Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningens möte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningens möte 2015-08-18"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningens möte Närvarande: Lisa Friberg (S) ordförande Eva Johansson (MP) Helen Wretling (FP) Ulla Hallin (KD) Per Johnsson (SD) Cecilia Boström, kommunstrateg Karin Gagner, sekreterare Marianne Karlberg, kommunstrateg Anmält förhinder: Monica Wikberg (M) Pia Bernthling (C) Maria Chergui (V) Besök av kvinnojouren MOA, Gunilla Lange och Catharina Andersson 1. Mötet öppnas Ordföranden öppnar mötet. 2. Dagordningens godkännande Dagordningen godkänns efter att punkt 4a strukits p g a att dialogmötet med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden blivit inställt, samt överenskommelse att punkt 7 tas före punkt Minnesanteckningar Minnesanteckningarna lades till handlingarna. Beredningen ska bjuda in gatunamnsberedningen till ett möte under hösten för att höra hur namnsättningen av gator och platser går till i kommunen. Internt kommunkoncernen: 4. Arbetet med årets tre fokusområden a. Frågor till dialogmötet med Socialnämnden den 29 september 2015 Mäns våld mot kvinnor: Hur hanterars och handläggs ärenden kring mäns våld mot kvinnor? Hur arbetar man med våld utifrån vårdnadshavares rättigheter och barns rättigheter? Hur ser utvecklingsarbetet ut för problematik mäns våld mot kvinnor (Förändra radikalt, våld i nära relationer)? Är könsperspektivet med?

2 Eskilstuna kommun (5) Finns det möjligheter att flytta på våldutövaren istället för de/den våldsutsatta? Finns det tid och möjligheter att arbeta förebyggande utifrån ert uppdrag? Om inte, vad skulle ni önska att andra verksamheter inom kommunen kan göra för att förebygga våld? Jämställdhetsintegrering av service och tjänster: Finns det en plan för att rekrytera/delegera uppdraget som processledare för jämställdhet (efter Eila)? Hur ser fördelningen ut, kvinnor och män, för de som tar hand om ensamkommande barn och ungdomar. Vad tas hänsyn till när aktiviteterna för dessa barn och ungdomar läggs upp? Hur många flickor respektive pojkar är ensamkommande? Delas de upp i grupper efter kön vid boenden och aktiviteter? Hur arbetar man med jämställdhet i grupperna? Familjerätten, hur arbetar de med jämställdhet (normer)? Behandling för brukarna, vem får vilken behandling? Får kvinnor och män olika? Vad är kostnaden för placeringar, samt antal dagar, för kvinnor/flickor respektive män/pojkar? Jämställd arbetsmarknad: Hur ser fördelningen mellan kvinnor och män ut bland medarbetarna i förvaltningen? Fördelning av eventuella erbjudanden om jobb/praktikplatser? 5. Arbetet med handlingsplanen Eskilstuna en FriStad för kvinnor Beredningen beslutar att frågan om finansieringen av att implementera handlingsplanen ska gå vidare till annan instans. Handlingsplanen är klar och beställd för tryck och kommer därefter att skickas ut till alla chefer inom kommunen. Ambitionen är att även en förkortad och lättläst version ska tas fram. En utbildning för medarbetare är på gång och förslag och tips till chefer för att upptäcka våldsutsatt medarbetare. En utåtriktad kampanj för att upplysa om vad våld är/kan vara planeras i slutet av november. 6. Översyn av reglementet för beredningen Cecilia presenterade tidigare reglemente och förslag på förändringar för att uppdatera och passa ännu bättre in i beredningens uppdrag. Cecilia ska undersöka om ersättare/suppleanter ska finnas med. En skrivning och förtydligande om att beredningen arbetar med både utåtriktat och internt jämställdhetsarbete bör finnas med. Nytt förslag kommer att tas fram enligt önskemål till nästa möte för att kunna gå vidare till KS. 7. Ny handlingsplan efter På spaning efter jämställdheten kopplat till CEMR-deklarationen Beredningen beslutar att ha ett extra möte att fokusera på den nya handlingsplanen. Handlingsplanen kommer att ligga till grund för beredningens fortsatta arbete under

3 Eskilstuna kommun (5) mandatperioden. Material inför mötet skickas i god tid ut till beredningens medlemmar. 8. Jämställdhetspriset 2015 Nomineringen till priset börjar den 27 augusti och slutar den 20 september. För att nominera finns en webbenkät på Eskilstuna kommuns hemsida, det går också att ringa eller skicka in en nominering till Karin Gagner. Länk till hemsidan och några affischer att anslå/dela ut skickas ut till beredningen. Information kommer att spridas genom kommunannons i tidningen, pressmeddelande och affischering på alla informationsplatser i kommunen. Beredningen kommer att få en underhandsrapport under nomineringstiden och även en lista på tidigare vinnare. Prisutdelningen kommer att hållas på Bemötandedagen på Mälardalens högskola, Eskilstuna, den 13 oktober kl Remisser Inga remisser. 10. Rapporter, kommunkoncernen För att tillgodose kompetensutveckling i jämställdhet för nämnd, styrelse- och fullmäktigepolitiker kommer alla partier att få en inbjudan till en både trevlig och informativ aktivitet. Den innehåller Jämställdhet på väg, ett koncept som togs fram till firandet av 8 mars 2015, samt ett avslutande seminarium med beskrivning av kommunens jämställdhetsarbete och politikens roll för att driva på jämställdhetsarbetet. Cecilia tar fram en inbjudan och varje parti beslutar när det passar att genomföra aktiviteten. Inbjudan går ut via gruppledarna. Nationellt, internationellt - omvärldsspaning: 11. Rapporter (nationellt, internationellt - omvärldsspaning) Från och med årsskiftet kommer kommunfullmäktiges möten hållas under dagtid. Marianne Karlberg berättar att hon sitter i Advisory board för den fackmässa som ska hållas i Malmö, Jämställdhetsdagarna, den januari Hon tar gärna emot förslag om vad politiker önskar till programmet för att besöka mässan och ber beredningens medlemmar skicka förslag till henne. I höst anordnar Länsstyrelsen två föreläsningar som är intressanta, Att förhindra hedersvåld och tvångsgifte samt Kvinnlig könsstympning en livsfarlig sedvänja för flickor och kvinnor. Inbjudan och anmäla skickas ut till beredningens medlemmar. Under Almedalsveckan drog Jimmy Jansson fulla hus när han talade om jämställdhet. Det utmynnade i många bra diskussioner med deltagarna. 12. Tips och spaningar från ledamöterna. Min minut. I radio P1 sommarprogram har det denna sommar varit många uppmärksammade kvinnliga talare att rekommendera, Lisa Marklund, Zara Larsson, Therese Kristiansson, Sanna Lundell. Radio Sörmland P4 har också haft många bra nyheter kring jämställdhet och idrott under sommaren. Det har

4 Eskilstuna kommun (5) också gått en radioföljetång i P1 om Pisaundersökningen (jämförelsen av länders skolprestationer) som är intressant att lyssna på. 13. Övriga frågor Vid dialogmötet i Torshälla fick beredningen inte svar på hur de arbetar med mäns våld mot kvinnor. Det måste följas upp. Beredningen vill veta vad kommunen gör för säkerheten i motionsspåren och vill bjuda in kultur och fritid till ett av beredningens möten under hösten. 14. Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet. Besök av kvinnojouren MOA. Presenterat av Gunilla Lange, ordförande, och Catharina Andersson Kvinnojouren bedrivs sedan över 30 år i ett hus i Nyfors. I huset finns plats för 5 kvinnor och 8 barn. Huset är ett kollektivboende, alla får ett sovrum var och sedan dela kök och vardagsrum. Alla har sin egen ekonomi. Boendet är till för akuta situationer där man räknar med en genomsnittlig boendetid på 3 månader. På grund av att bostadssituationen i Eskilstuna är svår har några kvinnor blivit kvar i boendet längre än 3 månader, detta gäller särskilt kvinnor som har en socialt svår situation. Totalt är de tre anställda, Catharina på heltid som är informationsansvarig och barnansvarig. Sedan finns två halvtidsanställda, en som håller i stödsamtal och en administratör. Personalen finns på plats vardagar mellan 8 och 16. Övrig tid (17-22 på vardagar och på helger) bemannas en jourtelefon av en kvinnlig volontär. Övriga tider får Polisen och Socialjouren lösa akutboende på annat sätt för utsatta kvinnor. Syftet med det är att inte störa de gäster som bor på MOA under nätterna, då de är i behov av en lugn miljö. Det våld som kvinnorna råkar ut för är oftast riktat våld på de delar av kroppen som inte syns för andra. Även det psykiska våldet är omfattande. Det finns också våld av materiellt slag då våldsutövaren gör sönder den utsattes ägodelar eller misshandlar husdjur. Ett annat sätt är att använda sociala medier och lägga ut t e x med kränkande bilder och texter. Ekonomisk utsatthet att inte få behålla eller använda sig av sin egen lön. Sexuellt våld och våldtäkter, det är mycket svårt att prata om, både för den utsatte men även för den som utsatt någon för sexuellt våld, eftersom de ofta har olika uppfattning om vad som hänt. Det betraktas som privatliv och kan vara svårt att fråga kring och få reda på för de som ska hjälpa den utsatte, t e x socialtjänsten, läkare osv. De kvinnor som kommer till kvinnojouren har ofta utsatts för en eller flera våldsslag. Ordföranden i MOA, Gunilla Lange, hade några punkter som hon vill lyfta för beredningen:

5 Eskilstuna kommun (5) Huset har funnits i 33 år och jouren ska på grund av otillräcklig kapacitet få nya lokaler. Tjänstemän på kommunen har fått i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga lokaler med ett utrymme på 8-10 rum, vilket skulle motsvara kommunens behov. Arbetet pågår. I flera kommuner har diskussioner om att den här typen av verksamhet ska upphandlas. Enligt civilministern, Ardalan Shekarabi, är detta inte rationellt då det finns stor risk att mångårig kunskap och erfarenhet inte kan erbjudas på den typen av boenden. Ett bättre alternativ är att ordna ett partnerskap mellan kommunen och kvinnojour vilken några kommuner redan gjort, t e x Sigtuna kommun. De senaste åren har MOA utbildat sina medarbetare och volontärer för att möta upp Socialstyrelsens krav på skyddat boende och kvalité. Detta för att bli en professionell partner till kommunen. Ett sätt att trygga ett bra partnerskap mellan kommun och kvinnojour är att upprätta skriftliga rutiner för sin samverkan med socialtjänsten, vilket flera kommuner gjort. Kvinnojouren efterlyser att sådana upprättas med Eskilstuna kommun. Sedan oktober 2014 finns en ny lagstiftning om att det ska finnas speciella barnutredare i varje kommun. I Eskilstuna finns idag fortfarande för få barnutredare och kommunen skulle behöva öka kunskapen kring det. MOA har tagit del av handlingsplanen Eskilstuna en fristad för kvinnor men har ännu inte fått tagit del av utvärderingen av tidigare handlingsplan. Det är givetvis något MOA ska få och tjänstemännen ser till att all information kommer fram. I Sveriges kvinnojourers riksförbund, Unizons ranking av kommuners arbete med våldsutsatta kvinnor har Eskilstuna inte svarat. Det beror på en olycklig hantering av enkäten inom kommunen. Det finns fortfarande chans att fylla i enkäten och få en ranking i efterhand. Förslag på intressanta möten under hösten: 7-9 september på ABF där det söks nya kvinnor för jouren 5 oktober, seminarium om hur barn upplever våld 25 november den årliga anti-våldsmanifestationen Vid anteckningarna Karin Gagner

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer en ögonblicksbild oktober 2011 maj 2012 Vilka verksamheter erbjuder stöd, vilket förebyggande arbete görs och hur ser behovet av kompetensutveckling ut i Halland? Ett samarbete mellan

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Per Ryhd (S) Äldrenämnden Gunnel

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

Våld i nära relationer. Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius

Våld i nära relationer. Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius Våld i nära relationer Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius FOU JÄMT, ÖSTERSUND 2014 ISSN:1651-7253 FÖRFATTARE: HELENA HOPSTADIUS 2 Sammanfattning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot 1 (11) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 26 Uppdateras: 2013 Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kvinnofrid

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008

Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008 Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008 Karin Tilly, Länsstyrelsen. Stor uppslutning. Det var fullsatt i Folkets hus när Surahammars kommun arrangerade utbildningsdagar

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Sociala Resursförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-03-28 1.0 Emma Söderström, Margot Olsson Sociala resursförvaltningen

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110313 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer