Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande"

Transkript

1 Dagordning Kalmar Distansstudio 2 i Västergård, Växjö: N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande 6 Val av justeringsperson tillika rösträknare Att välja justeringsperson tillika rösträknare 7Adjungeringar Att behandla 8 Information: Meddelandelista Presidiet Lägga rapporten till handlingarna 9 Information: Kanslirapport Helen Nilsson Lägga rapporten till handlingarna 1a & b 2 10 Frågestund Presidiet 11 Beslut: Fastställa verksamhetsplanen Kristina Pandurovic Att besluta i frågan 3a & b 12 Beslut: Medlemsavgift Dennis Persson Att besluta i frågan 4a & b 13 Beslut: Val av studeranderepresentanter 14 Beslut: Fastställande av policy dokument 15 Beslut: Fastställande av budget för verksamhetsåret 2011/ Beslut: Val av tre (3) verksamhetsrevisorer för kommande verksamhetsår 17 Beslut: Val av en (1) ordinarie räkenskapsrevisor och suppleant för densamma för kommande 26 verksamhetsår 18 Information: Presentation av Linnéstudenternas nya styrelse 2012/2013 Erica Engdahl Att besluta i frågan 5 Kristina Pandurovic Att besluta i frågan 6a & b Matilda Sjödahl Att besluta i frågan 7a, b & c Benjamin Baron Benjamin Baron Benjamin Baron 19 Övriga frågor

2 20 Nästa möte 21 Mötets avslutande

3 Bilaga 1a Meddelandelistan 22 februari-5 maj Dag Aktivitet Person 22 Medlemsmöte Kårstyrelsen 22 Bolagsstämma Stallarna MS Möte med kontaktpersonerna för studenter med funktionsnedsättningar på LNU Möte med Fritid- och Kulturförvaltningen i Kalmar tillsammans med KSl MS 23 Styrgruppsmöte LnU lokalisering MS 23 Trygghetskampanj på skolan i Växjö, DP 23 Möte om skrivelse till disciplinnämnden KP, DP 24 Mötesordförande IDéHuS Kalmar. MS 27 Distansmöte Presidie + Tjänstemän Februari 27 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 27 Rektors beslutsmöte DP, PB, MS 27 AU NGA FNT DP 27 Möte med utbildningsföreningen TemaLogistik om äskning 27 KSL PB 28 AU FHS DP 28 KSL möte om lokal Smålandsgatan PB 28 FIKS årsmöte MS 28 Möte KSL MS 28 Prefekt- och dekanråd MS 28 Möte ang. enkäter till sistaårs studenter KP 29 Disciplinnämnd DP, KP 29 Träffade psykologstudent KP 29 Öppen frågestund för studentföreningsstyrelser om styrelsearbete Mars 1 Amår DP, KP, KS, CE, SH

4 Bilaga 1a Meddelandelistan 22 februari-5 maj 1 FHS Vårtrialog DP 1 Möte med föreningar PB 1 Amår KP, DP, KS, SH 1 Möte med KSL om lokal + visitation PB 2 Möte med Sivans ordförande och vice ordförande 2 FHSAB Vårtrialog DP 2 Doktorandinformation, CE 5 Möte med valberedningen MS 5 Möte Sommarslaget Digeridoo PB 5 Möte pedagogiska priset PB 6 KARMA + bankett MS, KP, PB, KS, CE, MÖ 6 Föreläsning öppet hus Lnu MS 6 NGA FNT DP 6 Prefekt & Dekanråd FNT DP 7 KSL:s Pageroseminarium PB 7 Möte med SPIIK & IdéHus ang. aktiviteter PB 7 Civilingenjörsansökan-möte DP 7 Möte NGA NUV&FHSAB DP, KP 7 Dialog Sjö inför trialog DP Träff med LNU, kommunen och hyresvärdar i Växjö om bostadssituationen Bemannade monter på Informationsdag för blivande studenter i Växjö Höll informationspass om bostad på Informationsdag för blivande studenter i Växjö Höll informationspass om Studentliv på campus på Informationsdag för blivande studenter i Växjö Arrangerade Trygghetsdag på LNU tillsammans med studentföreningarna KLUBB, Cinema Campus, Smålands Nation, Norrlands Nation och VUGI, JJ, KS, DP, KP, JJ, KS, EN, JJ DP

5 Bilaga 1a Meddelandelistan 22 februari-5 maj 8 Young ladies in Business PB 8-9 SFS Medlemsmöte MS, CE 9 Dialog TEK inför trialog DP 9 Samverkansmöte med KSL PB 9 Möte med arbetsmiljökommittén vid LNU på Teleborgs slott 12 Personalmöte Presidiet och tjänstemän 12 Möte med Anders från ekonomihögskolan KP 12 Möte med Hanna som är föreståndare på Café Tufvan 12 Rektors beslutsmöte DP 13 Heldagsdiskussion Prefekt & Dekanråd kring LNU omorganisation DP, MS 13 Styrelseutbildning MS, PB 13 Möte IdéHus om samarbete PB 14 FNT Vårtrialog DP 14 Ordförandeträff MS, PB 14 Lokalmöte Falken MS, PB 14 AU FNT DP 14 Möte med Jenny Rungegård på Citysamverkan om Studentdag på stan i Växjö 14 Möte med lokalavdelningen MS, PB KLÖS-träff i Karlstad DP, KP, MS, PB 16 Möte med representant från Acoustic Stage Kårinformation på kursintroduktion för lärarstudenter på distans Intervju med Smålandsposten om undersökningen som säger att studenterna på Campus fryser i sina lägenheter Mars 19 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 20 Möte m SM i Ekonomi PB

6 Bilaga 1a Meddelandelistan 22 februari-5 maj 20 Möte om kvalitetsarbete KP 20 FHS DP 21 Nuv Trialog MS 21 Budgetberedningsmöte FNT DP 21 FNT DP 21 Möte FED KP 22 Möte med student för möjlig studentrepresentation DP 23 Möte med VUGI MS 25 Våffeldagsjippo på studentpuben PB 26 Möte med studentradion LUR om äskan 26 Personalmöte distans Presidie + tjänstemän 26 Rektors beslutsmöte DP 26 Möte LNU avtal MS 26 Planeringsmöte inför stödkalas på Café Tufvan 26 Möte med alla fem studentnationerna om stadgeändringar 27 NGA FHS DP 27 Möte med IT och REPRO utskrifter MS 27 Ordförandetorg i Växjö Planeringsmöte om policy för kultur- och bildningsfrågor på Linnéuniversitetet TEMAdagen 2012, utbildningsföreningen TemaLogistiks utbildningsdag Möte med Kalmar Kommun och LNU om lokaliseringen Kalmar KP, DP, MS 28 Career Event 2012 på Sjöfartshögskolan PB, NC 29 Career Event 2012 på Sjöfartshögskolan PB, KP 29 Möte med KSL på puben PB 29 Intervju Barometern Kalmar, MS

7 Bilaga 1a Meddelandelistan 22 februari-5 maj 29 Intervju P4 Kalmar LNU:s representationskostnader MS 30 Disciplinnämnd KP, DP April 2 Möte med Göran Larsson på Studenthälsan om utbildningsdagen för nollningsansvariga Möte med FN Växjö om att starta upp studentförening Möte om att arrangera en omgång Pecha Kucha (övning i presentationsteknik) på Café Tufvan, EN 2 Dekanråd DP 2 Måndagsmöte Presidiet + Tjänstemännen 2 Rektorsbeslutsmöte KP MS 2 Planeringsmöte inför stödkalas på Café Tufvan 2 Möte ang pedagogpris, genomgång nomineringar PB, DS, OP 3 Heldagsdiskussion LNU omorganisation MS, DP 3 Möte med Agneta på Fortnox om att de kommer att kunna erbjuda gratis bokföringsprogram till studentföreningarna 3 Möte LNU styrgrupp LNU:s Lokalisering Kalmar MS 3 Representation på Norrgård PB, KP 4 Möte styrgrupp civilingenjörsansökan DP 4 Möte med EHVS om äskning inför nollningen HT Möte ang pedagogpris, genomgång nomineringar PB, DS, OP 4 AU FHS DP 10 Stödkalas på Café Tufvan, DP, MS 10 Möte med Växjö kommun. Avtal MS 10 NGA FHSAB KP 11 Måndagsmöte Presidiet + Tjänstemännen 11 AU FNT DP 11 Möte om betalstudenter KS, KP, DP, PB, MS

8 Bilaga 1a Meddelandelistan 22 februari-5 maj 11 Rep.möte med KSL och föreningarna PB 12 FORMA (arbetsmarknadsdag för humanister) i Växjö, PB 12 AU FHSAB KP 13 Möte i Pukeberg med studenter, Meskalin & IDéHuS PB, KP 13 Möte med Sajsa Andersson, Lika Vilkor MS 13 KARMA MS 13 AU NGA FNT DP 16 Ordförandemöte, Kalmar. Värd: Lambda PB 16 Möte om hälsosatsning på Café Tufvan 16 Årstämma, Mötesplats Campus MS, 16 Möte om studentrepresentation (policy, strategisk plan) CE, DP, KP Dag Aktivitet Person April 16 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 17 AU NGA FHS DP 17 Möte med Drivhuset & Universitetskyrkan PB, NC, KE 17 Möte med LNU Chinese Student Association 17 AND-möte 17 Mötesordförande på extrainsatt årsmöte med Sista Sidorna, studenttidningen i Växjö 17 Intervju Växapp, ungdomsportal i Växjö Kommun DP 17 Svensk Caters matmässa PB 18 Möte med studentföreningarna kring aktiviteter mellan föreningarna PB 18 Arbetsgrupp lokalisering i Kalmar LNU MS 18 Regional utvecklingskonferens SKB MS 18 Utbildningsträff DP 18 Möte ang. Studentmedarbetare KP

9 Bilaga 1a Meddelandelistan 22 februari-5 maj 18 Förberedelse målning i studentlokal för föreningar PB 18 Möte om medlemsmöte/årsmöte KP, CE, KS 19 Möte med styrelsen i utbildningsföreningen Champs 19 Möteordförande på extrainsatt årsmöte med Nationskollegiet 19 Universitetsstyrelse MS, DP 19 Möte LOS om föreningslokal på Falken PB 20 Delegationsträff SFS-FUM DP,MS,, PB,KP + delegater 20 Möte med Jan Cerpes IT chef LNU MS 20 Möte med Tobias Axelsson IT Säkerhet LNU MS 23 Personalmöte distans Presidie + tjänstemän 23 Rektors beslutsmöte KP, DP 23 Möte med alla fem nationerna om deras stadgar 23 Direktmöte Teleborg, kommunens möte med invånarna på Teleborg, EN 23 Möte med Mattias Erlandsson IT avdelningen Kalmar MS 24 NGA FNT DP 24 Kårval. Stod på BBS. KP, MS, PB 24 Budgetberedningsmöte DP 24 Kampanja om kårval EN, CE, 24 Ordförandetorg med föreningarna i Växjö 24 Möte med designstudent och designlärare om studentskyddsombud 25 Stå ute på skolan och promota kårvalet Växjö KP, DP, CE, EN 25 Ute på Sjöfartshögskolan och promota kårvalet PB 25 Promota kårvalet UB Kalmar MS 25 Utfrågning av kandidater Presidiet + kårstyrelsen 25 Kårval på puben OP

10 Bilaga 1a Meddelandelistan 22 februari-5 maj 26 Kårval. Stå på skolan CE, EN, KP 26 Möte med Näktergalens styrgrupp 26 Möte med ordförande i VÄXT om att vara årsmötesordförande 26 Dekanråd DP 26 Möte Växjö kommun- avtal MS 26 Ute och promota kårvalet på UB/Falken PB 26 Kårval på puben MS EN 26 Möte kring portal student näringsliv på Samverkan DP 26 Disciplininfo på SOL KP 27 Ute och promota kårvalet PB 27 Stå ute på skolan och promota kårvalet DP, CE, KS 30 Valborg med Lambda och studentföreningarna PB Träffade styrelseledamot i PAX om deras temadag PA-dagen Mötesordförande på extrainsatt årsmöte med Smålands Nation 3-6 SFS FUM LUND Presidiet MS Matilda Sjödahl DP Dennis Persson KP Kristina Pandurovic KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö MÖ- Markus Ödlund JJ Jenny Johansson (bostadsförmedlare) HN Helen Nilsson CE Cecilia Ermin (studentombud) Erica Engdahl NC - Niklas Carlsson EN Eva Nilsson OP- Oskar Paulin ED Erik Dalarud SH Sara Hallengren

11 Bilaga 1a Meddelandelistan 22 februari-5 maj Med ovan yrkar jag på: - Att lägga meddelandelistan till handlingarna Växjö Erica Engdahl Presidial med ansvar för studiesociala frågor Växjö Linnéstudenterna

12 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari Dag Aktivitet Person 1 juni- 1 juli Presidiet har arbetat med överlämning i en månad MS, DP, KP, 1 Juli Nya kårstyrelsen tillträder Kårstyrelsen Ekerum golfturnering marknadsföring av Linnéstudenterna / möte med näringslivet Möte på Länsstyrelsen i Växjö om AND-gruppen (Alkohol-, Narkotika- och Doping) och Stökfritt Möte med Peter Knutsson kring vår skrivelse om mentorskap Rektors beslutsmöte, ett diskrimineringsfall av en student och två anställningsfrågor MS, DP, KP, OP KP, MS 18 Intervju med TV4 angående bostadsbristen DP 20 Intervju Barometern. Om Kårordförande MS 22 Sommaröppet LNU Växjö MS, KP, RE, NC, DP 22 Intervju Sveriges Radio, Nya studenter i Växjö och bostad. MS, DP, KP 23 Sommaröppet LNU Kalmar MS Augusti 3 Rektors beslutsmöte, handlade om ett diskrimineringsfall av en student Möte och Intervju, HEJKalmar. Tillfälliga boenden och intervju om kåren. Intervju Östran. Om kåren, MS MS MS 4 Besök i Malmö och Malmö studentkår, KP, MS, DP, CE Workshop kring konkretiseringen av verksamhetsplanen Möte i Växjö med samordnarna för studenter med funktionsnedsättning på LNU Studentbostadsmöte i Växjö med representanter från Antagningen, IR och hyresvärdarna som har studentbostäder i Växjötrakten KLÖS-träff i Örebro med Örebro studentkår samt Karlstad Studentkår, vidiskuterade det fortsatta samarbetet samt SFS etc. Möte med ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studenter om studeranderepresentanter Kårstyrelsen, JJ, RE KP, DP

13 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari 15 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 15 Möte Växjö Kommun. Diskuterade bostadsituationen, bostadsgaranti användandet av Cafe Tuvan MS 15 Möte med Peter Knutsson, ang civilingejörsansökan DP 16 Kick-off LNS Presidie + tjänstemän 17 Intervju TV4, om bostadsfrågan DP Möte Kalmar Kommun. Diskuterade tillfälligt boende för nya studenter och andra projekt. Möte med LNU och Studenthälsan om fadderutbildningen inför nollningen i Växjö Introduktion med IR inför ankomstdagarna för utbytesstudenterna MS & MÖ KS, EN, 18 Ordförandeträff Kalmar MS 18 Möte med Pierre Edström Landtinget Kalmar. Diskuterad studenthälsan. MS 18 Disciplinnämnd KP, DP 19 Introduktionsmöten, presentation av LNS. Civilekonomer & Marknadsföring DP, KP 20 Fadderutbildningen inför Nollningen Kalmar MS, OP 21 Fadderutbildning inför nollningen, 170 studenter som skulle vara ansvariga vid föreningarnas nollningar närvarade och utbildningsdagen arrades av LNS i samarbete med Studenthälsan 22 Introduktionsmöten, presentation av LNS KP, 22 Sålde medlemskap på puben i Kalmar KP, MS, KE, NC, HN 22 AU FNT, ansökningar om forskningsmedel DP Möte med Sivans och Stallarna på Stallarna inför terminsstarten Rektors beslutsmöte i Växjö, om bl a förlängning av avtal med universitet för att skicka utbytesstudenter 23 Intervju Smålandsposten. Ny ordförande MS 23 Prefekt & Dekanråd MS, DP 23 Introduktionsmöten, presentation av LNS i Växjö NGA-internat i Kalmar KP

14 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari Smålandsnytt var och gjorde intervju om fadderutbildningen inför nollningen, intervju gjordes 23 och inslaget sändes Dekan kickoff på Öland DP 25 Lokaliseringen i Kalmar MS 24 Introduktionsmöten, presentation av LNS i Växjö 25 Introduktion av LNS KP,, MS 26 Introduktion av LNS KP,, DP Intervju tidningen Studentliv, handlade om studenternas möjligheter till billig begagnad kurslitteratur Sivans Pumpöppning, stod och svarade på kårrelaterade frågor från besökarna DP DP 29 Introduktionsmöten, presentation av LNS DP,, MS 29 Prefekt & Dekanråd FNT, budgetförberedande diskussioner samt VP diskussioner DP 29 Introduktion av LNS i Kalmar och Pukeberg KP, MS, OP FHS, diskussion kring kvalitetsarbete, adjungering av representanter från personalorganisationer, budgetförberedande diskussioner Extrainsatt årsmöte med Sivans, DP var mötesordförande DP DP, 30 Introduktionsmöte, Presentation av LNS DP, CE,, OP, MS 31 Möte med Näktergalens verksamhetsgrupp 31 Studentpuben Kalmar MS,OP,MÖ, DP,KP 31 Novischmässan Kalmar MS,KP, MÖ,OP 31 Introduktionsmöten, presentation av LNS i Växjö September 1 Novischmässan Växjö MS,KP, 1 Intervju Barometern, Bostadssituationen Kalmar MS 1 Möte med FHSAB KP 1-2 FNT-internat, Brofästet. DP 2 Introduktionsmöte, presentation av LNS i Växjö, KP, MS 2 Stallarnas andra kväll för terminen, representation i entrén och svara på gästernas frågor om KP

15 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari kårmedlemskap osv 5 Introduktionsmöte, presentation av LNS i Växjö 5 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 6 6 Träffade Pierre ang. en skrivelse från Kalmar ESS och EHVS Prefekt och Dekanråd, Seminarie om organisatoriska förändringar inom LNU KP MS,DP 6 Presentation av LNS för Hultsfredsstudenter KP 7 Expansiva Växjö. Nätverk i Växjö MS 7 Ordförandeträff Kalmar MS 7 Möte med EHVS och Kalmar ESS om kodade/anonyma tentor DP, KP 7 Möte med Bertil Jansson ang. skrivelse DP, KP 8 Möte med Studenthälsan MS 8 Möte med föreningen FIKS Kalmar MS 8 LNU Styrgrupp+Kommun, Lokaliseringen i Kalmar MS 8 NGA FHSAB. Utdelning av strategiska medel KP 12 Möte med Peter Knutsson om skrivelse informationsspridning och mentorskap KP 12 AU FNT, budgetdiskussioner DP 13 Info till kåren om Hsv:s nya utvärderingssystem KP 13 AU FED KP Prefekt & Dekanrådsresa till Holland DP, MS 19 NGA FNT DP 20 FNT, budgetberedningsmöte DP 21 FNT, verksamhetsplandiskussioner DP 21 Möte Kalmar Studentliv+ Kalmars studentföreningar Byttan MS 22 Universitetsstyrelsemöte MS, DP 22 Kalmar Studentliv föreningsmöte+fyllnadsval MS 23 Styrgruppsmöte, Lokaliseringen i Kalmar MS

16 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari Möte studerandeavdelningen LNU angående 23 Medlemsmöte 12 Omtankepris MS Kårstyrelsen 26 Nämndsarbeteinformation med Anne Nygren DP,, KP Möte FNT Länsförsäkringar MS DP Möte AU FHSAB Kalmar Kommun MS KP Prefekt Kårstyrelsemöte & Dekanråd DP Kårstyrelsen FHS Personalmöte DP Tjänstemän + presidie FNT, NGA-NUV budgetbeslutsmöte DP Möte Idéseminarium med Kalmar angående ESS, EHVS Linnékort ang anonyma i Kalmar tentamen DP MS 18 AU NGA FHS DP 19 NGA-råd DP 19 AU NGA FED KP 19 Möte med studenter om nyuppstart av utbildningsföreningen VESPA 19 Idéseminarium angående Linnékort i Växjö 19 Möte med Centerstudenter om ansökan om studentföreningsstatus 20 Möte KARMA Projektledare MS 20 Möte med Sivans ordförande och vice ordförande om avtalet mellan LNS och Sivans, HN 21 Styrgruppsmöte lokaliseringen i Kalmar MS 21 Möte med Bertil Jansson ang disciplinnämnd KP, DP 21 Styrelsemöte med Mötesplats Campus (Café Tufvan) Möte med Katarina Andersson på Hyresbostäder i Växjö AB Möte med ordförande och vice ordförande i utbildningsföreningen KomMedia om stadgar Möte med Margaretha hagberg ang. planering av infodag för studenter KP

17 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari 25 Prefekt&Dekanråd FNT DP 25 FHS DP 25 Möte med Per Brolin, Universitetsdirektör inför Trialogerna MS, KP 25 Mötesordförande P.U.M.P DP 26 Kommitté Omtankepriset MS 26 Trialog FHSAB MS, KP 26 Gula tråden DP 26 Möte HejKalmar, näringslivschef och Wilson Creative MS 26 Studeranderepresentantutbildning KP, DP 27 Trialog FHS DP 27 Möte FHSAB KP 27 Utbildningsträff med Kalmars utbildningsansvariga KP 27 Presskonferans Livsstilutmaningen MS 27 Extrainsatt årsmöte med Studentradion Växjö 27 Ordförande träff Kalmar MS 27 Videum 25årsjubileumslunch DP 27 Kandidatintervju för prefekt för SOL DP 28 Trialog FNT DP Möte om organisationen av nattvandringarna i Vårt Campus AU FNT, HSV självvärdering till biomedicinsk analytiker-examen Styrgruppsmöte och Delprojektsmöte. Lokaliseringen i Kalmar, ED DP MS 31 NGA FNT DP 31 Möte med Autonomigruppen MS, KP 31 med utbildningsföreningen VESPA som bytte namn till SAMVETE November 1 NGA FHS DP

18 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari 1 Ute i Växjö campus, informerat om att medlemskapet gått ut MS, KP, 1 Trialog NUV MS 2 Dekanråd Pukeberg DP 2 Ute i Kalmar och informerat om att medlemskapet gått ut. MS, KP 2 Möte med det pedagogiska handlingsprogrammet. MS 2 Möte om Linnékortet KP 3 Trialog FED MS, KP 4 Disciplinnämnd DP, KP 4 Möte projektledare KARMA MS 4 Möte med Studentradion Växjö om äskan 4 Möte med Norrlands Nation om stadgar 7 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 8 Möte med student KP 8 Prefekt och dekanråd, regionförbundet, Kalmar MS 8 8 Mötesordförande på årsmöte med utbildningsföreningen SMISK Möte med Näktergalens verksamhetsgrupp på Ulriksbergskolan 8 AU FNT DP 9 Ute bland studenter, Sjöfart. MS 9 Biomedicinsk analytiker examen självvärderingsmöte, AU NGA FNT DP 10 Personaldag Presidie + tjänstemän 11 Möte med Kalmar studentliv MS 11 Möte med handläggare från universitetet och student ang. diskrimineringsanmälan. KP 14 Möte med Stallarna MS 14 Personalmöte Presidiet + tjänstemän 15 Träffade Margaretha Hagberg från NGA FHSAB och planerade infodag till studenter KP

19 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari 15 Var på Komvux i Växjö och besökte en högskoleförberedande kurs och pratade om Linnéstudenterna 15 Möte med Hanna från Café Tufvan om att samarbeta KS, HN, 15 Förmöte om att skriva avtal med VIS om fadderverksamheten i Växjö KS, HN, 15 Ordförandetorg i Växjö, ED 16 SPIIK möte MS 16 NGA-råd KP 17 Möte Näringslivsgruppen Kalmar MS 17 Möte med VIS om att skriva avtal mellan LNS och VIS om fadderverksamheten i Växjö KS, HN, 17 Mötesordförande EHVS årsmöte DP 17 Styrelsemöte med Drivhuset i Växjö 17 Temadag på Kalmar Nyckel KP, MS, RW 18 Möte med handläggare från universitetet och student ang. diskrimineringsanmälan KP 21 Möte Teknisk Service DP 21 Styrelsemöte med Tufvan 21 AU FNT DP 21 Workshop med FED ang. HSV:s utvärderingar KP 21 Närvarade på Karolins medlemsmöte OP Heldag Prefekt & Dekanråd i Kalmar, om LNUs organisation Jury i fototävling för vänfamiljerna på temat TOGETHER Träffa psykologstudenterna och diskutera uppstart av utbildningsförening Träffa KLUBB för att diskutera Studentradions ekonomi DP, MS EN, 23 Lokaliseringen i Kalmar, LNU Kalmar Kommun MS 23 Vänfamiljsmöte, KS, EN 23 Utdelning av Överlevnadspaket Kalmar, Intervju Barometern Östran och SR MS

20 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari 23 Möte Länsförsäkringar Kalmar MS 23 FED KP 23 Utdelning av överlevnadspaket Växjö, DP intervjuad av TV4, Smålandsnytt, SR Kronoberg DP, SH,, KS, EN 23 Möte om Linnékortet KP Hyresförhandlingar, Kalmarhem och Hyresgästföreningen. Möte med Smålands om att arrangera Vårt Campus: en fet dag för trygghet på Campus KLÖS-träff, diskussion kring SFS och medlemsrekrytering med Karlstad och Örebro studentkår MS, ED DP,, KP, MS, ED, SH, KS, KE, CE 25 Extrainsatt dekanråd DP 25 Domare i SPIIK innebandy. MS 25 Möte med Sivans om att riva värvningsavtalet mellan LNS och Sivans, MS 28 Bolagsstämma Stallarna MS 28 Kompetensförsörjningsgrupp LNU DP 28 Arbetsgruppen för ett stadsintegrerat Campus i Växjö 28 AU NGA FNT DP 29 NGA FHS DP 29 Prefekt och Dekanråd MS 29 Möte om hålbarhetsprogram i Lokaliseringen i Kalmar MS 29 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen Mötesordförande på årsmöte med utbildningsföreningen PAX Möte med den senaste ex-ordföranden för Studentradion Växjö om situationen med radion KP 30 Intervju med masterstudenter om Vårt Campus Mötesordförande på årsmöte med utbildningsföreningen PEDAL Temadag då vi stod på Storken i Kalmar och träffade studenter KP, OP December Hyresförhandlingar Kalmarhem MS

21 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari Möte med samordnarna för studenter med funktionsnedsättningar och kontaktpersonerna för dessa på de olika institutionerna på LNU Studenthälsan och Linnestudenterna på Puben med Livsstilsutmaningen. MS 1-2 dec SFS medlemsmöte i Stockholm DP, SH 2 Arbetsmiljökommittémöte med LNU på Teleborg slott 2 NGA FHSAB KP

22 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari December NGA FNT Intervju SR Kronoberg, om sjukförsäkring för studenter Hyresförhandlingar Kalmarhem och Hyresgästföreningen DP DP MS 6 Prefekt och Dekanråd DP 6 Prefekt och Deknaråd FNT DP Intervjuad av kommunen till en tidning som ska gå ut till alla nyinflyttade i Växjö under våren Möte med ordförande i utbildningsföreningen VISKA Möte på Studenthälsan om AND-arbete och om planering inför fadderutbildningen Möte med Norrlands Nations valberedning 6 Infodag för studenter i Kalmar CE, KP 7 Disciplinnämnd KP, DP 7 Var i Ljungby på Centrum för Informationslogistik och pratade med studenterna som går där via LNU 7 Business Day, tillsammans med KARMA MS 7 Julbord Tjänstemän + kårstyrelse 8 Universitetsstyrelse MS, DP 8 Mötesordförande VIS DP 8 Infodag för studenter i Växjö CE, KP 8 Ordförandeträff Kalmar MS 9 Presskonferens Livstilsutmaningen MS 12 Personalmöte Presidie + tjänstemän 12 Möte med David Svensson Videum MS 12 Möte med AND-gruppen

23 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari 12 Mötesordförande vid Studentradion Växjös årsmöte 12 Möte med ordförande och kassör från utbildningsföreningen EBD+ 13 AU FHS DP 13 Möte Växjö Kommun MS 13 Styrelsemöte med Mötesplats Campus/Café Tufvan 13 Vårt Campus sittning DP,, KP, ELD 14 Information på skolan kring studeranderepresentation och fadderverksamhet DP, SH, KS, CE 14 AU FHSAB KP 14 Medlemsmöte Kårstyrelsen 15 Mötesordförande Norrlands Nation DP Möte med Thomas Reinhag, Lokal och Service Kalmar Öppet tidningsmöte i Växjö om att starta upp en ny studenttidning MS, NC 15 UU-träff i Kalmar KP 16 Dekanråd DP 16 Möte om Linnékortet KP 19 Personalmöte Presidie + tjänstemän 20 Prefekt och dekanråd + jullunch på Kalmar slott DP, MS 2012 Januari 3 Intervju, Smålandsnytt kring anonyma tentamen DP 9 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 9 Brandutbildning Tufvanbyggnaden DP + Tjänstemän 9 Workshop om äskningspolicy och policy om studentrepresentanter Kårstyrelsen 10 Prefekt och dekanråd heldag. Omorganisation LNU MS, DP 11 Möte om Linnékortet KP 11 Fyllnadsval Stallarna MS 12 Möte Karma Projektledare MS

24 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari 13 Pratade för ca. 170 gymnasieelever om praktik och Linnéstudenterna. KP 13 Intro utbytesstudenter Kalmar MS 13 Möte med Smålands nation om deras årsmöte 16 Intro för nya studenter MS,, DP, KP 16 Ordförandetorg med studentföreningarna i Växjö 16 AU NGA FNT DP 16 Rektors beslutsmöte DP, KP 17 Intro för nya studenter KP,, MS 17 Mötesordförande på Sivans årsmöte 17 AU FHS DP 17 Personalmöte på distans Presidie + Tjänstemän 17 Möte Växjö Kommun MS 18 AU FED KP 18 Intro Nya studenter MS 18 Möte Kalmar Kommun MS 18 Möte Tullslätten Kulturcentrum LNU MS 18 Disciplinnämnd DP, KP 19 AU FHSAB KP 19 Mötesordförande Nationskollegiet DP 20 Möte om Linnékortet KP 20 Utvärdering av nattvandringarna hos Christel Olsson på LNU 20 Tidningsmöte i Växjö 21 Orientation Day för 220 internationella studenter i Växjö, KS, EN 23 Personalmöte Växjö Presidie+Tjänstemän 23 Informerade om kåren och sålde medlemskap på intro för polisstudenterna, JJ Dekanrådsinternat på Öland DP 24 Uppstartsmöte för Linnaeus University Chinese

25 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari Student Association 25 Universitetstaden Kalmar, Kalmar Kommun MS 25 Intervju med P4 Kronoberg om kollektivtrafiken 25 Möte med utbildningsföreningen VISKA om deras vårmöte 25 Möte med Smålands nation om deras stadgar 25 Möte Lokal och Service MS 25 Möte Karma projektgrupp MS, HN, NC 25 Möte kring inventering av upplevda problemområden i de lokala regelverk för examination DP, KP, CE 26 Styrgrupp referensgrupp lokalisering i Kalmar MS 26 Heldag med NGA FHSAB KP 27 Intro nya studenter MS 27 Möte Kulturcentrum Kalmar Kommun MS 27 Möte med föreningen KLUBB om deras årsmöte 27 Utbildning med Länsförsäkringar KP, JJ, GC, CE + poolare 30 Distans personalmöte Presidie + Tjänstemän 30 Kommun Växjö MS 30 Möte Kalmar Kommun+ LNU Lokaliseringen i Kalmar MS 30 Möte med Liberala Studenter om deras årsmöte 31 Novischmässa MS, KP,, ED, SH + Tjänstemän 31 NGA-råd KP 31 Februari 1 Heldagsdiskussion Prefekt & dekanråd i Kalmar, fortsatt diskussion kring den nya omorganisationen av LNU AU FNT DP DP 1 Utbildningsträff DP 1 Kårinformation i en klass 1 Uppstartsmöte med psykologstudenternas utbildningsförening

26 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari 1 1 Möte med LNU och Hyresbostäder om trygghet på Campus Möte med utbildningsföreningen KomMedia om stadgar 1 Indikatormöte med LNU DP 2 Telefonmöte internrevision LNU MS 2 Workshop Kårstyrelsen 2 Uppstartsmöte med studenttidningen i Växjö 3 Möte KARMA projektgrupp MS, HN, NC 3 Möte med Smålands Nation om trygghetsdagen 6 Möte Kalmar kommun, jämställdhetsfrågor och likabehandling universitetet MS 6 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 7 Föreläsning, Doktorander om studenträttigheter MS 7 FHS DP 7 Mötesordförande på utbildningsföreningen KLUBBs årsmöte 7 Möte om medlemsmöte CE, KP, NC 8 Möte Videums styrelse Växjö MS 8 Möte Växjö Citysamverkan MS 8-9 Internat med FHSAB KP 8-9 FNT-internat Öjaby Herrgård DP 9 Möte Kalmarhem MS 9 Reprentskapsmöte KalmarStudentliv MS 10 Möte Kalmarkommun MS 10 Extrainsatt dekanråd DP 10 SÅ Funkar Det, SFS på besök i Kalmar KP, MÖ, CE & NC

27 Bilaga 1b Meddelandelistan 1 juni-22 februari Personförkortningar MS Matilda Sjödahl DP Dennis Persson KP Kristina Pandurovic KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö MÖ- Markus Ödlund JJ- Jenny Johansson RE Rebecca Engdahl CE Cecilia Ermin (studentombud) Erica Engdahl NC- Niklas Carlsson EN Eva Nilsson OP- Oskar Paulin CE-Cecilia Ermin Andra förkortningar AU Arbetsutskott EHVS Ekonomihögskolans i Växjö studentförening FED Fakulteten Ekonomi Design FHS Fakulteten Humaniora Samhällsvetenskaper FHSAB Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap FNT Fakulteten Natur Teknik HSV Högskoleverket LNU Linneuniversiteten LNS Linnestudenterna NGA Nämnden för grund- och avancerad nivå Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet: Att lägga informationen till handlingarna

28 Bilaga 2 1 Kanslirapport avseende verksamhetsåret 2011/2012 Innehåll: Sid A. Personal A.1. Tjänstemän 2. A.2. Några kommentarer från Helen N 4. B. Ekonomi B.1. Resultatrapport Kommentarer allmänt B.2 Kommentarer kring det totala 5. resultatet 2011/2012 B.3 Kommentarer till Intäkterna 2011/ B.4 Kommentarer till Kostnaderna 2011/ B.5. Övriga ekonomifrågor 2011/ C. Medlemsfrågor 10. D. Marknad/reklam D.1. Några händelser under året 10. Kanslirapport per den Helen Nilsson

29 Bilaga 2 2 Kansli-/verksamhetsrapport avseende större delen av verksamhetsåret 2011/ kommentarer till budget för verksamhetsåret 2012/2013 A. Personal A 1. Tjänstemän: Under året har vi varit åtta tjänstemän i organisationen + ett antal poolare i Kalmar och Växjö De anställda under året har varit samtliga är tillsvidareanställda Helen Nilsson Administrativ chef med personalansvar Gun-Britt Creutziger Cecilia Ermin Karin Siöö Eva Nilsson Jenny Johansson Kerstin Ekeroth Niklas Carlsson Ekonomiassistent Studentombud Studentkoordinator Vänfamiljsamordnare Kanslist och bostadsförmedlare, Kanslist, bostadsförmedlare, medlemsservice Informatör. Tjänsten som administrativ chef med personalansvar (Helen Nilsson) är ny administrativ chef sedan juni förra året. Tidigare var benämningen kanslichef och i arbetsuppgifterna ingick både att arbeta med och inneha det ekonomiska ansvaret tillsammans med personalansvaret för organisationen. I och med den nya benämningen ändrades innehållet i tjänsten också till att ha mer fokus både på strategi- och personalfrågor. Under året har mycket arbete gått åt till att skapa nya rutiner, göra investeringar i datorer, kopierings- /skrivarutrustning, avtalsskrivande mm. Det operativa arbetet med ekonomin sköts av ekonomisassistenten (Gun- Britt Creutziger) i Växjö. Gun-Britt har under året fått en väsentligt ökad Kanslirapport per den Helen Nilsson

30 Bilaga 2 3 arbetsbelastning jämfört med tidigare, detta då delar av tidigare kanslichefens arbetsuppgifter med ekonomin först över till Gun-Britt. Studentombudet (Cecilia Ermin) arbetar både med ärenden från Växjö och Kalmar och delar sin tjänst mellan dessa orter. Förutom arbete med frågor som rör studenternas studier arbetar studentombudet även tillsammans med presidiet vad gäller olika rekryteringsfrågor. Under året har studentombudet haft ett stadigt flöde av studentärenden. I samband med terminsslutet (HT 2011) ökade mängden ärenden, vilket har visat sig vara en återkommande trend. Linnéstudenterna har varit bättre på att marknadsföra tjänstemännens roller gentemot de internationella studenterna, vilket har gett resultat i form av fler internationella studentbesök. Den typ av ärenden som ständigt återkommer är problem med rättningstider som inte efterlevs och svårigheter med handledare/examinator. Studentkoordinatior (Karin Siöö) är strategiskt ansvarig för introduktionerna på båda orter. Karin har bland annat ett nära samarbete med Lnu:s informationsavdelning. Studentkoordinatorn arbetar också med att assistera och vägleda studenter i praktiska och sociala frågor och med att förmedla information mellan studenter, föreningar, nationer, universitetet och Linnéstudenterna. Under året har Karin påbörjat arbetet med att lägga över fadderverksamheten till VIS (Växjö Internationella studenter). Ett avtal med VIS har skrivits. Eva Nilsson, vänfamiljsamordnare fick från årsskiftet en utökad tjänst på ca 20 % upp till 90 %. För denna tjänsteutökning får vi ersättning från Växjö kommun. Tjänsten har utökats då arbetsbelastningen har ökat i samma omfattning. Vänfamiljerna har också ökat med ca 20 % i antal de senaste åren och är nu uppe i familjer. Kerstin Ekeroth och Jenny Johansson ansvarar för våra expeditioner i Kalmar resp Växjö. Kerstin har förutom expeditionsfrågor även hand om medlemsregistret (Membit) och viss marknadsföring (tillsammans med informatör). I Växjö har det varit stort fokus på bostäder under året, detta då bostadsbristen i Växjö för studenter är betydligt större än i Kalmar Informatören (Niklas Carlsson) är ansvarig för den externa kommunikationen från Linnéstudenterna både Kalmar och Växjö.. Informatören ansvarar också för mässarbetet (Novischmässor 3 st under året), hemsidan, nyhetsbrev, Dass Papier mm. Under verksamhetsåret har informatören också producerat tidningen Linnéstudent för första gången (tidningen bekostas av Linnéuniversitet.) Kanslirapport per den Helen Nilsson

31 Bilaga 2 4 I Kalmar har vi i stort sett endast anlitat en poolare under året, medan det i Växjö har varit ca 5 6 personer som varit inne och stöttat upp verksamheten både i expeditionen och vid olika aktiviteter såsom ankomstdagar, Novischmässor mm. Behovet av poolare har under verksamhetsåret minskat något jämfört med tidigare år detta bland annat då vi beslutat att halvera antalet personalmöten. Samtidigt ser vi att vi behöver utöka poolartimmarna inför kommande verksamhetsår något (se budget). A.2 Några tankar och kommentarer från Helen administrativ chef med personalansvar Det är inte bara organisationen som är relativt ny utan också jag i min roll som administrativ chef. Jag upplever det som att personalen har börjat vänja sig vid sina delvis nya arbetsuppgifter, vilket ju flera fick i och med sammanslagningen år Men, jag tror också att personalen har börjat vänja sig vid att det är den administrativa chefen som också har personalansvaret både Kalmar och Växjö. Arbetet med ekonomin som ju låg på den tidigare kanslichefen ligger nu i stort sett helt och hållet på ekonomiassistenten Gun-Britt Creutziger i Växjö, detta så att jag i min roll i större omfattning kan ägna mig åt personalfrågorna. Andra iakttagelser är att arbetet hos Linnéstudenterna under vissa perioder kan vara mycket stressiga för personalen. Särskilt vid terminsstarterna då medlemskap ska säljas, bostäder ordnas och mässor arrangeras. Jag som personalansvarig försöker dock vara lyhörd för de olika stressignalerna hos personalen. Under året har jag haft ca 2-3 medarbetarsamtal (jag kallar dem för RIKsamtal. Resultat, Inriktning och Kompetens) med personalen. Detta för att få en kontinuerlig nulägesrapport och för att fånga upp problem såsom eventuell stress i tid. Tjänstemännen har också under året varit mycket delaktiga i olika aktiviteter tillsammans med presidiet. Detta upplever man som mycket positivt. Linnéstudenterna tjänstemän, presidialer och styrelse har arbetat som ett team det är bra! Kanslirapport per den Helen Nilsson B. Ekonomi verksamhetsåret 2011/2012 B 1. Resultatrapport kommentarer per den

32 Bilaga 2 5 Jag har i tidigare rapport (per den 12.4) översiktligt redogjort för mars månads ekonomi. Då vi till medlemsmötet den 15.5 (och utskicket som ska göras senast den 5.5) inte kommer att få fram någon senare rapport, utgår jag från marsrapporten när jag kommenterar de olika utfallen under året. Det ekonomiska utfallet jämförs med budgeten för perioden under innevarande verksamhetsår. De ekonomiska utfallen som kommenteras är de som avviker mest (med mer %) B.2 Kommentarer kring mars månads totala resultat Budget / Totala intäkter , Totala kostnader Avskrivningar Ränteintäkter Resultat Vill dock poängtera att detta bara är resultatet per den , fler kostnader är dock budgeteradeför året. Vi väntar bland annat in fler äskningar innan vi gör bokslut per den Kanslirapport per den Helen Nilsson

33 Bilaga 2 6 B.3. Kommentarer till Intäkterna de som har en avvikelse på mer än % mot budget. Utfall per den 31.3 Budget /- - Medlemsavgifter , , Trots att vi ligger ca 500 medlemmar från vårt mål så ligger vi på plus 265 tkr vilket är positivt. Dock ser vi att vi per den kommer att få svårt att nå upp till årets totala medlemsbudget på 2, Deltagaravgifter kr Budget för dessa aktiviteter som bl a avser Novisch i Växjö (154 tkr), Novisch Kalmar (104 tkr), KARMA har inte gjorts. Kostnader för aktiviteterna ligger fördelade på de olika kostnadskontona. Vi räknar med att KARMA ska göra en vinst på ca 100 tkr. Likaså Novisch - Kommunala bidrag Kalmar Bidraget budgeterades inte. Ca 290 tkr tillhör 2012 resterande (143 tkr) tillhör förra verksamhetsåret (blev inte fakturerade enligt den överenskommelse som gjorts med Kalmar kommun. Faktureringen på 143 tkr skedde hösten 2011 och hamnade därför på innevarande verksamhetsåret.) - Erhållna kommunala bidrag Växjö tkr 432 tkr + 53 tkr De ökade intäkterna beror på att vi tilläts fakturera Växjö kommun för arbetet med bostäder. - Övriga erhållna små bidrag tkr Vi erhöll mer bidrag från småkommunerna Lessebo, Älmhult m fl än beräknat Kanslirapport per den Helen Nilsson

34 Bilaga 2 7 B.4. Kommentarer till några av kostnaderna Utfall per den Budget /- - Systemkostnad medlemsregistret 4010 (ska ses tillsammans med konto 6150 och 6250) Denna kostnad avser vårt medlemssystem Membit och just systemkostnaden ser vi har blivit felbudgeterad. Dock ser vi att de sammanlagda Membitkostnaderna hamnar ca 200 tkr under budget (se vidare kommentarer avseende övriga Membitkonton. Kostnadsminskningen beror bland annat på att vi valt att avisera våra medlemmar en gång via vanlig post och en gång via e-post. Detta reducerade kostnaden. Vi har heller inte märkt att detta skulle göra att medlemsantalet minskat tvärtom vi ligger per den 31.3 drygt 100 medlemmar över förra årets totala medlemsantal. I budgeten för året ligger två aviseringar. - Ny i Växjö Vi budgeterar inte denna kostnad. Intäkter och kostnader för Ny i Växjö är i stort sett ett nollsummespel d v s intäkter är lika med kostnader. Vi hoppas dock få till ett bättre avtal 2012/ Lokalhyra I lokalhyran ligger också kostnader för Novischmässa Kalmar och KARMA. Dessa kostnader budgeterades inte. - Hyra kopieringsmaskin Vi gick ur vårt gamla kopieringsavtal under året och gick in i ett nytt. Under viss tid fick vi betala dubbelt. - Programvaror Vi köpte in giltiga licenser (Officepaketet) under året. Kanslirapport per den Helen Nilsson

35 Bilaga 2 8 Kanslirapport per den Helen Nilsson - Biljetter resekostnader i tjänsten Färre tågresor mellan Kalmar och Växjö och vice versa än beräknat. Flera åker också med Helen som kör bil 2 3 gånger/vecka till Växjö. - Mat o dylikt/logi Detta konto ska ses tillsammans med konto Dock har dessa konton tillsammans överskridits med ca 20 tkr främst på grund av fler utbildningstillfällen än vad som budgeterats. - Reklam och trycksaker Under året har vi gjort mycket av våra trycksaker själva i och med nya kopieringsmaskiner detta har gjort att vi minskat kostnaden med nära 100 tkr. - Portokostnader (avser främst Membit ska ses tillsammans med konto 4010 och 6150) Se kommentar till systemkostnad medlemsregistret. Denna kostnad är felbudgeterad. Totalen för Membit hamnar dock 200 tkr under budget ca. - Trycksaker avisering 6150 (Membit ska ses tillsammans med konto 4010 och 6250) Se kommentarer till konto 4010 och Personalkostnader ( ) Det ser i resultatrapporten ut som vi har överskridit vår budget med 456 tkr, det stämmer dock inte helt. Personalkostnaden för våra projekt såsom Studentservice, Vänfamiljsamordnare m fl fanns budgeterade med ca 500 tkr i en speciell projektbudget men inte medtagen i den stora budgeten. Utfallet hamnade dock i den rätta budgeten. Därav avvikelsen.

36 Bilaga 2 9 Utbildningskostnader (konto 7610) fanns inte medtagna i budgeten. Jag har dock ansett att visa personalutbildningar varit nödvändiga. B.5 Övriga ekonomifrågor att hänföra till verksamhetsåret 2011/2012 Investering datorer Under året har vi utöver budget investerat i 15 nya datorer, varav åtta bärbara och sju fasta, till verksamheten. Kostnaden för datorerna hamnade på ca 80 tkr inkl moms. Vi köpte även in Officelicenser till alla i verksamheten. Kostnaden för licenserna hamnade på 11 tkr inkl moms och denna kostnad har vi tagit direkt i resultaträkningen. Datorerna skriver vi däremot av på tre år. Investeringen var nödvändig då de flesta av datorerna hade minst 3 4 års på nacken och därmed inte hade för verksamheten nödvändig kapacitet. Investeringen upplevs som mycket positiv bland både tjänstemän och presidialer. Nya kopieringsmaskiner/skrivare Även verksamhetens kopieringsmaskiner/skrivare har bytts ut. I Kalmar hade vi en maskin som var ständigt krånglande. Den var dock ca 10 år gammal och ägdes av Linnéstudenterna. På övervåningen hade vi en mindre skrivare även denna krånglade i stort sett dagligen. I Växjö leasade vi en maskin sedan några år men var svår att hantera och var inte ändamålsenlig för verksamheten. För i stort sett samma leasingkostnader som tidigare erhöll, vi nu fyra maskiner. Två större och två mindre. Maskinerna skriver ut i färg och på de större kan vi göra egna affischer, etiketter mm, vilket i sin tur sparar oss en hel del tryckerikostnader. Avtalsförhandlingar Växjö kommun Vi har under året förhandlad med Växjö kommun för att få till ett avtal avseende Bostadsförmedling, Ny i Växjö, Mötesplats Tufvan och Vänfamiljs- och skolprojektet. Det sistnämnda projektet lyckades vi få ett enskilt beslut på vid årsskiftet, samtidigt som vi lyckades öka upp det med ca 50 % jämfört med året dessförinnan. I skrivande stund är vi (Matilda och Helen som förhandlar) nu nära att få till ett samlat avtal från Växjö kommun. Ett avtal där alla fyra projekten är med. Nästa möte med Växjö kommun är den Kanslirapport per den Helen Nilsson

37 Bilaga 2 10 C. Medlemsfrågor 2011/2012 Fram till den 2.5 har vi registrerat medlemmar, vilket är 92,8 % av vår budget för året på medlemmar. Det är 213 fler medlemmar än vid ungefär samma tid förra året och 112 medlemmar fler än vad vi hade vi verksamhetsårets slut 2011 den Cirka 60 % av medlemmarna har under året valt att betala per helår, detta gör att vi att vi till HT 2012 redan nu har ca 635 medlemmar. Vilket jag tidigare också har nämnt har tjänstemännen under året, tillsammans med presidiet, varit både delaktiga och aktiva vad gäller olika medlemsaktiviteter. D. Marknad/reklam 2011/ 2012 D.1. Några nya händelser under året Meltwater Sweden Under året skrev vi ett avtal med Meltwater Sweden angående mediebevakning. Avtalet är på två år och kostar för perioden inkl moms. Dagligen får vi via mail (till två adresser hos oss) information om olika mediahändelser som berör oss och vår verksamhet. Informationen mailas ut till alla. Vi upplever tjänsten som positiv och dessutom besparar den oss tid. Hemsida Vi har under året byggt en ny hemsida eller rättare sagt det är vår informatör som har byggt om sidan.. Hemsidan är nu betydligt mer lätthanterligare än tidigare. Kostnaden för ombyggnaden är försumbar vi har bara haft kostnad för en enkel mall på några tusenlappar Rabatter Vi har under året fått igång arbetet med studentrabatter även i Nybro. Även Växjö som inte har haft samma mängd rabatter som i Kalmar har bearbetats med ett positivt resultat! Kanslirapport per den Helen Nilsson

38 Bilaga 2 11 Kanslirapport per den Helen Nilsson

39 Bilaga 3a Kalmar Distansstudio 2 i Västergård, Växjö: N1017 Missiv Beslut om Verksamhetsplan Verksamhetsplanen pekar ut Linnéstudenternas huvudfokus för det kommande verksamhetsåret. Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet att besluta: att föreslå medlemsmötet att godkänna Verksamhetsplan för Linnéstudenterna Kristina Pandurovic Presidial med ansvar för Utbildningsbevakning Kalmar Växjö

40 Bilaga 3b Verksamhetsplan

41 Bilaga 3b 2

42 Bilaga 3b Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver de i verksamhetsplanen specificerade frågorna. Dessa är de frågor som har med våra studenters utbildning eller som är av studiesocial karaktär då dessa utgör kärnan i studentkårens uppdrag. Löpande verksamhet regleras inte i verksamhetsplanen, men ingår likväl i styrelsens ansvar Medlemsrekrytering Efter att kårobligatoriet avskaffades 2010 har arbetet med att bli en medlemsrekryterande organisation blivit en del av studentkårens vardag. Att arbeta för ett högt medlemsantal är centralt då fler medlemmar betyder högre legitimetet i de beslut som studentkåren är med och påverkar och fattar själva. Organisationen behöver bli tydligare i sitt budskap och synas i större grad bland studenterna. I och med kårobligatoriets avskaffande är det av yttersta vikt att organisationens kommunikation fungerar och är effektiv. Linnéstudenterna måste nu arbeta medlemsrekryterande vilket innebär att vi tydligt måste beskriva vad vi gör och varför studenter ska vara medlem i vår organisation. Linnéstudenterna ska under året: Synliggöra sitt arbete för medlemmar och potentiellt nya medlemmar. Bedriva ett aktivt medlemsrekryteringsarbete utifrån utarbetade strategier. Använda de undersökningar som gjorts om medlemmar tidigare för att bättre hitta medlemsrekryterande åtgärder baserade på orternas behov. Utifrån Linnestudenternas verktyg fastställa en kommunikationsplan. Utifrån Linnestudenternas verktyg fastställa en marknadsföringsplan. Studentrepresentation Ett av Linnéstudenternas viktigaste uppdrag är att upprätthålla ett starkt studentinflytande i Linnéuniversitetets beslutande och beredande organ. För att lyckas med detta måste studentrepresentationen i dessa organ vara hög och kvalitativ. Linnestudenterna ska fortsätta stärka och vidrautveckla de verktyg som finns för att säkerställa såväl kvalitet som kvantitet i studentrepresentationen. Linnéstudenterna ska under året: Utveckla nya och stärka de verktyg de finns för att säkerställa en kvantitativ samt kvalitativ studentrepresentation i Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ. Eftersträva att nå ut till de studenter som inte är engagerade inom studentföreningslivet för att bättre representera alla studenters åsikt. 3

43 Bilaga 3b Att säkerställa att studentrepresentationen bibehålls och säkras i den nya organisationen för Linneuniversitet. Upprätthålla och stärka kontakten med tillsatta studentrepresentanter Studentföreningar Linnéstudenternas viktigaste samarbetspart är de olika studentföreningarna vid Linnéuniversitetet, som arbetar såväl utbildningsbevakande som med studiesociala aktiviteter. Linnéstudenterna ska under året: Agera såväl utbildande som rådgivande och stöttande för studentföreningarna. Fastställa en tydlig struktur för samarbetet mellan Linnéstudenterna och studentföreningarna. Bibehålla och stärka samarbetet med studentföreningarna samt studentföreningarna mellan. Uppmärksamma och tydliggöra ansvaret för utbildningsföreningar Intern organisation Linnestudenterna är en ung organisation som under sina två första år har arbetat med verkställandet av fusionen mellan två kårer samt tjänstemannastaber. Samt utvecklat en gemensam viljeriktning med samhörighet där man arbetar för och mot samma uppsatta mål. Samarbetet mellan kårstyrelse och tjänstemän har förbättras under året men det krävs att Linnestudenterna fortsätter arbeta med dessa frågor internt så att alla inom organisationen har en tydlig roll samt arbetsområde. Detta för att undvika dubbelarbete samt för att alla inom organisationen ska jobba i en tydlig, gemensam riktning. Linnéstudenterna ska under året: Stärka och utveckla arbetsfördelning inom organisationen tillsammans med den administrativa chefen. Bibehålla strukturen med en administrativ chef med delegerat ansvar över den löpande verksamheten Utveckla och fastställa arbetsbeskrivningar för presidiet. Utveckla och fastställa förslag till arbetsområden för ledamöter. Arbeta med och efterfölja Linnéstudenternas värdegrund och vision. 4

44 Bilaga 3b 1 Fastställa en alkohol- och representationspolicy. 5

45 Bilaga 4a Kalmar Distansstudio 2 i Västergård, Växjö: N1017 Missiv Beslut för fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 12/13 Medlemsavgiften är en del av Linnéstudenternas intäkter. Medlemsavgiften tas varje årsmöte för Linnéstudenterna inför kommande verksamhetsår. Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet att besluta: att fastställa medlemsavgiften för Linnéstudenterna verksamhetsåret 12/13. Dennis Persson Presidial med ansvar för Utbildningsbevakning Växjö Växjö

46 Bilaga 4b Fastställande av medlemsavgiften för verksamhetsåret 2012/ 2013 Med de uppställda budgetmålen och målet för anslutningsgrad kan man konstatera att vi under verksamhetsåret nästan nått vår årsbudget. Inkomsten visar sig vara en välbalanserad avvägning där man kan ställa inkomster i relation till kostnaderna för Linnéstudenterna. Vi kan fortsätta konstatera att höstterminen genererar fler medlemmar än vårterminen. Vad gäller kostnaderna för medlemskap tror vi att nivån är rimlig och har inte sett några tendenser till att medlemmarna tycker det är för dyrt. Vi ligger också i linje med många andra studentkårer runt om i Sverige. Med anledning av detta är det rimligt att lägga sig på samma nivå när det gäller medlemsavgifterna för heltidsstudenter och distansstudenter även nästkommande verksamhetsår Möjligheten att betala över flera terminer som skett verksamhetsåret 2011/2012 har fått positiva responser för studenter vilket har skapat uppfattningen att denna möjlighet även borde fortsätta verksamhetsåret 2012/2013. Detta har även varit positivt för verksamheten då det blir bättre kontinuitet med existerande medlemmar vid terminens början. När det gäller stödmedlemskapet är det viktigt att sätta en lägstanivå på kostnaden, men att man samtidigt öppnar upp för att man som stödmedlem får betala mer om man vill, därav skrivningen om minst 100 kronor per termin. Därmed yrkar jag på att kårstyrelsen beslutar att: att föreslå medlemsmötet att fastställa medlemsavgiften för heltidsstudenter och distansstudenter för verksamhetsåret 2012/ 2013 till 150 kronor per termin och 275 kr för två terminer att föreslå medlemsmötet att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2012/ 2013 till 150 kronor per termin att föreslå medlemsmötet att fastställa medlemsavgiften för stödmedlemmar för verksamhetsåret 2011/2012 till minst 100 kronor per termin att föreslå medlemsmötet att fastställa medlemsavgiften att avgiften kan debiteras för flera terminer på en gång som ett komplement till terminsavgiften

Emma Nilsson. Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande

Emma Nilsson. Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande 1 (9) PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro Emma Nilsson Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Oskar Paulin, Erica Engdahl, Kristina Pandurovic,

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning 120222 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden. 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden. 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare Dagordning 17 maj 2011 Kl. 17.00 Distansstudion 1 N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

PROTOKOLL 2012-01-09. Närvaro. och Marcus Ödlund. Hallengren ÅTGÄRD ÄRENDE. Marcus Ödlund. meddelandelistan. till handlingarna. 9.

PROTOKOLL 2012-01-09. Närvaro. och Marcus Ödlund. Hallengren ÅTGÄRD ÄRENDE. Marcus Ödlund. meddelandelistan. till handlingarna. 9. PROTOKOLL FÖRTT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro ÄRENDE 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Godkännande

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande. Föredragningslistan godkändes.

Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande. Föredragningslistan godkändes. 1 (15) PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro Kristina Pandurovic Erica Engdahl, Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Kristina Pandurovic,

Läs mer

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga:

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: Dagordning Årsmöte 15 maj 2013 Kl. 17.00 Kalmar Studio 1 Växjö: N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att välja Robert Sigvardsson

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning Medlemsmöte 140112 Kalmar/Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson Dagordning Medlemsmöte 11 oktober 2012 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö Multimediasalen Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Justering av röstlängd

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24,

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24, Stadgar för studentföreningen Slottsstallarna Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna Revideringar: 2014-03-24, 1 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Föreningens namn... 4 1.2

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet Dagordning Medlemsmöte 11 februari 2014 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet 2 Justering av

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Styrelsemöte 2 Styrelsen Närvarande ledamöter: Ronja Lundgren kårordförande Oskar Johansson vice kårordförande Viktor Andersson vice kårordförande

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson Dagordning Medlemsmöte 9 oktober 2013 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Justering av röstlängd Jakob Allanson

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

Dagordning naturvetarsektionen

Dagordning naturvetarsektionen Sida 1/5 Naturvetarsektionen, styrelsemöte 7 verksamhetsåret 2013/2014 Datum: 2014-01-24 Tid: 15.30-18:00 Plats: [Kontorer, GVC] Kallade: Naturvetarsektionens styrelse Ärende 1 Preliminärer Föredragande

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle Dagordning Årsmöte kl. 17.00 Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande

Läs mer

Protokoll. Sara Bergqvist, styrelseledamot

Protokoll. Sara Bergqvist, styrelseledamot Consensus styrelsesammanträde Datum: 22 november 2011 Tid: 17.30-21.30 Lokal: Sektionsrum, Kårhus Örat Kallade: Styrelsens ledamöter Handläggare och utvecklare Sektionsordföranden Sakrevisorer Närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen Sida 1/8 Samhällsvetarsektionen styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2015-08-11 Tid: Kl. 15.10 18.02 Plats: Göta studentkårs samhällsvetarsektions kontor Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Hej blivande Turismekonom! Nu börjar det närma sig en av de roligaste tiderna i ditt liv, nämligen din studenttid! Som en inledning på dina kommande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING

STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING Fastslagna av medlemmarna 2010-02-10 Allmänt 1 Föreningens firma är Uppsala Studentradioförening. 2 Uppsala Studentradioförening, nedan kallad SRF, är en ideell

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Tid: 16:15-17:30 Plats: 13:214 199-217

Tid: 16:15-17:30 Plats: 13:214 199-217 Styrelsemöte 141125 Närvarande röstberättigande: Närvarande övriga: Amanda Lindborg Jonas Kjällgren Viktor Winberg Dennis Lindh Susanne Persson, ekonomiansvarig Linda Nellfors, verksamhetsrevisor Mattias

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Beslut: Att förklara mötet behörigt utlyst. Inga flera frånvarorapporter har inkommit. Beslut: Att fastställa frånvarorapporten. Beslut: Bifall.

Beslut: Att förklara mötet behörigt utlyst. Inga flera frånvarorapporter har inkommit. Beslut: Att fastställa frånvarorapporten. Beslut: Bifall. Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Ellen Arvidsson Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter (i bokstavsordning)

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-02-09 Tid: Kl. 16.39-21.08 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 4. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 5. Val av Mötesordförande

Läs mer

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar S T Y R E L S E N Närvarande styrelseledamöter: Jonas Boström Kristina Ekholm Caroline Erlandsson Niclas Karlsson Cinna Lagestrand Johan Lundmark Carl Nettelblad Stella Papasotiriou (fr.om 4) Emil Paulsrud

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 4. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 5. Val av justeringsperson

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

ESS Lounge: Högtalare samt ljus hyrs in för 500 kronor. Tilltugg samt övrigt material kommer att köpas in av föreningen.

ESS Lounge: Högtalare samt ljus hyrs in för 500 kronor. Tilltugg samt övrigt material kommer att köpas in av föreningen. Styrelseprotokoll 2011-09-12 Plats: Ny 300 Närvarande: Amanda Ask Anders Olsson Frida Rådmark Gabriella Törnström Johan Sörensson Malin Ingman Wettler Martin Nilsson Viktoria Lethander Larsson 1 Johan

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2014/2015

Budget för verksamhetsår 2014/2015 1 (8) Budget för verksamhetsår 2014/2015 Intäkter Stöd från Linköpings universitet 3401 Grundstöd 2 684 480 kr Ersättning om 320 kr / heltidsekvivalent. 3403 Arbetsmiljöarbete 75 000 kr Ersättning för

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet Dagordning Medlemsmöte 10 december 2014 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet 2 Justering av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning...

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150420 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150420 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Joel Furvik, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Martin Viberg, ledamot. Inkom 13.17. 1. Preliminä rer 1.1 Mötets

Läs mer