sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Dnr KS Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet"

Transkript

1 sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever under hot i sina hemländer Dnr KS Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Återredovisningen godkänns. 2. Med en positiv inställning till att Karlstad ansöker om att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter hänskjuts frågan till budgetprocessen för Sammanfattning av ärendet I ett beslut i kommunfullmäktige gavs arbetsmarknads- och socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppdraget att i samverkan utreda möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever under hot i sina hemländer. Ärendet initierades genom en motion till kommunfullmäktige från Linda Larsson (S) och Christer Alnebratt (S). En förutsättning var enligt beslutet i kommunfullmäktige att staten tog det avgörande ekonomiska ansvaret. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 21 januari Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll den 21 november Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänstemannayttrande den 24 oktober 2012 Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 21 november Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober Kommunfullmäktiges protokoll den 24 maj Yrkanden Niklas Wikström (FP) yrkar för Folkpartiets, Moderaternas, Miljöpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 sid 2 (2) förslag i punkten 1 och ändring i punkten 2: 1. Återredovisningen godkänns. 2. Med en positiv inställning till att Karlstad ansöker om att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter hänskjuts frågan till budgetprocessen för Lena Melesjö Windahl (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till Niklas Wikströms (FP) med fleras yrkande. Beslutet skickas till Arbetsmarknads- och socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Linda Larsson Christer Alnebratt Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

3 Dnr KS Dpl 46 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande Per Wiker, Återredovisning av uppdraget att utreda möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever under hot i sina hemländer Dnr KS Dpl 46 Ärende I ett beslut i kommunfullmäktige gavs arbetsmarknads- och socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan utreda möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever under hot i sina hemländer. Ärendet initierades genom en motion till kommunfullmäktige från Linda Larsson (S) och Christer Alnebratt (S). En förutsättning vid den beslutade utredningen var att staten tog det avgörande ekonomiska ansvaret. I utredningsuppdraget ingick bland annat en kostnadskalkyl och förslag på finansiering, vilka åtagande kommunen gör genom att bli fristad samt övriga praktiska frågor typ lokalfråga och bostad. I sin utredning redovisar förvaltningarna i en gemensam skrivelse erfarenheter från kommuner i Sverige som redan är en fristad för att därigenom kunna bedöma kostnader och resursåtgång i Karlstad. För lägenhet, möbler, arbetsrum och andra kostnader beräknas summan hamna på ca kronor per år för kommunen. Man konstaterar också att den del som staten kan finansiera är mycket liten och består av ett visst stöd till översättningar, arrangemang med mera. Den absoluta merparten av de kronorna skulle därför kommunen stå för. I kommunstyrelsens budget för , beslutad i december 2012, konstateras att det ekonomiska läget gör att det finns i princip inget utrymme för ambitionshöjningar under de närmaste åren och man gör i ett särskilt yttrande bedömningen att Kommunstyrelsen ser allvarligt på risken för ytterligare försämring av skatteprognoserna och nämnderna bör därför vara medvetna om att beslut om ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga under den fortsatta budgetprocessen. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

4 Dnr KS Dpl 46 sid 2 (2) Mot bakgrund av de ekonomiska förutsättningarna samt att villkoret för ett engagemang som fristad var att staten skulle ta huvuddelen av kostnaden, anser kommunledningskontoret att Karlstads kommun i dagsläget inte kan gå vidare med ambitionen att bli en fristad för författare. Carina Wiberg administrativ chef Per Wiker strateg

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20