Strategisk sourcing nr 02.09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk sourcing nr 02.09"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Äktenskapliga affärer partnerskap - sidan 6 Undvik fällorna Juristen - sidan 13 Fem snabba med konsulten intervju - sidan 14 Strategisk sourcing nr Kedjereaktion - outsourca din it sidan 4 Medföljer som bilaga i Dagens Industri november 2009 Världsbäst på Cloud Computing, drift och servicedesk! IDE ger dig förutsägbara och lägre kostnader med marknadens bästa funktion och servicegrad. Ring eller mejla så får du höra hur vi hjälpt andra företag!

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är en annons från ALMI Företagspartner, Svenska Uppfinnareföreningen och Provisa Information ANNONS Äktenskapliga affärer trend - sidan 6 U n d v i k fällorna Juristen - sidan 13 fem snabba med k o n s Ul t e n intervju - sidan 14 StrategiSk SourCing nr Världsbäst på Cloud Computing, drift och servicedesk! IDE ger dig förutsägbara och lägre kostnader med marknadens bästa funktion och servicegrad. Ring eller mejla så får du höra hur vi hjälpt andra företag! Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm PROJEKTLEDARE Nicklas Lövqvist Redaktör & skribent Linda Eriksson Layout & Repro Primaform Produktion AB Tryck BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik Medföljer som bilaga i Dagens Industri, november 2009 Sedan 20 år tillbaka finansierar, producerar och publicerar Provisa kundanpassade tematidningar, magasin och guider. Tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta verkställande direktör Inger Ågren på tel LEDAREn BJÖRN STOLPE om att vara bäst i klassen Vi lever i en värld med hyperkonkurrens. Globaliseringen och datanätverken länkar ihop alla de stora ekonomierna EU, USA, Japan, Kina. Dagens standard of exellence handlar inte om att vara bäst i klassen i Sverige utan att vara bäst i världen. Barriärerna mellan olika marknader minskar, konkurrenterna liksom kunderna finns på ett avstånd som mäts i musklick. Samtidigt som branscher som tidigare var helt separerade smälter samman uppstår nya konkurrenssituationer. Vem kunde för tio år sedan ha gissat att Apple skulle etablera sig i musikindustrin med ipod? För inte länge sedan såg världens teleoperatörer internet som en ny stor intäktskälla. Visst får operatörerna nya intäkter via internet men också ny kvalificerad konkurrens. I alla branscher finns det företag som når en bättre lönsamhet än den som är gängse. Dessa företag har utvecklat konkurrensfördelar genom specialisering och en lägre kostnadsnivå än konkurrenterna. För att möta hyperkonkurrensen måste svenska företag bli mer fokuserade och specialiserade. Många tjänster, som inte tillhör kärnaffären och som idag produceras inhouse produceras ofta på ett ineffektivt sätt. Ledningen bör då överväga en outsourcing. Att förbereda för en outsourcing kräver en utvärdering av den egna verksamheten och ger svar på fråga make or buy. I bästa fall är den interna leveransen bättre än den externa, men detta måste verifieras. De organisationer som inte låter den egna verksamhetens stödfunktioner prövas mot externa leverantörer kan få problem. Konkurrensutsättning är en av de viktigaste egenskaperna i en outsourcingprocess. Det betyder att delar av den egna verksamhetens leverans prövas och jämförs med externa leverantörers. Detta leder till förbättringar och ofta lägre kostnader. Björn Stolpe, Vd, Institutet för informationsteknologi Helpdesk (1a linje) 220:- Helpdesk (2a linje) 289:- PC-tekniker 330:- Nätverkstekniker 435:- Summa 1274:- Vissa konsulter tar fortfarande 1 275:- per timme. Av oss får du en hel IT-avdelning för den summan*. * KONSULTERNA KAN GIVETVIS ÄVEN KÖPAS VAR FÖR SIG. Stockholm Malmö PEAK 176x252 Okt09.indd

3 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS 3 Pulsen Service Desk tar emot samtal från hela Europa. I genomsnitt får kunden vänta cirka 20 sekunder i telefon innan man får hjälp. Förvandla it från problem till stöd Datadrift kan lätt bli till en affärskritisk dygnet-runt verksamhet. Haverier eller datastopp stör inte bara verksamheten, utan påverkar direkt förmågan att nå bästa ekonomiska resultat. - Många IT-avdelningar jobbar idag med rena brandkårsutryckningar och har därför inte möjlighet att vara långsiktiga. Vi på Pulsen har kompetensen att bygga upp en stabil miljö och sedan underhålla den, säger Björn Lundgren, teknisk chef på Pulsen. Pulsen har ett stort utbud av tjänster i sina olika affärsområden. Ett av dessa är Pulsen Production som, via sin Service Desk, erbjuder outsourcing av IT-driftstjänster, antingen på kundens hemmaplan eller via utlokaliserad drift. Pulsen Service Desk tar emot samtal från hela Europa, i vissa fall även Sydafrika och Asien med omnejd. Det innebär att man är van vid att arbeta på engelska och tillsammans med andra kulturer. I genomsnitt får användaren vänta cirka 20 sekunder i telefon och problem som kan lösas direkt i telefon är lösta inom 5 minuter. Detta gör att användaren kan vara mycket effektiv i sitt arbete och IT behöver inte bli ett problem utan mer ett stöd, säger Björn Lundgren. Pulsen Service Desk är uppstyrd med hjälp av processer och rutiner. Ju mer standardiserad plattform som kunden har desto lättare kan man ge snabb support. På Pulsens övervakningscentral arbetar man proaktivt för att åtgärda de flesta fel innan kunden själv märkt något. Kundernas ITmiljöer kontrolleras hela tiden och skulle ett problem uppstå agerar man snabbt. Allt dokumenteras för att skapa kontinuitet i Björn Lundgren miljön med möjlighet att snabbt installera om system om ett problem ändå skulle uppstå. I slutändan handlar det naturligtvis om att spara pengar. Vi ser helt enkelt till att våra kunders verksamhet får så få avbrott som möjligt. Det medför att de fullt ut kan fokusera på kärnverksamheten, säger Björn Lundgren. Unikt samarbete med socialtjänsten Pulsen har nyligen ingått ett unikt samarbete med socialtjänsten i Nacka, Täby och Upplands Väsby kommun. Samarbetet innebär ett radikalt nytt grepp kring socialtjänstens processer genom Pulsen Combine - ett helt nytt IT-system för äldrehandikappomsorg och individ- familjeomsorg. Precis som bankerna har öppet för kunden 24 timmar om dygnet kommer nu socialtjänsten att kunna erbjuda samma sak för kommunens alla invånare, säger Yvonne Liberg på Pulsen Application. Erfarenheten och kunskapen kring tjänsterna är både lång och djup och Pulsen har under flera års tid arbetat med liknande molntjänster. Att drifta molntjänster är inget nytt för oss, det har vi gjort i flera år. Applikationsmässigt är dock den här tjänsten helt nydanande, säger Björn Lundgren. Förenkling för både kunder och kommun Pulsen Combine stödjer socialtjänstens hela arbetsprocess, från ansökan via utredning och beslut till uppföljning av genomförda insatser. Kommunens invånare, kunderna, får enkelt och säkert tillgång till personlig information och interaktiva tjänster på sin egen sida, när som helst på dygnet. Det ger både kunder och anhöriga en möjlighet att följa med i ett ärendes hela utredningsprocess och får på det viset en större inblick. Det nya systemet kommer inte bara att förenkla den enskilde individens Yvonne Liberg. kontakt med kommunen. Den förenklar även kommunernas administration på många sätt genom att handläggningen av ärenden integreras med myndighetskontakter. Tjänsten är dessutom fullt integrerad med kommunens affärssystem och andra administrativa system. Administrationen tar idag för mycket tid från kärnverksamheten och handläggarna hinner inte träffa alla sina klienter. En undersökning genomförd i Västsverige visar att ungefär tre dagar i veckan ägnar sig handläggarna åt administration, bara en dag träffar man klienter och en dag går åt till annat, som möten och liknande, säger Yvonne Liberg. Viktigt att garantera säkerheten Rent applikationsmässigt innebär tjänsten ett gigantiskt nätverk av olika myndigheters uppgifter. Ofta är uppgifterna sekretessbelagda vilket ställer stora krav på säkerheten. Verksamhetens karaktär ställer självklart stora krav på tjänstens säkerhetslösningar, både ur ett enskilt perspektiv och globalt. Användaren kommer att arbeta mycket med certifikat och personliga kortlösningar för att garantera säkerheten och sekretessen, säger Yvonne Liberg. Pålitlig IT och spetskompetens är tillsammans med service och kvalitet ledorden hos Pulsen. Man garanterar sina kunder en säker IT-drift, outsourcat till det egna företaget eller utlokaliserat till Pulsens datorhotell och stordatormiljöer. Företaget grundades 1964 och är idag ett av Sveriges äldsta IT-kompetensföretag, med verksamheter i Borås, Göteborg, Karlstad, Lund, Malmö, Stockholm och Trollhättan.

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS it-outsourcing 27 miljarder kronor Så mycket är den svenska outsourcingmarknaden värd 2013, enligt en rapport från IDC. Förra året omsatte outsourcingmarknaden 21,1 miljarder kronor väntas omsättningen ligga på 27,2 miljarder kronor. Den årliga ökningen framöver väntas ligga på 5,2 procent fram till år 2013, enligt IDC. Det betyder en viss nedgång jämfört med förra året då tillväxten var 6,1 procent. Skälet till detta är framförallt prispressen. Outsourcing växer mest Den marknad som kommer att gå bäst inom it-sektorn under 2009 är oursourcing, visar en rapport från IDC. Att outsourcing blir den vinnande marknaden beror inte på att prognosen har skrivits upp på grund av finanskrisen, utan på att prognoserna för i stort sett alla andra it-marknader har skrivits ned. Den gren inom outsourcing som kommer att växa allra mest är hostad programförvaltning, som kommer att öka med mer än 12 procent. Outsourcing av nätverk och skrivbord kommer att öka med drygt 7 procent. Källa: ComputerSweden, IDC Sänkta kostnader och ökad effektivitet Det är den viktigaste drivkraften för outsourcing i dag, visar en studie av konsultbolaget PA Consulting. Studien undersöker vilka effekter konjunkturnedgången har haft på outsourcing inom ÍT-området. Där framgår att 60 procent av företagen utkontrakterar i högre utsträckning än tidigare och med målet att sänka kostnaderna. Det är också tydligt att många planerar att ompröva eller omförhandla sina avtal. Närmare 80 procent av företagen säger att de planerar att konkurrensutsätta sina leverantörer och 14 procent väljer att omförhandla avtalen. Bara 4 procent har dock bestämt sig för att byta leverantör. Studien Outsourcing - what lies beneath bygger på svar från 145 företag. Källa: CIO Med fokus på IT-outsourcing Sedan den amerikanske affärsmannen Ross Perot 1962 tog initiativet till att skapa EDS, med fokus på IT-outsourcing, har detta angreppssätt genomgått en snabb utbredning och användning. Nästan alla stora svenska företag och myndigheter har genomfört detta i större eller mindre omfattning. En outsourcingprocess omfattar köp av tjänster under en längre tid och ofta även en överlåtelse av verksamheten. Processen innehåller Björn Stolpe många dimensioner av teknisk, ekonomisk och organi satorisk karaktär och kräver därför kunnande inom vitt skilda discipliner från arbetsrätt till IT-teknik, säger Björn Stolpe, vd för Institutet för informationsteknologi. Inledningsvis måste köparen genomföra ett antal noggranna studier av vilka funktioner processen skall omfatta och vad som skall köpas utifrån. Målet är att ökat fokus på kärnverksamheten och öka produktiviteten i organisationen. Själva processen kan delas upp i sex beståndsdelar: Förstudier och andra typer av förberedelser Etablering av en beställarorganisation Upphandlingen och val av leverantörer Övertagandeprojektet överföring från kund till leverantör och etablering av driften Framtida löpande produktion Avveckling eller förlängning av avtalet Foto: istockphoto Nya trender PA Consulting Group redovisar i en färsk studie baserad på svar från kunder, leverantörer, konsulter och jurister verksamma i USA och Europa att fokus normalt ligger på kostnadsbesparingar, men också att denna fokusering har ett pris. Priset är bland annat försämrade relationer och sämre innovationskraft. Denna studie, och andra liknade, pekar samstämmigt på följande trender: Myndigheter och företag vill använda fler leverantörer (multisourcing) för att reducera kostnaderna. Det talas mer om att minimera kostnaderna än om att vinna affärsfördelar och konkurrenskraft. Leverantörerna vill gärna få in off-shore där det passar, men kunderna tvekar. Idén om stenhård affärsmässighet till varje pris utmanas nu av dess motsats samarbete till varje pris. När företagen ska hitta nya vägar till överlevnad och framgång söker man idag partnerskap och samarbete, inte för att få sin del av kakan utan för att skapa större värden och därmed en större kaka. En del nya stora svenska affärer har föregåtts av ett intensivt arbete med att utröna om parterna passar för varandra ett slags äktenskapsrådgivning (marriage counselling). Underskatta inte problemen Problemen med att avyttra vitala delar av IT-verksamheten ska inte underskattas. Det gäller att ha kontroll på den egna verksamheten innan företaget överlämnar ansvaret till en extern leverantör. För att genomföra en framgångsrik outsourcingprocess behövs duktiga leverantörer, vilket Sverige har, men också en kompetent och engagerad beställarorganisation, vilket är något av en bristvara idag, säger Björn Stolpe. FACILITY MANAGEMENT - RÅDGIVNING, UPPHANDLING, EFFEKTIVISERING Vi är specialister på att strukturera, kravställa och upphandla Facility Management och företagsinterna servicetjänster. Våra kunder är privata och offentliga organisationer som inser värdet av väl fungerande, kostnadseffektiva lösningar. Vill du veta mer så kontakta oss på eller

5 Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information VI HAR VALT TELEFONIST PÅ DISTANS FÖR VÅR VÄXEL. ÄR DU HELT GALEN. VAD ÄR NÄSTA STEG? SKA NÅGON ANNAN STÄDA KONTORET? Företaget med CG Sänne, Vd, Internet Border Technologies bara nöjda kunder Genom att låta Internet Border Technologies ta ansvar för hela eller delar av din IT-drift kommer du att upptäcka att du blir bättre på det du gör. Och sannolikt mycket lönsammare. Det brukar bli så när man kan fokusera mer på kärnverksamheten. Vi jobbar för att IT ska jobba för dig, inte mot dig, säger CG Sänne, vd för Internet Border Technologies. Internet Border grundades 2002 och har som fokus att erbjuda kunder kvalitativa och kostnadseffektiva IT-lösningar. Företaget levererar prisvärda kvalitativa tjänster med hög säkerhet till en förutsägbar kostnad. Ledstjärnan är nöjda kunder genom snabb och personlig service. I vår senaste kundnöjdhetsundersökning, genomförd i oktober 2009, svarade 100 procent av kunderna att de var nöjda eller mycket nöjda med oss som leverantör avseende hosting och IT-drift, säger CG Sänne. Flera fina utmärkelser Och det verkar vara fler än kunderna som är nöjda med Internet Border. Nyligen blev företaget nominerat till årets företagare i Solna kommun. Och de har även uppmärksammats av Dagens Industri där de blev utsedda till ett av Sveriges Gasellföretag Det är förstås lite smickrande att få en utom stående objektiv syn på vårt bolag, och det skapar också en hel del positiv uppmärksamhet, säger CG Sänne. Internet Borders medarbetare har lång erfarenhet inom IT och systemkunskap gjorde företaget ett förvärv av Telenors verksamhet rörande serverdrift och co-location samt vidhörande datahall. - Förvärvet betydde att vi ytterligare fokuserar våra krafter på hosting och IT-driftstjänster och vi har i och med förvärvet två högklassiga data hallar, en i Solna och en centralt belägen i Vasastan i Stockholm. Idag har Internet Border cirka 200 kunder fördelade i en mängd branscher, alltifrån fåmansbolag till börsnoterade bolag. Service dygnet runt Att outsourca sin IT-drft innebär både kostnadsbesparingar en och större överblick över företagets utgifter. Dessutom får kunden tillgång till snabb och effektiv service. Vi erbjuder jour dygnet runt vilket innebär att vi har tekniker som svarar kunderna när som helst på dygnet och kan hjälpa dem direkt. Internet Border arbetar efter ledorden kundfokus, prisvärdhet, teknisk excellens, snabb service och en personlig relation med kunderna. Det ger tyngd åt företaget och innebär en säkerhet för kunderna. Som strategisk IT-partner till stora och mindre stora företag och organisationer är egenskaper som kreativitet, flexibilitet och integritet viktiga för oss i vår strävan att bli en av de största IT-drifsleverantörerna i Stockholm, avslutar CG Sänne. Konstigt nog fi nns det fortfarande beslutsfattare som är skeptiska till att outsourca sin växel. De säger nej till 40 procent mer telefonist för pengarna. De avböjer dygnet runt-service, snabbare svar och högre tillgänglighet. De kanske är bäst på allt? Vill du veta hur Telefonist på distans kan effektivisera er växelfunktion ring Affärsområdeschef Erik Rönnby på telefon eller besök kalixtele24.se/kampanj. EFFEKTIV TILLGÄNGLIGHET

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS partnerskap Lyckad sourcing kommer allt mer att bygga på långsiktiga relationer mellan företag som ser sig som partners och förstår varandras affärsmodeller och värderingar. Marriage Counselling (MC) är en del i att skapa ett lyckat partnerskap. Tills döden skiljer oss åt I ljuset av en del trista tvistigheter mellan leverantör och kund i olika pågående outsourcing leveranser under de senaste åren har begreppet Marriage Counselling etablerats. - Företag är som människor. Affärer är som äktenskap, säger Göran Francke, vice vd på Humanova. Ett giftermål mellan företag är lika viktigt och svårt som att välja partner. En skilsmässa kostar mycket pengar och tid. Efter att avtalet är påskrivet och bröllopsfesten varit brukar det ta 6-10 månader, ofta redan under transformations fasen, innan de första frågorna dyker upp ingår inte projektledaren i serverflytten, ingår inte jour till hk på söndagar, ni har ju helhetsansvar, osv. Att gifta ihop två företag Professorn i management practice, Lynda Gratton vid London Business School, har forskat på hur samverkan mellan olika intressenter optimeras och vad som behövs för att skapa framgångsrika rutiner för samarbete. Företag strävar idag efter att organisera samarbete i olika former som en väg till förnyelse, förändring eller i ett vidare perspektiv skapa hållbara och lönsamma relationer. - Förtroendekapital är den tillit som successivt byggts upp mellan dig och din kund, din leverantör, din partner. Det handlar om partnerskap och att gifta ihop två företag. Och det är som i verkliga livet, en bra partner är inte alltid lätt att hitta, säger Göran Francke. Personkemi centralt Om samarbete nu är så viktigt, vad kan företaget göra? Vilka faktorer är viktiga, för att skapa en kultur som utvecklar och stödjer olika former av samarbete? Professor Gratton har i ett forskningsprojekt, inte överraskande, konstaterat att samarbete underlättas om de olika medarbetarna också får tillfälle att träffas under mer informella former som inte direkt är jobbrelaterade. Som Marrriage Counselling praktiseras innebär det att parternas nyckelpersoner inför en framtida affär träffas på internatmöten och bekantar sig med varandra för att helt enkelt utröna om parterna kan leva tillsammans i en kommande affärsrelation och avtal. Eller kort och gott: stämmer personkemin? Efter ett MC program uppstår ofta en stark samhörighetskänsla tack vare gemensamma upplevelser, ett gemensamt språk och problemlösning, allt detta leder till hög effektivitet och verktyg att ha när det knakar, för det kommer det att göra förr eller senare, säger Göran Francke. Göran Francke Våra hosting- och kapacitetstjänster i en av Sveriges modernaste driftsmiljöer är skapade för komplexa kundanpassade driftslösningar för mellanstora företag. Flexibilitet och dynamik i teknikval och affärsmodeller ger dig som Itera Networks kund konkurrensfördelar Itera Networks Itera Networks, a part of the Itera Consulting Group, provides next generation IT-infrastructure hosting and operations services to a wide range of customers throughout Norway and Sweden. The company has about 100 employees located at offices in Oslo and Kista (Stockholm). Specialister på Outsourcing Agne Lindberg Advokat och delägare Delphi arbetar med outsourcing av IT och av komplexa affärsprocesser. Vårt fokus ligger på affären och verksamheten. Johan Kahn Advokat och delägare Delphi rankas som Sveriges ledande advokatfirma inom IT och Outsourcing av PLC Which Lawyer. Best known for the near-unparalleled strength of its IT practice, the firm also offers good capability on media and telecom matters. Chambers Europe Peter Nordbeck Advokat och delägare annons_091020_strategisk sourcing II.indd :15:40

7 SANDBERG TRYGG Har hon verkligen råd? Visst, de allra flesta betalar sina räkningar i tid. Men även de som inte gör det kan vara bra kunder. I alla fall om du anlitar oss. Vi ser till att du får dina pengar tillbaka utan att äventyra dina kundrelationer. Det tjänar du på eftersom många betalningsproblem är tillfälliga och kundbearbetning är dyrt och tidskrävande. Läs mer om fördelarna med vårt arbetssätt på Pengarna tillbaka. Och kunden.

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS kundkommunikation Ta hand om dina kunder annars kanske någon annan gör det När outsourcing var relativt nytt i Sverige valde företagen oftast att outsourca nykundsförsäljningen. Och produkterna som såldes hade ofta låga ordervärden. Så är det inte idag. Pia Krantz, Generalsekreterare SCCF Företagen outsourcar inte längre sin kundservice för att det är ett problemområde de har svårt att hantera Värdet och komplexiteten på de produkter och tjänster som säljs via telefon ökar konstant. Det kan handla om försäljning av försäkringar eller IT-produkter eller rådgivning kring sparande. Det innebär att det behövs mer utbildning och att samarbetet mellan uppdragsgivare och leverantör är mycket intensivare och viktigare. - Företagen outsourcar inte längre sin kundservice för att det är ett problemområde de har svårt att hantera. Det är ett strategiskt beslut som fattats av företagsledningen när de har behov av kompetens- och resursförstärkning och vill satsa på att ge sina kunder kvalitativ service, säger Pia Krantz, Generalsekreterare SCCF. Utbildning för snabbare service Det är både enklare och kostnadseffektivare att behålla en kund än att ständigt jaga nya. Den sanningen har vi hört många gånger genom åren. Men då måste du också vara beredd att ge dem den service de förväntar sig. 9 av 10 svenskar tycker att korta väntetider är viktigt när de ringer till en kundtjänst. 7 av 10 tycker samtidigt att väntetiderna är otillfredsställande. Minst tålamod har de äldre. Att 97 procent anser att det är viktigt att få sin fråga löst direkt, utan att behöva återkomma vid ett senare tillfälle, är säkert en tankeställare för många företag och organisationer. - Personalen måste utbildas för att klara av dessa krav. Servicen i kundtjänsten är förmodligen mer central för människor än vad många företag har förstått, säger Pia Krantz. FAKTA SCCF startade som en branschförening för outsourcingbolag som specialiserat sig på kundservice och telefonförsäljning. Idag har föreningen utökats med mediaföretag, banker, försäkrings-, telekom- och energibolag som är med och driver utvecklingen på en starkt växande marknad. Våra kunder har ordet B2Bs fastprisavtal ger oss en trygghet i att alltid veta våra kostnader. De kan tilldela oss resurser helt utifrån vårt behov och samarbetet fungerar mycket bra. Anders Engberg, Nordomatic Vi la ut PC- och IT-driften för att få hjälp med att lösa alla problem till en fast kostnad varje månad. B2Bs paket lösning passar oss perfekt! Jan Ednertz, Djurgården Hockey Fast pris och att B2B kan sköta IT-systemet på distans gjorde valet enkelt. Vi får bra och snabb service och känner oss tryggare då vi har ett stabilare IT-system. Håkan Ambjörnsson, AB 1909 i Sigtuna Lite snabbare, lite bättre. B2B IT-Partner AB är en av Sveriges ledande leverantörer av IT-utrustning. För små och medelstora kunder erbjuder B2B marknadens bästa paketeringar för drift av dina IT-system. Vi arbetar både med insourcing och outsourcing och tillhandahåller drift till fasta priser varje månad. B2B arbetar enligt devicen Vilja att göra affärer!. Vill ni veta mer om våra tjänster och vad vi kan göra för er? Boka ett förutsättningslöst möte genom att ringa eller maila

9 Kan bäst själv -strategin är på utdöende. Ska du bli riktigt vass måste du fokusera på det du gör bäst och låta andra hjälpa dig med resten. Det vet vi bättre än de fl esta. Sedan 1992 har vi stärkt växelfunktionen för tusentals företag och i dag är vi marknadsledande i Norden. Med Telefonist på distans får ni certifi erade telefonister som svarar i ert namn, dygnet runt, året runt precis som om de satt hos er. Med några viktiga skillnader snabbare svar, högre tillgänglighet och lägre kostnad. Våra mätningar visar att våra kunder får minst 40 procent mer telefonist för pengarna. Vårt tjänsteutbud och tekniska plattform gör det möjligt att erbjuda Telefonist på distans till alla. Vi har småkunder som är nöjda med att vara små och mindre kunder som har vuxit sig större tillsammans med oss. Och vi har stora koncerner med tusentals anställda. Oavsett var ni är och vart ni är på väg så har vi lösningen. Vill du veta mer om Telefonist på distans ring Affärsområdeschef Erik Rönnby på telefon eller besök kalixtele24.se/kampanj. EFFEKTIV TILLGÄNGLIGHET

10 10 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS trend Facility Management får ny EU-standard Bättre effektivitet och ökad öppenhet vid upphandlingar och kontraktsskrivning är målet med de två nya europastandarder inom Facility Management som nu är klara. Outsourcingens fokus har flyttats från IT-områden till att innefatta även tjänster och affärsproceser. Business Process Outsourcing (BPO) tar nu fart på allvar. En marknad med potential För första gången finns nu en gemensam plattform inom FM-området i Europa. Därmed blir det möjligt att upphandla tjänster på ett enhetligt sätt och att använda en gemensam terminologi i hela Europa. Vi har nu en mycket slagkraftig kombination av terminologi och avtalsstandarder inom FMområdet, säger Christine Löfvenberg, FM-konsulterna, som deltagit i arbetet med de nya standarderna. Christine Löfvenberg, FM-konsulterna. Underlättar strukturen Standarderna inom fastighetsförvaltning och verksamhetsstöd preciserar ett nytt arbetssätt för vad man bör göra och hur det ska göras. Till exempel underlättar de strukturen när nya avtal mellan kunder och leverantörer tas fram. Arbetet fortsätter det närmaste året med att utveckla ytterligare hjälpmedel inom området. Sverige har varit aktiva i det europeiska arbetet och vi vill nu förbättra effektiviteten samt öka öppenheten vid upphandling och kontraktsskrivning inom Jan Apelgren, projektledare SIS. FM-området. Vi hoppas även på ökad konkurrens globalt, att få till kvalitetsförbättringar av produktionen och att bidra till utvecklingen av nya verktyg och system, säger Jan Apelgren, projektledare SIS. Standarderna har arbetats fram inom SIS, Swedish Standards Institute tillsammans med svenska intressenter i branschen. BPO innebär utkontraktering av affärsprocesser. Man säljer ut, flyttar eller outsourcar en verksamhetsprocess inom företaget vilken sedan köps tillbaka i form av en tjänst från en extern leverantör. BPO-marknaden kan delas upp efter de funktioner som outsourcas, exempelvis: marknadsföring och försäljning finans och redovisning human resources kundservice logistik tillverkning Ny stark marknad BPO marknaden är fortfarande en relativt ny marknad om man jämför med till exempel IToutsourcing. Ändå värderas den, enligt Computer Sweden, till över 60 miljarder kronor per år. Bara i Sverige. Och den procentuella tillväxten inom BPO väntas bli tvåsiffrig nästa år. Enligt analysföretaget Exido växer outsourcingsegmentet från en omsättning på 21 miljarder kronor förra året till 22 miljarder i år. Det är därmed segmentet på tjänstesidan som står för den största procentuella ökningen. Källa: Computer Sweden, Exido. Snålsourcing Sänkta kostnader och ökad effektivitet. Det är den viktigaste drivkraften för outsourcing i dag, när hälften av företagen utkontrakterar med målet att dra ner kostnaderna, enligt en studie av konsultbolaget PA Consulting. Studien undersöker vilka effekter konjunkturnedgången har haft på outsourcing inom ÍT-området. Där framgår att 60 procent av företagen utkontrakterar i högre utsträckning än tidigare och med målet att sänka kostnaderna. Det är också tydligt att många planerar att ompröva eller omförhandla sina avtal. Närmare 80 procent av företagen säger att de planerar att konkurrensutsätta sina leverantörer och 14 procent väljer att omförhandla avtalen. Bara 4 procent har dock bestämt sig för att byta leverantör. PA Consultings studie Outsourcing - what lies beneath bygger på svar från 145 företag. Källa: CIO Nya sätt att driva företag och myndigheter Outsourcing - som problemlösare De goda erfarenheterna

11 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS 11 trend Offentlig verksamhet - i blickfånget En jämförelse mellan näringslivet och den kommunala verksamheten visar på stora skillnader i synen på outsourcing. Text: Björn Stolpe Foto: Gabriella Fabbri Sveriges 290 kommuner, alla med identiskt samma uppdrag, sysselsätter människor. Något förenklat kan man betrakta dem som delar i en stor koncern, i så fall, den i särklass största i Sverige. Storleken gör att den kommunala verksamheten har en mycket betydande roll i den nationella ekonomin, liksom hur de olika verksamheterna bedrivs. Paradigmskifte på gång För ett par decennier sedan regerade planekonomin Sveriges kommuner vilket innebar att en kommun var både kund och leverantör. Med andra ord konkurrensutsättning av de olika verksamheterna var lika med noll och effektiviteten inget att skryta med. Men nu händer det saker. Det handlar faktiskt om ett klassiskt paradigmskifte från planekonomi till marknadsekonomi. 17 procent av den kommunala verksamheten drivs nu av privata bolag och tendensen är klar antalet outsourcade kommunala verksamheter kommer att öka, om fem år bedöms siffran vara det dubbla. Vad outsourcas - stora skillnader Skillnaderna mellan näringslivet och den kommunala verksamheten är stor när det gäller synen på outsourcing. Företagen outsoursar administration, IT-drift och sådant som inte bedöms tillhöra kärnverksamheten. Den tendens som framträder vid granskning av kommunerna visar att driften av många kärnverksamheter överlåtits till externa leverantörer. Driften av grundskolor, gymnasieskolor och förskolor har övertagits av företag eller avknoppats till personalen. Även kommunernas vård och omsorg har i allt större omfattning övertagits av utomstående bolag. I vissa storstadsområdena finns det över huvudtaget inga kommunala förskolor kvar. Stockholms stad visionär Utvecklingen i storstäderna är mera likt mönstret från näringslivet. Stockholms stad, exempelvis, upphandlade i våras uppdraget att förse stadens fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag med en ny gemensam IT-service. Uppdraget gäller under fem år och är värt miljoner kronor. Genom den kompetenshöjning staden skaffat sig genom att lägga ut uppdraget har man fått en lösning som förutom att man sparar cirka 300 miljoner kronor jämfört med vad motsvarande tjänster kostar idag är lösningen också visionär och framtidssyftande. Uppdraget omfattar medarbetare och elever. Får vi bidra med mer framgång till ditt företag? Att framgång föder framgång är väl känt och vi kan inte annat än instämma. Med närmare två decennier i bagaget har vi arbetat fram en mängd framgångsrika koncept där system och arbetsmetoder är anpassade för specifika branscher. Vårt mål är att alltid hitta den mest optimala lösningen för varje enskild kund. Att satsa på outsourcing är en av många vägar till framgång och har blivit allt vanligare. Vi tror att alla företag med en egen ekonomifunktion skulle må bra av att se över sina arbetsmetoder och rutiner. Vi tror också att vi kan bidra till att sänka era kostnader med % på sikt, samtidigt som ni frigör resurser inom företaget. Genom att låta oss effektivisera och säkerställa företagets ekonomi öppnar ni dörrarna till helt nya möjligheter och framgångar. Vi ger er skräddarsydda lösningar, sänkta personalkostnader och framförallt mer tid till er kärnverksamhet. Låter det intressant? Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Kajsa Tamsen tel , Tor Holmgren tel , Välkommen! Matrisen är ett av Sveriges ledande företag inom redovisning, outsourcing, löneadministration och ekonomisk rådgivning. Vi är idag ca 200 anställda och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Västervik.

12 Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information juristen Avtalet affärens kärna En lyckad outsourcing kräver ett väl genomtänkt avtal där båda parters åtaganden är noga beskrivna. Vi ger dig tips och råd hur du skriver ett lyckat avtal. Innan kunden undertecknar ett outsourcingavtal bör man säkerställa att det finns en tydlig beskrivning av de tjänster som ska outsourcas och att den överrensstämmer med kundens behov och förväntningar. Avtalet bör också innehålla tydliga prismekanismer som ger kunden kostnadskontroll, mekanismer som motverkar systematiska brister i leveransen, en effektiv Benchmarking -bestämmelse så att avtalet periodvis uppdateras och är flexibelt En vanlig fallgrop är otydlig prisreglering, det vill säga att prisbilagan är otydligt formulera, vilket kan leda till att samarbetet måste avslutas och tvisten hamnar i domstol, säger Johan Nylén, advokat på Baker & McKenzie. Reglera därför priserna noga genom att tydligt beskriva tjänsternas omfattning samt avtalsrättsliga mekanismer som skyddar kunden mot överdebitering. Anlita juridisk hjälp Ur ett juridiskt perspektiv är outsourcing mycket komplext och berör ett stort antal rättsområden, till exempel arbetsrättsliga frågor. För att säkerställa att samtliga juridiska frågor besvarats och reglerats bör ett juridiskt biträde anlitas. Dessutom bör en konsult tas in, som har erfarenhet av outsourcing och specialistkunskap inom den aktuella verksamheten, säger Johan Nylén. Konsultens uppgift är att tillsammans med kund utvärdera vilken verksamhet som lämpligtvis outsourcas, vad som bör behållas inom företaget och lämpligt antal personer som skall vara kvar i företaget. Efter undertecknandet Efter undertecknandet inleds överflyttandet av den outsourcade verksamheten. Vanligtvis överförs verksamheten i befintligt skick i ett första skede. Under andra skedet optimerar leverantören driften. Under optimering är tanken att leverantören visar att de kan sköta driften bättre än kunden själv. När väl leverantören tagit över driften ska kunden följa upp och kontrollera att leverantören klarar av att leva upp till avtalet, säger Johan Nylén. Det är även lämpligt att efter avtalet undertecknats upprätta en avtalshandbok som i korthet redogör för vad som bör utföras av kunden varje månad. Ett bra avtal förutsätter att leverantören upprättat en förstudie eller ett liknande dokument där deras tjänster tydligt presenterats. parterna diskuterat igenom förväntningar, målsättning och syfte med outsourcingavtalet. parterna har bekantat sig med varandras verksamhet, företagskultur, organisation och arbetssätt. kunden tydligt har identifierat och redogjort för leverantören vad är högst prioriterat inom den outsourcade verksamheten. avtalet är välbalanserat, dvs att avtalet är gynnsamt för båda parter och inte i någon del oskäligt.

13 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS 13 juristen I tider av kostnadsbesparingar diskuteras fördelarna med IT-outsourcing. Ledorden är flexibilitet och minskade kostnader. Men trots ingående förhandlingar av dessa viktiga frågor lever avtalen inte alltid upp till förväntningarna. Vilka andra faktorer påverkar utfallet och hur kan man som kund minska risken för brustna förväntningar? Läs våra tips och undvik fallgroparna. Undvik fällorna Text: Mats Ohlén, advokat Leveransbeskrivningen avtalets kärna Leveransbeskrivningen är kärnan i outsourcingleveransen. Den sätter detaljerna för vad som ska tillhandahållas, både det faktiska innehållet i leveransen och hur dess kvalitet mäts. Trots att båda parter tjänar på en tydlig leveransbeskrivning har den ofta brister. Det gör att parterna tolkar innehållet olika och utifrån sina egna förväntningar, vilket resulterar i tidskrävande och kostsamma omförhandlingar eller tvister. Mats Ohlén, advokat TIPS - Avsätt tid åt leveransbeskrivningen. Leverantören sätter pris efter leveransbeskrivningen så säkra att den motsvarar dina behov innan upphandlingsunderlaget skickas ut. - Tydlighet och mätbarhet är nyckelord för leveransbeskrivningen. Nöj dig inte med tekniska beskrivningar, genomlys dessa med sakkunniga och kräv tydlighet i texten. - Låt leveransansvariga närvara och lämna synpunkter under förhandlingen, eftersom det är de som hanterar de frågor som senare uppstår. - Säkerställ att det finns en röd tråd i avtalet mellan tjänstebeskrivningen, det som mäts under servicenivåer och det som prissätts i prisbilagan. Allt hänger ihop. De kommersiella villkoren Lägg kraven på en rimlig nivå. Att föreslå alltför obalanserade villkor kan få negativa effekter för förhandlingen och senare för avtalsförhållandet. Obalanserade villkor kan leda till långdragna förhandlingar, otydliga offertsvar i syfte att nå en slutförhandling och att leverantörer blir benägna att ta kalkylerade risker rörande frågor som man senare behöver omförhandla. Rätt balans i villkoren ger en bra grund för en effektiv upphandling och det framtida samarbetet. TIPS - Föreslå balanserade kommersiella villkor som är väl anpassade till såväl leveransen som marknaden. Flexibilitet, men även andra villkor som ökar leverantörens affärsmässiga risk har en prisdrivande inverkan. - Upprätta en intern checklista över vilka kommersiella krav som finns och håll dig till denna. - Förhandla villkoren aktivt. Var öppen för förändring men stäm hela tiden av mot dina kommersiella grundkrav. Accepteras inte ett villkor, begär att få veta varför. Ofta kan båda parters intressen tillgodoses. Partnerskapet - rusta er för framtiden Att ingå ett långsiktigt outsourcingavtal sägs ofta vara ett partnerskap. För att detta ska fungera behöver parterna vara kompetensmässigt jämbördiga. Att inte behålla sakkunskapen om det som outsourcas är ofta en grogrund för oförståelse och konflikter med leverantören. TIPS - Behåll kärnkompetensen även om personal ska outsourcas. Leveransen behöver följas upp och kan behöva förändras under avtalstiden. För att möta förändringar behövs kunskap om både teknik och affärsbehov. - Säkerställ att kärnkompetensen hålls informerad och utbildad under hela avtalstiden. Ekonomioutsourcing kan stärka företagets konkurrenskraft Allt fler företag outsourcar hela eller delar av sin ekonomifunktion för att förbättra och effektivisera sin verksamhet. Ekonomiprocesserna kan i stor utsträckning standardiseras, vilket är en bidragande orsak till ökningen. Att outsourcing ökar är inte ett konjunkturdrivet fenomen, utan en långsiktig trend, säger Niclas Elfström, konsult inom Advisory Services på Ernst & Young. Källa: Outsourcing: the rise of fragmentation, Ernst & Young, 2008 Förklaring: Andel av deltagande organisationer som kommer lägga ut hela/delar av respektive funktion Ernst & Young har genomfört studien Outsourcing: the rise of fragmentation som omfattar 600 bolag i Europa. Studien visar att ekonomiprocesserna står för ett genombrott när det gäller outsourcing. Hela 49 procent av de tillfrågade företagen vill outsourca hela eller delar av sina ekonomiprocesser. I Indien är ekonomiprocesser det snabbast växande outsourcingområdet och 2010 kommer omsättningen globalt att uppgå till 25 miljarder US dollar. Hittills är det relativt få företag i Sverige som outsourcar sina ekonomiprocesser. Niclas Elfström, som arbetar med rådgivning inom outsourcing, menar att förklaringen till stor del ligger i företagens syn på risk: Svenska CFO:er och ekonomichefer anser att risken med att lägga ut ekonomifunktionen är för hög. Men i själva verket kan riskerna vara lägre med en extern lösning. Ofta minskar de manuella arbetsmomenten väsentligt, kostnaderna blir lägre och systemstödet bättre. Det är dock viktigt att göra en objektiv riskanalys av de olika outsourcingalternativen. En riskanalys gör det möjligt att relatera riskerna till de besparingar som en lokalisering i exempelvis Östeuropa eller Indien kan ge. Lyckade outsourcingprojekt kräver helhetsperspektiv Ett vanligt misstag när företag utvärderar olika alternativ är att de bara tittar på effekterna för själva ekonomifunktionen, utan att ta hänsyn till hur kärnverksamheten påverkas. Det gäller att ha ett helhetsperspektiv och med andra ord räkna potential på end-to-end processer, menar Niclas Elfström. Rätt utförd är outsourcing en kraftfull hävstång för att standardisera ekonomiprocesser i hela organisationen. Leverantören blir en extern domare i systemet som arbetar för att policyer och riktlinjer efterlevs. Ytterligare en outsourcingstudie av Ernst & Young How can Nordic organizations better leverage outsourcing opportunities? visar att drygt 68 procent av företagen som har genomfört en outsourcing är nöjda. Och inte ett enda av de deltagande företagen i studien överväger att ta tillbaka tjänsterna i intern regi. De organisationer som lyckas med sina outsourcingprojekt har planerat förändringen noga och säkerställt att rätt kompetenser finns med under hela processen, säger Niclas Elfström, och avslutar: Innan företag startar outsourcingsprocesser bör de ta fram outsourcing-koncept som är utformade efter de förutsättningar som råder i det enskilda företaget. Företaget äger konceptet, men det är i många fall positivt att involvera ett antal ledande leverantörer för att få synpunkter ur ett leverantörsperspektiv. Outsourcing är en förändringsresa och det är viktigt att göra den rätt från början.

14 14 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS konsulten Fem snabba med konsulten Peter Wardell är oberoende rådgivare inom IT-sourcing på PA Consulting Group AB. 1. VARFÖR SKA MAN ANVÄNDA SIG AV EN OBEROENDE KONSULT? - En konsult som agerar oberoende, utan allianser till leverantörer av de tjänster som ska upphandlas, har heller inga kommersiella band och förpliktelser till leverantörerna. Konsulten kan agera med integritet i sitt arbete och ge objektiva råd. Råden bygger på kundens specifika behov och situation och våra kunskaper om tjänsterna på marknaden. Kenneth Kordelius, affärsområdesansvarig för sourcing inom ab1 och Peter Bendor-Samuel, koncernchef och grundare av Everest Group skriver under Master Teaming Agreement tidigare i år. Samarbete skapar mervärde för kunden ab1 Group är ett starkt växande IT-konsultföretag som bygger broar mellan IT och verksamheter. Nu ingår företaget ett unikt samarbete med internationellt kända Everest Group för att skapa mervärde åt sina kunder och öka bredden i företaget. Oavsett vilken sourcing kunden behöver så kan vi det, säger Erik Danielsson, vd för ab1 Group. För att stödja sina kunder i sourcingfrågor arbetar ab1:s konsulter med metoden VDS (Verksamhets- Driven Sourcing). Man utgår från kundens affärsbehov och nuläge och går sedan stegvis genom bland annat verksamhetsdriven ITstrategi, sourcingstrategi, upphandling, överföring Vi kommer att fungera som deras förlängda arm i Skandinavien till uppföljning av outsourcing samt effektivisering/ konsolidering av IT-miljöer. ab1 fungerar på så vis som en brygga mellan kundernas verksamhetsbehov och IT-drift. Ibland kan det förekomma ett slags det krig mellan de två ansvarsområdena. Vi får kunden att backa ett steg och se med nya ögon, för att sedan kunna fatta rätt beslut gällande IT-systemen. Vår styrka ligger i att vi förstår både verksamheten och IT-tekniken, säger Erik Danielsson. Unikt samarbete ger kunder mervärde ab1 Group grundades 1998 och har sedan dess vuxit organiskt genom selektiv rekrytering av specialistkompetenser. Företaget strävar också efter att ständigt utveckla strategiska spetskompetenser genom samarbete med andra företag. Ett av dessa samarbeten är det nya partnerskapet tillsammans med Everest Group. Everest Groups erfarenhet tillsammans med vårt lokala kunnande gör att vi kan erbjuda våra kunder en komplett lösning. De tillför oss både kunskap och specialistkonsulter och förstärker vårt varumärke i Norden, säger Kenneth Kordelius, affärsområdesansvarig för sourcing på ab1. En förlängd arm ab1 kommer att vara representant för Everest Group i Skandinavien när det gäller tjänsterna sourcing och benchmarking. Detta ger den Skandinaviska marknaden tillgång till ett omfattande faktabaserat stöd i governance och sourcingfrågor. Vi kommer att fungera som deras förlängda arm i Skandinavien. Everest Groups kompetens, modeller, metoder och analyser tillsammans med vår erfarenhet av den Skandinaviska sourcingmarknaden är en stor hjälp när våra kunder ska säkerställa beslutsunderlag och genomföra upphandlingar, säger Kenneth Kordelius VILKA ÄR DE VANLIGASTE MISSTAGEN MAN GÖR SOM KUND? - En generell erfarenhet är att det blir svårare ju längre man kommer i processen i ett outsourcing-projekt. Jag rekommenderar dock att ett väl utfört grundarbete i början av projektet ger ett lyckat projekt i senare faser. Kunden måste noggrant arbeta igenom bakgrund och målsättningar för de tjänster som ska sourcas. Ofta underskattas betydelsen och omfattningen av förarbetet. Andra vanliga förbiseenden är att tjänsterna som sourcas inte är tydligt definierade, vilket bland annat försvårar jämförelser av leverantörspriser. Eller att bemanningen i den egna beställarorganisationen inte motsvarar verksamhetens behov och krav på leverantörsstyrning. Utmaningen handlar om att bemanna med rätt kompetenser. 3. HUR LÅNG TID TAR EN UPPHANDLING? KAN KONSULTEN FÖRKORTA UPPHANDLINGSTIDEN? - Tiden för såväl upphandling som genomförande beror på flera faktorer. Inte minst omfattning av och komplexitet i de tjänster som ska sourcas. Min övertygelse är emellertid att en konsult kan förkorta upphandlingstiden avsevärt för sina kunder 4. ÄR DET VANLIGT ATT MAN SOM KUND STIRRAR SIG BLID PÅ KOSTNADER OCH VILKA ÄR RISKERNA MED DET? - Kostnadsfokuset har successivt minskat i betydelse men är fortfarande en viktig parameter och bör så vara. Risken finns att ett alltför stort kostnadsfokus från kunden orsakar felprioriteringar i leveransen och att denna därmed inte motsvarar de krav som verksamheten förväntar sig. 5. VILKA ÄR DINA BÄSTA TIPS TILL FÖRETAG SOM STÅR INFÖR EN UPPHANDLING? - Ta hjälp av en oberoende konsultfirma i upphandlingen. Chansen ökar då för att målen nås i form av en leverans med hög kvalitet och som ger de kostnadsbesparingar som eftersträvas. Viktiga frågor som en kund bör ställa sig innan upphandlingen påbörjas är: Vad är våra mål och syften med att sourca? Vilka områden ska outsourcas, insourcas och/eller upphandlas på nytt? Hur får vi ett kommersiellt upplägg som ger flexibilitet och incitament för leverantören att effektivisera tjänsterna? Svaren på dessa frågor ger underlag till planeringen av upphandlingen och på vilket sätt upphandlingen ska genomföras. LITEN ORDLISTA BEST OF BREED Outsourcing av enskilda processer till dokumenterat höpresterande leverantörer. Att plocka russinen ur kakan, så att säga. BPO (business process outsourcing) Utkontraktering av affärsfunktioner. INSOURCING Att plocka tillbaka verksamheter till den egna organisationen som tidigare har varit outsourcade. MULTISOURCING Att outsourca delar av verksamheten alternativt ha flera olika leverantörer för att få flexiblare och kortare avtal, men också för att utnyttja leverantörers spetskompetens och minimera risker. NEARSHORING Utkontraktering av verksamheten till ett grannland där kostnaderna är lägre. OFFSHORING När ett företag ersätter produktion i egna fabriker i hemlandet med utkontrakterad produktion i låglöneländer att minska kostnader. Källa: ComputerSweden

15 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS 15 När ekonomin sätter näringslivet under hård press att kostnadsbespara, förbättra kassaflöden och öka effektiviteten används alltmer alternativa sourcinglösningar som ett välbeprövat verktyg. Ekonomiskt tryck på näringslivet leder till ökat förändringsbehov Att genomföra och leverera på välutvecklade strategier för leverans av verksamhetsprocesser och IT kan ge väsentliga förbättringar av finansiella resultat. Dessa strategiska initiativ, som vi nu levererar för allt fler kunder, kan göra hela skillnaden. Oberoende rådgivning EquaTerra är ett globalt och i Norden ledande oberoende rådgivningsföretag inom verksamhetsprocesser och IT. Våra rådgivare bistår med tjänster för att skapa påvisbara resultat och bestående värde med hjälp av intern processutveckling, shared services och outsourcing. Genom att se över befintliga avtal, relationer och governancestrukturer skapas förbättrade processer, effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Arbetar inom hela kedjan - Våra rådgivare arbetar inom hela kedjan - från strategi, lösning, upphandling, implementation och kontinuerliga förbättringar till styrning, ledning, uppföljning och analys av avtal och relationer, säger Peter Skarendahl, vd för Equaterra Nordic Region. Kunderna får även tillgång till lokala och globala kompetenser, med kunskap om både lokala aktörer och globala offshoringleverantörer och erfarenheter genom EquaTerras nyckelpersoner, best practices, mallar, marknadsdata och statistik för både IT och verksamhetsprocesser. Över 60 länder representerade EquaTerra genomför även regelbundna marknadsundersökningar och analyser av sourcingmarknadens trender och aktörer, bland annat genom intervjuer och enkäter med leverantörer och kvartalsvisa så kallade pulsmätningar av outsourcingmarknaden. Vi verkar i över 60 länder och har erfarenhet från över transformations- och outsourcingaffärer de senaste 14 åren. I Norden var våra oberoende rådgivare involverade i affärer motsvarande ett totalt kontraktvärde på över 14 miljarder kronor under 2008, säger Peter Skarendahl.. Årlig nordisk undersökning EquaTerra publicerar på hemsidan en samling ledarskapsartiklar, Peter Skarendahl, Vd, Equaterra Nordic Region kundintevjuer samt undersökningar om den Europeiska marknadens utveckling bland annat i Strategic Sourcing Visions 2010 samt vår årliga nordiska undersökning Nordic Vendor Performance Study Om du vill veta mer om EquaTerra och hur vi kan hjälpa Dig att navigera genom strategisk sourcing framgångsrikt, kontakta oss eller besök oss på VI SÖKER EN SPECIALIST PÅ FASTIGHETSMARKNADEN SoM HAR DRIV och PASSIoN FÖR FÖRSäLjNING TILL VÅRT SToCKHoLMSKoNToR! Du är affärsmannen/kvinnan som tar för dig och kan lyssna av marknadens behov. Som både ser och kan lukta dig till en bra affär! En idéspruta med klipp i steget som skapar nya idéer och förstår vikten av att vårda och utveckla ett starkt varumärke. Självklart har du erfarenhet av både försäljning och projektledning. Din ansökan till tjänsten som säljande projektledare ser vi gärna att du mejlar till Bifoga ett personligt brev, ditt CV och märk ansökan SpL till Dagens Lokaler & Fastigheter. Vi kallar till intervju löpande, varför vi gärna ser att du ansöker så snart som möjligt, dock senast den 2 november Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Staffan Lund på telefon

16 Cost and added-value? Onshore and offshore? Now is the time to get the balance right with Capgemini s Rightshore. T O G E T H E R. F R E E Y O U R E N E R G I E S RightshORe : global talent, ONe team. In uncertain times businesses seek more than ever to reduce costs and enhance growth. Rightshore, Capgemini s global delivery model, helps you add value while managing resources more effectively. We bring together our best talent from the right balance of onshore, nearshore and offshore locations and work with you as a one unified team. This ensures we are always able to deliver optimum solutions that help you reduce costs and optimize growth and innovation for a sustainable competitive advantage. Visit us at

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender. Advokat Agne Lindberg

Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender. Advokat Agne Lindberg Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender Advokat Agne Lindberg 1 Outsourcing en definition Gartner: A contractual relationship with an outside vendor that is usually characterized by the transfer

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret Upphandling IT-drift Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar Inflight information Stad från 990 6:e största kommunen 142 000 invånare 10 000 medarbetare Staden 7,7 miljarder Koncernen 11 miljarder

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012

Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012 Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012 - Att undvika de vanligaste fallgroparna vid upphandling av framtidens IT-system - KommITS & Sambruks höstkonferens 2011 Kenth Berg, Associate, Advokatfirman

Läs mer

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing 1 Sammanfattning Underlaget pekar på att Nacka Kommun bör gå från en IT leverans med i huvudsak en helhetsleverantör, såkallad single-sourcing, till

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Checklista för köp av tjänster mellan företag

Checklista för köp av tjänster mellan företag Checklista för köp av tjänster mellan företag Vilka behov har ditt företag? Vad ligger bakom ditt beslut att söka hjälp? Vilka leverantörer finns att välja på? Det finns några saker att ha i minnet när

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Så lika m en ändå så olika

Så lika m en ändå så olika Så lika m en ändå så olika Samverkan mellan tre kommuner genom att standardisera Peter Blom, IT-strateg Skara kommun Håkan Kalmermo, senior rådgivare ASP Sverige Standard, standardisering? Syftet med standardisering

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

OFFSHORING OCH OUTSOURCING. PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson

OFFSHORING OCH OUTSOURCING. PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson OFFSHORING OCH OUTSOURCING PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson ANNELIE PETTERSSON Luleå Tekniska universitet Doktorand studier Teknisk licentiat Industriell

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer

Vad är det då som gör att man inte får en bra start?

Vad är det då som gör att man inte får en bra start? Guide: Bra start på nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb, oavsett om det är externt eller internt, finns det förstås många frågor, funderingar och förväntningar. Både från din sida och från arbetsgivarsidans.

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen ADBJ:s seminarium om Outsourcing av IT Sid 1 Vem är jag? Johan Udin seniorprojektledare på Unidas AB Erfarenhet: projektledning av Postens outsourcing

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer