Version: april De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis."

Transkript

1 Utökade allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar som nyttjar de utökade medlemsförmånerna (Tillägg till allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar) Version: april 2012 Inledning Lyoness Europe AG med säte vid Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, och registrerat med nummer CH i handelsregistret i kantonen St. Gallen, bedriver med koncernbolag en internationell inköpsgemenskap som gör det möjligt för deltagarna (i fortsättningen kallade medlemmar ) att genom köp av varor och tjänster hos Lyoness lojalitetsföretag (i fortsättningen kallade lojalitetsföretag ) erhålla förmåner (i fortsättningen kallat Lyoness lojalitetsprogram ). Medlemmarnas avtalspart är även för de utökade medlemsförmånerna Lyoness Europe AG (i fortsättningen kallat Lyoness ). Mellan medlemmen och Lyoness finns redan en avtalsrelation på grund av medlemmens registrering i Lyoness lojalitetsprogram och enligt de tillämpliga allmänna affärsvillkoren, version april 2012 (i fortsättningen kallade allmänna villkor ). I enlighet med det gällande avtalet erhåller medlemmen Cashback-förmåner och vänskapsbonus inom ramen för Lyoness lojalitetsprogram. När medlemmen accepterar dessa utökade allmänna affärsvillkor (i fortsättningen kallade utökade villkor ) kan han/hon nyttja de nedan beskrivna utökade medlemsförmånerna. Lyoness företräds i Sverige av Lyoness Sweden AB, Wenner-Gren Center vån. 5, Sveavägen 166, Stockholm (i fortsättningen kallat Lyoness Sweden ). 1) Avtalsföremål, parter 1.1. Medlemmen har rätt att under sitt medlemskap nyttja de utökade medlemsförmånerna i Lyoness lojalitetsprogram i enlighet med dessa utökade villkor De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis. 2) Avtalsunderlag 2.1. När medlemmen har accepterat dessa utökade villkor har han/hon rätt att nyttja de utökade medlemsförmånerna. Förutsättningen för detta är att registreringen som medlem i Lyoness lojalitetsprogram enligt de allmänna villkoren upprätthålls De begrepp som definieras i de allmänna villkoren gäller även inom ramen för dessa utökade villkor. 3) Rättsligt förhållande 3.1. Punkt 3 i de allmänna villkoren är tillämplig fullt ut Medlemmen har, när dessa utökade villkor har accepterats, rätt till de häri närmare beskrivna utökade medlemsförmånerna i Lyoness lojalitetsprogram, om förutsättningarna i varje enskilt fall uppfylls. Medlemmen är varken berättigad till någon ersättning därutöver eller kostnadsersättning i någon form för sin verksamhet. 4) Lyoness lojalitetsprogram 4.1. Medlemmen erhåller de utökade medlemsförmåner som regleras i dessa utökade villkor utöver de övriga förmånerna i Lyoness lojalitetsprogram (Cashback, lojalitetsförmån och vänskapsbonus). De utökade medlemsförmånerna innehåller följande utökade förmåner som beskrivs närmare i punkt 7 nedan: lojalitetspremie, lojalitetskontanter, lojalitetskrediter, Re-Cash, partnerpremie, bonusenhet, kostnadsfria tilläggsenheter genom ombokning av enheter, volympremie och volymbonus Vid beräkning av lojalitetsförmånerna registreras tillgodohavanden på medlemmens personliga lojalitetskonto i enlighet med dessa utökade villkor. Tillgodohavanden uppkommer genom medlemmens egna inköp och inbetalningar av handpenning på presentkort, samt genom inköp gjorda av direkt och indirekt rekommenderade medlemmar enligt punkt 4.4 nedan. Värdet av tillgodohavandet beräknas med hjälp av storleken på inköpet resp. handpenningen på presentkortet och den procentuella förmånen som gäller för det lojalitetsföretag där inköpet har gjorts eller där handpenningen på presentkortet har lagts. Om en medlem exempelvis gör ett inköp på kr hos ett lojalitetsföretag som har en procentuell förmån på 5 % uppkommer ett tillgodohavande på 250 kr. Tillgodohavandet omvandlas efter medlemmens önskemål till bokningsenheter om 475 kr, kr, kr, kr eller kr (i fortsättningen kallade enheter ) enligt punkt 6.1. Enheterna bokas på medlemmens personliga lojalitetskonto enligt punkt 6 nedan. Tillgodohavandet och enheter på lojalitetskontot är endast till för att uppnå lojalitetsförmåner och blir inte utbetalda Den procentuella förmånen beror på de villkor som har avtalats mellan Lyoness och respektive lojalitetsföretag och varierar därför beroende på lojalitetsföretag, bransch och land. För att få fram tillgodohavandet multipliceras beloppet på inköpet eller handpenningen med den procentuella förmånen. Den aktuella procentuella förmånen meddelas av Lyoness enligt punkt 4.2 och 7.6 i de allmänna villkoren Vidare får medlemmen även tillgodoräkna de enheter som bokas hos de medlemmar som medlemmen har rekommenderat, direkt eller indirekt (i fortsättningen kallat Lifeline ). Detta innebär att de enheter som tillgodoräknas för medlemmen även tillgodoräknas medlemmens direkta och indirekta rekommendationsgivare ( Upline ) på samma sätt, för att de ska uppnå lojalitetsförmåner. Lojalitetsförmåner för de medlemmar som direkt och indirekt har rekommenderats av medlemmen (rekommendationsgivaren) placeras ut i rekommendationsgivarens Lifeline i det så kallade binära systemet, det vill säga i en trädstruktur där det finns en övre och en nedre gren. Lojalitetsförmåner för de medlemmar som har rekommenderats direkt av rekommendationsgivaren placeras i direkt linje i det binära systemet, omväxlande i den övre och nedre grenen, såvida rekommendationsgivaren inte väljer något annat. På samma sätt placeras de andra medlemmar som de direkt rekommenderade medlemmarna i sin tur rekommenderar (indirekta) bakom rekommendationsgivaren. På detta sätt kan de enheter som uppkommer i rekommendationsgivarens Lifeline alltid läggas in i antingen övre eller nedre delen av det binära systemet Nedanstående tabell ger en överblick över alla de medlemsförmåner som en medlem erhåller för ett inköp som gjorts inom Lyoness lojalitetsprogram. Cashback och förmåner tillkommer den medlem som har gjort inköpet, medan vänskapsbonusen kommer den direkta och indirekta rekommendationsgivaren tillgodo. Lyoness lojalitetsprogram* Cashback Utbetalningsvärde: upp till 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% + lojalitetsförmån Procentuellt bokningsvärde: upp till 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% X% Baserat på lojalitetsförmåner bildas enheter och utifrån dessa beräknas lojalitetspremie, lojalitetskrediter, lojalitetskontanter, partnerpremie, bonusenhet, ombokning, volympremie och volymbonus enligt punkt 7. = medlemsförmån (personlig) 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% X% + vänskapsbonus direkt upp till 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% + vänskapsbonus indirekt upp till 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% = medlemsförmån (totalt) 3% 4% 5% 6 % 7 % 8 % 9 % 10% 11% X% * Alla procentsatser avser värdet av de inköp som en medlem har gjort inom Lyoness lojalitetsprogram eller av den handpenning som erlagts för bindande beställningar av presentkort. 5) Handpenning för presentkort och premiummedlemskap 5.1. Förutom att handla inom Lyoness lojalitetsprogram kan medlemmen generera lojalitetsförmåner genom att han/hon gör en bindande beställning av presentkort/originalvärdecheckar och betalar i form av handpenning. I detta fall registreras handpenningen till medlemmens lojalitetskonto med samma belopp som vid ett inköp enligt punkt 4.2. ovan. Handpenningen genererar dock ingen Cashback-förmån eller vänskapsbonus.

2 5.2. Medlemmen kan göra bindande beställningar av presentkort/originalvärdecheckar och betala i form av handpenning. Handpenningen ska uppgå till minst den totala procentuella medlemsförmånen hos det lojalitetsföretag som medlemmen har valt. Medlemmen har inte rätt till återbetalning av handpenningen på annat sätt än vad som anges i de allmänna villkoren eller de utökade villkoren Inbetalda handpenningar för beställda presentkort/originalvärdecheckar förfaller inte. Valt lojalitetsföretag kan när som helst bytas fram till dess att de beställda presentkorten/originalvärdecheckarna har blivit fullt betalda. Detta kan dock medföra en ändring av medlemsförmånerna, då dessa varierar beroende på lojalitetsföretag, jfr punkt 4.3 i de kompletterande allmänna villkoren Medlemmen kan bli premium-medlem om någon av följande förutsättningar är uppfyllda: a) Fullständigt betalda (och registrerade) inköp genom Cashback Card, presentkort och/eller köp i en onlinebutik uppgående till kr inom en 12-månadersperiod. b) Belopp som fattas innan det totala beloppet om kr enligt punkt 5.4 a) uppnås kan erläggas genom inbetalda (och registrerade) beställningar av presentkort/originalvärdecheckar i form av handpenning/delbetalning. Handpenningsbeloppet ska då multipliceras med 10 (en handpenning om exempelvis kr motsvarar en inköpssumma om kr). c) Erlagda (och registrerade) handpenningar för presentkort/originalvärdecheckar uppgående till kr (premium-inbetalning) Betalning av handpenning på presentkort får göras upp till kr, om medlemmen i samband med handpenningen beställer presentkort (full betalning) till ett värde av minst kr. Betalning av handpenning på kr får endast göras om medlemmen i samband med handpenningen beställer presentkort (full betalning) till ett värde av minst kr. Om en medlem redan har erlagt handpenning på kr, kan ytterligare handpenningar endast erläggas om medlemmen har gjort egna inköp som överstiger handpenningsbeloppet. Begränsningarna enligt denna punkt 5.5 gäller inte för medlemmar som nyttjar Lyoness lojalitetsprogram som näringsidkare Premiummedlemmar får ytterligare service i Lyoness lojalitetsprogram (Cashback Card Gold, Cashback Magazine etc.). 6) Bokningskategorier, bokningsenheter, registrering 6.1. Förmånerna enligt punkt 4.2 (även kallat bokningsvärde) tillgodoräknas medlemmens personliga lojalitetskonto. Med de ackumulerade bokningsvärdena kan medlemmen generera enheter i olika bokningskategorier (BK) enligt följande: Enhet/bokningsvärde (i kr) Bokningskategori I II III IV V Bokningsvärde Enhet När det bokningsvärde som krävs i aktuell bokningskategori har uppnåtts, bokas en enhet i aktuell bokningskategori från medlemmens lojalitetskonto Bokningen av enheten görs enligt det ovan i punkt 4.4. beskrivna binära bokningsprogrammet, d.v.s. för att få utökade medlemsförmåner enligt punkt 7 måste båda grenar (över/under) fyllas med respektive antal enheter: 35/35 i bokningskategori I, 30/30 i bokningskategori II och 25/25 i bokningskategori III - V. Enheter från egna inköp kan medlemmen valfritt fördela på den övre eller nedre delen av det binära bokningssystemet enligt punkt 4.2. Enheter från medlemmens Lifeline. bokas alltid i den gren vilken den rekommenderade medlemmen befinner sig, enligt punkt Placering av enheterna som uppkommit av de samlade bokningsvärdena görs varje vecka. Om medlemmen inte gör något annat val på online-office, omvandlas förmånerna till enheter i BK I. Efter den veckovisa avräkningen av de utökade medlemsförmånerna kan bokade enheter inte längre ändras. 7) Utökade medlemsförmåner 7.1. Inom ramen för Lyoness lojalitetsprogram kan medlemmen erhålla de utökade medlemsförmåner som beskrivs här i punkt 7 förutsatt att medlemmen uppfyller de nämnda kraven. Beräkningen av samtliga utökade medlemsförmåner görs varje vecka med beaktande av alla relevanta bokade enheter Lojalitetspremie: Medlemmen erhåller lojalitetspremie för bokade enheter förutsatt att medlemmen har minst fyra direkt rekommenderade medlemmar med minst en bokad enhet var i bokningskategori I (så kallad kvalificering). Så fort tillräckligt många enheter har bokats (se nedanstående tabell) i medlemmens personliga bokningsprogram, erhåller han/hon lojalitetspremier enligt nedanstående tabell: Lojalitetspremie per bokningskategori (i kr) BK I BK II BK III BK IV BK V Lojalitetspremier betalas ut till medlemmen enligt punkt 7.4 i de allmänna villkoren Lojalitetskontanter: För enheter som bokas bakom en första enhet och som genererats av medlemmens egna inköp (inte genom handpenning på presentkortsbeställning) erhåller medlemmen förutom lojalitetspremien även lojalitetskontanter. Så snart det föreskrivna antalet enheter har bokats i medlemmens personliga lojalitetsprogram (se nedanstående tabell), erhåller medlemmen lojalitetskontanter enligt nedanstående tabell: Lojalitetskontanter per bokningskategori (i kr) BK I BK II BK III BK IV BK V Lojalitetskontanter betalas ut till medlemmen enligt punkt 7.4 i de allmänna villkoren Lojalitetskredit: För enheter som bokas bakom en första enhet och som genererats av medlemmens egna presentkortsbeställningar i form av handpenning (inte på grund av inköp) erhåller medlemmen lojalitetskrediter. Så snart det föreskrivna antalet enheter har bokats i medlemmens personliga lojalitetsprogram (se nedanstående tabell), erhåller medlemmen lojalitetskrediter enligt nedanstående tabell. För lojalitetskrediter krävs inte att medlemmens direkta rekommendationer har bokade enheter.

3 Lojalitetskrediter per bokningskategori (i kr) BK I BK II BK III VK IV BK V Lojalitetskrediter betalas inte ut till medlemmen, utan kan användas till presentkort för inköp hos Lyoness lojalitetsföretag Re-Cash: Medlemmen kan få tillbaka inbetalda handpenningar genom att förmåner från egna inköp (genom användande av presentkort, Cashback Card eller genom onlineköp enligt punkt 4 i de allmänna villkoren) omvandlas till kontanter (Re-Cash). Om medlemmen väljer Re-Cash-funktionen, går förmånerna från medlemmens egna inköp inte in på det personliga lojalitetskontot för beräkning av lojalitetsförmåner, utan betalas ut till medlemmen enligt punkt 7.4 i de allmänna villkoren, dock maximalt upp till beloppet för den inbetalda handpenningen. Medlemmens rätt till handpenning eller tilläggsbetalning enligt punkt 5.4 och 5.5 i de allmänna villkoren påverkas inte Partnerpremie: I enlighet med punkt 7.2 får rekommendationsgivaren en partnerpremie på lojalitetspremier som direkt rekommenderade medlemmar samt deras direkt rekommenderade medlemmar erhåller. Partnerpremien uppgår till 18,75 % av lojalitetspremierna till direkt rekommenderade medlemmar och 6,25 % av lojalitetspremierna till de medlemmar som har rekommenderats av dessa. För andra indirekt rekommenderade medlemmar utgår ingen partnerpremie. Rätten till partnerpremie uppkommer endast om rekommendationsgivaren vid tidpunkten för beräkningen själv är kvalificerad för lojalitetspremier Bonusenheter: Om ett fastställt antal enheter bokas i samma bokningskategori och medlemmen vid tidpunkten för beräkningen är kvalificerad för lojalitetspremier, erhåller medlemmen en kostnadsfri bonusenhet i den aktuella bokningskategorin enligt följande: Bonusenheter per bokningskategori BK I - Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet BK II - Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet BK III - Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet BK IV - Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet BK V - Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet Bokning - Kontinentalt Medlem Nationellt Kontinentalt Bonusenheterna tillgodoräknas medlemmens lojalitetsprogram och genererar lojalitetspremier, ytterligare bonusenheter och enhetsombokningar enligt punkt 7.8 nedan. Bonusenheter genererar dock inte lojalitetskontanter, lojalitetskrediter, volympremier och volymbonus. Bonusenheterna tillgodoräknas alltid medlemmens personliga lojalitetsprogram Enhetsombokning: Så snart medlemmen har uppnått de enheter som enligt nedanstående tabell krävs i varje BK, erhåller han/hon en kostnadsfri dubblett-enhet i närmast högre BK, förutsatt att han/ hon själv är kvalificerad för lojalitetspremier. För denna enhet kan medlemmen erhålla lojalitetspremier, bonusenheter och ytterligare dubblett-enheter. Denna enhet genererar dock inte lojalitetskontanter, lojalitetskrediter, volympremier eller volymbonus. Om det hos någon annan medlem i medlemmens Lifeline uppkommer en sådan dubblett enhet genom enhetsombokning, krediteras även denna enhet medlemmen, se punkt 4.4. Bonusenheter per bokningskategori BK I Enhetsombokning BK II Enhetsombokning BK III Enhetsombokning BK IV Enhetsombokning BK V Bokning Medlem Medlem Medlem Volympremie: För bokade enheter i medlemmens hela inköpsnätverk, d.v.s samtliga direkt eller indirekt rekommenderade medlemmar (Lifeline), erhåller medlemmen volympremier, om han/hon minst har uppnått karriärnivå 1 (se punkt till nedan) och uppnått det för respektive karriärnivå nödvändiga antalet poäng för volympremien under en produktionsmånad enligt punkt En produktionsmånad är ungefär detsamma som en kalendermånad och avviker endast från denna på grund av system- och bokningsskäl. Datum för produktionsmånaderna publiceras inför varje kalenderår (fortsättningsvis kallat produktionsmånad ) på i inloggningsdelen. Grunden för beräkningen av volympremierna utgörs av de bokade enheterna som omräknas till poäng enligt följande:

4 Poäng per bokad enhet Bokningskategori I II III IV V Enhet (i kr) = poäng Karriärnivå: För att uppnå en karriärnivå krävs en kvalificering under en produktionsmånad och en bekräftelse under nästföljande produktionsmånad. För kvalificering och bekräftelse gäller det att under en produktionsmånad uppnå de totalpoäng som krävs för en karriärnivå, med beaktande av 50 % -regeln (se punkt 7.9.3). En bekräftelse av karriärnivå 1 gäller för nästföljande 12 produktionsmånader, från och med karriärnivå 2 gäller bekräftelsen för nästföljande 6 produktionsmånader. Om en medlem blir premiummedlem inom en produktionsmånad, räknas detta som bekräftelse på karriärnivå 1 redan för innevarande produktionsmånad och för den tid som respektive karriärnivå varar. När en medlem för första gången bekräftar en karriärnivå får medlemmen en välkomstpresent Förlängning av karriärnivån: Om karriärnivån återigen bekräftas minst en gång under karriärnivåns giltighetstid, förlängs giltighetstiden automatiskt med ytterligare 12 respektive 6 produktionsmånader. Om karriärnivån inte förlängs, anses närmast underliggande karriärnivå vara bekräftad % -regeln: För kvalificering, bekräftelse eller förlängning av en karriärnivå kan maximalt 50 % av de totala poängen som krävs tas av en direkt rekommenderad medlems och hans/hennes Lifeline (direkt linje). Detta innebär att medlemmen måste ha minst 2 direkta linjer. (Exempel: För karriärnivå 3 behövs 500 totalpoäng. För att nå denna karriärnivå kan maximalt 250 poäng per direkt linje tillgodoräknas) Fulländning av karriärnivån: Om medlemmen, efter bekräftelse av karriärnivå 4-8, har minst 5 direkta linjer med karriärnivåerna enligt nedanstående tabeller bekräftas inom en produktionsmånad, anses medlemmens aktuella karriärnivå vara fulländad. Därmed uppkommer en icke tidsbegränsad rätt till den fulländade karriärnivån. Fulländning av karriärnivån 1 direkt linje i karriärnivå direkt linje i karriärnivå direkt linje i karriärnivå direkt linje i karriärnivå direkt linje i karriärnivå = fulländad karriärnivå Beräkning av volympremie: Alla de enheter som bokas i medlemmens Lifeline under en produktionsmånad räknas om till poäng och adderas enligt punkt 7.9. Från detta poängantal räknas, totalpoängen gånger volympremiesats, av för de andra medlemmarna i medlemmens Lifeline som också har uppnått minst karriärnivå 1 (i fortsättningen kallat totalpoäng ). När medlemmen bekräftat en karriärnivå (se nedanstående tabell), multipliceras den totala poängen för aktuell karriärnivå med volympremien för aktuell nivå. Medlemmen erhåller utbetalning av volympremien enligt punkt 7.4. för hela perioden för respektive karriärnivå, med hänsyn tagen till Lifelines volympremie. Volympremie per karriärnivå (i kr) Nödvändiga totalpoäng Volympremiesats i kr 11,875 15,438 17,813 20,188 22,563 24,938 27,313 29, Volymbonus: Medlemmen får en volymbonus för de enheter som har bokats i medlemmens Lifeline, förutsatt att han/hon minst har uppnått karriärnivå 2 och under en och samma produktionsmånad har uppnått det antal poäng som krävs för volymbonus för den aktuella karriärnivån. Aktuell karriärnivå bestäms enligt punkt till Volymbonus och nödvändigt antal totalpoäng framgår av följande tabell: Volymbonus per karriärnivå (i kr) Totalpoäng Volymbonus i kr Avräkning av alla medlemsförmåner görs endast genom medlemmens online-office som är tillgängligt genom inloggningen på enligt punkt 8 i de allmänna villkoren. 8) Medlemmens uppsägning av avtalet 8.1. Punkt 13 i de allmänna villkoren fortsätter att gälla. För hanteringen av de utökade medlemsförmånerna vid medlemmens uppsägning gäller följande regler enligt denna punkt De redan utbetalda utökade medlemsförmånerna behålls av medlemmen och de vid tidpunkten för avtalets upphörande på köpkontot krediterade utökade medlemsförmånerna respektive de helt intjänade utökade medlemsförmånerna utbetalas helt till medlemmen, med undantag för de uppnådda lojalitetskrediterna enligt punkt 7.4 för vilka medlemmen får presentkort från lojalitetsföretag De enheter som har bokats i medlemmes personliga lojalitetsprogram och som medlemmen har genererat genom egna inköp eller handpenningar eller genom enheter som har bokats i hans/hennes Lifeline förfaller vid avtalets upphörande Om medlemmen har beställt ett presentkort och har betalt handpenning för detta, kvarstår beställningen och handpenningen medlemmen tillgodo även efter att medlemskapet har sagts upp. Medlemmen har inte rätt att häva beställningen av presentkortet på grund av uppsägningen och att kräva tillbaka den erlagda handpenningen. Lagstadgade hävningsrättigheter och punkt 6 i de allmänna villkoren påverkas inte. Medlemmen kan när som helst betala in det belopp som fattas tills hela presentkortet är betalt. Då får medlemmen presentkortet när det resterande beloppet har betalats. Vidare kan medlemmen få tillbaka handpenningen genom Re-Cash-funktionen enligt punkt Alternativt har medlemmen möjlighet att sälja inbetalda handpenningar samt de enheter som har bokats på dessa, med undantag för bonusenheter eller dubblett enheter (från enhetsombokningar), till en annan medlem med samma rekommendationsgivare. Detta görs genom att använda blanketten enhetsförsäljning, som kan beställas från Lyoness. Medlemmen måste inhämta Lyoness godkännande för försäljning till andra medlemmar. Lyoness får endast vägra att lämna godkännande om det finns skälig grund. Efter att avtalet har styrkts för Lyoness och om Lyoness inte använder sig av sin förköpsrätt enligt punkt 8.6, inträder köparen i medlemmens avtal, vilket innebär att medlemmen inte längre har några rättigheter gentemot Lyoness baserade på de sålda enheterna. Lyoness kommer att i rimlig utsträckning stödja medlemmen för att hitta en lämplig köpare Om medlemmen har för avsikt att sälja enheter enligt punkt 8.5, har Lyoness förköpsrätt. Försäljningen av enheterna äger därför rum på grundval av blanketten enhetsförsäljning med det uppskjutande villkoret att Lyoness inte utnyttjar sin förköpsrätt. Den medlem som säljer är skyldig att lämna in blanketten till Lyoness, undertecknad av honom/henne och köparen. Om medlemmen inom 10 arbetsdagar efter att blanketten har kommit Lyoness tillhanda inte får något meddelande från Lyoness, anses det som ett godkännande av köpet och ett avstående från förköpsrätten En befintlig Lifeline berörs inte av en uppsägning och eventuell försäljning av enheter enligt punkt 8.5 och 8.6. En försäljning av enheter enligt punkt 8.5 och 8.6 ändrar inte placeringen av befintliga bokade (placerade) enheter i bokningsprogrammet. Den köpande medlemmen inträder i den säljande medlemmens avtal med alla rättigheter och skyldigheter enligt punkt 8.5 och 8.6 som gällde när köpeavtalet kom Lyoness tillhanda.

5 8.8. Medlemmen har inte rätt att överlåta sina rättigheter enligt avtalet till tredje man utan föregående godkännande av Lyoness Om en medlem har sagt upp sitt avtal med Lyoness och sedan inom ett år på nytt registrerar sig, kommer registreringen uteslutande den senaste rekommendationsgivaren från det uppsagda avtalet tillgodo. Om en medlem har utträtt på grund av uppsägning, förfaller medlemmens rätt att få utökade medlemsförmåner från inköp av medlemmens Lifeline. Vid nyregistrering har medlemmen inga rättigheter på grund av det tidigare medlemskapet, i synnerhet inte genom inköp från sin gamla Lifeline. 9) Lyoness uppsägning av avtalet 9.1. Punkt 14 i de allmänna villkoren fortsätter att gälla och gäller även vid en delvis uppsägning av dessa utökade villkor. För hanteringen av de utökade medlemsförmånerna vid uppsägning genom Lyoness gäller i varje fall nedanstående reglering enligt denna punkt 9. Vid uppsägning enligt punkt 14 i de allmänna villkoren bortfaller även rättigheter och skyldigheter som avtalats i dessa utökade villkor Vid en ordinarie uppsägning från Lyoness sida återbetalar Lyoness medlemmens handpenningar samt penningvärdet av förmånen av de enheter som redan har bokats medlemmen tillgodo (från handpenning, egna inköp och inköp gjorda i medlemmens Lifeline) minus redan erhållna utökade medlemsförmåner genom utbetalningar eller, för enheter som har bokats för handpenningar, genom presentkort Vid Lyoness uppsägning av avtalet med skälig grund gäller punkt för hanteringen av utökade medlemsförmåner. Medlemmen har i detta fall endast 4 veckor på sig (räknat från Lyoness uppsägning) att hitta en köpare. Eventuella skadeståndskrav från Lyoness på grund av medlemmens avtalsbrott påverkas inte Punkt 8.9 gäller i tillämpliga delar även vid uppsägning enligt denna punkt 9. 10) Allmänna bestämmelser De allmänna villkoren gäller i sin helhet även för de häri reglerade utökade medlemsförmånerna, om inte annat uttryckligen anges. Beträffande prestandaavbrott, online-office och tjänster, ansvar samt uppsägning av avtalet hänvisas till de allmänna villkoren för erhållande av Lyoness-medlemskap Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal, med undantag av lagen om internationella köp Endast personer som har fyllt 16 år kan acceptera dessa kompletterande villkor och därmed använda de utökade medlemsförmånerna. För omyndiga krävs godkännande av målsman Medlemmen har inte rätt att byta rekommendationsgivare, utom om medlemmen inte har gjort några inköp eller beställningar av presentkort, fullt betalda eller med inbetald handpenning, under mer än ett år. I så fall kan medlemmen, med den nya rekommendationsgivarens samtycke, byta till vilken linje som helst, men utan att ta med sig sin Lifeline. Både den bytande medlemmen och den nya rekommendationsgivaren ska betala 360,- kr (inkl. moms) vardera. Ett schablonbelopp om 500,- kr (inkl. moms) krediteras den gamla rekommendationsgivaren som ersättning.

Min. % Beställningsvärde (köpesumma)

Min. % Beställningsvärde (köpesumma) Presentkort/ Bahnhofstrasse 7, CH9470 Buchs, Schweiz registrerat som CH170..026.4274 i Handelsregistratet hos Kantonen St. Gallen huvudregistret WennerGren Center vån 5 Org. Nr. 5568519481 MedlemsID För

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LYONESS MEDLEMMAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LYONESS MEDLEMMAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LYONESS MEDLEMMAR Version: november 2014 Inledning A. Lyoness Europe AG med säte Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, Schweiz, och registrerat med nummer CH 170.3.026.427-4 i handelsregistret

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk RAMAVTAL mellan Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Författarförbund avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk mm i television om rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Krav på medlemmar i Brygglaget Enbart den som är medlem i LFT har rätt att vara medlem i Brygglaget.

Krav på medlemmar i Brygglaget Enbart den som är medlem i LFT har rätt att vara medlem i Brygglaget. Mellan Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening, "LFT", och ett antal av LFT:s medlemmar, "Brygglaget", som anlagt en gemensam brygga på LFT:s vatten, har träffats följande AVTAL (x) Bakgrund LFT

Läs mer

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening.

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Haurida- Vireda Framtidsfiber 2016-03-29 Sida 1 av 5 Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Bifogas Kallelse till årsstämma 2016-04-17 1 Föreningens

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna.

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna. Användarvillkor - Företag Demando Recruitment AB, (org. nr 559029 6686) nedan benämnt Demando, tillhandahåller en Marknadsplats för Rekryteringar ( Tjänsten ). I det följande anges de villkor som gäller

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar.

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar. 1. Charterkontrakt Huvudresenär är den person som bokar charterevenemanget och därmed ingår avtal med TeamSailing Nyström AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Poängvillkor NK NYCKELN.

Poängvillkor NK NYCKELN. Maj 2015 Poängvillkor NK NYCKELN. INDELNING. 1. NK Nyckeln, introduktion 2. Administration och information 3. Korttyper 4. Kortinnehavare 5. Personliga kort 6. Favoritavdelningar 7. Poänggivare 8. Poängavtal

Läs mer

AVTAL. Sjöbodslaget har byggt en bod ( Sjöboden ) på fastigheten [ ] ( Sjöbodsfastigheten ), med beteckning [ ] på bilagd kartskiss i bilaga 1.

AVTAL. Sjöbodslaget har byggt en bod ( Sjöboden ) på fastigheten [ ] ( Sjöbodsfastigheten ), med beteckning [ ] på bilagd kartskiss i bilaga 1. Mellan Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening, LFT, och ett antal av LFT:s medlemmar, Sjöbodslagen, som anlagt en gemensam sjöbod på LFT:s mark, har träffats följande AVTAL Bakgrund 1 LFT äger fastigheterna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om stöd vid korttidsarbete; utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:948 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil KÖPEAVTAL Säljare/hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Köpare, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678 1. Föreningsnamn Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening. 2. Ändamål och verksamhet

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning fibernät

Avtal om fastighetsanslutning fibernät Avtal om fastighetsanslutning fibernät Avtalet är upprättat mellan Lögdö Byfiber ekonomisk förening, organisationsnummer 769629-4011 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysisk eller juridisk

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2014-02- 11 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Från och med den 6 maj 2013 kommer alla SCUF:s regioner ges tillgång till en tjänst för

Läs mer

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Hotellgruppen i Stockholm och SHR har tillsammans med kongressarrangörerna Congrex (Congrex) och Stockholm Convention Bureau (StoCon)

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Varabygdens Energi ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att distribuera och försälja energi samt driva annan därmed

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Endast Företag kan bli medlemmar i JulaPro. Fysiska personer kan alltså inte vara medlemmar i deras egenskap av privatpersoner.

Endast Företag kan bli medlemmar i JulaPro. Fysiska personer kan alltså inte vara medlemmar i deras egenskap av privatpersoner. Köp- och medlemsvillkor JulaPro Allmänt Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för medlemskap i Jula AB:s (härefter Jula ) lojalitetsklubb JulaPro, användandet av appen Jula Pro ( Appen ) samt i tillämpliga

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt

Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Förmedlingsuppdrag med ensamrätt Fastighetsmäklare Ralf Kurschel Allbo Nordica Mäklarhus AB Postgatan 1, 283 41 Osby Uppdragsgivare Henry Udo Sobeck Andel: 1/2 302133-3053 000 00 Lutz König Andel: 1/2

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2010/0354 100 KFS 2011:16 Regler för fördelning av tomter för småhus m.m. i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 28 februari 2011) (Gäller

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun Pensionspolicy för Stenungsunds kommun INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Avgiftsbestämd ålderspension... 3 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

2012-07-29. Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK

2012-07-29. Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK Spelrättsbevis i När GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

1. Allmänna regler för medlemskapet

1. Allmänna regler för medlemskapet 1. Allmänna regler för medlemskapet 1.1 Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Svenska Campingpärlors bonusprogram för gäster (benämns hädanefter "Kundklubb") är 18 år. Medlemskapet i Kundklubben är ett

Läs mer