Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan"

Transkript

1 Dagordning Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande 6 Val av justeringspersoner tillika rösträknare Att välja 2 justeringspersoner tillika rösträknare 7 Adjungeringar Att behandla 8 Information: Meddelandelista Presidiet Lägga rapporten till handlingarna 9 Information: Kanslirapport Jakob Allanson Lägga rapporten till handlingarna Frågestund Presidiet 11 Beslut: Fastställande av kårstyrelsens storlek 12 Beslut: Fastställande av kårstyrelsens poster och placeringsorter Jakob Allanson Att besluta i frågan 3 Cristoffer Fylkehed Att besluta i frågan 4 13 Beslut: Fastställa organisationsplan Dennis Persson Att besluta i frågan 5a + 5b 14 Beslut: Välja valkommitté Jakob Allanson Att välja en valkommitté 6a + 6b 15 Information: Studeranderepresentanterna informerar 16 Information: Linnéstudenternas Engagemangsstipendium Susanna Svensson Ulrika Ehrenstråhle 17 Övriga frågor 18 Nästa möte 19 Mötets avslutande

2 Meddelandelista Dag Aktivitet Person Bilaga 1 November 29 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 29 Intervju ESN Kalmar ny styrelsen SS 30 Styrelsen jobbar på Calmare studentpub SS, CF, JA, LM, EA, DS, KO 30 Stipendieutdelning DP, CF, JA, UE, SS 30 Möte med student om bostadssituationen UE, JA December 3 Möte med Depå DP, CE, UE 3 Rektors beslutsmöte UE, SS, CF, JA, 3 PAXs årsmöte UE 3 Kalmar studentlivs valmöte SS, JA, CF, DS 3 Rapport av riksanalys SS, JA 4 AU NGA FHSAB CF 4 Prefekt & Dekanråd JA 4 AU NGA FED CF 4 FED + ELNU överlämningsmöte CF 4 Möte om Karriärsdag VIDEUM UE 4 NGA FHS DP 4 Internt möte om introduktionsmöten DP, KS, CF, RS, EN, UE 4 Julbord Styrelse + tjänstemän 4 Skyltmöte SS 5 Hyresförhandlingar med Hyresbostäder i Växjö AB UE 5 VIS årsmöte UE 5 Kårspondenterna (Radio Växjö) JA, LM, EA 5 AU FNT DP 5 Kårhusträff SS, KO, DS 5 Jobb på Sivans Kårstyrelsen 6 Vision Trummen JA 6 Omlokaliseringsmöte LNU + kommunen 6 Möte Videum JA 6 Slottsstallarna Styrelsemöte JA 1

3 Meddelandelista 6 Internt bostadsmöte om VT13 UE, JJ, KS Bilaga 1 6 Arbetsmiljörond UB Växjö JA 6 ESN Kalmars årsmöte SS 6 Referensgruppen omlokaliserings möte SS 7 IS SV CF 7 Styrgruppsmöte SS 7 Gemensamt styrgruppsmöte LNU + kommunen SS 7 Arbetsmiljökommittén SS 7 Internationaliseringskommittén UE 7-9 SFS sammanträde, Stockholm DP 10 NGA-råd DP 10 Distansmöte Presidie + tjänstemän 10 Rektormöte CF, SS, JA 10 Strategiska IT-rådet UE 11 Diskussionsdag med LNU nya organisation DP, JA 11 Föreläsning för designstudenter om LNU nya organisation DP 11 FED CF 11 Möte med Närpolischefen UE 11 Möte med Västkustens Nation UE 11 Möte angående Designutbildningen (Internt) CF, CE 11 FHS DP 11 Arbetsmiljörond UB SS 11 Utdelning av glögg SS, KE 11 Medlemsmöte Kårstyrelsen 12 Universitetsstyrelsesammanträde, Kalmar DP, JA, SS 12 FNT DP 12 Pingisturnering UE, JA 12 Mötesplats Campus, styrelsemöte UE 12 Kårhusträff KO, DS 12 Möte med René Jamarillo UE 2

4 Meddelandelista 13 Möte med UB om studiemiljön UE, JA, SS Bilaga 1 13 Kårstyrelsen jobbar på Café Tufvan UE, JA, LM, EA, CF 13 Kårstyrelsen lussar på Slottsstallarna UE, JA, 13 Det Entreprenöriella Universitetet, LNU KO 13 FHSAB CF 14 Dekanråd DP 14 Intervju med Växjös välkomsttidning UE 14 HÖRS Feedback-möte med studenter UE, JA 14 Engagemangsmingel UE, JA, LM, AA, CF, JJ, EA, KS, CE, RS 14 Möte studenthälsan SS 17 Personalmöte Presidiet + tjänstemän 17 Omlokaliseringsmöte LNU + kommunen SS 17 Kurslitteraturmöte UB SS 17 Rektorsmöte CF, SS 18 FED NGA CF 18 FHSAB NGA CF 20 dec 7 jan Januari 9 Ledighet för julen Förmöte med Regionförbundet Södra Småland Presidiet + tjänstemän DP, UE, JA 9 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 10 Studeranderepresentantdiskussion DP, CE 11 Möte med studentföreningen VÄXT UE 12 Workshop Kårstyrelsen 14 Möte med ELNU CF 14 Beslutsmöte FKH DP 14 Rektors beslutsmöte DP, UE, JA 14 Café Tufvan Ideell Förenings Årsmöte UE 15 Mötesordförande ESN Årsmöte CF 15 Ledningsråd DP 15 Sivans Årsmöte UE 3

5 Meddelandelista 15 Överlämningsmöte Dekanrådet DP Bilaga 1 16 Möte med studentföreningen KLUBB UE 16 Internt möte, temamånad mars DP, UE, CF 16 Kårspondenterna DP, JA, AA 16 Kårhusgruppsmöte Kalmar CF, DS, KO 17 Mötesordförande årsmöte NK DP Strategi Workshop Expansiva Växjö JA 18 Möte med lärare på SV UE 18 Arrival Days Växjö KS, UE 19 Presentation på Orientation Day Växjö UE 21 Introduktionstillfälle SSK CF 21 Personalmöte Presidie + tjänstemän 21 2st introduktionsmöten DP, EN 21 Presidieträff Presidiet 21 Rektors Beslutsmöte UE, CF, JA 22 Dekans beslutsmöte Ekonomihögskolan CF 22 Möte med Maria Eriksson på Studerandeavdelningen UE 22 Kommunfullmäktige + Allmänhetens Frågestund UE, JA 22 Möte med Radio LUR UE 23 Stå ute på Institutionerna (Storken) CF, NC, JL 23 Roadtrip Ljungby DP, JA, UE 23 KLUBBs årsmöte UE 24 Stå ute på Institutionerna (Sjöfart) CF, SS, DW, HN 24 Telefonmöte, nomineringsgrupp för LNU styrelse DP 24 SFS Sammanträde, Adboe Connect DP 24 Stipendiekommittéen UE 24 Vision Trummen Heldag JA 24 Intro fred&utveckling JA 24 Ordförandetorg Växjö UE, JA 25 Möte om ny studentwebb, Adobe Connect DP 25 Trygghetsrunda på Campus med Patrik Hjelm UE 4

6 Meddelandelista (Videum) Bilaga 1 28 Beredningsmöte US JA 28 Kårhusgruppsmöte CF, DS, KO, SS 28 Möte med Studentföreningarnas ordförande ang Kårhus CF, KO, SS 28 Beslutsmöten dekan för FTK DP 28 Presidieträff DP, CF 28 Rektors beslutsmöte DP, CF, JA 29 Välkomstmässa Presidie + tjänstemän + styrelseledamöter 29 Sivans Extrainsatta Årsmöte UE 29 Dekans beslutsmöte Ekonomihögskolan CF 29 Karolins årsmöte CF 30 Uppstartsmöte Korean Student Association UE 30 Möte med Lokal&Serviceavdelningen & EHVS UE, JA 30 Mötesordförande LIPS JA 30 Kårespondenterna UE, JA, LM 30 Dekans beslutsmöte FKH CF Februari 1 Internat fakultetsstyrelser Brofästet (samt styrelsemöten) Revisionsutskott US DP, DS, CF JA 2-3 Träff med kårer i Linköping DP, UE 4 Radio LURs årsmöte UE, LM 4-5 SFS medlemsmöte DP, JA, SS 5 Sista Sidornas årsmöte LM 5 Studenthälsan, planeringsmöte UE 6 Möte med Växjös studentpubar JA 6 AND-möte JA JA Jakob Allanson DP Dennis Persson UE Ulrika Ehrenstråhle DS Daniel Svedbjörk 5

7 Meddelandelista SS Susanna Svensson LM Lin Mattsson KO Kenneth Odwar CF Cristoffer Fylkehed EA Erika Angelsmark Bilaga 1 KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö NC- Niklas Carlsson EN Eva Nilsson JJ Jenny Johansson (bostadsförmedlare) RS Rickard Söderblom HN Helen Nilsson CE Cecilia Ermin (studentombud) Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet: Att lägga informationen till handlingarna 6

8 Kanslirapport medlemsmöte Bilaga 2 Sidan 1 av Kansli-/verksamhetsrapport inför medlemsmötet den A. Personal Nyanställningar på plats Nu är våra nyanställda medarbetare på plats! Johanna Lundstedt vår informatörsassistent på 75 % och David Westman vårt doktorand- /studentombud på 100 %. Johanna är stationerad i Växjö och David i Kalmar, men båda stöttar vid behov upp i hela verksamheten. Poolare Vi har skrivit avtal med ytterligare en poolare i Kalmar. I Kalmar har vi nu ca 4-5 poolare att tillgå. Detta är bra, då det vid vissa tillfällen kan vara svårt för poolarna att komma loss från sina studier/andra arbeten. Även i Växjö har vi flera poolare att kontakta vid behov men vi ser redan nu att vi behöver flera nya till hösten. Genomgång och planering av Växjös poolare kommer att ske under vecka 7. B. Ekonomi och övriga verksamhetsfrågor Resultat för perioden Vi har nu ett resultat från första halvan (den ) av verksamhetsåret. Det ackumulerade resultatet för denna period ligger på 742 tkr. Detta att jämföra med det budgeterade resultatet i rapporten som visar på 194 tkr. Detta innebär att vi för perioden ligger ca 548 tkr plus jämfört med budget. Intäkter De totala intäkterna medlemsavgifter, intäkter från Lnu, kommunerna, provisioner m m ligger ca 150 tkr över budget. Att dessa intäkter överskrider budget beror främst på att medlemsantalet för höstterminen hamnade på 800 fler än budgeterat. De totala intäkterna per den ligger på 5, 093 mkr, att jämföra med budget som ligger på 4, 942 mkr. Övriga externa kostnader Vad gäller kostnadssidan, och de kostnader som vi benämner övriga externa kostnader, ligger vi 147 tkr under budget, d v s ca 14 % bättre än budgeterat. Budgeten för dessa kostnader ligger för perioden på 1,095 mkr och utfallet hamnar på 948 tkr. I dessa kostnader ligger bland annat lokalhyra, förbrukningsinventarier, kopierings-/skrivarkostnader, revisions- och datorkostnader. 1

9 Bilaga 2 Vissa av kontona för dessa kostnader har överskridit budget något, men det är bara några procent över budget. Det vi kan se är att en av våra större kostnader avseende datorer, drift och underhåll ligger ca 35 % under budget, vilket givetvis är bra. Det är svårt att exakt budgetera konto för konto, det viktiga är dock att vi, vad det gäller den totala kostnadsbilden, håller oss till budget. Personalkostnader Vi håller också personalkostnaderna väl. Vi ligger ca 370 tkr under budget för perioden Detta beror delvis på att vi budgeterat med våra nya anställningar (informatörsassistent och doktorand-/studentombud) från och med oktober månad. Tillsättningarna skedde först i januari 2013 vilket gjorde att dessa personalkostnader minskade med ca 200 tkr jämfört med budgeterat. C. Medlemsfrågor Antalet medlemmar Målet för verksamhetsåret 2012/2013 är medlemmar per termin. Antalet medlemmar under perioden hamnade på medlemmar. Det är 902 fler medlemmar än budget. Fantastiskt roligt. Från och med den till och med dagens datum den har vi fått in medlemmar. Det innebär att vi har 531 medlemmar kvar till att nå budget på medlemmar. Vi har hittills nått upp till 92 % av vår budget. Vid ungefär samma tid förra året den 13.2 (som dock är en vecka längre fram än dagens datum) hade vi medlemmar, vilket innebär att vi ligger ca 375 medlemmar plus jämfört med mitten av februari Rabatter Jenny och Kerstin hos oss har varit ute på ett par lyckade rabattrundor i januari, och redan så här i början på året har vi fått ett tiotal nya rabatter. Rabatterna har vi fått både i Kalmar och Växjö. Exempel på några av rabatterna är Kalmar Atletklubb, Hugo Muhrs väskaffär Växjö, Espressohouse Kalmar och Växjö och Ryds cykel Växjö. Vi har också flera företag som på eget initiativ ringer och vill erbjuda rabatter. Flygbiljetter I Kalmar sålde vi 66 flygbiljetter under hösten (aug dec) att jämföra med 143 hösten Försäljningsminskningen beror till stor del på att många studenter bokar i god tid på Kalmarflygs hemsida, vilket innebär ett lägre biljettpris än det vi kan erbjuda. 2

10 Bilaga 2 I Växjö sålde vi 37 flygbiljetter under hösten. Det är en rejäl ökning jämfört med hösten 2011 då vi bara sålde en handfull biljetter Länsförsäkringar Avtalet med Länsförsäkringar för perioden december 2012 november 2013 är klart. Vi har numera ett separat avtal med LF Kalmar län och ett separat avtal med LF Kronoberg (tidigare var det ett gemensamt avtal). De nya avtalet ligger totalt sett ca 17 tkr lägre än tidigare, detta då Kronoberg inte vill vara med och betala för Karmadagen i Kalmar (LF Kronoberg är med på AMÅR). Avtalet är också något mindre i omfattning vad gäller våra åtaganden. Vi ska dock, likt tidigare, sälja och marknadsföra LF:s studentförsäkringar hos oss både i Kalmar och Växjö. Vi får 50 % på varje försäkring som vi förmedlar över disk och 10% på de försäkringar som studenten beställer på egen hand, men som vi på något sätt har förmedlat. Besök på Lnu:s filialer Ljungby, Hultsfred och Pukeberg. Delar av presidiet har besökt Ljungbyfilialen och nu står Hultsfred och Pukeberg på tur att besökas under februari månad. Flera kloka frågor och förslag kom fram till presidiet under besöket i Ljungby förslag som vi på Linnéstudenterna kommer att ta till och oss och försöka arbeta efter. Några av övriga medlemsaktiviteter som vi har genomfört: - Vi ute på s k Institutionsturné och visade oss på Ekonomihögskolan, Sjö och Storken (Sjuksköterskor m fl) under vecka 4. - Vi har haft extraöppet på expeditionerna i stort sett hela dagarna både i Kalmar och Växjö (de två första veckorna på terminen). Utbildning i webbaserat bokföringsprogram Studentföreningarna i Växjö kommer att få en utbildning i det webbaserade bokföringsprogrammet Fortnox. Utbildningen anordnas den 14.2 på eftermiddagen kl Även Kalmarföreningarna kommer att erbjudas utbildningen förmodligen någon gång i mars. 3

11 Bilaga 2 D. Marknad/PR/Reklam Studentkortet Studentkortet levereras i år både digitalt och som vanligt plastkort. De som har angett en mailadress i ansökan får ett mail med instruktioner om hur man laddar ned en app så man kan få Studentkortet digitalt i mobilen. Det är första året som detta sätt prövas, och tyvärr har vi märkt av en del barnsjukdomar vad det gäller det digitala kortet. D v s det är en hel del av studenterna som inte fått sina kort i tid. Vi ger dock kontinuerligt information om nuläget avseende kortet på FB och vår hemsida. Välkomstmässan Den årliga Välkomstmässan för våren anordnades i Växjö den Vi höll till i K-huset på Lnu. 63 utställare, varav ca 20 fullbetalande och lika många betalande till självkostnadspris, var med på mässan. Det var i stort sett lika många utställare som tidigare år. Det var något färre besökare än 2012 men många av de utställare vi talade med var nöjda och menade att de i år hade mer tid att tala med var och en av besökarna. Kaj Pedersen föreläste om självkänsla. En mycket intressant föreläsning enligt de som var där (ett 40-tal personer). Till nästa mässa har vi idéer om hur vi ska marknadsföra den externa föreläsningen på ett bättre sätt. Utvärderingsenkäten har vi till dags dato ej hunnit sammanställa, men spontant kände vi alla som var med från Linnéstudenterna (ca 15 personer), att det var en lyckad mässa. Visningar på linnestudenterna.se Förra året hade vi visningar av linnestudenterna.se i 103 länder Några mediahändelser under november/december/januari - Fler poliser behövs på Campus (ang blottare) Ulrika intervjuades av Radio Kronoberg den Önskelista till Stephen Hwang från presidiet Barometern den Artikel om studenter att studenter vill vara i hamnen (lokaliseringen) Barometern i december - Studentkåren kritiserar designutbildning Radio Kalmar den

12 Bilaga 2 E. Övriga händelser Eva Nilsson som är ansvarig för Vänfamiljsprojektet i Växjö har haft tre lyckade Kick-offkvällar för de nya vänfamiljerna som i vår uppgår till 57 st. Ca 175 besökare på tre kvällar besökte evenemangen. Antalet vänfamiljer uppgår i dagsläget till ca 100 vilket ligger i nivå med hur det brukar ligga. F. Framåt Något av det (förutom de sedvanliga arbetsuppgifterna) ligger i röret framöver är: Arbete med temamånad februari Studentekonomi Bostadsmöte i Växjö med Linnéstudenterna, kommunen, Hyrebostäder och Lnu (12.2) Utdelning överlevnadspåsar den 21.2 (under tema studentekonomi). Temamånad mars Studentdemokrati Valarbetet för nästa års styrelse påbörjas i mars Helen Nilsson Verksamhetschef Linnéstudenterna 5

13 Bilaga Förslag om kårstyrelsens storlek Till det första ordinarie medlemsmötet på vårterminen skall medlemsmötet fastställa kårstyrelsens storlek. Efter noga övervägande kom ledamöterna i kårstyrelsen den 12e januari 2013 fram till att kårstyrelsen även nästkommande verksamhetsår bör bestå av tretton (13) personer Kårstyrelsen föreslår härmed medlemsmötet att fastställa kårstyrelsens storlek till tretton (13) personer. Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet: att fastställa kårstyrelsens storlek till tretton (13) personer verksamhetsåret 13/14 Jakob Allanson Ordförande Linnestudenterna

14 Bilaga 4 Förslag om kårstyrelsens sammansättning I enlighet med Linnéstudenternas stadgar så ska det första ordinarie medlemsmötet på vårterminen fatta beslut om nästkommandes verksamhetsårs styrelsesammansättning. Linnéstudenterna har observerat vissa punkter där behovet för utveckling anses som viktigt. Efter diskussioner i kårstyrelsen föreslås medlemsmötet att fastställa kårstyrelsens poster och eventuella huvudsakliga placeringsorter enligt följande: Kårordförande, har det övergripande ansvaret för det dagliga arbetet inom organisationens verksamhet och ekonomin. Samt är ansiktet utåt för organisationen. Utbildningsbevakare Kalmar har ett heltidsuppdrag med att bevaka lokala såväl som nationella utbildningsfrågor med ansvar för utbildningsfrågor som påverkar studenternas utbildning. Utbildningsbevakare Växjö har ett heltidsuppdrag med att bevaka lokala såväl som nationella utbildningsfrågor med ansvar för utbildningsfrågor som påverkar studenternas utbildning. Studiesocialt Ansvarig Kalmar har som heltidsuppdrag att bevaka studenternas situation utanför studierna. Studiesocialt Ansvarig Växjö har som heltidsuppdrag att bevaka studenternas situation utanför studierna. Ledamot Studentkontakt Kalmar Ledamot Studentkontakt Växjö Ledamot Projekt Kalmar Ledamot Projekt Växjö Ledamot Internationalisering Kalmar Ledamot Internationalisering Växjö Ledamot Medlemsintressen Kalmar Ledamot Medlemsintressen Växjö Styrelseposterna med deras engelska benämningar: Kårordförande Studiesocialt ansvarig Utbildningsbevakare Ledamot med ansvar för Studentkontakt Ledamot med ansvar för Projekt Ledamot med ansvar för Internationalisering Ledamot med ansvar för Medlemsintressen President of the Student Union Board member in charge of Students social matters Board member in charge of Educational matters Board member in charge of Student contact Board member in charge of Projects Board member in charge of International matters Board member in charge of Members interests. Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet: - att fastställa kårstyrelsens poster och eventuella huvudsakliga placeringsorter samt posternas engelska benämningar enligt följande: 1

15 Bilaga 4 Kårordförande (Eng. President of the Student Union) Utbildningsbevakare, Kalmar (Eng. Board member in charge of Educational matters, Kalmar) Utbildningsbevakare, Växjö (Eng. Board member in charge of Educational matters, Växjö) Studiesocialt Ansvarig, Kalmar (Eng. Board member in charge of Students social matters, Kalmar) Studiesocialt Ansvarig, Växjö (Eng. Board member in charge of Students social matters, Växjö) Ledamot Studentkontakt, Kalmar (Eng. Board member in charge of Student contact, Kalmar) Ledamot Studentkontakt, Växjö (Eng. Board member in charge of Student contact, Växjö) Ledamot Projekt, Kalmar (Eng. Board member in charge of Projects, Kalmar) Ledamot Projekt, Växjö (Eng. Board member in charge of Projects, Växjö) Ledamot Internationalisering, Kalmar (Eng. Board member in charge of International matters, Kalmar) Ledamot Internationalisering, Växjö (Eng. Board member in charge of International matters, Växjö) Ledamot Medlemsintressen, Kalmar (Eng. Board member in charge of Members interests, Kalmar) Ledamot Medlemsintressen, Växjö (Eng. Board member in charge of Members interests, Växjö) Kårordförande, utbildningsbevakarna & studiesocialt ansvariga är heltidsarvoderade uppdrag. Kårstyrelsen genom Cristoffer Fylkehed 2

16 Bilaga 5a Linnéstudenternas organisationsplan Till första ordinarie medlemsmöte på vårterminen ska Linnéstudenterna enligt stadgan fastställa organisationsplan för kommande verksamhetsår. Medlemsmötet föreslås att Att fastställa organisationsplanen för kommande verksamhetsår Dennis Persson Utbildningsbevakare Växjö, Linnéstudenterna Linnéstudenterna

17 Bilaga 5b Medlemsmöte Mötespresidium Mötesordförande Vice mötesordförande Mötessekreterare Verksamhetsrevisor er (3) Kårstyrelsen Presidiet (5) Kårordförande (1) heltidsarvoderade Ledamöter (8) Tjänstemannastab Studentföretag i Växjö AB Ordförandetorg Utbildningsträffar Heltidsarvoderade Utbildningsbevakare Studiesocialt ansvarig (4) Studentrepresentanter 1

18 Bilaga 6a Linnéstudenternas Valkommitté Under första ordinarie medlemsmöte på vårterminen ska Linnéstudenterna enligt stadgan välja en valkommitté bestående av minst 5 stycken personer. En skriftlig anmälan på intresse har kommit Linnéstudenterna tillhanda från Julia Bergh. Denna bifogas som beslutsunderlag bilaga 6b. Det är även öppet för fri nominering under sittande möte. Medlemsmötet föreslås att Att välja en valkommitté Jakob Allanson Kårordförande Linnéstudenterna

19 Julia Berg Bilaga 6a CV Julia Bergh Arbetslivserfarenhet Hemvården Växjö kommun Mars 2012 Pågående Arbetar som timvikarie på hemvården för äldre i Växjö. Arbetsuppgifterna består bland annat av utdelning av medicin, ledsagning, städning, tvätt, inhandling, påklädning, duschning, hjälp med personlig hygien och matlagning. Ideellt engagemang och förtroendeuppdrag Ordförande för DEMOS Socialdemokratiska Studentföreningen Växjö Oktober Pågående Jag blev i oktober 2012 vald till ordförande för DEMOS. Mina uppgifter består framförallt att representera mina medlemmar i olika politiska sammanhang. Utöver detta har jag det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet och delegering av ansvar. Kassör för DEMOS Socialdemokratiska Studentföreningen Växjö Oktober 2011 oktober 2012 Nämnden för Arbete och välfärd Augusti 2011 Pågående Växjö kommun. Jag sitter som ersättare i nämnden för arbete och välfärd. Sammanträden sker en gång i månaden. På sammanträden tas beslut som påverkar Arbete och Välfärds- förvaltningen. Inför dessa är alla ledmöter pålästa på alla handlingar och förväntas kunna föra en politisk argumentation. Utbildning Universitet: 30 hp franska. Pågående utbildning: Informatörsprogrammet (kandidat medie- och kommunikationsvetenskap), termin 4. Övrig utbildning: Kurs i ergonomi och lyft via hemtjänsten Instruktör i feministiskt självförsvar via Ung Vänster Kvinnlig ledarskapsutbildning Diverse styrelseutbildningar Kurser och resor med S-studenters nationella förbund: 1

20 Julia Berg Bilaga 6a EU-utbildning i Bryssel Mellanösterkonferens i Kairo Referenser Sara Fransson förtroendevald, socialdemokraterna och vice ordförande i VöFab: Erica Freij Ledel Enhetschef på Birkagårdens hemvård. Arbetsgivare Motivering till valberedning för kåren Jag tycker att Linnéstudenterna är en viktig del av studentlivet och är en organisation som arbetar för frågor som även engagerar mig. Kårens mål och vision om att representera och föra talan för alla studenter oavsett bakgrund, utbildning och förutsättningar är något som jag tycker ska genomsyra en kommande styrelse. Det ligger ett stort ansvar för en valberedning att nominera förtroendevalda eftersom en balanserad och kompetent styrelse är A och O för en organisation. Jag tycker att valberedningsarbetet i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av demokrati och transparens men även mångfald och jämställdhet. Genom styrelsearbete och engagemang i Sveriges största politiska organisation vet jag vikten av ett väl genomfört valberedningsarbete för den kommande styrelsen. Med mitt engagemang i ryggen är jag van vid förhandlingar och har skaffat mig många kontaktytor. Jag tror att arbeta med kårens valkommitté kan vara något väldigt kul och givande! 2

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle Dagordning Årsmöte kl. 17.00 Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 1 NYMBLE, 2006-10-23 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #3 06/07 Datum: 2006-11-06 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Kallelse FuM 2. Föredragningslista. KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 2. Föredragningslista. KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet KALLELSE FUM 2 14/15 2014-10-01 Talmannapresidiet Kallelse FuM 2 Till Chalmers Studentkårs andra fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Kårrestaurangen, Johanneberg Onsdagen den 8:e oktober

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer