Investera i Robust Fond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investera i Robust Fond"

Transkript

1 Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående alternativ. Om du redan är kund hos någon av nedanstående partners slipper du vår lagstadgade handläggningsprocess och din investering i Robust Fond kan därmed göras omgående utan någon väntetid. Detsamma gäller om du investerar via Din bank, som självfallet känner dig sedan tidigare. Välkommen som kund i Robust Fond! VIA PARTNERS: Du köper andelar i Robust Fond genom våra samarbetspartners. Gå in på deras hemsida alternativt ring din kontakt och investera det belopp du önskar: Nordnet (www.nordnet.se) Aktieinvest (www.aktieinvest.se) Fondmarknaden (www.fondmarknaden.se) VIA DIN BANK/FONDKOMMISSION: Du kan alltid köpa andelar i Robust Fond genom att kontakta din bank/personliga bankman och instruera om köp av andelar i fonden. Du anger belopp / antal andelar samt anger ISIN koden för Robust Fond (fondens identitetsnummer ): Robust ISIN kod: LU

2 Manual för Privatperson ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Privatperson Fondklass C) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara på fondens konto för kunders räkning tillhanda senast kl 10.00, 5 bankdagar innan månadsskiftet! Inga transaktioner kommer att genomföras innan alla dokument i original eller vidimerade kopior har godkänts av oss. Sid 3 Kundinformation Ange grundläggande uppgifterna för resp. fondkontoinnehavare, personnummer, adress m.m. Bankuppgifter (för framtida försäljningar/utdelningar) Ange IBAN/kontonummer: er banks IBAN/kontonummer hittar ni via bankens Internetsida alternativt kontakta er bank. (Om ni inte kan hitta IBAN: Fyll i det vanliga kontonumret) Ange namnet på er bank Ange er banks SWIFT eller ABA Sid 4 Insättningen ska vara på fondens konto i SEB senast kl 10.00, 5 bankdagar innan månadsskiftet Ange storleken på investeringen i rutan Investeringsbelopp (SEK) NOTERA att här framgår IBAN/kontonummer som investeringsbeloppet skall skickas till Ange personnummer som referens på betalningsuppdraget Ekonomisk bakgrund och de investerade medlens ursprung (Penningtvättsfrågor) Ange kort beskrivning Arbetsgivare/Egen företagare samt typ av verksamhet Ange hur ni fick tillgång till pengarna m.m. Sid 5 forts från sid 2: Syftet med öppnandet av kontot Hur ofta ni planerar att genomföra transaktioner Uppskattad genomsnittliga investering Underskrift Ange plats, datum, namnunderskrift m.m. och skriv under Fondkontoansökan. Sid 6 Faxa ansökan till +46(0) alternativt skanna och e-posta till och skicka därefter fondkontoansökan i original samt handlingar som skall bifogas till; SGP Svenska Garantiprodukter AB Södra Hamngatan Göteborg 2

3 Robust Fond Fondkontoansökan Privatperson (Andelsklass C) KUNDINFORMATION Fondkontoinnehavare Förnamn: Efternamn: Personnummer: Nationalitet: Registrerad adress: Postnummer: Ort: Land: E-postadress: Skatteregistreringsnummer för dig som är skatteskriven utanför Sverige: Telefon (hem): Mobiltelefon: Fax: Kontaktperson: E-postadress: Korrenspondensadress (om annan är ovan): Postnummer: Ort: Land: E-postadress kontobesked mm (om annan än ovan): Information, avräkningsnotor och kontobesked distribueras via e-post Önskar all dokumentation brevledes BANKUPPGIFTER Vänligen notera att fonden inte kan betala ut pengar till annat än angivet bankkonto. Undertecknad intygar härmed nedan angivet bankkonto tillhör kunden IBAN eller kontonummer: Mottagande bank: SWIFT eller ABA: 3

4 BETALNINGSINFORMATION Investeringsbelopp ska överföras till Robust Fonds konto för kunders räkning i Skandinaviska Enskilda Banken senast kl 10.00, 5 bankdagar före månadsskiftet ANGE: IBAN Kontonummer: SE (Inom Sverige: ) BIC kod/swift: ESSESESS Meddelande: Personnummer EKONOMISK BAKGRUND OCH DE INVESTERADE MEDLENS URSPRUNG Med hänvisning till de krav som ställs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorverksamhet måste vi fastställa Privatpersonens samt medlens ekonomiska bakgrund inklusive ursprunget till de medel du planerar att sätta in på ditt konto innan kontot kan öppnas. Investeringsbelopp SEK: Vilken är din professionella status? Vänligen kryssa för en av nedanstående rutor, samt lämna efterfrågad information. INVESTERARE Anställd Arbetsgivare: Egen företagare Företag: Arbetslös Pensionär Om du är anställd eller egen företagare, vänligen ange inom vilken typ av verksamhet: Hur fick du tillgång till pengarna du planerar att investera? Vänligen kryssa för en av nedanstående rutor. Inkomst av anställning Arv Försäkring Försäljning av hus, affärsverksamhet eller dyl. Avkastning på investeringar Provision, bonus eller dyl. Annat, vänligen specificera 4

5 SYFTET MED KONTOT SOM SKA ÖPPNAS: Investering Annat, vänligen specificera Hur ofta kommer det att ske transaktioner? Vilka belopp nedan representerar bäst dina framtida ytterligare investeringar i fonden: upp till SEK upp till SEK över o00 SEK UNDERSKRIFT Undertecknad accepterar att personuppgifter hanteras så som anges i de bifogade Allmänna villkoren. Den fysiska personen intygar och godkänner härmed att ovan lämnad information är sanningsenlig och komplett. Vidare åtar sig undertecknande att omedelbart meddela SGP Svenska Garantiprodukter AB om några ändringar sker gällande ovan lämnad information. Undertecknad bekräftar att den tagit del av prospekt och fondbestämmelser. Undertecknad bekräftar att den har mottagit och läst samt samtycker till de Allmänna Villkoren som reglerar affärsrelationen avtalsparterna sinsemellan. Plats, datum Kontoinnehavarens underskrift Namnförtydligande 5

6 FÖR ANMÄLAN AV FONDKONTO: FRÅGOR KAN STÄLLAS TILL eller på telefon +46 (0) till kundtjäst. 1. Fondkontoansökan måste vara bolaget tillhanda senast 5 bankdagar före månadens slut. Ifylld fondkontoansökan faxas till +46 (0) alternativt skannas och e-postas till och skall sedan skickas i original till: SGP Svenska Garantiprodukter AB Södra Hamngatan Göteborg 2. Belopp som skall investeras måste vara insatt på angivet konto minst 5 bankdagar, senast kl 10.00, före månadens slut. 3. Handlingar som måste bifogas: a. Vidimerade kopior av giltig ID-handling (T.ex giltigt körkort, certifierat ID-kort, pass) för svensk fysisk person. b. Om din hemvist är utanför EU och du är en EU medborgade, vänligen bifoga intyg som visar skatterättslig hemvist. Vänligen notera att SGP Svenska Garantiprodukter AB inte kan handlägga investeringar utan en komplett registrering av fondkontot på grund av lagen om åtgärder mot penningtvätt och för att kunna öppna fondkonto. Om erforderliga handlingar ej inkommit kan öppnandet av fondkonto, köp, försäljning samt flytt komma att fördröjas. 6

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD Detta avtal fyller ni i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto med flera delägare hos Avanza Bank AB (Bolaget). Om någon av delägarna inte har ett

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver du ta del av den information som gäller för SIP Nordics värdepappersdepåer samt fylla i och underteckna depåavtalet. Din depå

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

Skänk din aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning Skänk din aktieutdelning Skänker du din aktieutdelning till Österledskyrkan i Gamla Uppsala behöver du inte betala kapitalskatt på utdelningen. Det innebär att din gåva ökar med 40 procent i värde! Bakgrund:

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt.

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. PAYPAL Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla betalningar från dina kunder sätts in på detta konto

Läs mer

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE. Så här aktiverar du PayPal i din webbutik

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE. Så här aktiverar du PayPal i din webbutik PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE Så här aktiverar du PayPal i din webbutik PAYPAL/JETSHOP Öppna PayPal företagskonto - steg 1 Sid. 3-14 För att kunna ta emot PayPal-betalningar från dina kunder behöver

Läs mer

Sista teckningsdag. Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) / Fullmaktshavare för kapitalförsäkring

Sista teckningsdag. Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) / Fullmaktshavare för kapitalförsäkring Anmälningssedel & Sista teckningsdag Låneansökan 16 november 2010 Betalning: Teckningsbelopp: Garantum tillhanda senast 1 december 2010. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota eller i förskott

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto ÖPPNINGSHANDLINGAR BAS Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att du valt att öppna ett investeringssparkonto

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Välkommen till Garantum Fondkommission AB

Välkommen till Garantum Fondkommission AB Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att ni valt att öppna depå hos oss. Hur gör ni för att öppna depå? Innan ni blir kund

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Komplett uppsättning depåhandlingar Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver ni fylla i och underteckna depåavtalet samt ta del av den information som gäller för SIP Nordic

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en bostadsrättsförening eller bostadsförening. Föreningens namn Organisationsnummer

Läs mer

Välkommen till Garantum Fondkommission AB.

Välkommen till Garantum Fondkommission AB. Välkommen till Garantum Fondkommission AB. Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att ni valt att öppna depå hos oss. Hur gör ni för att öppna depå? Innan ni blir kund

Läs mer

Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer

Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer Kreditgivare och/eller kontoförande bank: Marginalen Bank Bankaktiebolag Org.nr: 516406-0807 Kontohavare Efternamn, förnamn Ansökan Accesskonto Medlemsförbund (organisationstillhörighet) Utdelningsadress

Läs mer

Begäran om uttag eller återköp

Begäran om uttag eller återköp Begäran om uttag eller återköp Är du medveten om dina valmöjligheter? Behöver du återköpa ditt försäkringsbrev till fullo? Om du vill ha ytterligare information, ring oss på +44 (0) 1722 415580 eller skriv

Läs mer

Allmänna villkor för "my paysafecard"

Allmänna villkor för my paysafecard Allmänna villkor för "my paysafecard" Version: 10/2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1. my paysafecard-konton ges ut och administreras av Prepaid Services Company Limited (i det följande kallat "PSC Ltd",

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 F O N D K O M M I S S I O N Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

AVTAL FÖR OBEROENDE DISTRIBUTÖR / FÖRDELSKUND Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, U.S.A.

AVTAL FÖR OBEROENDE DISTRIBUTÖR / FÖRDELSKUND Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, U.S.A. AVTAL FÖR OBEROENDE DISTRIBUTÖR / FÖRDELSKUND Nu Skin International Inc. One Nu Skin Plaza, 75 West Center Street, Provo, UTAH, 84601, U.S.A. Vänligen TEXTA MED VERSALER i svart. All information ska fyllas

Läs mer

SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL

SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL SVERIGE: DISTRIBUTÖRSAVTAL Blivande ANGO -distributör, Grattis! Du håller just på att ge dig ut på en fantastisk resa som ANGO-distributör. Detta företag kan skryta med att ha världens bästa distributörer;

Läs mer