Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson"

Transkript

1 Dagordning Medlemsmöte 9 oktober 2013 Kl Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Justering av röstlängd Jakob Allanson 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson 4 Godkännande av föredragningslistan 5 Val av sekreterare Cristoffer Fylkehed 6 Val av justeringsperson tillika rösträknare Utse en justerare tillika rösträknare 7 Adjungeringar 8 Meddelandelistan Jakob Allanson Lägga informationen till handlingarna 9 Kanslirapport Jakob Allanson Lägga informationen till handlingarna 10 Beslut: Äganderepresentant Ulrika Ehrenstråhle Att fastställa kårstyrelsens beslut 11 Beslut: Proposition Policy för äskning Ulrika Ehrenstråhle Att fastställa policy för äskning 12 Beslut: Proposition Stadgar Jakob Allanson Att fastställa stadgaändringar för Linnéstudenterna abc 5ab 13 Beslut: Konkretisering av verksamhetsplan 2013/2014 Jakob Allanson Att fastställa verksamhetsplanen 2013/2014 6ab 14 Beslut: Proposition Policy för Hedersmedlemskaps Jakob Allanson Att fastställa policy för Hedersmedlemskap 7ab 15 Beslut: Åsiktsdokument Jakob Allanson Att fastställa åsiktdokumentet 16 Information: Mål och Strategidokument Jakob Allanson Att lägga informationen till handlingarna 8ab 9 17 Övriga frågor 18 Beslut: Nästa möte Besluta om nästa möte 19 Mötets avslutande

2 Medlemsmöte Bilaga 1 Dag Aktivitet Person Juni 10 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 11 Middag med universitetsstyrelsen och näringslivet JA, CF, UE 12 Universitetsstyrelsemöte JA, CF, UE 13 Personaldag Presidiet + Tjänstemännen 14 Frukost med studenthälsan JA, EN, UE 17 Upphandlingsmöte UE 17 Rektors beslutsmöte UE 19 Avtalsmöte med Linnékören UE, KK 19 Extrainsatt Kårstyrelsesammanträde UE, KK, JA, EN, CF 20 Möte med UB - lokalöversynsammanfattning JA, KK, UE 24 Rektors beslutsmöte UE, CF, KK 28 Möte med Ingela på ER om Internationell dag i höst UE, KS 28 Möte med Peter Norrman, VKAB UE Juli 1 2 Möte med präst och diakon UE, JA Dag Aktivitet Person Juli 25 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 26 Sommaröppet på LNU Växjö UE, JA Augusti 6 ArenaTakeOver möte UE 14 Möte med Maria Eriksson, Mobilitetsgruppen LNU UE 14 Möte med Per Brolin, Universitetsdirektören UE 15 Personaldag med planering av terminsstart Linnéstudenterna 16 Möte med Emmy Hall, Drivhuset UE 16 ArenaTakeOver möte UE 17 Styrelseworkshop Kårstyrelsen 19 Möte med Isterbandet UE 19 Styrelsemöte med Mötesplats Campus UE 19 Rektors Beslutsmöte CF, KK, JA, EN 19 Dekans beslutsmöte FHL CF

3 Medlemsmöte Bilaga 1 20 Ledningsgruppen LNU UE, JA 20 Planering av temamånad internt möte UE, JA, KS 20 Sexmästarmöte Kalmar CF, KK 20 Konferens FTK om Erasmus+ UE, SM 20 Möte med Linnéuniversitetets Regnbågsförening UE 21 Bostadsmöte med kommun, LNU och bostadsbolagen UE, JA, JJ, KS, RS 21 Möte med Kenneth Faaborg, VD Hyresbostäder i Växjö AB UE, JA 22 Möte med studenthälsan UE 22 Dekans Beslutsmöte FSV CF 22 Ledningsgruppsmöte FSV CF 22 Näktergalen, verksamhetsgruppsmöte UE 22 Arena Takeover möte JA 23 Intro UE 23 Möte med NationsKollegiet UE, JA, EN 23 Styrgruppsmöte Ölandshamnen LNU+Kalmar Kommun JA 24 Storstädning på Slottstallarna UE, JA 24 Fadderutbildning Kalmar KK, JM, CF, 25 Fadderutbildning Växjö UE, JA, EA, SM, EN 26 Polarintro KS, UE 26 Introtillfällen CF, KK 26 Möte om Videums Karriärsdag UE 27 Kunskap utan gränser möte med KOM, ER UE 27 Intro UE 28 Dekansbeslutsmöte FTK EN 29 Dekansbeslutsmöte FKH EN Augusti 28 Möte med Kent på lokalavdelningen UE 29 Pridefestival möte hos Sensus UE 30 Orientation Day KS, EN, RS, EN, UE September

4 Medlemsmöte Bilaga 1 2 NationsKollegiets årsmöte UE 3 Beredningsmöte US JA 3 SYE första träffen KS, UE 3 Offentlig upphandling - möte UE 4 AND-möte, Växjö UE 4 5 Linnéuniversitetets Regnbågsförening möte med ordföranden Disciplinnämndssammanträde UE CF, EN 5 Möte om Temamånad Utbildning samt VFU CF, EN 5 Supertorsdag i Ljungby UE, CE, KS 6 Styrgruppsmöte Ölandshamnen LNU+Kalmar Kommun JA 9 Personalmöte Tjänstemän + Presidie 9 Möte Linnéconsluting JA 9 Rektorsbeslutsmöte JA 10 Möte med LNU om Kundtjänst för nya Campus Kalmar CF, KK 11 Välkomstmässa, Kalmar CF, JA, UE, NC, KE, DW, KK, KS, CE, JL, 11 Krisövnings Möte JA 12 Välkomstmässa, Växjö JA, EN,UE,CF,KE, KS, JJ, JL, NC, EN, RS, CE 13 Möte Universitetspräst + Diakon UE, JA, EN, KS, JJ, GC, RS 13 Möte med Drivhuset, Kalmar KK, DW 13 Internt bostadsmöte JA, KS, UE, RS 13 Möte Hyresgästföreningen UE, KS, JA 13 Planeringsmöte med Drivhuset Växjö UE Styrelsen: JA Jakob Allanson EN Emma Nilsson KK Kalle Kronberg UE Ulrika Ehrenstråhle CF Cristoffer Fylkehed EK Emilia Kappfjell Temouri

5 Medlemsmöte Bilaga 1 SM Sophia Marcusson JM Jimmy Månsson EA Erika Angelsmark DS- Daniel Svedbjörk Tjänstemän: KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö JJ Jenny Johansson JL Johanna Lundstedt NC Niklas Carlsson EN Eva Nilsson RS Rickard Söderlund CE Cecilia Ermin DW David Westman

6 Medlemsmöte Bilaga 2 Kanslirapport per den 18.9 inför medlemsmötet Personal Under sommaren har före detta verksamhetschefen, Helen Nilsson, slutat sin tjänst hos Linnéstudenterna och kommer att fortsätta sitt nya jobb på Assistanspoolen. Vi tackar Helen för hennes arbete hos oss på Linnéstudenterna och önskar henne all lycka i sitt nya arbete. Detta gör att Linnéstudenterna under sommaren har utlyst en tjänst som verksamhetschef för organisationen. Sista ansökningsdag var den 31 augusti och i skrivandes stund har det kallats till intervjuer. Anställningsprocessen kommer att fortsätta och vi hoppas på att ha en ny verksamhetschef på plats inom kort. Medlemmar Antalet medlemmar Vi har idag den medlemmar. Av dessa är nya medlemmar. Vår budget avseende antalet medlemmar för HT 2013 ligger på Vi tror att vi kommer att uppnå detta, då vi vet att antalet medlemmar stiger hela tiden under höstterminen. Det är nu 38 % av antalet heltidsstuderande på Linnéuniversitetet som är medlemmar i Linnéstudenterna. Detta ligger i jämnnivå med övriga studentkårer runt om i landet, men vi hoppas på att uppnå en siffra likvärdigt förgående år då vi nådde siffran 50 %. Rabatter Det har tillkommit en del nya studentrabatter till våra medlemmar. Bland annat på kurslitteratur hos Ca Studentlittertur som ger 10 % rabatt till våra medlemmar. Flygbiljetter Som medlem i Linnéstudenterna kan man köpa flygbiljetter till Stockholm för ett väldigt förmånligt pris. Dessa biljetter köper man på våra kansli i antingen Kalmar eller Växjö. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

7 Medlemsmöte Bilaga 2 Länsförsäkringar Vi vill hjälpa studenterna till en ökad trygghet genom att informera dem om vikten av att ha en hemförsäkring. Dessutom så kan man köpa sin hemförsäkring över disk hos oss på Linnéstudenterna. Detta gör att Linnéstudenterna får en provision för varje såld hemförsäkring och på så vis får mer pengar att göra saker för medlemmarna. Studentärenden Vårt studentombud Cecilia Ermin och doktorandombud David Westman finns till för studenterna och hjälper dem om det skulle uppkomma oklarheter med studierna eller men någon lärare. David anställdes som doktorandombud under VT13 och har arbetat mycket med doktorandfrågor på Linnéuniversitetet sedan han började. Vi är väldigt glada att vi nu också kan hjälpa doktoranderna. Studentrepresentation I vårt avtal med Lnu avseende utbildningsbevakning och kvalitet, finns en viktig punkt om att vi ska tillsätta studentrepresentanter i universitetets olika organ. Dessa representanter får ekonomisk ersättning för deras arbete. Den 1 januari 2013 omorganiserades Linnéuniversitetet. Den nya organisationen gör det lättare för oss på Linnéstudenterna att veta var det saknas representanter. Vårt studentombud, Cecilia Ermin, är ansvarig för studentrepresentant-registret. Är man intresserad av att vara studentrepresentant är man välkommen att höra av sig till aningen vårt studentombud eller våra utbildningsbevakare, Emma och Cristoffer. Medlemsaktiviteteter Linnéstudenterna är en helt medlemsstyrd organisation och vi vill därför att alla medlemmar ska få så mycket som möjligt ut av sitt medlemskap hos oss. Under början av året har vi därför ordnat följande aktiviteter för våra medlemmar. Medlemskaffe på torsdagar, i både Kalmar och Växjö. Innan Garden Partyt i Kalmar delade vi ut vatten för att uppmuntra till nyktra alternativ. Där hade vi också en tävling i frisbee där vi vinnaren vann en cykel. I både Kalmar och Växjö anordnade fadderutbildningar för att kunna ta hand om de nya studenterna på bästa sätt. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

8 Medlemsmöte Bilaga 2 Marknad PR/Reklam Hemsidan Under augusti månad hade vi över besökande på vår hemsida, detta är vi givetvis väldigt glada över och är ett nytt rekord för oss. Vi ser också att bostadsförmedlingen som finns där är välanvänd och vi hoppas att den kan hjälpa så många nya studenter som möjligt. Kårspondenterna I Växjö har vi börjat förbereda sändningen av Kårspondenterna, Linnéstudenternas egen timme i studentradion Radio LUR varannan onsdag. Sociala medier. Vårt segertåg på Facebook fortsätter! Vi har nu likes på Facebook vilket gör oss till den största studentkåren på Facebook (så vitt vi vet). Vi får även allt fler följare på vårt Instagram-konto. Välkomstmässa i Växjö & Kalmar I sedvanlig ordning har Linnéstudenterna ordnat välkomstmässor i både Kalmar och Växjö. Dessa var som vanligt välbesökta och uppskattade av såväl utställare som studenter. Nytt för i år var att lokalen i Kalmar var ändrad från Kalmarsalen till Kalmarsportscenter. Som arrangörer märker vi ett allt större intresse från utställare att delta. I år hade vi 53 utställare i Kalmar och 73 i Växjö. I Växjö hade vi även ett 10-tal på en reservlista, eftersom lokalerna inte rymmer alla som vill delta. Besöksantalet var också mycket stort på båda orterna. Media Linnéstudenterna har synts i media under sommaren och början av terminen. Mycket har kretsat kring bostadproblematik och bristen på bostäder. Växjö har för andra året blivit rödlistads i SFSs, Sveriges Förenade Studentkårer, årliga bostadsrapport. Detta har uppmärksammats av media, såväl tidningar, radio och tv. Linnéstudenterna har också tillsammans med SFS skrivit en debattartikel som har publicerats i Smålandsposten. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

9 Medlemsmöte Bilaga 2 Reklam och samarbeten med externa partners Vi har inlett ett samarbete med fackförbundet Unionen, som riktar sig till samtliga studenter som siktar på ett arbete inom det privata näringslivet efter studierna. Samarbetet är inte exklusivt, och utesluter alltså inte samarbete eller information om andra fackförbund. Vi har slutit ett annonsavtal med Comviq, som lanserar sitt studentabonnemang. Under 2013 annonserar de via vår hemsida. Under höstterminen har vi också fått ett nytt utseende på medlemskortet och det är nu tydligt orange. Vi tycker att det är mycket snyggare än innan! Ekonomi Resultatet från förgående verksamhetsår Vi håller i skrivandes stund med bokslutet för verksamhetsåret 12/13 så vi kan tyvärr inte skriva några exakta siffor. Däremot kan vi konstantera att resultatet kommer att bli bättre än budgeterat. De medel som organisationen kommer att gå plus från föregående verksamhetsår kommer att användas till att finanisera detta verksamhetsårets äskningar. För att så mycket pengar som möjligt ska kunna delas ut till studentföreningarna och på så vis komma till gagn för studenterna. Intäkter Linnéstudenternas organisation finansieras i stort av tre olika saker. Dessa är medlemsavgifter och medel från staten samt Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna har två stora avtal med Linnéuniversitetet som reglerar hur mycket medel organisationen får från dem. Dels det studiesociala avtalet vilket löper på årsbasis och är på 1,8 miljoner kronor, dels ett utbildningsavtal med Linnéuniversitetet där Linnéstudenterna tilldelas en 250 kronor per heltidsstudent, detta avtal löper över tre år. Utöver detta så får vi också finansiering från Kalmar kommun och Växjö kommun. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

10 Medlemsmöte Bilaga 2 Utgifter De största utgifterna för organisationen är lönerna för de ansällda och förtroendevalda. Utöver dessa har vi också kostnader för hyra av kontor, systemavgifter, telefoni, bredband med mera. Då vi inför året har lagt en budget med ett plusresultat på endast kronor så är vi beroende av att vi kommer upp i budgeterat antal medlemmar. Mer detaljerad information angående ekonomin och förgående års resultat kommer att presenteras under nästa medlemsmöte i december. Kalmar Jakob Allanson Ordförande Linnéstudenterna VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

11 Kårstyrelsen Växjö Kårstyrelsen Medlemsmötet Bilaga 3 Representanter vid bolagsstämmor Linnéstudenterna är ägare av ett aktiebolag: Studentföretag i Växjö AB Studentföretag i Växjö AB Studentföretag är aktiebolaget som driver studentpuben Slottsstallarna. Studentföretag har en egen styrelse som i sin tur har anställt en verkställande direktör att driva företaget/puben. Kårordförande är ytterst ansvarig för kårens ekonomi och anses därför vara lämpligast som representant tillika aktieägare när det kommer till Studentföretag i Växjö AB. Kårstyrelsen föreslås besluta: att föreslå medlemsmötet att utse Jakob Allanson, i sin roll som Linnéstudenternas ordförande, till aktieägarrepresentant för alla aktier som ägaren innehar för Studentföretag i Växjö AB Växjö Ulrika Ehrenstråhle Studiesocialt ansvarig i Växjö Linnéstudenterna

12 Medlemsmötet Bilaga 4a Missiv Proposition till medlesmsmötet rörande Policy för Äskning En översikt av Policy för Äskning har gjorts av kårstyrelsen. Förslag till ändringar togs fram och nu presenterar kårstyrelsen 9 stycken propositioner till medlemsmötet. Bifogat finns propositionerna, samt det ursprungliga dokumentet för översikt. Medlemsmötet föreslås besluta: Att godkänna propositionerna rörande Policy för Äskning Ulrika Ehrenstråhle Studiesocialt ansvarig, Växjö Växjö

13 Kårstyrelsen Bilaga 4b Propositioner till oktobermötet rörande Policy för Äskning Kårstyrelsen har sett över Policy för äskning. Förslagen är utarbetade för att kunna underlätta studentföreningarnas och Linnéstudenternas process för äskning av medel, samt för att anpassas till den budget som beslutades på årsmötet i maj Proposition 1. Att förändra meningen: Dessa krav ska vara uppfyllda för att kårstyrelsen ska godkänna äskningar. till: Dessa krav ska vara uppfyllda för att kårstyrelsen ska behandla äskningar. Proposition 2. Att förändra det formella kravet: Äskningar ska ske enligt äskningsmallen till: Äskningar ska ske i äskningsmallen som finns på Linnéstudenternas hemsida. Proposition 3. Att förändra det formella kravet: För att behandlas av kårstyrelsen ska äskningen inkommit till en presidial för den studiesociala verksamheten på Linnéstudenterna, senast 7 dagar innan nästa kårstyrelsesammanträde. Det åligger på sökande förening att ta reda på datum för nästa kårstyrelsesammanträde. till: För att behandlas av kårstyrelsen ska äskningen inkommit till en presidial för den studiesociala verksamheten på Linnéstudenterna, datorskriven i elektronisk form, senast 7 dagar innan nästa kårstyrelsesammanträde. Det är den sökande föreningens ansvar att ta reda på datum för nästa kårstyrelsesammanträde. Proposition 4. Att förändra det formella kravet: En studentförening kan max bli beviljad en äskning 3 gånger per verksamhetsår för Linnéstudenterna. Antal gånger att äska om medel förblir obegränsat. till: En studentförening kan max bli beviljad en äskning 2 gånger per verksamhetsår för Linnéstudenterna. Antal gånger att äska om medel förblir obegränsat.

14 Kårstyrelsen Bilaga 4b Proposition 5. Tillägg under rubriken Formella krav: En äskan får endast behandla en aktivitet/ett projekt. Proposition 6. Tillägg under rubriken Formella krav: Föreningen måste presentera motprestationer i äskan. Proposition 7. Tillägg under rubriken Formella krav: En äskan måste följa Linnéstudenternas värdegrund och får ej strida mot denna. Proposition 8. Att förändra tipset under Några tips på vägen: Linnéstudenterna ser positivt på att representanter från förening där blivit äskning blivit beviljat är representerade på medlemsmötet. till: Håll koll på datumet för Linnéstudenternas nästa medlemsmöte då er förening förväntas delta vid en godkänd äskan. Proposition 9. Tillägg under rubriken Några tips på vägen: Kårstyrelsen ser gärna att projektet strävar efter ett budgeterat nollresultat.

15 Sidan 1 av 2 Policy för Äskning Kalmar/Växjö Senast reviderad Kalmar/Växjö Medlemsmötet Bilaga 4c Sidan 1 av 6 Syfte Ett av Linnéstudenternas syfte är att bistå studentföreningarna vid Linnéuniversitetet i deras arbete för att upprätthålla en kvalitativt studiesocial verksamhet för studenter vid Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna framhäver att den studiesociala verksamheten ska främja studentnyttan på Linnéuniversitetet Detta sker genom att underlätta genomförandet av vissa projekt/aktiviteter i studentföreningarna genom att en delfinansiering av Linnéstudenterna. Äskningar beviljas generellt inte för inköp av varor som kan användas efter projektets genomförande, dock vid särskilda skäl kan en annan bedömning ske. Aktiviteten ska även framhäva studentnyttan för studenter på Linnéuniversitetet. Formella krav Dessa krav ska vara uppfyllda för att kårstyrelsen ska godkänna äskningen: Endast studentföreningar godkända av Linnéstudenterna har rätt att äska pengar eller annan hjälp av kårstyrelsen. Äskningar ska ske enligt äskningsmallen. Ett äskande beviljas endast om projektet/aktiviteten huvudsakligen riktar sig mot studenterna på Linnéuniversitetet. I äskningen ska det tydligt framgå vad pengarna ska gå till. Äskningen ska vara kårstyrelsen tillhanda i god tid innan projektet/aktiviteten äger rum. För att behandlas av kårstyrelsen ska äskningen inkommit till en presidal för den studiesociala verksamheten på Linnéstudenterna, senast 7 dagar innan nästa kårstyrelsesammanträde. Det ligger på sökande förening att ta reda på datum för nästa kårstyrelsesammanträde. En studentförening kan max bli beviljad en äskning 3 gånger per verksamhetsår för Linnéstudenterna. Antal gånger att äska om medel förblir obegränsat. På grund av Linnéstudenternas religiösa och parrtipolitiska obundhet så godkänns inte äskningar för aktiviteter/projekt där huvudsyftet är att värva nya medlemmar till en religiös eller partipolitiskt bunden studentförening. Dock kan dessa studentföreningar, i likhet med andra, äska pengar för medlemsaktiviteter. Kvantitativa krav Det är främst nedanstående aspekt som ligger till grund för bedömningen av det äskade beloppet Äskningen ska i första hand belysa studentnyttan av projektet/aktiviteten, men även betydelsen för studenterna på Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna bör

16 Sidan 1 av 2 Medlemsmötet Bilaga 4c Sidan 2 av 6 framhållas. En ytterligare bedömningsgrund kommer att vara hur sker samverkan i aktiviteten mellan studenter i Växjö och Kalmar, då Linnéstudenterna ser detta förhållande positivt. Några tips på vägen Äska pengar med relevans till aktivitetens storlek Var tydlig och så specifik vid ifyllandet av mallen. Vid frågetecken eller behov av hjälp, kontakta kårstyrelsen så hjälper dem er att fylla i mallen. Var så konkret som möjligt! Kårstyrelsen beviljar hellre kostnaden för förbrukningsvaror som ska användas vid aktiviteten, än för föreningen, permanenta inventarier. Var förberedd på att kort kunna presentera äskningen eller svara på eventuella frågor som kårstyrelsen må hända ha kring äskningen. Om projektet/aktiviteten kräver annat stöd än rent ekonomiska bidrag kan möjligen Linnéstudenterna hjälpa till tveka inte att fråga! Linnéstudenterna ser positivt på att representanter från förening där blivit äskning blivit beviljat är representerade på medlemsmötena.

17 Sidan 1 av 2 Medlemsmötet Bilaga 4c Sidan 3 av 6 Ärendegång för en äskning När äskningen ska behandlas av kårstyrelsen så kan representant för studentföreningen finnas på plats för att svara på eventuella frågor, om kårstyrelsen anser att det kan behövas. 1. Kårstyrelsen har rätt att kräva en motprestation vid beviljande av en äskning; ett beviljat belopp kan därför bli såväl högre som lägre än det äskade beloppet 2. Efter fattat beslut lämnar kårstyrelsen ett skriftligt svar där det framgår: - om äskningen beviljats eller avslagits - ett eventuellt beviljat belopps storlek - Motivering till beslut - Eventuella krav på motprestation -Tidpunkt för återrapportering till kårstyrelsen för beviljad äskning. 3. Beslut kan inte överklagas. Omprövning sker då uppenbara felaktigheter uppstått kring kårstyrelsens fattande av beslut. 4. Alla beviljade äskningar ska följas av en återrapportering till kårstyrelsen. a) I det fall projektet/aktiviteten inte genomförs så kan föreningen anses återbetalningsskyldig för de beviljade medlen. b) I det fall återrapportering inte sker eller att eventuella motkrav inte fullföljs kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

18 Sidan 1 av 2 Medlemsmötet Bilaga Sidan 44c av 6 Mall för äskning av delfinansiering av projekt Sökande förening: Utbetalning till: Bankkonto Plusgiro Bankgiro Kontonummer: Kontaktuppgifter Namn: Telefonnummer: E-post: Projektplan med tidsplan, syfte och mål: Målgrupp och uppskattat antal som projektet riktar sig till:

19 Sidan 1 av 2 Medlemsmötet Sidan Bilaga 54c av 6 Budget Intäkter: Kostnader: Önskad äskning för projektet/aktiviteten:

20 Sidan 1 av 2 Medlemsmötet Sidan Bilaga 64c av 6 Möjliga motpresentationer från föreningen gentemot Linnéstudenterna: Kontouppgifter för överföring av beviljade medel:

21 Bilaga Xa Kalmar/Växjö Proposition gällande stadgerevidering Inför årsmötet i maj 2013 så lades propositioner fram på stadgan. Samtliga propositioner röstades igenom. Enligt stadgans kapital 8 så måste stadgeändringar röstas igenom på två (2) på varandra följande medlemsmöten för att gälla. Därför tas desamma propositioner upp igen på detta medlemsmöte för att ändringarna ska vara helt godkända av medlemmarna. Bilagan visar de propositionerna som röstades igenom vid årsmötet och nu ska röstas om igen. Medlemsmötet föreslås Att godkänna propositionerna en andra gång enligt bilaga. Växjö, Ulrika Ehrenstråhle Studiesocialt ansvarig, Växjö Linnéstudenterna

22 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Stadgar 1

23 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Linnéstudenternas ändamål och verksamhetsområde Linnéstudenternas huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningen för studier vid Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna ska också främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med studierna i samverkan med omgivande samhälle. PROPOSITION till årsmötet att tillägga: Linnéstudenterna är en partipolitisk och religiös obunden organisation Verksamhetsår och räkenskapsår Linnéstudenternas verksamhets- och räkenskapsår är 1 juli till och med 30 juni Medlemskap Medlem eller stödmedlem är den som har erlagt avgift för perioden. Rätt att bli medlem har den som studerar vid Linnéuniversitetet. Avgiften för medlemskap fastställs av årsmötet. Avgiften för stödmedlemskap fastställs av årsmötet. Efter skriftlig ansökan från medlem eller stödmedlem åligger det styrelsen att bevilja utträde. Det åligger styrelsen att avgöra hur stor del av den erlagda medlemsavgiften som ska återbetalas. Medlem som inom fjorton (14) dagar efter erlagd avgift vill avbryta sitt medlemskap på grund av avbrutna studier har rätt att få sin erlagda medlemsavgift återbetald. PROPOSITION till årsmötet att tillägga: Hedersmedlem är den som utav Årsmötet i enlighet med Policy för Hedersmedlemskap blivit beviljad hedersmedlemskap i Linnéstudenterna. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande stycke: Då medlem eller stödmedlem uppsåtligen har handlat mot föreningens ändamål eller på annat sätt motverkat föreningen, kan styrelsen utesluta denna ur Linnéstudenterna. Förändras till: Då medlem, stödmedlem eller hedersmedlem uppsåtligen har handlat mot Linnéstudenterna ändamål eller på annat sätt motverkat organisationen, kan styrelsen utesluta denna ur Linnéstudenterna Medlemsmöte 2

24 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Medlemsmöte är Linnéstudenternas högsta beslutande organ. Medlemsmöte är öppet om inte medlemsmötet beslutar något annat. Medlemmar kan till medlemsmöte framlägga motion, som ska vara styrelsen tillhanda senast tjugoen (21) dagar innan medlemsmöte. Varje år ska det kallas till minst fyra (4) ordinarie medlemsmöten, varav ett (1) ska vara årsmöte. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande stycke: Styrelsen fastställer tidpunkt och plats för medlemsmöte. Kallelse ska meddelas medlemmarna senast tjugoåtta (28) dagar innan medlemsmötet. Förändras till: Styrelsen fastställer tidpunkt och plats för medlemsmöte. Medlemsmötet ska utlysas senast tjugoåtta (28) dagar innan det äger rum. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande stycke: Dagordning och handlingar till medlemsmöte ska meddelas medlemmarna senast tio (10) dagar innan medlemsmötet. Förändras till: Dagordning och handlingar till medlemsmöte ska göras tillgängliga senast tio (10) dagar innan medlemsmötet. Om en (1) procent av medlemmarna, tre fjärdedelar (3/4) av styrelsen, räkenskapsrevisor eller samtliga verksamhetsrevisorer skriftligen så kräver ska styrelsen kalla till ett extrainkallat medlemsmöte. Det extrainkallade medlemsmötet får endast behandla det som föranlett kallelsen. På varje medlemsmöte ska det erbjudas en öppen frågestund. Val av två (2) justeringspersoner tillika rösträknare förrättas på varje medlemsmöte. Protokoll från medlemsmöte justeras av mötesordförande och utsedda justeringspersoner. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande mening: Protokollet ska anslås på föreningens officiella webbsida senast tjugoen (21) dagar efter medlemsmötet. Förändras till: Protokollet ska anslås på Linnéstudenternas officiella webbsida senast tjugoen (21) dagar efter medlemsmötet. För att ett medlemsmöte ska vara beslutsmässigt krävs det att tjugo (20) stycken röstberättigade medlemmar är närvarande. För att ha yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmöte krävs att medlemsavgift för den dag då medlemsmötet äger rum har erlagts. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande mening: Stödmedlem har inte yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmöte. 3

25 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Förändras till: Stödmedlem och hedersmedlem har inte yttrande-, förslag- eller rösträtt på medlemsmöte. Sittande styrelse har inte rösträtt på medlemsmöte. PROPOSITION till årsmötet att tillägga: Avgående styrelse får inte rösta då prövning av ansvarsfrihet sker PROPOSITION till årsmötet att nuvarande paragraf: 4.1 Årsmöte Andra ordinarie medlemsmöte på vårterminen utses till årsmöte. Detta ska hållas före maj månads utgång. Årsmötet ska behandla följande punkter: Besluta om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår Besluta om budget för kommande verksamhetsår Besluta om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår Val av tre (3) verksamhetsrevisorer för kommande verksamhetsår Val av en (1) ordinarie räkenskapsrevisor och suppleant för densamma för kommande verksamhetsår Val av mötespresidium bestående av en (1) mötesordförande, en (1) vice mötesordförande och en (1) mötessekreterare för kommande verksamhetsår Tillsättande av studentrepresentanter för kommande verksamhetsår Informera om valet av Linnéstudenternas styrelse Förändras till: 4.1 Årsmöte Andra ordinarie medlemsmöte på vårterminen utses till årsmöte. Detta ska hållas före maj månads utgång. Årsmötet ska förutom anvisningar i 4 även behandla följande punkter: Besluta om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår Besluta om budget för kommande verksamhetsår Besluta om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår Val av verksamhetsrevisorer för kommande verksamhetsår Val av räkenskapsrevisor för kommande verksamhetsår Val av mötespresidium för kommande verksamhetsår Tillsättande av studentrepresentanter för kommande verksamhetsår Informera om valet av Linnéstudenternas styrelse 4

26 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö PROPOSITION till årsmötet att nuvarande paragraf: 4.2 Första ordinarie medlemsmöte på höstterminen Första ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska hållas innan 15 oktober och ska behandla följande punkter: Besluta om åsiktsdokument Besluta om policydokument Förändras till: 4.2 Första ordinarie medlemsmöte på höstterminen Första ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska hållas innan 15 oktober och ska förutom anvisningar i 4 även behandla följande punkter: Besluta om åsiktsdokument Besluta om policydokument PROPOSITION till årsmötet att nuvarande paragraf: 4.3 Andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen Andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska hållas innan 15 december och ska behandla följande punkter: Avgående styrelses ansvarsfrihet prövas. Avgående styrelse får inte rösta då prövning av ansvarsfrihet sker Revisorernas berättelser Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår Besluta om balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår Besluta om disposition av verksamhetsårets överskott eller täckande av förlust Förändras till: 4.3 Andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen Andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska hållas innan 15 december och ska förutom anvisningar i 4 även behandla följande punkter: Prövning av avgående styrelses ansvarsfrihet Revisorernas berättelser Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår Besluta om balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår Besluta om disposition av verksamhetsårets överskott eller täckande av förlust 5

27 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö PROPOSITION till årsmötet att nuvarande paragraf: 4.4 Första ordinarie medlemsmöte på vårterminen Första ordinarie medlemsmöte på vårterminen ska hållas innan februari månads utgång och ska behandla följande punkter: Besluta om styrelsens storlek för kommande verksamhetsår Besluta om styrelsens poster och eventuella huvudsakliga placeringsorter Besluta om en valkommitté bestående av minst fem (5) personer Fastställande av organisationsplan för kommande verksamhetsår Förändras till: 4.4 Första ordinarie medlemsmöte på vårterminen Första ordinarie medlemsmöte på vårterminen ska hållas innan februari månads utgång och ska förutom anvisningar i 4 även behandla följande punkter: Besluta om styrelsens storlek för kommande verksamhetsår Besluta om styrelsens poster och eventuella huvudsakliga placeringsorter Tillsätta en valkommitté Fastställande av organisationsplan för kommande verksamhetsår PROPOSITION till årsmötet att nuvarande paragraf 5 med underparagrafer: 5 Styrelse Styrelsen är Linnéstudenternas högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Styrelsen ska tillse att Linnéstudenternas stadgar efterlevs. Det åligger styrelsen att: Verka för att Linnéstudenterna uppfyller sitt ändamål Planera, leda och fördela arbetet inom organisationen Inneha arbetsgivaransvaret Fastställa av styrelsens presidium fattade beslut Ansvara för och förvalta organisationens medel Förbereda medlemsmöten Upprätta förslag till budget, medlemsavgift och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår Verkställa medlemsmötets beslut Förelägga medlemmarna berättelse över sin verksamhet samt resultat- och balansräkningar Utse firmatecknare för verksamhetsåret Utse aktieägarrepresentanter för verksamhetsåret Lägga fram propositioner till medlemsmötet Behandla inkomna motioner till medlemsmötet 6

28 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Styrelsens sammansättning får inte innebära att presidiet utgör en majoritet av styrelsens sammansättning. Närvaro- och yttranderätt tillkommer styrelsens ledamöter och Linnéstudenternas verksamhets- och räkenskapsrevisorer. Rösträtt har endast styrelsens ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder förutom i personval då lottning ska ske. Endast medlem i Linnéstudenterna är valbar till styrelsen. Styrelsen mandatperiod är 1 juli 30 juni. Ordförande ansvarar för kallelsen till styrelsens sammanträde. Sammanträde får hållas tidigast fem (5) dagar efter det att kallelsen nått styrelsens ledamöter. Möteshandlingar ska vara ledamöterna tillhanda senast tre (3) dagar före mötet. Ärende som ledamot vill behandla på styrelsemöte ska vara ordförande tillhanda senast fem (5) dagar innan utlyst möte. Ärende som inte är upptaget i föredragningslistan kan behandlas på begäran av minst hälften av de närvarande styrelseledamöterna. Styrelsemöten ska protokollföras och publiceras på föreningens webbsida efter justering Val till styrelse Val till styrelse sker genom direktval av Linnéstudenternas röstberättigade medlemmar. Varje medlem som vid första valdag erlagt medlemsavgift äger en (1) röst per ledamot som ska väljas till styrelsen. Valet ska avslutas senast sju (7) dagar före årsmötet Fyllnadsval Då styrelsen ej är fulltalig ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte. Närvarande medlemmar har rätt att rösta i fyllnadsvalet. 29 7

29 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Förändras till 5 Styrelse Styrelsen mandatperiod är 1 juli 30 juni. Styrelsen är Linnéstudenternas högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Styrelsen ska tillse att Linnéstudenternas stadgar efterlevs. Det åligger styrelsen att: Verka för att Linnéstudenterna uppfyller sitt ändamål Planera, leda och fördela arbetet inom organisationen Inneha arbetsgivaransvaret Fastställa av styrelsens presidium fattade beslut Ansvara för och förvalta organisationens medel Förbereda medlemsmötet Upprätta förslag till budget, medlemsavgift och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår Verkställa medlemsmötets beslut Förelägga medlemmarna berättelse över sin verksamhet samt resultat- och balansräkningar Utse firmatecknare för verksamhetsåret Utse aktieägarrepresentanter för verksamhetsåret Lägga fram propositioner till medlemsmötet Behandla inkomna motioner till medlemsmötet Styrelsens sammansättning får inte innebära att presidiet utgör en majoritet av styrelsens sammansättning Styrelsens sammanträden Närvaro- och yttranderätt tillkommer styrelsens ledamöter och Linnéstudenternas verksamhets- och räkenskapsrevisorer. Rösträtt har endast styrelsens ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder förutom i personval då lottning ska ske. Ordförande ansvarar för kallelsen till styrelsens sammanträde. Sammanträde får hållas tidigast fem (5) dagar efter det att kallelsen nått styrelsens ledamöter. Möteshandlingar ska vara ledamöterna tillhanda senast tre (3) dagar före mötet. 8

30 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Ärende som ledamot vill behandla på styrelsemöte ska vara ordförande tillhanda senast fem (5) dagar innan utlyst möte. Ärende som inte är upptaget i föredragningslistan kan behandlas på begäran av minst hälften av de närvarande styrelseledamöterna. Styrelsemöten ska protokollföras och publiceras på föreningens webbsida efter justering PROPOSITION till årsmötet att nuvarande paragraf: 6 Valkommitté Valkommittén har att bereda och genomföra valet av styrelsens ledamöter. Valkommitténs ledamöter är ej valbara till styrelsen. Valkommittén har att bereda eventuella fyllnadsval. Valkommitténs mandatperiod är från första ordinarie medlemsmöte på vårterminen till och med nästkommande års första ordinarie medlemsmöte på vårterminen Förändras till: 6 Val Röstberättigad i val till förtroendepost i Linnéstudenterna är varje medlem som erlagt medlemsavgift. Medlem i Linnéstudenterna är valbar till förtroendepost. Vid val till Linnéstudenterna ska samtliga sökbara poster ställas mot vakans PROPOSITION till årsmötet att tillägga paragrafen: 6.1 Val till styrelse Val till styrelse sker genom direktval av Linnéstudenternas röstberättigade medlemmar. Medlem äger en (1) röst per ledamot som ska väljas till styrelsen. Valet ska avslutas senast sju (7) dagar före årsmötet. Endast medlem i Linnéstudenterna är valbar till styrelsen. 28 9

31 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö PROPOSITION till årsmötet att tillägga paragrafen: 6.2 Val av mötespresidium På årsmötet väljs mötespresidium bestående av en (1) mötesordförande, en (1) vice mötesordförande och en (1) mötessekreterare för kommande verksamhetsår PROPOSITION till årsmötet att tillägga paragrafen: 6.3 Valkommitté Endast medlem i Linnéstudenterna är valbar till Valkommittén. Valkommittéen består av 3-5 ledamöter. Valkommittén ska utse en sammankallande ledamot. Det åligger valkommittén att bereda valet av styrelsens ledamöter. Det åligger valkommittén att bereda valet av mötespresidium. Det åligger valkommittén att bereda eventuella fyllnadsval. Valkommitténs ledamöter är ej valbara till styrelsen eller mötespresidiet. Valkommitténs mandatperiod är från första ordinarie medlemsmöte på vårterminen till och med nästkommande års första ordinarie medlemsmöte på vårterminen PROPOSITION till årsmötet att tillägga paragrafen: 6.4 Revisorer Alla är valbara till verksamhetsrevisor för Linnéstudenterna. På årsmötet väljs upp till tre (3) verksamhetsrevisorer. På årsmötet väljs en (1) auktoriserad räkenskapsrevisor PROPOSITION till årsmötet att tillägga paragrafen: 6.5 Fyllnadsval Då styrelsen ej är fulltalig ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte. 10

32 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Då mötespresidium ej är fulltaligt ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte om så anses nödvändigt. Då valkommittén ej är fulltalig ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte om så anses nödvändigt. Revisorer fyllnadsväljs vid behov på nästkommande medlemsmöte. Närvarande medlemmar har rätt att rösta vid fyllnadsval Missförtroendeförklaring PROPOSITION till årsmötet att nuvarande stycke: En (1) procent av medlemmarna kan vid medlemsmöte väcka fråga om misstroendeförklaring mot styrelseledamot. Förändras till: En (1) procent av medlemmarna eller samtliga verksamhetsrevisorer kan väcka fråga om misstroendeförklaring mot styrelseledamot. Även Räkenskapsrevisor kan väcka fråga om misstroendeförklaring. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande stycke: Sådan fråga måste anmälas minst tjugoen (21) dagar innan medlemsmöte för att behandlas och röster skall avges genom sluten votering. Förändras till: Frågan om misstroendeförklaring måste anmälas minst tjugoen (21) dagar innan medlemsmöte för att behandlas och röster skall avges genom sluten votering. Vinner fråga om misstroendeförklaring bifall av två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna entledigas styrelseledamot från sitt uppdrag. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande stycke: Denna punkt i protokollet skall anses omedelbart justerad. Förändras till: Beslut om misstroendeförklaring skall i protokollet anses omedelbart justerad. Misstroendeförklaring kan endast väckas mot styrelseledamot som tillträtt sin post Stadgar För att stadgeändring ska gälla fordras att två (2) på varandra följande ordinarie medlemsmöten bifaller beslutet med två tredjedelars (2/ 3) majoritet. För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs beslut av styrelsen för Linnéuniversitetet. 11

33 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö 1 Styrelsen har tolkningsföreträde då oenighet om tolkning av stadgan uppstår Upplösning Beslut om upplösning av Linnéstudenterna ska fattas av två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet ska fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet. Vid upplösning av Linnéstudenterna skall tillgångar fonderas och förvaltas av Linnéuniversitetet till dess att en ny studentkår bildas. 12

34 Medlemsmötet Bilaga 6a Missiv Konkretisering av Verksamhetsplanen Den 17e augusti hade kårstyrelsen en workshop där en konkretisering av verksamhetsplanen 2013/2014 gjordes. Kårstyrelsen fastslog konkretiseringen på sitt sammanträde den 16e september och vill nu synliggöra sina strategier för medlemmarna på medlemsmötet. Medlemsmötet föreslås besluta: Att lägga informationen till handlingarna. Ulrika Ehrenstråhle Studiesocialt ansvarig Växjö

35 Medlemsmötet Bilaga 6b Handläggare: Kårstyrelsen Datum: Ort: Kalmar Konkretisering av verksamhetsplan 2013/2014 Studentrepresentation Utveckla nya och stärka de verktyg som finns för att säkerställa en kvantitativ samt kvalitativ studentrepresentation i Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ. Se över sätt att förbättra utbildningarna för studentrepresentanterna genom att göra dom oftare och mer anpassade. Använda sig av en konkret och aggressiv marknadsföring. Nå ut till studenter som inte är aktiva redan i föreningslivet med information om studenternas möjlighet att påverka sin utbildning. På introduktionstillfällen lyfta möjligheten att bli studentrepresentant. Affischer som sitter ute hela tiden (inte bara i samband med teman och dylikt) med texten ex: I år så har studentrepresentanterna på XXX varit med och besluta om XX Större fokus på studentrepresentation i organisationen i allmänt. Man ska alltid tänka på att det är detta som är vårt största ansvarsområde. Informationsträffar för studentrepresentation på en kväll med en macka och kaffe. Att skapa en fungerande kommunikation mellan studentrepresentanter och Linnéstudenterna. Att utveckla och implementera ett system med nyhetsbrev om studentrepresentationsfrågor som ska gå ut minst en gång per kvartal till representanter. Förbättra systemet med inrapportering genom att implementera en lättanvänd mall på Linnéstudenternas hemsida. Utbilda studentrepresentanter i relevanta regelverk för uppdraget.

36 Medlemsmötet Bilaga 6b Obligatoriska utbildningstillfällen för nya representanter i början av varje termin Ha information om regelverk och dylikt i nyhetsbrevet. Studentföreningar Agera såväl utbildande som rådgivande och stöttande för studentföreningarna Policy att återkoppla till studentförening inom två dagar vid ärende. Förslag på att föra in detta i verksamhetsplanen. Erbjuda studentföreningarna utbildningar så som kassörsutbildningar och styrelseutbildningar. Åta sig att alltid följa upp studentföreningarnas ärenden. Spontant visa uppskattning till studentföreningarna. Anordna ett event per ort för att visa tacksamhet till studentföreningarna. Utveckla strukturen mellan Linnéstudenterna och studentföreningarna. Se till att hålla samarbetsavtalen med studentföreningarna uppdaterade. Hålla studentföreningarna uppdaterade om vår verksamhet samt aktiviteter. Bibehålla och stärka sammarbetet med studentföreningarna i Växjö och Kalmar men även uppmuntra till samverkan mellan orterna. Sprida information om event mellan de olika orterna. Hålla i minst ett gemensamt ordförandemöte per termin. Undersöka möjligheterna med en gemensam aktivitet för samtliga studentföreningars styrelser. Vid möjlighet delta i minst ett föreningsmöte per termin per förening.

37 Medlemsmötet Bilaga 6b Uppmärksamma och tydliggöra ansvaret för utbildningsföreningarna i att bevaka relevanta utbildningar. Erbjuda en utbildningsföreningsträff för samtliga ledamöterna i föreningarna. Vid möjlighet delta i utbildningföreningarnas årsmöten. Inventera utbildningföreningarnas utbildningsbevakning. Studenternas Situation Arbeta för att alla studenter ska få rabatterade resor i utbildningssyfte. Fortsätta dialogen med LNU och berörda kollektivtrafiksbolag. Arbeta för ett kårhus i Kalmar och aktivt lyfta frågan i relevanta fora. Anordna en överlämning med före detta kårhusgruppen samt nya styrelsen. Kårhus ska vara en stående punkt på styrelsemötesdagordningen. Aktivt ser över lediga fastigheter till förmån för ett kårhus. Aktivt belysa i relevanta fora bostadssituationen för studenterna på Linneuniversitetet. September månad ska innehålla ett bostadstema. Skriva debattartiklar om studenternas bostadssituation både lokalt och nationellt. Delta i LNUs utvärdering angående betalstudenternas bostadssituation. Övervaka effektiviteten på Kalmarhems bostadsgaranti. Upprätta en kontakt med Växjöbostäder AB:s nya ledning. Vara en aktiv part i frågan om Linnéuniversitetets omlokalisering i Kalmar Delta i både tillkallade och allmänna möten angående omlokaliseringen.

38 Medlemsmötet Bilaga 6b Kartlägga och verka för att förbättra situationen för studenterna på orterna Hultsfred, Ljungby och Nybro. Minst en gång per termin ska Hultsfred, Ljungby och Pukeberg besökas. Genomföra en enkätundersökning om den studiesociala situationen på vardera ort. Anordna och erbjuda en föreläsning om studenternas rättigheter och skyldigheter på vardera ort. Fortsätta påtryckningarna på UB och LNU angående en mer anpassad sida för samtliga studieorter. Nationellt påverkansarbete Vara aktivt deltagande i aktiviteter som Sveriges Förenade Studentkårer anordnar. Använda material från SFS i det dagliga arbetet för Linnéstudenterna. Åka på alla SFS-medlemsmöten. Nätverka med samarbetskårer och andra studentkårer och andra studentkårer för att utveckla Linnéstudenternas organisation. Bjuda in till kårträff. Uppmärksamma Studenternas dag. Nätverka med samarbetskårer för att diskutera frågor relaterade till Sveriges Förenade Studentkårer. Ordna eller åka på träffar med KLÖS samt andra studentkårer för att diskutera aktuella frågor som rör SFS alternativt frågor som kan utveckla Linnéstudenternas interna organisation.

39 Medlemsmötet Bilaga 6b Medlemsrekrytering Synliggöra sitt arbete för medlemmar och potentiellt nya medlemmar. Minst en gång i veckan antingen sända radio, skriva i kårbloggen eller synas ute på universitetet, samt marknadsföra dessa mer. Schema för bloggen/dela upp Etablera anslag på LNU. Se över möjligheten att sända radio på båda orterna. Se över om vi kan ha länk på samtliga studentföreningars hemsidor Bedriva ett aktivt medlemsrekryteringsarbete utifrån utarbetade strategier. Planera och genomföra välkomstmässor både i Kalmar och Växjö på hösten och i Växjö till våren Fortsätta gå på programintroduktioner för att presentera Linnéstudenternas verksamhet Ha kvar samarbetet med pubarna som medlemsrekrytering Framhäva medlemsförmåner och aktivt söka nya medlemsrabatter Medlemskaffets frågor på torsdagar ska vara väl kopplat till kårens arbete Utifrån Linnéstudenternas verktyg fastställa en kommunikationsplan. Fastställa en kommunikationsplan senast vid oktobers slut. Utifrån Linnéstudenternas verktyg fastställa en marknadsföringsplan. Fastställa en marknadsföringsplan senast vid oktobers slut. Intern organisation Stärka och utveckla arbetsfördelning inom organisationen tillsammans med verksamhetschefen. Arbeta för att anställa en verksamhetschef

40 Medlemsmötet Bilaga 6b Bibehålla strukturen med en verksamhetschef med delegerat ansvar över den löpande verksamheten. Vid anställning sätta in den nya verksamhetschefen i organisationens alla bitar och nuvarande funktioner Arbeta med och efterfölja Linnéstudenternas värdegrund och vision. Alla ska läsa värdegrund och visionsdokumentet. Agera utefter av medlemmarna fastställda styrdokument. Vidareutveckla gemensamma rutiner och arbetssätt mellan Kalmar och Växjö. Utgå från framtagen kommunikationspolicy vid publicerandet av debattartiklar eller annat material. Se över praktiska rutiner i samråd med personal. Se över möjligheten att göra konferensrummen till distanssalar Organisationsutveckling Öka antalet deltagare på sina medlemsmöten. Förbättra marknadsföringen. Ex i kårens nyhetsbrev. Bjuda på mat på alla medlemsmöten. Göra bättre sammanfattningar av handlingarna med kort information om ärendet och vad beslutsförslaget är. Bli bättre på att kombinera tillfället för medlemsmötet med andra aktiviteter som är lite lättsammare. Göra medlemsmötena mer lättförståliga genom att undvika ett för tungt fackspråk och förklara de facktermer som inte går att undvika.

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning 120222 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle Dagordning Årsmöte kl. 17.00 Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)...

Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Proposition medlemsavgifter 14/15... 2 Proposition Verksamhetsplan 14/15... 3 Proposition Periodplan VårFum II- HöstFum I 2014... 6 Proposition Budget 14/15... 7 Bilaga till budget

Läs mer

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 Stadga (09/10) Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 2 kap. Medlemmar sida 3 3 kap. Inspector

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25 Friluftsfrämjandets stadgar Antagna vid Riksstämman maj 2015 Sidan 1 av 25 Stadgar för Friluftsfrämjandet Innehållsförteckning 1 Föreningens ändamål... 4 2 Verksamhet... 4 2.1 Styrdokument och policys...

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Stadga Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16 Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 1 Kapitel 2 Organisation...

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS

HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS HANDELSBALKEN STADGAR FÖR HHGS INNEHÅLL KAPITEL 1 HHGS NATUR OCH ÄNDAMÅL... 4 KAPITEL 2 MEDLEMSKAP... 5 STUDENTMEDLEMMAR... 5 SENIORMEDLEMMAR... 5 STÖDMEDLEMMAR... 5 HEDERSMEDLEMMAR... 5 KAPITEL 3 KAPITEL

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer