1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen."

Transkript

1 ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, Poznań, registerad i företagsregister i tingsrätten Poznań-Nowe Miasto och Wilda i Poznań, den VIII ekonomiska avdelningen av det nationella domstolsregistret (KRS) under KRS-numret KRS , skattskyldiges identifieringsnummer: , startkapital: , 00 zł - betalat i sitt helhet. Uppdragsgivare - konsumenter och företagare i den meningen av 431 civillagen det vill säga fysiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet, juridiska personer och organisatoriska enheter vilka inte är juridiska personer. 1. Allmänna villkor 1. De bestämmelserna i dessa förskrifter skall fastställa mottagande och förverkligande av beställningar, mottagande av varor eller varusändning, betalning, reklamationer och upphovsrätt som gäller alla uppdragsgivare (med undantag av 8 i dessa föreskrifter och andra direkt specificerade bestämmelser som gäller endast för uppdragsgivare som är företagare). 2. Ifall den uppdragstagaren har med den uppdragsgivaren ett annat avtal, då de bestämmelserna i dessa föreskrifter är tillämpliga i det området som inte finns i det avtalet. 3. De detaljerade tekniska villkorna, som ska uppfyllas av de filerna med dem materialen till tryck, som skickas av den uppdragsgivaren till den uppdragstagaren för förverkligande, anges i bilaga 1 "Specifikation: beredning av material till tryck". 2. Godkännade av uppdrag 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. 2. Den uppdragsgivaren ska skicka den beställningen via e-post till den adressen: Ifall den uppdragstagaren har ständiga affärskontakter med den uppdragsgivaren, då kan den beställningen skickas till e-post av den arbetaren som ansvarar för kontakt med den uppdragsgivaren. 3. Den i 2 avsnitt 2 angivna e-post informationen ska skickas av en person som har rätt att företräda den uppdragsgivaren och ska innehållas alla uppgifter som behövs till förverkligande, särskilt: a) registreringsuppgifter av den uppdragsgivaren: skattskyldiges identifieringsnummer, REGON (det nationella registret av dem nationellekonomiska subjekterna), det nationella domstolsregistrets (KRS) nummer, för det landet där den uppdragsgivaren är registrerad eller fungerar; när det gäller en uppdragsgivare som inte är en företagare, då namn och adress (alla uppgifter som anges ovan krävs för den första beställningen och om de uppgifterna av den uppdragsgivaren ändrades). Samtidigt förklarar den uppdragsgivaren att alla uppgifterna är sanna, och han har rätt att företräda den uppdragsgivaren, och att den uppdragsgivaren är medveten om konsekvenserna av att ge falsk information i detta avseende, b) den noggranna bestämningen av följande parametrar i den beställningen: namn på filen som ska tryckas, material som ska användas för tryck eller kommer att tillhandahållas av den uppdragsgivaren, storlek, yta, antal av tryck, c) sättet hur trycket ska packas, d) förverkligandestid, som föreslås av den uppdragsgivaren och leveranstid eller dag av det personliga mottagandet, e) ifall den beställningen ska skickas till den uppdragsgivaren, då uppgifter för transport och speditör, kurir, transportföretag eller post med begränsningar till företag som erbjuder tjänster i område i närheten av den uppdragstagaren och den uppdragsgivaren. 4. Den uppdragstagaren anges att genomförandet av sändningen inkluderar också föreskrifter av kurir, speditör, transportföretag eller post som utses av den uppdragsgivaren.

2 5. Ifall det saknas alla nödvändiga uppgifterna, skall den uppdragstagaren fortsätta förverkligandet av beställningen efter den uppdragsgivaren skickar de saknande informationerna inom den tiden som anges av den uppdragstagaren. 6. Den uppdragstagaren förbehåller sig rätten att vägra att ta förverkligande av beställningen ifall det inte specificeras alla uppgifter som anges i 2 avsnitt 3 av dessa föreskrifter. 7. Före föreverkligande har den uppdragstagaren rätt att kräva förskottsbetalning eller tillräckliga försäkringar. 8. Den uppdragstagaren bekräftar på beställningen i en elektronisk form och definitv avgör alla relevanta villkorna i beställningen, särskilt pris, förverkligandestid, sändning eller personligt mottagande av varor, förpackning, och eventuellt leveranssätt. 3. Beställnings förverkligande 1. De filerna till tryck, som är nödvändiga för förverkligandet av beställningen, upprättas i enlighet med "Specifikation: beredning av material till tryck" i bilaga 1 till dem föreskrifterna och laddas upp till en FTP-server, eller ges till den uppdragstagaren på annat sätt, bestämt individuellt. 2. Den uppdragstagaren förverkligar den beställningen på grund av de filerna som ges av den uppdragsgivaren. Därför tar den uppdragsgivaren full ansvar för de juridiska och fysiska felen av de filerna till tryck, och för den föreberedningen av de filerna avvikande från bilaga 1 "Specifikation: beredning av material till tryck". Den uppdrag stagaren har rätt att vägra den beställningen ifall den uppdragsgivaren ger de filerna eller de materialen med inne håll som strider mot lagen, särskilt är kränkande. 3. Den uppdragstagaren är inte ansvarig för möjlighet att använda tryck, för eventuella fel eller skador som kan uppstå i produktionen ifall den beställningen förverkligas med använding av materialet som ges av den uppdragsgivaren, och trots invändningar från den uppdragstagaren att materialet inte är lämpligt till den beställningen. 4. Vid förverkligandet av den beställningen med hjälp av materialet som tillhandahålls av den uppdragsgivaren, är det nödvändigt att ta hänsyn till en tillräcklig tillgång på materialet. Storleken på beståndet beror på vilken typ av den beställningen och av det materialet som används och bestäms varje gång av den uppdragstagaren, eftersom de beställningen skickades av den uppdragsgivaren. 5. Ifall, när den uppdragsgivaren ger de filerna eller det materialet som är nödvändiga för förverkligandet senare än det beställningsdatumet, då måste den uppdragstagaren informera honom om det. Samtidigt bristen på filerna eller materialet i tid betyder att förverkligandestid måste skjutas upp och en ny tid måste varas bestämd av uppdragstagarens arbetare. 6. De materialen för förverkligandet får endast ges tillbaka på begäran av den uppdragsgivaren. Den begäran skall skickas vid beställningen eller inom 7 dagar efter den beställningen. Den uppdragstagaren skall informera den uppdragsgivaren, om det inte är möjligt, att ge tillbaka materialet på grund av omständigheter för dem den uppdragstagaren är inte ansvarig. De bearbetade för tryck filerna lagras en månad, medan den uppdragstagaren inte är skyldig att informera den uppdragsgivaren om deras förstöring. Efter den beställningen förverkligades, då den uppdragstagaren är inte ansvarig för dem materialen, som inte hämtas inom 7 dagar efter förverkligandet. 7. Den uppdragsgivaren kan beställa det testtrycket inom tid för beställning. Den uppdragstagaren gör testtrycket på bekostnad av den uppdragsgivaren. Ifall de testtrycken gjordes, då måste den uppdragsgivaren acceptera dem inom beställnings tid förre förverkligandet av beställningen. 8. Eftersom den uppdragsgivaren har accepterat det testtrycket och sedan han informerar den uppdragstagaren, att några ändringar i de förre accepterade testtrycken är nödvändiga, då kommer den uppdragstagaren att debitera den uppdragsgivaren med kostnader för ändringar. 9. Den uppdragstagaren är inte ansvarig för avvikelse från de av den uppdragsgivaren önskade färgerna, om han inte har fått förre trycket färgmönster som cromalin eller ett annat tillförlitligt tryck (digitalt bevis), som var godkänt med underskrift av den uppdragsgivaren eller av den behöriga personen.

3 10. Vid återbeställningen till tryck av samma arbete krävs igen att ge färgmönster, godkänt med den uppdragsgivarens underskrift eller med underskrift av den behöriga personen. Ifall det färgmönstret inte ges innan trycket då gäller lämpliga bestämmelser från 3 avsnitt 9 av dessa föreskrifter. 11. Den uppdragsgivaren accepterar att den uppdragstagaren använder produkter i informations- och reklammateri alen och som prover av egna tekniska möjligheter. 4. Upphovsrätt 1. Godkännande av föreskrifter är liktydigt med uppdragsgivarens förklaring att han ägar rätt till alla levererade materialen och filerna. 2. Vid överträdelser av upphovsrätt av tredje parten i förverkligandet skall det fulla ansvaret bäras av den uppdragsgivaren. Den uppdragsgivaren befriar den uppdragstagaren från alla krav från tredje parten på grund av sådana brott. Dessutom förklarar den uppdragsgivaren att han förbinder sig att betala alla kostnader som har den uppdragstagaren på grund av den brott mot den tredje parten. 3. De alla av den uppdragstagaren gjorda projekterna för den uppdragsgivaren tillhör till den uppdragstagaren och utan hans samtycke inte kan delas till tredje parten. De projekterna skyddas av upphovsrätt. 5. Förverkligandestid 1. Den förverkligandestiden bestäms av uppdragstagarens arbetare och bygger på de tekniska möjligheterna av uppdragstagaren och beror på typ av beställningen. 2. Den förverkligandestid börjar från bekräftelse från uppdragstagarens arbetare att beställningen accepterades. 3. Den bestämde förverkligandestiden innebär inte leveranstid över den vålda speditören, den kuriren, det transportföretaget eller den posten i enlighet med 2 av dessa föreskrifter. 4. Den uppdragstagaren försvarar inte för förseningar i förverkligandet av beställningen på grund av force majeure. Ifall av sådana hinder skall den uppdragstagaren informera den uppdragsgivaren om detta. 5. Den uppdragsgivaren har rätt att säga upp avtalet ifall av förseningar i förverkligandet på grund av force majeure. Vid uppsägning av avtalet har den uppdragsgivaren ingen rätt att kräva ersättning. 6. Den uppdragsgivaren har rätt att krava ersättning för förseningar på grund av fel eller av försummelse på den uppdragstagarens sida. Ifall den uppdragsgivaren är en företagare, då kan ersättning inte överstiga 10% av beställningen. 1. Förverkligandesplats är uppdragstagarens säte. 6. Mottagande och sändning av varor 2. De standardmaterialen förbereddas för transport i kub. Den undantagen är det trycket på folien, för vilka standarpackningar är en rulle eller upprulling på papersrulle. 3. Ifall den uppdragsgivaren önskar en icke-standard förpackningsmetod är det nödvändig att skicka en detaljerad beskrivning av förpackningen i en form, utsedd speciell för beställningar. Uppdragstagarens arbetare accepterar i en elektronisk form det packningssättet eller informerar, varför det inte är möjligt. 4. Eftersom den beställningen förverkligades är den varan redo att hämta på uppdragstagarens säte. På uppdragsgivarens begäran, som skickades i en form föreskriven för beställningar, är det möjligt att skicka den varan till uppdragsgivaren eller till en annan plats som önskades av uppdragsgivaren. 5. Den varan kan vara försäkrad för transport på bekostnad av uppdragsgivaren, eftersom den uppdragsgivaren har gjort en separat beställning på den.

4 6. Risken av oavsiktlig förlust eller skada på varan övergår till den uppdragsgivaren vid varuöverföring till speditören eller transportföretaget. 7. Godkännande av dessa regler är otvetydigt uttryck för samtycke av uppdragsgivaren att lämna varorna i besittning av uppdragstagaren, vid försening av varusändningen på uppdragsgivarens begäran, som lämnades in i den formen som föreskrivs för att göra beställningen, eller sändingen förseningar på grund av fel på uppdragsgivarens sida. Således är en uppdragstagaren frigjord av varuöverföring och lagring av varor skall ske på bekostnad och risk av den uppdragsgivaren. 8. När det gäller varuleverans till uppdragsgivaren tar den uppdragstagaren ingen ansvar för underlåtenhet att hålla tidsfristen för leverans av sändningen och utskottsvara, skador på varan under transporten, om det är ett resultat av omständigheter som kan hänföras till transportföretaget. 7. Betalning och priser 1. Priser för beställnings förverkligandet för den uppdragsgivaren som är konsumenter angivs i enlighet med gällande bestämmelser, särskilt i enlighet med lagen om priser från den 5 juli Ifall den fakturan inte betalas i tid, kommer den uppdragstagaren att debitera lagenliga räntor. 3. Om den uppdragsgivaren ligger efter med betalningen för tidigare beställningen eller med fastställda förskottbetalningen, då har den uppdragstagaren rätt att stoppa eller avbryta förverkligandet av beställningen eller att vägra varuöverföring. 4. Den uppdragstagaren förbehåller sig äganderätten till varan till dess hela betalning av den uppdragsgivaren. 8. Reklamationer 1. Reklamationer från uppdragsgivaren, som är konsumenter hanteras in enlighet med lagen om särskilda villkorna i konsumentförsäljningen och om ändring i civillagen från den 27 juli De bestämmelserna från 8 avsnitt 2-10 gäller bara till reklamationer från den uppdragsgivaren vilken är företagare. 2. Den uppdragsgivaren ska kontrollera omedelbart efter mottagandet av varan den kvantiteten, den kvaliteten och det förverkligandet enligt beställningen. Alla reklamationer ska skickas inom följande 3 arbetsdagar i den formen som föreskrivs till beställningen. Vid förverkligandet av stora beställningar kan den tiden förlängas av den uppdragstagaren på uppdragsgivarens begäran, eftersom den skickades i den till beställningen föreskrivna formen. De reklamationerna kommer inte at beaktas efter tiden som angiven ovan. 3. Den uppdragsgivaren måste göra tillgänglig den reklamerade varan, skicka foton till den uppdragstagaren för att upprätta ett protokoll. 4. Den uppdragstagaren kan sänka priset eller leverera varan utan skador ifall den reklamationen är accepterad. 5. Om det packetet är skadat, då måste den uppdragsgivaren vid mottagningen av sändningen göra ett protokoll underskriven av den transportören. Inget protokoll berövar den uppdragsgivaren den möjlighet att acceptera den reklamationen av den uppdragstagaren och även effektiv godgörelse. 6. Ifall det saknas en del av det packetet, då får man inte reklamera den hela varan. 7. Man kan inte reklamera smärre avvikelse från det färgmönstret som accepterades av den uppdragsgivaren. Detsamma gäller för jämförelse mellan testtrycket och upplagas trycket. 8. Alla reklamationer till färg kommer att behandlas baserad på färgmönstret som accepterades i skrift av den uppdragsgivaren eller den andra behöriga personen och som accepterades av den uppdragstagaren till tryck. 9. Ifall av reklamation är den uppdragstagaren ansvarig bara till avtaletsbelopp. Det finns ingen ersättning för det så kallade värdet av förlorade förmåner.

5 10. Vid beställningar på materialen, som skickades eller utses av den uppdragsgivaren, då är den uppdragstagaren inte ansvarig för deras lämplighet till trycket. 9. Slutbestämmelser 1. Den uppdragsgivaren förklarar, att han känner alla villkorna från de föreskrifterna och att han accepterar dem och följer dem. 2. För frågor som inte omfattas av dessa regler gäller allmänna tillämpliga lagbestämmelser, särskilt civillagen. 3. Den behöriga domstolen för alla tvister som uppstår mellan parterna är rätt domstol baserad på platsen och rätt på sak, i enlighet med gällande föreskrifter.

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Egenföretagare och företagskunder

Egenföretagare och företagskunder SAMARBETSVILLKOR Egenföretagare och företagskunder Säljare/TME: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. med säte i Łódź, adress: Ustronna 41, 93-350 Łódź, registrerat vid Tingsrätten i Łódź Śródmieście,

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Villkor Betalningstjänster 2

Villkor Betalningstjänster 2 Villkor Betalningstjänster Allmänna villkor från 2011-11-14 Innehåll Villkor Betalningstjänster 2 1 Tillämpliga avtal och definitioner med mera 2 2 Leveranssätt med mera 2 3 Information 3 Leverantörsbetalningar

Läs mer

Allmänna vilkor. Allmänt

Allmänna vilkor. Allmänt Allmänna vilkor Allmänt Genom beställning av ett abonnemang på Colleague Online, nedan kallat webbtjänster förvärvar kunden (nedan kallat Kontoinnehavaren ) endast rätten att nyttja webbtjänsten i enlighet

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer