Vart försvann synergieffekterna?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vart försvann synergieffekterna?"

Transkript

1 Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice

2 Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt som möjligt i hur vi löste det specifika problemet för att öka kunskapen både bland köpare och leverantörer. Däremot så berättar vi inte vem vår uppdragsgivare är är då det annars hade gjort att vi hade fått begränsa informationen i caset vilket hade minskat informationsvärdet för dig som läsare. Förhoppningsvis får du som läsare ut något av innehållet om inte, ta kontakt med mig på så lovar jag att berätta mer om hur vi tänkte och vad vi gjorde. Med vänlig hälsning Per Grönberg VD & grundare Omnisale AB +46(0)

3 Bakgrund Uppdragsgivaren hade genomfört ett större samordningsprojekt av stödfunktioner i koncernen. I det arbetet hade man slagit samman ett flertal olika enheter som alla arbetade med kundservice för olika varumärken inom industrin. Målsättningen med samordningen var att minska kostnader samtidigt som man höjde servicenivåerna till kunderna genom att implementera nya stödsystem i kundservicen. Kostnaden skulle minskas med totalt 20 % och man skulle samtidigt växa ett nytt affärsområde med 30 % (en total intäktsökning för koncernen på ca. 5 %) samtidigt som man inte skulle förlora intäkter från de övriga affärsområdena. Enheterna slogs ihop geografiskt till en ort för att göra det lättare att rekrytera personal vid behov samt att det per automatik skulle ske ett kunskapsutbyte mellan de olika varumärkena och den kompetens personalen redan hade. Självklart såg man även möjliga besparingar och ett bättre utnyttjande av ledning, HR, IT etc om man bara hade kundservicen på en ort. Projektet kantades av olika problem men också framgångar. Tyvärr lyckades man inte behålla all personal vid den geografiska flytten men man lyckades snabbt rekrytera ny personal till kontoret. När den nya organisationen hade sjösatts hade man en period på ca 10 månader där man inväntade de förväntade positiva effekterna. Tyvärr kom de aldrig.

4 Vad trodde man hade gått fel? Då resultaten uteblev gjordes en egen analys där man kom fram till att det saknades ledning och styrning av verksamheten. Den personal som hade rekryterats för att täcka upp för förlusterna höll inte måttet och man fick en mycket hög personalomsättningen om ca. 30 % på 6 månader. I samordningen hade man inte satt upp delmål eller nya KPI:er som kundservice kunde mätas utifrån. Det beslutet togs utifrån att man tyckte det var svårt att skapa en jämförbarhet mellan de nyckeltal som hade funnits i den gamla organisation vs den nya. För att rätta till både personalproblemet och att kunna sätta nya målsättningar bestämde man sig för att genomföra en rekrytering av en mycket kompetent och driven ledare som hade lång erfarenhet av att hantera callcenterpersonal. Dock hade personen ifråga bara erfarenhet av att hantera operativa personalfrågor (coaching, personlig målsättning m.m.) så att det blev svårt för denne att sköta de strategiska frågorna kring hela kundservicens processutveckling. Företagsledningen hade samtidigt ett mycket stort fokus på projektet och hade vid det här laget ett begränsat tålamod för att invänta resultaten. Man lyckades visserligen lösa problemet med den höga personalomsättningen samtidigt som medarbetarnöjdheten höjdes kraftigt men de förväntade resultaten lyste fortfarande med sin frånvaro. I detta läge bestämde man sig för att ta in extern hjälp och Omnisale fick förtroendet att undersöka varför det inte hade fungerat.

5 Vi menade att man hade gjort fel från början Vi höll inte med om analysen som uppdragsgivaren hade gjort om vad som gick fel. Problemet grundade sig inte i att man hade rekryterat fel personer när de gamla lämnade (även om det var en del av problemet). Man hade gjort sammanslagningen utan att ta hänsyns till att varje separat enhet ursprungligen hade var sin process för sitt arbete. Vi gjorde först en grundlig analys av hur det hade sett ut innan sammanslagningen genom att kartlägga varje enhets separata arbete. Därefter gjorde vi en processinteraktionssimulering där vi kunde visa hur den nya sammanslagna enheten fortfarande arbetade i separata processer bara med mindre resurser och ny, oerfaren personal. Det enda man hade gjort var att utföra samma arbete men från en ny ort. Samtidigt så skapade vi en modell för hur man kunde mäta KPI:er utifrån den nya organisationen för att kunna jämföra mot de gamla nyckeltalen. Resultaten var tyvärr sämre än vad man hade räknat med i sina egna jämförelser. Trenden visade att man behövde ta till mycket snabba och drastiska åtgärder för att inte tappa försäljning under högsäsong. Omnisales råd var att man skulle göra om hela arbetet från början, verifiera att målsättningarna var rimliga och sätta upp en handlingsplan för hur man skulle kunna åtgärda problemet fort. Vi var väldigt glada när vår uppdragsgivare gav oss fortsatt förtroende att lösa problemet.

6 Men vad gjorde ni då? När vi visste vad som hade gått fel tog vi fram en handlingsplan och en tidplan för att lösa problemet innan högsäsongen började. Den såg ut ungefär så här: 1. Hur bygger man upp ett internt callcenter från grunden? Vad kostar det och hur lång tid tar det? 2. Om första steget inte fungerar kan vi outsourca och vad kostar det? Att bygga ett internt, effektivt och modernt callcenter Callcenters vilar till stor del på tre pelare; 1) tillgång till och förvaltning av humankapital 2) effektiva och väl strömlinjeformade processer (operations) 3) bra och moderna stödsystem. Till detta kommer vissa underkategorier där säljmetodik, företagskultur och uppföljning är fundamenten för pelarna. Vi tog fram en plan för hur de skulle implementera alla delarna samt hur man skulle prioritera. Allt fick en kostnadspost för att uppdragsgivaren skulle se hur mycket som behövde investeras för att bygga ett bra och effektivt internt callcenter. Förbereda och utvärdera om man passar för outsourcing Att outsourca sin kundservice handlar mycket om vilka förväntningar och målsättningar man har med projektet men också om man som organisation är redo att ta det steget. Vi genomförde en riskanalys för att se om det fanns några kritiska processer som inte borde inkluderas i en outsourcing. Därefter sammanställde vi ett potentiellt upphandlingsunderlag och genomförde en processimulering. Processimulering görs för att företagsledningen ska få en föraning om vilka konsekvenser en outsourcing kan få för hela verksamheten och för hur andra kritiska funktioner påverkas (om man t.ex. behöver byta kundsystem etc.) Redovisning av resultaten Hela projektet utfördes av Omnisale på 6 veckor och resultaten redovisades för uppdragsgivarens ledning och styrelse. Rapportens resultat visade tydliga ekonomiska fördelar med att outsourca men det förde också med sig ett flertal betydande risker.

7 Hur slutade historien? Uppdragsgivaren bestämde sig för att outsourca kundservicen då de ekonomiska fördelarna i deras mening övervägde riskerna. Omnisale hjälpte dem att hitta rätt leverantör genom förmedlingstjänsten omni:buy. De som arbetade med kundservicen fick antingen ett arbete hos leverantören (då det gjordes ett komplett verksamhetsövertagande) medan vissa erbjöds andra arbetsuppgifter inom organisationen. Den ledaren som tidigare hade rekryterats blev leverantörsansvarig och kom snabbt in i rollen med att arbeta tillsammans med den nya leverantören. I outsourcingprojektet lyckades man med att minska kostnaderna med 19 % och det nya affärsområdet visar på tecken att under 2015 kunna växa ca. 16 %. Även om det inte motsvarade de initiala målsättningarna är ändå uppdragsgivaren nöjd med att man tillslut hittade vissa av synergieffekterna man hade försökt uppnå under nästan två års tid.

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Region Väst. Kommunal reserevision

Region Väst. Kommunal reserevision Region Väst Kommunal reserevision Resultat från en kvalitativ undersökning avseende attityder till pilotprojektet kommunal reserevision bland nyckelpersoner i Mark och Orust kommun Stockholm i januari

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon slutdestination. Ett steg närmare målet kom dock Deskjockey Revision när de fick utmärkelsen Årets framtidsbyrå 2014, i samband med FAR:s branschdagar.

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/6 2007. Kontaktuppgifter

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden

Nyhetsbladet BOKEN. www.compile.se. Nummer 1 2007. Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Nyhetsbladet BOKEN www.compile.se Nummer 1 2007 Luleås nya kulturhus vänder den negativa trenden Luleå med drygt 72 000 invånare är 2007 års kulturkommun och i januari invigdes Kulturens Hus. Kulturhuset

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Chefer. Sammanfattning

Chefer. Sammanfattning Att installera Chefer Sammanfattning Att rekrytera rätt chef är ofta avgörande för en organisations framgång. De flesta organisationer hanterar också rekryteringen som en strategiskt viktig fråga. Men

Läs mer

Att vända en dålig trend. En analys av kommuner som handskats med svåra ekonomiska situationer

Att vända en dålig trend. En analys av kommuner som handskats med svåra ekonomiska situationer Kandidatuppsats i Offentlig Förvaltning VT13 förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Johan Kraft Handledare: Hans Pettersson Examinator: Stellan Malmer Att vända en dålig trend En analys av kommuner

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad?

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad? HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult Förändringsarbete Kan psykosyntes göra skillnad? Examensuppsats Björn Eklund Grupp: SOKJ 2012 SAMMANFATTNING Uppsatsen handlar om förändringsarbete

Läs mer

Talent management-barometern 2011»

Talent management-barometern 2011» Talent management-barometern 2011» foto peepo/istockphoto 20 personal&ledarskap #12 2011 Talent management eftersatt framtidsfråga Talent management är uttrycket på mångas läppar. Den som kan få alla HR-processer

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

Caseövning Business Consulting AB

Caseövning Business Consulting AB Caseövning Business Consulting AB För ME2015 Industriell Projektledning: Ledning och styrning av projekt Perfection is Standard Av Peter Ekblom Roberto Marafante Peder Samuelsson & Anna Jerbrant TRITA

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1 KRINGTID» Smartare planering ger mer tid för brukaren Kringtid 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar 4 Potential 5 Processkarta 5 Kartläggning 6 Nuläget

Läs mer