Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur"

Transkript

1 Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins hjälpte Nordenorganisationen att bli Adobes bästa region i Europa. Har du också läst artikeln om Adobe som delats flitigt på LinkedIn de senaste veckorna? Artikeln där Adobes globala HR-chef Donna Harris avslöjar att Adobe har revolutionerat sitt HR-arbete genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen. Vi på Sweden HR Group blev nyfikna på hur den här processen har fungerat på nordisk nivå och ringde därför upp VD:n för Adobe i Norden, Stefan Dahlgren. De senaste åren har Adobe genomgått komplexa förändringar på produktsidan. T ex har tillgängligheten ökat genom att deras mjukvara nu säljs helt via prenumerationer vilket bl a medfört ett helt nytt internt IT-stöd och förändringar i säljkanaler. När Stefan Dahlgren tillträdde som VD för Nordenorganisationen för 1,5 år sedan stod man inför flera utmaningar, t ex underpresterade affärsområdet Digital Marketing och personalomsättningen var för stor. Idag levererar den nordiska organisationen över budget och sammantaget är förbättringen radikal sedan Stefan Dahlgrens började. Att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen var ett steg på vägen för att nå dit bolaget är idag.

2 Men vad var det då som gjorde att Adobe kom fram till att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen? Med de omfattande moderniseringar Adobe gjorde på produktsidan, lades en plattform för att företagets fortsatta expansion. Samtidigt framgick det att även de interna HR-processerna var i behov av en uppdatering. Stefan Dahlgren, med lång bakgrund inom IT- och telekombranschen, insåg att det behövdes inte bara situationsanpassat ledarskap utan även en situationsanpassad organisation för att kunna fortsätta vara ett konkurrenskraftigt bolag med hög innovationsgrad där de mest attraktiva medarbetarna vill arbeta. Stefan Dahlgren förklarar: Det var tydligt att de årliga medarbetarsamtalen inte gav de resultat man kunde förvänta sig med tanke på nedlagd tid. Det rankingsystem man hade använt var omodernt och riskerade ge orättvisa bedömningar. På global nivå kunde man också se att många högpresterande medarbetare valde att sluta. Det var ju precis det omvända man ville uppnå. SÅ VAD GJORDE MAN ISTÄLLET? Adobes organisation behövde bli mer snabbrörlig för att kunna möta omvärldens krav på utveckling och för att kunna ligga rätt i tiden med sitt kunderbjudande. En av lösningarna var att införa ett system med sk check-ins. Check-ins innebär att medarbetaren har åtminstone fyra samtal per år med sin närmaste chef där krav och förväntningar gås igenom. Samtalet varar minst en timme, och ger medarbetaren ett snabbare kvitto på sin insats, en tydlighet kring kompetenskrav och chans till en kontinuerlig utveckling. Att äga sin egen utveckling är speciellt centralt för den yngre generationen. Med check-ins signalerar vi att ditt personliga varumärke tar vi på allvar. Karriärplanering är viktigt och ger den enskilde medarbetaren möjlighet att bygga sitt eget varumärke internt. Det är viktigt med tydligheten att det är den anställde själv som ansvarar för sin utveckling, säger Stefan Dahlgren. INFORMELL METOD I TRE STEG Stefan Dahlgren berättar att metoden i sig är förhållandevis informell, det finns vissa checklistor som grundläggande hjälp, men eftersom de finns så många yrkesroller inom Adobe har cheferna stor frihet att anpassa checklistorna efter varje avdelnings behov. Grunden är att såväl medarbetare som chef måste ta till sig metoden. Chef och anställd måste vara väl förberedda och till viss dels samspelta. Annars förlorar man effekten om man inte kan nå samstämmighet kring hur man presterar och vilken utveckling som behövs.

3 Förväntningar Målet är att medarbetare ska vara klara över och förstå vilka förväntningar som ställs på en. Lika viktigt är att medarbetaren får redogöra för sina förväntningar på sin roll och organisationen. Feedback Feedbacken blir som ett coachingsamtal kring performance. Vad behöver utvecklas, hur ser kompetensen ut, vad fungerar, hur ser medarbetaren på sin roll. Stefan Dahlgren menar det är avgörande att det finns en tydlighet inom organisationen att ärlighet är grundläggande och uppmuntras. För att metoden med check-ins ska lyckas måste man ärligt kunna berätta om sina tankar. I samtalet är det därför viktigt att både chef och medarbetare vågar kliva ur sina respektive roller. Öppenhet inom organisationen är något som Adobe definitivt uppmuntrar och vill ska genomsyra hela organisationen. Utveckling Tillsammans kommer chef och medarbetare överens om en actionplan kring hur man ska gå vidare, hur man utvecklar sig och blir bättre i sin roll. För det krävs att man identifierar rollen man har nu och rollen man ska ha i framtiden. Adobes uppgift är att hjälpa medarbetaren att kliva in i den rollen genom att tillhandahålla verktygen som leder dit. Målet ska hela tiden vara i sikte, men samtidigt varnar Stefan Dahlgren att det är grundläggande att förväntningarna ska vara rimliga. Det är inte alltid man som chef instämmer i den utveckling som den anställde ser framför sig. FÖRDELARNA MED CHECK-IN-METODEN För arbetsgivaren är fördelarna uppenbara menar Stefan Dahlgren. Rätt person på rätt plats och personal som får komma till sin fulla potential är en viktig nyckel för att ta affärsandelar och fortsätta var marknadsledande. Samtidigt ger check-in-metoden Adobe möjlighet att positionera sig som arbetsgivare för att attrahera och behålla rätt personal. Stefan Dahlgren säger: Med den här metoden blir det lättare att identifiera och utveckla guldkornen inom organisationen. Nästan ännu viktigare är att vi nu också har en metod att förvalta potentialen hos de som är duktiga, men som kanske inte till fullo kvalificerar in i gruppen guldkorn. För den anställde är fördelarna givetvis kontinuerlig utveckling, men metoden tydliggör också vart organisationen är på väg. Den anställde vet vad som förväntas samtidigt

4 som medarbetaren tar makten över sin egen utveckling och kan påverka vilket håll den vill gå. Den anställde får också snabbare återkoppling på sin insats. Stefan Dahlgren säger också: Att kalla det en fördel är kanske förmätet, men i en sådan här process kan ingen gömma sig. De personer som är på fel plats i fel företag får en mjukare insikt om detta vid check-in-dialogen och blir varse att de förmodligen passar bättre någon annanstans. FALLGROPAR FINNS Även om mycket har fungerat över förväntan med check-in-metoden finns det fallgropar. Bara check-ins räcker inte, utan det krävs en strategi som kopplar ihop check-in-dialogen till organisationens mål och visioner. Stefan Dahlgren förklarar: Ingen metod blir bättre än de som ska genomföra den. Metoden måste genomsyra hela organisationen och inte sluta på en viss nivå inom företaget. Vi kan se att ju högre upp i organisationen man kommer ju tajtare blir det mellan leden. Chefer som ska genomföra check-ins med varandra kan vara vänner i grunden, och då blir det genast svårare att genomföra samtalen med 100% ärlighet. En annan fallgrop som Stefan Dahlgren kan se är att det passar inte alla individer att ta så pass mycket eget ansvar för sin utveckling. Likaså finns det chefer som inte trivs med så här täta avstämningar. Vissa har först tyckt det har blivit en del extra administration men i gengäld har de fått ett bättre grepp om gruppen i och med den tydlighet som check-in-samtalen ger. En sak är säker, att med check-in-metoden kan man inte smita undan sitt ansvar som chef. VILL DU GENOMFÖRA EN LIKNANDE FÖRÄNDRING? STEFAN DAHLGREN GER RÅD PÅ VÄGEN För Adobe har check-in-metoden lett till att: bolaget går radikalt mycket bättre alla i organisationen oavsett roll vet var Adobe är på väg de som är kvar har rätt ambition och vet var de själva vill Adobe vet vad det är personal de söker

5 Stefan Dahlgren avslutar med att skicka med några tips till dig som funderar på en liknande förändring: Tänk igenom hela kedjan först. Vilka är konsekvenserna? Tänk igenom alla processer som check-ins kan föra med sig t ex är det en förutsättning att ha en klar bild av vilka kompetensutvecklingsåtgärder som finns tillgängliga. Likaså måste det vara klart vilka vägar den anställde kan välja att ta inom företaget. Det är också avgörande att ha bra checklistor som grund för samtalen. Vill du läsa mer om Adobe så besök gärna deras hemsida: Har du frågor kring check-in-metoden så är du välkommen att höra av dig till Nanette Brink på Sweden HR Group: Adobe är en av världens största och mest inflytelserika mjukvaruleverantörer inom foto, trycksaker, webbpublicering och grafik. Flera gånger per dag kommer vi alla i kontakt med produkter som har tagits fram med hjälp av Adobes programvaror t ex mobilappar, hemsidor, annonser i tidningar. Adobes andra stora affärsområde är Digital Marketing vilket är produkter som optimerar företags digitala marknadsföring. Antal anställda Norden: 75 Antal anställda globalt: över Namn: Stefan Dahlgren Yrke: VD Adobe Nordic Operations sedan Bakgrund: Har arbetat i IT- och telekombranschen i över 25 år, bland annat som försäljningsansvarig hos TeliaSonera samt landschef för mjukvaruföretaget BEA Systems och Nordisk Direktör för Brokat Technologies.

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY 1 SE HUNGERN - LÄRARHANDLEDNING Den här programserien är UR:s bidrag till kampanjen Hungerhjälpen som år 2013 utmanade gymnasieelever landet runt att samla

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

Coaching konsten att väcka den osynliga kraften

Coaching konsten att väcka den osynliga kraften Coaching konsten att väcka den osynliga kraften Coaching. Är det att få någon att gaska upp sig och ta nya tag? Är det positivt tänkande och goda råd? Karin Tenelius reder ut begreppen i framgångselixiret

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer