FREDRIKSSON

Läs mer

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Under mötet kommer även programnämnden och LinTek att delge sektionen aktuell information om utbildningarna och universitetet.

Under mötet kommer även programnämnden och LinTek att delge sektionen aktuell information om utbildningarna och universitetet. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 1 212-2-2 Tid: Måndag 2 februari kl 17.15 Plats: C4, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 11/12 Programnämndsordförande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani Logistiksektionens styrelsemöte 2014-11-11 Tid: 17.15 19.20 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer