Strategisk sourcing nr 02.09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk sourcing nr 02.09"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Äktenskapliga affärer partnerskap - sidan 6 Undvik fällorna Juristen - sidan 13 Fem snabba med konsulten intervju - sidan 14 Strategisk sourcing nr Kedjereaktion - outsourca din it sidan 4 Medföljer som bilaga i Dagens Industri november 2009 Världsbäst på Cloud Computing, drift och servicedesk! IDE ger dig förutsägbara och lägre kostnader med marknadens bästa funktion och servicegrad. Ring eller mejla så får du höra hur vi hjälpt andra företag!

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är en annons från ALMI Företagspartner, Svenska Uppfinnareföreningen och Provisa Information ANNONS Äktenskapliga affärer trend - sidan 6 U n d v i k fällorna Juristen - sidan 13 fem snabba med k o n s Ul t e n intervju - sidan 14 StrategiSk SourCing nr Världsbäst på Cloud Computing, drift och servicedesk! IDE ger dig förutsägbara och lägre kostnader med marknadens bästa funktion och servicegrad. Ring eller mejla så får du höra hur vi hjälpt andra företag! Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm PROJEKTLEDARE Nicklas Lövqvist Redaktör & skribent Linda Eriksson Layout & Repro Primaform Produktion AB Tryck BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik Medföljer som bilaga i Dagens Industri, november 2009 Sedan 20 år tillbaka finansierar, producerar och publicerar Provisa kundanpassade tematidningar, magasin och guider. Tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta verkställande direktör Inger Ågren på tel LEDAREn BJÖRN STOLPE om att vara bäst i klassen Vi lever i en värld med hyperkonkurrens. Globaliseringen och datanätverken länkar ihop alla de stora ekonomierna EU, USA, Japan, Kina. Dagens standard of exellence handlar inte om att vara bäst i klassen i Sverige utan att vara bäst i världen. Barriärerna mellan olika marknader minskar, konkurrenterna liksom kunderna finns på ett avstånd som mäts i musklick. Samtidigt som branscher som tidigare var helt separerade smälter samman uppstår nya konkurrenssituationer. Vem kunde för tio år sedan ha gissat att Apple skulle etablera sig i musikindustrin med ipod? För inte länge sedan såg världens teleoperatörer internet som en ny stor intäktskälla. Visst får operatörerna nya intäkter via internet men också ny kvalificerad konkurrens. I alla branscher finns det företag som når en bättre lönsamhet än den som är gängse. Dessa företag har utvecklat konkurrensfördelar genom specialisering och en lägre kostnadsnivå än konkurrenterna. För att möta hyperkonkurrensen måste svenska företag bli mer fokuserade och specialiserade. Många tjänster, som inte tillhör kärnaffären och som idag produceras inhouse produceras ofta på ett ineffektivt sätt. Ledningen bör då överväga en outsourcing. Att förbereda för en outsourcing kräver en utvärdering av den egna verksamheten och ger svar på fråga make or buy. I bästa fall är den interna leveransen bättre än den externa, men detta måste verifieras. De organisationer som inte låter den egna verksamhetens stödfunktioner prövas mot externa leverantörer kan få problem. Konkurrensutsättning är en av de viktigaste egenskaperna i en outsourcingprocess. Det betyder att delar av den egna verksamhetens leverans prövas och jämförs med externa leverantörers. Detta leder till förbättringar och ofta lägre kostnader. Björn Stolpe, Vd, Institutet för informationsteknologi Helpdesk (1a linje) 220:- Helpdesk (2a linje) 289:- PC-tekniker 330:- Nätverkstekniker 435:- Summa 1274:- Vissa konsulter tar fortfarande 1 275:- per timme. Av oss får du en hel IT-avdelning för den summan*. * KONSULTERNA KAN GIVETVIS ÄVEN KÖPAS VAR FÖR SIG. Stockholm Malmö PEAK 176x252 Okt09.indd

3 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS 3 Pulsen Service Desk tar emot samtal från hela Europa. I genomsnitt får kunden vänta cirka 20 sekunder i telefon innan man får hjälp. Förvandla it från problem till stöd Datadrift kan lätt bli till en affärskritisk dygnet-runt verksamhet. Haverier eller datastopp stör inte bara verksamheten, utan påverkar direkt förmågan att nå bästa ekonomiska resultat. - Många IT-avdelningar jobbar idag med rena brandkårsutryckningar och har därför inte möjlighet att vara långsiktiga. Vi på Pulsen har kompetensen att bygga upp en stabil miljö och sedan underhålla den, säger Björn Lundgren, teknisk chef på Pulsen. Pulsen har ett stort utbud av tjänster i sina olika affärsområden. Ett av dessa är Pulsen Production som, via sin Service Desk, erbjuder outsourcing av IT-driftstjänster, antingen på kundens hemmaplan eller via utlokaliserad drift. Pulsen Service Desk tar emot samtal från hela Europa, i vissa fall även Sydafrika och Asien med omnejd. Det innebär att man är van vid att arbeta på engelska och tillsammans med andra kulturer. I genomsnitt får användaren vänta cirka 20 sekunder i telefon och problem som kan lösas direkt i telefon är lösta inom 5 minuter. Detta gör att användaren kan vara mycket effektiv i sitt arbete och IT behöver inte bli ett problem utan mer ett stöd, säger Björn Lundgren. Pulsen Service Desk är uppstyrd med hjälp av processer och rutiner. Ju mer standardiserad plattform som kunden har desto lättare kan man ge snabb support. På Pulsens övervakningscentral arbetar man proaktivt för att åtgärda de flesta fel innan kunden själv märkt något. Kundernas ITmiljöer kontrolleras hela tiden och skulle ett problem uppstå agerar man snabbt. Allt dokumenteras för att skapa kontinuitet i Björn Lundgren miljön med möjlighet att snabbt installera om system om ett problem ändå skulle uppstå. I slutändan handlar det naturligtvis om att spara pengar. Vi ser helt enkelt till att våra kunders verksamhet får så få avbrott som möjligt. Det medför att de fullt ut kan fokusera på kärnverksamheten, säger Björn Lundgren. Unikt samarbete med socialtjänsten Pulsen har nyligen ingått ett unikt samarbete med socialtjänsten i Nacka, Täby och Upplands Väsby kommun. Samarbetet innebär ett radikalt nytt grepp kring socialtjänstens processer genom Pulsen Combine - ett helt nytt IT-system för äldrehandikappomsorg och individ- familjeomsorg. Precis som bankerna har öppet för kunden 24 timmar om dygnet kommer nu socialtjänsten att kunna erbjuda samma sak för kommunens alla invånare, säger Yvonne Liberg på Pulsen Application. Erfarenheten och kunskapen kring tjänsterna är både lång och djup och Pulsen har under flera års tid arbetat med liknande molntjänster. Att drifta molntjänster är inget nytt för oss, det har vi gjort i flera år. Applikationsmässigt är dock den här tjänsten helt nydanande, säger Björn Lundgren. Förenkling för både kunder och kommun Pulsen Combine stödjer socialtjänstens hela arbetsprocess, från ansökan via utredning och beslut till uppföljning av genomförda insatser. Kommunens invånare, kunderna, får enkelt och säkert tillgång till personlig information och interaktiva tjänster på sin egen sida, när som helst på dygnet. Det ger både kunder och anhöriga en möjlighet att följa med i ett ärendes hela utredningsprocess och får på det viset en större inblick. Det nya systemet kommer inte bara att förenkla den enskilde individens Yvonne Liberg. kontakt med kommunen. Den förenklar även kommunernas administration på många sätt genom att handläggningen av ärenden integreras med myndighetskontakter. Tjänsten är dessutom fullt integrerad med kommunens affärssystem och andra administrativa system. Administrationen tar idag för mycket tid från kärnverksamheten och handläggarna hinner inte träffa alla sina klienter. En undersökning genomförd i Västsverige visar att ungefär tre dagar i veckan ägnar sig handläggarna åt administration, bara en dag träffar man klienter och en dag går åt till annat, som möten och liknande, säger Yvonne Liberg. Viktigt att garantera säkerheten Rent applikationsmässigt innebär tjänsten ett gigantiskt nätverk av olika myndigheters uppgifter. Ofta är uppgifterna sekretessbelagda vilket ställer stora krav på säkerheten. Verksamhetens karaktär ställer självklart stora krav på tjänstens säkerhetslösningar, både ur ett enskilt perspektiv och globalt. Användaren kommer att arbeta mycket med certifikat och personliga kortlösningar för att garantera säkerheten och sekretessen, säger Yvonne Liberg. Pålitlig IT och spetskompetens är tillsammans med service och kvalitet ledorden hos Pulsen. Man garanterar sina kunder en säker IT-drift, outsourcat till det egna företaget eller utlokaliserat till Pulsens datorhotell och stordatormiljöer. Företaget grundades 1964 och är idag ett av Sveriges äldsta IT-kompetensföretag, med verksamheter i Borås, Göteborg, Karlstad, Lund, Malmö, Stockholm och Trollhättan.

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS it-outsourcing 27 miljarder kronor Så mycket är den svenska outsourcingmarknaden värd 2013, enligt en rapport från IDC. Förra året omsatte outsourcingmarknaden 21,1 miljarder kronor väntas omsättningen ligga på 27,2 miljarder kronor. Den årliga ökningen framöver väntas ligga på 5,2 procent fram till år 2013, enligt IDC. Det betyder en viss nedgång jämfört med förra året då tillväxten var 6,1 procent. Skälet till detta är framförallt prispressen. Outsourcing växer mest Den marknad som kommer att gå bäst inom it-sektorn under 2009 är oursourcing, visar en rapport från IDC. Att outsourcing blir den vinnande marknaden beror inte på att prognosen har skrivits upp på grund av finanskrisen, utan på att prognoserna för i stort sett alla andra it-marknader har skrivits ned. Den gren inom outsourcing som kommer att växa allra mest är hostad programförvaltning, som kommer att öka med mer än 12 procent. Outsourcing av nätverk och skrivbord kommer att öka med drygt 7 procent. Källa: ComputerSweden, IDC Sänkta kostnader och ökad effektivitet Det är den viktigaste drivkraften för outsourcing i dag, visar en studie av konsultbolaget PA Consulting. Studien undersöker vilka effekter konjunkturnedgången har haft på outsourcing inom ÍT-området. Där framgår att 60 procent av företagen utkontrakterar i högre utsträckning än tidigare och med målet att sänka kostnaderna. Det är också tydligt att många planerar att ompröva eller omförhandla sina avtal. Närmare 80 procent av företagen säger att de planerar att konkurrensutsätta sina leverantörer och 14 procent väljer att omförhandla avtalen. Bara 4 procent har dock bestämt sig för att byta leverantör. Studien Outsourcing - what lies beneath bygger på svar från 145 företag. Källa: CIO Med fokus på IT-outsourcing Sedan den amerikanske affärsmannen Ross Perot 1962 tog initiativet till att skapa EDS, med fokus på IT-outsourcing, har detta angreppssätt genomgått en snabb utbredning och användning. Nästan alla stora svenska företag och myndigheter har genomfört detta i större eller mindre omfattning. En outsourcingprocess omfattar köp av tjänster under en längre tid och ofta även en överlåtelse av verksamheten. Processen innehåller Björn Stolpe många dimensioner av teknisk, ekonomisk och organi satorisk karaktär och kräver därför kunnande inom vitt skilda discipliner från arbetsrätt till IT-teknik, säger Björn Stolpe, vd för Institutet för informationsteknologi. Inledningsvis måste köparen genomföra ett antal noggranna studier av vilka funktioner processen skall omfatta och vad som skall köpas utifrån. Målet är att ökat fokus på kärnverksamheten och öka produktiviteten i organisationen. Själva processen kan delas upp i sex beståndsdelar: Förstudier och andra typer av förberedelser Etablering av en beställarorganisation Upphandlingen och val av leverantörer Övertagandeprojektet överföring från kund till leverantör och etablering av driften Framtida löpande produktion Avveckling eller förlängning av avtalet Foto: istockphoto Nya trender PA Consulting Group redovisar i en färsk studie baserad på svar från kunder, leverantörer, konsulter och jurister verksamma i USA och Europa att fokus normalt ligger på kostnadsbesparingar, men också att denna fokusering har ett pris. Priset är bland annat försämrade relationer och sämre innovationskraft. Denna studie, och andra liknade, pekar samstämmigt på följande trender: Myndigheter och företag vill använda fler leverantörer (multisourcing) för att reducera kostnaderna. Det talas mer om att minimera kostnaderna än om att vinna affärsfördelar och konkurrenskraft. Leverantörerna vill gärna få in off-shore där det passar, men kunderna tvekar. Idén om stenhård affärsmässighet till varje pris utmanas nu av dess motsats samarbete till varje pris. När företagen ska hitta nya vägar till överlevnad och framgång söker man idag partnerskap och samarbete, inte för att få sin del av kakan utan för att skapa större värden och därmed en större kaka. En del nya stora svenska affärer har föregåtts av ett intensivt arbete med att utröna om parterna passar för varandra ett slags äktenskapsrådgivning (marriage counselling). Underskatta inte problemen Problemen med att avyttra vitala delar av IT-verksamheten ska inte underskattas. Det gäller att ha kontroll på den egna verksamheten innan företaget överlämnar ansvaret till en extern leverantör. För att genomföra en framgångsrik outsourcingprocess behövs duktiga leverantörer, vilket Sverige har, men också en kompetent och engagerad beställarorganisation, vilket är något av en bristvara idag, säger Björn Stolpe. FACILITY MANAGEMENT - RÅDGIVNING, UPPHANDLING, EFFEKTIVISERING Vi är specialister på att strukturera, kravställa och upphandla Facility Management och företagsinterna servicetjänster. Våra kunder är privata och offentliga organisationer som inser värdet av väl fungerande, kostnadseffektiva lösningar. Vill du veta mer så kontakta oss på eller

5 Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information VI HAR VALT TELEFONIST PÅ DISTANS FÖR VÅR VÄXEL. ÄR DU HELT GALEN. VAD ÄR NÄSTA STEG? SKA NÅGON ANNAN STÄDA KONTORET? Företaget med CG Sänne, Vd, Internet Border Technologies bara nöjda kunder Genom att låta Internet Border Technologies ta ansvar för hela eller delar av din IT-drift kommer du att upptäcka att du blir bättre på det du gör. Och sannolikt mycket lönsammare. Det brukar bli så när man kan fokusera mer på kärnverksamheten. Vi jobbar för att IT ska jobba för dig, inte mot dig, säger CG Sänne, vd för Internet Border Technologies. Internet Border grundades 2002 och har som fokus att erbjuda kunder kvalitativa och kostnadseffektiva IT-lösningar. Företaget levererar prisvärda kvalitativa tjänster med hög säkerhet till en förutsägbar kostnad. Ledstjärnan är nöjda kunder genom snabb och personlig service. I vår senaste kundnöjdhetsundersökning, genomförd i oktober 2009, svarade 100 procent av kunderna att de var nöjda eller mycket nöjda med oss som leverantör avseende hosting och IT-drift, säger CG Sänne. Flera fina utmärkelser Och det verkar vara fler än kunderna som är nöjda med Internet Border. Nyligen blev företaget nominerat till årets företagare i Solna kommun. Och de har även uppmärksammats av Dagens Industri där de blev utsedda till ett av Sveriges Gasellföretag Det är förstås lite smickrande att få en utom stående objektiv syn på vårt bolag, och det skapar också en hel del positiv uppmärksamhet, säger CG Sänne. Internet Borders medarbetare har lång erfarenhet inom IT och systemkunskap gjorde företaget ett förvärv av Telenors verksamhet rörande serverdrift och co-location samt vidhörande datahall. - Förvärvet betydde att vi ytterligare fokuserar våra krafter på hosting och IT-driftstjänster och vi har i och med förvärvet två högklassiga data hallar, en i Solna och en centralt belägen i Vasastan i Stockholm. Idag har Internet Border cirka 200 kunder fördelade i en mängd branscher, alltifrån fåmansbolag till börsnoterade bolag. Service dygnet runt Att outsourca sin IT-drft innebär både kostnadsbesparingar en och större överblick över företagets utgifter. Dessutom får kunden tillgång till snabb och effektiv service. Vi erbjuder jour dygnet runt vilket innebär att vi har tekniker som svarar kunderna när som helst på dygnet och kan hjälpa dem direkt. Internet Border arbetar efter ledorden kundfokus, prisvärdhet, teknisk excellens, snabb service och en personlig relation med kunderna. Det ger tyngd åt företaget och innebär en säkerhet för kunderna. Som strategisk IT-partner till stora och mindre stora företag och organisationer är egenskaper som kreativitet, flexibilitet och integritet viktiga för oss i vår strävan att bli en av de största IT-drifsleverantörerna i Stockholm, avslutar CG Sänne. Konstigt nog fi nns det fortfarande beslutsfattare som är skeptiska till att outsourca sin växel. De säger nej till 40 procent mer telefonist för pengarna. De avböjer dygnet runt-service, snabbare svar och högre tillgänglighet. De kanske är bäst på allt? Vill du veta hur Telefonist på distans kan effektivisera er växelfunktion ring Affärsområdeschef Erik Rönnby på telefon eller besök kalixtele24.se/kampanj. EFFEKTIV TILLGÄNGLIGHET

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS partnerskap Lyckad sourcing kommer allt mer att bygga på långsiktiga relationer mellan företag som ser sig som partners och förstår varandras affärsmodeller och värderingar. Marriage Counselling (MC) är en del i att skapa ett lyckat partnerskap. Tills döden skiljer oss åt I ljuset av en del trista tvistigheter mellan leverantör och kund i olika pågående outsourcing leveranser under de senaste åren har begreppet Marriage Counselling etablerats. - Företag är som människor. Affärer är som äktenskap, säger Göran Francke, vice vd på Humanova. Ett giftermål mellan företag är lika viktigt och svårt som att välja partner. En skilsmässa kostar mycket pengar och tid. Efter att avtalet är påskrivet och bröllopsfesten varit brukar det ta 6-10 månader, ofta redan under transformations fasen, innan de första frågorna dyker upp ingår inte projektledaren i serverflytten, ingår inte jour till hk på söndagar, ni har ju helhetsansvar, osv. Att gifta ihop två företag Professorn i management practice, Lynda Gratton vid London Business School, har forskat på hur samverkan mellan olika intressenter optimeras och vad som behövs för att skapa framgångsrika rutiner för samarbete. Företag strävar idag efter att organisera samarbete i olika former som en väg till förnyelse, förändring eller i ett vidare perspektiv skapa hållbara och lönsamma relationer. - Förtroendekapital är den tillit som successivt byggts upp mellan dig och din kund, din leverantör, din partner. Det handlar om partnerskap och att gifta ihop två företag. Och det är som i verkliga livet, en bra partner är inte alltid lätt att hitta, säger Göran Francke. Personkemi centralt Om samarbete nu är så viktigt, vad kan företaget göra? Vilka faktorer är viktiga, för att skapa en kultur som utvecklar och stödjer olika former av samarbete? Professor Gratton har i ett forskningsprojekt, inte överraskande, konstaterat att samarbete underlättas om de olika medarbetarna också får tillfälle att träffas under mer informella former som inte direkt är jobbrelaterade. Som Marrriage Counselling praktiseras innebär det att parternas nyckelpersoner inför en framtida affär träffas på internatmöten och bekantar sig med varandra för att helt enkelt utröna om parterna kan leva tillsammans i en kommande affärsrelation och avtal. Eller kort och gott: stämmer personkemin? Efter ett MC program uppstår ofta en stark samhörighetskänsla tack vare gemensamma upplevelser, ett gemensamt språk och problemlösning, allt detta leder till hög effektivitet och verktyg att ha när det knakar, för det kommer det att göra förr eller senare, säger Göran Francke. Göran Francke Våra hosting- och kapacitetstjänster i en av Sveriges modernaste driftsmiljöer är skapade för komplexa kundanpassade driftslösningar för mellanstora företag. Flexibilitet och dynamik i teknikval och affärsmodeller ger dig som Itera Networks kund konkurrensfördelar Itera Networks Itera Networks, a part of the Itera Consulting Group, provides next generation IT-infrastructure hosting and operations services to a wide range of customers throughout Norway and Sweden. The company has about 100 employees located at offices in Oslo and Kista (Stockholm). Specialister på Outsourcing Agne Lindberg Advokat och delägare Delphi arbetar med outsourcing av IT och av komplexa affärsprocesser. Vårt fokus ligger på affären och verksamheten. Johan Kahn Advokat och delägare Delphi rankas som Sveriges ledande advokatfirma inom IT och Outsourcing av PLC Which Lawyer. Best known for the near-unparalleled strength of its IT practice, the firm also offers good capability on media and telecom matters. Chambers Europe Peter Nordbeck Advokat och delägare annons_091020_strategisk sourcing II.indd :15:40

7 SANDBERG TRYGG Har hon verkligen råd? Visst, de allra flesta betalar sina räkningar i tid. Men även de som inte gör det kan vara bra kunder. I alla fall om du anlitar oss. Vi ser till att du får dina pengar tillbaka utan att äventyra dina kundrelationer. Det tjänar du på eftersom många betalningsproblem är tillfälliga och kundbearbetning är dyrt och tidskrävande. Läs mer om fördelarna med vårt arbetssätt på Pengarna tillbaka. Och kunden.

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS kundkommunikation Ta hand om dina kunder annars kanske någon annan gör det När outsourcing var relativt nytt i Sverige valde företagen oftast att outsourca nykundsförsäljningen. Och produkterna som såldes hade ofta låga ordervärden. Så är det inte idag. Pia Krantz, Generalsekreterare SCCF Företagen outsourcar inte längre sin kundservice för att det är ett problemområde de har svårt att hantera Värdet och komplexiteten på de produkter och tjänster som säljs via telefon ökar konstant. Det kan handla om försäljning av försäkringar eller IT-produkter eller rådgivning kring sparande. Det innebär att det behövs mer utbildning och att samarbetet mellan uppdragsgivare och leverantör är mycket intensivare och viktigare. - Företagen outsourcar inte längre sin kundservice för att det är ett problemområde de har svårt att hantera. Det är ett strategiskt beslut som fattats av företagsledningen när de har behov av kompetens- och resursförstärkning och vill satsa på att ge sina kunder kvalitativ service, säger Pia Krantz, Generalsekreterare SCCF. Utbildning för snabbare service Det är både enklare och kostnadseffektivare att behålla en kund än att ständigt jaga nya. Den sanningen har vi hört många gånger genom åren. Men då måste du också vara beredd att ge dem den service de förväntar sig. 9 av 10 svenskar tycker att korta väntetider är viktigt när de ringer till en kundtjänst. 7 av 10 tycker samtidigt att väntetiderna är otillfredsställande. Minst tålamod har de äldre. Att 97 procent anser att det är viktigt att få sin fråga löst direkt, utan att behöva återkomma vid ett senare tillfälle, är säkert en tankeställare för många företag och organisationer. - Personalen måste utbildas för att klara av dessa krav. Servicen i kundtjänsten är förmodligen mer central för människor än vad många företag har förstått, säger Pia Krantz. FAKTA SCCF startade som en branschförening för outsourcingbolag som specialiserat sig på kundservice och telefonförsäljning. Idag har föreningen utökats med mediaföretag, banker, försäkrings-, telekom- och energibolag som är med och driver utvecklingen på en starkt växande marknad. Våra kunder har ordet B2Bs fastprisavtal ger oss en trygghet i att alltid veta våra kostnader. De kan tilldela oss resurser helt utifrån vårt behov och samarbetet fungerar mycket bra. Anders Engberg, Nordomatic Vi la ut PC- och IT-driften för att få hjälp med att lösa alla problem till en fast kostnad varje månad. B2Bs paket lösning passar oss perfekt! Jan Ednertz, Djurgården Hockey Fast pris och att B2B kan sköta IT-systemet på distans gjorde valet enkelt. Vi får bra och snabb service och känner oss tryggare då vi har ett stabilare IT-system. Håkan Ambjörnsson, AB 1909 i Sigtuna Lite snabbare, lite bättre. B2B IT-Partner AB är en av Sveriges ledande leverantörer av IT-utrustning. För små och medelstora kunder erbjuder B2B marknadens bästa paketeringar för drift av dina IT-system. Vi arbetar både med insourcing och outsourcing och tillhandahåller drift till fasta priser varje månad. B2B arbetar enligt devicen Vilja att göra affärer!. Vill ni veta mer om våra tjänster och vad vi kan göra för er? Boka ett förutsättningslöst möte genom att ringa eller maila

9 Kan bäst själv -strategin är på utdöende. Ska du bli riktigt vass måste du fokusera på det du gör bäst och låta andra hjälpa dig med resten. Det vet vi bättre än de fl esta. Sedan 1992 har vi stärkt växelfunktionen för tusentals företag och i dag är vi marknadsledande i Norden. Med Telefonist på distans får ni certifi erade telefonister som svarar i ert namn, dygnet runt, året runt precis som om de satt hos er. Med några viktiga skillnader snabbare svar, högre tillgänglighet och lägre kostnad. Våra mätningar visar att våra kunder får minst 40 procent mer telefonist för pengarna. Vårt tjänsteutbud och tekniska plattform gör det möjligt att erbjuda Telefonist på distans till alla. Vi har småkunder som är nöjda med att vara små och mindre kunder som har vuxit sig större tillsammans med oss. Och vi har stora koncerner med tusentals anställda. Oavsett var ni är och vart ni är på väg så har vi lösningen. Vill du veta mer om Telefonist på distans ring Affärsområdeschef Erik Rönnby på telefon eller besök kalixtele24.se/kampanj. EFFEKTIV TILLGÄNGLIGHET

10 10 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS trend Facility Management får ny EU-standard Bättre effektivitet och ökad öppenhet vid upphandlingar och kontraktsskrivning är målet med de två nya europastandarder inom Facility Management som nu är klara. Outsourcingens fokus har flyttats från IT-områden till att innefatta även tjänster och affärsproceser. Business Process Outsourcing (BPO) tar nu fart på allvar. En marknad med potential För första gången finns nu en gemensam plattform inom FM-området i Europa. Därmed blir det möjligt att upphandla tjänster på ett enhetligt sätt och att använda en gemensam terminologi i hela Europa. Vi har nu en mycket slagkraftig kombination av terminologi och avtalsstandarder inom FMområdet, säger Christine Löfvenberg, FM-konsulterna, som deltagit i arbetet med de nya standarderna. Christine Löfvenberg, FM-konsulterna. Underlättar strukturen Standarderna inom fastighetsförvaltning och verksamhetsstöd preciserar ett nytt arbetssätt för vad man bör göra och hur det ska göras. Till exempel underlättar de strukturen när nya avtal mellan kunder och leverantörer tas fram. Arbetet fortsätter det närmaste året med att utveckla ytterligare hjälpmedel inom området. Sverige har varit aktiva i det europeiska arbetet och vi vill nu förbättra effektiviteten samt öka öppenheten vid upphandling och kontraktsskrivning inom Jan Apelgren, projektledare SIS. FM-området. Vi hoppas även på ökad konkurrens globalt, att få till kvalitetsförbättringar av produktionen och att bidra till utvecklingen av nya verktyg och system, säger Jan Apelgren, projektledare SIS. Standarderna har arbetats fram inom SIS, Swedish Standards Institute tillsammans med svenska intressenter i branschen. BPO innebär utkontraktering av affärsprocesser. Man säljer ut, flyttar eller outsourcar en verksamhetsprocess inom företaget vilken sedan köps tillbaka i form av en tjänst från en extern leverantör. BPO-marknaden kan delas upp efter de funktioner som outsourcas, exempelvis: marknadsföring och försäljning finans och redovisning human resources kundservice logistik tillverkning Ny stark marknad BPO marknaden är fortfarande en relativt ny marknad om man jämför med till exempel IToutsourcing. Ändå värderas den, enligt Computer Sweden, till över 60 miljarder kronor per år. Bara i Sverige. Och den procentuella tillväxten inom BPO väntas bli tvåsiffrig nästa år. Enligt analysföretaget Exido växer outsourcingsegmentet från en omsättning på 21 miljarder kronor förra året till 22 miljarder i år. Det är därmed segmentet på tjänstesidan som står för den största procentuella ökningen. Källa: Computer Sweden, Exido. Snålsourcing Sänkta kostnader och ökad effektivitet. Det är den viktigaste drivkraften för outsourcing i dag, när hälften av företagen utkontrakterar med målet att dra ner kostnaderna, enligt en studie av konsultbolaget PA Consulting. Studien undersöker vilka effekter konjunkturnedgången har haft på outsourcing inom ÍT-området. Där framgår att 60 procent av företagen utkontrakterar i högre utsträckning än tidigare och med målet att sänka kostnaderna. Det är också tydligt att många planerar att ompröva eller omförhandla sina avtal. Närmare 80 procent av företagen säger att de planerar att konkurrensutsätta sina leverantörer och 14 procent väljer att omförhandla avtalen. Bara 4 procent har dock bestämt sig för att byta leverantör. PA Consultings studie Outsourcing - what lies beneath bygger på svar från 145 företag. Källa: CIO Nya sätt att driva företag och myndigheter Outsourcing - som problemlösare De goda erfarenheterna

11 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS 11 trend Offentlig verksamhet - i blickfånget En jämförelse mellan näringslivet och den kommunala verksamheten visar på stora skillnader i synen på outsourcing. Text: Björn Stolpe Foto: Gabriella Fabbri Sveriges 290 kommuner, alla med identiskt samma uppdrag, sysselsätter människor. Något förenklat kan man betrakta dem som delar i en stor koncern, i så fall, den i särklass största i Sverige. Storleken gör att den kommunala verksamheten har en mycket betydande roll i den nationella ekonomin, liksom hur de olika verksamheterna bedrivs. Paradigmskifte på gång För ett par decennier sedan regerade planekonomin Sveriges kommuner vilket innebar att en kommun var både kund och leverantör. Med andra ord konkurrensutsättning av de olika verksamheterna var lika med noll och effektiviteten inget att skryta med. Men nu händer det saker. Det handlar faktiskt om ett klassiskt paradigmskifte från planekonomi till marknadsekonomi. 17 procent av den kommunala verksamheten drivs nu av privata bolag och tendensen är klar antalet outsourcade kommunala verksamheter kommer att öka, om fem år bedöms siffran vara det dubbla. Vad outsourcas - stora skillnader Skillnaderna mellan näringslivet och den kommunala verksamheten är stor när det gäller synen på outsourcing. Företagen outsoursar administration, IT-drift och sådant som inte bedöms tillhöra kärnverksamheten. Den tendens som framträder vid granskning av kommunerna visar att driften av många kärnverksamheter överlåtits till externa leverantörer. Driften av grundskolor, gymnasieskolor och förskolor har övertagits av företag eller avknoppats till personalen. Även kommunernas vård och omsorg har i allt större omfattning övertagits av utomstående bolag. I vissa storstadsområdena finns det över huvudtaget inga kommunala förskolor kvar. Stockholms stad visionär Utvecklingen i storstäderna är mera likt mönstret från näringslivet. Stockholms stad, exempelvis, upphandlade i våras uppdraget att förse stadens fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag med en ny gemensam IT-service. Uppdraget gäller under fem år och är värt miljoner kronor. Genom den kompetenshöjning staden skaffat sig genom att lägga ut uppdraget har man fått en lösning som förutom att man sparar cirka 300 miljoner kronor jämfört med vad motsvarande tjänster kostar idag är lösningen också visionär och framtidssyftande. Uppdraget omfattar medarbetare och elever. Får vi bidra med mer framgång till ditt företag? Att framgång föder framgång är väl känt och vi kan inte annat än instämma. Med närmare två decennier i bagaget har vi arbetat fram en mängd framgångsrika koncept där system och arbetsmetoder är anpassade för specifika branscher. Vårt mål är att alltid hitta den mest optimala lösningen för varje enskild kund. Att satsa på outsourcing är en av många vägar till framgång och har blivit allt vanligare. Vi tror att alla företag med en egen ekonomifunktion skulle må bra av att se över sina arbetsmetoder och rutiner. Vi tror också att vi kan bidra till att sänka era kostnader med % på sikt, samtidigt som ni frigör resurser inom företaget. Genom att låta oss effektivisera och säkerställa företagets ekonomi öppnar ni dörrarna till helt nya möjligheter och framgångar. Vi ger er skräddarsydda lösningar, sänkta personalkostnader och framförallt mer tid till er kärnverksamhet. Låter det intressant? Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Kajsa Tamsen tel , Tor Holmgren tel , Välkommen! Matrisen är ett av Sveriges ledande företag inom redovisning, outsourcing, löneadministration och ekonomisk rådgivning. Vi är idag ca 200 anställda och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Västervik.

12 Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information juristen Avtalet affärens kärna En lyckad outsourcing kräver ett väl genomtänkt avtal där båda parters åtaganden är noga beskrivna. Vi ger dig tips och råd hur du skriver ett lyckat avtal. Innan kunden undertecknar ett outsourcingavtal bör man säkerställa att det finns en tydlig beskrivning av de tjänster som ska outsourcas och att den överrensstämmer med kundens behov och förväntningar. Avtalet bör också innehålla tydliga prismekanismer som ger kunden kostnadskontroll, mekanismer som motverkar systematiska brister i leveransen, en effektiv Benchmarking -bestämmelse så att avtalet periodvis uppdateras och är flexibelt En vanlig fallgrop är otydlig prisreglering, det vill säga att prisbilagan är otydligt formulera, vilket kan leda till att samarbetet måste avslutas och tvisten hamnar i domstol, säger Johan Nylén, advokat på Baker & McKenzie. Reglera därför priserna noga genom att tydligt beskriva tjänsternas omfattning samt avtalsrättsliga mekanismer som skyddar kunden mot överdebitering. Anlita juridisk hjälp Ur ett juridiskt perspektiv är outsourcing mycket komplext och berör ett stort antal rättsområden, till exempel arbetsrättsliga frågor. För att säkerställa att samtliga juridiska frågor besvarats och reglerats bör ett juridiskt biträde anlitas. Dessutom bör en konsult tas in, som har erfarenhet av outsourcing och specialistkunskap inom den aktuella verksamheten, säger Johan Nylén. Konsultens uppgift är att tillsammans med kund utvärdera vilken verksamhet som lämpligtvis outsourcas, vad som bör behållas inom företaget och lämpligt antal personer som skall vara kvar i företaget. Efter undertecknandet Efter undertecknandet inleds överflyttandet av den outsourcade verksamheten. Vanligtvis överförs verksamheten i befintligt skick i ett första skede. Under andra skedet optimerar leverantören driften. Under optimering är tanken att leverantören visar att de kan sköta driften bättre än kunden själv. När väl leverantören tagit över driften ska kunden följa upp och kontrollera att leverantören klarar av att leva upp till avtalet, säger Johan Nylén. Det är även lämpligt att efter avtalet undertecknats upprätta en avtalshandbok som i korthet redogör för vad som bör utföras av kunden varje månad. Ett bra avtal förutsätter att leverantören upprättat en förstudie eller ett liknande dokument där deras tjänster tydligt presenterats. parterna diskuterat igenom förväntningar, målsättning och syfte med outsourcingavtalet. parterna har bekantat sig med varandras verksamhet, företagskultur, organisation och arbetssätt. kunden tydligt har identifierat och redogjort för leverantören vad är högst prioriterat inom den outsourcade verksamheten. avtalet är välbalanserat, dvs att avtalet är gynnsamt för båda parter och inte i någon del oskäligt.

13 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS 13 juristen I tider av kostnadsbesparingar diskuteras fördelarna med IT-outsourcing. Ledorden är flexibilitet och minskade kostnader. Men trots ingående förhandlingar av dessa viktiga frågor lever avtalen inte alltid upp till förväntningarna. Vilka andra faktorer påverkar utfallet och hur kan man som kund minska risken för brustna förväntningar? Läs våra tips och undvik fallgroparna. Undvik fällorna Text: Mats Ohlén, advokat Leveransbeskrivningen avtalets kärna Leveransbeskrivningen är kärnan i outsourcingleveransen. Den sätter detaljerna för vad som ska tillhandahållas, både det faktiska innehållet i leveransen och hur dess kvalitet mäts. Trots att båda parter tjänar på en tydlig leveransbeskrivning har den ofta brister. Det gör att parterna tolkar innehållet olika och utifrån sina egna förväntningar, vilket resulterar i tidskrävande och kostsamma omförhandlingar eller tvister. Mats Ohlén, advokat TIPS - Avsätt tid åt leveransbeskrivningen. Leverantören sätter pris efter leveransbeskrivningen så säkra att den motsvarar dina behov innan upphandlingsunderlaget skickas ut. - Tydlighet och mätbarhet är nyckelord för leveransbeskrivningen. Nöj dig inte med tekniska beskrivningar, genomlys dessa med sakkunniga och kräv tydlighet i texten. - Låt leveransansvariga närvara och lämna synpunkter under förhandlingen, eftersom det är de som hanterar de frågor som senare uppstår. - Säkerställ att det finns en röd tråd i avtalet mellan tjänstebeskrivningen, det som mäts under servicenivåer och det som prissätts i prisbilagan. Allt hänger ihop. De kommersiella villkoren Lägg kraven på en rimlig nivå. Att föreslå alltför obalanserade villkor kan få negativa effekter för förhandlingen och senare för avtalsförhållandet. Obalanserade villkor kan leda till långdragna förhandlingar, otydliga offertsvar i syfte att nå en slutförhandling och att leverantörer blir benägna att ta kalkylerade risker rörande frågor som man senare behöver omförhandla. Rätt balans i villkoren ger en bra grund för en effektiv upphandling och det framtida samarbetet. TIPS - Föreslå balanserade kommersiella villkor som är väl anpassade till såväl leveransen som marknaden. Flexibilitet, men även andra villkor som ökar leverantörens affärsmässiga risk har en prisdrivande inverkan. - Upprätta en intern checklista över vilka kommersiella krav som finns och håll dig till denna. - Förhandla villkoren aktivt. Var öppen för förändring men stäm hela tiden av mot dina kommersiella grundkrav. Accepteras inte ett villkor, begär att få veta varför. Ofta kan båda parters intressen tillgodoses. Partnerskapet - rusta er för framtiden Att ingå ett långsiktigt outsourcingavtal sägs ofta vara ett partnerskap. För att detta ska fungera behöver parterna vara kompetensmässigt jämbördiga. Att inte behålla sakkunskapen om det som outsourcas är ofta en grogrund för oförståelse och konflikter med leverantören. TIPS - Behåll kärnkompetensen även om personal ska outsourcas. Leveransen behöver följas upp och kan behöva förändras under avtalstiden. För att möta förändringar behövs kunskap om både teknik och affärsbehov. - Säkerställ att kärnkompetensen hålls informerad och utbildad under hela avtalstiden. Ekonomioutsourcing kan stärka företagets konkurrenskraft Allt fler företag outsourcar hela eller delar av sin ekonomifunktion för att förbättra och effektivisera sin verksamhet. Ekonomiprocesserna kan i stor utsträckning standardiseras, vilket är en bidragande orsak till ökningen. Att outsourcing ökar är inte ett konjunkturdrivet fenomen, utan en långsiktig trend, säger Niclas Elfström, konsult inom Advisory Services på Ernst & Young. Källa: Outsourcing: the rise of fragmentation, Ernst & Young, 2008 Förklaring: Andel av deltagande organisationer som kommer lägga ut hela/delar av respektive funktion Ernst & Young har genomfört studien Outsourcing: the rise of fragmentation som omfattar 600 bolag i Europa. Studien visar att ekonomiprocesserna står för ett genombrott när det gäller outsourcing. Hela 49 procent av de tillfrågade företagen vill outsourca hela eller delar av sina ekonomiprocesser. I Indien är ekonomiprocesser det snabbast växande outsourcingområdet och 2010 kommer omsättningen globalt att uppgå till 25 miljarder US dollar. Hittills är det relativt få företag i Sverige som outsourcar sina ekonomiprocesser. Niclas Elfström, som arbetar med rådgivning inom outsourcing, menar att förklaringen till stor del ligger i företagens syn på risk: Svenska CFO:er och ekonomichefer anser att risken med att lägga ut ekonomifunktionen är för hög. Men i själva verket kan riskerna vara lägre med en extern lösning. Ofta minskar de manuella arbetsmomenten väsentligt, kostnaderna blir lägre och systemstödet bättre. Det är dock viktigt att göra en objektiv riskanalys av de olika outsourcingalternativen. En riskanalys gör det möjligt att relatera riskerna till de besparingar som en lokalisering i exempelvis Östeuropa eller Indien kan ge. Lyckade outsourcingprojekt kräver helhetsperspektiv Ett vanligt misstag när företag utvärderar olika alternativ är att de bara tittar på effekterna för själva ekonomifunktionen, utan att ta hänsyn till hur kärnverksamheten påverkas. Det gäller att ha ett helhetsperspektiv och med andra ord räkna potential på end-to-end processer, menar Niclas Elfström. Rätt utförd är outsourcing en kraftfull hävstång för att standardisera ekonomiprocesser i hela organisationen. Leverantören blir en extern domare i systemet som arbetar för att policyer och riktlinjer efterlevs. Ytterligare en outsourcingstudie av Ernst & Young How can Nordic organizations better leverage outsourcing opportunities? visar att drygt 68 procent av företagen som har genomfört en outsourcing är nöjda. Och inte ett enda av de deltagande företagen i studien överväger att ta tillbaka tjänsterna i intern regi. De organisationer som lyckas med sina outsourcingprojekt har planerat förändringen noga och säkerställt att rätt kompetenser finns med under hela processen, säger Niclas Elfström, och avslutar: Innan företag startar outsourcingsprocesser bör de ta fram outsourcing-koncept som är utformade efter de förutsättningar som råder i det enskilda företaget. Företaget äger konceptet, men det är i många fall positivt att involvera ett antal ledande leverantörer för att få synpunkter ur ett leverantörsperspektiv. Outsourcing är en förändringsresa och det är viktigt att göra den rätt från början.

14 14 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS konsulten Fem snabba med konsulten Peter Wardell är oberoende rådgivare inom IT-sourcing på PA Consulting Group AB. 1. VARFÖR SKA MAN ANVÄNDA SIG AV EN OBEROENDE KONSULT? - En konsult som agerar oberoende, utan allianser till leverantörer av de tjänster som ska upphandlas, har heller inga kommersiella band och förpliktelser till leverantörerna. Konsulten kan agera med integritet i sitt arbete och ge objektiva råd. Råden bygger på kundens specifika behov och situation och våra kunskaper om tjänsterna på marknaden. Kenneth Kordelius, affärsområdesansvarig för sourcing inom ab1 och Peter Bendor-Samuel, koncernchef och grundare av Everest Group skriver under Master Teaming Agreement tidigare i år. Samarbete skapar mervärde för kunden ab1 Group är ett starkt växande IT-konsultföretag som bygger broar mellan IT och verksamheter. Nu ingår företaget ett unikt samarbete med internationellt kända Everest Group för att skapa mervärde åt sina kunder och öka bredden i företaget. Oavsett vilken sourcing kunden behöver så kan vi det, säger Erik Danielsson, vd för ab1 Group. För att stödja sina kunder i sourcingfrågor arbetar ab1:s konsulter med metoden VDS (Verksamhets- Driven Sourcing). Man utgår från kundens affärsbehov och nuläge och går sedan stegvis genom bland annat verksamhetsdriven ITstrategi, sourcingstrategi, upphandling, överföring Vi kommer att fungera som deras förlängda arm i Skandinavien till uppföljning av outsourcing samt effektivisering/ konsolidering av IT-miljöer. ab1 fungerar på så vis som en brygga mellan kundernas verksamhetsbehov och IT-drift. Ibland kan det förekomma ett slags det krig mellan de två ansvarsområdena. Vi får kunden att backa ett steg och se med nya ögon, för att sedan kunna fatta rätt beslut gällande IT-systemen. Vår styrka ligger i att vi förstår både verksamheten och IT-tekniken, säger Erik Danielsson. Unikt samarbete ger kunder mervärde ab1 Group grundades 1998 och har sedan dess vuxit organiskt genom selektiv rekrytering av specialistkompetenser. Företaget strävar också efter att ständigt utveckla strategiska spetskompetenser genom samarbete med andra företag. Ett av dessa samarbeten är det nya partnerskapet tillsammans med Everest Group. Everest Groups erfarenhet tillsammans med vårt lokala kunnande gör att vi kan erbjuda våra kunder en komplett lösning. De tillför oss både kunskap och specialistkonsulter och förstärker vårt varumärke i Norden, säger Kenneth Kordelius, affärsområdesansvarig för sourcing på ab1. En förlängd arm ab1 kommer att vara representant för Everest Group i Skandinavien när det gäller tjänsterna sourcing och benchmarking. Detta ger den Skandinaviska marknaden tillgång till ett omfattande faktabaserat stöd i governance och sourcingfrågor. Vi kommer att fungera som deras förlängda arm i Skandinavien. Everest Groups kompetens, modeller, metoder och analyser tillsammans med vår erfarenhet av den Skandinaviska sourcingmarknaden är en stor hjälp när våra kunder ska säkerställa beslutsunderlag och genomföra upphandlingar, säger Kenneth Kordelius VILKA ÄR DE VANLIGASTE MISSTAGEN MAN GÖR SOM KUND? - En generell erfarenhet är att det blir svårare ju längre man kommer i processen i ett outsourcing-projekt. Jag rekommenderar dock att ett väl utfört grundarbete i början av projektet ger ett lyckat projekt i senare faser. Kunden måste noggrant arbeta igenom bakgrund och målsättningar för de tjänster som ska sourcas. Ofta underskattas betydelsen och omfattningen av förarbetet. Andra vanliga förbiseenden är att tjänsterna som sourcas inte är tydligt definierade, vilket bland annat försvårar jämförelser av leverantörspriser. Eller att bemanningen i den egna beställarorganisationen inte motsvarar verksamhetens behov och krav på leverantörsstyrning. Utmaningen handlar om att bemanna med rätt kompetenser. 3. HUR LÅNG TID TAR EN UPPHANDLING? KAN KONSULTEN FÖRKORTA UPPHANDLINGSTIDEN? - Tiden för såväl upphandling som genomförande beror på flera faktorer. Inte minst omfattning av och komplexitet i de tjänster som ska sourcas. Min övertygelse är emellertid att en konsult kan förkorta upphandlingstiden avsevärt för sina kunder 4. ÄR DET VANLIGT ATT MAN SOM KUND STIRRAR SIG BLID PÅ KOSTNADER OCH VILKA ÄR RISKERNA MED DET? - Kostnadsfokuset har successivt minskat i betydelse men är fortfarande en viktig parameter och bör så vara. Risken finns att ett alltför stort kostnadsfokus från kunden orsakar felprioriteringar i leveransen och att denna därmed inte motsvarar de krav som verksamheten förväntar sig. 5. VILKA ÄR DINA BÄSTA TIPS TILL FÖRETAG SOM STÅR INFÖR EN UPPHANDLING? - Ta hjälp av en oberoende konsultfirma i upphandlingen. Chansen ökar då för att målen nås i form av en leverans med hög kvalitet och som ger de kostnadsbesparingar som eftersträvas. Viktiga frågor som en kund bör ställa sig innan upphandlingen påbörjas är: Vad är våra mål och syften med att sourca? Vilka områden ska outsourcas, insourcas och/eller upphandlas på nytt? Hur får vi ett kommersiellt upplägg som ger flexibilitet och incitament för leverantören att effektivisera tjänsterna? Svaren på dessa frågor ger underlag till planeringen av upphandlingen och på vilket sätt upphandlingen ska genomföras. LITEN ORDLISTA BEST OF BREED Outsourcing av enskilda processer till dokumenterat höpresterande leverantörer. Att plocka russinen ur kakan, så att säga. BPO (business process outsourcing) Utkontraktering av affärsfunktioner. INSOURCING Att plocka tillbaka verksamheter till den egna organisationen som tidigare har varit outsourcade. MULTISOURCING Att outsourca delar av verksamheten alternativt ha flera olika leverantörer för att få flexiblare och kortare avtal, men också för att utnyttja leverantörers spetskompetens och minimera risker. NEARSHORING Utkontraktering av verksamheten till ett grannland där kostnaderna är lägre. OFFSHORING När ett företag ersätter produktion i egna fabriker i hemlandet med utkontrakterad produktion i låglöneländer att minska kostnader. Källa: ComputerSweden

15 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information ANNONS 15 När ekonomin sätter näringslivet under hård press att kostnadsbespara, förbättra kassaflöden och öka effektiviteten används alltmer alternativa sourcinglösningar som ett välbeprövat verktyg. Ekonomiskt tryck på näringslivet leder till ökat förändringsbehov Att genomföra och leverera på välutvecklade strategier för leverans av verksamhetsprocesser och IT kan ge väsentliga förbättringar av finansiella resultat. Dessa strategiska initiativ, som vi nu levererar för allt fler kunder, kan göra hela skillnaden. Oberoende rådgivning EquaTerra är ett globalt och i Norden ledande oberoende rådgivningsföretag inom verksamhetsprocesser och IT. Våra rådgivare bistår med tjänster för att skapa påvisbara resultat och bestående värde med hjälp av intern processutveckling, shared services och outsourcing. Genom att se över befintliga avtal, relationer och governancestrukturer skapas förbättrade processer, effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Arbetar inom hela kedjan - Våra rådgivare arbetar inom hela kedjan - från strategi, lösning, upphandling, implementation och kontinuerliga förbättringar till styrning, ledning, uppföljning och analys av avtal och relationer, säger Peter Skarendahl, vd för Equaterra Nordic Region. Kunderna får även tillgång till lokala och globala kompetenser, med kunskap om både lokala aktörer och globala offshoringleverantörer och erfarenheter genom EquaTerras nyckelpersoner, best practices, mallar, marknadsdata och statistik för både IT och verksamhetsprocesser. Över 60 länder representerade EquaTerra genomför även regelbundna marknadsundersökningar och analyser av sourcingmarknadens trender och aktörer, bland annat genom intervjuer och enkäter med leverantörer och kvartalsvisa så kallade pulsmätningar av outsourcingmarknaden. Vi verkar i över 60 länder och har erfarenhet från över transformations- och outsourcingaffärer de senaste 14 åren. I Norden var våra oberoende rådgivare involverade i affärer motsvarande ett totalt kontraktvärde på över 14 miljarder kronor under 2008, säger Peter Skarendahl.. Årlig nordisk undersökning EquaTerra publicerar på hemsidan en samling ledarskapsartiklar, Peter Skarendahl, Vd, Equaterra Nordic Region kundintevjuer samt undersökningar om den Europeiska marknadens utveckling bland annat i Strategic Sourcing Visions 2010 samt vår årliga nordiska undersökning Nordic Vendor Performance Study Om du vill veta mer om EquaTerra och hur vi kan hjälpa Dig att navigera genom strategisk sourcing framgångsrikt, kontakta oss eller besök oss på VI SÖKER EN SPECIALIST PÅ FASTIGHETSMARKNADEN SoM HAR DRIV och PASSIoN FÖR FÖRSäLjNING TILL VÅRT SToCKHoLMSKoNToR! Du är affärsmannen/kvinnan som tar för dig och kan lyssna av marknadens behov. Som både ser och kan lukta dig till en bra affär! En idéspruta med klipp i steget som skapar nya idéer och förstår vikten av att vårda och utveckla ett starkt varumärke. Självklart har du erfarenhet av både försäljning och projektledning. Din ansökan till tjänsten som säljande projektledare ser vi gärna att du mejlar till Bifoga ett personligt brev, ditt CV och märk ansökan SpL till Dagens Lokaler & Fastigheter. Vi kallar till intervju löpande, varför vi gärna ser att du ansöker så snart som möjligt, dock senast den 2 november Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Staffan Lund på telefon

Kommunal IT går nya vägar s. 6

Kommunal IT går nya vägar s. 6 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I DECEMBER 2007 Kommunal IT går nya vägar s. 6 Global Sourcing: Heta Indien s.4 Nycklar till succé

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS ingår som bil aga i dagens industri i november 2006 Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 Intervjun: Birgitta

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

CLOUD COMPUTING 6TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG TILL CLOUD

CLOUD COMPUTING 6TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG TILL CLOUD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3 / Oktober 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: ANNONS CLOUD COMPUTING 6TIPS TILL EN LYCKAD ÖVERGÅNG

Läs mer

OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS

OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Mars 2009 Det här är en oberoende tidning från Mediaplanet. OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS 5 TIPS SOM ÖKAR LÖNSAMHETEN Offshoring

Läs mer

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing OKTOBER 2005 Sju steg för rätt outsourcing Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing computersweden.se 2 En besvärlig skilsmässa Ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

IT-INVESTERINGAR CLOUD COMPUTING & VIRTUALISERING

IT-INVESTERINGAR CLOUD COMPUTING & VIRTUALISERING ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS MOLNIG INTRODUKTION FÖR NYBÖRJARE CLOUD COMPUTING SID 4 SKALBARA RESURSER NYHETER SID 6 PÅ REN SVENSKA AKTUELLT SID 8 LÖNSAMMA nr

Läs mer

Intervju: Hans Werner

Intervju: Hans Werner ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS NR1 INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I MARS 2005 Skynda långsamt Takten avgörande vid outsourcing sid 6 Ingen tvångströja Flexibilitet

Läs mer

Årsredovisning. tjugohundra11

Årsredovisning. tjugohundra11 Årsredovisning tjugohundra11 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt.

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS LÅNGSIKTIGT VÄRDESKAPANDE Dåliga tider föjs av bra. Vårda varumärket som arbetsgivare. SIDAN 6 UDDA IDÉER KRÄVER MOD En lösningsorienterad

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

it-investeringar Lönsamma en säker itorganisation nr 01.09 ANALYS SIDAN 14 AKTUELLT SIDAN 6 LÖNSAMHET SIDAN 8

it-investeringar Lönsamma en säker itorganisation nr 01.09 ANALYS SIDAN 14 AKTUELLT SIDAN 6 LÖNSAMHET SIDAN 8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS en säker itorganisation AKTUELLT SIDAN 6 INVESTERA med it-säkerhet LÖNSAMHET SIDAN 8 KOMMUNAL IT-SÄKERHET ANALYS SIDAN 14 Lönsamma

Läs mer

Caseövning Business Consulting AB

Caseövning Business Consulting AB Caseövning Business Consulting AB För ME2015 Industriell Projektledning: Ledning och styrning av projekt Perfection is Standard Av Peter Ekblom Roberto Marafante Peder Samuelsson & Anna Jerbrant TRITA

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer