ORGANO GOLD KING OF COMPENSATION PLAN. Det är lätt, det är enkelt, det är kaffe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORGANO GOLD KING OF COMPENSATION PLAN. Det är lätt, det är enkelt, det är kaffe."

Transkript

1 ORGANO GOLD KING OF COMPENSATION PLAN Det är lätt, det är enkelt, det är kaffe. Sweden Träder i kraft 18 april, 2015

2 INNEHÅLL Översikt... 1 Kompensations- Plan... 2 Definitioner... 3 Sju sätt att få betalt... 4 Rangkvalifikationer

3 ORGANO GOLD Organo Gold har använd jordens skatter för att skapa en miljö och möjlighet för våra distributörer och kunder att ta emot sina egna emotionella och ekonomiska skatter, här på jorden. OG anser att våra distributörers framgång är vår framgång och vi kommer att arbeta för att tillhandahålla verktyg, utbildning, support och ersättning för att maximera våra distributörers personliga utveckling och intäktspotential. OG erkänner dess distributörer som jämbördiga partners i branschen. Därför betalas upp till 50 % av provisionsvolymen genom kompensationsplanen. Och till skillnad från andra planer begränsar inte OG antalet kunder som en distributör kan förvärva eller antalet distributörer som de kan sponsra i Organo Gold-möjligheten. OG använder två av de kraftfullaste lönestrukturerna inom direktförsäljningsbranschen. De har dragit fördel av den säljfrämjande eldkraften i dual team-strukturen, som belönar övergripande försäljningsvolymer i varje skede av affärsutvecklingen, OCH stabiliteten i en unilevel-plan som inkluderar genererande bonusar, matchande bonusar och en global bonuspool för främjande av teamstruktur, ledarskap inom organisationen och försäljningsverksamheten med avseende på OG:s produkter. Dessa planer samverkar för att skapa både stora inkomster samt betydande långsiktiga förbättringar av den livsförändrande inkomsten. OG har skapat en global verksamhet där distributörer har möjligheten att utöka sin nätverksbas genom att bygga en regional och global distributörsorganisation vartefter företaget expanderar till ett ständigt ökande antal länder. På OG, är vi av åsikten att jorden är den rikaste resurs vi människor har. Den kan ge oss möjlighet att uppnå hälsa, rikedom och en försörjning som ger oss och våra älskade näring. OG King of Compensation-planen är nyckeln till dessa skatter. Ta denna nyckel och gör skatterna till dina egna! 1

4 KOMPENSATIONSPLAN Organo Golds kompensationsplan är en av de mest generösa och rättvisa planerna som finns i direktförsäljningsbranschen. Filosofin bakom Organo Golds kompensationsplan är enkel, men samtidigt kraftfull: Uppmuntra och främja försäljningen av Organo Golds produkter till slutkunden på en regelbunden basis. Organo Golds King of Compensationplan, utvecklad av experter inom direktförsäljningsbranschen, är en noggrant kalibrerad och balanserad marknadsföringsplan, med ökande förmåner. Varje segment av kompensationsplanen uppmuntrar och förbättrar verksamheter som påverkar andra segment i kompensationsplanen. Dessa samverkande segment skapar en dominoeffekt som gynnar dig, ditt växande team, din kundbas och företaget. Organo Gold erbjuder dig sju sätt att tjäna pengar, tillsammans med spännande förmåner på varje steg i din utveckling mot ledarskap. Det enda kravet för att delta är inköpet av ett affärskit som ger dig verktygen att bygga upp din verksamhet. 2 2

5 DEFINITIONER För att hjälpa dig att förstå Organo Golds King of Compensation-plan ger vi här en lista på några korta definitioner av begrepp som används i planen: Distributörer Oberoende företagare som deltar i Organo Golds inkomstmöjlighet och utvecklar en marknadsföringsorganisation för att marknadsföra produkterna. Kunder Kunderna är konsumenter av Organo Golds produkter. Distributören, som säljer produkterna till kunden, får detaljhandelsvinsten som är definierad som skillnaden mellan priset som kunden betalade och priset som distributören betalade. Detaljhandelsvinst Vinsten man tjänar på produkten som säljs till en kund för ett pris som är högre än det pris som betalas av distributören. Provisionsvolymen (PV) Ett värde som har tilldelats ett objekt och som används för att spåra affärsverksamhet, kvalifikationer och för att beräkna provisioner. Rang Betecknar prestationsnivåerna i kompensationsplanen. Rang används för att beräkna kompensation (betalningsrang) och för att erkänna produktivitet (erkännande eller titelrang). Personlig kvalificerande volym (PKV) Den samlade volymen från dina personliga konsumptionsordrar och dina kundordrar (inklusive prioriterade kunder). Sponsor Personen som introducerade dig till Organo Gold. Ben Ett nedstigande led av sponsring som börjar med dig. I en dual teamkompensationsplan finns det två typer av sponsring som tillåts per per distributör, som vanligtvis kallas för det vänstra benet och det högra benet. Unilevel-träd De personer du rekryterar. De personer de rekryterar, etc. (oavsett vart de är placerade). Placeringsträd Den organisationstruktur där personer är placerade, nivå för nivå. Nivå Den kronologi där personer placeras in i dual team- eller unilevel-träd, med en person efter en annan. GKV (Gruppens kvalificerande volym) Den samlade volymen från all försäljning som genereras av distributörer (inklusive deras kunder), angivet enligt rang. Betalningsben Det dual team-benet (vänster eller höger) som har den mindre mängden av den samlade volymen vid slutet av provisionsperioden. Detta kan även kallas för det mindre benet. Kraftbenet Det dual team-ben (vänster eller höger) som har den större mängden av den samlade volymen vid slutet av provisionsperioden. Detta kan även kallas för det större benet. 3

6 4 ORGANO GOLD ERBJUDER DIG SJU SÄTT ATT TJÄNA PENGAR, TILLSAMMANS MED SPÄNNANDE FÖRMÅNER PÅ VARJE STEG I DIN UTVECKLING MOT LEDARSKAP

7 SJU SÄTT ATT FÅ BETALT 1 Detaljhandelsvinst (betalas dagligen/veckovis) Detaljhandeln är grunden till Organo Gold-möjligheten. När du säljer en produkt, som en Organo Gold-distributör, till detaljhandelskunder i person eller via din personliga replikerande webbplats, tjänar du skillnaden mellan grossistpriset och försäljningspriset. Produkter beställda från webbplatsen säljs till kunder enligt det rekommenderade försäljningspriset. Vid försäljning av Organo Gold produkter från person till person har du friheten att välja procentsats för påslaget. 2 Snabb bonus (betalas veckovis) Varje gång dina distributörer, som du har rekryterat personligen, väljer att starta sina egna detaljhandelsföretag genom att du hjälper honom/henne att sälja ett av de valfria affärsutvecklingspaketen så kommer du att få en snabb bonus på mellan Detta är en fantastisk möjlighet att tjäna pengar medan du utbildar din downline för att skapa en solid grund till en framgångsrik Organo Gold-affärsverksamhet! Som värdefulla produktkitalternativ syftar affärsutvecklingspaketen inte endast till att främja detaljhandeln och skapa en solid affärsgrund, utan de är även de perfekta sättet att utbilda och guida ditt team. Affärsutvecklingspaketen finns i en mängd olika konfigurationer för att möta behoven hos individer. 5

8 3 Dual team-bonus Dual team-bonusar är en annan hörnsten i Organo Golds kompensationsplan. Dual teamet drar fördel av en dynamisk struktur som kompenserar dig för att framgångsrikt generera försäljningsvolymen inom ditt placeringsträd och motivera din downline att göra detsamma. Tjäna på de distributörers försäljning som du, din upline och din downline placerar i ditt placeringsträd 1. Varje placeringsträd har två sidor, ett vänsterteam och ett högerteam båda kan vara kraftbenet (det större benet) och betalningsbenet (det mindre benet) under en provisionsperiod. Med Organo Golds kompensationsplan kan du tjäna upp till 20 % på försäljningsvolymen hos betalningsbenet till ett obegränsat djup 2, 3! Skapa din grund och aktivera ditt dual team genom att utveckla två (2) personligt sponsrade distributörer, en på det vänstra teamet och en på det högra teamet och därmed hjälpa varje team att generera minst 50 personliga kvalificerade volymer (PKV). Fortsätt vara kvalificerad för dual team-bonusen genom att bibehålla PKV-kraven och utveckla minst två personligt sponsrade distributörer en på det vänstra teamet och på det högra teamet och därmed hjälpa varje team att generera 50 PKV inom en provisionsperiod. Din detaljhandelsförsäljning (som behandlas direkt genom Organo Gold) bidrar till ditt PKV. Behåll din kvalificerade status och för över all obetald volym i ditt kraftben till nästa provisionsperiod 4. 1 Endast första beställningar och affärsutvecklingspaket beräknas för dual team. 2 Minst 300 CV på varje ben krävs för att generera en bonus. När en dual team-bonus betalas ut dras en lika stor mängd CV från varje ben. 3 Distributörer som uppfyller deras rangs försäljningskvalifikationer är berättigade till en dual team-bonus enligt följande: Marketing associates och arbetsledare tjänar upp till 10 % av betalningsbenet. Konsulter tjänar upp till 15 % och kvalificerade safirer och högre tjänar upp till 20 %. Veckoprovisionstak tillämpas. 4 Överföringsregler: Om en distributör förblir inaktiv kommer den eventuella ackumulerade volymen för den innevarande provisionsperioden att spolas. Om distributören är aktiv men inte dual team-kvalificerad så kommer 1) den ackumulerade volymen att överföras för den första månaden 2) halva den totala volymen i varje ben kommer spolas den andra månaden, och 3) två tredjedelar av den totala volymen i varje ben kommer att spolas den tredje månaden. Om en distributör möter veckoutbetalningstaket för dual team så kommer den oanvända volymen från betalningsbenet att återställas till 0 och den oanvända volymen från det större benet att överföras. 6

9 4 Unilevel-bonus (betalas månadsvis) Unilevel-bonusar är hjärtat i din långsiktiga försäljningsinkomst! Bygg en solid distributörs- och kundbas och ta emot bonusar varje månad från produktbeställningar eller ombeställningar som genererades i din organisation, ner till nio (9) nivåers djup 1. Behåll en kvalificerad status för att vara berättigad till att tjäna en unilevel-bonus. Komprimering maximerar fördelarna med unilevel 2. 5 Unilevel-matchingsbonus (betalas månadsvis) Tjäna matchningsbonusar på upp till 20 % på unilevel-bonusen för dina personligt sponsrade distributörer. Tjäna dessutom matchningsbonusar på upp till 10 % på ytterligare tre nivåer. Matchningsbonusar uppmuntrar sponsorer att guida och hjälpa distributörer mycket i deras marknadsföringsorganisation. Denna bonus betalas vid aktiviteten på ditt personliga registreringsträd. Därför påverkar placeringen av en downline-distributör i din dual team-struktur inte utbetalningen av din matchningsbonus. 1 Första gången produktbeställningar och affärsutvecklingspaket inte är inkluderade i en unilevel-bonus. Din betalningsrang kommer att bestämma Income hur många Disclosure: nivåer ner We du estimate kommer that, att tjäna. in Canada, the average plan participant 2 En okvalificerad distributörs organisation komprimerar upp till nästa will kvalificerade earn between upline $ för den and månaden. $ per year. 7

10 6 Generationsledarskapsbonus (betalas månadsvis) Organo Gold belönar utvecklingen av ledare. När du utvecklar ledarskapet inom din organisation så växer dina belöningar exponentiellt. När du når safirnivån (eller högre) och när du utvecklar nya safirer (och högre) i din organisation kommer du att betalas ned till så många som fyra (4) generationer av safirer (eller högre). En generation börjar när en kvalificerad safir eller högre finns i varje ben i ditt personliga registreringsträd och slutar med, men inkluderar inte, den nästa kvalificerade safiren eller högre. I vissa fall kan du betalas för ett oändligt antal nivåer. 7 Global pool (intjänad månadsvis, betalas kvartalsvis) Att sikta mot stjärnorna har sin egen belöning. Den globala poolen belönar ledare som når bortom sina drömmar och fortsätter att utveckla företaget och deras framtid genom att generera en hög försäljningsvolym. Tre procent (3 %) av Organo Golds unilevel-provisionsvolym (PV) i världen kommer att delas av kvalificerande rubin-distributörer och högre. Poolens utbetalning sker i direkt proportion med försäljningsbidraget till den totala unilevelprovisionsvolymen. 8 OBS: En distributör kan möta kraven för den personliga kvalificerande volymen (PKV) genom försäljning till deras detaljhandel eller föredragna kunder (som behandlas genom Organo Gold) Organo Gold uppmuntrar inte och tolererar inte inventory loading. Genom att placera ytterligare produktbeställningar intygar distributören att minst 70 % av den tidigare inköpta varulagret redan har sålts. Företaget förbehåller sig rätten att begära införsäljningsintäkter från distributörer för att säkerställa att regeln om 70 % följs.

11 RANGKVALIFIKATIONER RANG VAD SOM KRÄVS FÖR ATT NÅ VAD SOM KRÄVS FÖR ATT BEHÅLLA BETALNINGSRANGEN Representant Bli en Organo Gold-distributör genom att registrera dig med ett Organo Gold-affärskit! I Organo Gold-affärskittet finns allt som behövs för att starta en Organo Gold-affärsverksamhet: marknadsföringsmaterial, provexempel, en replikerad Organo Gold-detaljhandelsplats och backoffice, samt rätten att köpa din produkter till grossistpris. Marketing Associate Nå representantrangen. PLUS en av följande: - Generera 200 PKV i produktförsäljningen. Ingen tidsgräns. - Generera 50 PKV och hjälpa två (2) av dina distributörer, som du har rekryterat personligen, att var och för sig sälja ett affärsutvecklingspaket (valfri konfiguration) i en kalendermånad. Generera minst 50 PKV i den aktuella kalendermånaden. Hjälpa minst två (2) av dina distributörer (eller högre), som du har rekryterat personligen, att varje kalendermånad generera minst 50 PKV per kalendermånad (1-vänstra teamet och 1-högra teamet). 9

12 RANG VAD SOM KRÄVS FÖR ATT NÅ VAD SOM KRÄVS FÖR ATT BEHÅLLA BETALNINGSRANGEN Arbetsledare Gör ett av följande: - Generera 500 PKV i produktförsäljningen. Ingen tidsgräns. - Generera 50 PKV och hjälpa tre (3) av dina distributörer, som du har rekryterat personligen, att var och för sig sälja ett affärsutvecklingspaket (valfri konfiguration) i en kalendermånad. Generera minst 50 PKV i den aktuella kalendermånaden. Hjälpa minst två (2) av dina distributörer (eller högre), som du har rekryterat personligen, att varje kalendermånad generera minst 50 PKV varje kalendermånad (1-vänstra teamet och 1-högra teamet). Konsult Gör ett av följande: - Generera PKV i produktförsäljningen. Ingen tidsgräns. - Generera 100 PKV och hjälpa fem (5) av dina distributörer, som du har rekryterat personligen, att var och för sig sälja ett affärsutvecklingspaket (valfri konfiguration) i en kalendermånad. Generera minst 100 PKV i den aktuella kalendermånaden. Hjälpa minst två (2) av dina distributörer (eller högre), som du har rekryterat personligen, att varje kalendermånad generera minst 50 PKV varje kalendermånad (1-vänstra teamet och 1-högra teamet). 10

13 RANG Safir Generera minst 100 PKV per kalendermånad. Ackumulera Gruppens kvalificerande volym (GKV) per kalendermånad från försäljningen från din unilevel-organisation, där inte mer än 40 % av GKV kommer från ett enskilt unilevel-ben. Hjälpa minst fyra (4) av dina distributörer, som du har rekryterat personligen, att bli kvalificerade konsulter eller högre (2-vänster team och 2-höger team) varje kalendermånad. Rubin Generera minst 200 PKV per kalendermånad. Ackumulera GKV per kalendermånad från försäljningen från din unilevel-organisation, där inte mer än 40 % av GKV kommer från ett enskilt unilevel-ben. Hjälpa minst sex (6) av dina distributörer, som du har rekryterat personligen, att bli kvalificerade konsulter eller högre (3-vänster team och 3-höger team) varje kalendermånad. Emerald Generera minst 200 PKV per kalendermånad. Ackumulera GKV per kalendermånad från försäljningen från din unilevel-organisation, där inte mer än 40 % av GKV kommer från ett enskilt unilevel-ben. Hjälpa minst åtta (8) av dina distributörer, som du har rekryterat personligen, att bli kvalificerade konsulter eller högre (4-vänster team och 4-höger team) varje kalendermånad. 11

14 RANG Diamant Generera minst 200 PKV per kalendermånad. Ackumulera minst GKV per kalendermånad från försäljningen från din unilevel-organisation, där inte mer än 40 % av GKV kommer från ett enskilt unilevel-ben. Hjälpa minst tio (10) av dina distributörer, som du har rekryterat personligen, att bli kvalificerade konsulter eller högre (5-vänstra teamet och 5-högra teamet) varje kalendermånad. Blå Diamant Generera minst 200 PKV per kalendermånad. Ackumulera minst GKV per kalendermånad från försäljningen från din unilevel-organisation, där inte mer än 30% av GKV kommer från ett enskilt unilevel-ben. Hjälpa minst tio (10) av dina distributörer, som du har rekryterat personligen, att bli kvalificerade konsulter eller högre (5-vänstra teamet och 5-högra teamet) per kalendermånad. Generera en dual team-provisionsvolym (PV) på minst på varje dual team-ben (vänster och höger) per månad. 12

15 RANG Svart Diamant Generera minst 200 PKV per kalendermånad. Ackumulera minst GKV i den aktuella kalendermånad från försäljningen från din unilevel-organisation, där inte mer än 30 % av GKV kommer från ett enskilt unilevel-ben. Hjälpa minst tio (10) av dina distributörer, som du har rekryterat personligen, att bli kvalificerade konsulter eller högre (5-vänstra teamet och 5-högra teamet) per kalendermånad. Generera en dual team-provisionsvolym (PV) på minst på varje dual team-ben (vänster och höger) per månad. Krondiamant Generera minst 200 PKV per kalendermånad. Ackumulera GKV per kalendermånad från försäljningen från din unilevel-organisation, där inte mer än 30 % av GKV kommer från ett enskilt unilevel-ben. Hjälpa minst tio (10) av dina distributörer, som du har rekryterat personligen, att bli kvalificerade konsulter eller högre (5-vänster team och 5-höger team) per kalendermånad. Generera en dual team-provisionsvolym (PV) på minst på varje dual team-ben (vänster och höger) per månad. 13

16 RANG Kronambassadör Generera minst 200 PKV per kalendermånad. Ackumulera minst GKV per kalendermånad från försäljningen från din unilevel-organisation, där inte mer än 30 % av GKV kommer från ett enskilt unilevel-ben. Hjälpa minst tio (10) av dina distributörer, som du har rekryterat personligen, att bli kvalificerade konsulter eller högre (5-vänstra teamet och 5-högra teamet) per kalendermånad. Generera en dual team-provisionsvolym (PV) på minst på varje dual team-ben (vänster och höger) per månad. Kom ihåg att dina inkomster är knutna till dina ansträngningar och som du inser när du läser ovan, så kan belöningarna vara STORA, så håll inget tillbaka! 14

17 Föra jordens skatter till världens folk Effective March 25, 2011

Vanliga frågor om den nya kompensationsplanen

Vanliga frågor om den nya kompensationsplanen Vanliga frågor om den nya kompensationsplanen Huvudfrågor 1. F: Varför ändrar Young Living kompensationsplanen? S: Vi har justerat kompensationsplanen för att göra det enklare för våra distributörer att

Läs mer

ASEA Kompensationsplan

ASEA Kompensationsplan ASEA Kompensationsplan 1 SVERIGE För att börja förtjäna kommissioner (återförsäljning, fördelskund, snabbstart, teamkommissioner och AAA-bonus) ska du helt enkelt vara aktiv genom att generera minst 100

Läs mer

ASEA Kompensationsplan

ASEA Kompensationsplan ASEA Kompensationsplan 1 SVERIGE För att börja förtjäna kommissioner (återförsäljning, fördelskund, snabbstart, teamkommissioner och AAA-bonus) ska du helt enkelt vara aktiv genom att generera minst (personlig

Läs mer

K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N S V E R I G E

K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N S V E R I G E K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N S V E R I G E VÄLKOMMEN Välkommen till Kyäni Vårt uppdrag är att hjälpa intresserade personer att Uppleva Mer och att uppnå sin fulla potential, vilket innebär

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VÄLKOMMEN TILL EQOLOGY Eqologys verksamhet handlar om att förändra människors liv till det bättre. «Our business is to change lives» Vi är stolta över att kunna kompensera dig på

Läs mer

It Works! Marketing International Europa KOMPENSATIONS PLAN. cmp-compplan-eu-002-launch 1 KOMPENSATIONSPLAN

It Works! Marketing International Europa KOMPENSATIONS PLAN. cmp-compplan-eu-002-launch 1 KOMPENSATIONSPLAN It Works! Marketing International Europa KOMPENSATIONS PLAN 1 KOMPENSATIONSPLAN INNEHÅLLS FÖRTECKNING Välkommen till It Works!....1 Dina första 30 dagar.... 2 Börja klättra i graderna.... 5 Chefsnivåer....

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VÄLKOMMEN TILL EQOLOGY Eqologys verksamhet handlar om att förändra människors liv till det bättre. «Our business is to change lives» Vi är stolta över att kunna kompensera dig på

Läs mer

ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN SWEDEN WorldVentures Marketing, LLC

ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN SWEDEN WorldVentures Marketing, LLC ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN SWEDEN WorldVentures Marketing, LLC Reviderad den 14 april 2018 Gäller från 14 april 2018 till 27 juli 2018 WorldVentures har utformat vår Ersättningsplan för att belöna oberoende

Läs mer

EKONOMISK FÖRMÅNSPLAN

EKONOMISK FÖRMÅNSPLAN EKONOMISK FÖRMÅNSPLAN SVERIGE JEUNESSEGLOBAL.COM VÄLKOMMEN TILL JEUNESSE Vi är glada att du har valt att samarbeta med oss eftersom du ser ut att bygga upp en egen Jeunesse-verksamhet. Precis som du har

Läs mer

EKONOMISK FÖRMÅNSPLAN

EKONOMISK FÖRMÅNSPLAN EKONOMISK FÖRMÅNSPLAN SVERIGE JEUNESSEGLOBAL.COM VÄLKOMMEN TILL JEUNESSE Vi är glada att du har valt att samarbeta med oss och du ser fram mot att att bygga upp din egen Jeunesse-verksamhet. Precis som

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Uppdaterad: 10 februari 2015 Välkommen till Eqology «Our business is to change lives» Startalternativ i Eqology Relationsmarknadsföring Det bästa sättet att nå ut till kunden på är

Läs mer

ZIJA INTERNATIONAL KOMPENSATIONSPLAN

ZIJA INTERNATIONAL KOMPENSATIONSPLAN ZIJA INTERNATIONAL KOMPENSATIONSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...2 Sätt att få en inkomst med Zija...3 Detaljhandelsförsäljning...4 Teamprovisioner...5 Leadership Check Match Pool (ledarskapsbonus

Läs mer

EMEA:s BONUSPOTT REGLER OCH VILLKOR

EMEA:s BONUSPOTT REGLER OCH VILLKOR EMEA:s BONUSPOTT REGLER OCH VILLKOR EMEA:s bonuspott ger alla executives i kvalificering, såväl som nya och befintliga dito, chansen att tjäna andelar av den provisionsberättigade omsättningen inom EMEA.

Läs mer

Internationell affärsetablering FUNKTIONER OCH ANSVARSOMRÅDEN

Internationell affärsetablering FUNKTIONER OCH ANSVARSOMRÅDEN Internationell affärsetablering FUNKTIONER OCH ANSVARSOMRÅDEN INTERNATIONELL SPONSOR Definition: En oberoende Amway-affärsdrivare som presenterar Amways affärsmöjlighet för en potentiell ABO från en annan

Läs mer

K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N S V E R I G E

K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N S V E R I G E K Y Ä N I S K O M P E N S A T I O N S P L A N S V E R I G E VÄLKOMMEN Välkommen till Kyäni-familjen! Kyänis uppdrag är Att förmedla hopp löftet om ett bättre liv genom välbefinnande och möjligheter. Som

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Uppdaterad: 28 april 2015 Välkommen till Eqology «Our business is to change lives» Startalternativ i Eqology Relationsmarknadsföring Det bästa sättet att nå ut till kunden på är ansikte

Läs mer

W W W. S H O P P I N G S H E R L O C K. C O M

W W W. S H O P P I N G S H E R L O C K. C O M KOMPENSATIONSPLANEN W W W. S H O P P I N G S H E R L O C K. C O M 1 VÄLKOMNA På Shopping Sherlock förstår vi att våra oberoende affiliates är den viktigaste delen av vår verksamhet. När du lyckas, så lyckas

Läs mer

Har du någon gång stött på något som verkar vara för bra för att vara sant?

Har du någon gång stött på något som verkar vara för bra för att vara sant? Presenteras av Har du någon gång stött på något som verkar vara för bra för att vara sant? Reservationer Det finns inga garantier gällande eventuella inkomster som kan förväntas i vad som presenteras i

Läs mer

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma?

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Börja Drömma Belöningar & Erkännanden Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Detta är bara början! Medan du bygger din Vemmaverksamhet, skapar du även din berättelse och sätter exempel

Läs mer

ASEA:s kompensationsplan

ASEA:s kompensationsplan ASEA:s kompensationsplan Sverige För att tjäna provisioner (butiker, specialkunder, snabbstart, teamprovisioner och styrelsemedlems bonus) måste du vara aktiv genom att generera minst 100 PV (personlig

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VÄLKOMMEN TILL EQOLOGY Eqologys verksamhet handlar om att förändra människors liv till det bättre. «Our business is to change lives» Vi är stolta över att kunna kompensera dig på

Läs mer

KOMPENSATIONSPLANEN 1

KOMPENSATIONSPLANEN 1 KOMPENSATIONSPLANEN 1 KOMPENSATIONSPLANEN Vemma framgång byggt på den rätta affärsmodellen. OMEDELBARA INKOMSTER Fast Start Bonus LÅNGTIDSINKOMSTER Cycle Bonus Currency Conversion Bonus Momentum Bonus

Läs mer

KOMPENSATIONSPLAN BROSCHYR

KOMPENSATIONSPLAN BROSCHYR KOMPENSATIONSPLAN BROSCHYR Nu Skin demonstrerar skillnaden Genom att samarbeta med dig fortsätter vi att utmärka oss som verkligt ledande inom global kompensation. Vår vision är glasklar Vi ska bli världsledande

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN Uppdaterad: 17 juni 2015 Välkommen till Eqology «Our business is to change lives» Startalternativ i Eqology Relationsmarknadsföring Det bästa sättet att nå ut till kunden på är ansikte

Läs mer

INTRODUKTION MANNATECHS MISSION OCH VISION SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 6 SÄTT ATT TJÄNA PENGAR

INTRODUKTION MANNATECHS MISSION OCH VISION SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 6 SÄTT ATT TJÄNA PENGAR kompensationsplan INTRODUKTION Det är med stor glädje och tillförsikt som Mannatech nu går in i en ny era. Den här kompensationsplanen har utvecklats i samarbete med våra ledare på fältet världen över

Läs mer

RELASJONSMARKEDSFØRING KOMPENSATIONSPLAN

RELASJONSMARKEDSFØRING KOMPENSATIONSPLAN RELASJONSMARKEDSFØRING KOMPENSATIONSPLAN RELATIONSMARKNADSFÖRING DISTRIBUTÖRER GÖR 2 ENKLA SAKER: 1. Bygger en kundbas 2. Bygger ett team av nya distributörer DU Omsättning Support Omsättning KUNDER Omsättning

Läs mer

Quaestor PRESENTATION

Quaestor PRESENTATION Quaestor PRESENTATION Under det Romerska Rikets era, valdes Quaestors till tjänstemän som övervakade statskassan och finansiella räkenskaper åt staten, dess arméer och dess officerare. Quaestors hade till

Läs mer

INTRODUKTION MANNATECHS MISSION OCH VISION SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 6 SÄTT ATT TJÄNA PENGAR

INTRODUKTION MANNATECHS MISSION OCH VISION SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 6 SÄTT ATT TJÄNA PENGAR kompensationsplan INTRODUKTION Det är med stor glädje och tillförsikt som Mannatech nu går in i en ny era. Den här kompensationsplanen har utvecklats i samarbete med våra ledare på fältet världen över

Läs mer

Konceptet för Lifeplus människor som hjälper varandra till ett bättre liv

Konceptet för Lifeplus människor som hjälper varandra till ett bättre liv Konceptet för Lifeplus människor som hjälper varandra till ett bättre liv Konceptet för Lifeplus Lifeplus-konceptet bygger uteslutande på tanken om människor som hjälper andra till ett bättre liv. Det

Läs mer

LEO-dupliceringsträning Arbetsbok. Din väg till framgång!

LEO-dupliceringsträning Arbetsbok. Din väg till framgång! LEO-dupliceringsträning Arbetsbok Din väg till framgång! Välkommen till LEO Duplicering är nyckeln till framgång för ditt LEO-företag! Nu när du bestämt dig för att starta din väg till framgång som en

Läs mer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY erbjuder möjligheten att uppnå en bra extrainkomst eller om du önskar, tjäna mer än en ledare i näringslivet. Du bestämmer, vi gör vårt yttersta för att du ska lyckas! Istället

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NU SKIN

VÄLKOMMEN TILL NU SKIN KOM IGÅNG 1. Kom igång-lista Det är viktigt att ha en lista för att komma igång. Fyll i var och en av följande punkter för att börja din verksamhet hos Nu Skin : 1. Anmäl dig som distributör och få ditt

Läs mer

Vanliga frågor och svar om de uppdaterade principer och rutinerna

Vanliga frågor och svar om de uppdaterade principer och rutinerna Vanliga frågor och svar om de uppdaterade principer och rutinerna Vi har uppdaterat våra globala principer och rutiner. Dessa uppdateringar har publicerats och är giltiga från 1 augusti 2018. Från den

Läs mer

Build. Att tjäna en extrainkomst

Build. Att tjäna en extrainkomst Build Att tjäna en extrainkomst Är du intresserad av att få konomisk frihet? N MAN ARBTAD MD ATT BÄRA HINKAR MD VATTN. Varje dag bar han vatten från den närmaste brunnen till byn som låg flera kilometer

Läs mer

KOMPENSATIONSPLAN SVERIGE. WorldVentures Marketing, LLC Uppdaterad 1 februari 2015 Gäller 1 februari 2015 2 maj 2015.

KOMPENSATIONSPLAN SVERIGE. WorldVentures Marketing, LLC Uppdaterad 1 februari 2015 Gäller 1 februari 2015 2 maj 2015. KOMPENSATIONSPLAN SVERIGE WorldVentures Marketing, LLC Uppdaterad 1 februari 2015 Gäller 1 februari 2015 2 maj 2015. Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Provisioner och Bonusar... Direktprovisioner...

Läs mer

KOMPENSATIONSPLAN SVERIGE

KOMPENSATIONSPLAN SVERIGE KOMPENSATIONSPLAN SVERIGE WorldVentures Marketing, LLC Reviderad 31 oktober, 2015 Gäller från 31 oktober, 2015 till 30 januari, 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 PROVISIONER OCH BONUSAR... 4 DIREKTPROVISIONER...4

Läs mer

Kunde du tänka dig. Extra inkomst. Arbeta deltid eller heltid. Mer tid tillsammans med familj och vänner. Produkter med hög kvalitet

Kunde du tänka dig. Extra inkomst. Arbeta deltid eller heltid. Mer tid tillsammans med familj och vänner. Produkter med hög kvalitet FIRST LOOK Kunde du tänka dig Extra inkomst Arbeta deltid eller heltid Mer tid tillsammans med familj och vänner Produkter med hög kvalitet Arbeta i team tillsammans med positiva, energiska människor Resa

Läs mer

exer Nätverkande med lika villkor för alla!

exer Nätverkande med lika villkor för alla! exer Nätverkande med lika villkor för alla! Innehåll exer Företaget exer Arbeta med exer Mining Investeringar Utbildningar Nätverka exer Diamantpoolen exer Hur kommer man igång exer - Företaget Mycket

Läs mer

Kompensationsplanen Från Medlem till Supervisor

Kompensationsplanen Från Medlem till Supervisor Kompensationsplanen Från Medlem till Supervisor En unik affärsmöjlighet En helt unik produktlinje som endast kan köpas av oberoende Herbalife medlemmar. Den mest generösa vinstdelningsplanen i branschen.

Läs mer

exer Nätverkande med lika villkor för alla!

exer Nätverkande med lika villkor för alla! exer Nätverkande med lika villkor för alla! Innehåll exer Företaget exer Arbeta med exer Mining Investeringar Utbildningar Nätverka exer Diamantpoolen exer Hur kommer man igång exer - Företaget Mycket

Läs mer

Kompensationsplanen Från Distributör till Supervisor

Kompensationsplanen Från Distributör till Supervisor Kompensationsplanen Från Distributör till En unik affärsmöjlighet En helt unik produktlinje som endast kan köpas av oberoende Herbalife distributörer. Den mest generösa vinstdelningsplanen i branschen.

Läs mer

Gå med i Essential Rewards-programmet med några få enkla steg!

Gå med i Essential Rewards-programmet med några få enkla steg! VILL DU KOMMA IGÅNG? Gå med i Essential Rewards-programmet med några få enkla steg! Gå till www.youngliving.com och logga in på ditt virtuella kontor. Du får inloggningsuppgifterna när du registrerar dig

Läs mer

Direktförsäljningsbranschen

Direktförsäljningsbranschen Välkommen Direktförsäljningsbranschen Harry S. Dent Jr. ekonomiforskare med examen från Harvard har analyserat trender i världsekonomin sedan 1989. En efter en har hans ekonomiska prognoser gått i uppfyllelse.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NU SKIN. Gratulerar till ditt val att göra oss sällskap.

VÄLKOMMEN TILL NU SKIN. Gratulerar till ditt val att göra oss sällskap. KOM IGÅNG VÄLKOMMEN TILL NU SKIN Nu Skin skiljer ut sig i branschen genom sin förmåga att demonstrera kvalitet, hos människor och produkter såväl som i företagets kultur och affärsmöjlighet. Nu Skin går

Läs mer

LEO Dupliceringsutbildnings bok. Din väg till framgång!

LEO Dupliceringsutbildnings bok. Din väg till framgång! LEO Dupliceringsutbildnings bok Din väg till framgång! Välkommen till LEO Duplicering är nyckeln till framgång i din Leo business! Nu när du har bestämt dig att starta din väg till framgång som LEO Medlem,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN SWEDEN

ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN SWEDEN ÖVERSIKTLIG ERSÄTTNINGSPLAN SWEDEN WorldVentures Marketing, LLC Reviderad 23 april, 2016 Gäller från 23 april, 2016 4 november, 2016 WorldVentures har utformat vår Ersättningsplan för att belöna oberoende

Läs mer

Presentation upplägg

Presentation upplägg Presentation upplägg Inledning Välkommen Företag Inget sälj Mentalitet - Vår inställning Företaget Vemma Formulan Produkterna Verve Jämförelse - Kort jämförelse mot andra varumärken Arbetsmodellen mer

Läs mer

Presentation om Företaget

Presentation om Företaget Presentation om Företaget Företaget kallar sig för För att man har ett komplett föryngringssystem REV 12-2014 Föryngring system Produktsystem som arbetar på cellnivå Antioxidanter Hudvård Anti-rynk-micro

Läs mer

Varför bli egenföretagare?

Varför bli egenföretagare? STRATEGIÖVE RSIKT Varför bli egenföretagare? 1. Du bestämmer själv över din tid 2. Du blir din egen chef 3. Du slipper glastaket 4. Du kan utveckla din fulla potential 5. Du får stor personlig frihet 6.

Läs mer

Kunde du tänka dig. Extra inkomst. Arbeta deltid eller heltid. Mer tid tillsammans med familj och vänner. Produkter med hög kvalitet

Kunde du tänka dig. Extra inkomst. Arbeta deltid eller heltid. Mer tid tillsammans med familj och vänner. Produkter med hög kvalitet Business Overview Kunde du tänka dig Extra inkomst Arbeta deltid eller heltid Mer tid tillsammans med familj och vänner Produkter med hög kvalitet Arbeta i team tillsammans med positiva, energiska människor

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Skicklighets / kunskaps-spel Royalty handel - Global Business

Skicklighets / kunskaps-spel Royalty handel - Global Business Skicklighets / kunskaps-spel Royalty handel - Global Business www.playtrade777.com Version 1.0 ÄR DU INTRESSERAD AV: ATT DELTA I EN HELT NY AFFÄRSMÖJLIGHET 1 Pengar, Spänning & Spel? 2 Ett bättre liv?

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

FEST I CANCUN FÖR VERDIS

FEST I CANCUN FÖR VERDIS EUROPA FEST I CANCUN FÖR VERDIS Följ med oss till Cancun i Mexiko på en tillställning utan dess like: avtackningsfesten för vår kära grundare Verdis Norton som nu går i pension. Det här är ett unikt tillfälle

Läs mer

AFFÄRSPRESENTATION Manus

AFFÄRSPRESENTATION Manus AFFÄRSPRESENTATION 2016 Manus 1. Bild att ha på när folk kommer in. Manus: Hej och välkomna till denna Affärspresentation! Jag heter NN och jag är Forever Business Owner. Det innebär, enkelt uttryckt,

Läs mer

HJÄLP ANDRA BLI BELÖNAD SKAPA EN INKOMST

HJÄLP ANDRA BLI BELÖNAD SKAPA EN INKOMST Share Dela med dig 1 att dela med sig ÄR NATURLIGT När du har upplevt någonting som har gjort en skillnad i ditt eget liv, är det naturligt att du också vill dela med dig av detta till dem som du bryr

Läs mer

Nätverkande med lika villkor för alla!

Nätverkande med lika villkor för alla! Nätverkande med lika villkor för alla! exerglobal Företaget exerglobal Familjen exerglobal Mining exerglobal Investeringar exerglobal! har en av de bästa kompensationsplanerna på marknaden! Viridi Coin

Läs mer

Som ledare har vi den stora förmånen att påverka människor. Frågan är hur du vill påverka, på ett bra eller ett dåligt sätt?

Som ledare har vi den stora förmånen att påverka människor. Frågan är hur du vill påverka, på ett bra eller ett dåligt sätt? Som ledare har vi den stora förmånen att påverka människor. Frågan är hur du vill påverka, på ett bra eller ett dåligt sätt? Harry M. Jansen Kraemer, som är professor i ledarskap och strategi vid Northwestern

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Lifeplus en värld full av möjligheter

Lifeplus en värld full av möjligheter Lifeplus en värld full av möjligheter Jag kan beskriva Lifeplus med ett ord... möjlighet. Möjlighet för var och en att leva en hälsosam livsstil och att vara lyckliga med vad de gör varje dag. Bob Lemon

Läs mer

DESIGN YOUR OWN FUTURE

DESIGN YOUR OWN FUTURE FIRST LOOK + FAST START EQOLOGY: Norsk utmanare DIRECTOR 60 + Bygg en extra inkomst på 60 dagar FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG, INNOVATIVA PRODUKTER, PERFEKT TIMING DESIGN YOUR OWN FUTURE Produkter 8 10 Som kund

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

LYCONET COMPENSATION PLAN

LYCONET COMPENSATION PLAN YOUR SHOPPING NETWORK LYCONET COMPENSATION PLAN Bilaga 1 till Lyconet-avtal för oberoende Lyconet Marketers Ansvarig ägare och utgivare Lyconet International AG Orbi Tower Thomas-Klestil-Platz 13 1030

Läs mer

FIRST LOOK. 1 It s in our nature

FIRST LOOK. 1 It s in our nature FIRST LOOK 1 It s in our nature I EQOLOGY KAN DU ANTINGEN BLI KUND ELLER BUSINESSPARTNER KUND: Unika produkter Gratis kundmagasin Bra erbjudande BUSINESSPARTNER: Din egen chef Arbeta i team Personlig utveckling

Läs mer

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor EMEA Team Up Success Trip 2016 Regler och villkor Godkännande av Regler och villkor Du godkänner och accepterar att följa dessa Regler och villkor när du kvalificerar dig till 2016 års EMEA "Team Up" Success

Läs mer

MANNAFEST. De poäng som anges ovan är för varje aktivitet. Vill du göra anspråk på båda krävs sålunda att det totala antalet poäng är 1 300.

MANNAFEST. De poäng som anges ovan är för varje aktivitet. Vill du göra anspråk på båda krävs sålunda att det totala antalet poäng är 1 300. e MANNAFEST e Viktiga datum Incitamentsperioden: VP12 2013 VP2 (26 oktober 2013 14 februari ) Sista datum för inlämning av tracker: 28 februari Vistelsedatum Ankomst onsdag 30 april avresa söndag 4 maj,

Läs mer

CRASH COURSE I SCARF-MODELLEN FÖR DIG SOM LEDARE

CRASH COURSE I SCARF-MODELLEN FÖR DIG SOM LEDARE CRASH COURSE I SCARF-MODELLEN FÖR DIG SOM LEDARE YESbox Talent www.yesboxtalent.se info@yesboxtalent.se Vad används SCARF modellen till? SCARF modellen är ett tankeverktyg som gör dig medveten om de faktorer

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

I EQOLOGY KUND: BUSINESSPARTNER: kan du antingen bli kund eller businesspartner

I EQOLOGY KUND: BUSINESSPARTNER: kan du antingen bli kund eller businesspartner I EQOLOGY kan du antingen bli kund eller businesspartner KUND: Unika produkter Gratis kundmagasin Bra erbjudande BUSINESSPARTNER: Din egen chef Arbeta i team Personlig utveckling Obegränsad inkomstpotential

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Följ med på vår. framtidsresa!

Följ med på vår. framtidsresa! Följ med på vår framtidsresa! Detta är Halmstad Hockey! Ishockey är väldigt mycket för väldigt många. Framförallt är det något väldigt kul! Ishockey består av lek, träning och tävling. Den ger oss fysisk,

Läs mer

100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser ger medlemmar och klubbar möjlighet att delta i firandet och hjälpa till att stärka vår organisation

100-årsjubileets program för medlemsutmärkelser ger medlemmar och klubbar möjlighet att delta i firandet och hjälpa till att stärka vår organisation Det är spännande för Lions Clubs International att kunna sprida ett nytt utmärkelseprogram som belönar lionmedlemmar som hjälper vår organisation att växa genom att bjuda in nya medlemmar och bilda nya

Läs mer

Amway Partner Stores. Din onlinemöjlighet från Amway

Amway Partner Stores. Din onlinemöjlighet från Amway Amway Partner Stores Läs igenom den här sidan innan du handlar hos Amivos Partner Stores. Amivos Partner Stores erbjuder dig handelsmöjligheter som är unika för Amivo. Du kan tjäna PV/AV på ännu fler produkter

Läs mer

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint DEN STÖRSTA UTMANINGEN INOM FÖRETAGSLEDNING Ett företag som vill hålla sig i framkanten måste effektivt planera och följa sin strategi.

Läs mer

Växa genom export? Vi tar dig från idé till succé! TEAM MID SWEDEN

Växa genom export? Vi tar dig från idé till succé! TEAM MID SWEDEN Växa genom export? Vi tar dig från idé till succé! TEAM MID SWEDEN Har du viljan att växa och är nyfiken på export? Då kan vi öppna dörrar åt dig ut på en global marknad. Affärer utanför landets gränser

Läs mer

IF Försäkring. Insourcing Service Desk

IF Försäkring. Insourcing Service Desk IF Försäkring Insourcing Service Desk AGENDA Introduktion till If Projektet Insourca Service Desk Resultatet Egna reflektioner Framtiden Frågor OM IF If försäkrar det som är värdefullt i livet: människor,

Läs mer

Varför bli egenföretagare?

Varför bli egenföretagare? STRATEGIÖVE RSIKT Varför bli egenföretagare? 1. Du bestämmer själv över din tid 2. Du blir din egen chef 3. Du slipper glastaket 4. Du kan utveckla din fulla potential 5. Du får stor personlig frihet 6.

Läs mer

Xmentor - för potentiella partners

Xmentor - för potentiella partners Xmentor - för potentiella partners Xmentor AB - www.xmentor.se - Östra Torggatan 2C - 652 24 Karlstad OM XMENTOR Den höga förändringstakten i dagens organisationer liksom den ofta kritiska tillgången på

Läs mer

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis.

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis. Utökade allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar som nyttjar de utökade medlemsförmånerna (Tillägg till allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar) Version: april 2012 Inledning Lyoness Europe AG

Läs mer

Fagerhult Group CODE OF CONDUCT

Fagerhult Group CODE OF CONDUCT Fagerhult Group CODE OF CONDUCT Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Vår mission är att hjälpa människor och företag att blomstra samt möjliggöra för kunder och partners att förverkliga sina idéer.

Vår mission är att hjälpa människor och företag att blomstra samt möjliggöra för kunder och partners att förverkliga sina idéer. Att jobba hos oss Vår mission är att hjälpa människor och företag att blomstra samt möjliggöra för kunder och partners att förverkliga sina idéer. Hur vi lever vårt varumärke Simple, Personal and Fair

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Ofta ställda frågor. 1. Vem säljer produkterna?

Ofta ställda frågor. 1. Vem säljer produkterna? Ofta ställda frågor 1. Vem säljer produkterna? Här inträffar de flesta missförstånden inom nätverksmarknadsföring, vilket är förståeligt, då det är den svåraste delen att förstå. Men om det förklaras och

Läs mer

Sponsorarbetet i klubben

Sponsorarbetet i klubben Sponsorarbetet i klubben Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång sponsorarbete i klubben. v2.indd1 1 2009-02-05 14:16:24 Sponsorarbetet i klubben Det är nog de flesta klubbars mål att hitta

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2008-2010 för Svensk Bowling Innehåll s. 03 Ny vision Vad betyder visionen? s. 04 Målen 2008-2010 s. 05 Verksamhetsinriktning 2008-2010 s. 06 VI 1; Sporten s. 07 VI 2; Rekrytering

Läs mer

LYCONET COMPENSATION PLAN (KOMPENSATIONSPLAN)

LYCONET COMPENSATION PLAN (KOMPENSATIONSPLAN) YOUR SHOPPING NETWORK LYCONET COMPENSATION PLAN (KOMPENSATIONLAN) (LYCONETS KOMPENSATIONLAN) Bilaga 1 till Lyconet-avtal för oberoende Lyconet Marketers Ansvarig ägare och utgivare Lyoness Europe AG Bahnhofstrasse

Läs mer

Coachning som ett HR-verktyg Miniguide

Coachning som ett HR-verktyg Miniguide Coachning som ett HR-verktyg Miniguide Varför coachning? Enkelt. Det hjälper din personal att växa, gör dina kollegor gladare och har en enormt positiv inverkan på din organisations prestation genom bättre

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Feedback till vardags Din guide till utvecklingssamtal med flyt

Feedback till vardags Din guide till utvecklingssamtal med flyt Feedback till vardags Din guide till utvecklingssamtal med flyt Innehållsförteckning 1. 2.. 4. 5. INLEDNING Bli expert på utvecklingssamtal BYGG MOTIVATION och engagera med utvecklingssamtal GRUNDPELARNA

Läs mer

Välkommen till framtiden!

Välkommen till framtiden! 2012 Bonus Program 2.0 PartyLite Oy Självstyrelsegränden 6 FI-02600 Esbo Finland Tel: 08 400 44 101 Fax: 08 400 499 85 www.partylite.se Vi skapar stämning som berikar ditt liv! Du hittar oss även på Facebook:

Läs mer

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun.

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. FÖRETAGSJUNTAN ULFSBY GÅRD 28.2.2009 Hej! Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. Kyrkogårdsö är en liten ö med tre gårdar, nu finns det två bosatta familjer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED Sida 1 av 12 INTRODUKTION Syftet med detta dokument är att beskriva processen för hur

Läs mer