Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande"

Transkript

1 Dagordning Medlemsmöte 11/ Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande 3 Val av mötessekreterare Att rösta in Lollo Olausson som mötessekreterare 4 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 5 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan 6 Mötets stadgeenliga utlysande Jakob Allanson Anse mötet stadgeenligt utlyst 7 Val av justeringsperson tillika rösträknare Utse två justerare tillika rösträknare 8 Adjungeringar 9 Information: Kanslirapport Jakob Allanson Lägga rapporten till handlingarna 10 Information: Meddelandelista Presidiet Lägga rapporten till handlingarna Frågestund 12 Information: Studeranderepresentanter informerar Att lägga informationen till handlingarna 13 Beslut: Verksamhetsberättelse 2011/2012 Dennis Persson Beslut i enlighet med bilaga 3ab 14 Information: Verksamhetens Revisionsberättelse 2011/2012 Stellan Thelin Lägga verksamhetens revisionsberättelse till handlingarna 4ab 15 Information: Ekonomisk Revisionsberättelse 2011/2012 Ola Björk Representant från revisionsbyrån PwC Lägga revisionsberättelse till handlingarna 5ab

2 16 Beslut: Räkenskapsberättelse 2011/2012 Jakob Allanson Fastställa balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår 6ab 17 Beslut: Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 2011/2012 Jakob Allanson Pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående kårstyrelse 18 Beslut: Tilllägg i äskningspolicy Ulrika Ehrenstråhle Att besluta i frågan om tillägg i policy 7ab 19 Beslut: Fyllnadsval till presidiet och kårstyrelsen 20 Övriga frågor Jakob Allanson 21 Mötets avslutande

3 Kanslirapport per den inför medlemsmöte den Personal Nyrekryteringar Under oktober månad gick vi ut med annonser via Arbetsförmedlingens hemsida, vår egen hemsida och Facebook, om att vi söker en informatörsassistent till Växjö (75%) och ett doktorand-/studentombud till Kalmar (100 %). Sista ansökningsdag var den Responsen på våra annonser har varit mycket god. Vi fick in 55 ansökningar till informatörsassistenttjänsten och 17 ansökningar till tjänsten som doktorand- och studentombud. Genomgående har vi fått in mycket kvalificerade sökande och processen att välja ut en handfull för intervju till varje tjänst har inte varit lätt. Intervjuerna avseende doktorand-/studentombudstjänsten är inbokade till slutet av vecka 48 och till informatörstjänsten till vecka 49. Tillsättningsdagen beror på när de sökande kan komma ifrån nuvarande tjänst men vår förhoppning är att de nya tjänsterna är tillsatta under januari/början avfebruari Medlemmar Antalet medlemmar Vi har idag den medlemmar. Det är fler medlemmar än hela HT 2011 och fler medlemmar jämfört med samma tid förra året. Vår budget avseende antalet medlemmar för HT 2012 ligger på Med det medlemsantal vi nu har innebär det att budgeten redan har överträffats med 875 medlemmar (13 %). Det är nu 50 % av antalet heltidsstuderande på Linnéuniversitetet som är medlemmar i Linnéstudenterna. Jämfört med många andra studentkårer är detta en mycket bra siffra. Många studentkårer ligger på en anslutningsgrad på ca %. Rabatter Vi har fått två nya rabatter i Växjö: Alfadyk som lämnar 1000 kr rabatt på en grundkurs vid en grupp om minst 4 personer och Vaccination Växjö som lämnar 10 % rabatt till våra medlemmar. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

4 Flygbiljetter I Kalmar har vi märkt av en minskning av antalet sålda flygbiljetter Kalmar Stockholm och vice versa. Vad vi förstår beror det bland annat på att Kalmarflyg har höjt priset hos oss med drygt 60 kr. Vi säljer biljetter för 543 kr (enkel) för resor upp till 976 kr. Detta innebär att man tjänar 433 kr på en enkel resa. Hittills i år har vi sålt ca 60 biljetter att jämföra med ca 120 vid samma tid förra året. I Växjö har flygbiljettsförsäljningen har däremot flygbiljettsförsäljningen kommit igång. Från och med den till och med dagens datum (den 29.11) har man sålt 49 biljetter. Som provision erhåller vi på Linnéstudenterna både i Kalmar och Växjö var elfte biljett gratis. Denna kan vi antingen sälja eller använda för egna interna resor (exempelvis till utbildning och konferenser). Länsförsäkringar Vi vill hjälpa studenterna till en ökad trygghet genom att informera dem om vikten av att ha en hemförsäkring. Denna information har varit mycket intensivare i år än tidigare år. Detta har också inneburit att vi har sålt fler försäkringar över disk än tidigare år. Fram till dagens datum har vi sålt 28 försäkringar. Andreas Pernblad (poolare) har arbetat med informationen, försäljningen och kontaktskapandet med bostadsbolagen. Vi har nu fått till ett samarbete med bland annat Hyresbostäder i Växjö, vilka informerar studenterna om Länsförsäkringars hemförsäkringar i samband med utskick av avier mm till hyresgästerna. Studentärenden Vårt studentombud Cecilia Ermin märker att antalet studentärenden har ökat under hösten både i Kalmar och Växjö. Fördelning av studentärendenas art under perioden visas i nedanstående diagram. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

5 Studentrepresentation I vårt avtal med Lnu avseende utbildningsbevakning och kvalitet, finns en viktig punkt om att vi ska tillsätta studentrepresentanter i universitetets olika organ. Trots att representanterna sedan något år tillbaka får en liten ersättning för arbetet som studeranderepresentant, så har det varit svårt att rekrytera representanterna. Dock ser det i år bättre ut än tidigare år. Fram till och med den 8.11 har ser statistiken ut enligt följande: Totalt antalet platser att söka Antalet tillsatta platser D v s ca 40 % av platserna är tillsatta, vilket är något bättre jämfört med statistiken för vårterminen. Fortfarande måste vi dock arbeta på att tillsätta studeranderepresentanter detta då det är en av de tyngre och viktigare punkterna i avtalet med universitetet. Några av de medlemsaktiviteter som Linnéstudenterna har genomfört de senaste veckorna. Delat ut studentblock till studenterna. På kåren i Kalmar och Växjö och på olika platser på Lnu. Anordnat en minimässa under rubriken Hälsa och Trygghet i Växjö (den 31.10) Anordnat en HLR-utbildning i Kalmar, och ett sömnseminarium i samarbete med Studenthälsan. Besökt studenterna ute på plats. Bland annat på Brofästet i Kalmar (Ekonomihögskolan) och i Nybro (Pukeberg Bland annat Designstudenterna) KARMAdagens projektgrupp har bildats och de anordnade en föreläsning med Peter Wahlbeck den Vi (Kenneth Odwar och Daniel Svedbjörk från styrelsen i Linnéstudenterna) har frågat studenterna på plats i biblioteket om vad de anser om nytt kårhus i Kalmar. Cristoffer, Daniel och Kenneth har varit på Kalmar Nyckel och Storken med Kårhusgruppen. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

6 Varit med som stöd vi uppstart av Student 35 + i Växjö ett nätverk för något äldre studenter Skapat en julkalender som ska lyfta upp personer eller föreningar som gjort något bra för studenterna. Marknad PR/Reklam Hej Kalmar.se HejKalmar.se är en viktig kanal för att nå ut till studenterna i Kalmar. Vi har på senare tid haft flera möten med HejKalmar-redaktionen; Wilson Creative, kommunen och universitetet om dess fortsatta utveckling. Det ser mycket positivt ut, och vi tror att vi tillsammans kan lyfta konceptet HejKalmar ännu mer. Kårspondenterna I Växjö har vi börjat förbereda sändningen av Kårspondenterna, Linnéstudenternas egen timme i studentradion Radio LUR varannan onsdag. Facebook. Vårt segertåg på Facebook fortsätter! Vi har ca fler följanre nu än vid terminens början. För närvarande har vi följare på Välkomstmässa i Växjö Datumet för vårens Välkomstmässa i Växjö är klart. Det blir den Mässan kommer att likt tidigare år hållas i K-huset på universitetet. Karmadagen 2013 Projektgruppen för KARMA är bildad. Nästa års Karmadag kommer att vara den Projektgruppen för Karmadagen 2013 vill göra nästa års Karmadag ännu bättre och ännu festligare genom att bl a anordna en galakväll Ekonomi Resultat föregående verksamhetstår Resultatet för föregående verksamhetsår stannade på 1,531 mkr. Att jämföra med budget som låg på 1,659 mkr. Vår ursprungliga budget låg dock på 1,2 mkr men ändrades något uppåt under året. Resultatet måste dock ses som mycket gott. Intäkter Medlemsintäkter och övriga intäkter Dessa hamnade på 2,705 mkr, att jämföra med budget på 2,234 mkr, vilket innebär 471 tkr. plus jämfört med budget. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

7 Övriga rörelseintäkter Här ingår bland annat olika bidrag från Linnéuniversitetet och kommunerna. Dessa hamnade å 7,047 mkr, att jämföra med budget på 6,474, d v s 675 tkr plus. Detta beror bland annat på att en av intäkterna (Kalmar kommun) på 578 tkr inte låg med i budgeten. Kostnader Systemkostnader och övriga externa kostnader Hamnade på 3,150 mkr att jämföra med budget på 2,777 mkr. De ökade kostnaderna beror främst på att vi tog äskningarna till föreningarna (375 tkr jämfört med budget 80 tkr) direkt via resultaträkningen istället för via balansräkningen. Personalkostnader Personalkostnaderna hamnade på 5,232 mkr, att jämföra med budget på 4,261 mkr. Detta beroende både på nyanställningar, fler timanställda och fler presidialer än i budget. Vi har också ökat på kostnaderna för utbildning då detta område varit något eftersatt. Resultat innevarande verksamhetsår Det ackumulerade resultatet för perioden 1.7 t o m den ligger på 1,301 mkr. Detta att jämföra med budget för perioden som ligger på 129 tkr. Intäkter Medlemsavgifterna fram till och med den ligger på 1,702 mkr det är ca 350 tkr plus jämfört med samma period Vi ligger således ca 1,060 mkr över budget. Dock är periodiseringen, d v s fördelningen av de budgeterade intäkterna något felaktig. Periodiseringen är gjord i snitt över året, vilket inte helt stämmer överens med verkligheten. Men det vi vet är att vi ligger ca 25 % bättre till vad gäller medlemsintäkterna än förra året per den sista oktober. Intäkterna från våra samarbetspartners Lnu och kommunerna ligger i stort sett på budget, och hamnar för perioden på 2,404 mkr. Kostnader Systemkostnader och övriga externa kostnader Våra kostnader (systemkostnader och övriga externa kostnader) ligger på 1,097 mkr vilket är 124 tkr över vår budget. De ökade kostnaderna beror dock främst på ökade system- och portokostnader till Membit vårt medlemssystem. Dock har vi, som jag skrivit tidigare, ökat medlemsintäkterna med ca 350 tkr mer än budget. Dessa intäkter täcker således de ökade kostnader som vi har ådragit oss. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

8 Personalkostnader Personalkostnaderna ligger för perioden på 1,985 mkr att jämföra med budget på 2,173 mkr, vilket ju innebär att vi ligger bra till. Detta trots att vi har anlitat fler poolare (extrapersonal) än tidigare, att vi har haft en lönerevision som slutade på dryga 4 % och att vi har ytterligare en presidial anställd jämfört med hösten Dock kommer vi, enligt budget, att få utökade personalkostnader under kommande år, detta med anledning av de nyrekteringar som vi håller på med. Vi räknar dock med att dessa ryms inom budget. Äskningar Föreningsäskningar för verksamhetsåret 2012/2013 är budgeterade till 939 tkr. Dessa kommer alla att tas ur Balansräkningen som har öronmärkta medel att användas till äskningar - senast Avtal Avtalen med Lnu avseende utbildningsbevakning och kvalitet och den studiesociala delen löper ut den Senast den 31.3 ska vi kalla till omförhandling av avtalen God Jul! Eftersom detta är årets sista medlemsrapport, vill jag passa på att önska er alla en riktigt god, avkopplande och mysig jul! Kalmar Helen Nilsson Administrativ chef Linnéstudenterna. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

9 VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

10 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 Dag Aktivitet Person September 27 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 27 Dekanrekrytering för nya Ekonomifakulteten CF 27 Universitetsstyrelsesammanträde DP, JA, SS 28 Möte med Sandra Bergsten, revidering av styrdokument på LNU DP 28 Avstämningsmöte Graduateland DP 30 Medlemsmöte ESN SS Oktober 1 Personalmöte Presidie + tjänstemän 1 Möte med Regionförbundet Södra Småland kring studentmedarbetare DP, NC 1 Rektorsmöte JA 2 Möte med Romana Kettner inför HSV-intervjuer DP 2 Prefekt & dekanråd FNT DP 2 Valberedningsmöte FHSAB CF 3 FNT DP 3 Fakultetsnämndsmöte FED CF 3 Processgrupp Expansiva Växjö Möte Thomas Davidsson, Kalmar kommun JA, SS 3 Skyltgruppen möte JA, SS 3 Medlemsmöte Humanus SS 4 Internt möte kring temamånad DP, UE, CE, KS 4 SVT om CampusHem UE 4 Pecha Kucha möte med diverse aktörer från samhället UE, EN 4 Lokalingeringsmöte Kalmar JA, SS 4 Medlemsmöte KAST SS 5 Arbetsmiljökommittéen UE, SS 5 NGA-råd DP 5 Medlemsmöte IDéHuS SS 8 Möte med Maria Gruvstad från LNU Krisgrupp DP, UE, CE, KS

11 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 8 Valberedningsmöte FHSAB CF 8 Rektors beslutmöte DP, UE 8 Telefonmöte Jais/Malmstöms arkitektgrupp JA 9 Dekanrekrytering för nya Ekonomifakulteten CF 9 Trygghetsvandring med LNU, Stubor & Hyresbostäder UE, JA 9 Bostadskonferens Trästad 2012 Växjö JA 9 Representantskapsmöte (Kalmar Studentliv) CF 10 Möte Henric PEAB/Cliffton JA 10 FED NGA CF 10 Internt möte om temamånad i november DP, CF, CE 10 Medlemsmöte SPIIK SS, UE 11 SSK-studenter, möte om manifestation UE 11 Medlemsmöte Kårstyrelsen 11 Möte med Marie på UB SS 12 Möte KARMA/Kårhus JA, CF, SS SFS styrelsesammanträde i Stockholm DP 13 Dela ut tentabananer (Västergård, Kalmar) CF 15 Överlämning av namninsamling till Bo Frank JA 15 Distansmöte Presidie + tjänstemän 15 Rektors beslutmöte UE, DP, CF 16 AU FHS DP 16 AU FHSAB CF 16 Utbildningsträff Växjö DP Samrådsmöte med Hyresbostäder & Hyresgästföreningen Möte Jan Cerpes Styrelsemöte Drivhuset UE JA 16 Norrlands Nations Årsmöte UE 17 Ute på skolan ( ragga studentrepresentanter ) CF 17 EBD+ Årsmöte UE

12 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 17 Föreläsning på Växjö Fria gymnasium i Växjö om att vara student på universitet DP 18 Möte med Hanna Ankarberg, Café Tufvan UE 18 Gemensamt Ordförandetorg i Kalmar Kårstyrelsen 19 Möte Videum, Slottsstallarnas kontrakt JA 19 Besök av Studentkåren Malmö DP, JA, CF 19 Young Ladies in Business SS 19 AND-möte UE 19 Möte med Martina Eriksson, nyanställd folkhälsovetare på Studenthälsan UE 22 Ute på skolan ( ragga studentrepresentanter ) CF 22 AU FED CF 22 Rektorsmöte UE, CF 22 Skyltmöte Möte KARMA Campuskort-möte JA, SS 23 Möte med Radio LUR UE 23 Heldag Prefekt och Dekanråd JA, DP 23 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 23 Heldag prefekt & dekanrådet, Kalmarsalen DP, JA 24 Dekanråd, Kalmar DP 24 Möte med Projektgruppen för nytt Kårhus Kalmar. CF, KO 25 Roadtrip i Småland (Kalmar, Pukeberg, Växjö) CF, DP, SS, JA 26 Internationaliseringskommittén UE 29 Personalmöte Presidiet + Tjänstemännen 29 Möte med Jenny Rungergård, Citysamverkan UE, JA 29 Disciplinnämnden CF, DP 29 Rektors Beslutsmöte CF 29 Nationskollegiets årsmöte UE 30 AU NGA FED CF

13 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 30 Möte med Hyresbostäders VD och ordförande UE, JA 31 Möte om plattform studenter näringsliv, Kalmar DP 31 AU FNT DP 31 FHSAB Trialog CF November 1 NGA-råd CF 1 FED Trialog CF 1 Möte med SAMVETE UE 2 Möte med EHVS och Studentkortet UE 5 AU NGA FED CF 5 Möte om Temamånad November CF, DP 5 Informationsträff med tentamensvakter, Kalmar DP 5 Presidieträff CF, JA, UE 5 Rektors beslutsmöte CF, JA, UE 5 Strategiska IT-rådet UE 6 Möte med Kalmarföreningarnas utbildningsbevakare CF 6 FHS, Kalmar DP 6 Möte med VIS UE, KS 7 Möte med Depå UE, JA 7 FNT, Växjö DP 7 Bostadsmöte UE, JA, KS, JJ, RS 7 Tillsammans med Hyresgästföreningen mottogs hyresförhandlingarna från Hyresbostäders. UE 7 FED CF 8 FHSAB CF 8 Mindre KLÖS-besök i Växjö UE, SS 8 Näktergalens verksamhetsgruppsmöte UE 9 Möte om K-husets datasalar med bl.a. Christel Olsson UE, DP, JA 12 Distansmöte Presidiet + Tjänstemän

14 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 12 Trialog FHS DP 12 Trialog FNT DP 12 Presidieträff Presidiet 12 Rektors beslutsmöte Presidiet 12 SMISKs Årsmöte UE 13 Presentation av pågående forskning Funktionsnedsättningar i Högre Utbildning UE, JA, DP 13 LIPSs Årsmöte UE 14 NGA FED CF 14 Dekanråd DP 14 Möte med Radio LUR UE 14 Förhandlingsdelegationen HGF UE 15 Möte med Styrelseakademin UE 15 AU NGA FNT DP 15 Ordförandetorg Växjö UE, DP, CE 15 Möte med Margaretha Bjerker & Eva Edlund om arbetsmiljön i den nya organisationen UE, DP, SS 15 Möte med Forex UE, EN 16 Fika med Drivhuset CF, KO, SS, DS, JA, KE, HN, NC. 19 Möte med Projektgruppen för nytt Kårhus Kalmar. CF, KO 19 AU NGA FHS DP 19 Presidieträff CF, JA, DP, UE 19 Rektors beslutsmöte CF, JA, DP, UE 19 Inspirationskväll i Kalmarsalen om Omlokaliseringen i Kalmar. CF, JA, SS, KO 19 Öppet Hus på Café Tufvan UE, EA 20 Möte med nya organisationen DP 20 Debattartikel Östran DP 20 Träff med Radio LUR UE, JA

15 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 20 Ute på skolan med projektgruppen för nytt Kårhus i Kalmar. CF, KO 20 AU FED CF 21 Disciplinnämnden CF, DP 21 CYB EA 21 AU FNT DP 21 VISKAs årsmöte UE 22 SR Kronoberg UE 22 Representationsutbildning CF, DP, UE, DS, CE 26 Café Tufvans styrelsemöte UE 26 Personalmöte Presidiet + tjänstemän 26 Rektors beslutmöte DP 27 Näktergalens styrgruppsmöte UE 27 NGA FNT DP 27 Föreläsning Rättigheter/skyldigheter, Pukeberg CF, DP 27 Hyresförhandlingar UE 28 AND-möte UE JA Jakob Allanson DP Dennis Persson SS Susanna Svensson LM Lin Mattsson UE Ulrika Ehrenstråhle CE Cecilia Ermin (studentombud) CF Cristoffer Fylkehed EA Erika Angelsmark KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö NC- Niklas Carlsson EN Eva Nilsson JJ Jenny Johansson (bostadsförmedlare) RS Rickard Söderlund HN Helen Nilsson

16 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 Med ovan yrkar jag på: -Att lägga meddelandelistan till handlingarna Kalmar dag som ovan Jakob Allanson Ordförande Linnéstudenterna

17 Bilaga 4a Medlemsmötet i december tar upp verksamhetsberättelsen från verksamhetsåret 2011/2012. Verksamhetsberättelsen har skickats till kårstyrelsen 2011/2012 för underskrifter och alla ledamöter och presidialer har skrivit på. Verksamhetsberättelsen har skickats till revisorerna för godkännande. Verksamhetsberättelsen tar upp alla ansvarområden som Linnéstudenterna har arbetat med verksamhetsåret 2011/2012 Medlemsmötetet ska därmed besluta om: - att godkänna verksamhetsberättelsen 2011/2012. Växjö, dag som ovan /Dennis Persson Utbildningsbevakning Växjö

18 Linnéstudenternas Verksamhetsberättelse 2011/2012

19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Medlemsrekrytering... 3 Kårstyrelsen... 4 Studentrepresentation och utbildningsfrågor vid Linnéuniversitetet... 4 Studentföreningar och utbildningsföreningar... 8 Kalmar... 9 Växjö...10 Övrigt...11 Inre Organisation...11 Avslutning

20 Inledning Vårt arbete har varit att representera över studenter dagligen i möten med beslutsfattare som kan påverka studenternas vardag. Vår organisation har en omsättning på omkring 10 miljoner kr årligen. Det arbetar 13 heltidsanställda i vår organisation. Vårt uppdrag har varit att jobba för studenterna vid Linneuniversitet mot kommuner, universitet och andra stora organisationer. Det absolut roligaste med vårt jobb var och är möjligheten att kunna påverka och när man inser vad man gör för andra studenter och vilken genomslagskraft studenternas åsikter faktiskt bär. Som enskild student tror man kanske ibland att man inte kan påverka särskilt mycket, men det är häftigt att inse att människor står på kö för att veta vad studenterna tycker och tänker. Det var jobbigt ibland att lämna jobbet när man kom hem. Under ett kårår lever man och andas uppdraget och det är därför det på många sätt är en sådan fantastisk resa att jobba med och i kåren. Inget av vårt jobb skulle varit möjligt utan de tusentals engagerade studenter som arbetar ideellt för att förbättra sin studietid. I denna verksamhetsberättelse vill vi skapa en bild av vad vi åstadkommit under året och förhoppningsvis bidra till en större kontinuitet inom Linnéstudenterna. Tack alla för verksamhetsåret 2011/2012! Matilda Sjödahl Ordförande Linnéstudenterna 2011/2012 2

21 Medlemsrekrytering Avskaffandet av kårobligatoriet Den 1 juli 2010, avskaffades det över 100 år gamla kårobligatoriet. Kårobligatoriet hade för kårerna inneburit en säkerhet då man var garanterad en bred medlemsbas samt vilka intäkter man skulle få under varje termin. I och med avskaffandet togs denna säkerhet bort från kårerna. Utan kårobligatoriet har studentkårens arbete fokuserats mer på medlemsrekrytering och lättillgänglighet för dess medlemmar än tidigare. Detta har haft både positiv och negativ inverkan på studentkårens arbete. Arbetet att rekrytera fler medlemmar har vi under året insett varit centralt för att få så hög legitimitet som möjligt som studentkår. Linnéstudenterna har klarat avskaffandet av kårobligatoriet bra. Medlemstäckning har legat på uppemot 40% av Linnéuniversitetets heltidsstudenter. Dock täcker medlemsintäkterna enbart femtedel av kårens verksamhet, resten finansieras av de avtal Linnestudenterna har med andra intressenter. Kalmar och Växjö kommun bidrar till ekonomin med sina avtal men den största samarbetspartnern är Linnéuniversitetet. Självklart innebär det en utmaning att den organisation som Linnéstudenterna ska granska även är den största samarbetspartnern och detta är något som studentkåren måste vara väldigt uppmärksam på även i fortsättningen. Medlemsstatistik Medlemsantalet har under året legat på över 6000 medlemmar. Detta är ungefär 40 % av studenterna på Linnéuniversitetet räknat på heltidsstudenter. Höstterminen 2011 hade Linnestudenterna medlemmar och vid vårterminen slut hade vi medlemmar. En undersökning vi gjorde i vårt medlemsregister visade att vi hade fler medlemmar i Växjö vilket kan ha sin förklaring i att Växjö campus har två studentpubar på campus som enbart släpper in Linnéstudenternas medlemmar. I Kalmar finns det endast en mindre studentpub som Linnéstudenterna har ett samarbete med. En förklarande omständighet är självklart också att Växjö campus är en större studieort till antalet studenter än Kalmar. Vår styrelse har lagt särskild stor vikt på att under året kommunicera de frågor som vi driver i och mot universitetet, kommunerna och nationellt av våra medlemmar och dessutom få respons på dem. Detta därför att vi tror att både framtida och existerande medlemmar behöver veta vad kårens uppgift och arbete egentligen är så att det inte förväxlas med enbart sina medlemsförmåner. Självklart ska det löna sig att vara medlem i kåren men arbetet i kåren behöver också översättas till studenterna på ett lättillgängligt sätt så att inte kåren förväxlas med en medlemsförmånsorganisation. Kampanjer Under året har en del kampanjer genomförts för att värva nya medlemmar och uppmärksamma olika centrala frågor för studenter och omvärlden. Ett exempel var när vi delade ut överlevnadspaket till studenter, vilket fick mycket uppmärksamhet både i media och bland studenter. Temat var studentekonomi och studenter fick bl. a. nudlar av oss. Andra gånger då vi varit ute bland studenterna och haft temadagar har vi diskuterat tentamensregler, hyreshöjningar, de lokala regelverken, lokaliseringen i Kalmar och trygghetsfrågan mm. 3

22 Kårstyrelsen Kårstyrelsen påbörjade sitt arbete i juli 2011 och bestod av fyra ledamöter från Kalmar, en presidial med studiesocialt ansvar i Växjö, två presidialer med utbildningsbevakning Kalmar och Växjö och en ordförande. Det saknades fyra ledamöter i Växjö och en heltidsarvoderad post i Kalmar som presidial med studiesocialt ansvar. Detta kom att påverka början av verksamhetsåret 2011/2012 mycket. Den största utmaningen till en början var att balansera ordförandeposten med behovet av en studiesocial presidial i Kalmar. Då behovet var stort bland föreningarna efter en studiesocial kontakt med kåren så föll det sig naturligt till en början att ordförande tog ansvar för de studiesociala frågorna i Kalmar då den andra heltidsarvoderade i kårstyrelsen hade sin hemvistelseort i Växjö. Första delen av verksamhetsåret fick ordförande prioritera en hel del tid och engagemang i frågor som vanligtvis en studiesocial presidial är ansvarig för i Kalmar och samtidigt fick då de andra förtroendevalda i Växjö ett större ansvar för Växjö campus. I december valdes två nya ledamöter in från Växjö och sedan i februari blev Per Branthle invald som presidial med studiesocialt ansvar i Kalmar, något som underlättade mycket för presidiets arbetsbörda. Kårstyrelsen genomförde tolv (12) stycken styrelsemöten och två (2) stycken workshops. Under workshopsen tog styrelsen fram förslag på riktlinjer för äskningar, policy för studentrepresentation och budget. Dessa behandlades sedan på ett styrelsemöte och lades fram som ett förslag till medlemmarna. Kårstyrelsen har dessutom beviljat 30 äskningar under verksamhetsåret. Medlemsmöten Medlemsmöten är Linnéstudenternas högst beslutande organ. Dessa hålls fyra gånger per verksamhetsår, varav det sista på vårterminen är årsmöte. På medlemsmötena är samtliga medlemmar välkomna för att påverka vad Linnéstudenterna ska arbeta med samt att ta beslut rörande verksamheten. Samtliga medlemsmöten har ägt rum på båda orter med en videolänk mellan dem. För att kunna vara beslutsmässiga måste minst 20 medlemmar vara närvarande vid ett medlemsmöte. Under samtliga medlemsmöten har vi varit beslutsmässiga och vid årsmötet var det till och med omkring sjuttio närvarande. Närvaron kan förklaras genom att vi engagerat studentföreningarna mer då vi uppmanat dem att ta större del i Linnestudenternas medlemsmöten. Det som varit problematiskt är hur demokratiskt det är med ett högst beslutande organ som ofta varierar i storlek, kunskap och intresse. Dessutom har problem med elektroniken i videolänken mellan orterna utmanat mötenas effektivitet under året. Under året var fler medlemmar närvarande i Kalmar än i Växjö. Dock växte Växjös deltagarsida stadigt under året och vi hoppas att detta är en återkommande trend under nästa år. Linnéstudenternas styrelse måste också fortsätta arbetet med att få medlemmarna att utnyttja möjligheten att skicka in motioner till medlemsmötena samt hur man säkerställer att man kan representera alla studenter trots att bara några få påverkar organisationen på medlemsmötena. Studentrepresentation och utbildningsfrågor vid Linnéuniversitetet Studentrepresentation i Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ Under vårt verksamhetsår har kårstyrelsen, så ofta vi har kunnat, varit ute på institutionerna och träffat studenter. Vissa perioder var det så ofta som en gång i veckan. Inför dessa stunder har vi förberett oss genom att ha frågor kring ett specifikt tema (olika varje månad) och vi bjöd på kaffe 4

23 och kaka eller godis. Ett annat mål med detta var att rekrytera fler studentrepresentanter och vi hade med oss listor där man kunde skriva upp sig om man ville bli studentrepresentant. Just i det syftet var utfallet inte vidare bra, men vi upplevde det som positivt från studenternas sida att vi var synliga ute på institutionerna. Just studentkårens synlighet påpekas från flera studenter tidigare som dålig, vilket också var en anledning till satsningen att stå ute bland studenter så ofta som möjligt. Under året som gått har vi alla i kårstyrelsen gjort vårt bästa för att tillsammans med studeranderepresentanter och studenter representera studenternas röst i många frågor som rör studierna eller studenternas sociala situation. Vi i kårstyrelsen har varit med och representerat studenterna i beslutande och beredande organ på alla nivåer vid universitetet. Vi har löpande under verksamhetsåret arbetat för att försöka fylla de vakanta platser som funnits i universitetets olika grupper. Det har varit ett svårt och mödosamt arbete och vi lyckades inte fullt ut fylla alla platserna. Då studentrepresentation var arvoderat hoppades Linnéstudenterna att studenter skulle engagera sig mer att säkerställa kvalitet i utbildningen och säkerställa studenternas åsikt i Linnéuniversitetet, dock blev utfallet inget märkbart vilket kommer skickas med till nästa verksamhetsår att arbeta vidare med. Exempel på frågor vi valt att fördjupa oss i detta år är bland annat anonyma eller kodade tentamen, vilket vi på Linnéstudenterna finner att vara en rättsäker del i studenternas utbildningar och examinationer. Samarbetet inledes med EHVS och KalmarESS genom att få igenom ett pilotprojekt och sen utvärdera om det skulle vara möjligt att genomföra detta på universitetsövergripande nivå. Samarbetet resulterade i en skrivelse som skickades till Ekonomihögskolan och fick gehör. Genom gedigen studentrepresentation fick studenternas röst ta i beaktande i den civilingenjörsansökan som lämnades in under verksamhetsåret från universitetet. Linnéstudenterna säkerställde att studentrepresentation var säkerställd under hela processen med att skriva ansökan till Högskoleverket. Fakultetsnämnder Linnéstudenterna har under året funnits med i samtliga fakultetsnämnder för att bevaka frågor som rör studenter och vara en aktiv del i universitetets utveckling. Vi lyfter in studentperspektivet i en organisation som ibland tycks glömma bort sin viktigaste verksamhet, nämligen studenterna och grundutbildningen. I fakultetsnämnderna har vi ständigt slagits för att medel inte ska tas från grundutbildningen för att täcka upp underskott ifrån forskningen och jobbat för att ekonomiska prioriteringar i budgetarbetet ska leda till kvalitetsförbättringar som ska gynna undervisningen. Under trialogerna har också vi på Linnéstudenterna tryckt på att fakultetsnämnderna bör arbeta med att understryka meritvärdet att studera eller ha praktik utomlands för studenter. Enkät till sistaårsstudenter Under verksamhetsåret har en presidial med ansvar för utbildningsbevakning suttit med som studentrepresentant i gruppen som skulle utforma en enkät till sistaårsstudenter som skulle mäta nöjdhetsindex. Linnéstudenterna har haft stort inflytande på utformning och innehåll i enkäten där man har fokuserat på att utforma frågor utifrån Linnéuniversitetets kvalitetsstrategier. I enkäten ska även finnas med en fråga rörande Linnéstudenterna. 5

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle Dagordning Årsmöte kl. 17.00 Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer