ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)"

Transkript

1 ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS- TAGARE Försäkringstagare / Företagsnamn Gatuadress, box eller motsvarande Orgnr Telefon dagtid (inkl. riktnr) Postnummer, Ort Land (utom Sverige) Kontaktperson Direkttelefon dagtid (inkl. riktnr) AVISERING / FAKTURA Avimottagare (om annan än ovan) Aviseringsadress Premiebetalning Avi-bg Premie/år (ifylles endast vid fakturering) Spontaninsättning FÖRSÄKRAD Postnummer, Ort Namn (efternamn, tilltalsnamn) Fakturaintervall Månad Kvartal Halvår Helår Personnr Gatuadress, box eller motsvarande Postnummer Ort Land (utom Sverige) Folkbokföringsadress, om annan än ovan Telefon dagtid (inkl.riktnr) Medborgarskap (utom svenskt) E-postadress Skatterättslig hemvist (om annan än Sverige) Telefon kvällstid (inkl.riktnr) Telefax (inkl.riktnr) FÖRMEDLINGS- AVGIFT 1,5% av insatt kapital. 0,5% av försäkringsvärdet per år (fördelat på månatliga uttag). SPARANDE Företaget eller annan placeringsberättigad beslutar fortlöpande hur sparmedlen skall placeras. Om månadssparande inte sker i fonder ansvarar Företaget eller annan placeringsberättigad för placeringen av sparmedlen i de värdepapper som Företaget önskar spara i. Om Företaget eller annan placeringsberättigad inte väljer några fonder, placeras medlen som inlåning i svensk valuta, med möjlighet till placering i valfria fonder och värdepapper när som helst. Företaget står själv den finansiella risken för värdeförändringar i de värdepapper som finns på kapitalförsäkringsdepån. UTBETALNING Utbetalning av sparmedel sker normalt på Företagets begäran av behörig firmatecknare. FULLMAKT, Mellan Företaget och Nordnet Pensionsförsäkring AB träffas härmed avtal om tecknande av Kapitalförsäkring enligt villkoren på denna sida, samt vid var tid gällande Försäkringsvillkor för företagsägd Kapitalförsäkring, av vilka Företaget tagit del. Företaget har också tagit del av Förköpsinformation samt Nordnet Bank AB:s Allmänna bestämmelser för depå/konto, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order och Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument. Nämnda handlingar finns tillgängliga på eller kan beställas från Nordnet Pensionsförsäkring AB:s kundservice. Genom undertecknandet av detta avtal befullmäktigar Företaget härmed Nordnet Pensionsförsäkring AB att förfoga över tillgångar på kapitalförsäkringsdepån för betalning av avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Försäkringstagaren försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om penningtvätt/finansiering av terrorism, uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Nordnet Pensionsförsäkring AB skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands, namn, adressuppgifter, e-postadress och eventuell roll som politiskt utsatt ställning enligt blankett ovan. Ansökan om Nordnet Företagsägd Kapitalförsäkring via förmedlare NN 2009:1 0011

2 ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 2 av 2) Aktuellt registreringsbevis ej äldre än 3 månader skall bifogas tillsammans med vidimerad kopia av giltig ID-handling för behöriga firmatecknare (enligt registreringsbeviset) och försäkrad om annan än firmatecknare. Använd bifogad blankett för kundidentifiering. FÖRSÄKRINGS- TAGARES Namnteckning Firmatecknare Firmatecknare Namnteckning Firmatecknare Firmatecknare FÖRSÄKRADES Namnteckning Försäkrad Försäkrad NORDNETS Signatur FÖRMEDLAD AV Organisationsnr Förmedlarens kod Telefonnr Provisionsfritt Datum Övriga noteringar Namnteckning / Ansökan om Nordnet Företagsägd Kapitalförsäkring via förmedlare NN 2009:1 0011

3 KUNDIDENTIFIERING Denna blankett använder du när du ska legitimera dig hos Nordnet. Använd denna eller skapa en liknande själv. Viktigt att tänka på, om du skapar en egen genom att kopiera ID-handlingen på ett annat papper, är att alla uppgifter, avseende vidimering av två personer enligt nedan, är obligatoriska och måste finnas med. Depånr (ifylles av Bolaget) 1. VIDIMERING I ORIGINAL BIFOGAS TILL Kryssa i vilken blankett du bifogar: Ansökan för privatperson Ansökan för företag Ansökan för omyndig Fullmakt Inflytt av tjänstepension Annan (ange blankettens namn) 2. ID-HANDLING Kopiera in ditt pass, körkort eller annan giltig ID-handling här: Lägg din ID-handling här och kopiera tillsammans med denna blankett, vidimera sedan kopian. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling. Vidimering = att två personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande, telefonnummer och personnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet. Namnunderskrift ska vara skriven i svart eller blått bläck. VIDIMERING Namnunderskrift (person nr 1) Telefon (inkl. riktnr) Jag bekräftar att kopian överensstämmer med originalet ADRESS NORDNETS Namnunderskrift (person nr 2) Nordnet Pensionsförsäkring AB, FRISVAR, Bromma Personnummer Telefon (inkl. riktnr) Personnummer Signatur Kundidentifiering NP 2009:2 503 Nordnet Pensionsförsäkring AB Gustavslundsvägen 141 Box SE Bromma Tel: Fax:

4 KUNDKÄNNEDOM JURIDISK PERSON Enligt penningtvättslagen ska Nordnet göra en bedömning av risken för att vi utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi måste lära känna företaget bättre för att förstå syftet med affärsförhållandet och era transaktioner. Det är därför vi bland annat behöver ställa frågor om: var företagets pengar kommer ifrån syftet med företagets affärer och transaktioner företagets verksamhet och omsättning Vänligen svara på nedanstående frågor och skicka sedan in blanketten till oss. Depå-/kontonr (ifylles av Bolaget) All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt Personuppgiftslagen. KUND Firma (fullständigt namn) Org.nr Vem kommer att handla på depån? Jag själv som depåägare Fullmaktshavare eller ombud Den försäkrade (den anställde) Vilken inriktning/typ av verksamhet har företaget du representerar? Hotell, Restaurang, Turism Finansiell verksamhet Import, Export Hur mycket omsätter företaget du representerar per år? Data, Teknik, It Hälsa, Sjukvård Transport, Logistik Industri, Hantverk, Service, Handel Omsättning: Hur mycket har företaget totalt sparat/placerat i värdepapper och pengar? kr kr kr kr - eller mer kr Vad är syftet med företagets sparande/placering hos Nordnet? Pension Sparande/placering Ekonomisk trygghet Till närstående Trading Löne/transaktionskonto För anställda Från vilken bank eller institut kommer företaget generellt göra överföringar? Svensk bank/annat institut Utländskt försäkringsbolag Utländsk bank/ annat institut Svenskt försäkringsbolag Varifrån kommer de pengar/värdepapper företaget sätter in på depån? Sparande/Placering Företagsförsäljning Fastighetsförsäljning Från företaget jag representerar BILAGA Blanketten Uppgift om ägare, juridisk person är ifylld Jag bekräftar att jag svarat sanningsenligt på alla frågor och förbinder mig att själv uppdatera eventuella förändringar under Depå/Inställningar. Ort och Datum Underskrift firmatecknare Kundkännedom juridisk NP 2009:2

5 UPPGIFT OM ÄGARE, JURIDISK PERSON (Verklig huvudman) Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste Nordnet hämta in uppgifter om ägarförhållandena i de juridiska personer som öppnar depå. Vi behöver information om röst-och ägarandelar större än 25 % för att kunna kontrollera ägarens identitet. Vi ber dig därför fylla i uppgifter om ägarandelar och röster gällande den juridiska personen nedan. Depå-/kontonr (ifylles av Bolaget) KUND Firmanamn Org.nr Det finns ingen enskild ägare med en röst-eller ägarandel större än 25% (både direkt och indirekt ägande räknas). Ägare Pers-/Org.nr Antal aktier Aktieinnehav Innehav av i % röster i % Om någon av ovanstående delägare är en juridisk person vänligen ange vem som har en röst-eller ägarandel större än 25% även här. Ägare Pers-/Org.nr Antal aktier Aktieinnehav Innehav av i % röster i % Kopia av giltig ID-handling vidimerad av två personer skall bifogas för ovanstående fysiska ägare. Använd gärna vår blankett för kundidentifiering. Ovanstående ägare bor utomlands och har, eller har tidigare haft: en hög politisk post eller hög statlig befattning i ett annat land eller är nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning JA, vederbörande fyller därför även i blanketten Person i politiskt utsatt ställning. Jag bekräftar att jag svarat sanningsenligt. ER Firmatecknares underskrift Uppgift om ägare NP 2009:2 Ort och Datum Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, kan du ringa så hjälper vi dig!

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Komplett uppsättning depåhandlingar Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver ni fylla i och underteckna depåavtalet samt ta del av den information som gäller för SIP Nordic

Läs mer

Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer

Ansökan Accesskonto. Utdelningsadress (gata, box e d) Telefon arbetet inkl riktnummer Telefon bostad inkl riktnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer Kreditgivare och/eller kontoförande bank: Marginalen Bank Bankaktiebolag Org.nr: 516406-0807 Kontohavare Efternamn, förnamn Ansökan Accesskonto Medlemsförbund (organisationstillhörighet) Utdelningsadress

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ.

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ. Kundanalys Version 2014:1 Datum Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad KUND Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller

Läs mer

Ansökan Travel Account Concept TAC

Ansökan Travel Account Concept TAC Ansökan Travel Account Concept TAC UPPGIFTER OM FÖRETAGET FÖRETAGETS FULLSTÄNDIGA NAMN ORGANISATIONSNR OM SÖKANDE ÄR DOTTERBOLAG ANGE MODERBOLAGETS NAMN OCH ORGANISATIONSNR FAKTURAMOTTAGARE (PERSON ELLER

Läs mer

Erbjudande till UF-företag

Erbjudande till UF-företag Erbjudande till UF-företag Välkommen som UF-företagare. I samarbete med UF erbjuder Swedbank och Sparbankerna följande banktjänster. Rådgivning i företags- och privatekonomi Företagskonto för företagets

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Kortinlösen och betalningslösning Netaxept Start

Kortinlösen och betalningslösning Netaxept Start Kortinlösen och betalningslösning Netaxept Start Behöver du även en fysisk betalterminal? Via Teller har du möjlighet att beställa både betalterminal och kortinlösen på en och samma gång. På så vis kan

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

TellerAvtal Internet

TellerAvtal Internet FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER): REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID: TellerAvtal Internet Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för: (kryssa i) Internethandel

Läs mer

Fonus Begravningsförsäkring. Försäkringsgivare är Folksam

Fonus Begravningsförsäkring. Försäkringsgivare är Folksam Fonus Begravningsförsäkring Försäkringsgivare är Folksam Fonus Begravningsförsäkring Större valfrihet vid din begravning Det finns många sätt att skapa trygghet och visa omtanke. Ett är att teckna en försäkring

Läs mer

Bra för fastighetsmäklare att veta om

Bra för fastighetsmäklare att veta om Publicerad 2015-05-27 Senast uppdaterad 2015-05-27 Bra för fastighetsmäklare att veta om Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Detta är information för fastighetsmäklare som är avsett

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Kortinlösen och Mobil Betalterminal iwl220

Kortinlösen och Mobil Betalterminal iwl220 Kortinlösen och Mobil Betalterminal iwl220 Funderar du även på att bedriva e-handel? Teller erbjuder både kortinlösen för internet och betalningslösningen Netaxept Start från Nets. Du sparar dessutom hela

Läs mer

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY.

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN SPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. Inbjudan att teckna aktier i Cortus Energys nyemission 7 april 24 april 2015 Marknadsföringsbroschyr

Läs mer

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Placera smart, placera hos oss Erbjudande att teckna Obligationslån Värmlands Finans Sverige AB (publ) Erbjudande att teckna obligationslån Teckningstid: 10 december

Läs mer

Bonuskund. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation.

Bonuskund. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan du få rabatt om du samlar dina försäkringar hos

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation.

Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. nd u k s u Bon Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan du få rabatt om du samlar dina försäkringar

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer