Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson"

Transkript

1 Dagordning Medlemsmöte 9 oktober 2013 Kl Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Justering av röstlängd Jakob Allanson 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson 4 Godkännande av föredragningslistan 5 Val av sekreterare Cristoffer Fylkehed 6 Val av justeringsperson tillika rösträknare Utse en justerare tillika rösträknare 7 Adjungeringar 8 Meddelandelistan Jakob Allanson Lägga informationen till handlingarna 9 Kanslirapport Jakob Allanson Lägga informationen till handlingarna 10 Beslut: Äganderepresentant Ulrika Ehrenstråhle Att fastställa kårstyrelsens beslut 11 Beslut: Proposition Policy för äskning Ulrika Ehrenstråhle Att fastställa policy för äskning 12 Beslut: Proposition Stadgar Jakob Allanson Att fastställa stadgaändringar för Linnéstudenterna abc 5ab 13 Beslut: Konkretisering av verksamhetsplan 2013/2014 Jakob Allanson Att fastställa verksamhetsplanen 2013/2014 6ab 14 Beslut: Proposition Policy för Hedersmedlemskaps Jakob Allanson Att fastställa policy för Hedersmedlemskap 7ab 15 Beslut: Åsiktsdokument Jakob Allanson Att fastställa åsiktdokumentet 16 Information: Mål och Strategidokument Jakob Allanson Att lägga informationen till handlingarna 8ab 9 17 Övriga frågor 18 Beslut: Nästa möte Besluta om nästa möte 19 Mötets avslutande

2 Medlemsmöte Bilaga 1 Dag Aktivitet Person Juni 10 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 11 Middag med universitetsstyrelsen och näringslivet JA, CF, UE 12 Universitetsstyrelsemöte JA, CF, UE 13 Personaldag Presidiet + Tjänstemännen 14 Frukost med studenthälsan JA, EN, UE 17 Upphandlingsmöte UE 17 Rektors beslutsmöte UE 19 Avtalsmöte med Linnékören UE, KK 19 Extrainsatt Kårstyrelsesammanträde UE, KK, JA, EN, CF 20 Möte med UB - lokalöversynsammanfattning JA, KK, UE 24 Rektors beslutsmöte UE, CF, KK 28 Möte med Ingela på ER om Internationell dag i höst UE, KS 28 Möte med Peter Norrman, VKAB UE Juli 1 2 Möte med präst och diakon UE, JA Dag Aktivitet Person Juli 25 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 26 Sommaröppet på LNU Växjö UE, JA Augusti 6 ArenaTakeOver möte UE 14 Möte med Maria Eriksson, Mobilitetsgruppen LNU UE 14 Möte med Per Brolin, Universitetsdirektören UE 15 Personaldag med planering av terminsstart Linnéstudenterna 16 Möte med Emmy Hall, Drivhuset UE 16 ArenaTakeOver möte UE 17 Styrelseworkshop Kårstyrelsen 19 Möte med Isterbandet UE 19 Styrelsemöte med Mötesplats Campus UE 19 Rektors Beslutsmöte CF, KK, JA, EN 19 Dekans beslutsmöte FHL CF

3 Medlemsmöte Bilaga 1 20 Ledningsgruppen LNU UE, JA 20 Planering av temamånad internt möte UE, JA, KS 20 Sexmästarmöte Kalmar CF, KK 20 Konferens FTK om Erasmus+ UE, SM 20 Möte med Linnéuniversitetets Regnbågsförening UE 21 Bostadsmöte med kommun, LNU och bostadsbolagen UE, JA, JJ, KS, RS 21 Möte med Kenneth Faaborg, VD Hyresbostäder i Växjö AB UE, JA 22 Möte med studenthälsan UE 22 Dekans Beslutsmöte FSV CF 22 Ledningsgruppsmöte FSV CF 22 Näktergalen, verksamhetsgruppsmöte UE 22 Arena Takeover möte JA 23 Intro UE 23 Möte med NationsKollegiet UE, JA, EN 23 Styrgruppsmöte Ölandshamnen LNU+Kalmar Kommun JA 24 Storstädning på Slottstallarna UE, JA 24 Fadderutbildning Kalmar KK, JM, CF, 25 Fadderutbildning Växjö UE, JA, EA, SM, EN 26 Polarintro KS, UE 26 Introtillfällen CF, KK 26 Möte om Videums Karriärsdag UE 27 Kunskap utan gränser möte med KOM, ER UE 27 Intro UE 28 Dekansbeslutsmöte FTK EN 29 Dekansbeslutsmöte FKH EN Augusti 28 Möte med Kent på lokalavdelningen UE 29 Pridefestival möte hos Sensus UE 30 Orientation Day KS, EN, RS, EN, UE September

4 Medlemsmöte Bilaga 1 2 NationsKollegiets årsmöte UE 3 Beredningsmöte US JA 3 SYE första träffen KS, UE 3 Offentlig upphandling - möte UE 4 AND-möte, Växjö UE 4 5 Linnéuniversitetets Regnbågsförening möte med ordföranden Disciplinnämndssammanträde UE CF, EN 5 Möte om Temamånad Utbildning samt VFU CF, EN 5 Supertorsdag i Ljungby UE, CE, KS 6 Styrgruppsmöte Ölandshamnen LNU+Kalmar Kommun JA 9 Personalmöte Tjänstemän + Presidie 9 Möte Linnéconsluting JA 9 Rektorsbeslutsmöte JA 10 Möte med LNU om Kundtjänst för nya Campus Kalmar CF, KK 11 Välkomstmässa, Kalmar CF, JA, UE, NC, KE, DW, KK, KS, CE, JL, 11 Krisövnings Möte JA 12 Välkomstmässa, Växjö JA, EN,UE,CF,KE, KS, JJ, JL, NC, EN, RS, CE 13 Möte Universitetspräst + Diakon UE, JA, EN, KS, JJ, GC, RS 13 Möte med Drivhuset, Kalmar KK, DW 13 Internt bostadsmöte JA, KS, UE, RS 13 Möte Hyresgästföreningen UE, KS, JA 13 Planeringsmöte med Drivhuset Växjö UE Styrelsen: JA Jakob Allanson EN Emma Nilsson KK Kalle Kronberg UE Ulrika Ehrenstråhle CF Cristoffer Fylkehed EK Emilia Kappfjell Temouri

5 Medlemsmöte Bilaga 1 SM Sophia Marcusson JM Jimmy Månsson EA Erika Angelsmark DS- Daniel Svedbjörk Tjänstemän: KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö JJ Jenny Johansson JL Johanna Lundstedt NC Niklas Carlsson EN Eva Nilsson RS Rickard Söderlund CE Cecilia Ermin DW David Westman

6 Medlemsmöte Bilaga 2 Kanslirapport per den 18.9 inför medlemsmötet Personal Under sommaren har före detta verksamhetschefen, Helen Nilsson, slutat sin tjänst hos Linnéstudenterna och kommer att fortsätta sitt nya jobb på Assistanspoolen. Vi tackar Helen för hennes arbete hos oss på Linnéstudenterna och önskar henne all lycka i sitt nya arbete. Detta gör att Linnéstudenterna under sommaren har utlyst en tjänst som verksamhetschef för organisationen. Sista ansökningsdag var den 31 augusti och i skrivandes stund har det kallats till intervjuer. Anställningsprocessen kommer att fortsätta och vi hoppas på att ha en ny verksamhetschef på plats inom kort. Medlemmar Antalet medlemmar Vi har idag den medlemmar. Av dessa är nya medlemmar. Vår budget avseende antalet medlemmar för HT 2013 ligger på Vi tror att vi kommer att uppnå detta, då vi vet att antalet medlemmar stiger hela tiden under höstterminen. Det är nu 38 % av antalet heltidsstuderande på Linnéuniversitetet som är medlemmar i Linnéstudenterna. Detta ligger i jämnnivå med övriga studentkårer runt om i landet, men vi hoppas på att uppnå en siffra likvärdigt förgående år då vi nådde siffran 50 %. Rabatter Det har tillkommit en del nya studentrabatter till våra medlemmar. Bland annat på kurslitteratur hos Ca Studentlittertur som ger 10 % rabatt till våra medlemmar. Flygbiljetter Som medlem i Linnéstudenterna kan man köpa flygbiljetter till Stockholm för ett väldigt förmånligt pris. Dessa biljetter köper man på våra kansli i antingen Kalmar eller Växjö. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

7 Medlemsmöte Bilaga 2 Länsförsäkringar Vi vill hjälpa studenterna till en ökad trygghet genom att informera dem om vikten av att ha en hemförsäkring. Dessutom så kan man köpa sin hemförsäkring över disk hos oss på Linnéstudenterna. Detta gör att Linnéstudenterna får en provision för varje såld hemförsäkring och på så vis får mer pengar att göra saker för medlemmarna. Studentärenden Vårt studentombud Cecilia Ermin och doktorandombud David Westman finns till för studenterna och hjälper dem om det skulle uppkomma oklarheter med studierna eller men någon lärare. David anställdes som doktorandombud under VT13 och har arbetat mycket med doktorandfrågor på Linnéuniversitetet sedan han började. Vi är väldigt glada att vi nu också kan hjälpa doktoranderna. Studentrepresentation I vårt avtal med Lnu avseende utbildningsbevakning och kvalitet, finns en viktig punkt om att vi ska tillsätta studentrepresentanter i universitetets olika organ. Dessa representanter får ekonomisk ersättning för deras arbete. Den 1 januari 2013 omorganiserades Linnéuniversitetet. Den nya organisationen gör det lättare för oss på Linnéstudenterna att veta var det saknas representanter. Vårt studentombud, Cecilia Ermin, är ansvarig för studentrepresentant-registret. Är man intresserad av att vara studentrepresentant är man välkommen att höra av sig till aningen vårt studentombud eller våra utbildningsbevakare, Emma och Cristoffer. Medlemsaktiviteteter Linnéstudenterna är en helt medlemsstyrd organisation och vi vill därför att alla medlemmar ska få så mycket som möjligt ut av sitt medlemskap hos oss. Under början av året har vi därför ordnat följande aktiviteter för våra medlemmar. Medlemskaffe på torsdagar, i både Kalmar och Växjö. Innan Garden Partyt i Kalmar delade vi ut vatten för att uppmuntra till nyktra alternativ. Där hade vi också en tävling i frisbee där vi vinnaren vann en cykel. I både Kalmar och Växjö anordnade fadderutbildningar för att kunna ta hand om de nya studenterna på bästa sätt. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

8 Medlemsmöte Bilaga 2 Marknad PR/Reklam Hemsidan Under augusti månad hade vi över besökande på vår hemsida, detta är vi givetvis väldigt glada över och är ett nytt rekord för oss. Vi ser också att bostadsförmedlingen som finns där är välanvänd och vi hoppas att den kan hjälpa så många nya studenter som möjligt. Kårspondenterna I Växjö har vi börjat förbereda sändningen av Kårspondenterna, Linnéstudenternas egen timme i studentradion Radio LUR varannan onsdag. Sociala medier. Vårt segertåg på Facebook fortsätter! Vi har nu likes på Facebook vilket gör oss till den största studentkåren på Facebook (så vitt vi vet). Vi får även allt fler följare på vårt Instagram-konto. Välkomstmässa i Växjö & Kalmar I sedvanlig ordning har Linnéstudenterna ordnat välkomstmässor i både Kalmar och Växjö. Dessa var som vanligt välbesökta och uppskattade av såväl utställare som studenter. Nytt för i år var att lokalen i Kalmar var ändrad från Kalmarsalen till Kalmarsportscenter. Som arrangörer märker vi ett allt större intresse från utställare att delta. I år hade vi 53 utställare i Kalmar och 73 i Växjö. I Växjö hade vi även ett 10-tal på en reservlista, eftersom lokalerna inte rymmer alla som vill delta. Besöksantalet var också mycket stort på båda orterna. Media Linnéstudenterna har synts i media under sommaren och början av terminen. Mycket har kretsat kring bostadproblematik och bristen på bostäder. Växjö har för andra året blivit rödlistads i SFSs, Sveriges Förenade Studentkårer, årliga bostadsrapport. Detta har uppmärksammats av media, såväl tidningar, radio och tv. Linnéstudenterna har också tillsammans med SFS skrivit en debattartikel som har publicerats i Smålandsposten. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

9 Medlemsmöte Bilaga 2 Reklam och samarbeten med externa partners Vi har inlett ett samarbete med fackförbundet Unionen, som riktar sig till samtliga studenter som siktar på ett arbete inom det privata näringslivet efter studierna. Samarbetet är inte exklusivt, och utesluter alltså inte samarbete eller information om andra fackförbund. Vi har slutit ett annonsavtal med Comviq, som lanserar sitt studentabonnemang. Under 2013 annonserar de via vår hemsida. Under höstterminen har vi också fått ett nytt utseende på medlemskortet och det är nu tydligt orange. Vi tycker att det är mycket snyggare än innan! Ekonomi Resultatet från förgående verksamhetsår Vi håller i skrivandes stund med bokslutet för verksamhetsåret 12/13 så vi kan tyvärr inte skriva några exakta siffor. Däremot kan vi konstantera att resultatet kommer att bli bättre än budgeterat. De medel som organisationen kommer att gå plus från föregående verksamhetsår kommer att användas till att finanisera detta verksamhetsårets äskningar. För att så mycket pengar som möjligt ska kunna delas ut till studentföreningarna och på så vis komma till gagn för studenterna. Intäkter Linnéstudenternas organisation finansieras i stort av tre olika saker. Dessa är medlemsavgifter och medel från staten samt Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna har två stora avtal med Linnéuniversitetet som reglerar hur mycket medel organisationen får från dem. Dels det studiesociala avtalet vilket löper på årsbasis och är på 1,8 miljoner kronor, dels ett utbildningsavtal med Linnéuniversitetet där Linnéstudenterna tilldelas en 250 kronor per heltidsstudent, detta avtal löper över tre år. Utöver detta så får vi också finansiering från Kalmar kommun och Växjö kommun. VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

10 Medlemsmöte Bilaga 2 Utgifter De största utgifterna för organisationen är lönerna för de ansällda och förtroendevalda. Utöver dessa har vi också kostnader för hyra av kontor, systemavgifter, telefoni, bredband med mera. Då vi inför året har lagt en budget med ett plusresultat på endast kronor så är vi beroende av att vi kommer upp i budgeterat antal medlemmar. Mer detaljerad information angående ekonomin och förgående års resultat kommer att presenteras under nästa medlemsmöte i december. Kalmar Jakob Allanson Ordförande Linnéstudenterna VÄXJÖ Växel Besök Tufvan, Tuvanäsvägen 12, Växjö Post Linnéstudenterna, Box 5015, Växjö KALMAR Växel Besök Nygatan 18A, Kalmar Post Linnéstudenterna, Kalmar linnestudenterna.se

11 Kårstyrelsen Växjö Kårstyrelsen Medlemsmötet Bilaga 3 Representanter vid bolagsstämmor Linnéstudenterna är ägare av ett aktiebolag: Studentföretag i Växjö AB Studentföretag i Växjö AB Studentföretag är aktiebolaget som driver studentpuben Slottsstallarna. Studentföretag har en egen styrelse som i sin tur har anställt en verkställande direktör att driva företaget/puben. Kårordförande är ytterst ansvarig för kårens ekonomi och anses därför vara lämpligast som representant tillika aktieägare när det kommer till Studentföretag i Växjö AB. Kårstyrelsen föreslås besluta: att föreslå medlemsmötet att utse Jakob Allanson, i sin roll som Linnéstudenternas ordförande, till aktieägarrepresentant för alla aktier som ägaren innehar för Studentföretag i Växjö AB Växjö Ulrika Ehrenstråhle Studiesocialt ansvarig i Växjö Linnéstudenterna

12 Medlemsmötet Bilaga 4a Missiv Proposition till medlesmsmötet rörande Policy för Äskning En översikt av Policy för Äskning har gjorts av kårstyrelsen. Förslag till ändringar togs fram och nu presenterar kårstyrelsen 9 stycken propositioner till medlemsmötet. Bifogat finns propositionerna, samt det ursprungliga dokumentet för översikt. Medlemsmötet föreslås besluta: Att godkänna propositionerna rörande Policy för Äskning Ulrika Ehrenstråhle Studiesocialt ansvarig, Växjö Växjö

13 Kårstyrelsen Bilaga 4b Propositioner till oktobermötet rörande Policy för Äskning Kårstyrelsen har sett över Policy för äskning. Förslagen är utarbetade för att kunna underlätta studentföreningarnas och Linnéstudenternas process för äskning av medel, samt för att anpassas till den budget som beslutades på årsmötet i maj Proposition 1. Att förändra meningen: Dessa krav ska vara uppfyllda för att kårstyrelsen ska godkänna äskningar. till: Dessa krav ska vara uppfyllda för att kårstyrelsen ska behandla äskningar. Proposition 2. Att förändra det formella kravet: Äskningar ska ske enligt äskningsmallen till: Äskningar ska ske i äskningsmallen som finns på Linnéstudenternas hemsida. Proposition 3. Att förändra det formella kravet: För att behandlas av kårstyrelsen ska äskningen inkommit till en presidial för den studiesociala verksamheten på Linnéstudenterna, senast 7 dagar innan nästa kårstyrelsesammanträde. Det åligger på sökande förening att ta reda på datum för nästa kårstyrelsesammanträde. till: För att behandlas av kårstyrelsen ska äskningen inkommit till en presidial för den studiesociala verksamheten på Linnéstudenterna, datorskriven i elektronisk form, senast 7 dagar innan nästa kårstyrelsesammanträde. Det är den sökande föreningens ansvar att ta reda på datum för nästa kårstyrelsesammanträde. Proposition 4. Att förändra det formella kravet: En studentförening kan max bli beviljad en äskning 3 gånger per verksamhetsår för Linnéstudenterna. Antal gånger att äska om medel förblir obegränsat. till: En studentförening kan max bli beviljad en äskning 2 gånger per verksamhetsår för Linnéstudenterna. Antal gånger att äska om medel förblir obegränsat.

14 Kårstyrelsen Bilaga 4b Proposition 5. Tillägg under rubriken Formella krav: En äskan får endast behandla en aktivitet/ett projekt. Proposition 6. Tillägg under rubriken Formella krav: Föreningen måste presentera motprestationer i äskan. Proposition 7. Tillägg under rubriken Formella krav: En äskan måste följa Linnéstudenternas värdegrund och får ej strida mot denna. Proposition 8. Att förändra tipset under Några tips på vägen: Linnéstudenterna ser positivt på att representanter från förening där blivit äskning blivit beviljat är representerade på medlemsmötet. till: Håll koll på datumet för Linnéstudenternas nästa medlemsmöte då er förening förväntas delta vid en godkänd äskan. Proposition 9. Tillägg under rubriken Några tips på vägen: Kårstyrelsen ser gärna att projektet strävar efter ett budgeterat nollresultat.

15 Sidan 1 av 2 Policy för Äskning Kalmar/Växjö Senast reviderad Kalmar/Växjö Medlemsmötet Bilaga 4c Sidan 1 av 6 Syfte Ett av Linnéstudenternas syfte är att bistå studentföreningarna vid Linnéuniversitetet i deras arbete för att upprätthålla en kvalitativt studiesocial verksamhet för studenter vid Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna framhäver att den studiesociala verksamheten ska främja studentnyttan på Linnéuniversitetet Detta sker genom att underlätta genomförandet av vissa projekt/aktiviteter i studentföreningarna genom att en delfinansiering av Linnéstudenterna. Äskningar beviljas generellt inte för inköp av varor som kan användas efter projektets genomförande, dock vid särskilda skäl kan en annan bedömning ske. Aktiviteten ska även framhäva studentnyttan för studenter på Linnéuniversitetet. Formella krav Dessa krav ska vara uppfyllda för att kårstyrelsen ska godkänna äskningen: Endast studentföreningar godkända av Linnéstudenterna har rätt att äska pengar eller annan hjälp av kårstyrelsen. Äskningar ska ske enligt äskningsmallen. Ett äskande beviljas endast om projektet/aktiviteten huvudsakligen riktar sig mot studenterna på Linnéuniversitetet. I äskningen ska det tydligt framgå vad pengarna ska gå till. Äskningen ska vara kårstyrelsen tillhanda i god tid innan projektet/aktiviteten äger rum. För att behandlas av kårstyrelsen ska äskningen inkommit till en presidal för den studiesociala verksamheten på Linnéstudenterna, senast 7 dagar innan nästa kårstyrelsesammanträde. Det ligger på sökande förening att ta reda på datum för nästa kårstyrelsesammanträde. En studentförening kan max bli beviljad en äskning 3 gånger per verksamhetsår för Linnéstudenterna. Antal gånger att äska om medel förblir obegränsat. På grund av Linnéstudenternas religiösa och parrtipolitiska obundhet så godkänns inte äskningar för aktiviteter/projekt där huvudsyftet är att värva nya medlemmar till en religiös eller partipolitiskt bunden studentförening. Dock kan dessa studentföreningar, i likhet med andra, äska pengar för medlemsaktiviteter. Kvantitativa krav Det är främst nedanstående aspekt som ligger till grund för bedömningen av det äskade beloppet Äskningen ska i första hand belysa studentnyttan av projektet/aktiviteten, men även betydelsen för studenterna på Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna bör

16 Sidan 1 av 2 Medlemsmötet Bilaga 4c Sidan 2 av 6 framhållas. En ytterligare bedömningsgrund kommer att vara hur sker samverkan i aktiviteten mellan studenter i Växjö och Kalmar, då Linnéstudenterna ser detta förhållande positivt. Några tips på vägen Äska pengar med relevans till aktivitetens storlek Var tydlig och så specifik vid ifyllandet av mallen. Vid frågetecken eller behov av hjälp, kontakta kårstyrelsen så hjälper dem er att fylla i mallen. Var så konkret som möjligt! Kårstyrelsen beviljar hellre kostnaden för förbrukningsvaror som ska användas vid aktiviteten, än för föreningen, permanenta inventarier. Var förberedd på att kort kunna presentera äskningen eller svara på eventuella frågor som kårstyrelsen må hända ha kring äskningen. Om projektet/aktiviteten kräver annat stöd än rent ekonomiska bidrag kan möjligen Linnéstudenterna hjälpa till tveka inte att fråga! Linnéstudenterna ser positivt på att representanter från förening där blivit äskning blivit beviljat är representerade på medlemsmötena.

17 Sidan 1 av 2 Medlemsmötet Bilaga 4c Sidan 3 av 6 Ärendegång för en äskning När äskningen ska behandlas av kårstyrelsen så kan representant för studentföreningen finnas på plats för att svara på eventuella frågor, om kårstyrelsen anser att det kan behövas. 1. Kårstyrelsen har rätt att kräva en motprestation vid beviljande av en äskning; ett beviljat belopp kan därför bli såväl högre som lägre än det äskade beloppet 2. Efter fattat beslut lämnar kårstyrelsen ett skriftligt svar där det framgår: - om äskningen beviljats eller avslagits - ett eventuellt beviljat belopps storlek - Motivering till beslut - Eventuella krav på motprestation -Tidpunkt för återrapportering till kårstyrelsen för beviljad äskning. 3. Beslut kan inte överklagas. Omprövning sker då uppenbara felaktigheter uppstått kring kårstyrelsens fattande av beslut. 4. Alla beviljade äskningar ska följas av en återrapportering till kårstyrelsen. a) I det fall projektet/aktiviteten inte genomförs så kan föreningen anses återbetalningsskyldig för de beviljade medlen. b) I det fall återrapportering inte sker eller att eventuella motkrav inte fullföljs kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

18 Sidan 1 av 2 Medlemsmötet Bilaga Sidan 44c av 6 Mall för äskning av delfinansiering av projekt Sökande förening: Utbetalning till: Bankkonto Plusgiro Bankgiro Kontonummer: Kontaktuppgifter Namn: Telefonnummer: E-post: Projektplan med tidsplan, syfte och mål: Målgrupp och uppskattat antal som projektet riktar sig till:

19 Sidan 1 av 2 Medlemsmötet Sidan Bilaga 54c av 6 Budget Intäkter: Kostnader: Önskad äskning för projektet/aktiviteten:

20 Sidan 1 av 2 Medlemsmötet Sidan Bilaga 64c av 6 Möjliga motpresentationer från föreningen gentemot Linnéstudenterna: Kontouppgifter för överföring av beviljade medel:

21 Bilaga Xa Kalmar/Växjö Proposition gällande stadgerevidering Inför årsmötet i maj 2013 så lades propositioner fram på stadgan. Samtliga propositioner röstades igenom. Enligt stadgans kapital 8 så måste stadgeändringar röstas igenom på två (2) på varandra följande medlemsmöten för att gälla. Därför tas desamma propositioner upp igen på detta medlemsmöte för att ändringarna ska vara helt godkända av medlemmarna. Bilagan visar de propositionerna som röstades igenom vid årsmötet och nu ska röstas om igen. Medlemsmötet föreslås Att godkänna propositionerna en andra gång enligt bilaga. Växjö, Ulrika Ehrenstråhle Studiesocialt ansvarig, Växjö Linnéstudenterna

22 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Stadgar 1

23 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Linnéstudenternas ändamål och verksamhetsområde Linnéstudenternas huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningen för studier vid Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna ska också främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med studierna i samverkan med omgivande samhälle. PROPOSITION till årsmötet att tillägga: Linnéstudenterna är en partipolitisk och religiös obunden organisation Verksamhetsår och räkenskapsår Linnéstudenternas verksamhets- och räkenskapsår är 1 juli till och med 30 juni Medlemskap Medlem eller stödmedlem är den som har erlagt avgift för perioden. Rätt att bli medlem har den som studerar vid Linnéuniversitetet. Avgiften för medlemskap fastställs av årsmötet. Avgiften för stödmedlemskap fastställs av årsmötet. Efter skriftlig ansökan från medlem eller stödmedlem åligger det styrelsen att bevilja utträde. Det åligger styrelsen att avgöra hur stor del av den erlagda medlemsavgiften som ska återbetalas. Medlem som inom fjorton (14) dagar efter erlagd avgift vill avbryta sitt medlemskap på grund av avbrutna studier har rätt att få sin erlagda medlemsavgift återbetald. PROPOSITION till årsmötet att tillägga: Hedersmedlem är den som utav Årsmötet i enlighet med Policy för Hedersmedlemskap blivit beviljad hedersmedlemskap i Linnéstudenterna. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande stycke: Då medlem eller stödmedlem uppsåtligen har handlat mot föreningens ändamål eller på annat sätt motverkat föreningen, kan styrelsen utesluta denna ur Linnéstudenterna. Förändras till: Då medlem, stödmedlem eller hedersmedlem uppsåtligen har handlat mot Linnéstudenterna ändamål eller på annat sätt motverkat organisationen, kan styrelsen utesluta denna ur Linnéstudenterna Medlemsmöte 2

24 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Medlemsmöte är Linnéstudenternas högsta beslutande organ. Medlemsmöte är öppet om inte medlemsmötet beslutar något annat. Medlemmar kan till medlemsmöte framlägga motion, som ska vara styrelsen tillhanda senast tjugoen (21) dagar innan medlemsmöte. Varje år ska det kallas till minst fyra (4) ordinarie medlemsmöten, varav ett (1) ska vara årsmöte. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande stycke: Styrelsen fastställer tidpunkt och plats för medlemsmöte. Kallelse ska meddelas medlemmarna senast tjugoåtta (28) dagar innan medlemsmötet. Förändras till: Styrelsen fastställer tidpunkt och plats för medlemsmöte. Medlemsmötet ska utlysas senast tjugoåtta (28) dagar innan det äger rum. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande stycke: Dagordning och handlingar till medlemsmöte ska meddelas medlemmarna senast tio (10) dagar innan medlemsmötet. Förändras till: Dagordning och handlingar till medlemsmöte ska göras tillgängliga senast tio (10) dagar innan medlemsmötet. Om en (1) procent av medlemmarna, tre fjärdedelar (3/4) av styrelsen, räkenskapsrevisor eller samtliga verksamhetsrevisorer skriftligen så kräver ska styrelsen kalla till ett extrainkallat medlemsmöte. Det extrainkallade medlemsmötet får endast behandla det som föranlett kallelsen. På varje medlemsmöte ska det erbjudas en öppen frågestund. Val av två (2) justeringspersoner tillika rösträknare förrättas på varje medlemsmöte. Protokoll från medlemsmöte justeras av mötesordförande och utsedda justeringspersoner. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande mening: Protokollet ska anslås på föreningens officiella webbsida senast tjugoen (21) dagar efter medlemsmötet. Förändras till: Protokollet ska anslås på Linnéstudenternas officiella webbsida senast tjugoen (21) dagar efter medlemsmötet. För att ett medlemsmöte ska vara beslutsmässigt krävs det att tjugo (20) stycken röstberättigade medlemmar är närvarande. För att ha yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmöte krävs att medlemsavgift för den dag då medlemsmötet äger rum har erlagts. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande mening: Stödmedlem har inte yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmöte. 3

25 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Förändras till: Stödmedlem och hedersmedlem har inte yttrande-, förslag- eller rösträtt på medlemsmöte. Sittande styrelse har inte rösträtt på medlemsmöte. PROPOSITION till årsmötet att tillägga: Avgående styrelse får inte rösta då prövning av ansvarsfrihet sker PROPOSITION till årsmötet att nuvarande paragraf: 4.1 Årsmöte Andra ordinarie medlemsmöte på vårterminen utses till årsmöte. Detta ska hållas före maj månads utgång. Årsmötet ska behandla följande punkter: Besluta om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår Besluta om budget för kommande verksamhetsår Besluta om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår Val av tre (3) verksamhetsrevisorer för kommande verksamhetsår Val av en (1) ordinarie räkenskapsrevisor och suppleant för densamma för kommande verksamhetsår Val av mötespresidium bestående av en (1) mötesordförande, en (1) vice mötesordförande och en (1) mötessekreterare för kommande verksamhetsår Tillsättande av studentrepresentanter för kommande verksamhetsår Informera om valet av Linnéstudenternas styrelse Förändras till: 4.1 Årsmöte Andra ordinarie medlemsmöte på vårterminen utses till årsmöte. Detta ska hållas före maj månads utgång. Årsmötet ska förutom anvisningar i 4 även behandla följande punkter: Besluta om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår Besluta om budget för kommande verksamhetsår Besluta om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår Val av verksamhetsrevisorer för kommande verksamhetsår Val av räkenskapsrevisor för kommande verksamhetsår Val av mötespresidium för kommande verksamhetsår Tillsättande av studentrepresentanter för kommande verksamhetsår Informera om valet av Linnéstudenternas styrelse 4

26 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö PROPOSITION till årsmötet att nuvarande paragraf: 4.2 Första ordinarie medlemsmöte på höstterminen Första ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska hållas innan 15 oktober och ska behandla följande punkter: Besluta om åsiktsdokument Besluta om policydokument Förändras till: 4.2 Första ordinarie medlemsmöte på höstterminen Första ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska hållas innan 15 oktober och ska förutom anvisningar i 4 även behandla följande punkter: Besluta om åsiktsdokument Besluta om policydokument PROPOSITION till årsmötet att nuvarande paragraf: 4.3 Andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen Andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska hållas innan 15 december och ska behandla följande punkter: Avgående styrelses ansvarsfrihet prövas. Avgående styrelse får inte rösta då prövning av ansvarsfrihet sker Revisorernas berättelser Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår Besluta om balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår Besluta om disposition av verksamhetsårets överskott eller täckande av förlust Förändras till: 4.3 Andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen Andra ordinarie medlemsmöte på höstterminen ska hållas innan 15 december och ska förutom anvisningar i 4 även behandla följande punkter: Prövning av avgående styrelses ansvarsfrihet Revisorernas berättelser Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår Besluta om balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår Besluta om disposition av verksamhetsårets överskott eller täckande av förlust 5

27 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö PROPOSITION till årsmötet att nuvarande paragraf: 4.4 Första ordinarie medlemsmöte på vårterminen Första ordinarie medlemsmöte på vårterminen ska hållas innan februari månads utgång och ska behandla följande punkter: Besluta om styrelsens storlek för kommande verksamhetsår Besluta om styrelsens poster och eventuella huvudsakliga placeringsorter Besluta om en valkommitté bestående av minst fem (5) personer Fastställande av organisationsplan för kommande verksamhetsår Förändras till: 4.4 Första ordinarie medlemsmöte på vårterminen Första ordinarie medlemsmöte på vårterminen ska hållas innan februari månads utgång och ska förutom anvisningar i 4 även behandla följande punkter: Besluta om styrelsens storlek för kommande verksamhetsår Besluta om styrelsens poster och eventuella huvudsakliga placeringsorter Tillsätta en valkommitté Fastställande av organisationsplan för kommande verksamhetsår PROPOSITION till årsmötet att nuvarande paragraf 5 med underparagrafer: 5 Styrelse Styrelsen är Linnéstudenternas högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Styrelsen ska tillse att Linnéstudenternas stadgar efterlevs. Det åligger styrelsen att: Verka för att Linnéstudenterna uppfyller sitt ändamål Planera, leda och fördela arbetet inom organisationen Inneha arbetsgivaransvaret Fastställa av styrelsens presidium fattade beslut Ansvara för och förvalta organisationens medel Förbereda medlemsmöten Upprätta förslag till budget, medlemsavgift och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår Verkställa medlemsmötets beslut Förelägga medlemmarna berättelse över sin verksamhet samt resultat- och balansräkningar Utse firmatecknare för verksamhetsåret Utse aktieägarrepresentanter för verksamhetsåret Lägga fram propositioner till medlemsmötet Behandla inkomna motioner till medlemsmötet 6

28 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Styrelsens sammansättning får inte innebära att presidiet utgör en majoritet av styrelsens sammansättning. Närvaro- och yttranderätt tillkommer styrelsens ledamöter och Linnéstudenternas verksamhets- och räkenskapsrevisorer. Rösträtt har endast styrelsens ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder förutom i personval då lottning ska ske. Endast medlem i Linnéstudenterna är valbar till styrelsen. Styrelsen mandatperiod är 1 juli 30 juni. Ordförande ansvarar för kallelsen till styrelsens sammanträde. Sammanträde får hållas tidigast fem (5) dagar efter det att kallelsen nått styrelsens ledamöter. Möteshandlingar ska vara ledamöterna tillhanda senast tre (3) dagar före mötet. Ärende som ledamot vill behandla på styrelsemöte ska vara ordförande tillhanda senast fem (5) dagar innan utlyst möte. Ärende som inte är upptaget i föredragningslistan kan behandlas på begäran av minst hälften av de närvarande styrelseledamöterna. Styrelsemöten ska protokollföras och publiceras på föreningens webbsida efter justering Val till styrelse Val till styrelse sker genom direktval av Linnéstudenternas röstberättigade medlemmar. Varje medlem som vid första valdag erlagt medlemsavgift äger en (1) röst per ledamot som ska väljas till styrelsen. Valet ska avslutas senast sju (7) dagar före årsmötet Fyllnadsval Då styrelsen ej är fulltalig ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte. Närvarande medlemmar har rätt att rösta i fyllnadsvalet. 29 7

29 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Förändras till 5 Styrelse Styrelsen mandatperiod är 1 juli 30 juni. Styrelsen är Linnéstudenternas högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Styrelsen ska tillse att Linnéstudenternas stadgar efterlevs. Det åligger styrelsen att: Verka för att Linnéstudenterna uppfyller sitt ändamål Planera, leda och fördela arbetet inom organisationen Inneha arbetsgivaransvaret Fastställa av styrelsens presidium fattade beslut Ansvara för och förvalta organisationens medel Förbereda medlemsmötet Upprätta förslag till budget, medlemsavgift och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår Verkställa medlemsmötets beslut Förelägga medlemmarna berättelse över sin verksamhet samt resultat- och balansräkningar Utse firmatecknare för verksamhetsåret Utse aktieägarrepresentanter för verksamhetsåret Lägga fram propositioner till medlemsmötet Behandla inkomna motioner till medlemsmötet Styrelsens sammansättning får inte innebära att presidiet utgör en majoritet av styrelsens sammansättning Styrelsens sammanträden Närvaro- och yttranderätt tillkommer styrelsens ledamöter och Linnéstudenternas verksamhets- och räkenskapsrevisorer. Rösträtt har endast styrelsens ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder förutom i personval då lottning ska ske. Ordförande ansvarar för kallelsen till styrelsens sammanträde. Sammanträde får hållas tidigast fem (5) dagar efter det att kallelsen nått styrelsens ledamöter. Möteshandlingar ska vara ledamöterna tillhanda senast tre (3) dagar före mötet. 8

30 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Ärende som ledamot vill behandla på styrelsemöte ska vara ordförande tillhanda senast fem (5) dagar innan utlyst möte. Ärende som inte är upptaget i föredragningslistan kan behandlas på begäran av minst hälften av de närvarande styrelseledamöterna. Styrelsemöten ska protokollföras och publiceras på föreningens webbsida efter justering PROPOSITION till årsmötet att nuvarande paragraf: 6 Valkommitté Valkommittén har att bereda och genomföra valet av styrelsens ledamöter. Valkommitténs ledamöter är ej valbara till styrelsen. Valkommittén har att bereda eventuella fyllnadsval. Valkommitténs mandatperiod är från första ordinarie medlemsmöte på vårterminen till och med nästkommande års första ordinarie medlemsmöte på vårterminen Förändras till: 6 Val Röstberättigad i val till förtroendepost i Linnéstudenterna är varje medlem som erlagt medlemsavgift. Medlem i Linnéstudenterna är valbar till förtroendepost. Vid val till Linnéstudenterna ska samtliga sökbara poster ställas mot vakans PROPOSITION till årsmötet att tillägga paragrafen: 6.1 Val till styrelse Val till styrelse sker genom direktval av Linnéstudenternas röstberättigade medlemmar. Medlem äger en (1) röst per ledamot som ska väljas till styrelsen. Valet ska avslutas senast sju (7) dagar före årsmötet. Endast medlem i Linnéstudenterna är valbar till styrelsen. 28 9

31 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö PROPOSITION till årsmötet att tillägga paragrafen: 6.2 Val av mötespresidium På årsmötet väljs mötespresidium bestående av en (1) mötesordförande, en (1) vice mötesordförande och en (1) mötessekreterare för kommande verksamhetsår PROPOSITION till årsmötet att tillägga paragrafen: 6.3 Valkommitté Endast medlem i Linnéstudenterna är valbar till Valkommittén. Valkommittéen består av 3-5 ledamöter. Valkommittén ska utse en sammankallande ledamot. Det åligger valkommittén att bereda valet av styrelsens ledamöter. Det åligger valkommittén att bereda valet av mötespresidium. Det åligger valkommittén att bereda eventuella fyllnadsval. Valkommitténs ledamöter är ej valbara till styrelsen eller mötespresidiet. Valkommitténs mandatperiod är från första ordinarie medlemsmöte på vårterminen till och med nästkommande års första ordinarie medlemsmöte på vårterminen PROPOSITION till årsmötet att tillägga paragrafen: 6.4 Revisorer Alla är valbara till verksamhetsrevisor för Linnéstudenterna. På årsmötet väljs upp till tre (3) verksamhetsrevisorer. På årsmötet väljs en (1) auktoriserad räkenskapsrevisor PROPOSITION till årsmötet att tillägga paragrafen: 6.5 Fyllnadsval Då styrelsen ej är fulltalig ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte. 10

32 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö Då mötespresidium ej är fulltaligt ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte om så anses nödvändigt. Då valkommittén ej är fulltalig ska fyllnadsval genomföras på nästkommande medlemsmöte om så anses nödvändigt. Revisorer fyllnadsväljs vid behov på nästkommande medlemsmöte. Närvarande medlemmar har rätt att rösta vid fyllnadsval Missförtroendeförklaring PROPOSITION till årsmötet att nuvarande stycke: En (1) procent av medlemmarna kan vid medlemsmöte väcka fråga om misstroendeförklaring mot styrelseledamot. Förändras till: En (1) procent av medlemmarna eller samtliga verksamhetsrevisorer kan väcka fråga om misstroendeförklaring mot styrelseledamot. Även Räkenskapsrevisor kan väcka fråga om misstroendeförklaring. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande stycke: Sådan fråga måste anmälas minst tjugoen (21) dagar innan medlemsmöte för att behandlas och röster skall avges genom sluten votering. Förändras till: Frågan om misstroendeförklaring måste anmälas minst tjugoen (21) dagar innan medlemsmöte för att behandlas och röster skall avges genom sluten votering. Vinner fråga om misstroendeförklaring bifall av två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna entledigas styrelseledamot från sitt uppdrag. PROPOSITION till årsmötet att nuvarande stycke: Denna punkt i protokollet skall anses omedelbart justerad. Förändras till: Beslut om misstroendeförklaring skall i protokollet anses omedelbart justerad. Misstroendeförklaring kan endast väckas mot styrelseledamot som tillträtt sin post Stadgar För att stadgeändring ska gälla fordras att två (2) på varandra följande ordinarie medlemsmöten bifaller beslutet med två tredjedelars (2/ 3) majoritet. För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs beslut av styrelsen för Linnéuniversitetet. 11

33 Propositioner på stadgan, Bilaga X Årsmötet Kalmar/Växjö 1 Styrelsen har tolkningsföreträde då oenighet om tolkning av stadgan uppstår Upplösning Beslut om upplösning av Linnéstudenterna ska fattas av två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet ska fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet. Vid upplösning av Linnéstudenterna skall tillgångar fonderas och förvaltas av Linnéuniversitetet till dess att en ny studentkår bildas. 12

34 Medlemsmötet Bilaga 6a Missiv Konkretisering av Verksamhetsplanen Den 17e augusti hade kårstyrelsen en workshop där en konkretisering av verksamhetsplanen 2013/2014 gjordes. Kårstyrelsen fastslog konkretiseringen på sitt sammanträde den 16e september och vill nu synliggöra sina strategier för medlemmarna på medlemsmötet. Medlemsmötet föreslås besluta: Att lägga informationen till handlingarna. Ulrika Ehrenstråhle Studiesocialt ansvarig Växjö

35 Medlemsmötet Bilaga 6b Handläggare: Kårstyrelsen Datum: Ort: Kalmar Konkretisering av verksamhetsplan 2013/2014 Studentrepresentation Utveckla nya och stärka de verktyg som finns för att säkerställa en kvantitativ samt kvalitativ studentrepresentation i Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ. Se över sätt att förbättra utbildningarna för studentrepresentanterna genom att göra dom oftare och mer anpassade. Använda sig av en konkret och aggressiv marknadsföring. Nå ut till studenter som inte är aktiva redan i föreningslivet med information om studenternas möjlighet att påverka sin utbildning. På introduktionstillfällen lyfta möjligheten att bli studentrepresentant. Affischer som sitter ute hela tiden (inte bara i samband med teman och dylikt) med texten ex: I år så har studentrepresentanterna på XXX varit med och besluta om XX Större fokus på studentrepresentation i organisationen i allmänt. Man ska alltid tänka på att det är detta som är vårt största ansvarsområde. Informationsträffar för studentrepresentation på en kväll med en macka och kaffe. Att skapa en fungerande kommunikation mellan studentrepresentanter och Linnéstudenterna. Att utveckla och implementera ett system med nyhetsbrev om studentrepresentationsfrågor som ska gå ut minst en gång per kvartal till representanter. Förbättra systemet med inrapportering genom att implementera en lättanvänd mall på Linnéstudenternas hemsida. Utbilda studentrepresentanter i relevanta regelverk för uppdraget.

36 Medlemsmötet Bilaga 6b Obligatoriska utbildningstillfällen för nya representanter i början av varje termin Ha information om regelverk och dylikt i nyhetsbrevet. Studentföreningar Agera såväl utbildande som rådgivande och stöttande för studentföreningarna Policy att återkoppla till studentförening inom två dagar vid ärende. Förslag på att föra in detta i verksamhetsplanen. Erbjuda studentföreningarna utbildningar så som kassörsutbildningar och styrelseutbildningar. Åta sig att alltid följa upp studentföreningarnas ärenden. Spontant visa uppskattning till studentföreningarna. Anordna ett event per ort för att visa tacksamhet till studentföreningarna. Utveckla strukturen mellan Linnéstudenterna och studentföreningarna. Se till att hålla samarbetsavtalen med studentföreningarna uppdaterade. Hålla studentföreningarna uppdaterade om vår verksamhet samt aktiviteter. Bibehålla och stärka sammarbetet med studentföreningarna i Växjö och Kalmar men även uppmuntra till samverkan mellan orterna. Sprida information om event mellan de olika orterna. Hålla i minst ett gemensamt ordförandemöte per termin. Undersöka möjligheterna med en gemensam aktivitet för samtliga studentföreningars styrelser. Vid möjlighet delta i minst ett föreningsmöte per termin per förening.

37 Medlemsmötet Bilaga 6b Uppmärksamma och tydliggöra ansvaret för utbildningsföreningarna i att bevaka relevanta utbildningar. Erbjuda en utbildningsföreningsträff för samtliga ledamöterna i föreningarna. Vid möjlighet delta i utbildningföreningarnas årsmöten. Inventera utbildningföreningarnas utbildningsbevakning. Studenternas Situation Arbeta för att alla studenter ska få rabatterade resor i utbildningssyfte. Fortsätta dialogen med LNU och berörda kollektivtrafiksbolag. Arbeta för ett kårhus i Kalmar och aktivt lyfta frågan i relevanta fora. Anordna en överlämning med före detta kårhusgruppen samt nya styrelsen. Kårhus ska vara en stående punkt på styrelsemötesdagordningen. Aktivt ser över lediga fastigheter till förmån för ett kårhus. Aktivt belysa i relevanta fora bostadssituationen för studenterna på Linneuniversitetet. September månad ska innehålla ett bostadstema. Skriva debattartiklar om studenternas bostadssituation både lokalt och nationellt. Delta i LNUs utvärdering angående betalstudenternas bostadssituation. Övervaka effektiviteten på Kalmarhems bostadsgaranti. Upprätta en kontakt med Växjöbostäder AB:s nya ledning. Vara en aktiv part i frågan om Linnéuniversitetets omlokalisering i Kalmar Delta i både tillkallade och allmänna möten angående omlokaliseringen.

38 Medlemsmötet Bilaga 6b Kartlägga och verka för att förbättra situationen för studenterna på orterna Hultsfred, Ljungby och Nybro. Minst en gång per termin ska Hultsfred, Ljungby och Pukeberg besökas. Genomföra en enkätundersökning om den studiesociala situationen på vardera ort. Anordna och erbjuda en föreläsning om studenternas rättigheter och skyldigheter på vardera ort. Fortsätta påtryckningarna på UB och LNU angående en mer anpassad sida för samtliga studieorter. Nationellt påverkansarbete Vara aktivt deltagande i aktiviteter som Sveriges Förenade Studentkårer anordnar. Använda material från SFS i det dagliga arbetet för Linnéstudenterna. Åka på alla SFS-medlemsmöten. Nätverka med samarbetskårer och andra studentkårer och andra studentkårer för att utveckla Linnéstudenternas organisation. Bjuda in till kårträff. Uppmärksamma Studenternas dag. Nätverka med samarbetskårer för att diskutera frågor relaterade till Sveriges Förenade Studentkårer. Ordna eller åka på träffar med KLÖS samt andra studentkårer för att diskutera aktuella frågor som rör SFS alternativt frågor som kan utveckla Linnéstudenternas interna organisation.

39 Medlemsmötet Bilaga 6b Medlemsrekrytering Synliggöra sitt arbete för medlemmar och potentiellt nya medlemmar. Minst en gång i veckan antingen sända radio, skriva i kårbloggen eller synas ute på universitetet, samt marknadsföra dessa mer. Schema för bloggen/dela upp Etablera anslag på LNU. Se över möjligheten att sända radio på båda orterna. Se över om vi kan ha länk på samtliga studentföreningars hemsidor Bedriva ett aktivt medlemsrekryteringsarbete utifrån utarbetade strategier. Planera och genomföra välkomstmässor både i Kalmar och Växjö på hösten och i Växjö till våren Fortsätta gå på programintroduktioner för att presentera Linnéstudenternas verksamhet Ha kvar samarbetet med pubarna som medlemsrekrytering Framhäva medlemsförmåner och aktivt söka nya medlemsrabatter Medlemskaffets frågor på torsdagar ska vara väl kopplat till kårens arbete Utifrån Linnéstudenternas verktyg fastställa en kommunikationsplan. Fastställa en kommunikationsplan senast vid oktobers slut. Utifrån Linnéstudenternas verktyg fastställa en marknadsföringsplan. Fastställa en marknadsföringsplan senast vid oktobers slut. Intern organisation Stärka och utveckla arbetsfördelning inom organisationen tillsammans med verksamhetschefen. Arbeta för att anställa en verksamhetschef

40 Medlemsmötet Bilaga 6b Bibehålla strukturen med en verksamhetschef med delegerat ansvar över den löpande verksamheten. Vid anställning sätta in den nya verksamhetschefen i organisationens alla bitar och nuvarande funktioner Arbeta med och efterfölja Linnéstudenternas värdegrund och vision. Alla ska läsa värdegrund och visionsdokumentet. Agera utefter av medlemmarna fastställda styrdokument. Vidareutveckla gemensamma rutiner och arbetssätt mellan Kalmar och Växjö. Utgå från framtagen kommunikationspolicy vid publicerandet av debattartiklar eller annat material. Se över praktiska rutiner i samråd med personal. Se över möjligheten att göra konferensrummen till distanssalar Organisationsutveckling Öka antalet deltagare på sina medlemsmöten. Förbättra marknadsföringen. Ex i kårens nyhetsbrev. Bjuda på mat på alla medlemsmöten. Göra bättre sammanfattningar av handlingarna med kort information om ärendet och vad beslutsförslaget är. Bli bättre på att kombinera tillfället för medlemsmötet med andra aktiviteter som är lite lättsammare. Göra medlemsmötena mer lättförståliga genom att undvika ett för tungt fackspråk och förklara de facktermer som inte går att undvika.

Policy för Äs kning. Kalmar/Växjö 2012-10-11 Senast reviderad Kalmar/Växjö 2013-10-09

Policy för Äs kning. Kalmar/Växjö 2012-10-11 Senast reviderad Kalmar/Växjö 2013-10-09 Policy för Äs kning Kalmar/Växjö 2012-10-11 Senast reviderad Kalmar/Växjö 2013-10-09 Sidan 1 av 6 Syfte Ett av Linnéstudenternas syfte är att bistå studentföreningarna vid Linnéuniversitetet i deras arbete

Läs mer

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24,

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24, Stadgar för studentföreningen Slottsstallarna Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna Revideringar: 2014-03-24, 1 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Föreningens namn... 4 1.2

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning Medlemsmöte 140112 Kalmar/Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Emma Nilsson. Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande

Emma Nilsson. Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande 1 (9) PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro Emma Nilsson Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Oskar Paulin, Erica Engdahl, Kristina Pandurovic,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av kårledningen

Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av kårledningen Stadgar för Handelshögskolans i Göteborg studentkår Innehåll Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer