ETIK VT2013. Moraliskt språkbruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETIK VT2013. Moraliskt språkbruk"

Transkript

1 ETIK VT2013 Moraliskt språkbruk

2 DELKURSENS STRUKTUR Moralisk Kunskap (epistemologi) Relativism och Emotivism Moraliskt språkbruk (semantik) Moralisk verklighet (ontologi) Meta-etisk frågestund - skicka frågor!

3 FÖRELÄSNINGENS STRUKTUR Kognitivism/deskriptivism Naturalism - För och Emot Paus Värdeobjektivism ("non-naturalism") Pro - Contra meta-etisk semantik Jämförelse med Non-kognitivism

4 MORALISK SEMANTIK Hur ska man tolka moralomdömen? Vad säger jag när jag säger att något är rätt eller fel? Hur ska vi analysera moraliska satser som Handling X är rätt? Hur ska vi analysera moraliska termer som rätt, värdefull etc? Modern meta-etik uppstod inom den begreppsanalytiska traditionen ("Conceptual Analysis") För att avslöja essenser (jfr Sokratisk metod)

5 KOGNITIVISM OCH NON- KOGNITIVISM Två huvudsakliga semantiska teorier Kognitivism: Moraliska omdömen uttrycker trosföreställningar. De kan vara sanna eller falska (också kallad deskriptivism) När jag säger X är värdefullt tillskriver jag egenskapen värdefullt till objektet X Non-kognitivism: Moraliska omdömen uttrycker attityder, och kan inte vara sanna eller falska (däremot kanske mer eller mindre välgrundade) Emotivismen är en form av non-kognitivism, preskriptivismen en annan

6 TVÅ SORTERS KOGNITIVISM Naturalism - moraliska omdömen kan reduceras till omdömen om icke-moraliska egenskaper Ex: Naturalistisk hedonism: Värde = lycka Värdeobjektivism (non-naturalism) - moraliska omdömen tillskriver irreducibla moraliska egenskaper När vi säger att lycka är värdefullt säger vi något annat än att det är lycka Nästa gång: om den ontologiska aspekten av dessa teorier

7 NATURALISMER A) Bra betyder Gillas av mig (Självbiografisk naturalism, subjektivism) B) Bra = gillas av de flesta i mitt samhälle (Demokratisk teori) C) Bättre än = tillfredsställer fler intressen än D) Bättre än = skulle föredras av var och en som var opartisk, hade full information, maximal inlevelseförmåga etc. (Idealisk observatör) E) Rätt = leder till mer lycka än något alternativ F) Fel = strider mot den historia eller biologiska utvecklingen G) Fel = Strider mot guds vilja ("supernaturalism")

8 INVÄNDNINGAR 1) Specifika invändningar mot de nämnda förslagen som analyser (mindre intressant ur meta-etisk synvinkel) Finns det egentligen någon sådan invändning mot idealisk observatör teorin? 2) Normativa implikationer? Bryter mot Humes's lag (Hume's lag avfärdas av vissa naturalister!) 3) Bristande motivation: Varför göra det rätta? 4) Talarens tolkningsföreträde: Vi vet bäst själva vad vi menar. De flesta tror t.ex. på Humes lag, och skulle förneka förslagen som analyser

9 INVÄNDNINGAR 5) the Naturalistic fallacy: Betydelser vs. kriterier Att förväxla vad som är eller gör någonting gott, med betydelsen av gott. Hedonismen säger t.ex. att njutning är det enda goda. Men inte att det goda betyder njutning. Normativ och Meta-etik 6) The Open Question Argument: Det är en öppen fråga om det som har en viss naturlig egenskap N också är gott. Om naturalismen är sann så betyder gott samma sak som ordet för egenskap N. Frågan borde alltså inte vara öppen Inflytelserika argument

10 ARGUMENT FÖR NATURALISMEN Bergström känner inte till några argument för naturalismen Moraliska/värde påståenden blir avgörbara Teorin är ekonomisk, vi behöver inte hitta på någon ny mening åt moraliska termer Ontologiskt sparsam (mer om det på torsdag): vi klarar oss med de egenskaper vi känner till och kan studera Kausalitet: om vi vill ha moralisk sanning, och detta kräver orsakssamband mellan tro och faktum, är naturalismen rimlig. En kausal teori om mening Revision: Oklara termer klaras upp. Vad vi borde mena. Jfr Eld Klassisk begreppsanalys otillräcklig för informativa analyser

11 HUMES LAG Förnekas "Humes lag" av naturalister? Njae Humes lag säger att det är omöjligt att härleda ett normativt påstående från icke-normativa 'är' påståenden Vissa naturliga fakta är moraliska fakta, enligt Naturalismen. Vissa naturliga påståenden är moraliska påståenden

12 PAUS

13 VÄRDEOBJEKTIVISM Kognitivism: Värdesatser uttrycker påståenden om sakförhållanden/ tillskriver egenskaper Om Irreducibla, moraliska egenskaper! Därför finns också Irreducibla, moraliska termer - Värdefullhet Hur skiljer vi ut naturliga från icke-naturliga egenskaper? Naturliga= Empiriska egenskaper? Kausala egenskaper? Bergström menar att objektivister kan tro på kausala relationer men det är diskutabelt Irreducibel normativitet/värderande. Moore: vi inser värde omedelbart. Inte deducerat från något annat. Intuitionism.

14 VÄRDEOBJEKTIVISM - TAXONOMI Värdeobjektivismen innebär inte att det finns moraliska egenskaper Snarare att vårt tal om moralen implicerar att de finns Är värdeobjektivism ren semantik, eller finns det ontologiska implikationer? Misstagsteorin - rent semantisk objektivism, kombinerad med nihilism (t.ex Mackie) Semantik Ontologi Epistemologi Objektivism Realism Fundamentism Naturalism Idealism Koherentism Emotivism Nihilism Skepticism

15 ARGUMENT FÖR VÄRDEOBJEKTIVISM 1) Negativt argument: Den är inte naturalismen 2) Språklig form: påstående-form, indikativ form 3) Humes lag: skillnad mellan empiriska omdömen och värdeomdömen 4) Epistemologiska uppfattningar: vi menar att vi har kunskap om värde. Att övertyga någon om att lidande är dåligt är att få dem att förstå att detta är sant. Och inte bara att förstå att lidande är lidande.

16 ARGUMENT MOT VÄRDEOBJEKTIVISMEN Främst mot de ontologiska och epistemologiska varianterna 1) Bristande motivation: varför bry sig om dessa egenskaper? Externalism: kausala eller andra kontingents samband mellan värde och motivation 2) Motsatt motivation: fullt möjligt att vara motiverad att motverka det värdefulla? 3) Kunskap blir omöjlig: Om all kunskap är baserad på erfarenhet, kan vi inte ha kunskap om icke-empiriska egenskaper Denna invändning förutsätter empirismen 4) Värdespråket blir otillgängligt: Hur kan vi lära oss värdetermer? Via "intuitioner"?

17 HUR AVGÖR VI VAD TERMER BETYDER? Vilken teori förklarar bäst våra språkliga intuitioner vad gäller moraliskt språkbruk? Vet vi bäst själva vad vi menar med de termer/uttryck vi använder? "Semantisk introspektion"? Kanske inte självklart Språkgemenskap: Termers mening bestäms inte av min användning, men av vår användning/intention Lingvistisk/statistisk undersökning? Av användning, orsaker, intentioner, etc.

18 FÖR- OCH NACKDELAR MED KOGNITIVISM OCH NON-KOGNITIVISM

19 1. MORALOMDÖMENS FORM Språkligt sett har värdeomdömen/moralomdömen samma form som sakpåståenden. Påståendeform, tillskriver egenskaper Moraliska påståenden kan ingå i logiska relationer, underbyggs av argument och skäl Detta talar för kognitivistiska teorier Talar emot non-kognitivistiska teorier som menar att skenet bedrar. Att ge rationaliserande skäl är missvisande. Försök att påverka. Andra exempel på uppmaningar som tar språklig form av påstående? Åtminstone i kontexten. Det drar från fönstret

20 1. MORALOMDÖMENS FORM Öppna frågans argument: Moralpåståenden är inte synonyma med andra, icke-moraliska, påståenden Humes lag: inga normativa slutsatser från ickenormativa premisser Talar mot Naturalismen Talar för Värdeobjektivism och non-kognitivistiska teorier

21 2. NORMATIV DISKURS Moralfilosofin och normativ diskussion är försök att finna moralisk sanning, göra framsteg, göra oss av med fördomar osv. Talar för kognitivismen Problem Bristande konvergens Hur når vi kunskap? Varför är det så svårt? Non-kognitivistiska teorier förklarar bristande konvergens Mot: misstag blir omöjliga? Bäst argument är det mest effektiva. Ingen genuin oenighet.

22 3. MOTIVATION Moraliska uppfattningar är intimt förknippade med motivation. Internalism och Externalism Non-kognitivismen kan direkt redogöra för denna koppling - moralomdömen uttrycker motivationella tillstånd. Problem med Viljesvaghet Ambivalens Osäkerhet

23 3. MOTIVATION Motivation-kopplingen är svårare för kognitivismen. Måste kanske vara indirekt - externalism Varför motiveras vi av rena sakförhållanden? Kontingent faktum: De saker som har värde är också saker som tenderar att väcka känslor och handlingar hos oss? Är den kopplingen nära nog? Vissa former av naturalism kan göra en direkt koppling till motivation (värdeobjektivism via superveniens) X är bra = X är något jag gillar t.ex.

24 SAMMANFATTNING Semantiska intuitioner, och övriga iakttagelser om moraliskt språk och moralisk diskurs bildar en Önskelista Detta är saker vi bör redogöra för med vår meta-etiska teori Vi bör förmodligen respektera så många av dessa intuitioner som möjligt, och bortförklara de övriga Möjligen är iakttagelserna inkonsistenta: ingen enskild teori kan göra dem alla sanna Så vem vinner? Vilka drag är viktigast?

25 I MORGON MORALISK VERKLIGHET (ONTOLOGI)

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen?

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen? FTEA12:2 Föreläsning 4 Att värdera en argumentation II Inledning Förra gången konstaterade vi att argumentationsutvärdering involverar flera olika steg. Den som ska värdera en argumentation behöver åtminstone

Läs mer

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Seminarium vt 1998 för Olli Lagerspetz Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning

Läs mer

Den ekande värdegrunden

Den ekande värdegrunden Malmö högskola Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Den ekande värdegrunden En uppsats om den filosofiska förankringen hos värdegrunden i läroplanen för gymnasieskolan

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Vetenskaplig retorik

Vetenskaplig retorik Vetenskaplig retorik - Av Leonard Ngaosuvan Varför ska man kunna argumentationsteknik? Vetenskapen går bland annat ut på att generera så många fruktsamma paradigm som möjligt. Ett problem som detta innefattar

Läs mer

Litet analytisk-filosofiskt manifest av Kalle Grill

Litet analytisk-filosofiskt manifest av Kalle Grill Litet analytisk-filosofiskt manifest av Kalle Grill Den analytiska filosofin innehåller några av de bästa verktyg vi har för att förstå världen. Analys är sönderdelning, eller mer positivt uppdelning.

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man

Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man Vad gör ett liv meningsfullt? Vad gör ett liv meningsfullt? Bengt Brülde och Filip Fors Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man egentligen bära sig åt för att komma fram

Läs mer

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Ur: Filosofisk tidskrift, 2008, nr 4. Maria Svedberg John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Är handlingsfrihet förenlig med determinism? Peter van Inwagens konsekvensargument ska visa att om determinismen

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

tisdag 19 februari 13 Teologisk etik

tisdag 19 februari 13 Teologisk etik Teologisk etik Albert Einstein The most important human endeavor is the striving for morality in our actions. Our inner balance and even our very existence depend on it. Only morality in our actions can

Läs mer

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Jag har tagit rubriken till detta föredrag från ett uttalande av evangelisten Frank Mangs, som Peter Haldorf har nedtecknat

Läs mer

Att förstå människor och förstå ett språk

Att förstå människor och förstå ett språk Proseminarium vt 1997 för Nikolai Enckell Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Att förstå människor och förstå ett språk Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Medvetande, beteende och

Läs mer

MILJÖETIK EN INTRODUKTION Olle Torpman

MILJÖETIK EN INTRODUKTION Olle Torpman MILJÖETIK EN INTRODUKTION Olle Torpman 1. INLEDNING Miljöetiken är en tämligen ung gren av etiken, även om dess rötter går tillbaka lika långt i tiden som det mesta inom filosofin. Dessutom är den kanske

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Översikter och meddelanden

Översikter och meddelanden Översikter och meddelanden Retorik som humanvetenskaplig kunskapsteori och metod i samhällsplanering En idéöversikt Retorik: konsten att lyssna och uttryckandets vetenskap All mänsklig kunskap och alla

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

1. Introduktion s. 1-3. 2. Kunskap s. 4-8. 3. Vetenskap s. 9-10. 4. Vetenskapskritik s.11-14. 5. Skepticism s. 15-18

1. Introduktion s. 1-3. 2. Kunskap s. 4-8. 3. Vetenskap s. 9-10. 4. Vetenskapskritik s.11-14. 5. Skepticism s. 15-18 1. Introduktion s. 1-3 2. Kunskap s. 4-8 3. Vetenskap s. 9-10 4. Vetenskapskritik s.11-14 5. Skepticism s. 15-18 6. Empirism och rationalism s. 19-20 7. Deduktion s. 21-23 8. Sanning s. 24 Filosofilärare

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji)

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) I den här artikeln ska vi på djupet beröra ett ämne som ofta glöms bort i de sammanhang

Läs mer

Talhandlingsteori. Talhandlingar. Performativa yttranden. Semantikens fyrkantigt logiska syn på språket

Talhandlingsteori. Talhandlingar. Performativa yttranden. Semantikens fyrkantigt logiska syn på språket Talhandlingsteori Talhandlingar (talakter) analyserades i filosofiska teorier under 1950- och 1960-talet av filosoferna Austin och Searle. Talhandlingsteori betonar att språket används till mycket mer

Läs mer

Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga

Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga med utgångpunkt i bloggar Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Licens: CC BY-NC-SA (2012). Välja och utveckla sitt uppsatsämne Ibland har man bara

Läs mer

Nattväktaren En ensamt fladdrande ljuslåga i oförnuftets natt tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Nattväktaren En ensamt fladdrande ljuslåga i oförnuftets natt tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson Nattväktaren En ensamt fladdrande ljuslåga i oförnuftets natt tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson Årgång 7 Nummer 2 Sommaren 2005 Innehåll: Fortsatt käbbel om den fria viljan... 2 Elementär sannolikhetskalkyl...

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP PÅ FUNKTIONSHINDERSOMRÅDET

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP PÅ FUNKTIONSHINDERSOMRÅDET Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kommunikativt ledarskap 7,5 ECTS KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP PÅ FUNKTIONSHINDERSOMRÅDET - Praktiska utmaningar, reflexivt förhållningssätt HT2014

Läs mer

Introduktion till etik (2)

Introduktion till etik (2) Introduktion till etik (2) Hélène Hermansson (heleneh@kth.se) ETIKMOMENT DD1390 HT-2011 KTH Etikmomentet hösten 2011 Två föreläsningar om etik. Obligatoriskt: Skriva etikessä. Ämnen finns beskrivna på

Läs mer

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:104 ISSN 1404-0891 Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av

Läs mer