Säkerhetsklimat i vård och omsorg och dess betydelse för personalsäkerhet och patientsäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsklimat i vård och omsorg och dess betydelse för personalsäkerhet och patientsäkerhet"

Transkript

1 Säkerhetsklimat i vård och omsorg och dess betydelse för personalsäkerhet och patientsäkerhet Mats Eklöf Leg psykolog, docent Pernilla Larsman Anders Pousette Marianne Törner Psykologiska institutionen och Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet

2 Bättre psykosocial arbetsmiljö hänger samman med bättre säkerhet för både patienter och personal

3 Studiens upplägg och metod Enkätstudie Kvalitativ intervjustudie Bland sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i V:a Götaland

4 Det finns inga individer, bara individer i ett sammanhang Vi styrs av signaler från omgivningen Chefernas agerande Normer Konsekvenser Regler och rutiner Vi styrs av organisatoriska förutsättningar Som tillsammans bildar sociala KLIMAT i grupper och organisationer

5 Säkerhetsklimat Psykosocialt säkerhetsklimat Teamklimat Psykosocial arbetsmiljö

6 Personalsäkerhetsklimat Ledning och medarbetare prioriterar och har kunskap om säkerhet Medarbetardelaktighet vid beslut som rör säkerhet Kommunikation med och förtroende för kollegor Förtroende för rutiner och system Man söker problem snarare än syndabockar

7 Patientsäkerhetsklimat Ledning och medarbetare prioriterar och har kunskap om säkerhet Öppen kommunikation. Teamwork Fungerande kommunikation och samarbete mellan enheter och områden Man söker problem snarare än syndabockar

8 Psykosocialt säkerhetsklimat Ledningen prioriterar psykosociala frågor Ledningen kommunicerar tydligt till medarbetarna att psykosocial arbetsmiljö är viktigt Det finns rutiner för att fånga upp problemsignaler Ledningen är öppen för problemsignaler Ledningen reagerar aktivt vid psykosociala hälsoproblem

9 Teamklimat Det finns tid och rum för teamarbete Öppen och fri kommunikation om jobbet Prestigelöshet Engagemang runt gemensamma mål Kvalitetsengagemang Nytänkande uppmuntras

10 Psykosocial arbetsmiljö Balansen mellan kraven och resurserna i arbetet

11 Bra klimat, sammanfattningsvis Ledningen och personalen har kunskap om och prioriterar i sin praktik Säkra och hälsosamma sätt att jobba Balans mellan krav och resurser Möjligheterna att utveckla teamwork

12 Enkätstudien Enkäter till ca 2000 sköterskor och ca 300 läkare vid 150 vårdenheter Personalsäkerhets och patientsäkerhetsklimat Psykosocial arbetsmiljö: Krav och resurser Tillit till chef Sammanhållning Säkerhetsbeteende

13 Bra psykosocial arbetsmiljö Bättre Patientsäkerhetsklimat Tillit till chef Bra gruppsammanhållning Bättre Personalsäkerhetsklimat (Pousette, Eklöf, Larsman,Törner, 2012) M. Törner, 13

14 Med hanterbara arbetskrav hinner man följa alla regler, medan höga arbetskrav kan öka behovet av delaktighet och initiativ Rutiner och regler följdes mer där det Var bättre balans mellan kraven och resurserna i verksamheten Där samarbetet var bättre Där man hade mer förtroende för sin chef Där det fanns ett positivare säkerhetsklimat Där kraven var högre fanns också mer av personals initiativ för säkerhet Som var beroende av resurstillgång och bra samarbete

15 Intervjustudien Intervjuer 12 ssk, 11 usk, 13 läk. Fenomenografisk metod. 4 fokusgruppsintervjuer Negativa och positiva kritiska händelser Ca 200 kritiska händelser De flesta handlade organisationsförhållanden och samarbete Kvalitativ tematisk analys

16 Negativa kritiska händelser exempel Felmedicineringar Patientdokumentation i kaos Missförstånd vid kommunikation av patientinfo Försvunna testresultat Läkare utför kirurgi som de inte behärskar Patienter skickas fram och tillbaka Våldsamma patienter och anhöriga Sjukhusledning tvingar enhet ta emot smittsam patient Välfungerande verksamhet förstörs av högre ledningsbeslut

17 Effekter i de negativa händelserna Patienter Fall Infektioner Felaktig undersökning, diagnos och behandling Personal Stress Nedsatt tankeförmåga Sämre social förmåga Ångest, oro, utmattning Cynism Upplevelse av att vara exploaterad Minskad arbetsmotivation Personalflykt, sämre samarbete Störd vila och återhämtning Kränkningar och våld Fysisk överbelastning Infektioner, stick- och skärskador

18 Positiva kritiska händelser exempel Senior läkare uppmuntrar ST-läkare att trots lång kö inte gå på rutin utan noggrant undersöka medvetandepåverkad prostituerad missbrukare. Stroke. Sköterskor hjälper varandra och läkare med kunskap och praktisk hjälp Sköterskor ges tid att följa forskningen inom området Man skapar utrymme för samtal och reflektion Tur: dödsfall kunde undvikas genom att två skiftlag var närvarande vid avlösning

19 Effekter i de positiva händelserna Bättre säkerhet och vård för patienten Yrkesstolthet Upplevelse av att ha gjort något viktigt och meningsfullt Känsla av kontroll

20 Obalans mellan krav och resurser skapade risker för både patienter och personal Stressrelaterad funktionspåverkan och misstag på grund av höga kvantitativa och kvalitativa krav Uppgivenhet på grund av stress eroderar det individuella ansvarstagandet Tids- och platsbrist skapade risker oberoende av personalens funktionsnivå Otillräckliga resurser för informationshantering

21 De psykosociala kraven Tidspress och stor arbetsmängd Kognitivt krävande uppgifter: Kunskap och information Emotionellt krävande arbete Formellt ansvar Motstridiga krav; många intressenter

22 De psykosociala resurserna Individernas och gruppernas funktionstillgång Tid och personal Fungerande teknik Adekvata rutiner och system Motiverande och omväxlande arbete Utvecklat teamklimat Samarbete och ledarskap Organisatorisk stabilitet Organisatorisk rättvisa

23 Riskacceptans är en del av de professionella normsystemen När det gäller personalens hälsorisker Stressbelastning Störd återhämtning Fysisk överbelastning Negativt funktionspåverkad personal medför patientrisker

24 Fragmentering och specialisering Krav på fungerande kommunikation mellan personer och avdelningar Fungerande kommunikation och koordinering centralt viktigt Misstag vanliga Ständiga läkarbyten Att bli av med snarare än att bota patienten

25 Omorganisationer, tillfällig personal och personalomsättning kan förstöra teamwork och förtroende Rutiner, system och teknologier kan inte kompensera teamwork Komplexiteten är för stor

26 System och rutiner kan inte eliminera all risk De kan vara bra men är känsliga för resursbrister: tid och funktionsnivå Dokumentationssystems ofullkomlighet Luckor behov av andra media Icke-kompatibilitet Opålitlig information

27 Den högre ledningen kan riskera säkerheten Nedskärningar och omorganisationer förstör teamworkresurser Otillräckliga satsningar på kompetensutveckling Orealistiska resursberäkningsmodeller Informationsfiltrering, ja-sägande och organisationspolitik

28 Samarbete på enhetsnivån för stöd och utvecklingsarbe för att hantera stress och skapa säker vård Arenor Förtroende Öppen kommunikation Gemensamma mål Tydliga roller Aktiva chefer och seniora läkare Prestigelös atmosfär

29 Patientsäkerhet och personalsäkerhet går hand i hand God psykosocial arbetsmiljö bidrar till säkerheten Stressrelaterad funktionspåverkan riskerar säkerheten

30 Personalomsättning Tillfällig frånvaro eller ökat vårdtryck Lägre effektivitet Verksamhetsförsämring Underbemanning Tillfällig personal Överbeläggning Effektiviseringar Stresspåverkan Ökad belastning på fast personal Risk för försämrad patient- och personalsäkerhet Minskad tillgång till individuella o kollektiva resurser Skjuter ifrån sig ansvar Uppgivenhet Mindre teamwork Otillräcklig kompetens och osäkerhet om kompetens, minskad kapacitet till teamwork Störda flöden, förlängd vårdtid

31 Trivsel, låg personalomsättning Verksamhetsförbättring Tillräcklig permanent bemanning Kunskap om kollegers kompetens, hög kapacitet till teamwork Tillfällig frånvaro eller ökat vårdtryck Tillräckliga resurser Hög effektivitet Låg stress Måttlig belastning på fast personal Mindre överbeläggning God tillgång till individuella o kollektiva resurser Gemensamt ansvarstagande Stolthet Teamwork Väl fungerande flöden Hög patient- och personalsäkerhet

32 Utveckling av psykosocial arbetsmiljö Integrerat i daglig verksamhet snarare än programmatiska satsningar Lokalt teamwork för hantering av kraven och utveckling av verksamheten. Kompetens genom erfarenhet Tid och rum Öppenhet och prestigelöshet Mål och roller Tillräcklig stabilitet i organisationen Kräver resurser och ger resurser

33 Publikationer Törner, M., Eklöf, M., Larsman, P., Pousette, A. (2013) Säkerhetskultur i vård och omsorg. Rapport från Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Eklöf, M., Törner, M., Pousette, A. (2014) Organizational and social-psychological conditions in healthcare and their importance for patient and staff safety. A critical incident study among doctors and nurses. Safety Science 70, Pousette, A., Larsman, P., Eklöf, M., Törner, M (under review) The relationship between patient safety climate and occupational safety climate in health care a multi-level investigation.

Hur skapas bra säkerhet i vård och omsorg?

Hur skapas bra säkerhet i vård och omsorg? Hur skapas bra säkerhet i vård och omsorg? Marianne Törner Säkerhet, organisation och ledarskap, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Professor, Human Factors, inriktning

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Hållbart ledarskap i sjukvården ur ett individ- och organisationsperspektiv

Hållbart ledarskap i sjukvården ur ett individ- och organisationsperspektiv Hållbart ledarskap i sjukvården ur ett individ- och organisationsperspektiv Lotta Dellve och Ewa Wikström Arbets- och miljömedicin och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2006-05-11 I samarbete

Läs mer

Hållbart ledarskap i sjukvården

Hållbart ledarskap i sjukvården Hållbart ledarskap i sjukvården Utveckling av ledarskap och stödstrukturer ur individ- och organisationsperspektiv Lotta Dellve och Ewa Wikström I samarbete med: Gunnar Ahlborg, Mats Eklöf, Katrin Skagert

Läs mer

Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården

Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården Studiematerial Januari 2012 Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården med vinjetter om engagemang, stress, tidsanvändning, medarbetarskap och vårdpraktik Lotta Dellve (red) Ewa Wikström Stefan Tengblad

Läs mer

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?.

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?. 28 september 2013 Hot mot säkerheten och möjligheter till förbättring Konferensdeltagarnas synpunkter inför konferensen Patientsäkerhet teori och praktik den 3:e och 4:e sept. 2013 Synnöve Ödegård Vid

Läs mer

Stress i arbetet. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Stress i arbetet. På uppdrag av Stockholms läns landsting Stress i arbetet På uppdrag av Stockholms läns landsting Långvarig intensiv stress utan perioder av återhämtning orsakar allvarliga och kostsamma problem i dagens arbetsliv. Stress och psykiska påfrestningar

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa

Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa Psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? Examensarbete Våren 2012 Sektion för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och pedagogik Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv

Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv Linda Andersson C-uppsats i psykologi, inriktning

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Att känna att man är en fast man är två. Aktionsforskning om hur undersköterskor på en intensivvårdsklinik uppfattar och definierar delaktighet

Att känna att man är en fast man är två. Aktionsforskning om hur undersköterskor på en intensivvårdsklinik uppfattar och definierar delaktighet Urbana Studier Organisation och ledarskap III, ME110A Kandidatuppsats, 15hp 2011 Att känna att man är en fast man är två Aktionsforskning om hur undersköterskor på en intensivvårdsklinik uppfattar och

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter

Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter Den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter Edman, Elin Petersson, Marie Mittuniversitetet, Östersund Institutionen för Hälsovetenskap C-uppsats, Rehabiliteringsvetenskap 15 HP Juni 2011 Östersund

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Arbets- och miljömedicin Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING 27 3 Bakgrundsrapport Arbetsmiljö, Inflytande & Utveckling Inledning Denna rapport är en av de tre särskilda rapporter som bildar en bakgrund

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Uppdaterad 2008 Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö och Säkerhetsklimat

Psykosocial arbetsmiljö och Säkerhetsklimat INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Psykosocial arbetsmiljö och Säkerhetsklimat En explorativ studie på mindre flygplatser i Sverige Patricia Langenheim Andreas Lidebring Kandidatuppsats vt 2007 Handledare: Clemens

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Analys och kartläggning av Södersjukhuset ur ett HR- perspektiv

Analys och kartläggning av Södersjukhuset ur ett HR- perspektiv Kungliga Tekniska Högskolan, december 2010 Analys och kartläggning av Södersjukhuset ur ett HRperspektiv Anna Björnsdotter, Madelén Frykman och Francesco Passone INTRODUKTION Då en organisation ses utifrån

Läs mer

Hur implementeras och upprätthålls ständiga förbättringar och lean i en sjukhusverksamhet?

Hur implementeras och upprätthålls ständiga förbättringar och lean i en sjukhusverksamhet? Hur implementeras och upprätthålls ständiga förbättringar och lean i en sjukhusverksamhet? OSCAR FEHRM EMMA MÅRTENSSON MG101X Examensarbete inom Maskinteknik MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer