Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia Bernthling Maria Chergui Eva Johansson Helen Wretling Ulla Hallin Per Johnsson Cecilia Boström Karin Gagner (S) ordförande (M) vice ordförande (C) (V) (MP) (FP) (KD) (SD) kommunstrateg sekreterare Innan mötet började fick jämställdhetsberedningen en presentation av utställningen Hon, hen och han som visas på stadsbiblioteket i Eskilstuna april-maj Beredningens ledamöter var också på plats i utställningen under en timme för att kunna svara på frågor från besökarna om Eskilstuna kommuns jämställdhetsarbete. Ledamöterna hade många idéer om hur utställningen kan användas och marknadsföras till bland annat skolor. Önskemål framfördes om att visa utställningen i en glasmonter på Fristadstorget under sommaren, och att fästa inplastad jämställdhetsinformation på de orangea caféborden på Fristadstorget. Broschyren från STOPP-verksamheten behöver finnas bland utställningsmaterialet och frågan om mäns våld mot kvinnor borde tydligare lyftas fram av utställningen, ansåg beredningens ledamöter. En idé om att göra utställningen tillgänglig på annat sätt, t ex som film, ville ledamöterna också föra fram till Sveriges kommuner och landsting (SKL) som kommunen hyrt utställningen av. 1 Mötet öppnas Ordföranden öppnade mötet. 2 Dagordningens godkännande Dagordningen godkänns.

2 Eskilstuna kommun (5) 3 Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 4 Rapporter Cecilia och Karin rapporterar att evenemanget med bussturen Jämställdhet på väg, den 8 mars, var lyckad och uppskattad av alla som följde med (41 kvinnor och 23 män). Arrangemanget var bra, det enda som några deltagare på första bussturen önskade sig var smörgås till kaffet. Konceptet Jämställdhet på väg är värt att användas igen i olika sammanhang, jämställdhetsberedningen ser flera användningsområden. Det bör undersökas om den kan finnas med på kommunens lista på arrangemang för besökare. Ett annat bra tillfälle är när kommunen arrangerar program för nyinflyttade medborgare eller när kommunen tar emot besökare, vid representation och presentation av kommunen. Jämställdhetsberedningen uppmanas att besöka kvalitetsmässan Eskilstuna Inspirerar. Mässan hålls i MunktellArenan och är öppen från torsdag 16 april till lördag 18 april mellan kl till kl och är kostnadsfri. Jämställhet finns med på mässan som en informationsdel, där kan mässbesökare få en röstsedel för att fylla i bästa monter utifrån jämställdhetssynpunkt. Prisutdelning av vinnare för bästa jämställda monter kommer att hållas på Stadsbiblioteket, vid utställningen Hon, Hen & Han, fredagen den 24 april kl Lisa Friberg är numera adjungerad i styrgrupp för hållbar jämställdhet (HÅJ). Cecilia rapporterar att styrgruppen i Håj ska skicka ett brev till alla ordföranden i nämnderna och bolagsstyrelserna där de uppmanas att på minst ett möte under året ta upp Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet. Eskilstuna kommuns handlingsplan Eskilstuna - en FriStad för kvinnor ska under året implementeras i kommunen. Detta uppdrag blev inte finansierat enligt beslutet i kommunfullmäktige. Arbetet kommer därför inte att kunna följa handlingsplanen på det sätt som var tänkt från början då den utgick från en heltidsanställd projektledare. Cecilia kommer att lägga 30% av sin arbetstid på handlingsplanen och har börjat med kommunikationsplanen för att sprida kunskap om planen hos nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag, samt startat planeringen av utbildningsinsatser och någon aktivitet riktad till allmänheten. Det arbete som Cecilia inte kommer att kunna göra och som kräver särskild kompetens inom HR och kommunikation kommer att köpas av Konsult och uppdrag. Beslut: Beredningen vill utifrån detta ärende få en redogörelse över hur de kr extra som kommunledningskontoret fick att fördela till särskilda uppdrag för 2015 har fördelats. Beredningen vill träffa den ansvarige för fördelningen vid nästa möte för en kort frågestund kring detta. Beredningens ledamöter uttryckte oro för att arbetet med handlingsplanen kommer att ske på bekostnad av annat viktigt jämställdhetsarbete. Cecilia rapporterar att arbetet med en den nya handlingsplanen för CEMRdeklarationen är på gång och kommer att ersätta På spaning efter jämställdheten , som bara gäller året ut. Vid nästa möte kommer Jämställdhets-

3 Eskilstuna kommun (5) beredningen att uppdateras på arbetet och även kunna ge återkoppling inför det fortsatta arbetet med planen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har erbjudit Eskilstuna att medverka i Modellkommunsprojektet som löper i ett år. Eskilstuna är en av sju kommuner som blivit tillfrågade. De andra kommunerna är Umeå, Piteå, Malmö, Kalmar, Jönköping och Örebro. Arbetet med modellkommunerna i projektet ska bedrivas enligt ett benchmarkingsystem mellan kommunerna, för att på bästa sätt lära av varandra. Efter projektets slut är det meningen att SKL i samarbete med kommunerna och länsstyrelserna ska ta fram ett koncept att hjälpa andra kommuner att komma igång med sitt jämställdhetsintegreringsarbete på ett bra sätt. Tanken bygger på att en kommun hjälper en annan kommun att bli bra på jämställdhet. Medverkande kommuner blir ett slags regionala noder i detta arbete. Jämställdhetsberedningen önskar återkoppling av hur det går med förslaget om jämställdhetspiloter som ska finnas i nämnderna. Marianne arbetar med detta upplägg och återkommer vid nästa möte. Beredningen vill också påminna om idén om att ta fram en bok om kvinnor i Eskilstuna som togs upp vid föregående möte. 5 Förslag till indikatorer i den strategiska inriktningen för de kommande 4 åren Vid föregående möte besöktes jämställdhetsberedningen av Tommy Malm, ekonomidirektör. Han inbjöd beredningen till att senast den 20 april komma med synpunkter på hur jämställdhetsperspektivet ska beaktas i den nya strategiska inriktningen och till att lämna förslag till indikatorer för att mäta jämställdheten. Cecilia gick igenom de fem övergripande målen som ska gälla i Strategisk inriktning Jämställdhetsberedningen arbetade därefter fram en mängd förslag till indikatorer. Cecilia fick i uppdrag att sammanställa dessa, tillsammans med jämställdhetsberedningens generella synpunkter på strategisk inriktning. Förslaget mailas till ledamöterna i beredningen för synpunkter och skickas sedan till Tommy Malm senast den 20 april. 6 Arbetet med årets tre fokusområden Karin har bokat tre av fyra nämnder för dialogmöten. Den första på tur är Barn och Utbildningsnämnden den 7 maj kl Lokal ej bokad ännu. Beredningens önskemål är att få hålla det på en skola eller förskola. Förslag till frågor för nämnden kommer att skickas ut till Jämställdhetsberedningen denna vecka (v 16) för ställningstagande och snabb återkoppling. Den 11 juni kommer beredningen att träffa Torshälla Stads nämnd. Dialogmötet kommer att ske på förmiddagen kl På eftermiddagen håller jämställdhetsberedningen ett ordinarie möte. Mötet den 4 juni är därmed inställt.

4 Eskilstuna kommun (5) Preliminärt är den 18 augusti bokad med Arbetsmarknad och Vuxennämnden på förmiddagen kl Den 29 september kl träffar beredningen Socialnämnden. Beredningen vill träffa HR-direktör Annika Tjärnström för en redovisning av vilken policy Eskilstuna kommun har avseende arbetskläder och hur jämställdhetsperspektivet beaktats i den policyn. 7 Skrivelse till Mälardalens högskola Jämställdhetsberedningen godkände förslaget till skrivelse till Mälardalens högskola med en smärre redaktionell ändring av avsändare. Skrivelsen skickas till högskolan så snart som möjligt. 8 Comfort Hotell Comfort Hotell har en fondvägg tapetserad med en sexistisk bild i ett frukostrum för gästerna. Detta vill Jämställdhetsberedningen agera på. Tjänstemännen får i uppdrag att se över om hotellet har avtal med kommunen, i så fall kan beredningen göra en skrivelse dit i egenskap av kunder. Om inte så är fallet skriver beredningen ändå ett brev för att uppmärksamma hotellet om den olämpliga bilden som förmedlar en förlegad kvinnosyn. 9 Remisser Inga remisser. 10 Tips Fristadstorgets alla bord skulle kunna användas att sprida information m m genom att fästa inplastade broschyrer på borden. Tjänstemännen får i uppdrag att kontakta ansvarig för aktiviteter på Fristadstorget om detta. Jämställdhetsberedningen anser att utställningen Hon, Hen & Han borde visas i en glasbur på Fristadstorget under sommaren. Marianne får uppdrag att ta reda på om det är möjligt och kostnaden för det. 11 Övriga frågor Jämställdhetsberedningen uppmanas att spana efter en reklamfilm för en biltvättsfirma (I wash) i Eskilstuna som sänds på Tv. De som sett den upplever den som unken då den har sexistiska inslag. Helen har uppmärksammat kampanjen Huskurage, en kampanj som skulle kunna användas i kommunens hyresfastigheter i samband med arbetet med handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor. Även privata fastighetsägare kan uppmanas att delta. Karin och Cecilia återkommer med mer information kring detta.

5 Eskilstuna kommun (5) 12 Mötet avslutas Ordförande tackar för ett bra möte med intressant utställning.

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Rapport 2007:29 R Goda exempel på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Goda exempel Rapport 2007:29 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer