K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N S V E R I G E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N S V E R I G E"

Transkript

1 K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N S V E R I G E VÄLKOMMEN Välkommen till Kyäni Vårt uppdrag är att hjälpa intresserade personer att Uppleva Mer och att uppnå sin fulla potential, vilket innebär bättre hälsa, högre inkomster och mer liv. En del av detta uppdrag uppnås genom Kyänis kompensationsplan. De följande sidorna guidar dig genom vart och ett av kompensationsplanens olika områden. Att förstå kompensationsplanen är viktigt, men du uppnår inte den ekonomiska frihet du önskar dig genom att bli expert på planen. Om du måste välja mellan fullständig kunskap om planen och hårt arbete kommer det hårda arbetet att vinna varje gång. Vi hälsar dig återigen välkommen till Kyäni. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med dig under många år framöver. Tillsammans kommer vi att skapa ett levande arv och beröra tusentals människors liv. Kyänis ledning 1

2 Genealogiträden Ett genealogiträd är ett sätt att hålla reda på relationerna mellan Kyänis distributörer. Det finns två genealogiträd inom Kyänis kompensationsplan, sponsorträdet och placeringsträdet. När en ny distributör ansluter sig till Kyäni placeras personen i båda träden. Sponsorträdet Sponsorträdet påminner om ett vanligt släktträd. Alla som du personligen skriver in placeras direkt under dig på din första nivå. När du personligen skrivit in teammedlemmar och dessa sedan skriver in nya distributörer placeras de nya distributörerna under dina teammedlemmar på den andra nivån. Den här placeringen är automatisk och avgörs direkt av vem som skrev in den nya distributören. Ditt sponsorträd är sedan så brett som antalet personer du själv har skrivit in. Bonusar som beräknas med hjälp av sponsorträdet Teambonus Generation Check Match 2

3 Placeringsträdet Placeringsträdet är ett annat sätt att hålla reda på relationerna. Till skillnad från sponsorträdet har du möjligheten att placera dina personligt sponsrade distributörer var du själv vill i din downline: Det finns flera skäl till varför ledare kan vilja placera nyligen inskrivna distributörer på olika platser i placeringsträdet. Dessa är bland annat A) synergi vid teambyggandet; B) geografiska skäl; C) personliga relationer; eller D) att bygga vidare till nästa rank. Det är viktigt att nya distributörer placeras på rätt plats i ditt placeringsträd, vilket hjälper dig att bygga en bredare, djupare och lönsammare organisation. När du personligen skriver in en ny teammedlem kan du direkt placera dem i placeringsträdet eller i en Holding Tank, där du har upp till 72 timmar på dig att bestämma dig för var du vill placera medlemmen. Om du inte placerar ut den inom den föreskrivna tiden kommer systemet att automatiskt placera den på den första nivån i ditt placeringsträd. Det finns ingen gräns för hur brett ditt placeringsträd kan vara. Du kan bygga det så brett du vill. Men för att vara berättigad till samtliga bonusar behöver du bara ha tre ben. I bilden här nedan kan du se att George placerades nedanför Mary. Samma organisation visas i både sponsorträdet och placeringsträdet. Element som beräknas med hjälp av placeringsträdet Rank Snabbstart Fast Track Rankbonusar Kyänis månatliga PayGate Accumulator 3

4 Kvalificeringskrav Det finns två kvalificeringsnivåer. Den första når du med 25 QV i månaden. På den här nivån räknas du som distributör. Du är kvalificerad för veckokundbonusar och får 20 % av SV i fråga om teambonusar, men bara om du är sponsor till den nya distributör som håller på att skrivas in. Vid QV i månaden räknas du som kvalificerad distributör och kommer i fråga för all bonusersättning. Kvalificeringen måste ske varje månad. För att kvalificera dig kan du antingen köpa en tillräcklig volym för att generera QV, säkra tilllräckligt många personliga kunder för att uppfylla kravet på QV eller en kombination av båda. RANKER Ranker beräknas utifrån QV från placeringsträdet. Du kan tillräkna dig 500 QV i volym från personliga inköp mot ranken Pearl och lägre och QV för ranken Sapphire och högre. Ranker upp till och med Pearl kräver två aktiva ( QV) ben och Sapphire och högre kräver tre aktiva ( QV) ben. Rankdiagram med hjälp QV från placeringsträdet Rank Medlem MQV (medlems kvalificeringsvolym)- krav Totalt GQV (gruppens kvalificeringsvolymkrav QV-volym utanför största benet Distributör 25 Kvalificerad Distributör Garnet 300 Jade Pearl QV-volym utanför de 2 största benen Sapphire Ruby Emerald Blue Green Purple Red Double Red Black Double Black

5 Proceduren för att bestämma rank Använd följande procedur för att bestämma rank. 1. Beräkna den totala GQV (gruppens kvalificeringsvolym) och jämför med diagrammet för möjlig rank. 2. Uppfyller QV-volymen utanför det största benet (inklusive personlig volym och kundvolym) minimikravet för den ranken? Om inte börjar du om med nästa lägre rank. 3. Uppfyller QV-volymen utanför de två största benen (inklusive personlig volym och kundvolym) minimikravet för den ranken? Om inte börjar du om med nästa lägre rank. Om svaret är ja har du nått den ranken. Exempel Här nedan hittar du två exempel för beräkningen av rank. Exempel A: Du har 3 ben. Det största benet har QV, ben 2 har QV och ben 3 har QV. Ta med volymerna genom beräkningsproceduren. 1. Den totala volymen för alla benen motsvarar QV. Jämför du med diagrammet skulle du kunna kvalificera dig som Emerald. 2. QV utanför det största benet motsvarar QV. För ranken Emerald anger diagrammet att det behövs QV. Det kravet är uppfyllt. 3. QV utanför de två största benen motsvarar QV. För ranken Emerald anger diagrammet att kravet är QV. Det kravet är också uppfyllt. Du har nu nått ranken Emerald. Exempel B: Den här organisationen har 4 ben. Det största benet har QV, ben 2 har QV, ben 3 har QV och ben 4 har 300 QV. Ta med volymerna genom beräkningsproceduren. 1. Organisationens totala volym är QV. Detta är kategorin för. 2. QV utanför det största benet är lika med QV. Detta uppfyller inte minimikravet för. Vi tittar därefter på nästa lägre rank (Emerald). 3. QV utanför det största benet är lika med QV. För ranken Emerald visar diagrammet att du behöver QV. Det kravet är uppfyllt. 4. QV utanför de två största benen är lika med QV. För ranken Emerald anger diagrammet att du behöver QV. Det kravet är uppfyllt. Du har nått ranken Emerald. 5

6 Personliga kundbonusar Försäljningsvinstbonusen BONUSAR Varje gång du säljer produkter till en registrerad kund tjänar du in skillnaden mellan grossistpriset och försäljningspriset. Skillnaden mellan ditt grossistpris och vad din förmånskund eller sällan-köps-kund har betalat är försäljningsvinstbonusen. Denna betalas ut till dig tillsammans med veckobonusen. Den här bonusen tjänar du in varje gång någon av dina personliga kunder köper produkter. Du måste ha en Betald som rank som distributör (minimum 25 QV) när bonusen beräknas för att du ska kunna tjäna in bonusen. Exempel: Anta att en kund lägger en varubeställning värd SEK detta är en beställning som kostar distributören endast 750 SEK. Distributören tjänar därmed en försäljningsvinstbonus på SEK 750 SEK = 250 SEK Kundbonus När dina personliga kunder köper produkter från Kyäni får du 60 % av CV för varje beställning. Den här bonusen får du varje gång någon av dina personliga kunder köper produkter och den kommer att betalas ut en gång i veckan. Du måste ha en Betald som rank som distributör (minimum 25 QV) när bonusen beräknas för att du ska vara berättigad till den. Exempel: Anta att en kund lägger en beställning på 50 CV. Detta räknas om till en vinst på 210 SEK till dig. Summan kommer man fram till genom att multiplicera CV på kundens beställning med 60 %. Kundbonus (60 % X 50 CV = 210 SEK). Engångsbonus för kundvolym Kyäni belönar dig för att du bygger upp en kundkrets. När du når en månatlig personlig kundvolym kommer du att få en engångsbonus. Det finns två nivåer på denna bonus, vid 500 CV och CV som genererats av dina kunder. Du måste ha ranken som kvalificerad distributör (minimum QV) för att vara berättigad till denna bonus. 500 kund-cv = 700 SEK i ersättning kund-cv = SEK i ersättning Kundpool Varje månad tar Kyäni 2 % av alla globala kund-cv och sätter in summan i kundpoolen. Alla distributörer som har minst 500 CV från sina kunder kvalificerar sig för denna pool. Den summa du tjänar i poolen bestäms av mängden CV du personligen stoppat ner i poolen jämfört med det totala från kvalificerade kund-cv och alla kvalificerade distributörer. Om en distributör har till exempel totalt CV från sina personliga kunder och det den månaden fanns.000 kund-cv från alla kvalificerade distributörer skulle den distributören då få /.000 = 1 % av poolen. *Dina egna personliga beställningar räknas inte. Det är bara beställningar gjorda av dina kunder som berättigar till ersättning från kundpoolen. 6

7 Double Black Black Double Red Red Purple Green Blue Emerald Ruby Sapphire Pearl Jade Garnet Kvalificerad Distributör Distributör (enbart Sponsor) Compensation_Plan_Detail SV-EU Distributörsbonusar Teambonusen Varje gång någon i din downline skriver in en ny teammedlem kan du vara berättigad till Differential Team Bonus. Differential Team Bonus beräknas med hjälp av sponsorträdet. Den betalas ut baserat på det Startpaket som den nya medlemmen köper, din rank och distributörernas rank mellan dig och den nya medlemmen. Teambonusen utgår från SV (Startpaketvolymen) för att bestämma storleken på utbetalningen. Varje startpaket har ett tillhörande SV-värde. Beroende på din rank kommer du att få en procentandel av SV som bonus. Den rank du uppnådde under dina första 31 dagar kallas för din Prövotid. Den här ranken blir en del av utvärderingen av hur mycket du kommer att tjäna av teambonusen. Efter dina 31 dagar kommer den rank du har förtjänat (Prövotid) att jämföras med ranken för den aktuella kalendermånaden med föregående månads rank. Den högsta av alla tre rankerna kommer att användas vid beräkningen av teambonus. Prövotiden kommer att användas under dina första 31 dagar, återstoden av kalendermånaden efter 31-dagarsperiodens slut samt nästa hela kalendermånad. Om du till exempel gick med den 15 augusti slutar din 31-dagarsperiod den 15 september och därmed kan du använda din Prövotid från 15 augusti till och med den 31 oktober. Du kan alltid uppnå en högre rank genom dina egna ansträngningar, men under den här perioden kommer du aldrig att få en lägre betalning än din Prövotid. (Den här ranken används bara vid beräkningar av teambonusen.) När den här perioden är över kommer din teambonus bara att använda den innevarande månadens rank och föregående månads rank för betalningarna. Diagrammet nedan visar den procentandel du kommer att få baserat på din rank. 10% 10% 25% 40% 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 94% 96% 98% 99% % 7

8 Exempel på Differential Team Bonus Double Black Purple En Double Black är berättigad till % av SV:n. 10% betalades till Qualified Distributor, 30% till Jade, 15% till Pearl, 15% till Ruby, 10% till och 14% till Purple. % - 10% - 30% -15% - 15% - 10% - 14% = 6% En Purple är berättigad 94% av SV:n. 10% betalades ut till Qualified Distributor, 30% till Jade, 15% till Pearl, 15% till Ruby och 10% till. 94% - 10% - 30% -15% - 15% - 10%= 14% En är berättigad 80% av SV:n. 10% betalades ut till Qualified Distributor, 30% till Jade, 15% till Pearl och 15% Ruby. 80% - 10% - 30% - 15% - 15% = 10% Ruby En Ruby är berättigad 70% av SV:n. 10% betalades ut till Qualified Distributor, 30% till Jade och 15% till Pearl. 70% - 10% - 30% -15% = 15% Medlem En medlem är inte berättigad till bonusar. 0% betalas ut. Pearl En Pearl är berättigad till 55% av SV:n. 10% betalades ut till Qualified Distributor och 30% till Jade. 55% - 10% - 30% = 15% Garnet En Garnet är berättigad 25% SV:n. 40% har redan betalats ut och överstiger den summa en Garnet kan tjäna. = 0% betalas ut. Jade En Jade är berättigad 40% av SV:n. 10% har redan betalats ut till Qualified Distributor. Jaden kommer att motta 30%. 40% - 10% = 30% Kvalificerad distributör En Qualified Distributor är berättigad 10% av SV:n. Det har ännu inte gjorts några utbetalningar, så de tjänar alla 10%. Ny medlem 8

9 Snabbstartsbonus För att hjälpa dig komma igång ger Kyäni en snabbstartsbonus med 3 olika utbetalningar. För den första utbetalningen måste du nå en Betald som rank Jade inom dina första 31 dagar (din inskrivningsdag räknas som dag 0). För att kunna förtjäna den andra utbetalningen måste du nå en Betald som rank Jade under den första hela kalendermånaden efter att ha fått den första utbetalningen. Den tredje utbetalningen får du genom att nå Betald som rank Jade under den följande hela kalendermånaden efter den andra utbetalningen. Du kommer bara att få dessa betalningar om de sker efter varandra. Du kommer att få betalt enligt nedanstående tabell. Första 31 dagarna 1:a kalendermånaden 2:a kalendermånaden Totalt 1381,58 SEK ( SEK ( ,26 SEK ( ,05 SEK ( EUR) EUR) EUR) EUR) Exempel: En distributör skriver in sig den 5 april och uppnår Jade den 3 maj (detta är nära slutet av 31-dagarsperioden). Han eller hon uppnår sedan Pearl i maj och Jade i juni. Han eller hon får därmed betalt enligt följande schema. Även om det inte blir någon utbetalning i maj måste ranken Jade eller högre upprätthållas för att de följande bonusarna ska tjänas in. Månad (rank) Första 31 dagarna (Jade) Maj (Pearl) Juni (Jade) Juli (Jade) Totalt Betalning 921,05 SEK Ingen betalning 1381,58 SEK SEK 4605,26 SEK Fast Track bonus Det finns två krav när det gäller Fast Track bonusen. Det första kravet är att uppnå Betald som rank Pearl under din inskrivningsmånad eller under de följande två månaderna. Det andra kravet är att uppnå Betald som rank Pearl en andra gång. Du kommer att få 3500 SEK så snart det andra kravet har uppfyllts genom de månatliga beställningarna. Exempel: En distributör skriver in sig den 5 april och uppnår den angivna Betald som rank vid månadsslutet. Han eller hon uppfyller det första kravet genom att uppnå Pearl under den andra månaden efter inskrivningen. Han eller hon uppfyller sedan det andra kravet genom att uppnå ranken Pearl i augusti. Bonusen betalas ut i det här läget. Månad April Maj Juni Juli Augusti Rank Jade Jade Pearl Jade Pearl Kyänis PayGate Accumulator Kyänis PayGate Accumulator beräknas utifrån den månatliga CV som genereras av ditt placeringsträd. Kyänis PayGate Accumulator beräknar resterande inkomst per månad genom att börja i botten av placeringsträden och samlar sedan volym i ett flöde uppåt tills den når en distributör med en kvalificerad PayGate, där den betalar ut den intjänade kommissionen. Den här proceduren upprepas för alla PayGatenivåer. Allt eftersom din volym ökar kan du kvalificera dig för nya PayGates beroende på fördelningen av volymen i ditt placeringsträd. Varje ytterligare PayGate du kvalificerar dig för skapar ytterligare resterande betalning åt dig. Här nedan hittar du ett diagram över PayGates, procenten av CV för varje nivå och volymkraven för att tjäna in respektive PayGate. 9

10 Diagram över PayGate Accumulator med hjälp av placeringsträds-cv PayGate Procentsats Krav på största ben Totalt för mindre ben Minimum för 3:e benet % % % % % % % % % % % %

11 Diagram över PayGate SEK 70 SEK 140 SEK 175 SEK B A 245 SEK 105 SEK 105 SEK Exempel på PayGate 1 Titta på exemplet för PayGate 1 här ovan. (Alla utbetalningar anges i svenska kronor). Volymen stiger uppåt från organisationens botten och samlar CV. När volymen når den första kvalificerade distributören för PayGate 1 räknar vi ut hur mycket CV som ska betalas ut (vilket anges av de gula rutorna): Totalt 900 CV har samlats vid den första gula rutan (Distributör A). Så snart en PayGate har nåtts används följande procedur för att beräkna betalningen för respektive PayGate: 1. Addera ihop all CV som samlats uppåt genom organisationen från antingen botten eller från den senaste PayGate-utbetalningen beroende på vilket som är närmast. 2. Subtrahera bassumman för PayGate (krav på största ben). För PayGate 1 är detta 200 CV. Denna summa på 200 CV kommer att stiga uppåt tillsammans med ditt personliga CV och kund-cv till distributören ovanför dem. I det här exemplet har du 900 CV 200 CV = 700 CV. Denna summa på 700 CV multipliceras med 5 % för PayGate 1. Detta blir då 245 SEK. Den volym som stiger uppåt från Distributör A (gul ruta A) är nu på 300 CV (200 CV bassumma för PayGate + personlig volym på CV). Distributör B (gul ruta B) är nästa distributör som kvalificerat sig för PayGate 1. Den mottagna volymen är 500 CV. Kör detta genom tvåstegsproceduren ovan och kom ihåg att PayGate-summan på 200 CV är utöver den personliga CV på CV som stiger uppåt och upprepa sedan proceduren igen. Distributör B får 105 SEK. Distributör B:s personliga volym ( CV) plus PayGatebassumman på 200 CV stiger uppåt. Var och en av de gula rutorna representerar distributörer som kvalificerat sig för PayGate 1. Så snart en PayGate stigit upp till organisationens topp kommer nästa PayGateprocedur att starta på nytt från organisationens botten med samma volym. 11

12 Diagram över PayGate SEK 1960 SEK 3920 SEK A 2965 SEK Exempel på PayGate 4 Här ovan hittar du ett exempel på PayGate 4. Vi använder samma organisation som i PayGate 1- exemplet, men vi har höjt volymen till CV för att hålla illustrationen tillräckligt liten för att kunna visa upp denna PayGate. Kom ihåg att PayGate 1 3 har utbetalats innan PayGate 4 åtgärdas. För att kvalificera dig för denna PayGate måste ditt största ben ha minst 4500 CV och dina övriga ben måste sammanlagt ha minst 3000 CV. Var och en av distributörerna i gult har kvalificerat sig för en utbetalning för PayGate 4. För att beräkna storleken på utbetalningen till distributör A (gul ruta A) ska du först addera volymen för samtliga ben. Totalt CV finns ackumulerat för distributör A. Subtrahera därefter PayGatebassumman (4500 CV för PayGate 4) CV 4500 CV = 5500 CV. Multiplicera detta med 7 % och det blir 2695 SEK. Denna summa på 2695 SEK adderas till de övriga PayGatebonusarna (PayGate 1 3) för den distributören. Till slut stiger bassumman på 4500 CV för PayGate 4 uppåt tillsammans med den personliga CV till distributören ovanför. Den här proceduren upprepas för varje distributör som är kvalificerad för PayGate 4. I det här exemplet är det fyra distributörer som får denna PayGate 4-bonus. 12

13 Double Black Black Double Red Red Purple Green Blue Emerald Ruby Sapphire Generationer Compensation_Plan_Detail SV-EU Generation Check Match Generation Check Match är en av de mest spännande bonusarna. Du kan börja tjäna in en procent av varje PayGatebetalning från distributörer i sponsorträdets downline upp till nio generationer ner. En generation definieras som en distributör med en Betald som rank som är lika med eller högre än Sapphire, ner till och inklusive nästa distributör med en Betald som rank lika med eller högre än Sapphire. Baserat på din Betald som rank kommer du att tjäna in en procentandel av din downlines PayGateförtjänster. Diagrammet nedan illustrerar fördelningen mellan generationer och procentandelar. 1 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 2 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 3 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 4 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 7 3% 3% 3% 3% 3% 3% 8 2% 2% 2% 2% 2% 9 1% 1% 1% 1% 13

14 Exempel på Generation Check Match DIAMOND SAPPHIRE RUBY EMERALD Generation One Generation Two Generation Three I exemplet ovan har distributören högst upp en Betald som rank, vilket berättigar honom eller henne till en utbetalning för fem generationer (endast tre generationer visas dock). Distributörerna i rött tillhör Generation Ett, varav får 15 % av PayGatebonusen för var och en. Distributörerna i grönt tillhör Generation Två, varav får 10 % av PayGatebonusen för var och en. Distributörerna i gult tillhör Generation Tre, varav får 10 % av PayGatebonusen för var och en. Rankbonus Rankbonus Emerald Uppnå Betald som rank Emerald inom en kalendermånad under två månader och få SEK. Rankbonus Blue Uppnå Betald som rank Blue inom en kalendermånad under tre månader och få SEK. Purple Bonus Uppnå Betald som rank Purple inom en kalendermånad under tre månader och få SEK. Double Red Uppnå Betald som rank Double Red inom en kalendermånad under tre månader och få SEK ( SEK i månaden under fem månader). Double Black Uppnå Betald som rank Double Black i slutet av månaden under tre månader och få SEK ( SEK per månad under tio månader). 14

15 LEDARSKAPSBONUSAR Pool 1,5 % av all global CV varje månad stoppas in i Pool. Den här poolen beräknas varje månad och betalas ut en gång i månaden med 60 dagars fördröjning. Som exempel betalas poolförtjänster från januari ut i mars. För att delta i poolen måste en distributör ha en Betald som rank eller högre under innevarande månad och under en av de två föregående månaderna. Deltagarna får andelar i poolen baserat på deras rank enligt följande: 1 andel Blue 2 andelar Green 4 andelar Purple 8 andelar Red 8 andelar Double Red 8 andelar Black 8 andelar Double Black 8 andelar Varje Red, Double Red, Black eller Double Black deltar i den här poolen tills han eller hon kvalificerar sig för nästa pool. Om en deltagare i poolen hjälper någon i sitt sponsorträd downline att nå samma Betald som rank eller högre multipliceras dennes andelar med 1,5. En deltagare kan bara få multipliceringsfaktorn en gång. Kvalificeringen bestäms av den månatliga Betald som rank. En distributör kommer aldrig att ersättas i mer än en ledarskapspool under samma månad. Red Pool 0,5 % av all global CV varje månad stoppas in i Red Pool. Den här poolen beräknas varje månad och betalas ut en gång i månaden med 60 dagars fördröjning. Som exempel betalas poolförtjänster från januari ut i mars. För att delta i poolen måste en distributör ha en Betald som rank Red eller högre under innevarande månad och under en av de två föregående månaderna. Deltagarna får andelar i poolen baserat på deras rank enligt följande: Red 1 andel Double Red 2 andelar Black 2 andelar Double Black 2 andelar Varje Black eller Double Black deltar i den här poolen tills han eller hon kvalificerar sig för infinitybonusen. Om en deltagare i poolen hjälper någon i sitt sponsorträd downline att nå samma Betald som rank eller högre multipliceras dennes andelar med 1,5. En deltagare kan bara få multipliceringsfaktorn en gång. Kvalificeringen bestäms av den månatliga Betald som rank. En distributör kommer aldrig att betalas i mer än en ledarskapspool under samma månad. 15

16 Infinitybonusen Infinitybonusen innebär att en Betald som rank Black eller Double Black får 1 % av all CV i sin placering downline. Om en Black eller Double Black har en annan Black eller högre i sin downline kommer den infinitybonus som betalas ut nedanför denna att halveras. Utbetalningen upphör aldrig, men för varje ny Black i ditt placeringsträd reduceras den med hälften. För att delta i bonusen måste en distributör ha en Betald som rank Black eller högre under den innevarande månaden och under en av de två föregående månaderna. Programmet Drive your Dream Car Med början med ranken Ruby kan du få en alldeles egen Mercedes C-klass men programmet tar inte slut där! Det finns fem nivåer i bilprogrammet, vilket kan ge en månatlig utbetalning på SEK! Nivåerna i det här programmet är rankerna: Ruby,, Green, Red och Black. För att kvalificera dig för nivån Ruby behöver du bara nå en betald som rank Ruby under två separata månader. För att kvalificera dig för nivåerna, Green, Red och Black måste du inneha den specificerade Betald som ranken under tre månader under en rullande period om fem månader. För fullständig information om Kyänis Dream Car-program, se regeldokumentet i ditt Backoffice. 16

17 Resor Kyäni ger Bonusresor som belöning för de som växer. Bonusresorna varierar från marknad till marknad. Titta i Backoffice för att få veta vilka Bonusresor som är aktuella. Veckobonusar Teambonus Försäljningsvinstbonus Kundbonus Snabbstartsbonus Utbetalning 1 KYÄNIS BONUSSCHEMA Postas i Backoffice Tisdag Banköverföring Fredag *Veckobonusar beräknas för föregående måndag söndag, baserat på registreringslandets lokaltid. Månadskommissioner/Bonusar Kyäni Paygate Accumulator Generation Check Match Fast Track Kundpool Engångs kundbonus Snabbstartsbonus Utbetalning 2 & 3 Postas i Backoffice Banköverföring 8:e 14:e Ledarskapsbonusar Pool* Red Pool* Infinitybonus Rankbonusar Postas i Backoffice Banköverföring 8:e 25:e * - och Red poolerna betalas ut under den andra månaden efter intjänandet. Till exempel betalas januari månads ledarskapspooler inte ut förrän den 25 mars. Obs: När dagen för meddelandet om eller utbetalningen av en bonus hamnar på ett veckoslut eller en helgdag kommer aktiviteten att äga rum under nästföljande vardag. 17

18 DEFINITIONER Ben En distributörs hela grupp av enskilda förstanivådistributörer. Det kan finnas ben i både sponsorträdet och placeringsträdet. Om du har tre enskilda distributörer på din första nivå har du tre ben. Downline Samtliga distributörer i din organisation. Autoship Produkter som faktureras och skickas ut automatiskt varje månad. Detta kan vara till antingen en distributör eller en kund. Det finns flera alternativ att välja bland, men tillgängliga produkter kan variera mellan olika marknader. Autoship kan arrangeras genom ditt Backoffice eller genom kontakt med kundtjänsten. Kunderna som har Autoship får rabatt på sina produkter (kolla Customer Pricelist i ditt Backoffice för mer information). Backoffice Programmet som gör att du kan se och styra din verksamhet. Du kan se rapporter om ditt team, beställa produkter, skriva in nya distributörer, få utbildning och hålla reda på dina Autoshipleveranser. Holding Tank När du skriver in en ny distributör i din organisation kan du placera den tillfälligt i en Holding Tank i upp till 72 timmar. Detta ger dig tid att avgöra var du ska sätta in distributören i ditt placeringsträd. Om du inte har gjort placeringen inom 72-timmarsperioden kommer den nya distributören att automatiskt placeras i ditt placeringsträds första nivå. Varje distributör måste aktivera Holding Tanken i sin profil innan denna kan användas. Generation En Kyänidistributör som har en Betald som rank som är lika med eller högre än Sapphire, ner till och inkluderande nästa Kyänidistributör som har en Betald som rank lika med eller högre än Sapphire och alla distributörer där emellan. Generationer bestäms individuellt i varje ben. Betald som rank Ranken vid tiden för betalningsperioden för bonusar eller kommission. Den här ranken kommer att variera beronde på din teamvolym. Du kan hitta Betald som rank i ditt BackOffice i anslutning till respektive kommissionsinformation. Livstidsrank Den högsta rank du har uppnått. Förmånskund En kund som har lagt upp sina produktbeställningar som Autoship. Detta ger samtidigt kunden rabatt på sina produktinköp. Sällan-köps-kund Kunder som köper sina produkter en beställning i taget. Om de vill ha produkter kan de kontakta distributören direkt, kontakta kundtjänsten eller gå till företagets webbplats och logga in för att köpa produkter. QV Qualifying Volume, Kvalificeringsvolym volym tilldelad till produkter, använd för att bestämma rank och minimikvalifikationer. MQV Member Qualifying Volume, Medlems kvalificeringsvolym (inkluderar kundinköp). GQV Group Qualifying Volume, Gruppens kvalificeringsvolym (inkluderar dig själv och hela din grupp inklusive kunder). CV Commissionable Volume, Kommissionsvolym. Den volym som används vid beräkning av bonusar. SV Starter Pack Volume, Startpaketvolym. Volym som används för att beräkna teambonusutbetalningar. 1CV = 7 SEK OMRÄKNINGSKURS 18

ZIJA INTERNATIONAL KOMPENSATIONSPLAN

ZIJA INTERNATIONAL KOMPENSATIONSPLAN ZIJA INTERNATIONAL KOMPENSATIONSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...2 Sätt att få en inkomst med Zija...3 Detaljhandelsförsäljning...4 Teamprovisioner...5 Leadership Check Match Pool (ledarskapsbonus

Läs mer

KOMPENSATIONSPLANEN 1

KOMPENSATIONSPLANEN 1 KOMPENSATIONSPLANEN 1 KOMPENSATIONSPLANEN Vemma framgång byggt på den rätta affärsmodellen. OMEDELBARA INKOMSTER Fast Start Bonus LÅNGTIDSINKOMSTER Cycle Bonus Currency Conversion Bonus Momentum Bonus

Läs mer

ASEA Kompensationsplan

ASEA Kompensationsplan ASEA Kompensationsplan 1 SVERIGE För att börja förtjäna kommissioner (återförsäljning, fördelskund, snabbstart, teamkommissioner och AAA-bonus) ska du helt enkelt vara aktiv genom att generera minst 100

Läs mer

ASEA Kompensationsplan

ASEA Kompensationsplan ASEA Kompensationsplan 1 SVERIGE För att börja förtjäna kommissioner (återförsäljning, fördelskund, snabbstart, teamkommissioner och AAA-bonus) ska du helt enkelt vara aktiv genom att generera minst (personlig

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Uppdaterad: 17 juni 2015 Välkommen till Eqology «Our business is to change lives» Startalternativ i Eqology Relationsmarknadsföring Det bästa sättet att nå ut till kunden på är ansikte

Läs mer

W W W. S H O P P I N G S H E R L O C K. C O M

W W W. S H O P P I N G S H E R L O C K. C O M KOMPENSATIONSPLANEN W W W. S H O P P I N G S H E R L O C K. C O M 1 VÄLKOMNA På Shopping Sherlock förstår vi att våra oberoende affiliates är den viktigaste delen av vår verksamhet. När du lyckas, så lyckas

Läs mer

Vanliga frågor om den nya kompensationsplanen

Vanliga frågor om den nya kompensationsplanen Vanliga frågor om den nya kompensationsplanen Huvudfrågor 1. F: Varför ändrar Young Living kompensationsplanen? S: Vi har justerat kompensationsplanen för att göra det enklare för våra distributörer att

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Uppdaterad: 10 februari 2015 Välkommen till Eqology «Our business is to change lives» Startalternativ i Eqology Relationsmarknadsföring Det bästa sättet att nå ut till kunden på är

Läs mer

Direktförsäljningsbranschen

Direktförsäljningsbranschen Välkommen Direktförsäljningsbranschen Harry S. Dent Jr. ekonomiforskare med examen från Harvard har analyserat trender i världsekonomin sedan 1989. En efter en har hans ekonomiska prognoser gått i uppfyllelse.

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VÄLKOMMEN TILL EQOLOGY Eqologys verksamhet handlar om att förändra människors liv till det bättre. «Our business is to change lives» Vi är stolta över att kunna kompensera dig på

Läs mer

Kunde du tänka dig. Extra inkomst. Arbeta deltid eller heltid. Mer tid tillsammans med familj och vänner. Produkter med hög kvalitet

Kunde du tänka dig. Extra inkomst. Arbeta deltid eller heltid. Mer tid tillsammans med familj och vänner. Produkter med hög kvalitet Business Overview Kunde du tänka dig Extra inkomst Arbeta deltid eller heltid Mer tid tillsammans med familj och vänner Produkter med hög kvalitet Arbeta i team tillsammans med positiva, energiska människor

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Spelregler. 2-6 deltagare från 10 år. En svensk spelklassiker

Spelregler. 2-6 deltagare från 10 år. En svensk spelklassiker En svensk spelklassiker Spelregler 2-6 deltagare från 10 år Innehåll: 1 spelplan, korthållare, 2 tärningar, 6 spelpjäser, 21 aktier, 20 lagfartsbevis, 12 obligationer, 21 finanstidningar, 40 börstips,

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VÄLKOMMEN TILL EQOLOGY Eqologys verksamhet handlar om att förändra människors liv till det bättre. «Our business is to change lives» Vi är stolta över att kunna kompensera dig på

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Planera, bygg, väx. En guide till hur man lyckas med Nu Skins affärsmöjlighet

Planera, bygg, väx. En guide till hur man lyckas med Nu Skins affärsmöjlighet Planera, bygg, väx En guide till hur man lyckas med Nu Skins affärsmöjlighet Nu är det dags, så vad har du för planer? Opportunity Renewal Cycle, incitamentresor och olika program med belöningar är viktiga

Läs mer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY erbjuder möjligheten att uppnå en bra extrainkomst eller om du önskar, tjäna mer än en ledare i näringslivet. Du bestämmer, vi gör vårt yttersta för att du ska lyckas! Istället

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! matte inför betygssättningen i årskurs 6 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper inför betygssättningen i årskurs

Läs mer

Kompensationsplanen Från Distributör till Supervisor

Kompensationsplanen Från Distributör till Supervisor Kompensationsplanen Från Distributör till En unik affärsmöjlighet En helt unik produktlinje som endast kan köpas av oberoende Herbalife distributörer. Den mest generösa vinstdelningsplanen i branschen.

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VÄLKOMMEN TILL EQOLOGY Eqologys verksamhet handlar om att förändra människors liv till det bättre. «Our business is to change lives» Vi är stolta över att kunna kompensera dig på

Läs mer

Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie

Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie Vikariehandledning rev 2016-03-16 Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie Allmänt om vikariebokning...2 Time Care Pool Webb...3 Startsidan...4 Menyval... 4 Mina Meddelanden... 5 Mitt schema

Läs mer

SÄLJCHEFENS 10 VIKTIGASTE PUNKTER

SÄLJCHEFENS 10 VIKTIGASTE PUNKTER SÄLJCHEFENS 10 VIKTIGASTE PUNKTER Om Adviser Partner Adviser Partner har specialiserat sig på att hjälpa företag öka sin försäljning. Vi har uppdrag inom de flesta branscher i det svenska näringslivet.

Läs mer

Skicklighets / kunskaps-spel Royalty handel - Global Business

Skicklighets / kunskaps-spel Royalty handel - Global Business Skicklighets / kunskaps-spel Royalty handel - Global Business www.playtrade777.com Version 1.0 ÄR DU INTRESSERAD AV: ATT DELTA I EN HELT NY AFFÄRSMÖJLIGHET 1 Pengar, Spänning & Spel? 2 Ett bättre liv?

Läs mer

EMEA:s BONUSPOTT REGLER OCH VILLKOR

EMEA:s BONUSPOTT REGLER OCH VILLKOR EMEA:s BONUSPOTT REGLER OCH VILLKOR EMEA:s bonuspott ger alla executives i kvalificering, såväl som nya och befintliga dito, chansen att tjäna andelar av den provisionsberättigade omsättningen inom EMEA.

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

RELASJONSMARKEDSFØRING KOMPENSATIONSPLAN

RELASJONSMARKEDSFØRING KOMPENSATIONSPLAN RELASJONSMARKEDSFØRING KOMPENSATIONSPLAN RELATIONSMARKNADSFÖRING DISTRIBUTÖRER GÖR 2 ENKLA SAKER: 1. Bygger en kundbas 2. Bygger ett team av nya distributörer DU Omsättning Support Omsättning KUNDER Omsättning

Läs mer

KOMPENSATIONSPLAN BROSCHYR

KOMPENSATIONSPLAN BROSCHYR KOMPENSATIONSPLAN BROSCHYR Nu Skin demonstrerar skillnaden Genom att samarbeta med dig fortsätter vi att utmärka oss som verkligt ledande inom global kompensation. Vår vision är glasklar Vi ska bli världsledande

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Olika inloggningsalternativ

Olika inloggningsalternativ Vad är Fronter? Fronter är en virtuell byggnad som är indelad i olika rum. Varje rum är utrustat med de verktyg som krävs för samarbete och lärande i just det rummet. Rummets ägare bjuder in deltagare

Läs mer

Förberedelser: Sätt upp konerna i stigande ordningsföljd (första inlärningen) eller i blandad ordningsföljd (för de elever som kommit längre).

Förberedelser: Sätt upp konerna i stigande ordningsföljd (första inlärningen) eller i blandad ordningsföljd (för de elever som kommit längre). Räkna till 10 Mål: Eleverna skall kunna räkna till 10, i stigande och sjunkande ordningsföljd. Antal elever: minst 10 elever. Koner med talen 1 till 10.( använd konöverdrag och skriv 10 på en lapp på 0-käglan)

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Uppdaterad: 28 april 2015 Välkommen till Eqology «Our business is to change lives» Startalternativ i Eqology Relationsmarknadsföring Det bästa sättet att nå ut till kunden på är ansikte

Läs mer

Försäljning av Bingolotto och Sverigelotter på ICA, Ale Torg

Försäljning av Bingolotto och Sverigelotter på ICA, Ale Torg Försäljning av Bingolotto och Sverigelotter på ICA, Ale Torg Bingolottomanual rev 8 110810 Sida 1/8 Bakgrund Sedan mitten av 1990-talet har Nödinge SK haft förmånen att få sälja Bingolotter hos ICA på

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Varför bli egenföretagare?

Varför bli egenföretagare? STRATEGIÖVE RSIKT Varför bli egenföretagare? 1. Du bestämmer själv över din tid 2. Du blir din egen chef 3. Du slipper glastaket 4. Du kan utveckla din fulla potential 5. Du får stor personlig frihet 6.

Läs mer

Kunde du tänka dig. Extra inkomst. Arbeta deltid eller heltid. Mer tid tillsammans med familj och vänner. Produkter med hög kvalitet

Kunde du tänka dig. Extra inkomst. Arbeta deltid eller heltid. Mer tid tillsammans med familj och vänner. Produkter med hög kvalitet FIRST LOOK Kunde du tänka dig Extra inkomst Arbeta deltid eller heltid Mer tid tillsammans med familj och vänner Produkter med hög kvalitet Arbeta i team tillsammans med positiva, energiska människor Resa

Läs mer

8-1 Formler och uttryck. Namn:.

8-1 Formler och uttryck. Namn:. 8-1 Formler och uttryck. Namn:. Inledning Ibland vill du lösa lite mer komplexa problem. Till exempel: Kalle är dubbelt så gammal som Stina, och tillsammans är de 33 år. Hur gammal är Kalle och Stina?

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

Skriv in sökvägen sam.sll.se

Skriv in sökvägen sam.sll.se Lathund för SAM-användning SAM (Säker Anslutning Multiaccess) används när det är driftavbrott på kommunikationen till Stockholm och vi därför inte kan nå TakeCare. Det du bör göra är att först konstatera

Läs mer

Välkommen till din loggbok!

Välkommen till din loggbok! Loggbok för: 1 Välkommen till din loggbok! Den här boken är till för dig som ska träna med Minneslek. I loggboken får du information om arbetsminnet, veta hur träningen går till och ett schema där du kan

Läs mer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen HT 2009 Jonas Häckner Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Måndagen den 7 december 2009 Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja skrivtiden

Läs mer

Ett övningssystem för att nå automatik

Ett övningssystem för att nå automatik Ett övningssystem för att nå automatik EDVIN FERNER Det är klart att man blir bättre om man övar! Det är inget märkvärdigt med det. Men hur länge ska man ta upp tiden för denna övning? Och framför allt

Läs mer

Har du någon gång stött på något som verkar vara för bra för att vara sant?

Har du någon gång stött på något som verkar vara för bra för att vara sant? Presenteras av Har du någon gång stött på något som verkar vara för bra för att vara sant? Reservationer Det finns inga garantier gällande eventuella inkomster som kan förväntas i vad som presenteras i

Läs mer

2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det?

2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det? Manus för inbjudan till affärspresentation: 1. Hejsan (förnamn). 2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det? 3. Vad bra. Jag

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

Paket från Allafrisörer.nu:

Paket från Allafrisörer.nu: Paket från Allafrisörer.nu: Allafrisörer Partner fr 99/mån 99kr / mån Listning på allafrisörer.nu 199kr / mån Listning på allafrisörer.nu + Blocket annons. 299kr / mån Listning på allafrisörer.nu + Blocket

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN Information om regler för betalning av lån tagna efter den 30 juni 2001 2006 Innehåll Annuitetslån 3 Återbetalning 4 Trygghetsregler 9 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav

Läs mer

Till dig som ställer ut på. Gallery Quirinus

Till dig som ställer ut på. Gallery Quirinus Till dig som ställer ut på Gallery Quirinus Bilder av dina konstverk Innan vernissagen marknadsför vi din utställning. Det gör vi genom att mejla till våra kunder och besökare en digital affisch och genom

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN Tid: 4 september 2008 kl 19.00 Plats: Hemma hos ordförande Ove Paulusson i Mölndal Närvarande: Ordförande Ove Paulusson () IT-ansvarig Morgan Fredberg () via

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Protokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 3/5-2016 mellan kl. 19.00 21.00 i Tingshusets lilla rum i Lerum.

http://villaagarnasavean.se Protokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 3/5-2016 mellan kl. 19.00 21.00 i Tingshusets lilla rum i Lerum. Sida 1 av 5 http://villaagarnasavean.se Protokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 3/5-2016 mellan kl. 19.00 21.00 i Tingshusets lilla rum i Lerum. Under sammanträdet serverades en enkel fika Närvarande:

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX Sida 1(9) 2004-09-08 Högsta domstolen Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX YTTRANDE Det är inte förenligt med bokföringslagen (1999:1078) att verifiera konto- eller kreditkortsfordringar som under

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor EMEA Team Up Success Trip 2016 Regler och villkor Godkännande av Regler och villkor Du godkänner och accepterar att följa dessa Regler och villkor när du kvalificerar dig till 2016 års EMEA "Team Up" Success

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Allmän information om försäkringarna

Allmän information om försäkringarna Förköpsinformation om Unionens obligatoriska inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring Januari 2016 Allmän information om försäkringarna Illustrationen ovan gäller för det högre a-kassetaket på 25 025 kr/mån

Läs mer

Missade du en runda eller tappade anslutningen? Ingen fara, vi väljer grundalternativet åt dig så att du kan fortsätta spela.

Missade du en runda eller tappade anslutningen? Ingen fara, vi väljer grundalternativet åt dig så att du kan fortsätta spela. Översikt BetUP är en tävlingsform som utspelar sig i rundor under ett pågående idrottsevenemang. Deltagande spelare i "spelet" tävlar mot varandra om prispengar som skjuts till från en prispott. Varje

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Hopprep 2016

Tävlingsbestämmelser Hopprep 2016 Tävlingsbestämmelser Hopprep 2016 Vid frågor gällande Tävlingsbestämmelser Hopprep kontakta i första hand Kajsa Murmark (kajsa.murmark@telia.com). Följande dokument ska läsas tillsammans med Tekniskt reglemente,

Läs mer

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2013-11-04 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

Dags att börja tävla?

Dags att börja tävla? Dags att börja tävla? Det är både roligt och nyttigt att tävla i tennis, man lär känna jämnåriga från andra klubbar och får chansen att spela mot andra än de man vanligtvis tränar med. Hur gör man om man

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd 2004-01-20 18:10 Sida 1 Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Vägledning i att fylla i ansökan om ändrad tilldelning.

Vägledning i att fylla i ansökan om ändrad tilldelning. Vägledning i att fylla i ansökan om ändrad tilldelning. 2015-11-16 Denna vägledning innehåller instruktioner om hur man ska fylla i ansökningsformuläret om gratis tilldelning av utsläppsrätter när en anläggning

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

ORGANO GOLD KING OF COMPENSATION PLAN. Det är lätt, det är enkelt, det är kaffe.

ORGANO GOLD KING OF COMPENSATION PLAN. Det är lätt, det är enkelt, det är kaffe. ORGANO GOLD KING OF COMPENSATION PLAN Det är lätt, det är enkelt, det är kaffe. Sweden Träder i kraft 18 april, 2015 INNEHÅLL Översikt... 1 Kompensations- Plan... 2 Definitioner... 3 Sju sätt att få betalt...

Läs mer

VASS HBI Användarmanual

VASS HBI Användarmanual VASS HBI Användarmanual 2014-09-17 VASS Hållbarhetsindex Sida 1 (7) Innehållsförteckning Logga in i VASS... 3 Behörighetssystem... 3 Välj kommun... 3 Regionala bolag... 3 Mata in uppgifter... 3 Hållbarhetsindex...

Läs mer

Gruppspelsregler. Enskede Lawn Tennisklubb

Gruppspelsregler. Enskede Lawn Tennisklubb 1 Gruppspelsregler Enskede Lawn Tennisklubb Februari 2009 ENSKEDE LAWN TENNIS KLUBB SOCKENVÄGEN 290 120 40 ÅRSTA TEL: 08-81 90 70 E-MAIL: eltk.tennis@tele2.se www.eltk.se bankgiro: 5242-7945 org.nr 802011-8827

Läs mer

ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN SWEDEN

ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN SWEDEN ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN SWEDEN WorldVentures Marketing, LLC Reviderad 23 april, 2016 Gäller från 23 april, 2016 4 november, 2016 WorldVentures har utformat vår Ersättningsplan för att belöna oberoende

Läs mer

Uppdaterad 2011-05-31. Enkel manual tävlingsanmälan i friidrottens nya IT- system.

Uppdaterad 2011-05-31. Enkel manual tävlingsanmälan i friidrottens nya IT- system. Enkel manual tävlingsanmälan i friidrottens nya IT- system. Anmälan i FRIDA Innan du börjar. För att kunna anmälas till en tävling i FRIDA måste man finnas med i medlemsregistret i IdrottOnline. Om du

Läs mer

Presentation upplägg

Presentation upplägg Presentation upplägg Inledning Välkommen Företag Inget sälj Mentalitet - Vår inställning Företaget Vemma Formulan Produkterna Verve Jämförelse - Kort jämförelse mot andra varumärken Arbetsmodellen mer

Läs mer

Träningssplan: vecka 1-6

Träningssplan: vecka 1-6 Träningssplan: vecka 1-6 Här följer ett träningspass för hela kroppen som passar nybörjare. Passet är utvecklat för att passa din livsstil och tack vare det kan du träna när och var du vill och behöver

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

Branschen. Network marketing har existerat i mer än 100 år som modell och omsätter idag för över 130 miljarder dollar världen över.

Branschen. Network marketing har existerat i mer än 100 år som modell och omsätter idag för över 130 miljarder dollar världen över. Branschen Network marketing är det mest effektiva sättet att distribuera produkter direkt till konsumenten. Genom att bli en del av branschen, kan du skapa din egen business utan stora investeringar och

Läs mer

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual Tempsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls tempsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Tempsensorns stående vyer 6 Tempsensorns liggande vyer 7

Läs mer

LEO Dupliceringsutbildnings bok. Din väg till framgång!

LEO Dupliceringsutbildnings bok. Din väg till framgång! LEO Dupliceringsutbildnings bok Din väg till framgång! Välkommen till LEO Duplicering är nyckeln till framgång i din Leo business! Nu när du har bestämt dig att starta din väg till framgång som LEO Medlem,

Läs mer

och då tittarna undrar hur detta egentligen skall sluta? Det slutliga resultatet mäts i slutet av episoden, där en vinnare koras.

och då tittarna undrar hur detta egentligen skall sluta? Det slutliga resultatet mäts i slutet av episoden, där en vinnare koras. Expertduellen EXPERTDUELLEN Genre: Reality med förändring Episoder: 6-8 episoder Programlängd: 44 minuter Arbetsnamn: Expertduellen Expertduellen PROGRAMIDÉ Hur många småbarnsföräldrar sliter inte sitt

Läs mer

Regler för barnomsorg i Trosa kommun

Regler för barnomsorg i Trosa kommun Regler för barnomsorg i Trosa kommun Gäller fr.o.m. 1 februari 2016 Antagen av: Humanistiska nämnden 2016-01-26, 6 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Skolkontoret Maria Kjellén Handläggare

Läs mer

Ersättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning

Ersättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning Punkt 15 av årsstämmans dagordning Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra

Läs mer

LUFFARSCHACKETS GRUNDER

LUFFARSCHACKETS GRUNDER LUFFARSCHACKETS GRUNDER Många har frågat mig: Kan man träna luffarschack? Jodå, svarar jag. Det går alldeles utmärkt och det ger bevisligen resultat. Men lika väl som man inte blir fotbollsproffs efter

Läs mer

Äganderätt. Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ

Äganderätt. Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ Bo i äganderätt bonava.se Äganderätt Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ Är det ett eget hus med en äppelträdgård? Är det området där du känner alla grannar och är stammis på det lokala bageriet?

Läs mer