KOMPENSATIONSPLAN SVERIGE. WorldVentures Marketing, LLC Uppdaterad 1 februari 2015 Gäller 1 februari maj 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPENSATIONSPLAN SVERIGE. WorldVentures Marketing, LLC Uppdaterad 1 februari 2015 Gäller 1 februari 2015 2 maj 2015."

Transkript

1 KOMPENSATIONSPLAN SVERIGE WorldVentures Marketing, LLC Uppdaterad 1 februari 2015 Gäller 1 februari maj 2015.

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Provisioner och Bonusar... Direktprovisioner... Veckovisa Gruppbonusar... Resterande Månadsprovisioner... Personliga Försäljningsbonu... Utbildningsdollar... Resedollar... Direktörsbonus... DreamCar-Bonus... DreamHome-Bonus BEFORDRINGSNIVÅER... Rekryterad Representant... Aktiv Representant... Behörig Representant... Seniorrepresentant (SR)... Direktör (DIR)... Marknadsdirektör (MD)... Regional Marknadsdirektör (RMD)... Nationell Marknadsdirektör (NMD)... Internationell Marknadsdirektör (IMD)... Bilaga... Utbetalningstak på 65 %... Policy för Inlösen av Resedollar... Policy för DreamHome-Bonus... Specialprogram... Wings & Wheels-Bonusprogram... Ordlista

3 INLEDNING WorldVentures uppmuntrar sina Oberoende Representanter att engagerat arbeta för att marknadsföra medlemskap i WorldVentures gruppreseorganisation och på organisk väg skapa vad vi kallar social handel. I dag planerar resenärerna mer och mer sin semester på egen hand och endast med hjälp av de vanliga onlineverktygen, så därför kommer erbjudandet från WorldVentures Representanter att innebära en välkommen hjälp när det gäller att planera semestern. Våra Representanter hjälper nya tänkbara medlemmar att lära känna Dream Trips-produkten på många olika sätt: genom personliga träffar, online genom sociala medier, vid reseträffar och presentationer och på en mängd andra sätt. Vi uppmuntrar våra Representanter att välja den metod inom social handel som är bäst anpassad till deras egen livsstil, personlighet och målsättning. Denna Kompensationsplan gäller för alla rekryterade Representanter för WorldVentures, inklusive de som är rekryterade för specialprogram som t.ex. programmet för Studerande och Unga Yrkesverksamma. NÄTVERKSORGANISATION Nätverksorganisationen är mycket enkel: Vem har sponsrat vem? Om en Representant personligen sponsrar sju Representanter kommer den förstnämnda Representanten att ha sju olika Nätverkslinjer (som även kallas ben ). Var och en av dessa är oberoende av de andra och var och en kommer troligen att med tiden ha olika antal Aktiva Representanter och Kunder. En Representants Nätverksorganisation omfattar endast Representanter och Kunder som tillkommer genom en direkt sponsringslinje och den är oberoende av den Binära Organisationen. (Se fig. 1) BINÄR ORGANISATION Abb.1 Links Rechts Den Binära Organisationen är tvådelad. Varje Representant har en vänstersida och en högersida och kan bara vara ansluten till en enda Representant på vardera sidan. Detta visas i fig. 2. I exemplet ovan har Representant A en anslutning på sin vänstra sida, dvs. Representant B, och en anslutning på sin högra sida, dvs. Representant C. Representanterna B och C har vardera under sig exakt samma anslutningar till vänster och höger. Om Representant A sponsrar en annan Representant, ska denna placeras under B eller C och det är A som väljer placeringen. Detta kallas Överskottseffekt (Spillover). Representant D kommer medför en Överskottseffekt i organisationen för B och C. Abb.2 OBS! En Representant kan ha Representanter i sin Binära Trädstruktur som på grund av Överskottseffekten inte finns i Nätverksorganisationen. Dessa Representanter är delar av Representantens Binära Organisation men de är inte en del av Nätverksorganisationen. SKILLNADEN MELLAN REPRESENTANTER OCH KUNDER För att förstå WorldVentures Kompensationsplan är det viktigt att förstå skillnaden mellan Representanter och Kunder. WorldVentures verksamhet syftar till att nå nya Kunder som köper våra Produkter (tillgängliga Produkter kan inkludera Medlemskap i Dream Trips, DreamTrips Gold, DTU eller Dream Trips Platinum där dessa Produkter finns). Kompensationen som betalas till Representanterna är strikt baserad på försäljningen av WorldVentures Produkter (både enskilda försäljningar och Gruppens försäljningar). Ingen provision utbetalas för rekrytering av nya Representanter. Dessutom kan endast Representanter placeras i den Binära Trädstrukturen. KÖPKRAV FÖR REPRESENTATIVE BUSINESS SYSTEM (RBS) För att nya Representanter ska lära känna WorldVentures Produkter, dess försäljningsteknik, säljstöd och annat material, kräver Företaget att Representanterna köper Representative Business System (RBS) för en initialavgift och därefter en månadsavgift. Förutom inköpet av Representative Business System ställs inga krav på att någon köper WorldVentures Produkter eller försäljningsstöd eller betalar ersättning eller avgift för att bli Representant. RBS är ett nätbaserat verktyg som inkluderar en personlig webbplats för marknadsföring och ett back office-system för den interna verksamheten såväl som ett nätbaserat utbildningsprogram med viktiga försäljnings- och marknadsföringsverktyg som hjälper Representanten att bygga upp sin verksamhet inom WorldVentures. Initial- och månadsavgifter för köp av RBS-program är inte provisionsberättigande. 3

4 Rekrytering som Representant skapar ett Verksamhetsområde i WorldVentures Binära Trädstruktur som håller reda på försäljning som genererats av Representanten och gruppen. Representanter kan också vara Kunder, vilket ofta är fallet. Kunder som INTE är Representanter registreras emellertid separat och visas INTE i den Binära Trädstrukturen. KUNDFÖRSÄLJNING Aktiv Kundförsäljning registreras i Representantens back office-system under Mina Kunder. Kundförsäljningsvolymen krediteras i den Binära Trädstrukturen som startar med den Representant som personligen genererat volymen och flyttas uppåt. KRAV PÅ AKTIV STATUS WorldVentures Representanter ska vara Aktiva för att vara berättigade till att samla Försäljningspoäng eller få flertalet provisioner eller bonusar. En Representant blir Aktiv och fortsätter att vara Aktiv genom att betala den månatliga RBS-avgiften. Så snart en Representant blir Aktiv börjar ackumuleringen av Försäljningspoäng för att tjäna in provisioner och bonusar och ackumuleringen av Försäljningspoäng fortsätter så länge som Representanten förblir Aktiv. Provisioner och Bonusar utbetalas så snart Representanten blir Aktiv, under förutsättning att han/hon förblir Aktiv. a) Om en Representant blir och fortsätter att vara Inaktiv under mer än fyra (4) veckovisa betalningsperiod er kommer den ackumulerade Försäljningsvolymen oåterkalleligt att upphöra att gälla. b) Om en Representant blir och fortsätter att vara Inaktiv när som helst under mer än tolv (12) på varandra följande veckovisa betalningsperioder kan Representantavtalet avslutas efter WorldVentures gottfinnande. En Represen tant som också är Kund och vars Representantskap avslutats på grund av Inaktivitet kan behålla sitt Pro duktmedlemskap. ANSTÅNDSPERIOD FÖR FAKTURERING Så snart som en Representant uppnår positionen som Kvalificerad Representant eller högre, är denna också berättigad till en Anståndsperiod för Fakturering på upp till en månad för betalning av RBS och Produkter (om Representanten också är Kund). En Representant kan ha många Anståndsperioder för Fakturering under ett kalenderår. För att återgå till Aktiv status ska kontot förklaras vara gällande före nästa återkommande faktureringsdatum. Om till exempel Representantens återkommande betalning inte behandlades 21 juli kan en Anståndsperiod träda i kraft. Om betalningen korrigerades och statusen bekräftades före 21 augusti blir Representanten Aktiv och kan sedan fortsätta att fakturera på vanligt sätt den 21 augusti. Om det återkommande betalningsdatumet för den 21 augusti inföll utan att Anståndsperioden korrigerades, förklaras Representanten vara Inaktiv och vid det tillfället kommer inte nya Försäljningsvolymer att ackumuleras utan tidigare ackumulerade Försäljningsvolymer fortsätter att gälla. Om Representanten inte har betalat sina avgifter under de två försummade månaderna före det tredje återkommande betalningsdatumet (i detta exempel, den 21 september) och betalning också uteblir kommer alla räknare av Försäljningsvolymen att återställas. PROVISIONER OCH BONUSAR DIREKTPROVISIONER WorldVentures betalar en Direktprovision till Representanten för varje initialförsäljning av en Produkt. Direktprovisionen betalas till den nya Kundens Rekryterare. Studera Produkt- och Provisionskartan i back office-systemet för att finna berättigade Produkter och Direktprovisionsbeloppet på din marknad. Direktprovisionen betalas till den nya Kundens Rekryterare. Krav på Aktiv Status Direktprovision betalas till Rekryteraren oberoende av hans eller hennes Aktiva status, men Representantavtalet ska vara gällande inte annullerat, upphävt eller avslutat. Berättigande till provision Direktprovisioner betalas till Rekryteraren oberoende av dennas Berättigandestatus, men Representantavtalet ska vara gällande inte annullerat, upphävt eller avslutat. Begränsningar WorldVentures kommer att kräva tillbaka Direktprovision som betalats till Representanten varje gång som ett initialköp av Produkter har återbetalats till Kunden enligt den svenska distans- och hemförsäljningslagen. 4

5 VECKOVISA GRUPPBONUSAR WorldVentures Representanter tjänar Veckovisa Gruppbonusar baserade på initialförsäljningen av Produkter som hela den Binära Organisationen genererat. Representanten ackumulerar Försäljningspoäng baserade på initialköpen av Produkter som varje Kund gjort. Studera Produkt- och Provisionskartan i back office-systemet för en klassificering av Produkter och motsvarande Försäljningspoäng. Produktpriserna är föremål för förändringar. Försäljningspoäng kan justeras baserat på det faktiska priset som Kunden betalat. Försäljningspoäng ackumuleras genom betalningsperioden när nya försäljningar kompletteras och betalning bekräftats. En cykel genereras för var tredje Försäljningspoäng på den vänstra sidan som motsvarar tre Försäljningspoäng på den högra sidan av Representantens Binära Organisation. En betalning på upp till 100 USD* görs för varje veckovisa Bonuscykel. 3 Försäljningspoäng till vänster + 3 Försäljningspoäng till höger = 1 cykel = upp till 100 USD* Vänster Höger 3 Poäng, vänster 3 Poäng, höger $100 x 3 x 3 Den berättigande Produktförsäljningen som visas ovan inkluderar all försäljning som gjorts av alla Representanterna i en Binär Organisation. När Veckobonusar räknas ut används de äldsta Försäljningspoängen först. Det är Först In, Först Ut som gäller. Veckovisa Försäljningspoäng kallas också Försäljningsvolym per vecka eller Volym per vecka. DUBBLA CYKELBONUSAR Alla nya Representanter tjänar dubbla cykler under sina första åtta (8) perioder med fulla veckovisa betalningsperioder från tidpunkten för rekryteringen. Detta betyder Cykelbonusar på 200 USD upp till maximalt tre (3) Dubbla Cykelbonusar under de första åtta (8) fulla veckovisa betalningsperioderna. Om Representanten tjänar tre (3) eller fler cykler under en enda veckovis betalningsperiod kommer dessutom upp till de tre (3) första Cykelbonusarna som betalas ut den veckan att fördubblas, oberoende av rekryteringsdatum. Detta innebär Cykelbonusar på 200 USD och extra ersättning på 200 Resedollar upp till maximalt tre (3) Dubbla Cykelbonusar per veckovis betalningsperiod. OBS! Representanter som har uppnått positionen Internationell Marknadsdirektör är inte berättigad att erhålla Dubbla Cykelbonusar. Autobalansering av Kundbaserad Poäng För Veckobonusar gäller att om en Representant har genererat Försäljningspoäng på den vänstra och högra sidan som ännu inte utgör en cykel och om Representantens Kundbaserade Försäljningspoäng (försäljning av Produkter till Kunder som inte är Representanter och som därför inte är placerade i den Binära Trädstrukturen) ännu inte betalats kommer systemet automatiskt att balansera Representantens poäng ( Autobalans ) och överföra alla tillgängliga poäng till den svagare Gruppens volym. Det är viktigt att förstå att när en Kundbaserad Försäljningspoäng tilldelas en Representants vänstra eller högra sida görs inga förändringar i den Binära Trädstrukturen. Kunden finns fortfarande utanför den Binära Trädstrukturen och eftersom Kunden inte är Representant kommer han/ hon inte att ha något Verksamhetsområde. Representant X har till exempel gjort två Kundbaserade Försäljningar. Denna vecka genererar Representantens vänstra grupp sex (6) Försäljningspoäng och den högra gruppen fem (5) Försäljningspoäng. Eftersom det står klart att den högra gruppen behöver en extra Försäljningspoäng för att komplettera en andra cykel kommer datorn att Autobalansera uppgifterna och tilldela Representantens högra grupp en av de två Kundbaserade försäljningarna. Med sex (6) försäljningar på den vänstra sidan och sex (6) försäljningar på den högra sidan kommer Representanten alltså att tjäna två (2) cykler. 5

6 Krav på Aktiv Status Försäljningsrepresentanter ska vara Aktiva för att ackumulera Försäljningspoäng. Om statusen för en Representant är Inaktiv kommer inga nya Försäljningspoäng att ackumuleras förrän Representanten blir Aktiv igen och inga Försäljningspoäng kommer att krediteras retroaktivt vid eventuell förnyad Aktivering. Representanterna ska ha Aktiv Status klockan 23:59:59 lokal tid den sista dagen i den veckovisa betalningsperioden för att vara Berättigad att tjäna Veckobonusar. Berättigande till betalning Representanter ska också vara Berättigad för att kunna tjäna Veckobonusar. För att vara Berättigad till en Veckobonus ska Representanten ha uppnått positionen som Berättigad Representant eller högre. Veckovis Betalningsperiod Direktprovision och Veckobonus betalas ut varje fredag med en veckas fördröjning. Den veckovisa betalningsperioden börjar lördag klockan 00:00:00 lokal tid och slutar fredag klockan 23:59:59 lokal tid (se fig. 1). Exempelvecka Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Figur 1. Veckovis betalningsperiod och betalningsdag, exempel. Slutar Betalningsdag Maximal Utbetalning efter Position Representanten kan endast tjäna ett visst maximalt belopp för varje position. Ingen betalning görs till Representanter utöver det maximala beloppet, oberoende av antalet cykler som har slutförts under en betalningsperiod. Om 65 %-regeln blir aktuell för en bestämd vecka kan Representanten använda alla slutförda cykler för den veckan upp till en punkt där den maximala provisionen per vecka uppnås. Figurerna nedan är uppskattningar, då var sjätte cykel ger 100 Resedollar istället för en Cykelbonus på 100 USD. Alltså betalas en procentandel av cyklerna nedan att, beroende på tidpunkt, betalas ut som Resedollar. Det kombinerade värdet av Cykelbonusar och Resedollar kommer emellertid att motsvara det registrerade beloppet. Gränserna är: Börjar POSITION Berättigad representant (Q) SR DIR MD RMD NMD IMD MAXIMAL SUMMA $ $ $ $ $ $ $ Exempel: Mary är Direktör. Hon har 54 Försäljningspoäng på sin vänstra sida och 65 Försäljningspoäng på sin högra sida i Binär Försäljningsvolym per vecka på fredag klockan 23:59:59. Medan bonusprocessen pågår beräknas 18 cykler (54 3 = 18). Eftersom hon är Direktör är hennes gräns USD per vecka men eftersom hon tjänade mer än tre (3) cykler fördubblas den tredje veckan (på grund av den dubbla Cykelbonusen) så hennes Veckobonus vore USD, med förbehåll för Utbetalningsregeln på 65 %, och hon kommer att ha 0 Försäljningspoäng på sin vänstra sida och 11 på sin högra sida att föra över till nästa betalningsperiod. 6

7 Upphörande av Veckovisa Bonusförsäljningsvolymer och Återställning av Räknare Upphörande 1 Upphörande av Volymräkning för Kvalificerade Representanter Binär Försäljningsvolym upphör att gälla efter 26 FULLA veckovisa betalningsperioder för Berättigade Representanter. Om en försäljning inte används för att generera en cykel inom tidsramen, upphör Försäljningsvolymen att gälla vid början av nästa betalningsperiod och den kan inte längre användas för att skapa en ny bonuscykel. Beräkningen av Försäljningsvolym för att generera cykler bygger på principen Först In, Först Ut. All ackumulerad Försäljningsvolym som är 25 veckor eller nyare kvarstår. Återställning av Räknare 1 För Icke-berättigade Representanter Om en Representant räknas som Rekryterad Representant eller Aktiv Representant eller inte är Behörig och är mer än åtta (8) fulla veckovisa betalningsperioder från sitt registreringsdatum, upphör all Försäljningsvolym som ännu inte använts för att generera cykler från beställningar som är äldre än fyra (4) fulla veckovisa betalningsperioder att gälla och räknarna för Försäljningsvolymen återställs. Återställning av Räknare 2 Upphörande av Anståndsperiod för Fakturering Efter de första åtta (8) FULLA veckovisa betalningsperioderna har en Berättigad Representant eller en Representant med högre position som av något skäl faller ur kvalifikationen för sin position eller blir Inaktiv en Anståndsperiod på fyra veckor för att kunna kvalificera sig på nytt. Anståndsperioden börjar dagen efter det att Representanten blev berättigad. Om någon återkvalificering inte sker under anståndstiden återställs alla räknare för Försäljningsvolym. En Representant kan ha många anståndsperioder för fakturering under ett kalenderår. För att återgå till Aktiv status ska kontot förklaras vara gällande före nästa återkommande faktureringsdatum. Om till exempel Representantens återkommande order inte behandlades 21 juli kan en Anståndsperiod träda i kraft. Om ordern korrigerades före den 21 augusti blir Representanten Aktiv och kan sedan fortsätta att fakturera på vanligt sätt den 21 augusti. Om det återkommande orderdatumet för den 21 augusti inföll utan att Anståndsperioden korrigerades, förklaras Representanten vara Inaktiv och vid det tillfället ackumuleras inte nya volymer, utan tidigare ackumulerade volym fortsätter att gälla. Om Representanten inte har betalat sina avgifter under de två försummade månaderna före det tredje återkommande orderdatumet (i detta exempel, den 21 september) och betalning också uteblir, återställs alla räknare av Försäljningsvolymen. *Utbetalningstak på 65 % Det Veckovisa Bonusprogrammet omfattas av Utbetalningstaket på 65 %. RESTERANDE MÅNADSPROVISIONER WorldVentures Representanter med positionen Seniorrepresentant eller högre har Resterande månadsprovisioner baserade på månadsfaktureringen som genererats av hela den Binära Organisationen. Representanten ackumulerar Försäljningspoäng baserade på de månadsavgifter som varje Kund betalar. Studera Produkt- och Provisionskartan i back office-systemet för Produkter och motsvarande Försäljningspoäng. Priserna är föremål för förändringar. Försäljningspoäng kan justeras baserat på det faktiska priset som Kunden betalat. En cykel genereras för var tredje Försäljningspoäng på den vänstra sidan som motsvarar tre Försäljningspoäng på den högra sidan av Representantens Binära Organisation. Ett belopp på 10 USD* betalas för varje Månatlig Bonuscykel. Vänster Höger 3 Poäng, 3 Poäng, vänster höger $10 x 3 x 3 Månatliga Försäljningspoäng kallas också Månatliga Försäljningsvolymer eller Månatlig Volym. *Så snart en Seniorrepresentant uppnår positionen Direktör ökar värdet för varje cykel med 15 USD. 7

8 Märk att en Kunds första månadsavgift debiteras vid köptillfället. Den första månadens avgift genererar emellertid inga poäng i den Binära Trädstrukturen vad beträffar Resterande Månadsbonusar. De krediteras istället mot Veckobonusar som en del av Utbetalningstaket på 65 %.* Autobalansering av Kundbaserad Poäng För Resterande Månadsprovisioner gäller att om en Representant har genererat Försäljningspoäng på den vänstra och högra sidan som ännu inte utgör en hel cykel och om Representantens Kundbaserade Försäljningspoäng (månadsavgifter från Kunder som inte är Representanter och därför inte är placerade i den Binära Trädstrukturen) ännu inte betalats, balanserar systemet automatiskt Representantens poäng och överför alla tillgängliga poäng till den svagare Gruppens volym. Det är viktigt att förstå att när Kundbaserade månatliga försäljningspoäng tilldelas en Representants vänstra eller högra sida görs inga förändringar i den Binära Trädstrukturen. Kunden finns fortfarande utanför den Binära Trädstrukturen och har inget Verksamhetsområde. Dreamtrips Platinum är undantaget från Autobalansering Försäljning av Dreamtrips Platinum genererar tre (3) försäljningspoäng för månadsavgifter. De tre försäljningspoängen tilldelas emellertid en enda sida vid autobalansering och delas inte upp. Som exempel har Representant X, som är Direktör, tio Kundbaserade försäljningar som aktivt betalar sina månadsavgifter. Denna månad genererar den vänstra sidan 120 Försäljningspoäng i månadsavgifter och den högra sidan genererar 110 Försäljningspoäng i månadsavgifter. Eftersom det står klart att den högra gruppen har tio poäng mindre, balanserar datorn automatiskt uppgifterna och tilldelar den månatliga avgiftspoängen från de tio Kundbaserade försäljningarna till Representant X:s högra grupp. Detta kommer alltså att ge Representant X en cykel 40 gånger och få en resterande månadscheck på 600 USD (om man antar att det rör sig om fulla 15 USDcykler). Krav på Aktiv Status Försäljningsrepresentanter ska vara Aktiva för att kunna ackumulera Försäljningspoäng (så kallad volym). Om statusen för en Representant är Inaktiv, ackumuleras inga nya Försäljningspoäng förrän Representanten blir Aktiv igen och krediteras inte retroaktivt vid eventuell förnyad status som Aktiv. Representanter ska ha Aktiv Status klockan 23:59:59 lokal tid den sista dagen i den månatliga betalningsperioden för att vara berättigad att tjäna Resterande Månadsprovisioner. Berättigande till betalning Representanterna ska ha uppnått och inneha positionen som Seniorrepresentant eller högre klockan 23:59:59 lokal tid den sista dagen i månadsbetalningsperioden för att vara berättigad att tjäna Resterande Månadsprovision. Betalningsperiod per Månad Resterande Månadsprovisioner utbetalas varje månad den femtonde dagen i månaden efter slutet på månadsbetalningsperioden. Betalningsperioden för Resterande Månadsprovisioner börjar den första dagen i varje månad klockan 00:00:00 lokal tid och slutar den sista dagen i varje månad klockan 23:59:59 (se fig. 1). 1 Exempelmånad Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Börjar Börjar Slutar Slutar Betalningsdag Figur 1. Månatlig betalningsperiod och betalningsdag, exempel. 8

9 Maximal Utbetalning efter Position Representanten kan endast tjäna ett visst maximalt belopp i månaden för varje position. Ingen betalning görs till Representanter utöver det maximala beloppet, oberoende av antalet cykler som har slutförts under en betalningsperiod. Om 65 %-regeln blir aktuell för en viss månad kan Representanten använda alla slutförda cykler för den månaden, upp till en punkt där den maximala månadsprovisionen uppnås. Gränserna är: Upphörande av Försäljningsvolymen för Resterande Månadsprovisioner All Försäljningsvolym för Resterande Månadsprovisioner som inte uppnår nivån för att skapa cykler upphör att gälla och förs inte över till nästa månads betalningsperiod. POSITION SR DIR MD RMD NMD IMD MAXIMAL SUMMA 500 $ $ $ $ $ $ Exempel: Mary är Direktör. Hon har 333 Försäljningspoäng på sin vänstra sida och 600 på sin högra sida i Månatlig Försäljningsvolym den sista dagen i månaden klockan 23:59:59. Medan Bonusprocessen pågår beräknas 111 cykler (333 3 = 111). Eftersom hon är Direktör är hon begränsad till USD per månad (i detta fall 133 cykler), så hennes Resterande Månadsprovision denna månad uppgår alltså till USD, med förbehåll för 65 %-regeln för utbetalning. *Utbetalningstak på 65 % Det Veckovisa Bonusprogrammet omfattas av Utbetalningstaket på 65 %. PERSONLIGA FÖRSÄLJNINGSBONUSAR När en Representant personligen sponsrar sex (6) nya Kunder inom en rullande period på fyra (4) fulla veckovisa betalningsperioder eller mindre, tjänar Representanten en Personlig Försäljningsbonus på 250 USD. Den Personliga Försäljningsbonusen för Studerande/Unga Yrkesverksamma kallas också för Spring Break Bonus och betalas enligt Försäljningsvolymen för utförd Produktförsäljning, upp till högst 250 USD. Nya Kunder gäller för en Personlig Försäljningsbonus under fyra veckor. Persönliche Umsatzboni 250 $ Neue Kunden zählen für einen persönlichen Umsatzbonus für 28 Tage. Till exempel tjänar en Representant som rekryterar fem (5) DTG-Kunder på en vecka och sedan två (2) den följande veckan, en (1) Personlig Försäljningsbonus på 250 USD (förutom 140 USD i Direktprovision för de sju (7) personliga försäljningarna). Följande vecka får Representanten en (1) DTG-försäljning överförd mot de sex (6) följande försäljningarna. I ett annat exempel tjänar en Representant som rekryterar fyra (4) DTG-Kunder på en vecka och sedan två (2) DTU-Kundförsäljningar följande vecka, en (1) Personlig Försäljningsbonus på 208,36 USD. Inom 4 veckovisa betalningsperioder Representanten tjänar en Bonus varje gång som sex (6) Kunder sponsras och det finns inga begränsningar för antalet Bonusar per vecka eller månad. Tolv personliga DTG-Kunder på en vecka skulle generera två (2) Personliga Försäljningsbonusar på 250 USD. Varje försäljning utöver sex (6) under en period på fyra veckor räknas för nästa bonus. Varje försäljning räknas mot en potential för bonusintäkter under fyra veckor. Personliga Försäljningsbonusar betalas till Representanten oberoende av dennas Aktiva status, men Representantavtalet ska vara gällande inte annullerat, upphävt eller avslutat. Representanter kan tjäna så många Personliga Försäljningsbonusar som de kan bli berättigade till, baserat på varje rekryterad Kund. Det kan betyda en Bonus var fjärde vecka, en per vecka, en per dag osv. Det finns inga begränsningar för hur många bonusar en Representant kan tjäna. WorldVentures kommer att kräva tillbaka Personliga Försäljningsbonusar som betalats till Representanten om ett initialköp av Produkter har återbetalats till Kunden. Kunder som köper Medlemskap i DreamTrips Platinum räknas inte i början för den Personliga Försäljningsbonusen. Uppgradering till medlemskap i Dream Trips Platinum från andra Produkter räknas inte heller. 9

10 UTBILDNINGSDOLLAR När en Representant personligen rekryterar sex (6) nya Kunder inom en rullande period på fyra (4) fulla veckovisa betalningsperioder eller mindre, tjänar Representanten 100 utbildningsdollar per månad förutom den Personliga Försäljningsbonusen på 250 USD. Utbildningsdollar tilldelas oberoende av om Representanten har Aktiv status, men Representantavtalet ska vara gällande inte annullerat, upphävt eller avslutat. Representanter är bara berättigade till att tjäna 100 Utbildningsdollar en gång per kalendermånad. Utbildningsdollar kan bara lösas in mot priset på ett större World- Ventures utbildningsevent, som t.ex.: MOMENTUM, UNITED, Boot Camp, Journey, A View From the Edge, liksom de flesta Regionala Utbildningsaktiviteter. RESEDOLLAR WorldVentures Representanter tilldelas 100 Resedollar för var sjätte veckocykel som de tjänar. Detta gäller i stället för 100 USD i Cykelbonus. Resedollar löses endast in genom Företaget och de avser att belöna Representanten genom att täcka en del av kostnaderna för dennes resor. Utbildningsdollar kan lösas in mot priset på många av WorldVentures utbildningsaktiviteter. En Utbildningsdollar motsvarar ett inlösningsvärde på en Dollar. Om Utbildningsdollar inte används upphör de att gälla 90 dagar efter tilldelningen. För närmare uppgifter om inlösen av Resedollar, se Bilagan: Policy för Inlösen av Resedollar. Försäljningsrepresentanten ska vara Aktiv för att ackumulera Försäljningspoäng (det vill säga volym). Om statusen för en Representant är Inaktiv kommer inga nya Försäljningspoäng att ackumuleras förrän Representanten blir Aktiv igen och inga Försäljningspoäng kommer att krediteras retroaktivt vid eventuell förnyad Aktivering. Representanter ska ha Aktiv Status klockan 23:59:59 lokal tid den sista dagen i den veckovisa betalningsperioden för att vara Berättigad att tjäna Veckobonusar och därmed Resedollar. Representanter ska också vara Berättigade till provision för att kunna tjäna Veckobonusar och Resedollar. För att vara Berättigad till en Veckobonus ska Representanten ha uppnått positionen som Berättigad Representant eller högre. Resedollar tjänas sida vid sida med Veckobonusar. DIREKTÖRSBONUS När en ny Representant uppnår positionen Direktör inom tolv (12) fulla veckovisa betalningsperioder, tjänar Representanten USD. Om kraven för att vara Berättigad för Direktörsbonus uppfylls till 50 % eller mer från DTU-försäljningar begränsas Direktörsbonusen till USD. En Representant ska ha Aktiv Status klockan 23:59:59 lokal tid den sista dagen i den veckovisa betalningsperioden för att vara berättigad att tjäna Direktörsbonus. En Representant ska ha uppnått positionen som Direktör (DIR) eller högre klockan 23:59:59 lokal tid den sista dagen i den tolfte fulla veckovisa betalningsperioden för att vara berättigad till Direktörsbonus. DREAMCAR-BONUS När en Representant uppnår nivån Regional Marknadsdirektör betalar WorldVentures USD per månad till Representanten som en DreamCar-Bonus. Denna Bonus ökar till USD per månad när Representanten uppnår positionen Internationell Marknadsdirektör. En Representant ska ha Aktiv Status klockan 23:59:59 lokal tid den sista dagen i den månatliga betalningsperioden för att vara berättigad att tjäna DreamCar-Bonus. Exempel: Mary uppnår positionen RMD den 4 mars. I april är hon berättigad till DreamCar-Bonus som betalas den 15 maj. En Representant ska ha uppnått positionen som Regional Marknadsdirektör eller högre klockan 23:59:59 lokal tid den sista dagen i den månatliga betalningsperioden för att vara berättigad att tjäna DreamCar-Bonus. DreamCar-Bonus betalas månatligt till Representanten den femtonde dagen i månaden efter den månatliga betalningsperioden. 10

11 DREAMHOME-BONUS WorldVentures betalar en DreamHome-Bonus på upp till USD per månad till en Representant som uppnår nivån Internationell Marknadsdirektör. En Representant ska ha Aktiv Status klockan 23:59:59 på natten lokal tid den sista dagen i den månatliga betalningsperioden för att vara berättigad att tjäna DreamHome-Bonus. En Representant ska ha uppnått positionen som Internationell Marknadsdirektör eller högre klockan 23:59:59 lokal tid den sista dagen i den månatliga betalningsperioden för att vara berättigad att tjäna DreamHome-Bonus följande månad. En Representant är inte berättigad till DreamHome-Bonusar för den månad då Representanten först uppnår positionen IMD, utan först för följande månad. Representanten ska också ha uppvisat antingen en kopia av hemfinansieringsavtalet eller betalningsbekräftelse den femtonde dagen i den månad som följer efter den månad när Representanten först uppnådde positionen IMD. Dokumentationen ska uppvisas enligt formulär som WorldVentures godkänner som bevis på köp eller hyra av en bostad. DreamHome-Bonus utbetalas till Representanten varje månad den femtonde dagen i månaden efter slutet på den månatliga betalningsperioden. För närmare uppgifter om DreamHome-Bonus, se Bilagan: Policy för DreamHome Bonus. BEFORDRINGSNIVÅER Vid alla befordringsnivåer får en Representant som uppnår en högre position ett erkännande och får betalt enligt den position som uppnåtts den månad som följer efter den månad då positionen uppnåddes. Varje Verksamhetsområde ska ha en egen positionsordning beroende på vilka krav Verksamhetsområdet ställer upp, men WorldVentures förbehåller sig rätten att beakta position, intäkter och Försäljningsvolym från mer än ett Verksamhetsområde med gemensamt ägande, helt eller delvis, eller granska förvaltning eller styrelse för att kunna göra en intern positionsbestämning och bedömning. 11

12 REKRYTERAD REPRESENTANT Ingångsposition: En Representant som rekryterats men ännu inte är Aktiv KRAV PROVISIONER OCH BONUSAR Direktprovisioner Personlig Försäljningsbonus Aktiv detaljhandelskund AKTIV REPRESENTANT En Representant som är Aktiv men som ännu inte har uppnått minimikraven för befordran. KUNDKRAV PROVISIONER OCH BONUSAR Direktprovisioner Personlig Försäljningsbonus Aktives RBS Fram till det att en Representant är Berättigad upphör Försäljningsvolymen oåterkalleligt att gälla en månad efter datum och tid för försäljningen. BEHÖRIG REPRESENTANT KUNDKRAV PROVISIONER OCH BONUSAR Direktprovisioner Personlig Försäljningsbonus Veckobonusar (maximum USD per vecka) Resedollar, maximalt USD, kombinerat värde av Cykel bonusar och Resedollar Wings & Wheels-Bonus* Fyra (4) produkt-försäljningar till kund Försäljningar kan krediteras antingen till den vänstra Binära Trädstrukturen eller till den högra, baserat på autobalansering. Alla fyra personligen sponsrade Kunder ska förbli Aktiva för att Representanten ska behålla sin position som Aktiv. * Kvalificerade Representanter är berättigade att intjäna Wings and Wheels-bonus, om ytterligare kriterier avseende personligt sponsrade Kunder uppfylls. Se Wings and Wheels-bonus för fullständig information. 12

13 UPPHÄVD MÅNADSAVGIFT När Företaget behandlat och godkänt initialavgifterna för Produkter ELLER de månatliga Produktavgifterna för fyra Kunder, upphävs den Kvalificerade Representantens avgifter för följande månad. Om t.ex. Representant X i juli rekryterar fyra Kunder (eller kombinerar nya rekryteringar med månatliga utgifter från föregående Kunder) enligt regeln ovan är Representant X Berättigad. Då kommer hans avgifter att upphävas för augusti. Vid uppnådd position som Berättigad upphävs en Representants månatliga Produktavgifter och RBS-avgifter i de fall då Representanten också är Kund. Representanten kvarstår emellertid som Aktiv. För DreamTrips Platinum, se nedan. De fyra försäljningarna som gör att Representanten är berättigad kan utgöras av en blandning av initialavgifter för Produkter eller månadsavgifter. Dessutom upphävs Representantens avgifter, oavsett vilka Månadsavgifter denne har, med undantag för Medlemskap i DreamTrips Platinum (se nedan). Fyra DreamTrip-Kunder skulle alltså kunna resultera i att RBS-avgiften eller både medlemskap i DreamTrips Gold och RBS-avgiften upphävs (om Representanten också är Kund). Kort sagt kan alla kombinationer av fyra Kunder medföra att månadsavgifterna upphävs (oberoende av belopp, men med undantag för Medlemskap i DreamTrips Platinum). Begränsningar Om en av de fyra Kunderna påbörjar en Anståndsperiod eller blir Inaktiv, försöker Företaget att debitera Representanten med hänvisning till faktureringsinformation i databasen. I händelse av att faktureringen inte kan genomföras påbörjar även Representanten en Anståndsperiod eller bli Inaktiv. Om en eller flera av de fyra personer som bidrog till att den första sponsrande Representanten blev Berättigad är Representant som gör inköp för personligt bruk och också blir Berättigad, kvarstår den Aktiva statusen och förhållandet till den från början rekryterande Representanten status som Berättigad. OBS! Berättigade Representanter genererar inte några månatliga Försäljningspoäng till den Binära Organisationen och medverkar inte till någon uppgång för månadscyklerna. Begränsningar för DreamTrips Platinum För att månadsavgiften för medlemskap i DreamTrips Platinum ska kunna upphävas ska Representanten ha rekryterat och behållit fyra Kunder med Medlemskap i Luxury DreamTrips Platinum. Enbart fyra Aktiva Kunder i DreamTrips Platinum kan resultera i upphävda avgifter för medlemskap i DreamTrips Platinum. SENIORREPRESENTANT (SR) STATUS KUNDKRAV PROVISIONER OCH BONUSAR Behörig Representant Vänster Höger Direktprovisioner Personlig Försäljningsbonus Veckobonusar (maximalt USD per vecka) Resterande Månadsprovisioner, 10 USD/cykel (maxi malt 500 USD per månad) Resedollar, maximalt USD, kombinerat värde för Cykelbonusar och Resedollar Wings & Wheels-Bonus x 30 x 30 Trettio (30) Aktiva Kunder i den vänstra Binära Gruppen och trettio (30) Aktiva Kunder i den högra Binära Gruppen* Detta kallas också för att vara 30/30. *Baserat på Gruppförsäljning och autobalansering av Kundbaserade Försäljningar. När det gäller berättigande räknas en Aktiv DreamTrips Platinum Kund som två (2) Aktiva Kunder. 13

14 DIREKTÖR (DIR) STATUS KUNDKRAV NÄTVERKSKRAV PROVISIONER OCH BONUSAR Behörig Representant x 90 x Aktiva Kunder Nittio (90) Aktiva Kunder i den vänstra Binära Gruppen och nittio (90) Aktiva Kunder i den högra Binära Gruppen* Högst nittio (90) räknat från vilken som helst linje. Direktprovisioner Personlig Försäljningsbonus Veckobonusar (maximalt USD per vecka) Resterande Månadsprovisioner, 15 USD/ cykel (maximalt USD per månad) Resedollar, maximalt USD, kom binerat värde för Cykelbonusar och Resedollar Wings & Wheels-Bonus *Baserat på Gruppförsäljning och Autobalansering av Kundbaserade Försäljningar. När det gäller berättigande räknas en Aktiv DreamTrips Platinum Kund som två (2) Aktiva Kunder. MARKNADSDIREKTÖR (MD) UPPNÅDD POSITION NÄTVERKSKRAV INTÄKTSKRAV PROVISIONER OCH BONUSAR Direktör (DIR) USD ackumulativt under föregående tre kalendermånader, i genomsnitt USD/månad. (Resedollar är inkluderade) Direktprovisioner Personlig Försäljningsbonus Veckobonusar (maximalt USD per vecka) Resterande Månadsprovisioner, 15 USD/ cykel (maximalt USD per månad) Resedollar, maximalt USD, kombin erat värde av Cykelbonusar och Resedollar Wings & Wheels-Bonus 400 Aktiva Kunder Högst tvåhundra (200) räknat från vilken som helst linje. Personliga Kundbaserade försäljningar räknas även för det totala Nätverket men de tilldelas inte till någon specifik linje. I fråga om rankkvalifikation, ska en Aktiv DreamTrips Platinum-Kund räknas som två (2) Aktiva Kunder. För att upprätthålla positionen som MD ska Representanten fortsatt att uppnå ett genomsnitt på minst USD under de föregående tre kalendermånaderna. 14

15 REGIONAL MARKNADSDIREKTÖR (RMD) UPPNÅDD POSITION NÄTVERKSKRAV INTÄKTSKRAV PROVISIONER OCH BONUSAR Marknadsdirektör (MD) 900 Aktiva Kunder Högst tre hundra (300) räknat från vilken som helst linje USD ackumulativt under de föregående tre kalendermånaderna, i genomsnitt USD/månad. (Resedollar är inkluderade) Direktprovisioner Personlig Försäljningsbonus Veckobonusar (maximalt USD per vecka) Resterande Månadsprovisioner, 15 USD/cykel (maximalt USD per månad) Resedollar, maximalt USD, kom binerat värde av Cykelbonusar och Resedollar DreamCar-Bonus, USD per månad Personliga Kundbaserade försäljningar räknas även för det totala Nätverket men de tilldelas inte till någon specifik linje. I fråga om rankkvalifikation, ska en Aktiv DreamTrips Platinum-Kund räknas som två (2) Aktiva Kunder. För att upprätthålla positionen som RMD ska Representanten fortsatt att uppnå USD under de föregående tre kalendermånaderna. NATIONELL MARKNADSDIREKTÖR (NMD) UPPNÅDD POSITION NÄTVERKSKRAV INTÄKTSKRAV PROVISIONER OCH BONUSAR Regional Marknadsdirektör (RMD) Aktiva Kunder Högst sex hundra (600) räknat från vilken som helst linje USD i ackumulativa intäkter under de föregående tre kalendermånaderna, i genomsnitt USD/månad. (DreamCar-Bonus och Resedollar är inkluderade) Direktprovisioner Personlig Försäljningsbonus Veckobonusar (maximalt USD per vecka) Resterande Månadsprovisioner, 15 USD/cykel (maximalt USD per månad) Resedollar, maximalt USD, kombinerat värde av Cykelbonusar och Resedollar USD för DreamCar per månad Personliga Kundbaserade försäljningar räknas även för det totala Nätverket men de tilldelas inte till någon specifik linje. I fråga om rankkvalifikation, ska en Aktiv DreamTrips Platinum-Kund räknas som två (2) Aktiva Kunder. För att upprätthålla positionen som RMD ska Representanten fortsatt att uppnå minst USD under de föregående tre kalendermånaderna. 15

16 INTERNATIONELL MARKNADSDIREKTÖR (IMD) WORLDVENTURES Marketing, LLC KOMPENSATIONSPLAN UPPNÅDD POSITION NÄTVERKSKRAV INTÄKTSKRAV PROVISIONER OCH BONUSAR Nationell Marknadsdirektör (NMD) 3000 Aktiva Kunder Högst ett tusen (1 000) räknat från vilken som helst linje USD i ackumulativa intäkter under de föregående tre kalendermånaderna, i genomsnitt USD/månad. (DreamCar-Bonus och Resedollar är inkluderade men inte DreamHome) Direktprovisioner Personlig Försäljningsbonus Veckobonusar (maximalt USD per vecka) Resterande Månadsprovisioner, 15 USD/cykel (maximalt USD per månad) Resedollar, maximalt USD, kombinerat värde av Cykelbonusar och Resedollar USD i DreamCar-Bonus per månad Maximalt USD i Dream- Home-Bonus per månad Personliga Kundbaserade försäljningar räknas även för det totala Nätverket men de tilldelas inte till någon specifik linje. I fråga om rankkvalifikation, ska en Aktiv DreamTrips Platinum-Kund räknas som två (2) Aktiva Kunder. För att upprätthålla positionen som IMD ska Representanten fortsatt att uppnå minst USD under de föregående tre kalendermånaderna. Bonusverksamhetsområde När en Representant genererar minst USD i intäkter under en enda kalendermånad från ett enda Verksamhetsområde, tilldelas Representanten en Bonus i form en engångsuppbyggnad och -inplacering av ett nytt Verksamhetsområde direkt över det existerande Verksamhetsområdet. Det ursprungliga Verksamhetsområdet sponsras direkt av det nya Verksamhetsområdet och på så sätt skapas Nätverkets första linje. Begränsningar Det nya Verksamhetsområdet behåller samma ägarskap som det gamla och det är inte möjligt att sälja eller överföra det om inte något sådant framläggs i Policyer eller Handlingsprogram från WorldVentures eller i händelse av Representantens fullständiga avstående från alla affärsintressen inom WorldVentures. Det ursprungliga Verksamhetsområdet är endast berättigat till att generera ett Bonusverksamhetsområde en gång. Det nya Verksamhetsområdet, dvs. Bonusverksamhetsområdet, är också berättigat till tilldelning av ett Bonusverksamhetsområde när en Representant genererar minst USD i intäkter under en enda kalendermånad. Månadsvis Positionsbaserad Anståndsperiod Två gånger per kalenderår men inte för två på varandra följande perioder, kan Seniorrepresentanter och högre få en Månadsvis Positionsbaserad Anståndsperiod som inte har något samband med den återkommande Anståndsperioden vid Aktiv Status. Så snart en Representant uppnår positionen Seniorrepresentant är Representanten berättigad till Positionsbaserade Anståndsperioder. Om en Representant är Seniorrepresentant under juli månad, men på grund av otillräcklig Kundvolym (eller på grund av otillräckliga Intäkter för högre position) måste lämna sin position som Seniorrepresentant vid månadsslutet när rangordningen görs, betalas Representantens provisioner för juli månad fortfarande på Seniorrepresentantnivå för juli månad och detta gäller också för alla veckovisa provisioner som Seniorrepresentant för augusti månad. Om Representanten inte återfår sin position som Seniorrepresentant vid slutet av augusti månad, betalas de månatliga provisionerna för augusti inte i september. Närmare bestämt innebär detta att om Representanten inte kan återfå positionen Seniorrepresentant är Representanten inte längre berättigad till den Månadsvisa Positionsbaserade Anståndsperioderna förrän han eller hon har uppnått positionen Seniorrepresentant igen. På samma sätt kommer en Representant som tidigare uppnått positionen IMD i juli men som måste lämna denna position vid månadsslutet när rangordningen görs den 1 augusti (antingen på grund av otillräckliga Kundvolymer eller otillräckliga intäkter) fortfarande att få sina provisioner för juli månad utbetalda såväl som Bonusarna DreamCar och DreamHome. Men om Representanten inte återfår sin position som IMD vid slutet av sin Anståndsperiod, kommer DreamHome-Bonusen, de högre månatliga provisionerna och DreamCar-Bonusen att förverkas och Representanten att betalas som NMD i september. Månadsvisa Positionsbaserade Anståndsperioder kan endast inledas i början av en kalendermånad. I händelse av att en Representant (som inte befinner sig i en Månadsvis Positionsbaserad Anståndsperiod) faller under den nivå för Kundvolym som krävs för positionen, utlöser detta inte någon Månadsvis Positionsbaserad Anståndsperiod och Representanterna kompensation baseras på den aktuella positionen vid tiden för den veckovisa betalningsperioden. 16

17 BILAGA WORLDVENTURES Marketing, LLC KOMPENSATIONSPLAN UTBETALNINGSTAK PÅ 65 % WorldVentures förbinder sig att betala upp till 65 % av avkastningen från all Försäljningsvolym som Representanterna genererat tillbaka till verksamheten och reserverar dessa belopp i separata provisionskonton. För att säkerställa långvarig lönsamhet för WorldVentures och skydda framtida möjligheter för våra Representanter måste Företaget begränsa det totala utbetalningsbeloppet till denna andel. Denna maximala avkastning på 65 % kallas Utbetalningstaket på 65 %. Här är ett exempel på hur det fungerar: Om Försäljningsvolymen för en viss vecka var USD, betalar WorldVentures ut maximalt USD i provisioner till sina Representanter. Om provisionsförfarandet för en vecka genererade USD eller 70 %, anpassas alla provisionsutbetalningar till en lika fördelad andel för att den totala utbetalningen ska återgå till 65 %. Detta innebär att betalningen för en veckocykel är mindre än 100 USD. Detsamma gäller för Resterande Månadsprovisioner. Utbetalningstaket på 65 % är nödvändig för att säkerställa den långvariga framgången och fortsatta utvecklingen av WorldVentures och ge Representanterna långfristiga möjligheter. Vart och ett av WorldVentures två provisionsprogram (det veckovisa och det månatliga) är fristående och Utbetalningstaket på 65 % tillämpas separat för vart och ett. Dessutom används eventuella överskjutande medel för att täcka eventuellt underskott innan provisionsuträkningarna anpassas inom vart och ett av provisionsprogrammen. POLICY FÖR INLÖSEN AV RESEDOLLAR Resedollar kan lösas in genom Företaget och de kan användas på två sätt: 1. Resedollar kan lösas in mot köp av WorldVentures DreamTrips om Representanten också är Medlem i DreamTrips. Resedollar kan lösas in för priset på resa med DreamTrip plus en tilläggsavgift på 5 % (om resan kostar 600 USD kommer alltså en tilläggsavgift på 30 USD att påföras för en total inlösen av Resedollar på 630 USD) på återbetalningsbasis ELLER; 2. så använder Representanten sina Resedollar för beställning av en reguljär resa på återbetalningsbasis. WorldVentures betalar vederbörande Representant när nödvändiga kvitton och resebevis har levererats. En Representant behöver inte vara medlem i DreamTrips för att använda Resedollar på detta sätt Varje resa måste beställas och betalas fullt ut före utgångsdatum för Resedollar. Partiella Resedollar kan inte användas för någon särskild resa. En Representant måste ha tillräckligt med Resedollar för hela resepaketet eller reseavgiften. Någon partiell återbetalning betalas inte. En resa måste ha utnyttjas/gjorts innan någon begäran om återbetalning kan framställas. Bokningar av Flyg, Bil, Båt och Hotell är berättigade till återbetalning. Dessutom inkluderas avgifter för flygplatsparkering och förflyttningar (inklusive taxi, pendeltrafik och bilservice). Utgifter för nöje och mat (inklusive hotellfaciliteter, minibar, rumsservice osv.) berättigar inte till återbetalning. Resedollar som inte använts inom ett år från det datum då de tilldelades upphör att gälla. Resedollar kan inte överföras, men kan användas också av Representantens närmaste familj. Närmaste familj definieras som Representantens make/maka samt barn som bor hemma. Barn som bor hemma är barn som bor med sin förälder/sina föräldrar eller juridisk(a) vårdnadshavare och som är ogifta, går i skola och är 25 år eller yngre. Dessutom betraktas ett barn med varaktigt funktionsnedsättning (oberoende av ålder) som står under föräldrars eller juridisk vårdnadshavares direkta omsorg som barn som bor hemma. POLICY FÖR DREAMHOME-BONUS WorldVentures Representanter på nivån IMD är berättigade till en DreamHome-Bonus. Representanten måste vara villig att lämna ett foto och en personlig biografi att användas i reklamsyfte. WorldVentures genomför månatliga betalningar till Representanten upp till USD. WorldVentures betalar bonus till Representanten till ett belopp som motsvarar den faktiska betalningen för bostaden, upp till men inte över den månatliga maximala betalningen (en Representant med en inbetalning för bostad på USD får t.ex. endast en bonus på USD). WorldVentures Betalningar fortsätter så länge som Representanten innehar positionen IMD. Krav för DreamHome-Bonus: Kan gälla en ny bostad eller Representantens nuvarande bostad Kan gälla en lägenhet, bostadsrätt/andelslägenhet eller ett hus Kan gälla en hyrd eller köpt bostad Det måste fullt ut dokumenteras att bostaden tillhör Representanten 17

18 SPECIALPROGRAM Ibland introducerar WorldVentures specialprogram, t.ex. DreamTrips U, med specialpriser eller rabatterade priser och Produktvillkor som tilldelas ett värde på en Försäljningspoäng i Kompensationsplanen. Närmare information om tillämpliga värden för Försäljningspoäng och alla andra tillämpliga förändringar eller undantag i anslutning till deltagande i ett specialprogram är tillgängliga i programdokumentationen som WorldVentures skickar ut i samband med varje specialprogram. Representanterna måste kontrollera den närmare informationen för varje specialprogram för tillämpliga förändringar eller undantag för denna Kompensationsplan. WINGS & WHEELS-BONUSPROGRAM Wings & Wheels-Bonus utgör en del av Kompensationsplanen som gör det möjligt för Representanterna att snabbt tjäna en Bonus baserad på all Produktförsäljning. Wings & Wheels-Bonusprogram har två grader. Grad 1 En Representant kan tjäna 300 USD bara genom att uppfylla kraven för personlig försäljning och Nätverksvolym. En Representant som personligen sponsrar fem (5) Aktiva Kunder för någon Produkt inom Medlemskap i DreamTrips och dessutom genererar minst i Försäljningsvolym för Nätverket under en kalendermånad, tjänar Wings & Wheels-Bonusens Grad 1 på 300 USD/månad så länge som kraven på Aktiv Kund och Försäljningsvolym för Nätverket uppfylls varje kalendermånad. Försäljningsvolym för Nätverket på kan vara en kombination av nya försäljningar av Medlemskap och månatliga avgifter för Medlemskap som en Representant och Representantens Nätverksorganisation fått till stånd under en kalendermånad. Högst i volymtal kan tillföras av någon Nätverksorganisation mot av den totala Försäljningsvolymen för Nätverket. Grad 2 En Representant som personligen sponsrar sex (6) Aktiva Kunder för Produkter inom DreamTrips medlemskap och som dessutom genererar minst i Försäljningsvolym för Nätverket under en kalendermånad, tjänar 8 % av den totala Försäljningsvolymen för Nätverket, från minst 400 USD till högst 8 % av i Försäljningsvolym för Nätverket, eller 900 USD per kalendermånad. Den kombinerade Försäljningsvolymen för Nätverket på kan vara vilken som helst kombination av nya försäljningar av Medlemskap och månatliga avgifter för Medlemskap som en Representant och Representantens Nätverksorganisation fått till stånd under en kalendermånad. Högst i volymtal kan tillföras av någon Nätverksorganisation mot Försäljningsvolymen från Nätverket totalt för att kunna kvalificera sig för Grad 2. Så snart som minst i Försäljningsvolym för Nätverket har uppnåtts, räknas dock upp till i volym per Nätverksorganisation för beräkning av den provisionsberättigande volymen för Bonus, upp till maximalt i volym. Anståndsperiod för Personlig Försäljning Representanter som är berättigade till eller redan har beviljats en Anståndsperiod för en Wings & Wheel-Bonus i mars 2014, har en begränsad Anståndsperiod på två (2) månader då de kan bli berättigade till Wings & Wheels-Bonus av antingen Grad 1 eller Grad 2 med endast fyra (4) personligen sponsrade Aktiva Kunder för någon Produkt inom Medlemskap i DreamTrips, så länge de för övrigt motsvarar kraven för Försäljningsvolym för Nätverket. Från och med juni 2014 ska alla Representanter uppfylla kraven fem (5) respektive sex (6) för personlig försäljning för att kvalificera sig för Wings & Wheel-Bonus, Grad 1 eller Grad 2. Skyddsbestämmelser för tidigare överenskommelser Representanter som kvalificerar sig för Bonusen på 600 USD under det ursprungliga Wings & Wheels-Programmet vid någon tidpunkt kommer att fortsätta att tjäna minst 600 USD under den nuvarande Wings & Wheels-Bonusen, även om bonusen på 8 % som gällde för deras Försäljningsvolym för Nätverket skulle inbringa mindre än 600 USD i bonus, under förutsättning att dessa Representanter också fortsättningsvis behåller i Försäljningsvolym för Nätverket med högst från någon av Nätverksorganisationerna såväl som sex (6) personligen sponsrade Aktiva Kunder för någon Produkt inom Medlemskap i DreamTrips per kalendermånad (lyder under reglerna för Anståndsperiod för Personlig Försäljning ovan). Anståndsperiod för Representanter med tidigare överenskommelser Representanter som faller inom bestämmelserna ovan är också i fortsättningen berättigade till Anståndsperioder i enlighet med den ursprungliga Wings & Wheels-Bonusen. En sådan Representant som kvalificerade sig för den ursprungliga Wings & Wheels-Bonusen tre månader i rad är berättigad till en Anståndsperiod, om Försäljningsvolymen för Nätverket faller under eller om antalet Aktiva Kunder som Representanten personligen sponsrat blir färre än vad som krävs. Under Anståndsperioden får Representanten en betalning på 600 USD för Anståndsmånaden. Om en Representant inte uppfyller kraven som gäller för att vara berättigad till Grad 2 under två månader i rad, blir Representanten inte berättigad och måste återkvalificera sig och därefter uppfylla alla krav som gäller för den nuvarande Wings & Wheels-Bonusen. En Representant får endast ha två, ej på varandra följande, Anståndsmånader under en rullande 12-månadersperiod. Om en Representant inte blir berättigad till Wings & Wheels-Bonusen vid tredje tillfället inom den rullande ettårsperioden, får Representanten ingen Bonus och måste återkvalificera sig och därefter uppfylla alla krav som gäller för den nuvarande Wings & Wheels-Bonusen. 18

19 Om en Representant som faller under skyddsbestämmelserna ovan måste återkvalificera sig för Wings & Wheels-Bonusen gäller inte bestämmelserna för Anståndsperioder längre. Den minsta utbetalningen vid Grad 2, 600 USD, kommer emellertid att gälla om sagda Representant återkvalificerar sig. Berättigande Alla Representanter som är Berättigade till Wings & Wheels-Bonus, Seniorrepresentanter, Direktörer och Marknadsdirektörer som är rekryterade som Representanter för WorldVentures och som har positionen eller uppnår eller behåller positionen som Behörig Representant, Direktör eller Marknadsdirektör är berättigade. DreamCar-Bonus Så snart en Representant uppnår positionen Regional Marknadsdirektör och börjar få DreamCar-Bonus gäller Wings & Wheels-Bonus inte längre. Berättigande till provision Berättigande till betalning kräver personlig försäljning respektive volym i Försäljningsvolymen för Nätverket som anges för Grad 1 och Grad 2 ovan. I syfte att bli berättiga kan högst kan tillföras av någon Nätverksorganisation till den totala Försäljningsvolymen för Nätverket. Försäljningsvolym för Nätverket För denna Wings & Wheels-Bonus betyder Försäljningsvolymen för Nätverket den totala provisionsberättigande Försäljningsvolymen av Medlemsprodukter ((DreamTrips U, DreamTrips, DreamTrips Gold, och DreamTrips Platinum inklusive initial- och månatliga avgifter) som genererats av Representanten och Representantens Nätverksorganisation. OBS! Överskottsvolymen räknas inte mot berättigande volym för denna befordran. Försäljningsvolymen för Nätverket för Wings & Wheels-Bonus upphör att gälla vid slutet av varje kalendermånad och kan inte krediteras till någon efterföljande månad. Nätverkskrav Representanter får använda högst i Försäljningsvolym för Nätverket från en enda Nätverkslinje till kraven på en månads totala Försäljningsvolym för Nätverket för att bli berättigad till Wings & Wheels-Bonus. Produktförsäljningsvolym, Definitioner De flesta Produktförsäljningar genererar Försäljningsvolym för Nätverket med ett förhållande på en-mot-en dollar. En försäljning på 100 USD motsvarar alltså en Produktvolym på 100. Läs Produkt- och Provisionskartan i din back office för närmare uppgifter om Produkter och volym. ALLGEMEIN Deltagande i WorldVentures Kompensationsplan gäller för Representant som hela tiden uppfyller villkoren i WorldVentures Representantavtal, inklusive Policyerna och Handlingsprogrammen. Kompensationsplanen ingår i Representantavtalet för alla Representanter som är registrerade som Representanter för WorldVentures. I händelse av att WorldVentures Kompensationsplan och de andra dokumenten som ingår i Representantavtalet inte stämmer överens, ska villkoren i Kompensationsplanen ha företräde. Återdebiteringar och Återbetalningar WorldVentures förbehåller sig rätten att kräva tillbaka Försäljningsvolym som krediterats Representanten eller medfört provision om ett provisionsberättigande köp har återbetalats till en Kund i enlighet med den svenska distans- och hemförsäljningslagen. Giltighetstid Kompensationsplanen gäller från 1 februari 2015 till 2 maj 2015, om den inte förlängs eller ändras ytterligare av WorldVentures Marketing, LLC. 19

20 BEGRIFFSGLOSSAR Aktiv Kontostatus en rekryterad Representant som har ett konto som berättigar till att bli en Aktiv Representant efter det att Representanten betalat sin RBS-avgift. Aktiv Representant en Representant, inklusive en Representant som deltar i programmet för Studerande/Unga Yrkesverksamma som har betalat sin initialavgift, betalar sin månatliga RBS-avgift och är berättigad till ackumulerade Försäljningspoäng för provisioner. Aktiv Kund en Kund som har en Aktiv och betald Produkt för den gällande kalendermånaden. Aktiv Position den position som Representanten för tillfället har och som bestäms av WorldVentures Kompensationsplan för kalendermånaden ELLER Volymperioden. För att betraktas som Aktiv i förhållande till en speciell position måste Representanten uppfylla de krav som anges i WorldVentures Kompensationsplan för respektive position. (Se definition av Position nedan). Binär Organisation Den grupp av Representantens Verksamhetsområden som den enskilda Representanten har placerat i den Binära Trädstrukturen i direkt eller indirekt förhållande till Representantens Verksamhetsområde. Binär Trädstruktur Den struktur i vilken en Representants Verksamhetsområde är placerad vid ursprunglig registrering. Anstånd En situation som inträffar när Representanten inte har gjort en betalning eller är försenad med betalning eller inte har kvalificerat sig för en position utan att detta medför någon påföljd. Verksamhetsområde En nod eller plats i WorldVentures Binära Trädstruktur som skapats genom rekrytering av en Representant som har översikt över försäljningen som Representanten och Representantens Grupp genererat. Företag WorldVentures Marketing, LLC. Kund En person som köper WorldVentures Produkter för personligt bruk. En Kund kan också vara en Representant för WorldVentures som köper WorldVentures Produkter för personligt bruk. Underordning Se Marknadsorganisation nedan. Underordning, Verksamhetsberättelse En månatlig rapportering genererad av WorldVentures som analyserar uppgifter relaterade till information om Representanter och försäljning samt rekryteringsaktivitet för varje Representants Marknadsföringsorganisation. Underordning Varje person som är placerad omedelbart under en Representant och Representantens respektive Marknadsföringsorganisation representerar ett s.k. ben inom Representantens Marknadsföringsorganisation. Varje Verksamhetsområde har två ben ett till vänster och ett till höger. Rekryterare En Representant som rekryterar en annan Representant till verksamheten eller rekryterar en ny Kund. Rekryteraren är vanligtvis också den nya Representantens Sponsor. Inaktiv Term som beskriver en Representant eller Kund som inte är Aktiv. Nivå En underordnad Representants nivå i en specifik Representants Marknadsföringsorganisation. Denna term anger förhållandet mellan en Representant i relation till en specifik Överordnad Representant och bestäms av antalet Representanter däremellan som är relaterade genom sponsorskap. Om till exempel A sponsrar B som sponsrar C som sponsrar D som sponsrar E då är E på A:s fjärde nivå. Nätverk eller Nätverksorganisation Benen i Representantens marknadsföringsstruktur som ursprungligen började med att Representanten sponsrade en personlig Representant och därefter utvidgades genom att denna personligen rekryterade Representanter och att denna process repeterades. En Representants Nätverk eller Nätverksorganisation är som ett släktträd för sponsorskap. Det utgår från de Representanter som Representanten personligen rekryterat och de personer som de i sin tur har rekryterat andra osv. Överskottseffekten läggs inte till i Nätverket. Marknadsföringsorganisation De sponsrade Representanterna under en specifik Representant. Personlig Kund En Kund till vilken Representanten personligen säljer en eller flera av WorldVentures Produkter. Personlig Försäljningsvolym Det provisionsberättigande värdet av Produkter under en kalendermånad som sålts (1) av Företaget till en Representant och (2) av Företaget till Representantens personligen rekryterade Kunder. Produkter Någon Produkt eller samtliga Produkter och tjänster, från Medlemskap i DreamTrips ( DT ), DreamTrips Gold ( DTG ), DreamTrips DTG ), DreamTrips U ( DTU ) och eventuella andra produkter eller tjänster som WorldVentures från tid till annan erbjuder, med undantag för sådana varor och tjänster som uttryckligen har undantagits. Position Den titel som en Representant har uppnått enligt WorldVentures Kompensationsplan. 20

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis.

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis. Utökade allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar som nyttjar de utökade medlemsförmånerna (Tillägg till allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar) Version: april 2012 Inledning Lyoness Europe AG

Läs mer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY erbjuder möjligheten att uppnå en bra extrainkomst eller om du önskar, tjäna mer än en ledare i näringslivet. Du bestämmer, vi gör vårt yttersta för att du ska lyckas! Istället

Läs mer

RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET

RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET PROGRAMÖVERSIKT Vi Bimmer Bonus-programmet är ett incitamentsprogram som erbjuds till promotorer som har uppnått och som behåller nivån som Regional Direktör

Läs mer

KOMPENSATIONSPLAN BROSCHYR

KOMPENSATIONSPLAN BROSCHYR KOMPENSATIONSPLAN BROSCHYR Nu Skin demonstrerar skillnaden Genom att samarbeta med dig fortsätter vi att utmärka oss som verkligt ledande inom global kompensation. Vår vision är glasklar Vi ska bli världsledande

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer

Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer Översikt Dessa riktlinjer utgör basen för beräkningen, styrningen och kontrollen av de tekniska reserverna. Uppdateringar av dessa riktlinjer ska

Läs mer

Amway Partner Stores. Din onlinemöjlighet från Amway

Amway Partner Stores. Din onlinemöjlighet från Amway Amway Partner Stores Läs igenom den här sidan innan du handlar hos Amivos Partner Stores. Amivos Partner Stores erbjuder dig handelsmöjligheter som är unika för Amivo. Du kan tjäna PV/AV på ännu fler produkter

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

Villkor för distributionserbjudande för Office 365

Villkor för distributionserbjudande för Office 365 Villkor för distributionserbjudande för Office 365 I det här dokumentet beskrivs distributionserbjudandet för Office 365 ( Erbjudandet ), inklusive kvalificeringskrav och skyldigheter för både Microsoft

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Incitament som är lika bra som vår programvara

Incitament som är lika bra som vår programvara Incitament som är lika bra som vår programvara Vad är? Det är Symantecs nya incitamentsprogram för partners Det är vårt sätt att tacka dig för: Att du är lojal mot Symantec. Att du säljer våra produkter.

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer

MÖJLIGHETER SVENSK UPPLAGA

MÖJLIGHETER SVENSK UPPLAGA ENVÄRLDAV MÖJLIGHETER SVENSK UPPLAGA MER ÄN 250 000 MEDLEMMAR I LÄNDER AUSTRALIEN ÖSTERRIKE BOTSWANA KANADA CYPERN TYSKLAND GREKLAND HONG KONG UNGERN ISLAND IRLAND ISRAEL KENYA MALTA MALAYSIA NEDERLÄNDERNA

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10%

Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10% PROVISIONSREGLER Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv Produktgrupp Produkt / Förvaltning Nyteckning/Utökning Engångsavtal Premiebaserad provision 2 Inflyttat kapital Annullationsansvarstid

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Produktbeskrivning Resttrafik

Produktbeskrivning Resttrafik Produktbeskrivning Resttrafik 1 Inledning Produkten Resttrafik är en del i TeliaSonera Telefoniabonnemang och ger Kundens Slutkund tillgång till de trafikslag som inte omfattas av förval och som hittills

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Groupons Välkomstpaket

Groupons Välkomstpaket Groupons Välkomstpaket För en lyckad och långvarig kampanj Välkommen till Groupon! Vi på Groupon är stolta över att få göra kampanj med en mångfald av företag runt om i Sverige. Vårt mål är att bygga en

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Utfärdare: American Express Services Europe Limited, England, filial ( American Express ) Inledning Membership Rewards gör det möjligt för medlemmar

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:1537 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (5) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

FÄLTTÄVLANSKOMMITTÉN

FÄLTTÄVLANSKOMMITTÉN 516 Principer För att få delta i en internationell tävling måste ryttare och hästar först uppfylla de kriterier som deras nationella förbund fastställt. Utöver de kriterier som fastställs av det nationella

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs 2006-01-12 Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs De första skattebesluten för försöket med trängselskatt förföll till betalning den 9 januari 2006. Vägverket kommer dock att avvakta

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning.

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning. Arbetstidsmodell 3 Användningsområde Alla typer av verksamheter. Kännetecken Saldomodell med verksamhetsanpassat önskeschema med fri passlängd inom arbetstidslagens ram. Deltagande i modellen innebär tjänstgöring

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Arbetsgruppen ekonomi/juridik Skara 2013-02-14 Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Med momsersättning till kommuner menas bestämmelser som gör att kommuner, landsting,

Läs mer

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Centrala avtal 2005:5 2005-05 - 05 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands 5 Tillämpningsområde

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

AKSTAT och sjukfallsregistret i Linda

AKSTAT och sjukfallsregistret i Linda AKSTAT och sjukfallsregistret i Linda av Laura Larsson 25 november 2002 IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering), Kyrkogårdsgatan 6, Box 513, 751 20 Uppsala. Tel: 018-471 70 82, e-post:

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Programmet Min Ekonomi är utvecklat av Trollreda resurscenter och Handitek AB. Har du frågor kontakta oss via e-post info@trollreda.se 1 Varför? Genom att göra

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen Generellt Nedan beskrivs funktionen Notifieringsservice i Business Online. I funktionen prenumererar du på olika notifieringar. Dokumentet innehåller följande: Information om var jag hittar Notifieringsservice

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Kupong 1: 1 x 3 timmar städning Kupong 2: 2 x 3 timmar städning Kupong 3: 3 x 3 timmar städning

Kupong 1: 1 x 3 timmar städning Kupong 2: 2 x 3 timmar städning Kupong 3: 3 x 3 timmar städning & 1 På www.helpling.se kan du lösa in din Groupon-kupong i tre enkla steg. Boka professionell, utbildad och försäkrad städhjälp för enstaka tillfällen eller regelbundna städtjänster Kupong 1: 1 x 3 timmar

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer