Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi"

Transkript

1

2 Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

3 Sidfot Datum 3

4 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till gränslöshet (Minskad rolltydlighet) Informationsteknologi

5 Verksamheten

6 Verksamheten & arbetsmiljön HÄR

7 Verksamheten & arbetsmiljön ALLTID HÄR

8 Arbetsmiljön är alltid närvarande och måste därför alltid stå i fokus

9 Psykosocial arbetsmiljö Samspelet mellan individen och arbetsmiljön och hur detta upplevs av individen (med fokus på den icke-fysiska miljön)

10 Krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990) Bild från

11 Ansträngnings-belöningsmodellen (Siegrist, 1996) Krav Skyldigheter Lön Bekräftelse Avancemang, trygghet Ansträngnin g Belönin g Motivation (överengagemang) Obalans kan man stå ut med om: -det inte finns några andra alternativ -obalansen ingår i en större plan -man är överengagerad i sitt arbete Motivation (överengagemang)

12 Konflikter och trakasserier Konflikter om uppgifter kan öka prestationen om känslor och som upplevs som personliga minskar prestationen innebär krav/ansträngning för alla inblandade Trakasserier definieras av individen innebär ett starkt hot om uteslutande ur gruppen, vilket evolutionärt innebär hot om överlevnad medför stark stress!

13 Socialt stöd Brist på stöd är lika ohälsosamt som rökning, fetma och högt blodtryck (House m fl., 1988) Stöd från chef Minskad risk för stressrelaterad ohälsa, hjärt- kärlsjukdom, & ryggbesvär Stöd från medarbetare Minskad risk för sömnproblem Högre arbetstillfredsställelse Högre arbetstillfredsställelse

14 Delaktighet Skapas genom sociala processer och dialog Honnörsordet vid hälsofrämjande arbetsmiljö Ledarskapet regisserar och dirigerar goda förutsättningar för social interaktion Individen har ett medansvar!

15 It takes two to tango! Ledarbeteenden påverkar medarbetarna, men ledarna är o<a än känsligare för medarbetarnas beteenden

16 Ledarskap och medarbetarskap (Liu m fl., 2010) +++ Förtroende för ledaren Arbetstillfredställelse Transformellt ledarskap Upplevelse av arbetsstress Tillit till egen förmåga Stressymptom

17 Kommunikationkittet i den psykosociala arbetsmiljön Symboler Kroppsspråk & gester Ord Mimik

18 Kommunikationdet viktiga kroppsspråket Bilder från

19 God kommunikation Öppenhet Lyhördhet Engagemang Bilder från h?p://www.nyteknik.se/nyheter/karriarar>klar/ar>cle ece i alla kommunika>va system Detta leder till ökad delaktighet hos medarbetarna!

20 Balanserad kommunikation Posi>v/Nega>v Andra ULorskande Förespråkande Själv

21 Balanserad kommunikation & psykosocial arbetsmiljö i offentlig sektor (Södergren m fl., 2011) Rolltydlighet ökades av Positiv och Utforskande kommunikation liksom att tala om sig Själva Stämning (stöd) ökades genom Utforskande kommunikation och genom att tala om sig Själva Välbefinnande och lärande (delaktighet) ökade genom Positiv kommunikation och genom att tala om Andra Engagemang (delaktighet) ökade genom tala om Andra

22 Hur skapa god psykosocial arbetsmiljö?

23 Hälsofrämjande arbetsmiljö

24 Vägen till arbetshälsa Arbets - platse n Jobbet Organisation Det goda arbetet Utformning av jobb Goda förutsättningar för att utföra jobbet Balans krav & förmåga Individen Hälsa Bild från Malin Bolin

25 Organisationens betydelse Struktur och arbetsfördelnin g Riskfaktorer Friskfaktorer Dessvärre oftast på individnivå!

26 Tydliga organisatoriska faktorer som avlastar och stöttar Klarhet i arbetsuppdrag, ansvar och befogenheter Ansvar och befogenheter följs åt Arenor för socialt stöd och kommunikation Tydliga kommunikationsvägar Minskar riskfaktorer Rollkonflikter Krav Hinder Främjar friskfaktorer Rollklarhet Kontroll Socialt stöd Bild från Malin Bolin

27 Friskfaktorer (Vingård, 2012) Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare Utvecklad kommunikation Samarbete/teamarbete Positivt socialt klimat Medinflytande/delaktighet Autonomi/ empowerment Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål Utveckling och växande i arbetet Lagom arbetstempo och belastning Erkännande Administrativt och personligt stöd Bra relationer till intressenter Bra fysisk arbetsmiljö

28

29 Vad säger remissen? 1 Syftet är att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö Riskbedömningar bör göras i samarbete mellan de som arbetar i miljön och de som har ansvar för den. Berörda arbetstagare kan bidra till både undersökningar och åtgärdsförslag med hjälp av sina erfarenheter För att chefer ska få tillgång till denna information krävs att de inte har för många underställda och att de kan upprätta väl fungerande sätt att kommunicera med medarbetarna. 5 SAM (räcker inte) Det gäller, menar AV, att arbeta mer offensivt och med större precision. Det innebär en satsning på såväl riskbaserade insatser som insatser med hälsopromotivt fokus. Mål för arbetet mot god organisatorisk och social arbetsmiljö är viktiga. Utan mål, ingen handling.

30 Vad säger remissen? PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 7 Arbetsgivaren ska ha mål som syftar till att främja god organisatorisk och social arbetsmiljö och se till att arbetstagarna känner till målen. Det bör finnas stödjande relationer, rättvisa förhållanden samt trivsel, engagemang och arbetsglädje ARBETSHÄLSA 9 Arbetsgivaren ska se till att arbetsuppgifterna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Arbetstagarna ska ha resurser för att utföra uppgifterna och resurserna ska vara anpassade till kraven. Arbetstagaren ska ha resurser, både ROLLER 10 Arbetsgivaren ska t ex se till att arbetstagarna vet vad de ska göra vilket ansvar och vilka befogenheter de har KONFLIKTER & TRAKASSERIER 15 Arbetsgivaren ska i det systematiska arbetsmiljöarbetet undersöka & bedöma om det finns förhållanden i den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkningar och trakasserier. Att anställda har medverkat i ett värdegrundsarbete som bygger på rättviseprinciper, allas lika värde och ett avståndstagande mot kränkande handlingar förebygger förekomsten av

31 Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap (Skagert & Dellve, 2008)

32 Använd systematiskt arbetsmiljöarbete kontinuerligt för att Hur integrera det psykosociala arbetsmiljöarbetet i verksamheten? Skriv in god psykosocial arbetsmiljö i verksamhetsplanen Diskutera psykosocial arbetsmiljö på varje APT e dyl Organisera utifrån hälsosam psykosocial arbetsmiljö. Tänk: krav, kontroll, stöd, gräns Policy Inkludera god psykosocial arbetsmiljö i organisationens värderingar HÄR Diskutera upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön i medarbetarsamtalen

33 Använd systematiskt arbetsmiljöarbete kontinuerligt för att Hur integrera det psykosociala arbetsmiljöarbetet i verksamheten? Skriv in god psykosocial arbetsmiljö i verksamhetsplanen Diskutera psykosocial arbetsmiljö på varje APT e dyl! Organisera utifrån hälsosam psykosocial arbetsmiljö. Tänk: krav, kontroll, stöd, gräns Policy Inkludera god psykosocial arbetsmiljö i organisationens värderingar ALLTID HÄR Diskutera upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön i medarbetarsamtalen

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Arbets- och miljömedicin Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Uppdaterad 2008 Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Stress i arbetet. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Stress i arbetet. På uppdrag av Stockholms läns landsting Stress i arbetet På uppdrag av Stockholms läns landsting Långvarig intensiv stress utan perioder av återhämtning orsakar allvarliga och kostsamma problem i dagens arbetsliv. Stress och psykiska påfrestningar

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? Examensarbete Våren 2012 Sektion för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och pedagogik Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf Ledare har en nyckelroll i utvecklingen av arbetsplatsens arbetsmiljö. Ett spännande uppdrag som ibland kan kännas

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Landstingshälsan. presenterar. (Kort)seminarier för inspiration och lärande

Landstingshälsan. presenterar. (Kort)seminarier för inspiration och lärande Landstingshälsan presenterar (Kort)seminarier för inspiration och lärande Landstingshälsan är arbetsgivarens och medarbetarnas kvalitetssäkrade partner i arbetsmiljö- och hälsofrågor 2013-08-31 Använd

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer