Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?"

Transkript

1 Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group plc till ett rabatterat pris. Sharesave (SAYE)

2 Hur fungerar Sharesave? Sharesave innefattar två delar insättningar och aktier. Insättningar Du sätter in ett bestämt belopp av din nettolön under en treårsperiod. Vid slutet av perioden erhåller du ränta på dina besparingar där detta är tillämpligt. Du kan välja vilket belopp du vill sätta in varje månad lägsta respektive högsta belopp i din valuta motsvarar 5 pund respektive 250 pund, multiplicera din lokala valuta med kursen för 1 pund. Alla de befintliga Sharesave-andelar (SAYE) du har räknas in i maxbeloppet på 250 pund. Det belopp du har valt att sätta in kommer att dras av automatiskt från din nettolön varje månad och sättas in på ett bankkonto. Mer information om din bank finns i det bifogade informationsbladet. Säsongsanställd personal bjuds in att delta under förutsättning att de varit anställda under minst sex månader, men särskilda villkor finns för hur insättningar ska göras under de månader när ingen lön erhålls. Aktier Vid slutet av treårsperioden har du möjlighet att köpa ordinarie aktier i Thomas Cook Group plc. Det pris du betalar för varje aktie (benämnt som optionskurs ) bestäms innan du börjar spara. Optionskursen baseras på det aktuella marknadspriset för aktier i Thomas Cook Group plc minus en rabatt på 10 %. Din lokala koordinator kommer att meddela dig om optionskursen som även kommer att finnas på från och med den 25 maj Viktiga datum Optionskursen fastställs 24 maj 2010 Inbjudan skickas till medarbetare 25 maj 2010 Erbjudandet gäller till 14 juni 2010 Utdelningsdatum för aktierna 22 juni 2010 Första löneavdraget görs juli 2010 Sparavtalet startar 1 augusti 2010 Möjlighet att köpa aktier 1 augusti 2013 Var kan jag ta reda på mer? Detaljerna för Sharesave finns online på: Kontaktuppgifter finns i avsnittet Var kan jag få hjälp? i den här broschyren. Aktieprogrammet Sharesaves förvaltare Equiniti hanterar all administration för Thomas Cook Group plc International SAYE-program (Programmet) även kallat Sharesave. Thomas Cook Group plc:s styrelse beslutar varje år huruvida ytterligare Sharesave-aktier ska erbjudas, men det finns ingen garanti att Programmet kommer att drivas varje år. 1

3 Du har möjlighet att köpa aktier i Thomas Cook Group plc Du kan välja att antingen behålla eller sälja dina aktier. Om du väljer att sälja dina aktier, strävar vi efter att vägleda dig i hur du gör detta. Om du väljer att behålla aktierna, kommer du att få kontant utdelning (betalas vanligtvis ut två gånger om året) på varje aktie du har och du kan rösta på förslag vid aktieägarnas möten. Genom att äga aktier i Thomas Cook Group plc har du möjlighet att tjäna på den framgång du bidrar till. Observera att aktiernas värde kan gå ner likaväl som upp. 2

4 Delta i Sharesave Behörighet Alla medarbetare som har varit anställda i ett av de koncernföretag som deltar i programmet och som har varit anställda i minst sex månader vid utdelningsdatumet är behöriga att delta i Programmet. (Särskilda villkor finns för säsongsanställd personal). Ansökningsprocess Bestäm hur mycket du vill sätta in. Välj ett belopp i din lokala valuta som motsvarar lägst 5 pund och högst 250 pund. Det högsta belopp du kan sätta in varje månad är 250 pund och därför kommer alla befintliga Sharesave-andelar (SAYE) du har att räknas in i maxbeloppet på 250 pund. För att ansöka online, besök ELLER, ansök på papper: Fyll i den bifogade ansökningsblanketten. Skicka ansökningsblanketten till din lokala koordinator så att den ankommer senast kl den 14 juni Behåll denna broschyr för framtida referens. Vilka fördelar finns det med Sharesave? Ta del av våra framgångar Nu har du möjlighet att bli aktieägare genom att köpa aktier i Thomas Cook Group plc. 10 % rabatt Du köper aktierna till ett bestämt pris ( optionskurs ), vilket ligger 10 % lägre än marknadspriset för aktier i Thomas Cook Group plc den 24 maj Tillkommande ränta Ränta betalas ut på ditt sparkapital (beloppet beror på aktuella räntesatser vid tillfället). Enkelt att spara Din insättning kommer att dras av automatiskt från din nettolön varje månad. Om du lämnar koncernen Om du lämnar koncernen på grund av arbetsbrist, skada, arbetsoförmåga eller dödsfall, finns särskilda villkor som gör det möjligt för dig/dina förmånstagare att använda din optionsrätt. Säkert Du binder dig inte till att köpa aktier i Thomas Cook Group plc vid slutet av treårsperioden. Du har möjlighet att köpa aktier med en del eller hela ditt sparkapital, till det pris som fastställdes när din sparperiod började, eller använda ditt sparkapital och ränta på vilket sätt du vill. 3

5 För mer information Thomas Cook Group plc ordinarie aktier är noterade på Londonbörsen, London Stock Exchange. Aktiekursen hittar du på 4

6 Frågor och svar Hur många aktier kan jag köpa? Detta beror på hur mycket du har satt in, optionskursen och valutakursen för brittiska pund vid utdelningsdatumet. Det högsta antalet aktier du har optionsrätt på kommer att beräknas och meddelas dig (se nedan). Om ditt sparkapital med ränta vid slutet av treårsperioden inte är tillräckligt för att betala det högsta antalet aktier som är disponibla för dig, kan du till följd av valutasvängningar fylla på eller betala mellanskillnaden för att köpa de aktier du är berättigad till enligt din optionsrätt. Om ditt sparkapital plus ränta vid slutet av sparperioden är mer än du behöver för att köpa det högsta antalet aktier, kommer du inte att kunna köpa ytterligare aktier utan ett eventuellt överskott kommer betalas tillbaka till dig i kontanter. Vad får jag efter att jag har gått med i Sharesave? Du får en skriftlig bekräftelse (i form av ett aktiebrev) på det högsta antalet aktier du kommer ha möjlighet att köpa när din sparperiod är över, samt på optionskursen per aktie. Vilken ränta får jag? I det bifogade informationsbladet finns mer information om vilken ränta du får av din sparbank. Kan jag ändra storleken på min insättning under sparperioden? Nej. När du väl har bestämt belopp och sparperiod kan du inte öka eller minska din månatliga insättning. Vad händer om jag missar en insättning? Om du vanligtvis får månadslön under hela året och du missar en inbetalning, kommer datumet för när du kan använda din optionsrätt att skjutas fram med en månad för varje månadsinsättning som du missat. Om du missar fler än sex månadsinsättningar kommer ditt sparavtal att avbrytas och ditt sparkapital plus eventuell ränta att betalas tillbaka till dig. Du går då även miste om optionsrätten. Jag är säsongsanställd och får därför inte månadslön under årets alla tolv månader. Vad händer under de månader jag inte får lön? Särskilda villkor finns och du kan välja mellan alternativ 1, 2 eller 3 nedan: 1. Du kan göra uppehåll i ditt sparande under de månader du inte får lön. Du går inte miste om optionsrätten (även om du missar fler än sex månadsinsättningar under den treåriga sparperioden). Du kan använda din optionsrätt i slutet av den treåriga sparperioden, men antalet aktier du kan använda din optionsrätt på kommer att minska eftersom din sammanlagda insättning plus ränta eventuellt inte kommer att vara tillräcklig för att köpa det högsta antalet aktier som du ursprungligen beviljades; ELLER 2. Du kan göra uppehåll i ditt sparande under de månader du inte får lön och sedan fylla på insättningarna i slutet av den treåriga sparperioden för att kunna köpa det högsta antalet aktier din optionsrätt tillåter; ELLER 3. Du kan ordna med särskilda villkor genom din lokala Thomas Cook-koordinator för att fortsätta sätta in pengar under de månader du inte får lön. Du kan sedan använda optionsrätten som vanligt i slutet av sparperioden. Kontakta din lokala koordinator för mer information om hur man ordnar med denna typ av sparavtal. Vad händer om ansökan görs för fler aktier än vad som finns tillgängliga? I så fall förbehåller sig Thomas Cook Group plc rätten att justera antalet optioner över ett färre antal aktier och minska insättningsbeloppet utifrån det. Du kommer i så fall att få ett meddelande om detta vid utdelningstidpunkten. Vad händer i slutet av den treåriga sparperioden? Du har två möjligheter: 1. Du kan köpa aktier till optionskursen med en del av eller hela ditt sparkapital enligt ditt avtal. I slutet av de tre åren kommer dina besparingar att växlas till brittiska pund för att du ska kunna köpa aktier i Thomas Cook Group plc, upp till det högsta antal aktier som du har rätt till. Detta kallas för att utöva sin optionsrätt. Du har rätt att behålla eller sälja vissa eller alla dina aktier som du vill. 2. Du kan helt enkelt ta pengarna från ditt sparavtal med ränta och använda summan som du vill. När kan jag utöva min optionsrätt? Du har sex månader från det att den treåriga sparperioden avslutats på dig att utöva din optionsrätt. Mot slutet av sparperioden kommer du få dokumentation som förklarar processen. Det kan även vara möjligt för dig att utöva din optionsrätt under vissa omständigheter som t.ex. om du avslutar din anställning inom koncernen på grund av skada, arbetsoförmåga, arbetsbrist eller dödsfall. För mer information, se avsnittet Förändrade förhållanden. Vad händer om aktiekursen går ner? Som bekant kan värdet på aktier gå ner likaväl som upp. Med Sharesave är du inte tvingad att utöva din optionsrätt i slutet av treårsperioden. Om aktiekursen för aktier i Thomas Cook Group plc i slutet av sparperioden står lägre än optionskursen, kan du välja att ta ut dina besparingar med ränta för att använda efter eget behag. Hur beskattas det? I det bifogade informationsbladet finns det mer information om vilken skatt som är förenad med Sharesave-programmet. 5

7 Förändrade förhållanden Om du är säsongsanställd och tar ett uppehåll i din betalda anställning Om du slutar av följande anledningar: arbetsoförmåga skada arbetsbrist Om du är föräldraledig eller oförmögen att spara under några månader Om det sker förändringar i företagsledningen eller i det dotterbolag där du är anställd Om du avlider Om du meddelar din arbetsgivare att du har för avsikt att komma tillbaka till en betald anställning inom koncernen och gör så inom sex månader går du inte miste om din optionsrätt. (Se avsnittet Frågor och svar för mer information om vad du kan göra med dina besparingar.) Om du inte återgår till din anställning inom sex månader går du miste om din rätt att köpa aktier i Thomas Cook Group plc. Du kan emellertid ta ut dina besparingar plus ränta (om tillämpligt). Kan du antingen: Utöva din optionsrätt inom sex månader från det att du slutat och köpa aktier för en del av eller alla de pengar du redan sparat; eller Ta ut dina besparingar omgående men gå miste om optionsrätten att köpa aktier i Thomas Cook Group plc. Om din löneutbetalning avbryts kan du antingen ingå avtal med särskilda villkor för att göra egna insättningar eller skjuta upp dina insättningar i upp till sex månader. Om du missar mer än sex månaders insättningar går du miste om rätten att köpa aktier. Om företaget eller något av dess dotterbolag tas över, omstruktureras eller omorganiseras kan det finnas möjlighet för dig att utöva din optionsrätt. Företaget kommer emellertid meddela dig om din ställning. Dina besparingar är dina egna och helt separata från Företagets finanser. Din sparplan kommer då att avbrytas automatiskt. Din personliga representant eller motsvarande i din jurisdiktion kan antingen: Inom tolv månader från dödsfallet (eller tolv månader från slutdatum för den treåriga sparperioden om dödsfallet inträffar tidigare) utöva din optionsrätt och köpa aktier med en del av eller hela ditt sparkapital; eller Ta ut dina besparingar plus ränta (om tillämpligt). Om du inte vill fortsätta att spara Om du frivilligt lämnar Företaget Du kan ta ut dina besparingar plus eventuell ränta (om tillämpligt) när du vill men då går du miste om optionsrätten. Du måste informera löneavdelningen att du vill avbryta ditt sparavtal. Om du säger upp dig och lämnar koncernen går du miste om optionsrätten och du måsta ta ut dina besparingar plus eventuell ränta (om tillämpligt). 6

8 Var kan jag få hjälp? Telefon: För allmänna frågor har Equiniti en engelskspråkig kundtjänst på telefon Telefontid är måndag till fredag kl (lokal tid i Storbritannien). Om du har mer specifika frågor kan du kontakta din lokala koordinator. Mer information finns i det bifogade informationsbladet. Online: Information finns även på internet, på címen. Korrespondens: Ska skickas till din lokala koordinator. Du hittar kontaktuppgifter i informationsbladet. Tilldelningen erbjuds dig av Thomas Cook Group plc ( Thomas Cook ) i enlighet med villkoren för det internationella SAYE-programmet som sammanfattats i denna broschyr. Mer information om Thomas Cook finns på www. thomascookgroup.com. Du erbjuds tilldelning enligt det internationella SAYE-programmet som ett ytterligare incitament för att uppmuntra dig till att äga aktier och för att öka ditt intresse i Thomas Cooks framgångar. Antalet aktier i Thomas Cook som erbjuds enligt det internationella SAYE-programmet kommer inte att överskrida 10 % av Företagets emitterade aktiekapital på aktier per den 30 april Villkoren för Sharesave-programmet finns på Villkoren är juridiskt bindande och för i händelse av en konflikt mellan villkoren och denna broschyr gäller villkoren. För andra språkversioner än den engelska av dessa dokument gäller att den engelska versionen ska råda över översättningen om det skulle finnas någon diskrepans dem emellan. SWEDISH

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid Inledning Vision för en ljus framtid Om Du tar Dig lite tid att fundera över Din framtid, vad ser Du då? Ett bekvämt och angenämt liv som pensionär, att Dina barn kan få den bästa utbildning som kan köpas

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Hypotekspension Så här fungerar det

Hypotekspension Så här fungerar det Hypotekspension Så här fungerar det Det här är Hypotekspension Hypotekspension är det livstidstrygga alternativet för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat värde i din bostad

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Vanliga frågor och svar om ADR

Vanliga frågor och svar om ADR Vanliga frågor och svar om ADR Allmänt 1. F) Vad är ADR och varför ska jag delta? S) ADR står för Automatic Delivery Rewards och är ett program där en distributör eller kund kan få månatlig produktförsändelser

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer