RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET PROGRAMÖVERSIKT Vi Bimmer Bonus-programmet är ett incitamentsprogram som erbjuds till promotorer som har uppnått och som behåller nivån som Regional Direktör eller högre i Vi :s incitamentsplan. Promotorer som uppfyller kraven för det här programmet, som införskaffar en godkänd BMW och informerar Vi om förvärvet av sin bil, kommer att uppfylla kraven för den månatliga bonusbetalningen enligt sin ranking, volym och efterlevnad av riktlinjerna för Vi Bimmer-programmet. Promotorer har också möjligheten att ta en lägre månatligt bonus om de inte införskaffar en godkänd BMW. Vi Bimmer Bonus-programmet är framtaget för att belöna promotorer för deras kontinuerliga insatser med en överlägsen lyxbil som också fungerar som ett bra verktyg för att marknadsföra Body by Vi-Challenge. KVALIFICERINGSKRAV För att vara med i Vi Bimmer Bonus-program måste du uppfylla följande krav: Du måste vara en av Vi:s aktiva promotorer. Du måste nå nivån som Regional Direktör eller högre. Du måste ha gjort något av följande: Anmält dig till Vi genom Executive eller Star Promoter System ELLER Uppgraderat till Executive eller Star Promoter System Att uppfylla dessa krav är det första steget för att få en månatlig Bimmer-bonus. När du kvalificerar dig för Vi Bimmer Bonus-programmet kommer du att få ett officiellt välkomstpaket via e-post och vanlig post från Vi. D I T T V Ä L K O M S T P A K E T D I T T V Ä L K O M S T P A K E T I N N E H Å L L E R: Vårt officiella välkomstbrev Detta brev är ditt officiella välkomnande till Bimmer Club och det innebär att du är berättigad till bonusbetalningar. Programmets riktlinjer Dokumentet som du läser nu. Detta beskriver programmets fulla omfattning. Du måste noggrant läsa och granska det här dokumentet. Logga sedan in och återgå till Vi:s bekräftelsesida innan du är berättigad att delta i programmet. Inbjudan till Vi Bimmer Club-sida Denna webbplats ger dig all information du behöver om Bimmer Club-programmet. Besök din välkomstsida nu på bimmerclub.vi.com. 1

2 SKAFFA DIN BMW Samarbeta med den bilhandlare eller återförsäljare som du föredrar, för att hitta bilen som du vill ha. Du kommer att själv ha ansvaret för att förhandla om villkoren för din bilaffär. BMW-BILAR SOM UPPF- YLLER KRAVEN: Modell/år* Vilken BMW-modell som helst som är tillverkad 2008 eller senare godkänns. Begagnade BMW-bilar godkänns, under förutsättning att de är tillverkade 2008 eller senare. BMW-motorcyklar godkänns, under förutsättning att de är tillverkade 2008 eller senare. Särskilda undantag kan göras för vintage/klassiska BMW-bilar. Kontakta Vi för mer information. MINI-bilar eller MINI Coopers accepteras inte. Så länge det rör sig om en godkänd BMW kommer du att vara berättigad till att motta den fullständiga månatliga bonusen på 500 euro. * Vi rekommenderar en nyare modell för att maximera din komfort, tillförlitlighet och Vi-livsstil. G O D K Ä N D A F Ä R G E R Svart BMW erbjuder en mängd olika färger med Black i namnet. Alla dessa är berättigade till bonusbetalningen. EXEMPEL Jet Black Carbon Black Metallic Black Sapphire Metallic Citrin Black Metallic Azurite Black Metallic Ruby Black Metallic Grön BMW erbjuder en mängd olika färger med Green i namnet. Alla dessa är berättigade till bonusbetalningen. EXEMPEL Deep Green Metallic Tasman Green Metallic Silver BMW erbjuder en mängd olika färger med Silver i namnet. Alla dessa är berättigade till bonusbetalningen. EXEMPEL Titanium Silver Glacier Silver Obs: Inga gråa färger, grafitfärger eller några varianter av dessa kommer att godkännas. Om du inte är helt säker på om din färg godkänns, kontakta Vi:s support på Du har möjlighet till att antingen köpa eller leasa din BMW. Det finns ingen begränsning gällande längden på leasingavtalet. Genom att köpa din BMW kommer du att bli berättigad till den fullständiga månatliga bonusen på 500 euro, förutsatt att du når och behåller nivån som Regional Direktör eller en högre nivå och att du fortsätter att äga bilen. Om du leasar bilen kommer du att vara berättigad till den fullständiga bonusen på 500 euro enbart så länge som ditt leasingavtal varar. Om ditt leasingavtal går ut och du inte köper din BMW eller leasar/köper en annan BMW kommer du inte längre att vara berättigad till den fullständiga månatliga bonusen på 500 euro 2

3 GODKÄNDA BMW-BILAR Leverans Marknadsföring & personliga beskrivningar I några fall kan du få bilen levererad till ett Vi-evenemang. Genom ett samarbete med din bilhandlare kan detta alternativ ge dig möjligheten att presentera din nya BMW på ett av Vi:s lokala eller nationella evenemang. När du har mottagit din BMW ber vi dig om en bild och en personlig beskrivning som vi kan använda till Vi:s nya trycksaker samt webb- och marknadsföringsmaterial. Varumärkeshantering En digital bild på dig med din BMW Om möjligt, en digital bild på dig och din tidigare bil En kort personlig beskrivning om hur det känns att få din nya BMW Ladda upp följande på stories.vi.com När du har skickat alla dina handlingar kommer Vi att skicka ditt varumärkeskit med följande innehåll: Registreringsskyltsram Registreringskylt med texten SA JU DET Vi:s silverfärgade emblem (placeras bak, på bilens vänstra sida) Namn, nivå, stad #TOLDUSO Se också till att lägga upp dina bilder och videor på sociala medier för att dela dem inom Vi:s community eller med någon som du bara vill säga SA JU DET till! 3

4 B O N U S B E T A L N I N G A R A T T S T A R T A D I N A B O N U S B E T A L N I N G A R Kriterier för komplett månatlig bilbonus För att få ut den fullständiga bonusen på 500 euro/månad måste du: Visa upp ett bevis på giltigt ägar-/ leasingavtal Fortsätta att äga/leasa en godkänd BMW Årligen skicka in ett förnyat bevis på giltigt ägar-/leasingavtal. Behålla nivån som Regional Direktör eller högre (se volymkraven). Krav för bevis på giltigt ägar-/leasingavtal För att nå din första bonus på 500 euro/månad och för att vara berättigad till ditt första år av bonusbetalningar på denna nivå krävs följande: Underskrivet och bevittnat bekräftelsebrev Klart och läsbart leasing-/köpesavtal som inkluderar: Ditt namn eller namnet på din medundertecknare (se avtal för medundertecknare/partner) År, modell, färg och VIN-kod på din BMW Längd/villkor och avslutningsdatum för leasingavtal Hur det skickas in Via Fax: Via e-post: VOLYMKRAV FÖR BMW-BONUS (MED GODKÄND BIL) För varje månad som du uppnår nivån som Regional Direktör eller högre kommer du att få en fullständig bonus på 500 euro. Bonusar betalas som en del av den veckoliga provisionscykeln enligt följande: Din första kompletta bonus betalas ut efter det att Vi har mottagit ditt ifyllda bevis på giltigt ägar-/leasingavtal. Efterföljande bonusar kommer att betalas ut när återförsäljaren når en month-to-date -betald (MTD) ranking som Regional Direktör eller högre. Om du når en MTD-betald ranking som Regional Direktör eller högre och får ta emot en bonus, men du inte avslutar den månaden minst som en betald Regional Direktör, förbehåller sig Vi rätten att återkräva din bonus för den månaden. RD-tidsfrist gäller även dina bonusar. MÅNATLIGA KRAV FÖR BILBONUS (UTAN GODKÄND BIL) Eftersom inte alla har behovet, önskan, eller medlen för att köpa en BMW, erbjuder vi ett extra bonusalternativ på 250 euro för godkända Regional Directors utan bil. Den månatliga bilersättningen för godkända RD och högre som inte har en godkänd BMW är 250 euro/månad. Du behöver inte skriva under bekräftelsebrevet för att få denna ersättning. VOLYMKRAV För varje månad som du uppnår nivån som Regional Direktör eller högre kommer du att få en bonus på 250 euro. Bonusar betalas som en del av den veckoliga provisionscykeln enligt följande: Bonusar kommer att betalas ut när återförsäljaren når en MTD-betald ranking som Regional Direktör eller högre. Om du når en MTD-betald ranking som Regional Direktör eller högre och får ta emot en BMW-bonus, men du inte avslutar den månaden minst som en betald Regional Direktör, förbehåller sig Vi rätten att återkräva din bonus för den månaden. RD-tidsfrist gäller både för bonusen på 500 euro och den på 250 euro. 4

5 DETALJER Kreditansvar & ekonomiskt ansvar Beslutet att skaffa en ny eller begagnad BMW är enbart promotorns ansvar, efter samråd med BMW, bilhandlare eller biluthyrare. Alla avtal som undertecknats av promotorn gäller uteslutande mellan den nämnda promotorn och BMW. Vi kommer inte att garantera någon betalning av en köpt eller leasad bil och kan inte heller ge råd om promotorns förmåga att betala den nämnda bilen. Bevis på förnyat giltigt ägar-/leasingavtal En gång per år, vid årsdagen för din första fullständiga BMWbonusbetalning, kommer du att behöva skicka in ett bevis på giltigt ägar-/leasingavtal till Vi enligt det som beskrivs nedan. VAD SOM BEHÖVS Äganderättshandling eller avtal för BMW:n i ditt namn. Uppdaterad registrering i ditt namn Ny bild på dig med din BMW (valfritt) HUR DET SKICKAS IN Via Fax: Via e-post: Avslut av fullständig BMW-bonus Du kommer inte längre att vara behörig att ta emot den fullständiga bonusen på 500 euro under något av följande förhållanden: Du äger eller leasar inte längre bilen som införskaffades i enlighet med programmet. Du använder inte längre bilen som införskaffades av en godkänd medlem i ditt hushåll i enlighet med programmet. Du är inte längre en aktiv oberoende promotor för Vi eller du säljer ditt distributionsmedlemskap i Vi. Du lyckas inte skaffa fram det årliga beviset på giltigt ägar-/ leasingavtal som nämns tidigare. Du lyckas inte längre uppnå nivån som Regional Direktör eller högre (se volymkrav). Avslut av månatlig bilersättning Du kommer inte längre att vara behörig att ta emot den fullständiga icke BMW-baserade bonusen på 250 euro under något av följande förhållanden: Du är inte längre en aktiv oberoende promotor för Vi eller du säljer ditt distributionsmedlemskap i Vi. Du lyckas inte längre uppnå nivån som Regional Direktör eller högre (se volymkrav). Överföra och kombinera bonusen Bonusbetalningar kan inte överföras. Om en familjemedlem eller partner inom samma hushåll är godkänd för BMW-bonusen eller köper en godkänd BMW ska han/hon få den korrekta bonusbetalningen efter att han/hon har bekräftat mottagning och förståelse av dessa riktlinjer. Det är inte tillåtet att kombinera bonusbetalningar för en enda bil. Varje godkänd Regional Direktör måste skaffa sin egen BMW för att få ut den maximala bonusen. P R O G R A M V I L L K O R Vi tar sig rätten att avsluta Bimmer Bonus-programmet med start vid slutet av varje kalenderår, med en uppsägningsperiod på tre månader. Vid avslut kan Vi förneka inträdet av alla nya godkända återförsäljare i Vi Bimmer Club. Om du är godkänd i Vi Bimmer-programmet innan avslutat datum kommer du fortfarande vara berättigad till bonusar som beskrivs i riktlinjerna ovan. 5

6 BEKRÄFTELSE Den oberoende promotorn för Vi som har skrivit på avtalet ( Medlemmen ) är berättigad att delta i Vi Bimmer Bonus-programmet som beskrivs i de bifogade riktlinjerna för programmet ( Programmets riktlinjer ). 1. Medlemmens köp eller leasing av ett BMW-fordon (i enlighet med villkoren för programmets riktlinjer) är en förutsättning för att medlemmen ska få den fullständiga bonusen som beskrivs i programmets riktlinjer. Om medlemmen inte köper eller leasar ett BMW-fordon i enlighet med villkoren för programmets riktlinjer kommer medlemmen inte att vara berättigad till den fullständiga bonusen som beskrivs i programmets riktlinjer. Om medlemmen köper eller leasar en BMW men medlemmens köpe-/leasingavtal avslutas av någon orsak, eller om medlemmen inte klarar att uppfylla de andra kraven som beskrivs i programmets riktlinjer, kommer medlemmens rätt att motta en sådan fullständig bonus att upphöra. 2. Medlemmen förstår att medlemmen inte är skyldig att varken köpa eller leasa ett BMW-fordon. Om medlemmen inte köper eller leasar ett BMW-fordon vet medlemmen att han/hon kommer att bli personligt och ensam ansvarig för betalningarna till BMW för hela köpe-/leasingsumman och/ eller andra summor som hör samman med ett sådant köp eller leasingavtal av ett BMW-fordon. Medlemmen förstår också att Vi inte: (a) kommer att delta i några förhandlingar om medlemmens köp eller leasing av ett BMW-fordon, (b) kommer att underteckna (i något avseende) köpe- eller leasingavtal eller andra dokument som avser medlemmens köp eller leasing av ett BMW-fordon eller (c) kan hållas ansvariga på något som helst sätt mot BMW (eller någon i BMW:s nätverk) för eventuella ekonomiska eller andra skyldigheter som avser medlemmens köp eller leasing av ett BMW-fordon. Vi:s enda skyldighet gällande medlemmens köp eller leasing av ett BMW-fordon är att betala ut medlemmens bonus direkt till medlemmen enligt summorna och perioderna som beskrivs i programmets riktlinjer. 3. Medlemmen måste själv rådfråga sin juridiska rådgivare och sin skatterådgivare om alla frågor som medlemmen har gällande programmets riktlinjer, denna bekräftelse och/eller de ekonomiska, juridiska och skattemässiga konsekvenserna av ovanstående. Namn: Datum: Vi-ID: Underskrift: Jag bekräftar att jag har fått en kopia av programmets riktlinjer innan jag skrivit under. 6

7 PARTNER-/MEDUNDERTECKNARAVTAL Undertecknad är en familjemedlem eller partner ( Partner ) av ovan undertecknade oberoende promotor för Vi ( Medlem ) och en del av medlemmens hushåll. Partnern går med på att skaffa en godkänd BMW-bil i sitt eget namn eller har gått med på att garantera betalningar för ovanstående underskriven medlem som har skaffat ett BMW-fordon och genom att skriva under nedan bekräftar och godkänner han/hon följande: 1. Jag är en familjemedlem eller partner till den ovanstående oberoende promotorn för Vi och jag bor i samma hushåll som medlemmen. Jag har läst och förstår programmets riktlinjer som beskrivs ovan. 2. Även om jag godkänner att skaffa eller skriva på kontraktet för en godkänd BMW i mitt namn till förmån för medlemmen, förstår jag att jag inte har rätt att ta emot någon bonus från Vi. Jag förstår också att jag, genom att skaffa eller skriva på betalningsvillkoren för en godkänd BMW-bil, är ensam ansvarig för alla kontraktsvillkor mellan mig och BMW. 3. Jag förstår att om medlemmen, oavsett orsak, slutar att använda den införskaffade BMW-bilen, kommer medlemmens bonusbetalningar från Vi omedelbart att upphöra och de kommer inte att återupptas under några omständigheter. Underskrift: Namn: Datum: Vi-ID: 7

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011 Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011 eller Säljhinder workshop 2011 Utformad för företagare som är redo att sälja mer och bättre, att förändra sina liv och sin

Läs mer

SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL

SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL Blivande ANGO -distributör, Grattis! Du håller just på att ge dig ut på en fantastisk resa som ANGO-distributör. Detta företag kan skryta med att ha världens bästa distributörer;

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) 2014 12 09 1) Vad är en registrar? En registrar är en ackrediterad återförsäljare av domännamn. Alla som vill ha en.sedomän måste registrera domännamnet

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se

Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se rentalcars.com har sitt kontor i St Georges House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, Storbritannien

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan.

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan. Vilka vi är Lowcostholidays är en del av Lowcosttravelgroup vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG och vars säte är East House,109, South Worple Way, London,

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Regler och anvisningar

Regler och anvisningar Regler och anvisningar Regler och anvisningar Introduktion Regler och anvisningar, The Broccoli Company Kundförmåner samt avtalet The Broccoli Company Independent Recommender Agreement (Independent Contractor)

Läs mer

Svenska Kennelklubben. avtal. information från juridiska avdelningen. Svenska Kennelklubben. avtal

Svenska Kennelklubben. avtal. information från juridiska avdelningen. Svenska Kennelklubben. avtal Svenska Kennelklubben avtal information från juridiska avdelningen Svenska Kennelklubben avtal information från juridiska avdelningen AVTAL BRA FÖR ALLA! Att skriva avtal ska det verkligen vara nödvändig

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer