Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits"

Transkript

1 Avdelningen för Socialt arbete Filosofiska fakulteten Linköpings universitet HT2015 Studiehandledning Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Kurskod : 745G43 Kursansvarig och examinator: Karin Fried, Kursadministration:

2 Personlig assistans, 15 hp Kurskod: 745G43 Välkommen till kursen Personlig assistans Kursen Personlig Assistans drivs av avdelningen för Socialt arbete, Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier. vid Campus Norrköping och godkänd kurs innebär 15 hp i ämnet Socialt arbete. Studiehandledningen är tänkt att fungera som ett stöd för dina studier. Om något ändras ex när det gäller uppgifterna som finns presenterade i studiehandledningen, så meddelas detta på LISAM. Det är kursens lärande mål som examineras och uppgifter, föreläsningar och seminarier är verktyg för att du ska uppnå lärandemål. Du får gärna använda dig av andra sätt att lära ex studiebesök, intervjuer eller annan litteratur. Kursens lärandemål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - redogöra för grundläggande teorier om funktionshinder och funktionsnedsättningar ur det sociala arbetets perspektiv -visa grundläggande kunskaper om social-och förvaltningsrätt samt övrig lagstiftning som reglerar stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt personlig assistent som yrke -identifiera och reflektera kring professionella möten relaterade till personlig assistans -reflektera kring maktrelationer, över-och underordning beroende på kön, klass etnicitet, ålder och funktionsnedsättning och empiriska kunskaper i socialt arbete med relevans för personlig assistans visa förståelse för etiska dilemman i relation till personlig assistans utifrån såväl användaresom assistent perspektiv -tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till forskning och utvecklingsarbete Vidare syftar kursen till att utveckla förmågan att lösa problem, förmåga till samarbete och självstyrt lärande - färdigheter av betydelse för en professionell kompetens inom yrket. 2

3 Kursens innehåll Kursens huvudteman är ideologier och för personlig assistans, relevant lagstiftning samt etik, makt, kommunikation och professionellt förhållningssätt. Grundläggande teoretiska begrepp hämtade från handikappvetenskap, socialt arbete och vård/omsorg studeras. Personlig assistans diskuteras ur såväl professions-, arbetsgivar-, arbetstagar-, och användarperspektiv. I kursen ingår obligatoriska kursträffar på Campus Norrköping. Dessa innehåller föreläsningar, seminarier och tentamen (mer information om kursträffar se nedan). Examination Examinationen sker genom aktivt deltagande vid kursträffarna samt genom individuella uppgifter som redovisas skriftligt via LISAM och muntligt vid kursträffarna. Examinationerna ska även ses som lärtillfällen. Mer information om examinationsformer och betygskriterier återfinns under särskilda rubriker senare i studiehandledningen. Utvärdering Inom universitetet har vi en skyldighet att utvärdera och utveckla vårt arbete. Som student kommer du att få ge synpunkter på kursen via Linköpings universitets värderingssystem KURT. Utvärderingen läggs ut på nätet vid kursslut och är därefter öppen i 14 dagar. Givetvis vill vi även ha dina synpunkter under kursens gång. Information om undervisning/arbetsformer Att läsa på distans Personlig assistans är en fristående kurs på distans. Den startar med en kursträff den 24 augusti 2015 och avslutas med en kursträff den 18 januari Båda kursträffarna innehåller obligatoriska moment som är poängsatta. Schema för kursträff 1 har skickats ut med välkomstbrevet. Mellan kursträffarna möts studenter och lärare via lärplattformen LISAM. Att vara distansstudent innebär att man har stor frihet att välja när man avsätter tid för sina studier. Kursen bedrivs på halvfart dvs vi räknar med att du ägnar ca 20 h /vecka åt studier, givetvis kan det variera mellan studieveckorna. De flesta uppgifterna arbetar du med själv, men vi ser gärna att ni samarbetar, om det inte anges något annat i uppgiften. I vissa moment ingår att göra ett eller flera inlägg under Diskussionsforum, ibland ska detta ske under en viss tidsintervall, detta står i så fall angivet i uppgiften. Introduktion Vid kursens introduktion, vid första kursträffen, görs en genomgång av kursens innehåll, arbets- och examinationsformer samt av litteraturen, allt med koppling till lärandemålen. Där ges också information om tidigare kursvärdering och ev förändringar i kursen. Ta med studiehandledning och litteraturlistan till introduktionstillfället. 3

4 Föreläsningar Föreläsningarna i kursen ska fungera som ett stöd för dig i ditt arbete med att uppnå lärandemålen för kusen. Föreläsningarna kan antingen introducera eller fördjupa olika delar i kursen. Seminarier Det finns två typer av seminarier, dels det mera redovisande seminariet och dels när det fungerar mer som ett diskussionsforum. Gemensamt är att det är viktigt att vara väl förberedd innan samt att vara aktiv och delta i diskussioner under seminariet. Seminarierna är obligatoriska och en del av examinationen. LISAM Den utbildningsplattform som används under kursen är LISAM All kursinformation, olika kursdokument samt kurskommunikation läggs ut där. Frågor om LISAM kan du få besvarade genom ett mail till: Anonym examination, hemtentamen Hemtentamen administreras via inlämningsfunktionen på LISAM för att du som student ska vara anonym under rättningen av din examinationsuppgift. Du lämnar in din tentamen via inlämningsfunktionen och där är ditt namn inte synligt för varken lärare eller administrativ personal. Först efter att tentamen är granskad och bedömd så upphävs anonymiteten. Genom inlämningsfunktionen kan inskickade dokument även gå vidare till Urkund utan att du som student behöver göra något extra (mer om urkund nedan). Utförliga instruktioner hur du genomför en inlämning kommer att finnas i kursrummet på LISAM. Schema Aktuellt schema med lokaler publiceras i Time Edit https://se.timeedit.net/web/liu/db1/schema/. Var uppmärksam på uppdateringar och förändringar av schemat som kan ske, ibland med kort varsel, under kursens gång. Lärare som medverkar i kursen Kursansvarig och examinator: Karin Fried tel Föreläsare från LiU: Jan Åke Sandell jurist och universitetsadjunkt Annika Taghizadeh Larsson lektor verksam vid NISAL Våra administratörer når du lättast via mail: Karin Kylliäinen tel Susana Högne tel Du är alltid välkommen med dina frågor, säkrast når du oss via mailen. Lycka till med dina studier! 4

5 Obligatoriska moment och examination Uppgift 1 Introduktionsuppgift Uppgiften genomförs under v 35 och har som mål att du ska bekanta dig med LISAM och de funktioner vi kommer att använda oss av under kursen. 1. Börja med att backa tillbaka till kursens startsida, klicka på Startsida i menyn till vänster. Till vänster navigerar du mellan kursens olika menyalternativ, på mitten ser du det senaste publicerade meddelandet från lärare och administratörer. 2. Klicka på Kursplan i menyn till vänster, i kursplanen finns de lärandemål formulerade som är utgångspunkten för kursens upplägg. 3. Klicka på Kursdokument i menyn till vänster. Här finns alla dokument samlade som du behöver för dina studier. Under fliken Uppgifter hittar du de kursuppgifter du ska arbeta med under kursens gång. Öppna filen Introduktionsuppgift. Dokumentet innehåller samma instruktioner som du ser här på skärmen. Skriv ut eller håll denna PDF-fil öppen (öppna den i ett nytt fönster genom att högerklicka på filen och välj öppna i nytt fönster ) under resterande arbete med introduktionsuppgiften för att underlätta för dig själv. Titta gärna på filmen Möt Emma som också finns under Kursdokument/Uppgifter. Emma har varit student vid LiU, bla har hon läst kursen Personlig Assistans. Här finns också kursens Schema, gör gärna en utskrift eller ladda ned på din dator så att du har det lättillgängligt. Öppna därefter mappen Presentation av kursledningen och bekanta dig med oss som arbetar med kursen, där finns kontaktuppgifter som du kan komma att behöva. 4. Gå vidare i menyn till vänster och öppna Samarbetsyta. Här kan både studenter och lärare dela dokument med varandra och även kommentera dessa. Har du någon text, artikel eller bild som är relevant för kursen och som andra skulle ha nytta av? Lägg in den här. Vi har lagt in referenslitteratur som använts av studenter som gått tidigare kurser. 5. Under rubriken Nyhetsfeed kan du ställa frågor till kursledningen. 6. Under rubriken Meddelanden finns alla meddelanden som publicerats på startsidan sparade. 7. Återvänd till kursen genom menyalternativet Mina kurser och klicka på Diskussionsforum. Här finns dels ett Fritt diskussionsforum där du kan diskutera med dina kurskamrater om tankar och frågor som dyker upp under kursens gång. Nu ska du gå in under fliken Diskussion Introduktionsuppgift. Gör ett inlägg där du kort beskriver vem du är och vad du har för förväntningar på kursen. Kommentera/svara gärna på ett inlägg som någon annan har gjort. 8. Klicka på symbolen som ser ut som en stjärna och heter Följ, som du ser uppe i högra hörnet. När du gjort det följer du kursen, vilket innebär att aktiviteter som sker under kursens gång kommer att visas på första sidan när du loggar in. Du kan följa flera kurser samtidigt och då visas alla händelser från samtliga kurser på denna sida. Du kan alltid återvända till inloggningssidan genom att trycka på Nyhetsfeed i den mörkblå menyraden högst upp. Frågor om LISAM skickar du till: 5

6 Uppgift 2 Sekretess Kursmål: Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: -visa grundläggande kunskaper om social-och förvaltningsrätt samt övrig lagstiftning som reglerar stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt personlig assistent som yrke Innehåll: Inom personlig assistans är sekretess och tystnadsplikt viktiga men inte alltid helt enkla att hantera. I Staffan Olssons bok finns det 15 olika fallbeskrivningar, utan facit. Välj en av dem och resonera kring hur du skulle lösa situationen. Ditt resonemang ska knytas till relevant lagstiftning. Antal sidor: 1-2 exklusive källförteckning Inlämning: På Lisam under fliken Inlämningar/Sekretess senast den 10 september kl Litteratur: Olsson Staffan (2011) Personlig assistans i LSS Studentlitteratur:Lund Lagtext Uppgift 3 Bedömning av behov Kursmål: Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: -visa grundläggande kunskaper om social-och förvaltningsrätt samt övrig lagstiftning som reglerar stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt personlig assistent som yrke Innehåll: Utöver personkretstillhörighet är bedömningen av grundläggande behov något som styr möjligheten att få ett positivt beslut om personlig assistans. År 2009 upphävde Regeringsrätten (nu Högsta Förvaltningsdomstolen) en kammarrättsdom. Denna dom har fått stor betydelse för bedömningen av behovet av personlig assistans och då speciellt hur grundläggande behov bedöms. 6

7 Läs domen (finns på Lisam) och ta fram andra domar, minst två, lägst på kammarrättsnivå. Jämför också med Försäkringskassans anvisningar för bedömning av personlig assistans och/eller betänkandet av assistansutredningen. Titta gärna på filmen Räkmackan som finns på Lisam. Skriv ett debattinlägg över tänkbara konsekvenser av domarna och Försäkringskassans anvisningar. Du kan välja perspektiv ex brukarperspektiv, anhöriga, handläggare eller kanske samhällsekonomiskt. Avsluta ditt inlägg med en diskussionsfråga. I uppgiften ingår även att diskutera andras inlägg, dels inlägget före dig på listan och ett valfritt. Är du först blir det två valfria inlägg som du diskuterar. Antal sidor: ca 1 sida exklusive källförteckning, Inlämning: Inlämning på Lisam under Diskussionsforum/Bedömning av behov senast den 8 oktober kl Litteraturförslag: Försäkringskassan Anvisningar vid bedömning av personlig assistans Rättsfallsöversikt personlig assistans 2011:1, 2012:2 (innehåller kammarrättsdomar) Regeringsrättsdom (Lisam) SOU 2014:9 Förändrad assistansersättning Uppgift 4 Etik Kursmål: Efter avslutad kurs skall den studerande kunna - Visa förståelse för etiska dilemman i relation till personlig assistans utifrån såväl användare-som assistentperspektiv Innehåll: Den här uppgiften innebär att ni ska pröva att diskutera etiska problem utifrån KLOK modellen som presenteras i boken Etik i arbete med människor (se litteraturlistan). Del 1 Konstruera ett etiskt scenarie, med relevans för personlig assistans, pröva om det är möjligt att applicera modellen på. Lägg därefter ut problemet på LISAM under Samarbetsyta/Etik, senast 22 oktober kl

8 Del 2 Välj ett av de inlämnade problemen, inte ditt eget, och gör en prövning enligt KLOK modellen. Så här kan du arbeta: - Börja med att fundera ut ett lösningsförslag, skriv ned det - Pröva förslaget enligt KLOK, skriv ned reflektioner enligt varje punkt/bokstav - Avsluta med de tre kontrollpunkterna, skriv ned utvärderingen Antal sidor Del 1 max ½ sida Del 2 ca 2 sidor, texten ska även innehålla en hänvisning till det problem ni valt. Inlämning Del 1 se ovan Del 2 Inlämning på Lisam under Inlämningar/Etik senast den 29 oktober kl Litteratur Henriksen Jan-Olav Vetlesen Arne Johan (2014) Etik i arbete med människor Lund:Studentlitteratur Uppgift 5 Empowerment Kursmål: Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - reflektera kring maktrelationer, över-och underordning beroende på kön, klass, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning och empiriska kunskaper i socialt arbete med relevans för socialt arbete I boken Empowerment, beskrivs och diskuteras olika infallsvinklar på empowerment och brukarmedverkan och i boken Perspektiv på personlig assistans problematiseras insatsen Personlig Assistans. Din uppgift blir att koppla ihop dessa böcker. 1) Välj och beskriv två olika perspektiv på Empowerment ur boken med samma namn 2) Använd ett kapitel ur boken Perspektiv på personlig assistan som exempel på tillämpning på de perspektiv du valt. Du kan välja samma kapitel till båda dina perspektiv eller om det blir intressantare så välj två olika kapitel. Var noga med källhänvisningar och att tydligt visa vad som är dina respektive författarens åsikter. 3) Avsluta med en kort sammanfattning. Vad blir din slutsats när du läst litteraturen? Är det tex några perspektiv du saknar eller några som dominerar? Antal sidor Ca 2 sidor. 8

9 Inlämning Inlämning senast den 19 november kl på LISAM under rubriken Inlämningar/Empowerment Kurslitteratur: Askheim Ole Petter & Starrin Bengt (red) (2007) Empowerment, Malmö:Gleerups Utbildning AB Brusén Peter & Flyckt Karin (red) (2013) Perspektiv på personlig assistans, Stockholm:Gothia Förlag Uppgift 6 Skönlitteratur Kursmål: Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - reflektera kring maktrelationer, över-och underordning beroende på kön, klass, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning och empiriska kunskaper i socialt arbete med relevans för socialt arbete Innehåll: Välj en skönlitterär/självbiografisk bok som handlar om livsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar. När du väljer bok behöver du ha ovanstående kursmål i tankarna. Din text ska innehålla: - en kort sammanfattning av bokens innehåll - koppling till valfri kurslitteratur och gärna annan litteratur eller artiklar som du anser är relevanta. - dina egna reflektioner kring bokens centrala tankegångar Antal sidor: max 2 sidor exklusive källförteckning Inlämning: Lägg ut din text på Lisam under Samarbetsyta/skönlitteratur senast den 26 november kl Var förbered på att kunna presentera och diskutera din bok vid kursträff 2. Läs gärna övriga inskickade texter. 9

10 Hemtentamen Tentamen består av två delar, dels en individuell skriftlig och dels en individuell muntlig som examineras vid ett seminarium på kursträff 2. Tentamensuppgiften finns tillgänglig på LISAM den 1 oktober. Den ska lämnas in på LISAM senast den 11 januari under Inlämningar/Tentamen. Din tentamen kommer att granskas av URKUND innan den bedöms. Vid kursträffen den 18 januari presenterar du och diskuterar din tentamen med andra kursdeltagare. För att tentamen ska betygssättas måste båda delarna vara genomförda med godkänt resultat. Omtentamen skriftligt och muntligt den 29 februari på Campus Norrköping. Urkund Urkund är en tjänst som används vid Linköpings universitet för att upptäcka fusk och plagiat. Efter att du lämnat in din tentamen skickas den vidare till Urkund där den jämförs med andra texter i Urkunds databas. Detta görs innan tentamen bedöms. Om examinator misstänker fusk eller plagiat, så ska det anmälas till disciplinnämnden, som utreder ärendet och bestämmer om eventuella disciplinpåföljder. En form av fusk är så kallat plagiat. Plagiat är när man på ett otillåtet sätt använder sig av andras texter. Det är därför viktigt att man som student försäkrar sig om vilka regler och normer som gäller när man skriver referat av andras texter och när man citerar. Mer information om vad plagiat innebär finns här: Du kan också gå igenom bibliotekets självstudieguide NoPlagiat Sammanställning av moment, provkoder, poäng och betygsnivåer Provkod Moment Poäng Betyg INL1 Kursträff 1, 2 hp U/G Introduktionsuppgift INL 2 Sekretess, och 3 hp U/G bedömning av behov INL 3 Etik och 2 hp U/G genusdiskussion INL 4 Empowerment och 3 hp U/G skönlitteratur (kursträff 2) EXM 1 Individuell tentamen skriftlig och muntlig 5 hp U/G/VG 10

11 Kriterier för betygssättning För slutbetyg på kursen krävs att uppgifterna för samtliga provkoder är avklarade och godkända. För att få betyget Väl Godkänd krävs att tentamen bedöms uppnå den nivån. Bedömning av seminarium, och i viss mån diskussionsforum i kursrummet, utgår från följande kriterier: - Presentation, aktivitet - Ämnesinnehåll och teoretisk förankring - Referensgivning - Initierande, bemötande och diskussion av frågeställning Bedömning av skriftliga uppgifter: - Innehåll och analys - Teori och litteraturförankring - Struktur och helhetsintryck - Formalia Bedömning av den individuella examinationen (hemtentamen) bedöms utifrån följande kriterier: - teoretisk anknytning och relevans för kursens lärandemål - självständighet och kritiskt tänkande - helhetsintryck och balans mellan teori, empiri och analys - skriftlig framställning Fusk och plagiat Med fusk menas att med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda examinator när en studieprestation ska bedömas. Om en examinator misstänker att en student fuskat ska hon/han anmäla det till Linköpings universitets disciplinnämnd (www.student.liu.se/regler/disciplinarenden/atgard ), som sedan utreder ärendet och fattar beslut om eventuella disciplinära åtgärder. En form av fusk är så kallat plagiat. Plagiat är när man på ett otillåtet sätt använder sig av andras texter. Det är därför viktigt att man som student försäkrar sig om vilka regler och normer som gäller när man skriver referat av andras texter och när man citerar. Mer information om vad plagiat innebär finns här: För att kunna upptäcka plagiat kan en examinator med hjälp av Urkund jämföra en students text med andra texter som ligger lagrade i Urkunds databas. Återkoppling Respons och bedömning av inlämnade uppgifter sker via LISAM. Närmare information ges vid kursstarten och via meddelandefunktionen på LISAM. 11

12 Kurslitteratur En sammanställd lista med den obligatoriska kurslitteraturen finns på kursens hemsida samt på LISAM under kursdokument Referenslitteratur Förslag på referenslitteratur som kan användas som komplement till den obligatoriska litteraturen finns i kursrummet under Samarbetsyta. Komplettera gärna med egna tips. Här är relevansen viktigare än vetenskapligheten. 12

Studiehandledning. Personlig assistans, 15 hp. Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits. Kurskod: 745G43

Studiehandledning. Personlig assistans, 15 hp. Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits. Kurskod: 745G43 Avdelningen för Socialt arbete Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier Linköpings universitet HT2016 Studiehandledning Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Kurskod:

Läs mer

Studiehandledning. Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik II, 7.5 hp. Scientific Methods II, 7.5 ECTS Credits 745A51

Studiehandledning. Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik II, 7.5 hp. Scientific Methods II, 7.5 ECTS Credits 745A51 Socionomprogrammet Filosofiska fakulteten Linköpings universitet HT2015 Studiehandledning Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik II, 7.5 hp Scientific Methods II, 7.5 ECTS Credits 745A51 Kursansvarig:

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp. Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp. Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander; martin.wiklander@liu.se Examinator:

Läs mer

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Delkursbeskrivning Välkomna till kursen Barn i grupp. I den övergripande kursplanen beskrivs momentet på följande sätt: Delkursen skall ge grundläggande kunskaper om barns

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Studiehandledning. Social kategorisering, motstånd och kreativitet i socialt arbete, 15hp

Studiehandledning. Social kategorisering, motstånd och kreativitet i socialt arbete, 15hp Socionomprogrammet Filosofiska fakulteten Linköpings universitet HT 2016 Studiehandledning Social kategorisering, motstånd och kreativitet i socialt arbete, 15hp Social categorisation, resistance and Social

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:

Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna: 1 (9) 2015-11-30 Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvarig: Åsa Broberg, asa.broberg@edu.su.se Kursadministratör: Emmi Lotta Fagerlund, emmi.fagerlund@edu.su.se Studiehandledning Pedagogisk

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

Studiehandledning. Samhälls- och beteendevetenskapliga teorier i socialt arbete, 15 hp

Studiehandledning. Samhälls- och beteendevetenskapliga teorier i socialt arbete, 15 hp Socionomprogrammet Filosofiska fakulteten Linköpings universitet VT2015 Studiehandledning Samhälls- och beteendevetenskapliga teorier i socialt arbete, 15 hp Social and Behavioral Sciences Theories in

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. 2 Välkommen till kursen Kursen behandlar pedagogisk

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning Utbildningsvetenskaplig kärna 8 Vetenskap, teori och metod 9hp Termin: HT 2015 Kurskod: 970A01 (9hp) 1 Välkommen till kursen Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskap,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Kursansvarig: Ulf Olsson ulf.olsson@edu.su.se Kursadministratörer: Hälsopedagogik - Emmi Fagerlund emmi.fagerlund@edu.su.se

Läs mer

Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp

Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp KURSINFORMATION Undervisningsplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Makt och rätt 15 hp VT 2015 Kursinformation Makt och Rätt I Din

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se mimmi.malmer@edu.su.se Studiehandledning Det professionella samtalet

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 2 7,5 hp HT 2014 Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering...

Läs mer

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng Studiehandledning Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng Länkar till kursplan, litteraturlista, studiehandledning, lektionssalar etc. finns till vänster

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp)

Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp) Betygskriterier för; Sja lvsta ndigt uppsatsarbete inom Teknisk Projektledning och Affa rsutveckling (15 hp) Förväntade studieresultat (lärandemål) Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap och

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen

Kursbeskrivning för kursen Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 1(6) 2013 02-20 Kursbeskrivning för kursen Analys, bedömning och betygssättning av matematikkunskaper - ingår i Lärarlyftet 7,5 hp

Läs mer

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl 1(5) Studiehandledning Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl Kursens huvudsakliga innehåll Kursen behandlar utbildningsväsendets och utbildningspolitikens

Läs mer

LISAM. Linköpings Universitet. Logga in. Du loggar in på Använd ditt LiU-id, användarnamn och lösenord.

LISAM. Linköpings Universitet. Logga in. Du loggar in på  Använd ditt LiU-id, användarnamn och lösenord. LISAM Logga in Du loggar in på http://lisam.liu.se Använd ditt LiU-id, användarnamn och lösenord. Din personliga sida (Min Sida) skapas första gången du loggar in så det kan ta en liten stund innan den

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Studieguide. Fristående kurs Avancerad nivå Ladokkod VKAMPV (Ersta Sköndal högskola) Ladokkod 62FL01 (Högskolan i Borås)

Studieguide. Fristående kurs Avancerad nivå Ladokkod VKAMPV (Ersta Sköndal högskola) Ladokkod 62FL01 (Högskolan i Borås) Studieguide Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget betydelsen av Merleau-Pontys filosofi för vårdvetenskap, 7,5 hp The lived body in the context of care the significance of Merleau- Ponty s philosophy

Läs mer

Studiehandledning. Fysisk träning som medicinsk behandling Fysioterapeutprogrammet. Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping

Studiehandledning. Fysisk träning som medicinsk behandling Fysioterapeutprogrammet. Medicinska fakulteten Linköpings universitet Linköping Medicinska fakulteten Vårterminen 2016 Studiehandledning Fysisk träning som medicinsk behandling Fysioterapeutprogrammet Medicinska fakulteten Linköpings universitet 581 83 Linköping www.liu.se/medfak/fysio

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F

Kursbeskrivning. Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F Kursbeskrivning Utvecklingsstörning 1 Ht-2013/ 25 % / UQ 160F 2:6 Innehåll 1. Kursinformation... 3 2. Kursens innehåll och lärandemål... 3 2.1 Lärandemål... 3 3. Kursens uppläggning... 3 3.1 Arbetsformer...

Läs mer

JAMR41, Internationella mänskliga rättigheter II, 15 högskolepoäng International Human Rights Law II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR41, Internationella mänskliga rättigheter II, 15 högskolepoäng International Human Rights Law II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR41, Internationella mänskliga rättigheter II, 15 högskolepoäng International Human Rights Law II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng

Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng Distriktsskötersskeprogrammet, 70 hp Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5hp Reguljär kurs 2DS001 VT 10 Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng Allmän farmakologi samt

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning VFU Barns språkliga utveckling 1: Språk som form, interaktivt medel och medierande redskap, VFU, 3 hp Termin: HT 2016 Kurskod: 970G14 Under veckorna 38 och 39 kommer

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015 AKADEMIN VALAND Kursguide Kurskod KFIG31 Kursansvarig TOMMY SPAANHEDEN E-mail tommy.spaanheden@akademinvaland.gu.se Kursnamn FILMSKAPARENS HANTVERK OCH VERKTYG III 7,5HP Telefon 0766-184345 Termin HT2015

Läs mer

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Vårterminen 20121 Välkommen till Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens innehåll och

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 201511232

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING Fysiskt funktionshinder och långtidssjukdom - livsvillkor och sociala sammanhang SQ1135 7,5 högskolepoäng Vårterminen 2011

STUDIEHANDLEDNING Fysiskt funktionshinder och långtidssjukdom - livsvillkor och sociala sammanhang SQ1135 7,5 högskolepoäng Vårterminen 2011 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet STUDIEHANDLEDNING Fysiskt - livsvillkor och sociala sammanhang SQ1135 7,5 högskolepoäng Vårterminen 2011 Upprättad i januari 2011

Läs mer

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016.

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016. 1 (5) Institutionen för kulturvård KURSGUIDE KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp Höstterminen 2016 Grundnivå Reviderad 2016-12-01 Välkommen till en hel kurs för att öva vetenskapligt

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP SAHLGRENSKA AKADEMIN STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP Kurskod OM9229 KURSEN GES SOM UPPDRAGSUTBILDNING Kursansvarig Kursadministratör Examinator Ewa-Lena Bratt e-post:

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Rutiner och mallar för kurs- och programuppföljning

Rutiner och mallar för kurs- och programuppföljning Lärarutbildningsnämnden Karin Fogelberg BESLUT KURS- OCH PROGRAMUPPFÖLJNING 2014-06-10 dnr G 2014/151 1/13 Lärarutbildningsnämnden Rutiner och mallar för kurs- och programuppföljning Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12

Socialpsykologi. Anvisningar till kursen (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 1, Ht 2015 Anvisningar till kursen Socialpsykologi (P1-SOC) 7,5 högskolepoäng 2/11 2/12 Senaste uppdatering: 2015-10-26 Välkommen

Läs mer

Information och Rätt (IoR)

Information och Rätt (IoR) Information och Rätt (IoR) Immaterialrätt, yttranderätt och Internet 30 hp KURSINFORMATION JURIDISKA INSTITUTIONEN Information och rätt - Immaterialrätt, yttranderätt och Internet, 30 hp HT 2012 Kursinformation

Läs mer

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22

Studiehandledning. Vt 14 vecka 13-22 2014-02-05 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning II, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling II, 7,5 ects Vt 14 vecka 13-22

Läs mer

Kriminologi GR (A), Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp

Kriminologi GR (A), Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp Criminology BA (A), Professional communication, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Kursguide till. Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

Kursguide till. Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp Institutionen för språk och litteraturer 1 (6) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.sprak.gu.se

Läs mer

SAKS Universitetsguide. - En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring utbildning på Linköpings Universitet

SAKS Universitetsguide. - En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring utbildning på Linköpings Universitet SAKS Universitetsguide - En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring utbildning på Linköpings Universitet 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Utbildningsutskottets ordförande... 4 Klassrepresentanter...

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Praktisk retorik 15 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Praktisk retorik 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Praktisk retorik, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning,

Läs mer

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 1 (5) Kursplan 1. Kursens benämning Beslutsfattande och beslutsprocesser 2. Engelsk benämning Decision-making and decision-making processes 3. Kurskod 1FK015 4. Gäller från Höstterminen 2013 5. Fastställd

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

EXAMINATIONSFORMER Socialhögskolan i Lund/Hbg Gäller från höstterminen Fastställd av IS

EXAMINATIONSFORMER Socialhögskolan i Lund/Hbg Gäller från höstterminen Fastställd av IS EXAMINATIONSFORMER Socialhögskolan i Lund/Hbg Gäller från höstterminen 2012 1 Fastställd av IS 2012-03-21 Kurs: SOAA11 Socialt arbete: grundkurs, 30hp SOAA11 ges fristående kurs via lärandeplattformar.

Läs mer

Studiehandledning. Psykosocial Onkologi I. 7,5 poäng

Studiehandledning. Psykosocial Onkologi I. 7,5 poäng Studiehandledning Psykosocial Onkologi I 7,5 poäng VT 2017 Kursen Psykosocial cancervård 1, 7,5 poäng ges både som en fristående kurs samt ingår som en delkurs i specialistsjuksköterskeutbildningen inom

Läs mer

2015-04-22 KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING

2015-04-22 KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING KURSBESKRIVNING DELKURS C GRUNDKURS KRIGSVETENSKAP HT 2015 STRIDSKRAFTER OCH OPERATIV PLANERING KURSBESKRIVNING 2 (10) Innehållsförteckning 1. Genomförande i stort 2. Undervisningsform 3. Kursmaterial

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga

Kursbeskrivning. Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 1 (7) 2013-12-19 Kursbeskrivning Narrativ analys: berättande om och av barn och unga 7,5 hp, avancerad nivå, helfart Kurskod: UB431F Våren 2014 Kursansvarig/kursledare Mats Börjesson mats.borjesson@buv.su.se

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Förskolepedagogik 7: Pedagogisk ledning i förskolan7,5 hp Kurskod 970G22 Studiehandledning Vt. 2015 Förord Välkommen till kursen Innehållet i denna studiehandledning har utarbetats

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2014 Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan

Läs mer

Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-05-04 till 2014-06-08

Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-05-04 till 2014-06-08 STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN DANILO BROZOVIĆ 2015-03-25 Studieanvisning SAFFK FE1625 Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp Datum: 2015-05-04 till

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem Engelsk benämning: Basic course GIS, Basic education in Geographical Information Systems Kurskod: 1MT013 Gäller

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Kursinformation med litteraturförteckning Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Höstterminen 2012 Välkommen till Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du

Läs mer

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Avdelningen för socialt arbete Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet Värderingsförmåga och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

Kursbeskrivning Det professionella samtalet II (7,5 hp)

Kursbeskrivning Det professionella samtalet II (7,5 hp) Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvarig: Ingrid Hultén Tfn. 08 12076366 ingrid.hulten@edu.su.se Kursbeskrivning Det professionella samtalet II (7,5 hp) Allmän information

Läs mer