Stress, varningsklockor och friskfaktorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stress, varningsklockor och friskfaktorer"

Transkript

1 Stress, varningsklockor och friskfaktorer LSF-kongress 11 maj 2012 Göteborg Annemarie Hultberg Utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården ISM skall verka för att stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom det stressmedicinska området och därigenom medverka till att göra Västra Götalandsregionen till förebild vad gäller hälsofrämjande arbetsplatser och behandling av stressrelaterad ohälsa. STRESS Genetiska faktorer Personlighet Tidigare erfarenhet /livshändelser Tidigare sjukdomar Levnadsvanor Aktuell belastning (potentiella stressorer arbetsliv och privatliv) Psykiska konsekvenser Upplevelse/Bemästring Stressfysiologiska reaktioner Somatiska konsekvenser Sociala konsekvenser

2 Stress är en naturlig reaktion som hjälper oss att mobilisera kraft och energi. Var går gränsen mellan stimulans och stress. Stress när det är övermäktigt eller okontrollerbart Kooihas Grooningen Stress och varningsklockor Somatiska konsekvenser Sociala konsekvenser Psykiska konsekvenser Tecken på för hög stressbelastning Kroppsliga Psykiska Beteendemässiga - Kognitiva Kroppsliga Huvudvärk Orolig mage Värk i nacke/axlar Sömnstörningar Infektionskänslig Känslig för ljud eller ljus Yrsel Tryck över bröstet

3 Psykiska Onormal trötthet Gråter lätt Blir arg lätt Humörsvängningar Panikångest Kognitiva Klarar inte av att göra flera saker samtidigt Svårt ta in fler intryck Mindre flexibel Svårt att koncentrera sig Glömmer och gör fel man inte brukar Rastlösare Mer obeslutsam Töjer på arbetstiden Mindre social/drar sig undan Ändrade motionsvanor Ändrade matvanor Ökat alkoholbruk och nikotinanvändning Beteendemässiga

4 Råd till chefer Visa i handling ditt intresse för varje medarbetare Var lyhörd för signaler på hög stressbelastning Uppmuntra till återhämtning inte till överarbete Föregå med gott exempel! KART-studien om Arbetsmiljö, Stress och Hälsa bland anställda i Västra Götalandsregionen Deltagare sedan 2004 Uppföljning 2006,2008, Samma deltagare + nya 2008 Uppföljning Organisation/verksamhet Yrkesgrupp Individ/kön och ålder Allvarligare stressrelaterade tillstånd (AST) i KART-studien % 90% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 27% 23% 34% 2004 n= n= n=1017 n=990 AST: Klart ökade symptom på depressivitet, ångest och/eller utmattning/burnout 2004 n=181 22% 31% 2006 n= n=191 n=206 Primärvård n=113 25% 2006 n=113 Sjukhus Primärvård Tandvård 2008 n=113 n=111

5 Riskfaktorer 2008 för självskattat utmattningssyndrom Höga krav Låg kontroll Liten belöning Brist på socialt stöd Dålig kommunikation Upplevt förändring som en försämring Låg fysisk aktivitet (mest stillasittande) Läkarsekreterare Fokusgrupper om medarbetarskap olika yrkeskategorier på Skaraborgs Sjukhus (här Falköping) Den goda spiralen för ständiga förbättringar Etik Kommunikation Effektivitet Kvalitet Struktur Stöd Delaktighet Arbetsmiljö Hälsa Lärande Vad är viktigt för att du skall trivas, må bra och utvecklas i jobbet?

6 Uppvarvning och självskattat utmattningssyndrom (s-ums) Uppvarvning s-ums Annan adm befattning (n=60) % Enhetschef (n=189) 2008 Barnmorska (n=55) Biomed. analytiker (n=54) 2008 Sjukgymnast/Arbetsterapeut (n=87) % 7% Läkare (n=181) 2008 Sjuksköterska/Spec. ssk (n=555) 2008 Tandsköterska (n=50) % 7% 1 1 Psykolog/Kurator (n=52) % Undersköterska (n=234) Läkarsekreterare (n=80) % 21% 31% 0% 20% 40% 60% 100% Enhetschef (n=196) 2008 Känslor inför arbetet Positiva Verken eller Negativa Tandsköterska (n=53) % 3% 2% 81% Barnmorska (n=59) % 5% 7% Verksamhetschef (n=52) % 8 Annan adm befattning (n=63) % 7 1 Psykolog/Kurator (n=56) Undersköterska (n=248) % 1 Sjuksköterska/Spec. ssk (n=571) % 1 Läkare (n=188) % 15% 15% Sjukgymnast/Arbetsterapeut (n=90) % 1 Biomed. analytiker (n=60) % Läkarsekreterare (n=84) % 71% 20% 2 Har goda möjlighet att utveckla min kompetens I hög grad I viss mån I låg grad Ingen åsikt Verksamhetschef (n=57) 7 1 5% Enhetschef (n=227) 67% 23% 3% Läkare (n=202) 5 17% Sjukgymnast/Arbetsterapeut (n=100) 5 25% 1 Annan adm befattning (n=114) 55% 1 4% Tandsköterska (n=55) 47% 2 4% Psykolog/Kurator (n=61) 4 25% 2 2% Barnmorska (n=62) 44% 2 3% Sjuksköterska /spec. ssk (n=625) 44% 27% 27% 3% Undersköterska (n=265) 3 20% 37% 5% Vårdare/Skötare psyk (n=52) 37% 15% 44% 4% Biomed. analytiker (n=67) 2 21% 42% Läkarsekreterare (n=90) 1 52% 4%

7 Öppet kommunikationsklimat Verksamhetschef (n=52) % 8 Enhetschef (n=196) % 92% Sjukgymnast (n=90) % 87% Tandsköterska (n=53) % Annan admbefattning (n=61) 2008 Sjuksköterska/Spec. ssk (n=572) 2008 Undersköterska (n=249) Barnmorska (n=59) % Biomed. analytiker (n=59) % Psykolog/Kurator (n=56) % Läkare (n=186) 2008 Läkarsekreterare (n=84) % 6 70% Andel ganska bra / mkt bra 0% 20% 40% 60% 100% Inflytande Stor t Visst Litet Ver ksamhetschef (n=50) 6 Avdelnings chef (n=211) 47% 4 5% Sjukgymnast/ Ar betster apeut (n=92) 45% 45% Psykolog/ Kur ator (n=55) 40% 55% Annan adm bef attning (n=100) 33% 54% Vår dar e/ Skötar e psyk (n=51) 43% 33% Adm.ass/ sekr eter ar e (n=50) 22% 5 22% Tandsköter ska (n=53) 15% 40% 45% Läkar e (n=193) 57% 30% Biomed. analytiker (n=62) 50% 37% Sjuksköter ska / spec. ssk (n=607) 55% 33% Bar nmor ska (n=61) 5 31% Under sköter ska (n=260) 54% 3 Läkar sekr eter ar e (n=89) 4 * Att påverka..hur jag arbetar, arbetsmängd, arbetsmiljö 4 Nöjd med balansen för egen skull och andra Tandsköter ska (n=55) 64% Adm ass. / Sek. (n=52) 5 Ver ksamhetschef (n=57) 54% Biomed. analytiker (n=67) 52% Enhetschef (n=227) 4 Annan adm bef attning (n=114) 47% Under sköter ska (n=266) 47% Sjuksköter ska / spec. ssk (n=625) 45% Bar nmor ska (n=62) 44% Vår dar e/ Skötar e psyk (n=52) 42% Psykolog/ Kur ator (n=61) 43% Sjukgymnast/ Ar betster apeut (n=97) 41% Läkar e (n=201) Läkar sekr eter ar e (n=91) 34% 3 0% 20% 40% 60% 100%

8 Vilka faktorer skapar hälsa på arbetsplatsen? KASAM Känsla av sammanhang. Meningsfull, begriplig och hanterbar. Meningsfullhet Varför/för vems skull finns vi här? Positiva upplevelser t.ex. vacker miljö, kultur och natur. Samhörighet Fungerande kommunikation. God gemenskap och socialt stöd. Bli sedd och respekterad. Humor, arbetsglädje och trivsel. Vilka faktorer skapar hälsa på arbetsplatsen? Vi provar SAMSPELSDIALOGEN VG spelet Etik& bemötande/värderingar Chef/Ledarskap Medarbetarskap God vård/kund Begriplighet Öppen och kontinuerlig information vid förändring. Att förstå uppdraget, Kunskap för sin uppgift. Utrymme för reflektion, återkoppling, ett lärande arbetssätt. Hanterbarhet Yrkesskicklighet, kompetens tas till vara, möjlighet att utvecklas. Ork, att uppmuntra hälsosammare livsstil. Kommunikativ förmåga och ett bra kommunikationsklimat. En fungerande organisation. Vilka faktorer skapar hälsa på arbetsplatsen? Balans Rimlig arbetsbelastning. Återhämtning. Flexibilitet, variation, kreativa inslag Uppmuntra problemlösning. Fånga upp tidiga signaler på stress. Delaktighet Aktivt deltagare Lärande. Kompetensutveckling. Fasta arbetsgrupper och rutiner för att kontinuerligt förbättra Utveckla samarbetet mellan yrkesgrupper. Tydlighet Rolltydlighet. Att målen är tydliga och kända. Tydliga prioriteringar. Att ansvar och befogenheter följs åt. Tydliga regler och förhållningssätt Veta vem som gör vad Veta vem som fattar beslut

9 ISM-rapport 9 Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Hälsa och stress Hälsofrämjande arbetsplatser Individ Arbetsplats - Organisation Chefs- och ledarskap Effektiva metoder Övergripande erfarenheter Individ Arbetsplats Organisation och ledarskap Hur vet vi att vi lyckats? Kortversion Uppdatering av ISM-rapport 9 stressmedicin

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Arbets- och miljömedicin Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Landstingshälsan. presenterar. (Kort)seminarier för inspiration och lärande

Landstingshälsan. presenterar. (Kort)seminarier för inspiration och lärande Landstingshälsan presenterar (Kort)seminarier för inspiration och lärande Landstingshälsan är arbetsgivarens och medarbetarnas kvalitetssäkrade partner i arbetsmiljö- och hälsofrågor 2013-08-31 Använd

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Uppdaterad 2008 Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan

Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT 2015-05-18 Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Erika Björklund, enhetschef, Stadsdelsförvaltningen

Läs mer

Salutogent ledarskap en investering

Salutogent ledarskap en investering Salutogent ledarskap en investering Ett värdegrundsbaserat, hälsobefrämjande ledarskap med syfte att öka gruppens känsla av sammanhang och stärka kompetensen, motivationen, lusten och välbefinnandet. Det

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Mångfaldsarbete förändrade attityderna. TV-serie utbildar om livsstilssjukdomar. Kränkande särbehandling tolereras inte. Sid 8-9. Sid 10.

Mångfaldsarbete förändrade attityderna. TV-serie utbildar om livsstilssjukdomar. Kränkande särbehandling tolereras inte. Sid 8-9. Sid 10. en tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv nr 2 juni 2006 årgång 6 Mångfaldsarbete förändrade attityderna Sid 8-9 Kränkande särbehandling tolereras inte Sid 4-5 TV-serie utbildar om livsstilssjukdomar

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Arbetsvillkor, arbetshälsa och livsstil Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN FÖR PERSONSKADEPREVENTION

Läs mer

Tre stiftelser arbetsgivaren med en salutogen värdegrund

Tre stiftelser arbetsgivaren med en salutogen värdegrund ETT ÄLDREBOENDE DÄR JAG SJÄLV VILL BO Tre stiftelser arbetsgivaren med en salutogen värdegrund VEGAHEMMET I ÄNGGÅRDSBACKEN I OTIUM 1 INNEHÅLL VÄLKOMMEN HIT 5 FOKUS PÅ DET FRISKA 7 MAT, KULTUR, MILJÖ &

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer