Arbetsmiljö - Patientsäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljö - Patientsäkerhet"

Transkript

1 Arbetsmiljö - Patientsäkerhet Kerstin Norman, Arbetsmiljöstrateg, Ph D

2 Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt patientsäkerhetsarbete Arbetsmiljölagen Medarbetarenkät Bra/god arbetsmiljö Patientsäkerhetslagen Patientsäkerhetskulturmätning Bra/god patientsäkerhet

3 Arbetsmiljö Fördela arbetsmiljöuppgifter Göra en årlig uppföljning Genomföra riskbedömningar Vidta åtgärder Upprätta en handlingsplan Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud Anmäla allvarliga olycksfall och tillbud Patientsäkerhet Fördela det organisatoriska ansvaret Genomföra egenkontroll Skriva en patientsäkerhetsberättelse Genomföra riskanalyser Vidta åtgärder Upprätta en handlingsplan Utreda händelser, avvikelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada Lex Maria anmälan

4 Relation psykosocial arbetsmiljö och säkerhetsklimat Hypotes: En bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö ger en hög patientsäkerhet och en hög patientsäkerhet ger en bra psykosocial arbetsmiljö

5 Personer som ges resurser att utföra sitt arbete väl, på kort och lång sikt, kommer förmodligen att känna ett stöd från organisationen, och därmed en önskan att bidra till målen i arbetet Integrera arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet Skapa synergier som kan bidra till effektivitet, helhetssyn och delaktighet

6 Systematiskt arbetsmiljöarbete Förebygga ohälsa och olycksfall Fördela arbetsmiljöuppgifter Rutiner för riskbedömning Vidta åtgärder Årlig uppföljning Systematiskt patientsäkerhetsarbete Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten Vidta åtgärder för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador Riskanalyser Utreda händelser, vidta åtgärder Patientsäkerhetsberättelse Integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet med det systematiska patientsäkerhetsarbetet Två områden som kan förstärka varandra

7 Forskning ÖLL

8 Vetenskapligt stöd? Arbetsmiljö Patientsäkerhet Referens Otillräcklig bemanning, indragen ledighet, ökad frånvaro, arbetsstress Större risk att fel inträffar, sämre förmåga att uppfatta saker som händer i vården Choi (2011), Ökat antal patienter per sjuksköterska, hög arbetsbelastning Överbeläggningar Fler trycksår, urinvägsinfektioner, missad medicinering Fler patienter som avlider Ökad risk för att inte kunna göra en ordentlig patientbedömning Al- Kandaris (2008) Aiken et al (2014) Hayes (2012) Brist på resurser, brist på kommunikation Dålig fysisk miljö; osorterade förråd, letande efter patientanteckningar Fördröjning av patienternas vård Tran (2010) Fördröjd patientvård Gurses (2009)

9 Vem gör vad i vården? Projekt sommaren 2014 Ta hjälp från andra yrkeskategorier Undersköterskor Tandsköterskebiträden Städpersonal Kostpersonal Personal från transport Utvärdering av projektet pågår

10 Medarbetarenkät - Säkerhetskulturmätning Medarbetarenkät Säkerhetskulturmätning Ledarskap Ledarskap Min närmaste chefs agerande Organisation och utveckling Mål Utvecklingsmöjligheter Arbetsmiljö Arbetstillfredsställelse Lärande organisation Återföring och kommunikation kring avvikelser En icke straff- och skuldbeläggande kultur Belastning Belastning Arbetsbelastning och personaltäthet Samarbete och anda Övergripande organisation Övergripande samarbete Värderingar Anda Samarbete Ansvarstagande Påverkansmöjlighet Kvalitet på arbetet Samarbete inom vårdenheten Öppenhet i kommunikation Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet Samarbete mellan vårdenheter

11 Överlämni Sammanta Min närmaste chefs Återföring En icke Högsta ledningen ngar och överföring ar av Informatio Informatio n och stöd Benägenh gen Självskatta agerande Samarbet Öppenhet och straff- och Arbetsbela s stöd till Samarbet patienter n och stöd till et att säkerhets d kring e inom i kommunik skuldbeläg stning och patientsäk e mellan och till patient personal rapportera medveten patientsäk patientsäk Lärandeor vårdenhet kommunik ation kring gande personaltä erhetsarbe vårdenhet informatio vid negativ vid negativ händelser het erhetsnivå erhet ganisation en ationen avvikelser kultur thet te erna n händelse händelse Arbetstillfredsställelse,111,233,267,206,320,278,371,262,357,064,283,312,351,298,167 Mål,415,458,464,476,601,359,404,553,402,258,521,388,374,284,313 Ledarskap,199,222,238,562,364,341,463,346,441,168,397,264,213,189,255 Påverkansmöjligheter,079,114,127,201,110,045,280,149,280,121,326,318,160,360,118 Kvalitet på arbetet,291,368,444,248,460,276,207,353,306,312,288,360,568,181,225 Arbetsmiljö,339,527,485,417,535,354,370,491,437,337,513,521,514,296,337 Utvecklingsmöjlighet,223,324,321,432,523,403,491,454,491,204,439,330,351,304,231 Ansvarstagande,242,142,151,264,285,216,305,270,231,066,259,264,191,229,251 Värderingar,194,268,243,401,341,482,471,354,399,203,374,335,261,302,297 Belastning,200,391,345,349,416,351,214,333,264,561,358,412,377,280,284 Anda,259,306,282,482,377,580,535,410,329,161,349,362,260,302,358 Samarbete,395,447,403,478,509,662,525,504,390,315,403,368,418,325,390 Chefers värdegrund,349,240,255,198,437,314,207,268,319,194,301,071,242,350,272 Chefers resultatorientering,397,197,300,316,421,019,227,388,310,244,355,114,252,300,305 Chefers coaching,441,004,112,171,308,030,207,272,178,141,211,093,198,299,189 Läkarnas arbetsuppgifter,360,260,510,071,080 -,053 -,054 -,019,463,168,256,524,273 -,217 -,074 NMI,251,464,412,422,508,421,421,431,434,350,431,458,399,338,319

12 Arbetstillfredsställels e Min närmaste chefs agerande kring patientsäk erhet Lärandeor ganisation Samarbet e inom vårdenhet en Återföring och En icke Arbetsbel astning och personalt Högsta ledningen s stöd till Överlämni ngar och överföring ar av patienter och Öppenhet kommunikstraff- och Samarbet i kommunik ation kring skuldbelä ggande patientsäk e mellan erhetsarb vårdenhet informatio ationen avvikelser kultur äthet ete erna n,371,357,351 Mål,601,553,521 Ledarskap,562,463,441,397 Påverkansmöjlighet er,280,280,326,318 Kvalitet på arbetet,460,360,568 Arbetsmiljö,535,513,521,514 Utvecklingsmöjlighet,432,523,491,454,491,439 Ansvarstagande,285,305,270 Värderingar,401,482,471,399 Belastning,416,561,412 Anda,482,580,535,410 Samarbete,478,509,662,525,504

13 Ledarskap Org och utv Belastning Samarbete Övergrip org Övergrip samarb ,05 3,91-3,26 8,49-18,62-19, ,54-7,37-14,88-4,33-15,08-13, ,47-6,10-4,24-8,08-11,34-15, ,37 6,79 3,85 8,32-6,84 0, ,73-14,64-20,14-17,82-23,22-7, ,01-4,71-19,58-2,83-20,60-0, ,91-5,32-12,51 3,69-1,94 3, ,51-8,97-15,55-7,13-22,62-12, ,39-1,21-22,35 2,51-14,80-8, ,39 2,82-15,88 7,78 7,63-3, ,21 2,14 8,03 4,13-3,30 4, ,49 0,53 10,12-10,61 4,30 11, ,22-1,30-4,20-10,72 15,97 8, ,82 9,40 6,12 6,23-1,21 5, ,33-15,02-16,87-7,69-19,49-7, ,87-4,92-6,01-4,24-1,70 0, ,74 3,40 10,87-3,51-6,62 17, ,24 2,51 6,08 4,05 4,13 14, ,54-8,66 2,10-17,59-23,77-18, ,91 2,47-0,91-4,01-7,37-4, ,81 2,78-7,49-1,20-5,12 6, ,21-6,13-5,02-5,64-19,45-2, ,12 1,68 7,50-9,67 5,80-1, ,94 14,06 18,02 8,09 7,40 3, ,04-11,29-4,76-16,72-20,56-13,10

14 Utvecklingsarbete hösten 2014 Insamling av handlingsplaner från verksamheterna Slutrapport från Indikator En enkät 2015(?) ny organisation 2015 En handlingsplan (?) Underlätta arbetet för våra chefer minska arbetsbelastningen Projektgrupp på SKL? Skapa synergier Tidseffektivitet, helhetssyn, delaktighet, kvalitetsvinster

15 Vad vill vi? Ta fram en modell där varje verksamhet får en verksamhetsprofil. Med hjälp av profilen kan verksamheten vägledas i sitt arbete med förbättringar som ger positiva effekter både i den psykosociala arbetsmiljön och med att skapa en hög patientsäkerhet. Fokusera på att vidta åtgärder där de gör bäst nytta och ger bästa möjliga effekt. Att åtgärda på rätt ställe.

16 Tack för uppmärksamheten!

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Patientsäkerhetskultur vad är det?

Patientsäkerhetskultur vad är det? Patientsäkerhetskultur vad är det? Svenska akademins ordlista: Mänsklig verksamhet inom ett visst områden eller en viss tid ex vetenskap,litteratur,konst Systematisk odling av tex växter Slutsats Med mänskliga

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2014 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer

Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013

Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013 Patientsäkerhetskulturen inom Landstinget i Kalmar län februari 2013 Sammanfattande rapport Sammanfattning Institutet för kvalitetsindikatorer ( Indikator ) har på uppdrag av ledningen i Landstinget i

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten

Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Tebladet. personal Posttidning B Nr 8 2014 årgång 33 Tema: Patientsäkerhet Ny patientlag ökar din informationsplikt Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Foto: KRISTIN LUNDSTRÖM... och Tebladstårtan

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11

INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse 2012 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?.

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?. 28 september 2013 Hot mot säkerheten och möjligheter till förbättring Konferensdeltagarnas synpunkter inför konferensen Patientsäkerhet teori och praktik den 3:e och 4:e sept. 2013 Synnöve Ödegård Vid

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Carina Mattsson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet 5 GOD OCH SÄKER VÅRD 5.1 Varför kvalitetsarbete? Intresset och engagemanget för att följa upp, värdera, analysera och förbättra vård och behandling har lika lång historia som läkekonsten, dvs. sen Hippokrates

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet 2014 Kent Norström verksamhetsansvarig Ingrid Norling medicinskt ansvarig skolsköterska 1 1. Inledning och bakgrund... 3 Ledningssystem

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer