Version: april De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis."

Transkript

1 Utökade allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar som nyttjar de utökade medlemsförmånerna (Tillägg till allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar) Version: april 2012 Inledning Lyoness Europe AG med säte vid Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, och registrerat med nummer CH i handelsregistret i kantonen St. Gallen, bedriver med koncernbolag en internationell inköpsgemenskap som gör det möjligt för deltagarna (i fortsättningen kallade medlemmar ) att genom köp av varor och tjänster hos Lyoness lojalitetsföretag (i fortsättningen kallade lojalitetsföretag ) erhålla förmåner (i fortsättningen kallat Lyoness lojalitetsprogram ). Medlemmarnas avtalspart är även för de utökade medlemsförmånerna Lyoness Europe AG (i fortsättningen kallat Lyoness ). Mellan medlemmen och Lyoness finns redan en avtalsrelation på grund av medlemmens registrering i Lyoness lojalitetsprogram och enligt de tillämpliga allmänna affärsvillkoren, version april 2012 (i fortsättningen kallade allmänna villkor ). I enlighet med det gällande avtalet erhåller medlemmen Cashback-förmåner och vänskapsbonus inom ramen för Lyoness lojalitetsprogram. När medlemmen accepterar dessa utökade allmänna affärsvillkor (i fortsättningen kallade utökade villkor ) kan han/hon nyttja de nedan beskrivna utökade medlemsförmånerna. Lyoness företräds i Sverige av Lyoness Sweden AB, Wenner-Gren Center vån. 5, Sveavägen 166, Stockholm (i fortsättningen kallat Lyoness Sweden ). 1) Avtalsföremål, parter 1.1. Medlemmen har rätt att under sitt medlemskap nyttja de utökade medlemsförmånerna i Lyoness lojalitetsprogram i enlighet med dessa utökade villkor De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis. 2) Avtalsunderlag 2.1. När medlemmen har accepterat dessa utökade villkor har han/hon rätt att nyttja de utökade medlemsförmånerna. Förutsättningen för detta är att registreringen som medlem i Lyoness lojalitetsprogram enligt de allmänna villkoren upprätthålls De begrepp som definieras i de allmänna villkoren gäller även inom ramen för dessa utökade villkor. 3) Rättsligt förhållande 3.1. Punkt 3 i de allmänna villkoren är tillämplig fullt ut Medlemmen har, när dessa utökade villkor har accepterats, rätt till de häri närmare beskrivna utökade medlemsförmånerna i Lyoness lojalitetsprogram, om förutsättningarna i varje enskilt fall uppfylls. Medlemmen är varken berättigad till någon ersättning därutöver eller kostnadsersättning i någon form för sin verksamhet. 4) Lyoness lojalitetsprogram 4.1. Medlemmen erhåller de utökade medlemsförmåner som regleras i dessa utökade villkor utöver de övriga förmånerna i Lyoness lojalitetsprogram (Cashback, lojalitetsförmån och vänskapsbonus). De utökade medlemsförmånerna innehåller följande utökade förmåner som beskrivs närmare i punkt 7 nedan: lojalitetspremie, lojalitetskontanter, lojalitetskrediter, Re-Cash, partnerpremie, bonusenhet, kostnadsfria tilläggsenheter genom ombokning av enheter, volympremie och volymbonus Vid beräkning av lojalitetsförmånerna registreras tillgodohavanden på medlemmens personliga lojalitetskonto i enlighet med dessa utökade villkor. Tillgodohavanden uppkommer genom medlemmens egna inköp och inbetalningar av handpenning på presentkort, samt genom inköp gjorda av direkt och indirekt rekommenderade medlemmar enligt punkt 4.4 nedan. Värdet av tillgodohavandet beräknas med hjälp av storleken på inköpet resp. handpenningen på presentkortet och den procentuella förmånen som gäller för det lojalitetsföretag där inköpet har gjorts eller där handpenningen på presentkortet har lagts. Om en medlem exempelvis gör ett inköp på kr hos ett lojalitetsföretag som har en procentuell förmån på 5 % uppkommer ett tillgodohavande på 250 kr. Tillgodohavandet omvandlas efter medlemmens önskemål till bokningsenheter om 475 kr, kr, kr, kr eller kr (i fortsättningen kallade enheter ) enligt punkt 6.1. Enheterna bokas på medlemmens personliga lojalitetskonto enligt punkt 6 nedan. Tillgodohavandet och enheter på lojalitetskontot är endast till för att uppnå lojalitetsförmåner och blir inte utbetalda Den procentuella förmånen beror på de villkor som har avtalats mellan Lyoness och respektive lojalitetsföretag och varierar därför beroende på lojalitetsföretag, bransch och land. För att få fram tillgodohavandet multipliceras beloppet på inköpet eller handpenningen med den procentuella förmånen. Den aktuella procentuella förmånen meddelas av Lyoness enligt punkt 4.2 och 7.6 i de allmänna villkoren Vidare får medlemmen även tillgodoräkna de enheter som bokas hos de medlemmar som medlemmen har rekommenderat, direkt eller indirekt (i fortsättningen kallat Lifeline ). Detta innebär att de enheter som tillgodoräknas för medlemmen även tillgodoräknas medlemmens direkta och indirekta rekommendationsgivare ( Upline ) på samma sätt, för att de ska uppnå lojalitetsförmåner. Lojalitetsförmåner för de medlemmar som direkt och indirekt har rekommenderats av medlemmen (rekommendationsgivaren) placeras ut i rekommendationsgivarens Lifeline i det så kallade binära systemet, det vill säga i en trädstruktur där det finns en övre och en nedre gren. Lojalitetsförmåner för de medlemmar som har rekommenderats direkt av rekommendationsgivaren placeras i direkt linje i det binära systemet, omväxlande i den övre och nedre grenen, såvida rekommendationsgivaren inte väljer något annat. På samma sätt placeras de andra medlemmar som de direkt rekommenderade medlemmarna i sin tur rekommenderar (indirekta) bakom rekommendationsgivaren. På detta sätt kan de enheter som uppkommer i rekommendationsgivarens Lifeline alltid läggas in i antingen övre eller nedre delen av det binära systemet Nedanstående tabell ger en överblick över alla de medlemsförmåner som en medlem erhåller för ett inköp som gjorts inom Lyoness lojalitetsprogram. Cashback och förmåner tillkommer den medlem som har gjort inköpet, medan vänskapsbonusen kommer den direkta och indirekta rekommendationsgivaren tillgodo. Lyoness lojalitetsprogram* Cashback Utbetalningsvärde: upp till 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% + lojalitetsförmån Procentuellt bokningsvärde: upp till 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% X% Baserat på lojalitetsförmåner bildas enheter och utifrån dessa beräknas lojalitetspremie, lojalitetskrediter, lojalitetskontanter, partnerpremie, bonusenhet, ombokning, volympremie och volymbonus enligt punkt 7. = medlemsförmån (personlig) 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% X% + vänskapsbonus direkt upp till 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% + vänskapsbonus indirekt upp till 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% = medlemsförmån (totalt) 3% 4% 5% 6 % 7 % 8 % 9 % 10% 11% X% * Alla procentsatser avser värdet av de inköp som en medlem har gjort inom Lyoness lojalitetsprogram eller av den handpenning som erlagts för bindande beställningar av presentkort. 5) Handpenning för presentkort och premiummedlemskap 5.1. Förutom att handla inom Lyoness lojalitetsprogram kan medlemmen generera lojalitetsförmåner genom att han/hon gör en bindande beställning av presentkort/originalvärdecheckar och betalar i form av handpenning. I detta fall registreras handpenningen till medlemmens lojalitetskonto med samma belopp som vid ett inköp enligt punkt 4.2. ovan. Handpenningen genererar dock ingen Cashback-förmån eller vänskapsbonus.

2 5.2. Medlemmen kan göra bindande beställningar av presentkort/originalvärdecheckar och betala i form av handpenning. Handpenningen ska uppgå till minst den totala procentuella medlemsförmånen hos det lojalitetsföretag som medlemmen har valt. Medlemmen har inte rätt till återbetalning av handpenningen på annat sätt än vad som anges i de allmänna villkoren eller de utökade villkoren Inbetalda handpenningar för beställda presentkort/originalvärdecheckar förfaller inte. Valt lojalitetsföretag kan när som helst bytas fram till dess att de beställda presentkorten/originalvärdecheckarna har blivit fullt betalda. Detta kan dock medföra en ändring av medlemsförmånerna, då dessa varierar beroende på lojalitetsföretag, jfr punkt 4.3 i de kompletterande allmänna villkoren Medlemmen kan bli premium-medlem om någon av följande förutsättningar är uppfyllda: a) Fullständigt betalda (och registrerade) inköp genom Cashback Card, presentkort och/eller köp i en onlinebutik uppgående till kr inom en 12-månadersperiod. b) Belopp som fattas innan det totala beloppet om kr enligt punkt 5.4 a) uppnås kan erläggas genom inbetalda (och registrerade) beställningar av presentkort/originalvärdecheckar i form av handpenning/delbetalning. Handpenningsbeloppet ska då multipliceras med 10 (en handpenning om exempelvis kr motsvarar en inköpssumma om kr). c) Erlagda (och registrerade) handpenningar för presentkort/originalvärdecheckar uppgående till kr (premium-inbetalning) Betalning av handpenning på presentkort får göras upp till kr, om medlemmen i samband med handpenningen beställer presentkort (full betalning) till ett värde av minst kr. Betalning av handpenning på kr får endast göras om medlemmen i samband med handpenningen beställer presentkort (full betalning) till ett värde av minst kr. Om en medlem redan har erlagt handpenning på kr, kan ytterligare handpenningar endast erläggas om medlemmen har gjort egna inköp som överstiger handpenningsbeloppet. Begränsningarna enligt denna punkt 5.5 gäller inte för medlemmar som nyttjar Lyoness lojalitetsprogram som näringsidkare Premiummedlemmar får ytterligare service i Lyoness lojalitetsprogram (Cashback Card Gold, Cashback Magazine etc.). 6) Bokningskategorier, bokningsenheter, registrering 6.1. Förmånerna enligt punkt 4.2 (även kallat bokningsvärde) tillgodoräknas medlemmens personliga lojalitetskonto. Med de ackumulerade bokningsvärdena kan medlemmen generera enheter i olika bokningskategorier (BK) enligt följande: Enhet/bokningsvärde (i kr) Bokningskategori I II III IV V Bokningsvärde Enhet När det bokningsvärde som krävs i aktuell bokningskategori har uppnåtts, bokas en enhet i aktuell bokningskategori från medlemmens lojalitetskonto Bokningen av enheten görs enligt det ovan i punkt 4.4. beskrivna binära bokningsprogrammet, d.v.s. för att få utökade medlemsförmåner enligt punkt 7 måste båda grenar (över/under) fyllas med respektive antal enheter: 35/35 i bokningskategori I, 30/30 i bokningskategori II och 25/25 i bokningskategori III - V. Enheter från egna inköp kan medlemmen valfritt fördela på den övre eller nedre delen av det binära bokningssystemet enligt punkt 4.2. Enheter från medlemmens Lifeline. bokas alltid i den gren vilken den rekommenderade medlemmen befinner sig, enligt punkt Placering av enheterna som uppkommit av de samlade bokningsvärdena görs varje vecka. Om medlemmen inte gör något annat val på online-office, omvandlas förmånerna till enheter i BK I. Efter den veckovisa avräkningen av de utökade medlemsförmånerna kan bokade enheter inte längre ändras. 7) Utökade medlemsförmåner 7.1. Inom ramen för Lyoness lojalitetsprogram kan medlemmen erhålla de utökade medlemsförmåner som beskrivs här i punkt 7 förutsatt att medlemmen uppfyller de nämnda kraven. Beräkningen av samtliga utökade medlemsförmåner görs varje vecka med beaktande av alla relevanta bokade enheter Lojalitetspremie: Medlemmen erhåller lojalitetspremie för bokade enheter förutsatt att medlemmen har minst fyra direkt rekommenderade medlemmar med minst en bokad enhet var i bokningskategori I (så kallad kvalificering). Så fort tillräckligt många enheter har bokats (se nedanstående tabell) i medlemmens personliga bokningsprogram, erhåller han/hon lojalitetspremier enligt nedanstående tabell: Lojalitetspremie per bokningskategori (i kr) BK I BK II BK III BK IV BK V Lojalitetspremier betalas ut till medlemmen enligt punkt 7.4 i de allmänna villkoren Lojalitetskontanter: För enheter som bokas bakom en första enhet och som genererats av medlemmens egna inköp (inte genom handpenning på presentkortsbeställning) erhåller medlemmen förutom lojalitetspremien även lojalitetskontanter. Så snart det föreskrivna antalet enheter har bokats i medlemmens personliga lojalitetsprogram (se nedanstående tabell), erhåller medlemmen lojalitetskontanter enligt nedanstående tabell: Lojalitetskontanter per bokningskategori (i kr) BK I BK II BK III BK IV BK V Lojalitetskontanter betalas ut till medlemmen enligt punkt 7.4 i de allmänna villkoren Lojalitetskredit: För enheter som bokas bakom en första enhet och som genererats av medlemmens egna presentkortsbeställningar i form av handpenning (inte på grund av inköp) erhåller medlemmen lojalitetskrediter. Så snart det föreskrivna antalet enheter har bokats i medlemmens personliga lojalitetsprogram (se nedanstående tabell), erhåller medlemmen lojalitetskrediter enligt nedanstående tabell. För lojalitetskrediter krävs inte att medlemmens direkta rekommendationer har bokade enheter.

3 Lojalitetskrediter per bokningskategori (i kr) BK I BK II BK III VK IV BK V Lojalitetskrediter betalas inte ut till medlemmen, utan kan användas till presentkort för inköp hos Lyoness lojalitetsföretag Re-Cash: Medlemmen kan få tillbaka inbetalda handpenningar genom att förmåner från egna inköp (genom användande av presentkort, Cashback Card eller genom onlineköp enligt punkt 4 i de allmänna villkoren) omvandlas till kontanter (Re-Cash). Om medlemmen väljer Re-Cash-funktionen, går förmånerna från medlemmens egna inköp inte in på det personliga lojalitetskontot för beräkning av lojalitetsförmåner, utan betalas ut till medlemmen enligt punkt 7.4 i de allmänna villkoren, dock maximalt upp till beloppet för den inbetalda handpenningen. Medlemmens rätt till handpenning eller tilläggsbetalning enligt punkt 5.4 och 5.5 i de allmänna villkoren påverkas inte Partnerpremie: I enlighet med punkt 7.2 får rekommendationsgivaren en partnerpremie på lojalitetspremier som direkt rekommenderade medlemmar samt deras direkt rekommenderade medlemmar erhåller. Partnerpremien uppgår till 18,75 % av lojalitetspremierna till direkt rekommenderade medlemmar och 6,25 % av lojalitetspremierna till de medlemmar som har rekommenderats av dessa. För andra indirekt rekommenderade medlemmar utgår ingen partnerpremie. Rätten till partnerpremie uppkommer endast om rekommendationsgivaren vid tidpunkten för beräkningen själv är kvalificerad för lojalitetspremier Bonusenheter: Om ett fastställt antal enheter bokas i samma bokningskategori och medlemmen vid tidpunkten för beräkningen är kvalificerad för lojalitetspremier, erhåller medlemmen en kostnadsfri bonusenhet i den aktuella bokningskategorin enligt följande: Bonusenheter per bokningskategori BK I - Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet BK II - Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet BK III - Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet BK IV - Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet BK V - Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet Bonusenhet Bokning - Kontinentalt Medlem Nationellt Kontinentalt Bonusenheterna tillgodoräknas medlemmens lojalitetsprogram och genererar lojalitetspremier, ytterligare bonusenheter och enhetsombokningar enligt punkt 7.8 nedan. Bonusenheter genererar dock inte lojalitetskontanter, lojalitetskrediter, volympremier och volymbonus. Bonusenheterna tillgodoräknas alltid medlemmens personliga lojalitetsprogram Enhetsombokning: Så snart medlemmen har uppnått de enheter som enligt nedanstående tabell krävs i varje BK, erhåller han/hon en kostnadsfri dubblett-enhet i närmast högre BK, förutsatt att han/ hon själv är kvalificerad för lojalitetspremier. För denna enhet kan medlemmen erhålla lojalitetspremier, bonusenheter och ytterligare dubblett-enheter. Denna enhet genererar dock inte lojalitetskontanter, lojalitetskrediter, volympremier eller volymbonus. Om det hos någon annan medlem i medlemmens Lifeline uppkommer en sådan dubblett enhet genom enhetsombokning, krediteras även denna enhet medlemmen, se punkt 4.4. Bonusenheter per bokningskategori BK I Enhetsombokning BK II Enhetsombokning BK III Enhetsombokning BK IV Enhetsombokning BK V Bokning Medlem Medlem Medlem Volympremie: För bokade enheter i medlemmens hela inköpsnätverk, d.v.s samtliga direkt eller indirekt rekommenderade medlemmar (Lifeline), erhåller medlemmen volympremier, om han/hon minst har uppnått karriärnivå 1 (se punkt till nedan) och uppnått det för respektive karriärnivå nödvändiga antalet poäng för volympremien under en produktionsmånad enligt punkt En produktionsmånad är ungefär detsamma som en kalendermånad och avviker endast från denna på grund av system- och bokningsskäl. Datum för produktionsmånaderna publiceras inför varje kalenderår (fortsättningsvis kallat produktionsmånad ) på i inloggningsdelen. Grunden för beräkningen av volympremierna utgörs av de bokade enheterna som omräknas till poäng enligt följande:

4 Poäng per bokad enhet Bokningskategori I II III IV V Enhet (i kr) = poäng Karriärnivå: För att uppnå en karriärnivå krävs en kvalificering under en produktionsmånad och en bekräftelse under nästföljande produktionsmånad. För kvalificering och bekräftelse gäller det att under en produktionsmånad uppnå de totalpoäng som krävs för en karriärnivå, med beaktande av 50 % -regeln (se punkt 7.9.3). En bekräftelse av karriärnivå 1 gäller för nästföljande 12 produktionsmånader, från och med karriärnivå 2 gäller bekräftelsen för nästföljande 6 produktionsmånader. Om en medlem blir premiummedlem inom en produktionsmånad, räknas detta som bekräftelse på karriärnivå 1 redan för innevarande produktionsmånad och för den tid som respektive karriärnivå varar. När en medlem för första gången bekräftar en karriärnivå får medlemmen en välkomstpresent Förlängning av karriärnivån: Om karriärnivån återigen bekräftas minst en gång under karriärnivåns giltighetstid, förlängs giltighetstiden automatiskt med ytterligare 12 respektive 6 produktionsmånader. Om karriärnivån inte förlängs, anses närmast underliggande karriärnivå vara bekräftad % -regeln: För kvalificering, bekräftelse eller förlängning av en karriärnivå kan maximalt 50 % av de totala poängen som krävs tas av en direkt rekommenderad medlems och hans/hennes Lifeline (direkt linje). Detta innebär att medlemmen måste ha minst 2 direkta linjer. (Exempel: För karriärnivå 3 behövs 500 totalpoäng. För att nå denna karriärnivå kan maximalt 250 poäng per direkt linje tillgodoräknas) Fulländning av karriärnivån: Om medlemmen, efter bekräftelse av karriärnivå 4-8, har minst 5 direkta linjer med karriärnivåerna enligt nedanstående tabeller bekräftas inom en produktionsmånad, anses medlemmens aktuella karriärnivå vara fulländad. Därmed uppkommer en icke tidsbegränsad rätt till den fulländade karriärnivån. Fulländning av karriärnivån 1 direkt linje i karriärnivå direkt linje i karriärnivå direkt linje i karriärnivå direkt linje i karriärnivå direkt linje i karriärnivå = fulländad karriärnivå Beräkning av volympremie: Alla de enheter som bokas i medlemmens Lifeline under en produktionsmånad räknas om till poäng och adderas enligt punkt 7.9. Från detta poängantal räknas, totalpoängen gånger volympremiesats, av för de andra medlemmarna i medlemmens Lifeline som också har uppnått minst karriärnivå 1 (i fortsättningen kallat totalpoäng ). När medlemmen bekräftat en karriärnivå (se nedanstående tabell), multipliceras den totala poängen för aktuell karriärnivå med volympremien för aktuell nivå. Medlemmen erhåller utbetalning av volympremien enligt punkt 7.4. för hela perioden för respektive karriärnivå, med hänsyn tagen till Lifelines volympremie. Volympremie per karriärnivå (i kr) Nödvändiga totalpoäng Volympremiesats i kr 11,875 15,438 17,813 20,188 22,563 24,938 27,313 29, Volymbonus: Medlemmen får en volymbonus för de enheter som har bokats i medlemmens Lifeline, förutsatt att han/hon minst har uppnått karriärnivå 2 och under en och samma produktionsmånad har uppnått det antal poäng som krävs för volymbonus för den aktuella karriärnivån. Aktuell karriärnivå bestäms enligt punkt till Volymbonus och nödvändigt antal totalpoäng framgår av följande tabell: Volymbonus per karriärnivå (i kr) Totalpoäng Volymbonus i kr Avräkning av alla medlemsförmåner görs endast genom medlemmens online-office som är tillgängligt genom inloggningen på enligt punkt 8 i de allmänna villkoren. 8) Medlemmens uppsägning av avtalet 8.1. Punkt 13 i de allmänna villkoren fortsätter att gälla. För hanteringen av de utökade medlemsförmånerna vid medlemmens uppsägning gäller följande regler enligt denna punkt De redan utbetalda utökade medlemsförmånerna behålls av medlemmen och de vid tidpunkten för avtalets upphörande på köpkontot krediterade utökade medlemsförmånerna respektive de helt intjänade utökade medlemsförmånerna utbetalas helt till medlemmen, med undantag för de uppnådda lojalitetskrediterna enligt punkt 7.4 för vilka medlemmen får presentkort från lojalitetsföretag De enheter som har bokats i medlemmes personliga lojalitetsprogram och som medlemmen har genererat genom egna inköp eller handpenningar eller genom enheter som har bokats i hans/hennes Lifeline förfaller vid avtalets upphörande Om medlemmen har beställt ett presentkort och har betalt handpenning för detta, kvarstår beställningen och handpenningen medlemmen tillgodo även efter att medlemskapet har sagts upp. Medlemmen har inte rätt att häva beställningen av presentkortet på grund av uppsägningen och att kräva tillbaka den erlagda handpenningen. Lagstadgade hävningsrättigheter och punkt 6 i de allmänna villkoren påverkas inte. Medlemmen kan när som helst betala in det belopp som fattas tills hela presentkortet är betalt. Då får medlemmen presentkortet när det resterande beloppet har betalats. Vidare kan medlemmen få tillbaka handpenningen genom Re-Cash-funktionen enligt punkt Alternativt har medlemmen möjlighet att sälja inbetalda handpenningar samt de enheter som har bokats på dessa, med undantag för bonusenheter eller dubblett enheter (från enhetsombokningar), till en annan medlem med samma rekommendationsgivare. Detta görs genom att använda blanketten enhetsförsäljning, som kan beställas från Lyoness. Medlemmen måste inhämta Lyoness godkännande för försäljning till andra medlemmar. Lyoness får endast vägra att lämna godkännande om det finns skälig grund. Efter att avtalet har styrkts för Lyoness och om Lyoness inte använder sig av sin förköpsrätt enligt punkt 8.6, inträder köparen i medlemmens avtal, vilket innebär att medlemmen inte längre har några rättigheter gentemot Lyoness baserade på de sålda enheterna. Lyoness kommer att i rimlig utsträckning stödja medlemmen för att hitta en lämplig köpare Om medlemmen har för avsikt att sälja enheter enligt punkt 8.5, har Lyoness förköpsrätt. Försäljningen av enheterna äger därför rum på grundval av blanketten enhetsförsäljning med det uppskjutande villkoret att Lyoness inte utnyttjar sin förköpsrätt. Den medlem som säljer är skyldig att lämna in blanketten till Lyoness, undertecknad av honom/henne och köparen. Om medlemmen inom 10 arbetsdagar efter att blanketten har kommit Lyoness tillhanda inte får något meddelande från Lyoness, anses det som ett godkännande av köpet och ett avstående från förköpsrätten En befintlig Lifeline berörs inte av en uppsägning och eventuell försäljning av enheter enligt punkt 8.5 och 8.6. En försäljning av enheter enligt punkt 8.5 och 8.6 ändrar inte placeringen av befintliga bokade (placerade) enheter i bokningsprogrammet. Den köpande medlemmen inträder i den säljande medlemmens avtal med alla rättigheter och skyldigheter enligt punkt 8.5 och 8.6 som gällde när köpeavtalet kom Lyoness tillhanda.

5 8.8. Medlemmen har inte rätt att överlåta sina rättigheter enligt avtalet till tredje man utan föregående godkännande av Lyoness Om en medlem har sagt upp sitt avtal med Lyoness och sedan inom ett år på nytt registrerar sig, kommer registreringen uteslutande den senaste rekommendationsgivaren från det uppsagda avtalet tillgodo. Om en medlem har utträtt på grund av uppsägning, förfaller medlemmens rätt att få utökade medlemsförmåner från inköp av medlemmens Lifeline. Vid nyregistrering har medlemmen inga rättigheter på grund av det tidigare medlemskapet, i synnerhet inte genom inköp från sin gamla Lifeline. 9) Lyoness uppsägning av avtalet 9.1. Punkt 14 i de allmänna villkoren fortsätter att gälla och gäller även vid en delvis uppsägning av dessa utökade villkor. För hanteringen av de utökade medlemsförmånerna vid uppsägning genom Lyoness gäller i varje fall nedanstående reglering enligt denna punkt 9. Vid uppsägning enligt punkt 14 i de allmänna villkoren bortfaller även rättigheter och skyldigheter som avtalats i dessa utökade villkor Vid en ordinarie uppsägning från Lyoness sida återbetalar Lyoness medlemmens handpenningar samt penningvärdet av förmånen av de enheter som redan har bokats medlemmen tillgodo (från handpenning, egna inköp och inköp gjorda i medlemmens Lifeline) minus redan erhållna utökade medlemsförmåner genom utbetalningar eller, för enheter som har bokats för handpenningar, genom presentkort Vid Lyoness uppsägning av avtalet med skälig grund gäller punkt för hanteringen av utökade medlemsförmåner. Medlemmen har i detta fall endast 4 veckor på sig (räknat från Lyoness uppsägning) att hitta en köpare. Eventuella skadeståndskrav från Lyoness på grund av medlemmens avtalsbrott påverkas inte Punkt 8.9 gäller i tillämpliga delar även vid uppsägning enligt denna punkt 9. 10) Allmänna bestämmelser De allmänna villkoren gäller i sin helhet även för de häri reglerade utökade medlemsförmånerna, om inte annat uttryckligen anges. Beträffande prestandaavbrott, online-office och tjänster, ansvar samt uppsägning av avtalet hänvisas till de allmänna villkoren för erhållande av Lyoness-medlemskap Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal, med undantag av lagen om internationella köp Endast personer som har fyllt 16 år kan acceptera dessa kompletterande villkor och därmed använda de utökade medlemsförmånerna. För omyndiga krävs godkännande av målsman Medlemmen har inte rätt att byta rekommendationsgivare, utom om medlemmen inte har gjort några inköp eller beställningar av presentkort, fullt betalda eller med inbetald handpenning, under mer än ett år. I så fall kan medlemmen, med den nya rekommendationsgivarens samtycke, byta till vilken linje som helst, men utan att ta med sig sin Lifeline. Både den bytande medlemmen och den nya rekommendationsgivaren ska betala 360,- kr (inkl. moms) vardera. Ett schablonbelopp om 500,- kr (inkl. moms) krediteras den gamla rekommendationsgivaren som ersättning.

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS Dessa Medlemsvillkor gäller från och med fr.o.m. 1 november 2014 Avtal för Kortmedlemmar Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Innehåll A. Allmänna villkor B. Förmånsbestämda försäkringar C. ITPK ålderspension D. Premiebefrielseförsäkring A. Allmänna villkor

Läs mer

villkoren ha företräde.

villkoren ha företräde. Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1058 2015.04 Art nr 40.2 Utg 20 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Kontoavtal Marginalen Gold

Kontoavtal Marginalen Gold Kontoavtal Marginalen Gold Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42811122 Tipsa en vän! 1. Det är jag som tipsar Förnamn Efternamn Kontonummer eller OCR-nummer 2. Sökt kreditutrymme

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 10

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KOLLEKTIVAVTALAD FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (Bilaga 1 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-12-03) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01

friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 friplan Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Villkor för Friplan Gäller från 2011-10-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoren... 3 1.1 Pensionsplan... 3 1.2 Försäkringstagare... 3 1.3 Försäkrad...

Läs mer

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde.

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde. 1 (6) Det Finstilta ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus Allmänna villkor ICA Banken AB, konto med tillhörande tjänster visst kontoslag

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp!

Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp! Kortet som ger dig bonus! Ingen årsavgift! Alltid räntefritt på alla köp! Förmånlig delbetalning Med Kia MasterCard kan du få upp till 4 månader ränte- och betalningsfritt vid köp hos Kia i Sverige. Praktiskt

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

sättas i konkurs. Ersättning skall betalas ut inom 3 månader från den dag banken försatts i konkurs.

sättas i konkurs. Ersättning skall betalas ut inom 3 månader från den dag banken försatts i konkurs. 1 (6) Det Finstilta ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus Butiksreklam, ICA AB REKUSN1489 2010.10 Art nr 40 Utg 13 Allmänna villkor ICA Banken

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer