Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats."

Transkript

1 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren i detta avtal efter beställningar från AP&T. NL09 gäller i den utsträckning annat inte framkommer i detta avtal. Bilagor: 1. Prislista 2. Rabattbrev AP&T Sweden AB Ulricehamn: Box 32, Rönnåsgatan 3A SE Ulricehamn Sweden Phone:: Fax: AP&T Sweden AB Tranemo: Box 208, Industrigatan 5 SE Tranemo Sweden Switchboard: +46 (0) Fax:

2 2(5) 1. Omfattning Detta avtal omfattar de produkter som framgår av prislistan i bilaga 1. Parterna kan komma överens om att utöka avtalets omfattning med nya produkter. 2. Giltighetstid Avtalet gäller fr.o.m. [ ] t.o.m. [ ] och gäller därefter tills vidare med en månads uppsägningstid. 3. Ordererkännande Leverantören skall inom två dagar från mottagande av AP&Ts order sända ordererkännande till AP&T. AP&T skall ha rätt att återkalla ordern inom två veckor från mottagande av ordererkännandet och skall då ersätta leverantören för de onödiga kostnader som återkallelsen medför. 4. Priser Priserna som anges i bilaga 1 är fasta under avtalets giltighetstid. Leverantören har inte rätt till faktureringsavgift eller andra pristillägg. Dröjsmålsränta skall endast utgå om betalningsdröjsmålet avser högre belopp än kronor. Dröjsmålsränta enligt lag. För sådana varor som inte framgår av prislistan skall AP&T betala enligt leverantörens vid orderns gällande bruttoprislista med den rabatt som överenskommits mellan parterna (i rabattbrev eller på annat sätt). I övrigt gäller dessa villkor mellan parterna för sådana beställningar. 5. Prisutveckling Leverantören skall sträva efter att sänka sina kostnader och därigenom kunna erbjuda AP&T lägre priser i framtiden. Leverantören skall kunna visa AP&T dokumentation på det fortlöpande kostnadssänkningsarbetet. Leverantören ska sträva efter att ha konkurrenskraftiga priser vilket gör att AP&T i sin tur kan konkurrera på en marknad som är utsatt för stor konkurrens. Om AP&T kan visa leverantören utdrag från en offert från en av leverantörens konkurrenter som har lägre priser baserat på samma servicenivå som leverantören har idag, ska intentionen vara att leverantören inom 1 år ska ligga på samma prisnivå. 6. Betalningsvillkor 60 dagar efter fakturadatum. Faktura skall utställas efter avlämnandet av varan och den tekniska dokumentationen. Fakturering sker ordervis, en faktura per order. Fakturan skickas till inköpsorderns angivna adress, med uppgifter om inköpare/namn, artikel-, inköpsorder- och gods-/projektnummer. 7. Leveransvillkor/Leveranssätt Priserna är baserade på DAP AP&T enligt INCOTERMS Om parterna kommit överens om att AP&T skall betala frakten avseende en viss order och leverantören skall ordna med transporten, så skall leverantören anlita Schenker, om inte annat anges, och ange respektive AP&T-bolags kundnummer till speditören.

3 3(5) 8. Leveranstid och försening Leverantören är skyldig att leverera skyndsamt. Parterna skall för varje order komma överens om exakt leveranstid. Vid befarad leveransförsening åligger det leverantören att genast skriftligen underrätta AP&T om orsaken till befarad leveransförsening samt ange när leverans kommer att ske. Leverantören är skyldig att vidta sådana åtgärder att risk för leveransförsening minimeras samt att informera AP&T om sådana åtgärder. Leverantören ansvarar för förseningen även om han lämnat meddelande om risk för försening också om detta skett i formen av nytt ordererkännande. Vitet skall utgöra två procent av det avtalade priset per påbörjad förseningsvecka. Vite skall inte överstiga trettio procent av det avtalade priset. Delleveranser och delfakturering kräver särskild överenskommelse. 9. Fel Leverantören är införstådd med att varorna skall användas i industriell precisionskrävande verksamhet som är utsatt för kontinuerliga och stora påfrestningar samt att små fel och brister kan medföra stora kostnader och problem. AP&T har rätt att undersöka varan, tillverkningen och kvalitetssäkringssystemen hos leverantören eller dennes underleverantör Leverantören ansvarar endast för fel som visar sig inom 24 månader efter det att AP&T:s kund godkänt leveransen, dock senast 36 månader efter att varan avlämnats till AP&T. AP&T skall till leverantören reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter att felet visat sig. Vid fel i varan kan AP&T kräva att leverantören avhjälper felet på leverantörens bekostnad hos AP&T eller AP&T:s kund. Om avhjälpande medför ingrepp i annat än varan, svarar leverantören för arbete och kostnader som orsakas därav. Avhjälpande skall ske skyndsamt. Om så inte sker, skall leverantören ersätta AP&T för sådan ersättning som AP&T betalat till sin kund på grund av felet/förseningen. AP&T kan, som ett alternativ till avhjälpande, kräva att leverantören levererar ny, felfri vara. Det kan vara svårt att avgöra vad som är orsak till att en maskin inte fungerar. Om det vid AP&T:s felsökning visar sig att leverantörens vara är felaktig, skall leverantören ersätta AP&T för felsökningskostnader med 400 kr per utförd arbetstimma. Vid återkommande kvalitetsproblem ska leverantören utföra en 100% manuell utleveranskontroll på samtliga varor. Parallellt ska leverantören utarbeta kvalitetssäkringssrutiner. När sådana rutiner implementerats och godkänts av

4 4(5) AP&T kan leverantören helt eller delvis befrias från kravet på manuell utleveranskontroll. 10. Produktansvar Leverantören skall hålla AP&T skadeslöst med avseende på anspråk från tredje man grundande på varans skadebringande egenskaper (produktansvar). 11. Reservdelshållning Reservdelar eller kompatibla sådana, skall finnas tillgängligt 10 år efter det att leverantören har aviserat att produkten utgår ur det ordinarie sortimentet. 12. Dokumentation Teknisk dokumentation skall levereras i elektroniskt format samtidigt med varan. 13. Leveranshandlingar Följesedel skall alltid medfölja godset. Följesedel skall innehålla uppgift om godsmottagande, inköpsordernummer och gods-/projektnummer. 14. Emballage AP&T skall stå kostnaderna för pallar, kragar och annat emballage. AP&T har rätt att skicka tillbaka pallar och kragar och därvid få samma ersättning som erlagts för pallarna och kragarna. 15. Returrätt Om det efter ordern visar sig att AP&T inte har användning för beställd standardvara, skall AP&T ha rätt att returnera varan på egen bekostnad och ersätta leverantören för frakt och emballage. Leverantören skall då återbetala eventuell köpeskilling som AP&T erlagt. AP&T har inte rätt att returnera varor som speciellt tillverkats enbart för AP&T:s räkning. 16. Behörig personal hos leverantören AP&T kan göra beställningar, komma överens om transporter, fakturering reklamationer och kvalitetssäkring m.m. med olika behöriga personer hos leverantören. Leverantören skall utse en huvudansvarig person som i förhållande till samtliga AP&T:s bolag skall vara behörig att sluta avtal med AP&T. Denna person skall ha ansvar för att förankra och informera om detta avtal i sin organisation. Leverantörens huvudansvariga person: Namn: E-post: Telefon: Fax: 17. Sekretess Parterna skall behandla motpartens företagshemligheter och annan känslig information så att den inte kommer till tredje mans kännedom.

5 5(5) 18. Tvist Tvist med anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat Skiljeförfarande. Tvisten skall avgöras i Göteborg. Svensk lag skall vara tillämplig på avtalet. Detta avtal har upprättas i två exemplar varav parterna tagit varsitt. AP&T-ort & datum: För AP&T För leverantör Namn Namn Titel Titel

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. AA VVS 09 AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer

Tillämplighet. Pris och Betalning. Fraktkostnad. Leverans. Återköp

Tillämplighet. Pris och Betalning. Fraktkostnad. Leverans. Återköp Försäljningsvillkor Försäljningsvillkor... 1 Tillämplighet... 2 Pris och Betalning... 2 Fraktkostnad... 2 Leverans... 2 Återköp... 2 Outlöst försändelse... 3 Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal...

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. SkaffaMOBIL.se allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på SkaffaMOBIL.se hemsida angivet datum och ersätter tidigare av SkaffaMOBIL.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. AlltidREA.se:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på AlltidREA.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av AlltidREA.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats.

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats. ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR 1. Omfattning; ingående av avtal 1.1 Dessa inköpsvillkor ska gälla för varor och tjänster som tillhandahålls av Leverantören, om inte annat avtalas. Inga andra standardvillkor, särskilt

Läs mer

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan: ALLMÄNNA VILLKOR Mellan Easycash Svenska AB ("Bolaget") och Kunden har träffats överenskommelse om förmedling av köp av valuta som verkställs av valutaväxlare på olika resmål, för växling till lokal valuta.

Läs mer