Skänk din aktieutdelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skänk din aktieutdelning"

Transkript

1 Skänk din aktieutdelning Skänker du din aktieutdelning till Österledskyrkan i Gamla Uppsala behöver du inte betala kapitalskatt på utdelningen. Det innebär att din gåva ökar med 40 procent i värde! Bakgrund: Sedan 2006 är möjligt för privatpersoner att skattefritt skänka sin aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Österledskyrkan i Gamla Uppsala är en sådan organisation. Sedan 2009 omfattas även ägare av fåmansbolag av reglerna. Du som ägare kan alltså skänka en kontant utdelning av ditt bolags vinst- helt skattefritt. Dessa villkor gäller för att du inte ska behöva betala kapitalskatt: Det är kontant utdelning från ett bolag. Det gäller såväl börsnoterade bolag som fåmansbolag Aktierna är registrerade på dig som privatperson Du anger att du vill skänka din aktieutdelning innan bolagsstämman äger rum Hur gör jag? 1. Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare ska du göra Österledskyrkan i Gamla Uppsala till mottagare, rättighetshavare, till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman. 2. Skriv ut gåvoblanketten och kontakta därefter din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig. Du kan även maila blanketten till din kontaktperson. Du hittar gåvoblanketten sist i detta dokument (se Bilaga). 3. Om du är kund hos Avanza eller Nordnet kan du direkt hos nätmäklaren välja att ge din utdelning som en gåva till oss. Följ instruktionen hos din nätmäklare. 4. Om du har ett fåmansbolag och vill skänka din aktieutdelning, kontakta din bank så betalar de ut utdelningen till oss. Det kan vara bra att dokumentera gåvan som bevis vid revision. Tala med din revisor. 5. Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagets hemsida för att se när bolagsstämman äger rum, om du inte redan fått inbjudan som aktieägare. 6. För ett Vp-konto/depå kan endast en rättighetshavare/gåvomottagare registreras för utdelning/ränta/annan avkastning. Detta innebär att om den registrerade rättighetshavaren/gåvomottagaren (i detta fall Österledskyrkan) inte skall få all utdelning/ränta/annan avkastning, måste ytterligare ett Vp-konto öppnas för kontohavaren och innehavet fördelas mellan dessa två konton. Insättningsuppgifter Ange organisationsnummer: och använd Bankgiro:

2 Skänk ett värdepapper Du kan även skänka dina värdepapper till Österledskyrkan i Gamla Uppsala. Vi är helt befriade från reavinstskatt vilket betyder att hela beloppet går till vårt arbete när vi får ett gåvobrev från dig och säljer värdepapperna. Som privatperson slipper du då bekymmer med att deklarera reavinstskatt, som hade krävts om du privat sålde aktierna. Tala med din bank, annan kapitalförvaltare, eller din revisor. Information vi behöver På grund av banksekretess får vi inte alltid fullständig information om vem som överför värdepapper eller utdelning. För att vi ska kunna bekräfta att vi mottagit dina värdepapper eller din utdelning ber vi dig därför att kontakta oss via eller telefon för att informera om vp-kontonummer, antal och typ av värdepapper du fört över. Du kan då även ange ändamålet med gåvan. Utan denna information registreras din gåva anonymt. Hjälp på traven! Pastor, kassör, och styrelsen hjälper dig gärna med ovanstående, hör bara av dig till någon av oss Styrelsen genom Mats Ehrnebo, kassör

3 Anmälan om rättighetshavare/gåvomottagare för Vp-konto (Endast gåva av kontant utdelning/ränta/annan avkastning till svenskt skattesubjekt) Observera att även vinster på premieobligationer som förs på samma Vp-konto kommer att omfattas av gåvan! Nyanmälan Anmälan om ändring Anmälan om avregistrering Vid ändring anges endast de uppgifter som skall ändras. Avregistrering markeras med kryss i rutan ovan. I båda fallen skall Vp-kontonumret fyllas i. Uppgifterna skall registreras av det kontoförande ins titutet. Blanketten skall inte skickas till VPC. Fylls i av det kontoförande institutet Kontorsnummer Eventuell kontotext (max 20 tecken) Referensnummer Vp-konto Vp-kontonummer Kontohavare/givare Personnummer Namn Rättighetshavare/gåvomottagare 2 Person-/Samordnings-/Organisationsnummer Rättighetshavares/ gåvomottagares skatterättsliga hemvist 8 Rättighetshavares/ gåvomottagares folkbokföringsadress Efternamn, Förnamn/Firma Österledskyrkan i Gamla Uppsala Utdelningsadress Regins väg 1 Postnummer Adressort Uppsala Land: Sverige Sverige Adress om annan än ovan Rättighetens Rättigheten omfattar kontant utdelning/ränta/annan avkastning X Gåva X omfattning 1,11 Beloppen skall utbetalas till bankgiro:

4 Gåvoförklaring 2 Kontohavares/givares underskrift 7 Kontant utdelning/ränta/annan avkastning på hela innehavet (alla värdepapper) på angivet Vp-konto på avstämningsdagen överlämnas som gåva till rättighetshavaren/gåvomottagaren. Förhållandet gäller tills vidare och fram till dess att kontoförande institut mottagit och registrerat en skriftlig återkallelse (anmälan om avregistrering). Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och att ändring utan dröjsmål kommer att anmälas till det kontoförande institutet. Vidare godkännes nedanstående villkor Ort, datum Underskrift/Firmateckning Namnförtydligande ID-kontroll (fylls i av banken) ID-handling som uppvisats KK Pass ID-kort Annan, beskriv Handläggare Kontor, avdelning Telefonnr (inkl riktnr) För Kund med annat än svenskt skatterättsligt hemvist har ID-handling kopierats och arkiverats. Handläggare (texta) Datum och klockslag VILLKOR 1. Rättighet föreligger inte för rättighetshavaren/gåvomottagaren förrän det kontoförande institutet har registrerat rättigheten på kontohavarens/givarens Vp-konto. Information om Vp-konto kan erhållas genom det kontoförande institutet. 2. En registrering av rättighetshavare gäller tills vidare och fram till dess att kontoförande institut mottagit och registrerat en skriftlig återkallelse/anmälan om avregistrering. 3. För ett Vp-konto kan endast en rättighetshavare/gåvomottagare registreras för utdelning/ränta/annan avkastning. Detta innebär att om den registrerade rättighetshavaren/gåvomottagaren inte skall få all utdelning/ränta/annan avkastning, måste ytterligare ett Vp-konto öppnas för kontohavaren och innehavet fördelas mellan dessa två konton. 4. Avi om tilldelad rättighet och förändringar därav skickas av VPC både till kontohavare/givare och till registrerad rättighetshavare/gåvomottagare. Vid rättighetsregistrering och vid utbetalning av utdelning/ränta/annan avkastning kommer rättighetshavaren/gåvomottagaren att meddelas om kontohavarens/givarens namn, adress och Vp-kontonummer. 5. Om inte annat förhållande anmälts och registrerats har kontohavaren/givaren fri dispositionsrätt till de värdepapper som är registrerade på det Vp-konto på vilket rättighetshavare/gåvomottagare registrerats.

5 6. Adressändring för fysiska personer folkbokförda i Sverige hämtas, om inte annat meddelats, från folkbokföringens register via SPAR. Sådan ändring aviseras ej. 7. Kontohavare försäkrar att i blanketten lämnade uppgifter är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till det kontoförande institutet anmäla förändringar i detta avseende, t. ex. flyttning utomlands samt ändringar av namn och adressuppgifter. 8. Anmälan om rättighetshavare som är skattesubjekt i utlandet kan inte göras på denna blankett. 9. Om innehavaren avlider påverkar det inte den rätt som tillkommer rättighetshavaren/gåvomottagaren. Behörig företrädare för dödsboet kan återkalla framtida rättighetsöverlåtelser genom att göra en anmälan om avregistrering. 10. För det fall kontohavaren/givaren inte önskar ge bort kontant utdelning/ränta eller annan avkastning på visst värdepapper skall detta värdepapper kontoföras på ett Vp-konto utan särskilt angiven rättighetshavare/gåvomottagare. 11. Kontohavaren/givaren uppmärksammas på att rättighetshavaren/gåvomottagaren, enligt denna anmälan, förutom kontant utdelning/ränta även erhåller annan kontant avkastning på innehavet. Sådan annan avkastning kan vara exempelvis vinster på premieobligationer och annan inkomst av tillgång. Skattskyldighet kan uppkomma för kontohavaren/givaren för sådan avkastning. För det fall kontohavaren/givaren inte önskar ge bort vinster på premieobligationer eller annan kontant avkastning, bör dessa värdepapper kontoföras på ett Vp-konto utan särskilt angiven rättighetshavare/gåvomottagare. 12. Om ett bolag beslutar om att samtidigt dela ut värdepapper (sakutdelning) och kontanter kan kontohavaren/givaren bli skattskyldig för hela utdelningen, dvs. även för den kontanta utdelning som getts bort. 13. Behandling av personuppgifter. Gåvogivaren är införstådd med att denna anmälan innebär att VPC kommer att överföra uppgifter om givaren till gåvomottagaren och att gåvomottagaren bland annat kan komma att ta kontakt med givaren för ändamål som avser direkt marknadsföring. Om givaren inte önskar detta får givaren anmäla detta till gåvomottagaren enligt gåvomottagarens rutiner. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med administration av Vp-konton kan fås hos kontoförande institut eller VPC. 14. Kontohavaren uppmärksammas på att varken kontoförande institut eller VPC kan garantera att denna registrering innebär skattefrihet för kontohavaren/gåvogivaren.

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar 13 mars 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text har tagits

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD Detta avtal fyller ni i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto med flera delägare hos Avanza Bank AB (Bolaget). Om någon av delägarna inte har ett

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

Välkommen till Garantum Fondkommission AB

Välkommen till Garantum Fondkommission AB Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att ni valt att öppna depå hos oss. Hur gör ni för att öppna depå? Innan ni blir kund

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Sista teckningsdag. Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) / Fullmaktshavare för kapitalförsäkring

Sista teckningsdag. Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) / Fullmaktshavare för kapitalförsäkring Anmälningssedel & Sista teckningsdag Låneansökan 16 november 2010 Betalning: Teckningsbelopp: Garantum tillhanda senast 1 december 2010. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota eller i förskott

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej

Bankens ex. Depå nummer. Blankett: Uppgift om skattskyldighet i Sverige (Bl 4110) Nej Bankens ex DEPÅAVTAL Bank Swedbank AB (Publ) Depåtyp Handläggare, telefon Depå nummer Kontorstillhörighet Likvidkonto SEK nr (inkl clearingnr) Avkastningskonto SEK nr (inkl clearingnr) Likvidkonto annan

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver du ta del av den information som gäller för SIP Nordics värdepappersdepåer samt fylla i och underteckna depåavtalet. Din depå

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto ÖPPNINGSHANDLINGAR BAS Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att du valt att öppna ett investeringssparkonto

Läs mer

Välkommen till Garantum Fondkommission AB.

Välkommen till Garantum Fondkommission AB. Välkommen till Garantum Fondkommission AB. Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att ni valt att öppna depå hos oss. Hur gör ni för att öppna depå? Innan ni blir kund

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 F O N D K O M M I S S I O N Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en bostadsrättsförening eller bostadsförening. Föreningens namn Organisationsnummer

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Komplett uppsättning depåhandlingar Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver ni fylla i och underteckna depåavtalet samt ta del av den information som gäller för SIP Nordic

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer