Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande"

Transkript

1 Dagordning Medlemsmöte 11/ Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande 3 Val av mötessekreterare Att rösta in Lollo Olausson som mötessekreterare 4 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 5 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan 6 Mötets stadgeenliga utlysande Jakob Allanson Anse mötet stadgeenligt utlyst 7 Val av justeringsperson tillika rösträknare Utse två justerare tillika rösträknare 8 Adjungeringar 9 Information: Kanslirapport Jakob Allanson Lägga rapporten till handlingarna 10 Information: Meddelandelista Presidiet Lägga rapporten till handlingarna Frågestund 12 Information: Studeranderepresentanter informerar Att lägga informationen till handlingarna 13 Beslut: Verksamhetsberättelse 2011/2012 Dennis Persson Beslut i enlighet med bilaga 3ab 14 Information: Verksamhetens Revisionsberättelse 2011/2012 Stellan Thelin Lägga verksamhetens revisionsberättelse till handlingarna 4ab 15 Information: Ekonomisk Revisionsberättelse 2011/2012 Ola Björk Representant från revisionsbyrån PwC Lägga revisionsberättelse till handlingarna 5ab

2 16 Beslut: Räkenskapsberättelse 2011/2012 Jakob Allanson Fastställa balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår 6ab 17 Beslut: Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 2011/2012 Jakob Allanson Pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående kårstyrelse 18 Beslut: Tilllägg i äskningspolicy Ulrika Ehrenstråhle Att besluta i frågan om tillägg i policy 7ab 19 Beslut: Fyllnadsval till presidiet och kårstyrelsen 20 Övriga frågor Jakob Allanson 21 Mötets avslutande

3 Kanslirapport per den inför medlemsmöte den Personal Nyrekryteringar Under oktober månad gick vi ut med annonser via Arbetsförmedlingens hemsida, vår egen hemsida och Facebook, om att vi söker en informatörsassistent till Växjö (75%) och ett doktorand-/studentombud till Kalmar (100 %). Sista ansökningsdag var den Responsen på våra annonser har varit mycket god. Vi fick in 55 ansökningar till informatörsassistenttjänsten och 17 ansökningar till tjänsten som doktorand- och studentombud. Genomgående har vi fått in mycket kvalificerade sökande och processen att välja ut en handfull för intervju till varje tjänst har inte varit lätt. Intervjuerna avseende doktorand-/studentombudstjänsten är inbokade till slutet av vecka 48 och till informatörstjänsten till vecka 49. Tillsättningsdagen beror på när de sökande kan komma ifrån nuvarande tjänst men vår förhoppning är att de nya tjänsterna är tillsatta under januari/början avfebruari Medlemmar Antalet medlemmar Vi har idag den medlemmar. Det är fler medlemmar än hela HT 2011 och fler medlemmar jämfört med samma tid förra året. Vår budget avseende antalet medlemmar för HT 2012 ligger på Med det medlemsantal vi nu har innebär det att budgeten redan har överträffats med 875 medlemmar (13 %). Det är nu 50 % av antalet heltidsstuderande på Linnéuniversitetet som är medlemmar i Linnéstudenterna. Jämfört med många andra studentkårer är detta en mycket bra siffra. Många studentkårer ligger på en anslutningsgrad på ca %. Rabatter Vi har fått två nya rabatter i Växjö: Alfadyk som lämnar 1000 kr rabatt på en grundkurs vid en grupp om minst 4 personer och Vaccination Växjö som lämnar 10 % rabatt till våra medlemmar. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

4 Flygbiljetter I Kalmar har vi märkt av en minskning av antalet sålda flygbiljetter Kalmar Stockholm och vice versa. Vad vi förstår beror det bland annat på att Kalmarflyg har höjt priset hos oss med drygt 60 kr. Vi säljer biljetter för 543 kr (enkel) för resor upp till 976 kr. Detta innebär att man tjänar 433 kr på en enkel resa. Hittills i år har vi sålt ca 60 biljetter att jämföra med ca 120 vid samma tid förra året. I Växjö har flygbiljettsförsäljningen har däremot flygbiljettsförsäljningen kommit igång. Från och med den till och med dagens datum (den 29.11) har man sålt 49 biljetter. Som provision erhåller vi på Linnéstudenterna både i Kalmar och Växjö var elfte biljett gratis. Denna kan vi antingen sälja eller använda för egna interna resor (exempelvis till utbildning och konferenser). Länsförsäkringar Vi vill hjälpa studenterna till en ökad trygghet genom att informera dem om vikten av att ha en hemförsäkring. Denna information har varit mycket intensivare i år än tidigare år. Detta har också inneburit att vi har sålt fler försäkringar över disk än tidigare år. Fram till dagens datum har vi sålt 28 försäkringar. Andreas Pernblad (poolare) har arbetat med informationen, försäljningen och kontaktskapandet med bostadsbolagen. Vi har nu fått till ett samarbete med bland annat Hyresbostäder i Växjö, vilka informerar studenterna om Länsförsäkringars hemförsäkringar i samband med utskick av avier mm till hyresgästerna. Studentärenden Vårt studentombud Cecilia Ermin märker att antalet studentärenden har ökat under hösten både i Kalmar och Växjö. Fördelning av studentärendenas art under perioden visas i nedanstående diagram. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

5 Studentrepresentation I vårt avtal med Lnu avseende utbildningsbevakning och kvalitet, finns en viktig punkt om att vi ska tillsätta studentrepresentanter i universitetets olika organ. Trots att representanterna sedan något år tillbaka får en liten ersättning för arbetet som studeranderepresentant, så har det varit svårt att rekrytera representanterna. Dock ser det i år bättre ut än tidigare år. Fram till och med den 8.11 har ser statistiken ut enligt följande: Totalt antalet platser att söka Antalet tillsatta platser D v s ca 40 % av platserna är tillsatta, vilket är något bättre jämfört med statistiken för vårterminen. Fortfarande måste vi dock arbeta på att tillsätta studeranderepresentanter detta då det är en av de tyngre och viktigare punkterna i avtalet med universitetet. Några av de medlemsaktiviteter som Linnéstudenterna har genomfört de senaste veckorna. Delat ut studentblock till studenterna. På kåren i Kalmar och Växjö och på olika platser på Lnu. Anordnat en minimässa under rubriken Hälsa och Trygghet i Växjö (den 31.10) Anordnat en HLR-utbildning i Kalmar, och ett sömnseminarium i samarbete med Studenthälsan. Besökt studenterna ute på plats. Bland annat på Brofästet i Kalmar (Ekonomihögskolan) och i Nybro (Pukeberg Bland annat Designstudenterna) KARMAdagens projektgrupp har bildats och de anordnade en föreläsning med Peter Wahlbeck den Vi (Kenneth Odwar och Daniel Svedbjörk från styrelsen i Linnéstudenterna) har frågat studenterna på plats i biblioteket om vad de anser om nytt kårhus i Kalmar. Cristoffer, Daniel och Kenneth har varit på Kalmar Nyckel och Storken med Kårhusgruppen. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

6 Varit med som stöd vi uppstart av Student 35 + i Växjö ett nätverk för något äldre studenter Skapat en julkalender som ska lyfta upp personer eller föreningar som gjort något bra för studenterna. Marknad PR/Reklam Hej Kalmar.se HejKalmar.se är en viktig kanal för att nå ut till studenterna i Kalmar. Vi har på senare tid haft flera möten med HejKalmar-redaktionen; Wilson Creative, kommunen och universitetet om dess fortsatta utveckling. Det ser mycket positivt ut, och vi tror att vi tillsammans kan lyfta konceptet HejKalmar ännu mer. Kårspondenterna I Växjö har vi börjat förbereda sändningen av Kårspondenterna, Linnéstudenternas egen timme i studentradion Radio LUR varannan onsdag. Facebook. Vårt segertåg på Facebook fortsätter! Vi har ca fler följanre nu än vid terminens början. För närvarande har vi följare på Välkomstmässa i Växjö Datumet för vårens Välkomstmässa i Växjö är klart. Det blir den Mässan kommer att likt tidigare år hållas i K-huset på universitetet. Karmadagen 2013 Projektgruppen för KARMA är bildad. Nästa års Karmadag kommer att vara den Projektgruppen för Karmadagen 2013 vill göra nästa års Karmadag ännu bättre och ännu festligare genom att bl a anordna en galakväll Ekonomi Resultat föregående verksamhetstår Resultatet för föregående verksamhetsår stannade på 1,531 mkr. Att jämföra med budget som låg på 1,659 mkr. Vår ursprungliga budget låg dock på 1,2 mkr men ändrades något uppåt under året. Resultatet måste dock ses som mycket gott. Intäkter Medlemsintäkter och övriga intäkter Dessa hamnade på 2,705 mkr, att jämföra med budget på 2,234 mkr, vilket innebär 471 tkr. plus jämfört med budget. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

7 Övriga rörelseintäkter Här ingår bland annat olika bidrag från Linnéuniversitetet och kommunerna. Dessa hamnade å 7,047 mkr, att jämföra med budget på 6,474, d v s 675 tkr plus. Detta beror bland annat på att en av intäkterna (Kalmar kommun) på 578 tkr inte låg med i budgeten. Kostnader Systemkostnader och övriga externa kostnader Hamnade på 3,150 mkr att jämföra med budget på 2,777 mkr. De ökade kostnaderna beror främst på att vi tog äskningarna till föreningarna (375 tkr jämfört med budget 80 tkr) direkt via resultaträkningen istället för via balansräkningen. Personalkostnader Personalkostnaderna hamnade på 5,232 mkr, att jämföra med budget på 4,261 mkr. Detta beroende både på nyanställningar, fler timanställda och fler presidialer än i budget. Vi har också ökat på kostnaderna för utbildning då detta område varit något eftersatt. Resultat innevarande verksamhetsår Det ackumulerade resultatet för perioden 1.7 t o m den ligger på 1,301 mkr. Detta att jämföra med budget för perioden som ligger på 129 tkr. Intäkter Medlemsavgifterna fram till och med den ligger på 1,702 mkr det är ca 350 tkr plus jämfört med samma period Vi ligger således ca 1,060 mkr över budget. Dock är periodiseringen, d v s fördelningen av de budgeterade intäkterna något felaktig. Periodiseringen är gjord i snitt över året, vilket inte helt stämmer överens med verkligheten. Men det vi vet är att vi ligger ca 25 % bättre till vad gäller medlemsintäkterna än förra året per den sista oktober. Intäkterna från våra samarbetspartners Lnu och kommunerna ligger i stort sett på budget, och hamnar för perioden på 2,404 mkr. Kostnader Systemkostnader och övriga externa kostnader Våra kostnader (systemkostnader och övriga externa kostnader) ligger på 1,097 mkr vilket är 124 tkr över vår budget. De ökade kostnaderna beror dock främst på ökade system- och portokostnader till Membit vårt medlemssystem. Dock har vi, som jag skrivit tidigare, ökat medlemsintäkterna med ca 350 tkr mer än budget. Dessa intäkter täcker således de ökade kostnader som vi har ådragit oss. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

8 Personalkostnader Personalkostnaderna ligger för perioden på 1,985 mkr att jämföra med budget på 2,173 mkr, vilket ju innebär att vi ligger bra till. Detta trots att vi har anlitat fler poolare (extrapersonal) än tidigare, att vi har haft en lönerevision som slutade på dryga 4 % och att vi har ytterligare en presidial anställd jämfört med hösten Dock kommer vi, enligt budget, att få utökade personalkostnader under kommande år, detta med anledning av de nyrekteringar som vi håller på med. Vi räknar dock med att dessa ryms inom budget. Äskningar Föreningsäskningar för verksamhetsåret 2012/2013 är budgeterade till 939 tkr. Dessa kommer alla att tas ur Balansräkningen som har öronmärkta medel att användas till äskningar - senast Avtal Avtalen med Lnu avseende utbildningsbevakning och kvalitet och den studiesociala delen löper ut den Senast den 31.3 ska vi kalla till omförhandling av avtalen God Jul! Eftersom detta är årets sista medlemsrapport, vill jag passa på att önska er alla en riktigt god, avkopplande och mysig jul! Kalmar Helen Nilsson Administrativ chef Linnéstudenterna. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

9 VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

10 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 Dag Aktivitet Person September 27 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 27 Dekanrekrytering för nya Ekonomifakulteten CF 27 Universitetsstyrelsesammanträde DP, JA, SS 28 Möte med Sandra Bergsten, revidering av styrdokument på LNU DP 28 Avstämningsmöte Graduateland DP 30 Medlemsmöte ESN SS Oktober 1 Personalmöte Presidie + tjänstemän 1 Möte med Regionförbundet Södra Småland kring studentmedarbetare DP, NC 1 Rektorsmöte JA 2 Möte med Romana Kettner inför HSV-intervjuer DP 2 Prefekt & dekanråd FNT DP 2 Valberedningsmöte FHSAB CF 3 FNT DP 3 Fakultetsnämndsmöte FED CF 3 Processgrupp Expansiva Växjö Möte Thomas Davidsson, Kalmar kommun JA, SS 3 Skyltgruppen möte JA, SS 3 Medlemsmöte Humanus SS 4 Internt möte kring temamånad DP, UE, CE, KS 4 SVT om CampusHem UE 4 Pecha Kucha möte med diverse aktörer från samhället UE, EN 4 Lokalingeringsmöte Kalmar JA, SS 4 Medlemsmöte KAST SS 5 Arbetsmiljökommittéen UE, SS 5 NGA-råd DP 5 Medlemsmöte IDéHuS SS 8 Möte med Maria Gruvstad från LNU Krisgrupp DP, UE, CE, KS

11 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 8 Valberedningsmöte FHSAB CF 8 Rektors beslutmöte DP, UE 8 Telefonmöte Jais/Malmstöms arkitektgrupp JA 9 Dekanrekrytering för nya Ekonomifakulteten CF 9 Trygghetsvandring med LNU, Stubor & Hyresbostäder UE, JA 9 Bostadskonferens Trästad 2012 Växjö JA 9 Representantskapsmöte (Kalmar Studentliv) CF 10 Möte Henric PEAB/Cliffton JA 10 FED NGA CF 10 Internt möte om temamånad i november DP, CF, CE 10 Medlemsmöte SPIIK SS, UE 11 SSK-studenter, möte om manifestation UE 11 Medlemsmöte Kårstyrelsen 11 Möte med Marie på UB SS 12 Möte KARMA/Kårhus JA, CF, SS SFS styrelsesammanträde i Stockholm DP 13 Dela ut tentabananer (Västergård, Kalmar) CF 15 Överlämning av namninsamling till Bo Frank JA 15 Distansmöte Presidie + tjänstemän 15 Rektors beslutmöte UE, DP, CF 16 AU FHS DP 16 AU FHSAB CF 16 Utbildningsträff Växjö DP Samrådsmöte med Hyresbostäder & Hyresgästföreningen Möte Jan Cerpes Styrelsemöte Drivhuset UE JA 16 Norrlands Nations Årsmöte UE 17 Ute på skolan ( ragga studentrepresentanter ) CF 17 EBD+ Årsmöte UE

12 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 17 Föreläsning på Växjö Fria gymnasium i Växjö om att vara student på universitet DP 18 Möte med Hanna Ankarberg, Café Tufvan UE 18 Gemensamt Ordförandetorg i Kalmar Kårstyrelsen 19 Möte Videum, Slottsstallarnas kontrakt JA 19 Besök av Studentkåren Malmö DP, JA, CF 19 Young Ladies in Business SS 19 AND-möte UE 19 Möte med Martina Eriksson, nyanställd folkhälsovetare på Studenthälsan UE 22 Ute på skolan ( ragga studentrepresentanter ) CF 22 AU FED CF 22 Rektorsmöte UE, CF 22 Skyltmöte Möte KARMA Campuskort-möte JA, SS 23 Möte med Radio LUR UE 23 Heldag Prefekt och Dekanråd JA, DP 23 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 23 Heldag prefekt & dekanrådet, Kalmarsalen DP, JA 24 Dekanråd, Kalmar DP 24 Möte med Projektgruppen för nytt Kårhus Kalmar. CF, KO 25 Roadtrip i Småland (Kalmar, Pukeberg, Växjö) CF, DP, SS, JA 26 Internationaliseringskommittén UE 29 Personalmöte Presidiet + Tjänstemännen 29 Möte med Jenny Rungergård, Citysamverkan UE, JA 29 Disciplinnämnden CF, DP 29 Rektors Beslutsmöte CF 29 Nationskollegiets årsmöte UE 30 AU NGA FED CF

13 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 30 Möte med Hyresbostäders VD och ordförande UE, JA 31 Möte om plattform studenter näringsliv, Kalmar DP 31 AU FNT DP 31 FHSAB Trialog CF November 1 NGA-råd CF 1 FED Trialog CF 1 Möte med SAMVETE UE 2 Möte med EHVS och Studentkortet UE 5 AU NGA FED CF 5 Möte om Temamånad November CF, DP 5 Informationsträff med tentamensvakter, Kalmar DP 5 Presidieträff CF, JA, UE 5 Rektors beslutsmöte CF, JA, UE 5 Strategiska IT-rådet UE 6 Möte med Kalmarföreningarnas utbildningsbevakare CF 6 FHS, Kalmar DP 6 Möte med VIS UE, KS 7 Möte med Depå UE, JA 7 FNT, Växjö DP 7 Bostadsmöte UE, JA, KS, JJ, RS 7 Tillsammans med Hyresgästföreningen mottogs hyresförhandlingarna från Hyresbostäders. UE 7 FED CF 8 FHSAB CF 8 Mindre KLÖS-besök i Växjö UE, SS 8 Näktergalens verksamhetsgruppsmöte UE 9 Möte om K-husets datasalar med bl.a. Christel Olsson UE, DP, JA 12 Distansmöte Presidiet + Tjänstemän

14 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 12 Trialog FHS DP 12 Trialog FNT DP 12 Presidieträff Presidiet 12 Rektors beslutsmöte Presidiet 12 SMISKs Årsmöte UE 13 Presentation av pågående forskning Funktionsnedsättningar i Högre Utbildning UE, JA, DP 13 LIPSs Årsmöte UE 14 NGA FED CF 14 Dekanråd DP 14 Möte med Radio LUR UE 14 Förhandlingsdelegationen HGF UE 15 Möte med Styrelseakademin UE 15 AU NGA FNT DP 15 Ordförandetorg Växjö UE, DP, CE 15 Möte med Margaretha Bjerker & Eva Edlund om arbetsmiljön i den nya organisationen UE, DP, SS 15 Möte med Forex UE, EN 16 Fika med Drivhuset CF, KO, SS, DS, JA, KE, HN, NC. 19 Möte med Projektgruppen för nytt Kårhus Kalmar. CF, KO 19 AU NGA FHS DP 19 Presidieträff CF, JA, DP, UE 19 Rektors beslutsmöte CF, JA, DP, UE 19 Inspirationskväll i Kalmarsalen om Omlokaliseringen i Kalmar. CF, JA, SS, KO 19 Öppet Hus på Café Tufvan UE, EA 20 Möte med nya organisationen DP 20 Debattartikel Östran DP 20 Träff med Radio LUR UE, JA

15 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 20 Ute på skolan med projektgruppen för nytt Kårhus i Kalmar. CF, KO 20 AU FED CF 21 Disciplinnämnden CF, DP 21 CYB EA 21 AU FNT DP 21 VISKAs årsmöte UE 22 SR Kronoberg UE 22 Representationsutbildning CF, DP, UE, DS, CE 26 Café Tufvans styrelsemöte UE 26 Personalmöte Presidiet + tjänstemän 26 Rektors beslutmöte DP 27 Näktergalens styrgruppsmöte UE 27 NGA FNT DP 27 Föreläsning Rättigheter/skyldigheter, Pukeberg CF, DP 27 Hyresförhandlingar UE 28 AND-möte UE JA Jakob Allanson DP Dennis Persson SS Susanna Svensson LM Lin Mattsson UE Ulrika Ehrenstråhle CE Cecilia Ermin (studentombud) CF Cristoffer Fylkehed EA Erika Angelsmark KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö NC- Niklas Carlsson EN Eva Nilsson JJ Jenny Johansson (bostadsförmedlare) RS Rickard Söderlund HN Helen Nilsson

16 Medlemsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 3 Med ovan yrkar jag på: -Att lägga meddelandelistan till handlingarna Kalmar dag som ovan Jakob Allanson Ordförande Linnéstudenterna

17 Bilaga 4a Medlemsmötet i december tar upp verksamhetsberättelsen från verksamhetsåret 2011/2012. Verksamhetsberättelsen har skickats till kårstyrelsen 2011/2012 för underskrifter och alla ledamöter och presidialer har skrivit på. Verksamhetsberättelsen har skickats till revisorerna för godkännande. Verksamhetsberättelsen tar upp alla ansvarområden som Linnéstudenterna har arbetat med verksamhetsåret 2011/2012 Medlemsmötetet ska därmed besluta om: - att godkänna verksamhetsberättelsen 2011/2012. Växjö, dag som ovan /Dennis Persson Utbildningsbevakning Växjö

18 Linnéstudenternas Verksamhetsberättelse 2011/2012

19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Medlemsrekrytering... 3 Kårstyrelsen... 4 Studentrepresentation och utbildningsfrågor vid Linnéuniversitetet... 4 Studentföreningar och utbildningsföreningar... 8 Kalmar... 9 Växjö...10 Övrigt...11 Inre Organisation...11 Avslutning

20 Inledning Vårt arbete har varit att representera över studenter dagligen i möten med beslutsfattare som kan påverka studenternas vardag. Vår organisation har en omsättning på omkring 10 miljoner kr årligen. Det arbetar 13 heltidsanställda i vår organisation. Vårt uppdrag har varit att jobba för studenterna vid Linneuniversitet mot kommuner, universitet och andra stora organisationer. Det absolut roligaste med vårt jobb var och är möjligheten att kunna påverka och när man inser vad man gör för andra studenter och vilken genomslagskraft studenternas åsikter faktiskt bär. Som enskild student tror man kanske ibland att man inte kan påverka särskilt mycket, men det är häftigt att inse att människor står på kö för att veta vad studenterna tycker och tänker. Det var jobbigt ibland att lämna jobbet när man kom hem. Under ett kårår lever man och andas uppdraget och det är därför det på många sätt är en sådan fantastisk resa att jobba med och i kåren. Inget av vårt jobb skulle varit möjligt utan de tusentals engagerade studenter som arbetar ideellt för att förbättra sin studietid. I denna verksamhetsberättelse vill vi skapa en bild av vad vi åstadkommit under året och förhoppningsvis bidra till en större kontinuitet inom Linnéstudenterna. Tack alla för verksamhetsåret 2011/2012! Matilda Sjödahl Ordförande Linnéstudenterna 2011/2012 2

21 Medlemsrekrytering Avskaffandet av kårobligatoriet Den 1 juli 2010, avskaffades det över 100 år gamla kårobligatoriet. Kårobligatoriet hade för kårerna inneburit en säkerhet då man var garanterad en bred medlemsbas samt vilka intäkter man skulle få under varje termin. I och med avskaffandet togs denna säkerhet bort från kårerna. Utan kårobligatoriet har studentkårens arbete fokuserats mer på medlemsrekrytering och lättillgänglighet för dess medlemmar än tidigare. Detta har haft både positiv och negativ inverkan på studentkårens arbete. Arbetet att rekrytera fler medlemmar har vi under året insett varit centralt för att få så hög legitimitet som möjligt som studentkår. Linnéstudenterna har klarat avskaffandet av kårobligatoriet bra. Medlemstäckning har legat på uppemot 40% av Linnéuniversitetets heltidsstudenter. Dock täcker medlemsintäkterna enbart femtedel av kårens verksamhet, resten finansieras av de avtal Linnestudenterna har med andra intressenter. Kalmar och Växjö kommun bidrar till ekonomin med sina avtal men den största samarbetspartnern är Linnéuniversitetet. Självklart innebär det en utmaning att den organisation som Linnéstudenterna ska granska även är den största samarbetspartnern och detta är något som studentkåren måste vara väldigt uppmärksam på även i fortsättningen. Medlemsstatistik Medlemsantalet har under året legat på över 6000 medlemmar. Detta är ungefär 40 % av studenterna på Linnéuniversitetet räknat på heltidsstudenter. Höstterminen 2011 hade Linnestudenterna medlemmar och vid vårterminen slut hade vi medlemmar. En undersökning vi gjorde i vårt medlemsregister visade att vi hade fler medlemmar i Växjö vilket kan ha sin förklaring i att Växjö campus har två studentpubar på campus som enbart släpper in Linnéstudenternas medlemmar. I Kalmar finns det endast en mindre studentpub som Linnéstudenterna har ett samarbete med. En förklarande omständighet är självklart också att Växjö campus är en större studieort till antalet studenter än Kalmar. Vår styrelse har lagt särskild stor vikt på att under året kommunicera de frågor som vi driver i och mot universitetet, kommunerna och nationellt av våra medlemmar och dessutom få respons på dem. Detta därför att vi tror att både framtida och existerande medlemmar behöver veta vad kårens uppgift och arbete egentligen är så att det inte förväxlas med enbart sina medlemsförmåner. Självklart ska det löna sig att vara medlem i kåren men arbetet i kåren behöver också översättas till studenterna på ett lättillgängligt sätt så att inte kåren förväxlas med en medlemsförmånsorganisation. Kampanjer Under året har en del kampanjer genomförts för att värva nya medlemmar och uppmärksamma olika centrala frågor för studenter och omvärlden. Ett exempel var när vi delade ut överlevnadspaket till studenter, vilket fick mycket uppmärksamhet både i media och bland studenter. Temat var studentekonomi och studenter fick bl. a. nudlar av oss. Andra gånger då vi varit ute bland studenterna och haft temadagar har vi diskuterat tentamensregler, hyreshöjningar, de lokala regelverken, lokaliseringen i Kalmar och trygghetsfrågan mm. 3

22 Kårstyrelsen Kårstyrelsen påbörjade sitt arbete i juli 2011 och bestod av fyra ledamöter från Kalmar, en presidial med studiesocialt ansvar i Växjö, två presidialer med utbildningsbevakning Kalmar och Växjö och en ordförande. Det saknades fyra ledamöter i Växjö och en heltidsarvoderad post i Kalmar som presidial med studiesocialt ansvar. Detta kom att påverka början av verksamhetsåret 2011/2012 mycket. Den största utmaningen till en början var att balansera ordförandeposten med behovet av en studiesocial presidial i Kalmar. Då behovet var stort bland föreningarna efter en studiesocial kontakt med kåren så föll det sig naturligt till en början att ordförande tog ansvar för de studiesociala frågorna i Kalmar då den andra heltidsarvoderade i kårstyrelsen hade sin hemvistelseort i Växjö. Första delen av verksamhetsåret fick ordförande prioritera en hel del tid och engagemang i frågor som vanligtvis en studiesocial presidial är ansvarig för i Kalmar och samtidigt fick då de andra förtroendevalda i Växjö ett större ansvar för Växjö campus. I december valdes två nya ledamöter in från Växjö och sedan i februari blev Per Branthle invald som presidial med studiesocialt ansvar i Kalmar, något som underlättade mycket för presidiets arbetsbörda. Kårstyrelsen genomförde tolv (12) stycken styrelsemöten och två (2) stycken workshops. Under workshopsen tog styrelsen fram förslag på riktlinjer för äskningar, policy för studentrepresentation och budget. Dessa behandlades sedan på ett styrelsemöte och lades fram som ett förslag till medlemmarna. Kårstyrelsen har dessutom beviljat 30 äskningar under verksamhetsåret. Medlemsmöten Medlemsmöten är Linnéstudenternas högst beslutande organ. Dessa hålls fyra gånger per verksamhetsår, varav det sista på vårterminen är årsmöte. På medlemsmötena är samtliga medlemmar välkomna för att påverka vad Linnéstudenterna ska arbeta med samt att ta beslut rörande verksamheten. Samtliga medlemsmöten har ägt rum på båda orter med en videolänk mellan dem. För att kunna vara beslutsmässiga måste minst 20 medlemmar vara närvarande vid ett medlemsmöte. Under samtliga medlemsmöten har vi varit beslutsmässiga och vid årsmötet var det till och med omkring sjuttio närvarande. Närvaron kan förklaras genom att vi engagerat studentföreningarna mer då vi uppmanat dem att ta större del i Linnestudenternas medlemsmöten. Det som varit problematiskt är hur demokratiskt det är med ett högst beslutande organ som ofta varierar i storlek, kunskap och intresse. Dessutom har problem med elektroniken i videolänken mellan orterna utmanat mötenas effektivitet under året. Under året var fler medlemmar närvarande i Kalmar än i Växjö. Dock växte Växjös deltagarsida stadigt under året och vi hoppas att detta är en återkommande trend under nästa år. Linnéstudenternas styrelse måste också fortsätta arbetet med att få medlemmarna att utnyttja möjligheten att skicka in motioner till medlemsmötena samt hur man säkerställer att man kan representera alla studenter trots att bara några få påverkar organisationen på medlemsmötena. Studentrepresentation och utbildningsfrågor vid Linnéuniversitetet Studentrepresentation i Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ Under vårt verksamhetsår har kårstyrelsen, så ofta vi har kunnat, varit ute på institutionerna och träffat studenter. Vissa perioder var det så ofta som en gång i veckan. Inför dessa stunder har vi förberett oss genom att ha frågor kring ett specifikt tema (olika varje månad) och vi bjöd på kaffe 4

23 och kaka eller godis. Ett annat mål med detta var att rekrytera fler studentrepresentanter och vi hade med oss listor där man kunde skriva upp sig om man ville bli studentrepresentant. Just i det syftet var utfallet inte vidare bra, men vi upplevde det som positivt från studenternas sida att vi var synliga ute på institutionerna. Just studentkårens synlighet påpekas från flera studenter tidigare som dålig, vilket också var en anledning till satsningen att stå ute bland studenter så ofta som möjligt. Under året som gått har vi alla i kårstyrelsen gjort vårt bästa för att tillsammans med studeranderepresentanter och studenter representera studenternas röst i många frågor som rör studierna eller studenternas sociala situation. Vi i kårstyrelsen har varit med och representerat studenterna i beslutande och beredande organ på alla nivåer vid universitetet. Vi har löpande under verksamhetsåret arbetat för att försöka fylla de vakanta platser som funnits i universitetets olika grupper. Det har varit ett svårt och mödosamt arbete och vi lyckades inte fullt ut fylla alla platserna. Då studentrepresentation var arvoderat hoppades Linnéstudenterna att studenter skulle engagera sig mer att säkerställa kvalitet i utbildningen och säkerställa studenternas åsikt i Linnéuniversitetet, dock blev utfallet inget märkbart vilket kommer skickas med till nästa verksamhetsår att arbeta vidare med. Exempel på frågor vi valt att fördjupa oss i detta år är bland annat anonyma eller kodade tentamen, vilket vi på Linnéstudenterna finner att vara en rättsäker del i studenternas utbildningar och examinationer. Samarbetet inledes med EHVS och KalmarESS genom att få igenom ett pilotprojekt och sen utvärdera om det skulle vara möjligt att genomföra detta på universitetsövergripande nivå. Samarbetet resulterade i en skrivelse som skickades till Ekonomihögskolan och fick gehör. Genom gedigen studentrepresentation fick studenternas röst ta i beaktande i den civilingenjörsansökan som lämnades in under verksamhetsåret från universitetet. Linnéstudenterna säkerställde att studentrepresentation var säkerställd under hela processen med att skriva ansökan till Högskoleverket. Fakultetsnämnder Linnéstudenterna har under året funnits med i samtliga fakultetsnämnder för att bevaka frågor som rör studenter och vara en aktiv del i universitetets utveckling. Vi lyfter in studentperspektivet i en organisation som ibland tycks glömma bort sin viktigaste verksamhet, nämligen studenterna och grundutbildningen. I fakultetsnämnderna har vi ständigt slagits för att medel inte ska tas från grundutbildningen för att täcka upp underskott ifrån forskningen och jobbat för att ekonomiska prioriteringar i budgetarbetet ska leda till kvalitetsförbättringar som ska gynna undervisningen. Under trialogerna har också vi på Linnéstudenterna tryckt på att fakultetsnämnderna bör arbeta med att understryka meritvärdet att studera eller ha praktik utomlands för studenter. Enkät till sistaårsstudenter Under verksamhetsåret har en presidial med ansvar för utbildningsbevakning suttit med som studentrepresentant i gruppen som skulle utforma en enkät till sistaårsstudenter som skulle mäta nöjdhetsindex. Linnéstudenterna har haft stort inflytande på utformning och innehåll i enkäten där man har fokuserat på att utforma frågor utifrån Linnéuniversitetets kvalitetsstrategier. I enkäten ska även finnas med en fråga rörande Linnéstudenterna. 5

Emma Nilsson. Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande

Emma Nilsson. Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande 1 (9) PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro Emma Nilsson Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Oskar Paulin, Erica Engdahl, Kristina Pandurovic,

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning 120222 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

PROTOKOLL 2012-01-09. Närvaro. och Marcus Ödlund. Hallengren ÅTGÄRD ÄRENDE. Marcus Ödlund. meddelandelistan. till handlingarna. 9.

PROTOKOLL 2012-01-09. Närvaro. och Marcus Ödlund. Hallengren ÅTGÄRD ÄRENDE. Marcus Ödlund. meddelandelistan. till handlingarna. 9. PROTOKOLL FÖRTT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro ÄRENDE 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Godkännande

Läs mer

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande Dagordning Kalmar Distansstudio 2 i Västergård, Växjö: N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning Medlemsmöte 140112 Kalmar/Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson Dagordning Medlemsmöte 9 oktober 2013 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Justering av röstlängd Jakob Allanson

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden. 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden. 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare Dagordning 17 maj 2011 Kl. 17.00 Distansstudion 1 N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga:

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: Dagordning Årsmöte 15 maj 2013 Kl. 17.00 Kalmar Studio 1 Växjö: N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att välja Robert Sigvardsson

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande. Föredragningslistan godkändes.

Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande. Föredragningslistan godkändes. 1 (15) PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro Kristina Pandurovic Erica Engdahl, Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Kristina Pandurovic,

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Så funkar medlemsmötet

Så funkar medlemsmötet Så funkar medlemsmötet Möteshandlingar och mer information hittar du alltid på vår hemsida, www.linnestudenterna.se En gudie för dig som vill delta i våra medlemsmöten Där kan du också läsa protokoll och

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson Dagordning Medlemsmöte 11 oktober 2012 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö Multimediasalen Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Justering av röstlängd

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet Dagordning Medlemsmöte 11 februari 2014 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet 2 Justering av

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 4. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 5. Val av justeringsperson

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: 17.30 på Örat Närvarande: Kårordförande Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS sanmodan: Vice ordförande GFS Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i GFS styrs av en styrelse och ett presidium. Styrelsen, som utses av medlemskårerna,

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Medlemsmöte - Humanitas

Medlemsmöte - Humanitas Medlemsmöte - Humanitas Datum/Tid: 2016-04-12 16.30 Plats: E604 Kallade: Humanitas medlemmar Inledning 1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 2. Val av mötespresidium Förslag till mötesordförande: Rickard

Läs mer

Beslut: Att förklara mötet behörigt utlyst. Inga flera frånvarorapporter har inkommit. Beslut: Att fastställa frånvarorapporten. Beslut: Bifall.

Beslut: Att förklara mötet behörigt utlyst. Inga flera frånvarorapporter har inkommit. Beslut: Att fastställa frånvarorapporten. Beslut: Bifall. Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Ellen Arvidsson Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter (i bokstavsordning)

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer