Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt"

Transkript

1 Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett för Sparkonto Jord och Skog inkl. frågeformulär, intyg verklig huvudman och anmälan behörig användare Blanketten ska undertecknas av behörig firmatecknare Vidimerad kopia av ID-handlingar Kopia på kontoutdrag för ditt angivna externa mottagarkonto För ett rikare liv på landet

2 Ansökan Juridisk person Kontohavare Adress (gata, box e d) Telefon inkl riktnummer Mobil E-postadress Styrelsens säte (ort /land) Konto för utbetalning (obligatorisk uppgift) När jag gör ett uttag från mitt Sparkonto Jord och Skog, ska pengarna föras över till detta bankkonto i svensk bank. Jag fyller i en uttagsblankett som jag hämtar från Bank Clearingnummer Kontonummer Allmänna villkor, aktuella räntor och prislista finns på. ska göras av behöriga firmatecknare. Ytterligare underskrifter eller övrig information kan göras på baksidan av denna handling. Företaget har tagit del av och accepterar Allmänna Villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01. Företaget kan få information om saldo och transaktioner på sparkontot genom Landshypoteks internettjänst. Företaget ska i detta fall anmäla en behörig användare som för företagets räkning får nyttja Internettjänsten. Sådan anmälan sker på särskild blankett som Landshypotek tillhandahåller. Den behörige användaren loggar sedan in med hjälp av e-legitimation på. Bifogar kopia på kontoutdrag av ovan angivet konto för uttag. Bifogar vidimerad kopia av ID-handling för firmatecknare / behörig användare *Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och Riksgälden har godkänt villkoren efter prövning enligt 3 a i nämnda lag. Insättningsgarantin innebär att om Banken försätts i konkurs eller om Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av Banken enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och oförmågan att betala beror på Bankens finansiella situation och inte endast är tillfällig, garanteras varje kund ersättning med ett belopp i kronor motsvararande upp till euro för sin sammanlagda behållning på garanterade konton i Banken. Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 20 arbetsdagar från den dag Banken försätts i konkurs eller Finansinspektionen meddelar beslut enligt ovan. För mer information se Blankett 251 Januari 2014 Sida 2 (6)

3 Frågeformulär Juridisk person Kundkännedom Som bank är vi skyldiga att ställa frågor till våra kunder med anledning av penningtvättslagen. Vi ber dig därför svara på frågorna nedan, rörande ditt sparande hos oss. Vad är syftet med företagets/föreningens sparande? Placering av likviditet Sparande för exempelvis investering Annat, nämligen Hur många gånger kommer det göras insättningar? 1-5 gånger per månad 5-10 gånger per år Max 1 gång per år Vem kommer sätta in pengar på företagets / föreningens konto? (Flera alternativ möjliga) Företaget / föreningen Andra än företaget / föreningen Vilken bransch är företaget/föreningen verksamt inom? Jord och skog Annat, nämligen Firmatecknarens personnummer Firmatecknarens personnummer Blankett 251 Januari 2014 Sida 3 (6)

4 Intyg om verklig huvudman Juridisk Person Kundkännedom Vi är enligt lag skyldiga att förebygga och försvåra förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför är vi skyldiga att skaffa information om ägarförhållanden i våra kunders företag. Vi ber er lämna upplysningar om ert bolag, firmatecknare och ägare. I det fall ägaren är ett bolag ber vi er även lämna information om dettabolags ägare.mer information om lagen hittar du på Kund Ägare Följande fysiska personer äger aktier motsvarande 25% eller mer av kapitalet eller röster i företaget. Om innehavet är indirekt ska även anges genom vilket/vilka bolag ägandet/röstandelen utövas. Namn Direkt Indirekt Ägarandel % Person-/ Namn Direkt Indirekt Ägarandel % Person-/ Namn Direkt Indirekt Ägarandel % Person-/ Namn Direkt Indirekt Ägarandel % Person-/ Det finns ingen enskild ägare med ägar- eller röstandel större än 25% (både direkt och indirekt räknas) Blankett 251 Januari 2014 Sida 4 (6)

5 Anmälan / Ändring av behörig användare Internettjänst Företag Ansökan Sparkonto Jord och Skog Kunduppgifter Adress (Gata, box e d) Behörig användare Följande person anmäls såsom behörig användare för företaget vid nyttjandet av Landshypoteks internettjänst Namn Personnummer Adress (gata, box e d) Telefon Genom min underskrift bekräftar jag härmed uppdraget såsom behörig användare för ovan nämnda företag. Namnunderskrift Avregistrera Följande person ska avregisteras som företagets behöriga användare Namn Personnummer Adress (gata, box e d) Behöriga firmatecknare för nedan nämnda bolag befullmäktigar härmed ovan nämnda behörig användare att för bolagets räkning nyttja samtliga funktioner i Landshypoteks internettjänst enligt vid var tid gällande allmänna villkor. Behörig användare befullmäktigas att för bolagets räkning godkänna de vid var tid gällande allmänna villkor för internettjänsten. Uppdraget såsom behörig användare gäller till dess att det hos Landshypotek skriftligen återkallats. Blankett 251 Januari 2014 Sida 5 (6)

6 ID-Handling Juridisk person Kopia av ID-handling Vi behöver kopia på godkänd och vidimerad ID-handling (= giltigt körkort, pass eller ID-kort). Placera din ID-handling här och kopiera sedan blanketten. V g kontrollera att underskrift och personnummer syns tydligt. Bevittna äktheten ovan Att kopian av id-handlingen ovan är korrekt intygas nedan, av annan person än personen på ID-handlingen. Namn teckningen ska göras i original på kopia av ID-handlingen. Namnunderskrift av den som vidimerar Telefon Blankett 251 Januari 2014 Sida 6 (6)

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer,

Läs mer

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en bostadsrättsförening eller bostadsförening. Föreningens namn Organisationsnummer

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som, vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella självbetjäningstjänster.

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer

Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer Kreditgivare och/eller kontoförande bank: Marginalen Bank Bankaktiebolag Org.nr: 516406-0807 Kontohavare Efternamn, förnamn Ansökan Accesskonto Medlemsförbund (organisationstillhörighet) Utdelningsadress

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer hos Avanza Bank: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma E-post Personnr/Org.nr Gatuadress Telefon dagtid (även riktnr) Telefon

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD Detta avtal fyller ni i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto med flera delägare hos Avanza Bank AB (Bolaget). Om någon av delägarna inte har ett

Läs mer

Telefon 1(även riktnr) E-post

Telefon 1(även riktnr) E-post 1 SPARKONTOAVTAL FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer ifylles av Avanza: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon 1(även riktnr) Telefon 2 (även

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som SBAB Bank AB (publ), vid var tid, lämnar om nyttjandet av, aktuella

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT Ekobanken Box 64, 153 22 JÄRNA Tel 08-551 714 70 www.ekobanken.se Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT PERSONUPPGIFTER Om kontot disponeras av flera personer disponerar ni kontot var för sig Namn (Ekobanken

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto. Mobiltelefonnummer

Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto. Mobiltelefonnummer Ifylld ansökan skickas till: Collector Bank AB Box 119 14 404 39 Göteborg Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn (Förnamn, Efternamn) Svenskt personnummer

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver du ta del av den information som gäller för SIP Nordics värdepappersdepåer samt fylla i och underteckna depåavtalet. Din depå

Läs mer

Individuellt pensionssparande med aktiv förvaltning

Individuellt pensionssparande med aktiv förvaltning Individuellt pensionssparande med aktiv förvaltning Tack för ditt intresse av att låta oss förvalta ditt individuella pensionssparande, IPS! Vi bevakar marknaden och gör vårt bästa för att du ska få en

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

ANSÖKAN 24MONEY PRIVATLÅNET

ANSÖKAN 24MONEY PRIVATLÅNET ANSÖKAN 24MONEY PRIVATLÅNET Du kan ansöka om 24Money Privatlånet upp till 25 000 kr. Beviljas din ansökan kommer pengarna att utbetalas till ditt bankkonto. Vänligen observera att du måste vara minst 20

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto ÖPPNINGSHANDLINGAR BAS Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att du valt att öppna ett investeringssparkonto

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager: Övriga överenskommelser

Läs mer