Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan"

Transkript

1 Dagordning Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande 6 Val av justeringspersoner tillika rösträknare Att välja 2 justeringspersoner tillika rösträknare 7 Adjungeringar Att behandla 8 Information: Meddelandelista Presidiet Lägga rapporten till handlingarna 9 Information: Kanslirapport Jakob Allanson Lägga rapporten till handlingarna Frågestund Presidiet 11 Beslut: Fastställande av kårstyrelsens storlek 12 Beslut: Fastställande av kårstyrelsens poster och placeringsorter Jakob Allanson Att besluta i frågan 3 Cristoffer Fylkehed Att besluta i frågan 4 13 Beslut: Fastställa organisationsplan Dennis Persson Att besluta i frågan 5a + 5b 14 Beslut: Välja valkommitté Jakob Allanson Att välja en valkommitté 6a + 6b 15 Information: Studeranderepresentanterna informerar 16 Information: Linnéstudenternas Engagemangsstipendium Susanna Svensson Ulrika Ehrenstråhle 17 Övriga frågor 18 Nästa möte 19 Mötets avslutande

2 Meddelandelista Dag Aktivitet Person Bilaga 1 November 29 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 29 Intervju ESN Kalmar ny styrelsen SS 30 Styrelsen jobbar på Calmare studentpub SS, CF, JA, LM, EA, DS, KO 30 Stipendieutdelning DP, CF, JA, UE, SS 30 Möte med student om bostadssituationen UE, JA December 3 Möte med Depå DP, CE, UE 3 Rektors beslutsmöte UE, SS, CF, JA, 3 PAXs årsmöte UE 3 Kalmar studentlivs valmöte SS, JA, CF, DS 3 Rapport av riksanalys SS, JA 4 AU NGA FHSAB CF 4 Prefekt & Dekanråd JA 4 AU NGA FED CF 4 FED + ELNU överlämningsmöte CF 4 Möte om Karriärsdag VIDEUM UE 4 NGA FHS DP 4 Internt möte om introduktionsmöten DP, KS, CF, RS, EN, UE 4 Julbord Styrelse + tjänstemän 4 Skyltmöte SS 5 Hyresförhandlingar med Hyresbostäder i Växjö AB UE 5 VIS årsmöte UE 5 Kårspondenterna (Radio Växjö) JA, LM, EA 5 AU FNT DP 5 Kårhusträff SS, KO, DS 5 Jobb på Sivans Kårstyrelsen 6 Vision Trummen JA 6 Omlokaliseringsmöte LNU + kommunen 6 Möte Videum JA 6 Slottsstallarna Styrelsemöte JA 1

3 Meddelandelista 6 Internt bostadsmöte om VT13 UE, JJ, KS Bilaga 1 6 Arbetsmiljörond UB Växjö JA 6 ESN Kalmars årsmöte SS 6 Referensgruppen omlokaliserings möte SS 7 IS SV CF 7 Styrgruppsmöte SS 7 Gemensamt styrgruppsmöte LNU + kommunen SS 7 Arbetsmiljökommittén SS 7 Internationaliseringskommittén UE 7-9 SFS sammanträde, Stockholm DP 10 NGA-råd DP 10 Distansmöte Presidie + tjänstemän 10 Rektormöte CF, SS, JA 10 Strategiska IT-rådet UE 11 Diskussionsdag med LNU nya organisation DP, JA 11 Föreläsning för designstudenter om LNU nya organisation DP 11 FED CF 11 Möte med Närpolischefen UE 11 Möte med Västkustens Nation UE 11 Möte angående Designutbildningen (Internt) CF, CE 11 FHS DP 11 Arbetsmiljörond UB SS 11 Utdelning av glögg SS, KE 11 Medlemsmöte Kårstyrelsen 12 Universitetsstyrelsesammanträde, Kalmar DP, JA, SS 12 FNT DP 12 Pingisturnering UE, JA 12 Mötesplats Campus, styrelsemöte UE 12 Kårhusträff KO, DS 12 Möte med René Jamarillo UE 2

4 Meddelandelista 13 Möte med UB om studiemiljön UE, JA, SS Bilaga 1 13 Kårstyrelsen jobbar på Café Tufvan UE, JA, LM, EA, CF 13 Kårstyrelsen lussar på Slottsstallarna UE, JA, 13 Det Entreprenöriella Universitetet, LNU KO 13 FHSAB CF 14 Dekanråd DP 14 Intervju med Växjös välkomsttidning UE 14 HÖRS Feedback-möte med studenter UE, JA 14 Engagemangsmingel UE, JA, LM, AA, CF, JJ, EA, KS, CE, RS 14 Möte studenthälsan SS 17 Personalmöte Presidiet + tjänstemän 17 Omlokaliseringsmöte LNU + kommunen SS 17 Kurslitteraturmöte UB SS 17 Rektorsmöte CF, SS 18 FED NGA CF 18 FHSAB NGA CF 20 dec 7 jan Januari 9 Ledighet för julen Förmöte med Regionförbundet Södra Småland Presidiet + tjänstemän DP, UE, JA 9 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 10 Studeranderepresentantdiskussion DP, CE 11 Möte med studentföreningen VÄXT UE 12 Workshop Kårstyrelsen 14 Möte med ELNU CF 14 Beslutsmöte FKH DP 14 Rektors beslutsmöte DP, UE, JA 14 Café Tufvan Ideell Förenings Årsmöte UE 15 Mötesordförande ESN Årsmöte CF 15 Ledningsråd DP 15 Sivans Årsmöte UE 3

5 Meddelandelista 15 Överlämningsmöte Dekanrådet DP Bilaga 1 16 Möte med studentföreningen KLUBB UE 16 Internt möte, temamånad mars DP, UE, CF 16 Kårspondenterna DP, JA, AA 16 Kårhusgruppsmöte Kalmar CF, DS, KO 17 Mötesordförande årsmöte NK DP Strategi Workshop Expansiva Växjö JA 18 Möte med lärare på SV UE 18 Arrival Days Växjö KS, UE 19 Presentation på Orientation Day Växjö UE 21 Introduktionstillfälle SSK CF 21 Personalmöte Presidie + tjänstemän 21 2st introduktionsmöten DP, EN 21 Presidieträff Presidiet 21 Rektors Beslutsmöte UE, CF, JA 22 Dekans beslutsmöte Ekonomihögskolan CF 22 Möte med Maria Eriksson på Studerandeavdelningen UE 22 Kommunfullmäktige + Allmänhetens Frågestund UE, JA 22 Möte med Radio LUR UE 23 Stå ute på Institutionerna (Storken) CF, NC, JL 23 Roadtrip Ljungby DP, JA, UE 23 KLUBBs årsmöte UE 24 Stå ute på Institutionerna (Sjöfart) CF, SS, DW, HN 24 Telefonmöte, nomineringsgrupp för LNU styrelse DP 24 SFS Sammanträde, Adboe Connect DP 24 Stipendiekommittéen UE 24 Vision Trummen Heldag JA 24 Intro fred&utveckling JA 24 Ordförandetorg Växjö UE, JA 25 Möte om ny studentwebb, Adobe Connect DP 25 Trygghetsrunda på Campus med Patrik Hjelm UE 4

6 Meddelandelista (Videum) Bilaga 1 28 Beredningsmöte US JA 28 Kårhusgruppsmöte CF, DS, KO, SS 28 Möte med Studentföreningarnas ordförande ang Kårhus CF, KO, SS 28 Beslutsmöten dekan för FTK DP 28 Presidieträff DP, CF 28 Rektors beslutsmöte DP, CF, JA 29 Välkomstmässa Presidie + tjänstemän + styrelseledamöter 29 Sivans Extrainsatta Årsmöte UE 29 Dekans beslutsmöte Ekonomihögskolan CF 29 Karolins årsmöte CF 30 Uppstartsmöte Korean Student Association UE 30 Möte med Lokal&Serviceavdelningen & EHVS UE, JA 30 Mötesordförande LIPS JA 30 Kårespondenterna UE, JA, LM 30 Dekans beslutsmöte FKH CF Februari 1 Internat fakultetsstyrelser Brofästet (samt styrelsemöten) Revisionsutskott US DP, DS, CF JA 2-3 Träff med kårer i Linköping DP, UE 4 Radio LURs årsmöte UE, LM 4-5 SFS medlemsmöte DP, JA, SS 5 Sista Sidornas årsmöte LM 5 Studenthälsan, planeringsmöte UE 6 Möte med Växjös studentpubar JA 6 AND-möte JA JA Jakob Allanson DP Dennis Persson UE Ulrika Ehrenstråhle DS Daniel Svedbjörk 5

7 Meddelandelista SS Susanna Svensson LM Lin Mattsson KO Kenneth Odwar CF Cristoffer Fylkehed EA Erika Angelsmark Bilaga 1 KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö NC- Niklas Carlsson EN Eva Nilsson JJ Jenny Johansson (bostadsförmedlare) RS Rickard Söderblom HN Helen Nilsson CE Cecilia Ermin (studentombud) Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet: Att lägga informationen till handlingarna 6

8 Kanslirapport medlemsmöte Bilaga 2 Sidan 1 av Kansli-/verksamhetsrapport inför medlemsmötet den A. Personal Nyanställningar på plats Nu är våra nyanställda medarbetare på plats! Johanna Lundstedt vår informatörsassistent på 75 % och David Westman vårt doktorand- /studentombud på 100 %. Johanna är stationerad i Växjö och David i Kalmar, men båda stöttar vid behov upp i hela verksamheten. Poolare Vi har skrivit avtal med ytterligare en poolare i Kalmar. I Kalmar har vi nu ca 4-5 poolare att tillgå. Detta är bra, då det vid vissa tillfällen kan vara svårt för poolarna att komma loss från sina studier/andra arbeten. Även i Växjö har vi flera poolare att kontakta vid behov men vi ser redan nu att vi behöver flera nya till hösten. Genomgång och planering av Växjös poolare kommer att ske under vecka 7. B. Ekonomi och övriga verksamhetsfrågor Resultat för perioden Vi har nu ett resultat från första halvan (den ) av verksamhetsåret. Det ackumulerade resultatet för denna period ligger på 742 tkr. Detta att jämföra med det budgeterade resultatet i rapporten som visar på 194 tkr. Detta innebär att vi för perioden ligger ca 548 tkr plus jämfört med budget. Intäkter De totala intäkterna medlemsavgifter, intäkter från Lnu, kommunerna, provisioner m m ligger ca 150 tkr över budget. Att dessa intäkter överskrider budget beror främst på att medlemsantalet för höstterminen hamnade på 800 fler än budgeterat. De totala intäkterna per den ligger på 5, 093 mkr, att jämföra med budget som ligger på 4, 942 mkr. Övriga externa kostnader Vad gäller kostnadssidan, och de kostnader som vi benämner övriga externa kostnader, ligger vi 147 tkr under budget, d v s ca 14 % bättre än budgeterat. Budgeten för dessa kostnader ligger för perioden på 1,095 mkr och utfallet hamnar på 948 tkr. I dessa kostnader ligger bland annat lokalhyra, förbrukningsinventarier, kopierings-/skrivarkostnader, revisions- och datorkostnader. 1

9 Bilaga 2 Vissa av kontona för dessa kostnader har överskridit budget något, men det är bara några procent över budget. Det vi kan se är att en av våra större kostnader avseende datorer, drift och underhåll ligger ca 35 % under budget, vilket givetvis är bra. Det är svårt att exakt budgetera konto för konto, det viktiga är dock att vi, vad det gäller den totala kostnadsbilden, håller oss till budget. Personalkostnader Vi håller också personalkostnaderna väl. Vi ligger ca 370 tkr under budget för perioden Detta beror delvis på att vi budgeterat med våra nya anställningar (informatörsassistent och doktorand-/studentombud) från och med oktober månad. Tillsättningarna skedde först i januari 2013 vilket gjorde att dessa personalkostnader minskade med ca 200 tkr jämfört med budgeterat. C. Medlemsfrågor Antalet medlemmar Målet för verksamhetsåret 2012/2013 är medlemmar per termin. Antalet medlemmar under perioden hamnade på medlemmar. Det är 902 fler medlemmar än budget. Fantastiskt roligt. Från och med den till och med dagens datum den har vi fått in medlemmar. Det innebär att vi har 531 medlemmar kvar till att nå budget på medlemmar. Vi har hittills nått upp till 92 % av vår budget. Vid ungefär samma tid förra året den 13.2 (som dock är en vecka längre fram än dagens datum) hade vi medlemmar, vilket innebär att vi ligger ca 375 medlemmar plus jämfört med mitten av februari Rabatter Jenny och Kerstin hos oss har varit ute på ett par lyckade rabattrundor i januari, och redan så här i början på året har vi fått ett tiotal nya rabatter. Rabatterna har vi fått både i Kalmar och Växjö. Exempel på några av rabatterna är Kalmar Atletklubb, Hugo Muhrs väskaffär Växjö, Espressohouse Kalmar och Växjö och Ryds cykel Växjö. Vi har också flera företag som på eget initiativ ringer och vill erbjuda rabatter. Flygbiljetter I Kalmar sålde vi 66 flygbiljetter under hösten (aug dec) att jämföra med 143 hösten Försäljningsminskningen beror till stor del på att många studenter bokar i god tid på Kalmarflygs hemsida, vilket innebär ett lägre biljettpris än det vi kan erbjuda. 2

10 Bilaga 2 I Växjö sålde vi 37 flygbiljetter under hösten. Det är en rejäl ökning jämfört med hösten 2011 då vi bara sålde en handfull biljetter Länsförsäkringar Avtalet med Länsförsäkringar för perioden december 2012 november 2013 är klart. Vi har numera ett separat avtal med LF Kalmar län och ett separat avtal med LF Kronoberg (tidigare var det ett gemensamt avtal). De nya avtalet ligger totalt sett ca 17 tkr lägre än tidigare, detta då Kronoberg inte vill vara med och betala för Karmadagen i Kalmar (LF Kronoberg är med på AMÅR). Avtalet är också något mindre i omfattning vad gäller våra åtaganden. Vi ska dock, likt tidigare, sälja och marknadsföra LF:s studentförsäkringar hos oss både i Kalmar och Växjö. Vi får 50 % på varje försäkring som vi förmedlar över disk och 10% på de försäkringar som studenten beställer på egen hand, men som vi på något sätt har förmedlat. Besök på Lnu:s filialer Ljungby, Hultsfred och Pukeberg. Delar av presidiet har besökt Ljungbyfilialen och nu står Hultsfred och Pukeberg på tur att besökas under februari månad. Flera kloka frågor och förslag kom fram till presidiet under besöket i Ljungby förslag som vi på Linnéstudenterna kommer att ta till och oss och försöka arbeta efter. Några av övriga medlemsaktiviteter som vi har genomfört: - Vi ute på s k Institutionsturné och visade oss på Ekonomihögskolan, Sjö och Storken (Sjuksköterskor m fl) under vecka 4. - Vi har haft extraöppet på expeditionerna i stort sett hela dagarna både i Kalmar och Växjö (de två första veckorna på terminen). Utbildning i webbaserat bokföringsprogram Studentföreningarna i Växjö kommer att få en utbildning i det webbaserade bokföringsprogrammet Fortnox. Utbildningen anordnas den 14.2 på eftermiddagen kl Även Kalmarföreningarna kommer att erbjudas utbildningen förmodligen någon gång i mars. 3

11 Bilaga 2 D. Marknad/PR/Reklam Studentkortet Studentkortet levereras i år både digitalt och som vanligt plastkort. De som har angett en mailadress i ansökan får ett mail med instruktioner om hur man laddar ned en app så man kan få Studentkortet digitalt i mobilen. Det är första året som detta sätt prövas, och tyvärr har vi märkt av en del barnsjukdomar vad det gäller det digitala kortet. D v s det är en hel del av studenterna som inte fått sina kort i tid. Vi ger dock kontinuerligt information om nuläget avseende kortet på FB och vår hemsida. Välkomstmässan Den årliga Välkomstmässan för våren anordnades i Växjö den Vi höll till i K-huset på Lnu. 63 utställare, varav ca 20 fullbetalande och lika många betalande till självkostnadspris, var med på mässan. Det var i stort sett lika många utställare som tidigare år. Det var något färre besökare än 2012 men många av de utställare vi talade med var nöjda och menade att de i år hade mer tid att tala med var och en av besökarna. Kaj Pedersen föreläste om självkänsla. En mycket intressant föreläsning enligt de som var där (ett 40-tal personer). Till nästa mässa har vi idéer om hur vi ska marknadsföra den externa föreläsningen på ett bättre sätt. Utvärderingsenkäten har vi till dags dato ej hunnit sammanställa, men spontant kände vi alla som var med från Linnéstudenterna (ca 15 personer), att det var en lyckad mässa. Visningar på linnestudenterna.se Förra året hade vi visningar av linnestudenterna.se i 103 länder Några mediahändelser under november/december/januari - Fler poliser behövs på Campus (ang blottare) Ulrika intervjuades av Radio Kronoberg den Önskelista till Stephen Hwang från presidiet Barometern den Artikel om studenter att studenter vill vara i hamnen (lokaliseringen) Barometern i december - Studentkåren kritiserar designutbildning Radio Kalmar den

12 Bilaga 2 E. Övriga händelser Eva Nilsson som är ansvarig för Vänfamiljsprojektet i Växjö har haft tre lyckade Kick-offkvällar för de nya vänfamiljerna som i vår uppgår till 57 st. Ca 175 besökare på tre kvällar besökte evenemangen. Antalet vänfamiljer uppgår i dagsläget till ca 100 vilket ligger i nivå med hur det brukar ligga. F. Framåt Något av det (förutom de sedvanliga arbetsuppgifterna) ligger i röret framöver är: Arbete med temamånad februari Studentekonomi Bostadsmöte i Växjö med Linnéstudenterna, kommunen, Hyrebostäder och Lnu (12.2) Utdelning överlevnadspåsar den 21.2 (under tema studentekonomi). Temamånad mars Studentdemokrati Valarbetet för nästa års styrelse påbörjas i mars Helen Nilsson Verksamhetschef Linnéstudenterna 5

13 Bilaga Förslag om kårstyrelsens storlek Till det första ordinarie medlemsmötet på vårterminen skall medlemsmötet fastställa kårstyrelsens storlek. Efter noga övervägande kom ledamöterna i kårstyrelsen den 12e januari 2013 fram till att kårstyrelsen även nästkommande verksamhetsår bör bestå av tretton (13) personer Kårstyrelsen föreslår härmed medlemsmötet att fastställa kårstyrelsens storlek till tretton (13) personer. Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet: att fastställa kårstyrelsens storlek till tretton (13) personer verksamhetsåret 13/14 Jakob Allanson Ordförande Linnestudenterna

14 Bilaga 4 Förslag om kårstyrelsens sammansättning I enlighet med Linnéstudenternas stadgar så ska det första ordinarie medlemsmötet på vårterminen fatta beslut om nästkommandes verksamhetsårs styrelsesammansättning. Linnéstudenterna har observerat vissa punkter där behovet för utveckling anses som viktigt. Efter diskussioner i kårstyrelsen föreslås medlemsmötet att fastställa kårstyrelsens poster och eventuella huvudsakliga placeringsorter enligt följande: Kårordförande, har det övergripande ansvaret för det dagliga arbetet inom organisationens verksamhet och ekonomin. Samt är ansiktet utåt för organisationen. Utbildningsbevakare Kalmar har ett heltidsuppdrag med att bevaka lokala såväl som nationella utbildningsfrågor med ansvar för utbildningsfrågor som påverkar studenternas utbildning. Utbildningsbevakare Växjö har ett heltidsuppdrag med att bevaka lokala såväl som nationella utbildningsfrågor med ansvar för utbildningsfrågor som påverkar studenternas utbildning. Studiesocialt Ansvarig Kalmar har som heltidsuppdrag att bevaka studenternas situation utanför studierna. Studiesocialt Ansvarig Växjö har som heltidsuppdrag att bevaka studenternas situation utanför studierna. Ledamot Studentkontakt Kalmar Ledamot Studentkontakt Växjö Ledamot Projekt Kalmar Ledamot Projekt Växjö Ledamot Internationalisering Kalmar Ledamot Internationalisering Växjö Ledamot Medlemsintressen Kalmar Ledamot Medlemsintressen Växjö Styrelseposterna med deras engelska benämningar: Kårordförande Studiesocialt ansvarig Utbildningsbevakare Ledamot med ansvar för Studentkontakt Ledamot med ansvar för Projekt Ledamot med ansvar för Internationalisering Ledamot med ansvar för Medlemsintressen President of the Student Union Board member in charge of Students social matters Board member in charge of Educational matters Board member in charge of Student contact Board member in charge of Projects Board member in charge of International matters Board member in charge of Members interests. Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet: - att fastställa kårstyrelsens poster och eventuella huvudsakliga placeringsorter samt posternas engelska benämningar enligt följande: 1

15 Bilaga 4 Kårordförande (Eng. President of the Student Union) Utbildningsbevakare, Kalmar (Eng. Board member in charge of Educational matters, Kalmar) Utbildningsbevakare, Växjö (Eng. Board member in charge of Educational matters, Växjö) Studiesocialt Ansvarig, Kalmar (Eng. Board member in charge of Students social matters, Kalmar) Studiesocialt Ansvarig, Växjö (Eng. Board member in charge of Students social matters, Växjö) Ledamot Studentkontakt, Kalmar (Eng. Board member in charge of Student contact, Kalmar) Ledamot Studentkontakt, Växjö (Eng. Board member in charge of Student contact, Växjö) Ledamot Projekt, Kalmar (Eng. Board member in charge of Projects, Kalmar) Ledamot Projekt, Växjö (Eng. Board member in charge of Projects, Växjö) Ledamot Internationalisering, Kalmar (Eng. Board member in charge of International matters, Kalmar) Ledamot Internationalisering, Växjö (Eng. Board member in charge of International matters, Växjö) Ledamot Medlemsintressen, Kalmar (Eng. Board member in charge of Members interests, Kalmar) Ledamot Medlemsintressen, Växjö (Eng. Board member in charge of Members interests, Växjö) Kårordförande, utbildningsbevakarna & studiesocialt ansvariga är heltidsarvoderade uppdrag. Kårstyrelsen genom Cristoffer Fylkehed 2

16 Bilaga 5a Linnéstudenternas organisationsplan Till första ordinarie medlemsmöte på vårterminen ska Linnéstudenterna enligt stadgan fastställa organisationsplan för kommande verksamhetsår. Medlemsmötet föreslås att Att fastställa organisationsplanen för kommande verksamhetsår Dennis Persson Utbildningsbevakare Växjö, Linnéstudenterna Linnéstudenterna

17 Bilaga 5b Medlemsmöte Mötespresidium Mötesordförande Vice mötesordförande Mötessekreterare Verksamhetsrevisor er (3) Kårstyrelsen Presidiet (5) Kårordförande (1) heltidsarvoderade Ledamöter (8) Tjänstemannastab Studentföretag i Växjö AB Ordförandetorg Utbildningsträffar Heltidsarvoderade Utbildningsbevakare Studiesocialt ansvarig (4) Studentrepresentanter 1

18 Bilaga 6a Linnéstudenternas Valkommitté Under första ordinarie medlemsmöte på vårterminen ska Linnéstudenterna enligt stadgan välja en valkommitté bestående av minst 5 stycken personer. En skriftlig anmälan på intresse har kommit Linnéstudenterna tillhanda från Julia Bergh. Denna bifogas som beslutsunderlag bilaga 6b. Det är även öppet för fri nominering under sittande möte. Medlemsmötet föreslås att Att välja en valkommitté Jakob Allanson Kårordförande Linnéstudenterna

19 Julia Berg Bilaga 6a CV Julia Bergh Arbetslivserfarenhet Hemvården Växjö kommun Mars 2012 Pågående Arbetar som timvikarie på hemvården för äldre i Växjö. Arbetsuppgifterna består bland annat av utdelning av medicin, ledsagning, städning, tvätt, inhandling, påklädning, duschning, hjälp med personlig hygien och matlagning. Ideellt engagemang och förtroendeuppdrag Ordförande för DEMOS Socialdemokratiska Studentföreningen Växjö Oktober Pågående Jag blev i oktober 2012 vald till ordförande för DEMOS. Mina uppgifter består framförallt att representera mina medlemmar i olika politiska sammanhang. Utöver detta har jag det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet och delegering av ansvar. Kassör för DEMOS Socialdemokratiska Studentföreningen Växjö Oktober 2011 oktober 2012 Nämnden för Arbete och välfärd Augusti 2011 Pågående Växjö kommun. Jag sitter som ersättare i nämnden för arbete och välfärd. Sammanträden sker en gång i månaden. På sammanträden tas beslut som påverkar Arbete och Välfärds- förvaltningen. Inför dessa är alla ledmöter pålästa på alla handlingar och förväntas kunna föra en politisk argumentation. Utbildning Universitet: 30 hp franska. Pågående utbildning: Informatörsprogrammet (kandidat medie- och kommunikationsvetenskap), termin 4. Övrig utbildning: Kurs i ergonomi och lyft via hemtjänsten Instruktör i feministiskt självförsvar via Ung Vänster Kvinnlig ledarskapsutbildning Diverse styrelseutbildningar Kurser och resor med S-studenters nationella förbund: 1

20 Julia Berg Bilaga 6a EU-utbildning i Bryssel Mellanösterkonferens i Kairo Referenser Sara Fransson förtroendevald, socialdemokraterna och vice ordförande i VöFab: Erica Freij Ledel Enhetschef på Birkagårdens hemvård. Arbetsgivare Motivering till valberedning för kåren Jag tycker att Linnéstudenterna är en viktig del av studentlivet och är en organisation som arbetar för frågor som även engagerar mig. Kårens mål och vision om att representera och föra talan för alla studenter oavsett bakgrund, utbildning och förutsättningar är något som jag tycker ska genomsyra en kommande styrelse. Det ligger ett stort ansvar för en valberedning att nominera förtroendevalda eftersom en balanserad och kompetent styrelse är A och O för en organisation. Jag tycker att valberedningsarbetet i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av demokrati och transparens men även mångfald och jämställdhet. Genom styrelsearbete och engagemang i Sveriges största politiska organisation vet jag vikten av ett väl genomfört valberedningsarbete för den kommande styrelsen. Med mitt engagemang i ryggen är jag van vid förhandlingar och har skaffat mig många kontaktytor. Jag tror att arbeta med kårens valkommitté kan vara något väldigt kul och givande! 2

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning 120222 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson Dagordning Medlemsmöte 9 oktober 2013 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Justering av röstlängd Jakob Allanson

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet Dagordning Medlemsmöte 11 februari 2014 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet 2 Justering av

Läs mer

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga:

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: Dagordning Årsmöte 15 maj 2013 Kl. 17.00 Kalmar Studio 1 Växjö: N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att välja Robert Sigvardsson

Läs mer

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande Dagordning Kalmar Distansstudio 2 i Västergård, Växjö: N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

PROTOKOLL 2012-01-09. Närvaro. och Marcus Ödlund. Hallengren ÅTGÄRD ÄRENDE. Marcus Ödlund. meddelandelistan. till handlingarna. 9.

PROTOKOLL 2012-01-09. Närvaro. och Marcus Ödlund. Hallengren ÅTGÄRD ÄRENDE. Marcus Ödlund. meddelandelistan. till handlingarna. 9. PROTOKOLL FÖRTT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro ÄRENDE 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Godkännande

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson Dagordning Medlemsmöte 11 oktober 2012 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö Multimediasalen Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Justering av röstlängd

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet Dagordning Medlemsmöte 10 december 2014 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet 2 Justering av

Läs mer

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle Dagordning Årsmöte kl. 17.00 Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 4. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 5. Val av justeringsperson

Läs mer

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24,

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24, Stadgar för studentföreningen Slottsstallarna Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna Revideringar: 2014-03-24, 1 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Föreningens namn... 4 1.2

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande. Föredragningslistan godkändes.

Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande. Föredragningslistan godkändes. 1 (15) PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro Kristina Pandurovic Erica Engdahl, Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Kristina Pandurovic,

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Beslut: Att förklara mötet behörigt utlyst. Inga flera frånvarorapporter har inkommit. Beslut: Att fastställa frånvarorapporten. Beslut: Bifall.

Beslut: Att förklara mötet behörigt utlyst. Inga flera frånvarorapporter har inkommit. Beslut: Att fastställa frånvarorapporten. Beslut: Bifall. Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Ellen Arvidsson Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter (i bokstavsordning)

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 4 Fastställande av dagordning Daniel Svedbjörk Att fastställa dagordningen

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 4 Fastställande av dagordning Daniel Svedbjörk Att fastställa dagordningen Dagordning Medlemsmöte 8 oktober 2014 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1052 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd 4 Fastställande av dagordning

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Halmstad Studentkår Stadga

Halmstad Studentkår Stadga Halmstad Studentkår Stadga Antagen av Medlemsmötet för Halmstad Studentkår 21 maj 2013 Kapitel 1. Allmänt... 3 Kapitel 2. Medlemskap... 4 Kapitel 3. Kårstatus... 5 Kapitel 4. Organisation... 6 Kapitel

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Protokoll Samhällsvetarsektionen

Protokoll Samhällsvetarsektionen Sida 1/5 Samhällsvetarvetarsektionen, styrelsemöte 5 verksamhetsåret 2014/2014 Datum: 2014-12-08 Tid: 13.00-16.00 Plats: [Kontoret, Sprängkullsgatan 19] Kallade: s styrelse Ärende 1 Preliminärer Föredragande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 141007 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 141007 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Eric Insulahn, ledamot Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot Joel Furvik, ledamot (inkom 15.50) 1. Preliminärer

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum 2014-04-22 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår

Sigmasektionen Umeå naturvetar- och teknologkår Sid 1(5) fört vid styrelsemöte 1 14/15 Datum: 2014-09-16 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F14-1 FORMALIA F14-1.1 Mötets öppnande Ordförande Emil Samuelsson hälsar alla välkomna

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Protokoll. Sara Bergqvist, styrelseledamot

Protokoll. Sara Bergqvist, styrelseledamot Consensus styrelsesammanträde Datum: 22 november 2011 Tid: 17.30-21.30 Lokal: Sektionsrum, Kårhus Örat Kallade: Styrelsens ledamöter Handläggare och utvecklare Sektionsordföranden Sakrevisorer Närvarande:

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

STADGAR STADGEÄNDRINGAR

STADGAR STADGEÄNDRINGAR Stadgar för Student-TV Sida 1 Version 1.1.1 Student-TV vid Luleå tekniska universitet STADGAR STADGEÄNDRINGAR och STADGAR med ändringar Stadgar för Student-TV Sida 2 Version 1.1.1 Stadgar för Student-TV

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer