Minnesanteckningar Jämställdhetsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Jämställdhetsutskottet 2012-02-22"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret Anna Lindén, Jämställdhetsutskottet Minnesanteckningar Jämställdhetsutskottet Närvarande Maria Chergui (V), ordförande Lisa Friberg (S), vice ordförande Eva Johansson (MP) Monica Wikberg (M) Helen Wretling (FP) Ulla Hallin (KD) Anita Pettersson, sakkunnig Anna Lindén, sekreterare Förhinder Carlos Costa (C) Therese Borg (SD) Besök Annette Sarasdotter och Inga Lindberg, Konsult och uppdrag, kl punkt 3 1. Dagordning Dagordningen godkändes med ett par övriga frågor. 2. Minnesanteckningar från 24 januari Minnesanteckningarna godkändes med en redaktionell ändring. Rapporten Kvinnors företagande läggs upp på webben, jämställdhetsutskottets sida på. Eskilstuna den stolta Fristaden

2 Eskilstuna kommun Datum 2 (6) 3. Jämställda löner och pensioner Annette Sarasdotter och Inga Lindberg Utskottet fick besök av Annette Sarasdotter och Inga Lindberg från Konsult och uppdrag. Annette Sarasdotter jobbar som personalkonsult med ansvar för samordning av kommunkoncernens årliga lönekartläggning. Inga Lindberg jobbar som handläggare med pensionsfrågor. Medlingsinstitutet är den myndighet som ansvarar den officiella lönestatistiken för kvinnor och män. Medlingsinstitutet bildades år 2000 och ska bland annat medla mellan olika fackförbund i avtalsfrågor. Regleringsbrevet till Medlingsinstitutet ger ett tydligt uppdrag att lönebildningen ska bidra till jämställdhet. Hur jämställda är lönerna? Män tjänar 14,3 procent mer än kvinnor. Män arbetar inom yrken som värderas högre än de yrken som domineras av kvinnor. Lönerna är ganska jämställda inom kommunal sektor Föräldraledighet tas ut av män i ökande utsträckning. Annette bedömer att detta kan leda till att betydelsen av föräldraledighet ökar och synliggörs. Enligt Medlingsinstitutet ökar lönerna när andelen män i kvinnodominerade yrken ökar. Omvänt är sambandet att lönerna sjunker när andelen kvinnor i mansdominerade yrken öka. Ju fler kvinnor i ett yrke, ju lägre är också lönespridningen. De osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat med 3.6 procentenheter mellan 2005 och Staten har jobbat mycket aktivt med detta. Även bland arbetare i privat har gapet minskat rejält. Yrken med fler underkategorier har större möjligheter till hög lön. Yrken där män dominerar, t. ex maskinoperatörer, har fler underkategorier (27 i detta fall) vilket ökar lönespridningen och möjligheterna att höja lönerna. Undersköterska, ett yrke som till största delen innehas av kvinnor, är en enda stor grupp. Eskilstuna kommuns årliga lönekartläggning Företag och organisationer med fler än 25 anställda ska enligt lag göra en lönekartläggning vart tredje år. Eskilstuna kommun kartlägger lönerna årligen. Sedan 2004 har kommunen lagt 60 mkr på att åtgärda osakliga löneskillnader. Årets lönekartläggning ska redovisas på nästa personalutskott och presenteras för förvaltnings- och bolagschefer som ska jobba vidare med frågorna. Löner kan skilja mellan kvinnor och män men skillnader ska ha sakliga skäl. Lönevärdering är grunden för lönekartläggningen. I kartläggningen ingår alla anställningar, till exempel personer med lönebidrag. Resultatet för 2011ser bra ut men det finns en stor skillnad mellan yrkeslärare på gymnasiet och familjebehandlare på arbetsmarknads- och

3 Eskilstuna kommun Datum 3 (6) familjeförvaltningen. Det beror på att yrket familjebehandlare har ändrats utan att lönerna har hängt med. En annan tänkbar förklaring är att många nyrekryterade är unga kvinnor, vilket har bidragit till lägre löner. I sin helhet ligger Eskilstuna bra till jämfört med andra kommuner, bland annat inom gruppen socialsekreterare. Nästa steg för Eskilstuna är att utveckla yrkesgrupper inom den stora gruppen omvårdnadspersonal, som är ca personer. Detta kan sannolikt bidra till större lönespridning och höjda löner. Inga Lindberg berättade om olika förändringar som påverkar kvinnors och mäns pensioner. Regeringen har gett i uppdrag åt Institutet för framtidsstudier att utvärdera pensionsutfallet för kvinnor och män. Utredningen ska redovisas i juni Pensionsrätt för barnår. Staten ger kompensation för inkomstbortfall i fyra år för varje barn. Numera går detta till den av föräldrarna/vårdnadshavarna med lägst inkomst, till skillnad mot tidigare då den gick till mamman. Föräldrarna har också möjligheten att välja vem det ska gå till. Livsinkomsten är pensionsgrundande. Allmänna pensionssystemet bygger på livsinkomsten, tidigare den femton bästa åren. Kan ev. missgynna kvinnor eftersom de ofta är hemma med barnen mer. Höginkomsttagare får inga extra pensionspoäng Inkomster över ca kr ger inga extra pensionspoäng. Det är en mekanism för utjämning men, men många kommuner och landsting kompenserar ofta sina anställda för detta. Rätt att ta ut pension när man fortfarande jobbar Alla har rätt att plocka ut allmän pension från sin 61-årsdag, oavsett om man gått i pension eller inte. Om alla gjorde det skulle det dock inte finnas pengar kvar att fördela till de riktiga pensionärerna. Premiepensionen kan överlåtas till make/maka Premiepensionen utgör 2,5 procent av den totala pensionen. Denna del kan vi placera själva och den kan även överlåtas till make/maka. Mer kunskap för utskottet Utskottet bjuder in Annette Sarasdotter under våren eller hösten för mer detaljerad redogörelse om lönekartläggningen i de kommunala bolagen. Inga Lindberg bjuds in till hösten för att berätta om resultatet av regeringsuppdraget som ska vara klart i juni. Det handlar om kvinnors och mäns pensioner och vad som kan göras för att få dem jämställda. Ett önskemål från utskottet är att Inga Lindberg även undersöker hur många personer i

4 Eskilstuna kommun Datum 4 (6) kommunens olika yrkesgrupper som går i pension tidigare eller tar ut delar av pensionen i förtid. Skicka gärna frågor till Inga i förväg! Maria tittar vidare på frågan om när pensionerna kan bli mer jämställda utifrån olika trender i omvärldsanalysen som gjordes Läs mer Nätverket jämställda löner. Har bland annat startat kampanjen Lön hela dagen, där de har räknat ut att kvinnor jobbar gratis efter kl , jämfört med män. skapa ett konto och få uppdateringar om din pensionsprognos. Sajten är inte direkt kopplad till det kommunala pensionssystemet men den ger en överblick. Debattartikel i DN, publicerad , Här är sju punkter för ett Sverige med rättvisa löner socialdepartementet, sök på Uppdrag att utvärdera pensionsutfallet för kvinnor och män Power point-bilder från Annette Sarasdotter finns hos Anna Lindén. 4. Internationella kvinnodagen 8 mars Invigningen av Starka kvinnor en utställning om eskilstunakvinnor. Tio kvinnor från 1000-talet fram till idag porträtteras på varsin vepa. Dessa kvinnor har varit betydelsefulla för utvecklingen i Eskilstuna kommun. Det är kvinnor som drivit fackföreningar och startat fotoateljéer, kvinnor som har bränts för häxeri och kvinnor som startat sjukhus för lungsjuka. Invigning sker på Stadsmuseet kl. 12 med musik och tal. Utskottet bjuder på sopplunch. Utställningen är mobil och kan därmed kompletteras med fler kvinnor efterhand. 5. Hearing om politikens villkor I På spaning finns ett uppdrag att sprida kunskap om kvinnors och mäns villkor i politiken. Den översiktliga kartläggning som gjordes 2011 visade å ena sidan marginella skillnader mellan kvinnors och mäns villkor. Å andra sidan visade den att det fanns önskemål om att fortsätta uppmärksamma frågan och lära sig mer om bland annat härskartekniker.

5 Eskilstuna kommun Datum 5 (6) Utifrån detta ska utskottet ordna en hearing om kvinnors och mäns villkor i politiken. Erfarna politiker och nya politiker får då chans till utbyte av erfarenhet och kunskap. En mindre hearing ordnas under våren för att belysa problemet att partierna har svårt att behålla unga engagerade, främst unga kvinnor. Till hösten ordnas ett uppföljande seminarium där SKL, landstinget med flera kan medverka. Målgruppen är förtroendevalda kvinnor och män i kommunen. Samtliga partier utser två representanter, en kvinna och en man, som helst kan bidra med en mångfald av erfarenheter. Anita gör en inbjudan till partierna. Datum: 11 april, kl Anita kan inte vara med, Anna ersätter. 6. Teater 2 x Fredrika Vägröjarna 2 x Fredrika beskriver två kvinnors kamp för demokrati och kvinnors rättigheter. Fredrika Runeberg är född i Finland och Fredrika Bremer i Sverige. Pjäsen ställer viktiga frågor om villkoren för unga kvinnor idag hur ska man klä sig, prata och agera för att passa in? Teatern kan spela under mars-april och kostar kr plus resor. En idé är att samverka med Kultur- och fritidsförvaltningen och finskt förvaltningsområde. 10 maj preliminärt datum. Tänkbara målgrupper: lärare, studenter, förtroendevalda, representanter för elevråd, föreningar med finsk anknytning. 7. Verksamhetsplan mars, Earth Hour. Utskottet medverkar med varm dryck och klimatsmarta bullar. Läs mer om evenemanget på /earthhour 8. Rapporter från ledamöterna Punkten tas upp på nästa möte. 9. Övrigt Rev. schema för utskottsmöten, dialogträffar och evenemang. 22 feb. Utskott Dialogträff , Torshälla stads nämnd Deltog på dialogen: Maria Chergui, Helen Wretling, Eva Johansson, Anita Pettersson, Anna Lindén, Marianne Karlberg.

6 Eskilstuna kommun Datum 6 (6) 8 mars Starka kvinnor invigning av utställningen. Sopplunch och musik. 20 mars Utskott kl Dialogträff kl , Vuxennämnden Deltar på dialogen: Maria Chergui, Lisa Friberg, Ulla Hallin och Helen Wretling 31 mars Earth Hour. Utskottet bjuder på bullar och varm dryck. 11 april Hearing #1 om kvinnors och mäns villkor i politiken. Kl april Utskott kl Dialogträff kl , prel. Kultur- och fritidsnämnden 15 maj Utskott kl Dialogträff kl , prel. Stadsbyggnadsnämnden 21 juni Sommarmöte med brunch i Rothoffsparken, kl Utskottets remissvar till Kulturpolitisk handlingsplan skickas ut tillsammans med dessa minnesanteckningar. 10. Mötet avslutas

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningens möte 2015-08-18

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningens möte 2015-08-18 Kommunstyrelsen 2015-08-18 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningens möte 2015-08-18 Närvarande: Lisa Friberg (S) ordförande

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket Perspektiv på lärarlöner, del 6 Ge bra lärare högre lön 80 000 funderar på att lämna läraryrket Höj lönerna och behåll duktiga lärare 4 av 10 lärare funderar på att lämna yrket, det kan vi visa i en ny

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

Det könade landskapet Umeå

Det könade landskapet Umeå Det könade landskapet Umeå Reviderad version 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 5 JÄMSTÄLLDHET 6 Vad jämställdhetspolitik 6 Hur Jämställdhets integrering 6 Jämställdhet och Intersektionalitet 6 Stödstrukturer

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 Pensionen en kvinnofälla Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Kommunal och Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF)

Läs mer

Deltidsfällan Hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner

Deltidsfällan Hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner Deltidsfällan Hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Tydligare koppling mellan arbetstid och pension i de nya pensionssystemen 5 Han arbetar heltid,

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?

jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? Jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? Upplysningar om innehållet: Charlotta Janson Josephsson charlotta.janson.josephsson@skl.se

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 1 (19) Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-12-17 192) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-01-01

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013 Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 15 november 2013 Förord Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1.

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige i Lund har bett Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Hög tid för jämställda löner

Hög tid för jämställda löner Hög tid för jämställda löner EN GEMENSAM RAPPORT FRÅN KOMMUNAL, LEGITIMERADE SJUKGYMNASTERS RIKSFÖRBUND LSR, AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR, VISION, OCH VÅRDFÖRBUNDET. Hög tid för jämställda löner En rapport

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2014 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2014 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Johanna Sarfati Trygghetsekonomi johanna.sarfati@amf.se

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer