Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga:"

Transkript

1 Dagordning Årsmöte 15 maj 2013 Kl Kalmar Studio 1 Växjö: N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att välja Robert Sigvardsson till mötesordförande 3 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 4 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan 5 Val av sekreterare Att välja sekreterare 6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande 7 Val av justeringsperson tillika rösträknare Att välja justeringsperson tillika rösträknare 8Adjungeringar Att behandla 9 Information: Meddelandelista Presidiet Lägga rapporten till handlingarna 10 Information: Kanslirapport Helen Nilsson Lägga rapporten till handlingarna 1a 2 11 Frågestund Presidiet 12 Beslut: Fastställa verksamhetsplanen Jakob Allanson Att besluta i frågan 3a & b 13 Beslut: Medlemsavgift Jakob Allanson Att besluta i frågan 4a & b 14 Beslut: Val av studeranderepresentanter Cristoffer Fylkehed Att besluta i frågan 15 Beslut: Fastställande av budget för verksamhetsåret 2013/2014 Jakob Allanson Att besluta i frågan 5a, b, c & d 16 Beslut: Proposition stadga Ulrika Ehrenstråhle 17 Beslut: Val av tre (3) Jakob Allanson verksamhetsrevisorer för kommande verksamhetsår 18 Beslut: Val av en (1) ordinarie Jakob Allanson räkenskapsrevisor och suppleant för Linnéstudenterna för kommande verksamhetsår 19 Beslut: Val av mötespresidium Jakob Allanson Att besluta i frågan 6a,b&c

2 20 Information: Presentation av Linnéstudenternas nya styrelse 2013/2014 Valberedningen 21 Övriga frågor 22 Nästa möte 23 Mötets avslutande

3 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 Dag Aktivitet Person 20 Medlemsmöte UE, JA, CF, DP, SS, EA, SS, DS 20 P.U.M.Ps årsmöte UE 20 Möte med Smålands Nation & KLUBB UE 20 Universitetsstyrelsen JA, DP, SS 21 Överlevnadspåsar delas ut i Kalmar & Växjö (mycket media) UE, JA, CE, SS, CF, DS, DW, KE, NC 21 Telefonmöte nomineringsgrupp för ny styrelse LNU DP 21 Avtal Sivans JA 22 Internationaliseringskommittéen UE 22 Studentmedarbetare RFSS JA 22 Kårhus lokal JA, SS, DS, CF 22 Mediainslag i Veckans Svensk UE 23 CNaS årsmöte SS 25 Styrelseutbildning för Växjös studentföreningar DP 25 Rektors beslutsmöte UE, DP, JA, SS, CF 25 Expansiva Växjö JA 26 Möte med LNU om betalningssystem UE, JA 26 Summer Academy diskussion med utskott från Internationaliseringskommittén UE 26 STINT-möte med ER och Catherine Legrand UE 26 Årsstämma Drivhuset Växjö JA 26 Möte om ANDT SS 26 Kalmar ESS årsmöte SS 27 Möte med LOS UE, DP 27 Kårspondenterna UE, DP, LM 27 Nämndför Lärarutbildning DS 27 Karmadagen SS, JA, CF 27 Biblioteksstyrelsen SS 28 Ordförandetorg i Växjö UE 28 Torsdagsmöte omlokaliseringen SS

4 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 28 Referensgruppsmöte omlokaliseringen SS, JA 28 Styrgruppsmöte omlokaliseringen SS, JA 28 Kalmar studentliv årsmöte SS, CF Mars 1 Budgetdiskussion FTK DP 1 Studenthälsan möte SS 4 Distansmöte Presidiet + tjänstemän 4 Gemensamt styrgruppsmöte omlokaliseringen SS 4 Hej Kalmar! möte SS, NC 5 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 5 Representation Kalmar JA 6 Möte med Ingeborg från KOM om ny studentwebb DP 6 Möte med studentföreningen Champs UE 6 Kårhusmöte CF, SS 7 Amår DP, UE, JA, AA, LM 7 Dekans Beslutsmöte FSV CF 7 Möte med Revisorn från PWC CF, SS 7 Internt möte om studeranderegister DP, CF, CE 7 Möte med kommunen om Energy Cities UE, KS 7 Intervju om kårvalet JA 8 Möte med Marknadsföringsansvarig. Kvastkampen 2013 CF 8 Intervju till hemsidan CF 8 Fakultetstyrelsemöte Teknik, Lammhultsrummet DP 8 SFS möte via Adobe DP 8 Möte med LNU om ESN SS, JA 8 Möte med Eva Svensson om kårhus SS, KO 8 Möte med SEB JA 11 SFS-FUM delegationsmöte DP, CF, DS, SS, JA 11 Uppstartsmöte UR FHL DP 11 Intervju SFS valberedning DP 11 NKs Årsmöte UE

5 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 11 Rektors beslutsmöte CF, SS, JA 11 Medlemsmöte Karolin SS Sjukskriven CF 12 Norrlands Nations årsmöte UE 12 Möte med Brygghuskören UE 12 Möte med VIS UE 12 Styrelseutbildning JA, LM, UE 12 LNU infodag, föreläsning studentliv myter & sanningar DP, KS, JL, JA, UE, EN 13 Möte Kalmar kommun, Thomas Davidsson JA 13 Pedals årsmöte UE 13 Valborgsmöte med Växjös studentföreningarna UE, JA, LM 13 Fakultetsstyrelse Hälso- och livsvetenskaper DP 13 Möte studenthälsan om styrelseutbildningen SS 13 Folketspark om introduktionsklubb med KSL SS 14 Dekans Beslutsmöte FSV CF 14 Intromöte DP 14 Möte med KLUBB och Studenthälsan UE 14 Extrainsatt kårstyrelsesammanträde DP, JA, SS, CF, DS 14 Torsdagsmöte omlokaliseringen SS 14 Möte med Sigge om styrelseutbildningen SS 14 Ordförandemöte SS 16 Styrelseutbildning DS, SS 16 Slottstallarnas styrelse, utvecklingsmöte JA 18 Personalmöte Presidie + tjänstemän 18 Dekanbeslutsmöte NLU DS 18 Dialog NLU DS 18 Möte med PEG om sittningar SS 19 Möte med VIS, Amnesty om Syria Cup UE 19 Ledningsgruppen LNU DP 19 Rektors beslutsmöte DP, CF

6 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 19 Dekans beslutsmöte FEH CF 19 Möte med Utbildningsutskottet CF 19 Dialog FKH DP 19 Brainstorm kårhus SS, KO 20 Dekans beslutsmöte FKH CF 20 Möte om KSL CF, HN 20 Öppet Hus på Kåren, Växjö DP, UE, JA, EA, LM 20 Vänfamiljsaktivitet på Slottstallarna EN, UE, JL 20 Möte med Brofästet om sittningar SS 20 Möte med Kalmar ESS SS 20 CNaS medlemsmöte SS 21 Öppet Hus CF, SS, JA 21 Kårkaffe CF, JA, SS, KE 21 Dekans beslutsmöte FSV CF 21 Kassörsutbildning Kalmar DS, HN, SS 21 Kassörutbildning Växjö DP, UE KLÖS-träff i Kalmar DP, UE, JA, CF, DS, SS 25 Möte Slottstallarnas styrelse + personal JA 25 Möte med Nationerna, EHVS och Hyresbostäder UE 25 Möte med KSL CF, HN 25 Sammankallat öppet infomöte HÖRS UE 25 Dialog FSV CF 25 Möte med LNU och ESN Kalmar SS, KS 25 Våffelutdelning SS, NC, KE, KS 25 Rektorsbeslutmöte SS, JA, UE, DP 25 Skissa utkast VP DP, SS 25 Humans medlemsmöte SS 26 AND, utskottsmöte UE 26 Intervju bostadsbrist Växjö JA 26 Ordförandetorg Växjös studentföreningar UE

7 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 26 Dialog FHL CF 26 Dekans beslutsmöte FEH CF 26 Ansökan Kårstatus JA 27 Möte Peter Norrman (VKAB), Kenneth Hyresbostäder i Växjö. JA, UE 27 Dialog FEH CF 27 SFS FUM Delegationsträff CF, SS, JA, UE 27 Beredningsmöte US 27 Kårespondenterna UE, JA, DP 28 Stadegruppsmöte CF, UE, DS 28 Parkering Ölandshamnen LNU + kommunen SS 28 Torsdagsmöte omlokalieringen SS April 2 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 3 Möte med akademikrogen CF 3 Möte med Studenthälsan UE 3 Referensgruppmöte Omlokaliseringen SS 3 Styrgruppsmöte Omlokaliseringen SS 3 Gemensamt styrgruppsmöte Omlokaliseringen SS 3 Möte om valborg SS 4 Disciplinnämnd CF, DP 5-7 SFS möte, Stockholm DP 7 Utbildning fadderansvariga Växjö JA 8 Rektors beslutsmöte CF, RA 8 Föreläsning Rättigheter & Skyldigheter, Ljungby DP, DW, CE, KS, JL 8 Sexmästarmöte CF 9 Dekans beslutsmöte FEH CF 10 Dekans beslutsmöte FKH CF 10 Careerevent (Sjöfartshögskolans arbetsmarknadsdag) CF, DW, DS, SS 10 Arbetsmiljökommittén SS, DW 11 Kvalitetsråd DP

8 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 11 Möte med VKAB UE, JA 11 Möte om Alumniverksamhet JA, UE 11 Dekans beslutsmöte FSV CF 11 Gemensamt ordförandetorg CF, JA, SS, UE, DS 12 Möte Vida Arena JA, UE 12 Möte om akutboende JA, UE 12 Propositionsskrivande CF, DS 13 Personalmöte Presidiet + tjänstemän 13 Propositionsskrivande Verksamhetsplan DP, SS 13 Dekans beslutsmöte FHL DP 16 Rektors beslutsmöte CF, JA, DP 16 Möte LNU Chefsgruppen DP 16 Möte Valborg Växjö JA 17 Möte med VIS UE 18 Universitetsstyrelsen DP, JA, SS 18 Mötesplats Campus Årsmöte UE 18 Kårkaffe CF 18 Mötesplats Campus Styrelsemöte UE 19 Möte med föreningen Groupie i Hultsfred UE, KS 19 Möte Vida Arena, Stallarna, Sivans + Nationer JA 19 Utvecklingsmöte Slottstallarnas styrelse JA JA Jakob Allanson DP Dennis Persson SS Susanna Svensson UE Ulrika Ehrenstråhle CE Cecilia Ermin (studentombud) CF Cristoffer Fylkehed LM Lin Mattsson AA Annie Almén EA Erika Angelsmark DS- Daniel Svedbjörk

9 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 KO Kenneth Odwar KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö NC- Niklas Carlsson EN Eva Nilsson JJ Jenny Johansson (bostadsförmedlare) RS Rickard Söderlund HN Helen Nilsson JL Johanna Lundstedt

10 2 Kanslirapport avseende verksamhetsåret 2012/2013 Innehåll: Sid A. Personal A.1. Tjänstemän 2. A.2. Några kommentarer från Helen N 5. B. Ekonomi B.1. Resultatrapport Kommentarer allmänt B.2 Kommentarer kring det totala 6. resultatet 2012/2013 B.3 Kommentarer till Intäkterna 2012/ B.4 Kommentarer till Kostnaderna 2012/ B.5. Övriga ekonomifrågor 2012/ C. Medlemsfrågor 10. D. Marknad/reklam D.1. Några händelser under året 10. K anslirapport per den Helen Nilsson

11 Kanslirapport 2 Sidan 2 av 10 Kalmar Kanslirapport avseende större delen av verksamhetsåret 2012/2013 A. Personal A 1. Tjänstemän: Under året har vi anställt två nya tjänstemän; ett doktorandombud och en informatörsassistent. Vi har också utökat en av tjänstemännens arbetstid, (en av kanslisterna i Växjö) från ett antal poolartimmar till att vara en 80-%-ig anställning. Totalt är vi i dagsläget (april 2014) 11 tjänstemän varav tre är visstidsanställda. De anställda under året har varit Helen Nilsson Verksamhetschef tillsv.anställd Gun-Britt Creutziger Ekonom tillsv.anställd Cecilia Ermin Studentombud tillsv.anställd Karin Siöö Studentkoordinator tillsv.anställd Eva Nilsson Vänfamiljsamordnare tillsv.anställd Jenny Johansson Kanslist och bostads- tillsv.anställd förmedlare Kerstin Ekeroth Kanslist, bostads- tillsv.anställd förmedlare och medlemsservice Niklas Carlsson Informatör tillsv.anställd. Johanna Lundstedt Informatörsassistent visstids.anställd David Westman Doktorandombud visstids.anställd Rikard Söderlund Kanslist Växjö visstids.anställd K anslirapport per den Helen Nilsson

12 2 Poolare. Under året har vi också anlitat ett antal poolare (extrapersonal). I Kalmar har vi haft ca tre poolare som arbetat hos oss under året. Vid terminsstarten 2012 tog vi dock in ytterligare 2 3 extra poolare som hjälpte till med medlemsregistrering och information till nya studenter. I Växjö har vi under året anlitat två tre poolare. Den ena av poolarna (Rikard) har vi utökat anställningsgraden på och denna tjänst ligger nu på 80 %. I Växjö hade vi också under början av terminen förstärkning av ytterligare sex poolare. Dessa jobbade med tältprojektet, och med introduktioner av bland annat de internationella studenterna. Våra poolare tar vi in främst in vid sjukdomar, personalmöten, och då vi är på andra aktiviteter såsom mässor och annan marknadsföring av Linnéstudenterna. D v s då vi inte är på plats på kontoret. Beskrivning av tjänsterna på Linnéstudenterna Tjänsten som verksamhetschef (namnbyte från administrativ chef med personalansvar till verksamhetschef skedde i december 2012). Tjänsten innehar det ekonomiska ansvaret tillsammans med personalansvaret i organisationen. Mycket i tjänsten handlar om verksamhetsutveckling och strategifrågor. Så som att fastställa arbetssätt och rutiner och se till att verksamheten utvecklas både vad gäller mjuka (personalfrågor, utbildning mm) och hårda (inköp av rätt utrustning mm) frågor. Att vara coach, bollplank till presidie och andra samarbetspartners (t ex Kalmar Studentliv och Stallarna) är annat som ingår i tjänsten. Det operativa arbetet med ekonomin sköts av ekonomen (Gun-Britt Creutziger) i Växjö. Gun-Britt har under året haft mycket extra arbete med Stallarna. Detta på grund av tidigare VD som blev avsatt och uppgifter som följde därefter. Från och med juni 2013 kommer dock Stallarnas VD Lina Falk att ta över Stallarnas redovisning och löner. Gun-Britt ansvarar också för alla löneutbetalningar hos Linnéstudenterna detta till både presidialer och tjänstemän. Studentombudet (Cecilia Ermin) arbetade fram till och med december med studentärenden i både Växjö och Kalmar. Men - från och med januari då vårt nya doktorandombud (David Westman) anställdes - lägger hon den mesta av tiden i Växjö. K anslirapport per den Helen Nilsson

13 2 K anslirapport per den Helen Nilsson Förutom arbete med frågor som rör studenternas studier arbetar studentombudet även tillsammans med presidiet vad gäller rekrytering av studentrepresentanter till olika organ inom Lnu. I och med anställningen av David blev arbetssituationen något rimligare. Den typ av ärenden som ständigt återkommer är problem med rättningstider som inte efterlevs och svårigheter med handledare/examinator. Studentkoordinatior (Karin Siöö) är strategiskt ansvarig för introduktionerna på båda orter. Karin har bland annat ett nära samarbete med Lnu:s informationsavdelning. Studentkoordinatorn arbetar också med att assistera och vägleda studenter i praktiska och sociala frågor och med att förmedla information mellan studenter, föreningar, nationer, universitetet och Linnéstudenterna. Karin är även ansvarig för de strategiska bostadsfrågorna i Växjö och sitter med olika konstellationer (bland annat LNS, LNU och Växjö kommun) där bostadsfrågorna behandlas Eva Nilsson, vänfamiljsamordnare + skolprojektansvarig. Eva har under större delen av året arbetat 90 % - men gick på eget önskemål ned till 70 % från och med april månad. För i stort sett hela Evas befattning erhåller vi ersättning från Växjö kommun. Tidigare var Eva också ett stöd till Karin Siöö vad gäller studentservicefrågor - främst de internationella studenterna. Detta ansvar har nu övergått till Rikard Söderlund (expeditionen). Antalet vänfamiljer är nu uppe i ca 200. Skolprojektet som Eva är ansvarig för innebär att LNS kommer ut till några av femteklassarna i Växjö kommun, för att på ett enkelt sätt informera om hur det kan vara att studera på ett universitet. Femteklassarna gör också besök på LNU för att se vad studentlivet innebär. Allt för att tidigt locka grundskoleeleverna att stanna kvar i Växjö och studera. Kerstin Ekeroth, Jenny Johansson och Rikard Söderlund ansvarar för våra expeditioner i Kalmar resp Växjö. Kerstin i Kalmar har förutom expeditionsfrågor även hand om medlemsregistret (Membit) och viss marknadsföring (tillsammans med informatören). Jenny ansvarar för bostadsfrågorna (de mer operativa) i Växjö, medlemsfrågor, rabatter mm. Rikard arbetar förutom med studentservice (se ovan) och övriga expenfrågor, också med Ny-i-Växjö-projektet som går ut på att få så många som möjligt att skriva sig i Växjö Informatören (Niklas Carlsson) är ansvarig för den interna och externa kommunikationen från Linnéstudenterna både Kalmar och Växjö.. Informatören ansvarar också för mässarbetet (Välkomstmässor 3 st under året), hemsidan, nyhetsbrev, Dass Papier, medieträning mm.

14 2 Under verksamhetsåret har informatören också producerat tidningen Linnéstudent för andra gången (tidningen bekostas av Linnéuniversitet.) Dock är det osäkert hur denna tidning ska produceras och distribueras inför HT Vi har sett att informationsarbetet i både Kalmar och Växjö har ökat det senaste året, och vi anställde därför Johanna Lundstedt från Uppsala som informatörsassistent hos LNS. Johanna utgår från Växjö men arbetar på båda orter vid behov. Johanna har tidigare arbetat en del med foto och film och det är bland annat detta som hon kommer att arbeta med hos oss, förutom produktion av broschyrer, informationsinläggning på FB och hemsidan mm. Niklas är Johannas närmaste chef. David Westman anställdes som doktorandombud i januari. Cilla (se ovan) hade svårt att hinna med både Kalmar och Växjö. David fick direkt vid anställningens början ett par lite tyngre ärenden att ta hand om. Även enklare studentärenden stort sett direkt till David. Att David marknadsförde sig själv via olika mailutskick och besök, gjorde också sitt till att ärendena på en gång började droppa in. A.2 Några tankar och kommentarer från Helen verksamhetschef Under året har jag på allvar kommit in i verksamheten och jag märker nu att arbetet som verksamhetschef är mångfacetterat. Förutom att vara ett stöd till vår egen verksamhet inom LNS innebär arbetet också att hjälpa/stödja våra olika projekt, pubar/dansställen och andra samarbetspartners. De flesta har nu också vant sig vid att det är jag som är verksamhets- och personalansvarig och jag tror också att det underlättar en del för presidiet att de kan överlämna frågor som rör avtal, personal, inköp mm till mig. (I Växjö har tidigare före sammanslagningen en presidial haft personalansvaret.) Jag har under året jobbat ännu mer och nära personal och presidie. Allt för att få ihop teamet i Kalmar och Växjö. Jag har också försökt att vara lyhörd för personalens behov och önskemål. Vissa tider är stressiga och vissa tjänster är (har varit) fullbelagda året om. Just därför har vi anställt några fler till organisationen och det jag hör från flera är att det nu är lugnare och att arbetssituationen är drägligare. Genom de RIK-samtal (resultat inriktning och kompetens) som jag genomför ca tre gånger per år så får jag en känsla för, och en vetskap om hur personalen har det och mår. Dessa samtal har jag också haft med vissa av presidiet. K anslirapport per den Helen Nilsson

15 2 Tjänstemännen har också under året varit mycket delaktiga i olika aktiviteter tillsammans med presidiet. Bland annat i alla årets olika temamånader. Detta upplever man som mycket positivt. Linnéstudenterna tjänstemän, presidialer och styrelse blir mer och mer ett riktigt sammansvetsat team. Bra! B. Ekonomi verksamhetsåret 2012/2013 B 1. Resultatrapport kommentarer per den Jag har i tidigare rapport (per den 17.4) översiktligt redogjort för mars månads ekonomi. Då vi till medlemsmötet den 15.5 (och utskicket som ska göras senast den 30.4) inte kommer att få fram någon senare ekonomirapport, utgår jag från marsrapporten när jag kommenterar de olika utfallen under året. Resultatutfallet i denna rapport skiljer sig dock något (i positiv riktning) från den tidigare marsrapporten som jag skickade inför styrelsemötet den Detta beror på att vi har fått in en del ränteintäkter på grund av sålda fonder under början av året. B.2 Några kommentarer kring mars månads resultat Budget /kr Totala intäkter Totala kostnader Avskrivningar Ränteintäkter/ Räntekostn Resultat Vill dock poängtera att detta bara är resultatet per den , fler intäkter och kostnader är budgeteradeför året. Det positiva resultatet beror både på ökade intäkter i form av fler medlemsavgifter, men också på minskade kostnader främst personalkostnader -, och ökade ränteintäkter (se ovan). K anslirapport per den Helen Nilsson

16 2 B.3. Kommentarer till några av intäkterna och kostnaderna. Jag har valt ut att kommentera några av de konton som sticker ut lite i resultatrapporten. Utfall per den 31.3 Budget /- kr - Medlemsavgifter Ackumulerat per den 31.3 har vi ca medlemmar (HT och VT), det innebär att vi tre månader innan verksamhetsårets slut har 900 fler medlemmar än budget som ligger på totalt för hela verksamhetsåret. - Intäkter Lnu 3985 och Under verksamhetsåret kommer vi att få 175 tkr mindre intäkter från Lnu än i budget. Detta beror på att vi budgeterade med heltidsstudenterna och det blev B.4. Kommentarer till några av kostnaderna Utfall per den Budget /- - Systemkostnad medlemsregistret Denna kostnad avser vårt medlemsregister Membit. Det har blivit dyrare än budgeterat men det beror på att vi har väsentligt fler medlemmar än budgetetar. Kostnaden i Membit baserar sig på vårt antal medlemmar ju fler medlemmar ju högre systemkostnad.. Lokalhyra Vad gäller lokalhyran hade vi räknat med ett högre hyresbelopp från Lnu än vad utfallet blev. Det är givetvis positivt. K anslirapport per den Helen Nilsson

17 2 - Hyra kopieringsmaskin Kopieringsmaskinens månadskostnader följer det avtal vi har skrivit med TechNet. Men det som har blivit dyrare än beräknat är kopiekostnaderna per st + tuner. Under året har vi tryckt upp foldrar och affischer i långt större utsträckning än budgeterat. Dock blir detta sätt förmånligare jämfört med att lämna dessa arbeten till tryckerier. - Förbrukningsinventarier Under året har vi bland annat köpt in en del kontorsmöbler som vi har tagit direkt på resultatet istället för att skriva av dessa på flera år. Detta har vi gjort då vi anser att vi har ekonomi till detta. - Mat, logi och dylikt I dessa kostnader ligger bland annat matkostnader under Välkomstmässorna och KARMA. Dessa kostnader har vi inte budgeterat med därför blir skillnaden mellan budget och utfall stor. - Fast telefoni Under verksamhetsåret beslutade vi oss för att teckna ett nytt telefoniavtal med Tre, detta då vi hade dålig täckning/mottagning med vår tidigare leverantör Tele2. Vi bytte också ut telefonerna och tecknade ett abonnemang där förutom samtal även fri surf mm ingår. Vid budgetens läggning förra året var det inte klart med det nya telefoniavtalet därav den högre kostnaden jämfört med budget. - Datorer drift och underhåll Vid verksamhetsårets början tecknade vi ett avtal med en ny ITleverantör/datorsupport. Vid budgetläggningen trodde vi att kostnaden skulle bli högre än den blev. Fram till och med den 31.3 är kostnaden nära 30 % lägre än beräknat, vilket ju är positivt. K anslirapport per den Helen Nilsson

18 2 - Övriga främmande tjänster I denna kostnad ligger också kostnader för Välkomstmässorna och KARMA vilka vi inte har budgeterat. Därav högre kostnad än budget. - Personalkostnader Personalkostnaderna är väsentligt mindre än beräknat. Det beror bland annat på att våra nyanställningar påbörjade sina tjänster flera månader senare än veräknat. B.5 Övriga ekonomifrågor att hänföra till verksamhetsåret 2012/2013 Äskningar Under innevarande verksamhetsår har alla föreningsäskningar gått via balansräkningen. Vi hade sedan tidigare en miljon avsatt (gamla corehouse) till just äskningar. Äskningarna för verksamhetsåret har därför inte belastat resultaträkningen, vilket den brukar göra. Inför kommande verksamhetsår 2013/2014 kommer dock större delen av äskningarna att läggas in i resultatbudgeten. Anställningar Vi har anställt 2,8 nya tjänster under året. Tjänsterna som servar både tjänstemän, presidialer och studenter har varit efterlängtade, och det är många i organisationen som fått en drägligare arbetssituation. Ny IT/Support Vi har under året anlitat en ny IT-support TechNet Syd i Växjö.. Vi har numera en extern server till all vår data och mail, vilket gör att det känns något säkrare än om vi ska handha en egen server. Det har dock varit en del barnsjukdomar med vår support under året men vi börjar komma till rätta med dem. Jag Helen har haft flera avstämningssamtal med TechNet Syd och förklarat de problem vi upplever. Kostnaden för IT-supporten har stigit jämfört med tidigare men inte i den omfattning som vi hade räknat med (se kommentar utfall konto 6540 datorer drift och underhåll). K anslirapport per den Helen Nilsson

19 2 Nya telefoner Under året har vi också bytt både telefoner och teleoperatör. Från Tele2 till Tre och till Samsung S3. Alla har nu tillgång till en växelapp i telefonen och kan själva koppla in och ur sig i vår växel. Framförallt märker vi att täckningen är mycket bättre både i Växjö och Kalmar. C. Medlemsfrågor 2012/2013 Antalet medlemmar Fram till den 25.4 har vi registrerat medlemmar under vårterminen. Vilket innebär att vi har överskridit budgeten för våren med 82 medlemmar. Det är 343 fler medlemmar än vad vi hade hela förra vårterminen (VT 2012) Slår vi ihop både höst- och vårterminen så har vi medlemmar. Det är 985 fler medlemmar än budget och fler medlemmar än hela förra året. D. Marknad/reklam 2012/2013 På marknad och reklamsidan har det hänt en hel del under året. Här följer i punktform några av händelserna: - Vi har fått en mycket kraftig ökning av följare på vår Facebooksida, från ca 1900 strax innan terminsstart HT12 till över 3200 idag. Detta genom en medveten satsning på en aktiv och levande FB-sida, samt genom annonsering på Facebook kring vår sida, våra evenemang m.m. - Vi har börjat använda Instagram och integrerat denna på vår hemsida - Ökning av antalet annonsörer hos oss (hemsida, nyhetsbrevet, nyhetsbladet på toaletterna) - Vi har skrivit ett långsiktigt annonsavtal med Comviq.- - Fortsatt tillväxt för våra Välkomstmässor både i Kalmar och Växjö - En hel del medial uppmärksamhet kring lokaliseringen av universitetet i Kalmar, samt om bostadsfrågan i Växjö (bl.a. tältmanifestationen och problemen med Campushem) - Mycket stort medialt genomslag för våra överlevnadspåsar som vi delade ut, och där vi i år även fick bra stöd från näringslivet i form av sponsring - KARMA är ju ett eget projekt, men ligger under oss. De lyckades mycket väl med både marknadsföring och media. Välkända föreläsare. - Vi arbetar tillsammans med HejKalmar för att utveckla en mobilapp Linnéstudenterna Helen Nilsson - Verksamhetschef K anslirapport per den Helen Nilsson

20 Bilaga Za Kalmar/Växjö Proposition gällande Verksamhetsplan 2013/2014 En arbetsgrupp för att ta fram nästa års verksamhetsplan 2013/2014 skapades och diskuterade sedan vad arbetsgruppen tyckte Linnéstudenterna bör arbeta med verksamhetsåret 2013/2014. Propositionen är sammanställd av kårstyrelsen. Medlemsmötet föreslås att fastställa verksamhetsplanen 2013/2014 Växjö, Kårstyrelsen

21 Verksamhetsplan 2013/2014 1

22 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver de i verksamhetsplanen specificerade frågorna. Dessa är de frågor som har med våra studenters utbildning eller som är av studiesocial karaktär då dessa utgör kärnan i studentkårens uppdrag. Löpande verksamhet regleras inte i verksamhetsplanen, men ingår likväl i styrelsens ansvar. Studentrepresentation Ett av Linnéstudenternas viktigaste uppdrag är att upprätthålla ett starkt studentinflytande i Linnéuniversitetets beslutande och beredande organ. För att lyckas med detta måste studentrepresentationen i dessa organ vara hög och kvalitativ. Linnestudenterna ska fortsätta stärka och vidareutveckla de verktyg som finns för att säkerställa såväl kvalitet som kvantitet i studentrepresentationen. Linnéstudenterna ska under året: Utveckla nya och stärka de verktyg de finns för att säkerställa en kvantitativ samt kvalitativ studentrepresentation i Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ. Nå ut till studenter som inte är aktiva redan i föreningslivet med informationen om studenternas möjlighet att påverka sin utbildning Att skapa en fungerande kommunikation mellan studentrepresentanter och Linnéstudenterna. Utbilda studentrepresentanter i relevanta regelverk för uppdraget. Studentföreningar Linnéstudenternas viktigaste samarbetspart är de olika studentföreningarna vid Linnéuniversitetet, som arbetar såväl utbildningsbevakande som med studiesociala aktiviteter. Linnéstudenterna ska under året: Agera såväl utbildande som rådgivande och stöttande för studentföreningarna. Utveckla strukturen mellan Linnéstudenterna och studentföreningarna. Bibehålla och stärka samarbetet med studentföreningarna i Växjö och Kalmar men även uppmuntra till samverkan mellan orterna. Uppmärksamma och tydliggöra ansvaret för utbildningsföreningar i att bevaka relevanta utbildningar 2

23 Studenternas situation Under Linnéstudenternas verksamhetsår 2013/2014 existerar det frågor som styrelsen bör bevaka och agera i för att förbättra situationen för studenterna på Linnéuniversitetet. Frågorna kan vara av studiesocial eller utbildningskaraktär Linnéstudenterna ska under kommande året: Arbeta för att alla studenter ska få rabatterade resor i utbildningssyfte. Arbeta för ett kårhus i Kalmar och aktivt lyfta frågan i relevanta fora. Aktivt belysa i relevanta fora bostadssituationen för studenterna på Linnéuniversitetet. Vara en aktiv part i frågan om Linnéuniversitetets omlokalisering i Kalmar. Kartlägga och verka för att förbättra situationen för studenterna på orterna Hultsfred, Ljungby och Nybro Nationellt påverkansarbete Linnéstudenterna är som medlemskår i Sveriges Förenade Studentkårer, en stark aktör på den nationella nivå. Linnéstudenterna samarbetar och diskuterar nationella studentpolitiska frågor med andra kårer runtom i Sverige. Detta möjliggör att Linnéstudenterna kan ta del av erfarenheter och lösningar från studentkårer på andra lärosäten i sitt arbete mot Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna ska under året: Vara aktivt deltagande i aktiviteter som Sveriges Förenade Studentkårer anordnar. Nätverka med samarbetskårer och andra studentkårer för att utveckla Linnéstudenternas organisation. Nätverka med samarbetskårer för att diskutera frågor relaterade till Sveriges Förenade Studentkårer. Medlemsrekrytering Linnéstudenterna har sedan kårobligatoriets avskaffande arbetat intensivt med medlemsrekrytering. Att arbeta för ett högt medlemsantal är centralt då fler medlemmar betyder högre legitimetet i de beslut som studentkåren är med och påverkar och fattar själva. Organisationen ska fortsätta synas i större grad bland studenterna och förmedla det budskap och den verksamhet som Linnéstudenterna står för. Detta ställer ett stort krav på en effektiv, tillgänglig och fungerande kommunikation utåt mot Linnéuniversitetets studenter. Linnéstudenterna ska under året: Synliggöra sitt arbete för medlemmar och potentiellt nya medlemmar. Bedriva ett aktivt medlemsrekryteringsarbete utifrån utarbetade strategier. Utifrån Linnestudenternas verktyg fastställa en kommunikationsplan. Utifrån Linnestudenternas verktyg fastställa en marknadsföringsplan. 3

24 Intern organisation Linnestudenterna är en ung organisation som under sina tredje år arbetat mycket med att internt skapa ett fungerande samarbete mellan kårstyrelse och tjänstemannastaben. Linnéstudenterna har utvecklat en gemensam viljeriktning med samhörighet där organisationen arbetar för och mot samma uppsatta mål. Samarbetet mellan tjänstemännen och kårstyrelsen är något som organisationen kontinuerligt måste arbeta för att bibehålla den effektiva nivå som Linnéstudenterna har idag. Linnéstudenterna ska alltid arbeta i en gemensam riktning för studenternas bästa. Linnéstudenterna ska under året: Stärka och utveckla arbetsfördelning inom organisationen tillsammans med verksamhetschefen. Bibehålla strukturen med en verksamhetschef med delegerat ansvar över den löpande verksamheten. Arbeta med och efterfölja Linnéstudenternas värdegrund och vision. Vidareutveckla gemensamma rutiner och arbetssätt mellan Kalmar och Växjö. Organisationsutveckling Linnéstudenterna som organisation har under sina tre första år blivit en stark aktör för studenterna på Linnéuniversitetet. Organisationen behöver dock ständigt utvecklas för att bibehålla den kvalite i den verksamhet som Linnéstudenterna bedriver samt bli en mer demokratisk, tillgänglig och inkluderande organisation. Linnéstudenterna ska under året: Öka antalet deltagare på sina medlemsmöten. Göra Linnéstudenternas verksamhet mer tillgängligt och inkluderande för internationella studenter. Utveckla och fastställa riktlinjer för att säkra en god arbetsmiljö för presidie och ledamöter. Fastställa en miljöpolicy för Linnéstudenterna. Utforma en policy för Hedersmedlemskap inför medlemsmötet i oktober. 4

25 Bilaga Åa Kalmar/Växjö Missiv av beslut för fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 13/14 Medlemsavgiften är en del av Linnéstudenternas intäkter. Beslut om medlemsavgiften tas varje årsmöte för Linnéstudenterna inför kommande verksamhetsår. Medlemsmötet föreslås besluta att fastställa medlemsavgiften för Linnéstudenterna verksamhetsåret 13/14. Kårstyrelsen Växjö

26 Bilaga Åb Fastställande av medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013/ 2014 Inkomsten visar sig vara en välbalanserad avvägning där man kan ställa inkomster i relation till kostnaderna för Linnéstudenterna. Vi kan fortsätta konstatera att höstterminen genererar fler medlemmar än vårterminen. Vad gäller kostnaderna för medlemskap tror vi att nivån är rimlig och har inte sett några tendenser till att medlemmarna tycker det är för dyrt. Vi ligger också i linje med många andra studentkårer runt om i Sverige. Med anledning av detta är det rimligt att lägga sig på samma nivå när det gäller medlemsavgifterna för heltidsstudenter och distansstudenter även nästkommande verksamhetsår Möjligheten att betala över flera terminer på en gång har fungerat och detta gör att styrelsen har skapat uppfattningen att denna möjlighet även borde fortsätta verksamhetsåret 2013/2014 När det gäller stödmedlemskapet är det viktigt att sätta en lägstanivå på kostnaden, men att man samtidigt öppnar upp för att man som stödmedlem får betala mer om man vill, därav skrivningen om minst 100 kronor per termin. Därmed föreslår kårstyrelsen att medlemsmötet beslutar att: att fastställa medlemsavgiften för heltidsstudenter och distansstudenter för verksamhetsåret 2013/ 2014 till 150 kronor per termin och 275 kr för två terminer att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013/ 2014till 150 kronor per termin att fastställa medlemsavgiften för stödmedlemmar för verksamhetsåret 2013/2014 till minst 100 kronor per termin.

27 Bilaga 12a Växjö Proposition gällande Budget för 2013/2014 Budget för Linnéstudenterna ska fastställas på varje årsmöte av Linnéstudenternas medlemmar. Budgetförslaget har utarbetats av verksamhetschef Helen Nilsson och Gun-Britt Creutziger i nära samråd av ordförande Jakob Allanson. Kårstyrelsen föreslår: Att årsmötet fastställer budget för Linnéstudenterna 2013/2014 Växjö, datum som ovan Jakob Allanson Ordförande Linnéstudenterna

28 1 Kommentarer till budget för verksamhetsåret 2013/2014 Budgeten i sin helhet bifogas dessa kommentarer A 1. Några bakgrundskommentarer till budgetarbetet. Hur har vi jobbat/hur har vi tänkt? Vid arbete med budgeten för verksamhetsåret 2013/2014 har vi valt att utgå från utfallet av innevarande verksamhetsår t o m mars månad, för att sedan göra uppskattningar kring utfallet konto för konto t o m juni månad Vi anser att vi har haft en god kontroll över årets både intäkter och kostnader och därför känns det naturligt att utgå från de siffror som hittills har inkommit. Något om innevarande verksamhetsårs resultat Resultatet för innevarande verksamhetsår blir inte klart i början av juli, men vi gör bedömningen att vi kommer att hålla + också överskrida det budgeterade resultatet på 388 tkr väsentligt. Resultatet per de 31.3 ligger på 1,517 mkr vi räknar dock med att hamna på ett resultat för verksamhetsåret 2012/2013 på minst 1 mkr. Nysatsningar under innevarande verksamhetsår 2012/2013 satsningar som följer med in i nästa år. Under verksamhetsåret 2012/2013 har vi gjort en del nysatsningar. Bland annat skrivit avtal med en ny IT-support, köpt in nya telefoner (Samsung S3) och tillsatt tre nya tjänster (doktorandombud, informatörsassistent och expenpersonal. Totalt ca 2,8 tjänster). Dessa satsningar följer med oss in i nästa verksamhetsår. Satsningen med nya tjänster innebär en ökad kostnad på ca 1,2 mkr på helår. A.2. Några kommentarer till intäkterna Medlemsintäkterna Inför kommande år har vi räknat med i stort sett samma medlemsantal som vi kommit upp till under innevarande verksamhetsår, d v s ca medlemmar. Intäkterna för dessa medlemmar uppgår i budgeten till ( x 150 kr). Det gäller dock att kämpa på med medlemsvärvningen kommande år. Årets medlemssiffor ser riktigt bra ut det gäller att hålla dem framöver. Rapport avseende budget 2013/2014 den Helen Nils s on

29 2 Minskade intäkter från Lnu Inför kommande verksamhetsår kommer vi också att få en del minskade intäkter, bland annat från Linnéuniversitetet. Detta i och med att man nästa verksamhetsår räknar med ett färre antal heltidsstudenter. Vi har därmed minskat intäkterna från Lnu vad gäller avtalet med utbildningsbevakning och kvalitet med 225 tkr jämfört med innevarande år. Förra året räknade vi med en intäkt för detta på 3,925 mkr i år 3,700 mkr. De övriga avtalen med Lnu; avtal avseende studiesocial verksamhet och lokalavtalet kvarstår som tidigare. Det studiesociala avtalet inbringar 1,8 mkr och lokalavtalet säger att vi ska betala 220 tkr per år för de lokaler vi utnyttjar. Minskade intäkter SIVAB En annan minskad intäkt är från SIVAB (Stallarna). Vi har tidigare haft intäkter för redovisningsarbete (Gun-Britt) på 80 tkr. Stallarna kommer att sköta större delen av redovisnings- och lönearbetet framöver och denna intäkt försvinner då från oss, samtidigt som Gun-Britt för mer tid över till Linnéstudenternas verksamhet.. Ev minskade intäkter Länsförsäkringar Kronoberg Vi har tidigare haft ett avtal med LF Kronoberg och ett avtal med LF Kalmar. För kommande verksamhetsår är det bara LF Kalmar som har skrivit under sitt avtal. Vi har därför valt att inte lägga till intäkterna från LF Kronoberg (35 tkr) i budgeten för nästa år. Förhoppningsvis blir det ändå ett avtal men då får vi räkna dessa intäkter som en bonus. A.3. Kommentarer till några av kostnaderna Äskningarna I resultatbudgeten har vi i år räknat med äskningar till föreningarna med 400 tkr. Äskningarna för 2012/2013 kunde vi plocka från balansräkningen, då vi hade tidigare avsatta medel till detta ändamål. D v s vi hade ingen budgetpost i resultaträkningen gällande äskningar verksamhetsåret 2012/2013. För 2013/2014 kommer vi att få ta 400 tkr direkt från resultatet. Dock har vi fortfarande kvar äskningsmedel i balansräkningen och vi räknar med att kunna ta ca 300 tkr till äskningar från balansräkningen under kommande verksamhetsår. Totala planerade äskningar för kommande verksamhetsår blir således 700 tkr. 400 tkr som läggs in i resultatbudgeten och 300 tkr som kommer att tas från balansräkningen (tidigare avsatta medel). Kostnader avseende olika medlemsaktiviteter Inför kommande år har vi delat upp kostnadsposterna vad gäller presidie- och medlemsaktiviteter. Tidigare har flera av dessa poster varit sammanslagna och det har varit svårt att utläsa vad som varit budgeterat. Rapport avseende budget 2013/2014 den Helen Nils s on

30 3 Totalsumman för dessa kostnader har dock minskats med ca 10 tkr jämfört med förra årets budget och beräknade utfall. Det rör sig dock enbart om ca 3 4 %. För nästa verksamhetsår har vi delat upp kostnaderna på: - Mat, fika, kontor och presidiet + tacksittningar - Mat och dylikt KARMA (i stort sett endast KARMAmässan) - Mat Välkomstmässorna - Kårval (här har vi minskat kostnaderna från 50 till 10 tkr detta då kostnaderna inte har uppgått mer än till mellan 5 10 tkr årligen) - SFS-aktiviteter SFS FUM - Medlemsmöten, ordförandetorg mm Vi hoppas genom denna uppdelning att vi lättare än tidigare ska kunna följa kostnadsutvecklingen vad gäller dessa aktiviteter. Personalkostnaderna Förutom satsningarna på nyanställningarna (se ovan), så har vi räknat med en löneökning på 3,5 % för samtliga medarbetare. Löneavtalet som gäller från och med den är ännu ej klart. Vi tror att det kommer att landa på ca 2,8 % - men för att vara på den säkra sidan har vi höjt upp %-satsen något. Vi har också minskat kostnader för timanställda med 57 tkr (ca 30 %) jämfört med budgeten för d2012/2013. Detta beror på att vi räknar med att minska på poolarna (främst i Växjö), i stället har vi anställt Rikard Söderlund i expeditionen mer permanent. Allmänna reflektioner kring intäkter och kostnader Inför nästa år har vi inte lagt in några större investeringssatsningar i resultatbudgeten. Dock kommer vi med all sannolikhet att investera i möbler/avskärmningar mm i Växjö. Denna investering kommer vi dock att göra avskrivning på, vilket innebär att kostnaden kommer att hamna på ca tkr för året. Denna kostnad räknar vi med att täcka med våra ränteintäkter, vilka vi inte har lagt in i budgeten. Ränteintäkterna under innevarande verksamhetsår ligger på ca 40 tkr. Vi måste också under kommande verksamhetsår vara restriktiva med våra kostnader allt från förbrukningsmaterial, till resor och olika aktiviteter. Vi har minskat vissa av dessa kostnader något jämfört med innevarande år, men inte märkbart. Det viktiga är dock att vi förmedlar att vi inte inför nästa år har möjlighet att öka på kostnaderna mer än vad vi har gjort i budgeten. Rapport avseende budget 2013/2014 den Helen Nils s on

31 4 A.4. Intäkter kostnader och resultat 2013/ /2014 Tkr +/-budget 2012/2013 Intäkter Medlemsintäkter och försäljning tkr Hyresintäkter och bidrag Lnu o tkr kommunerna m fl Totala intäkter tkr Kostnader +/-budget 2012/2013 Systemkostnader + övriga kostnader tkr Personalkostnader tkr Totala kostnader inkl avskri vningar tkr Resultat +/- budget 2012/2013 Beräknat resultat ca kr Helen Nilsson Verksamhetschef Linnéstudenterna Rapport avseende budget 2013/2014 den Helen Nils s on

32 Linnéstudenterna Sida: 1 Resultatbudget Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: Konto Benämning Budgeterat 3010 Medlemsavgift Helår Försäljning tröjor expen Kalmarflyg, försäljning Flysmaland VXO Försäljning Deltagaravgifter för studentaktiviteter Försäljning annonser och hemsidan Övrig försäljning lager i expen Hyresintäkter Provisionsintäkter Erhållna statliga bidrag via Lnu Erhållna kommunala bidrag Kalmar Erhållna kommunala bidrag Växjö Erhållna bidrag Lnu Övriga erhållna små bidrag Systemkostnad medlemsregistret Lokalhyra Städning, renhållning hyrd lokal/fakt Lnu Rep och underhåll fastighet Hyra kortläsare PointPoint Hyra kopieringsmaskin Förbrukningsinventarier Programvaror Förbrukningsmaterial Serviceavtal Kalmarflyg AB Flysmoland i VXO AB Frakt, transport, fakt.avg och påminnelseavgift Biljetter för resekostnader i tjänsten Resekostnader i tjänsten övrigt Mat, fika kontor, tacksittning, presidiet, föreningar Mat och dylikt, KARMA Mat välkomstmässorna Reklam och trycksaker (Niklas) Reklam och trycksaker övriga Kårval SFS aktiviteter (FUM) Medlemsmöte,ordförandetorg, medlemsaktivitetet Kontokortsavgifter Representation, avdragsgill Kontorsmaterial Fast telefoni Porto övrigt Företagsförsäkringar Kostnader för bevakning och larm Ersättning till revisor Datorer drift och underhåll Serviceavgifter Arbetsgivaralliansen Bankkostnader Övr främmande tjänster Tidningar, facklitteratur SFS endast medlemsavgiften Föreningsbidrag/Äskan Lön tjänstemän Lön tjm. timanställda Arvode presidialer Förändring av semesterlöneskuld ITP ITPK ITP 2 och ev TGL Arbetsgivaravgifter Soc.avgifter semesterlön Premier för arbetsmarknadsförsäkringar (AMF/FORA) Gruppolycksfallsförsäkringspremier Utbildning Sjuk- och hälsovård/friskvårdsbidrag Övriga personalkostnader Resultat 5 500

33 Linnéstudenterna Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Ack fg år Ack.budget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3000 Medlemsavg exp Växjö 0,00 0, ,00 0, Medlemsavg exp Kalmar 0,00 0,00-350,00 0, Medlemsavg kortinbet ,00 0, ,00 0, Medlemsavg bg ,00 0, ,00 0, Medlemsavgift Helår 0,00 0, , , Medlemsavgift Termin HT -12 0,00 0, ,00 0, Medlemsavgifter Helår ( 50% av 3010 ) 0,00 0, ,00 0, Medlemsavgifter Termin VT-13 0,00 0, ,00 0, Stödmedlem 0,00 0,00 500,00 0, Ospecificerade belopp medlemsreg 0,00 0,00 235,00 0, Försäljning tröjor expen 0,00 0, , , Försäljning Adlibris 0,00 0, ,00 0, Kalmarflyg, försäljning 0,00 0, , , Flysmaland VXO Försäljning 0,00 0, , , Deltagaravgifter för studentaktiviteter 0,00 0, , , Försäljning annonser och hemsidan 0,00 0, , , Kondomer 0,00 0,00 150,00 0, Övrig försäljning lager i expen 0,00 0, , , Fakt kostn SIVAB 0,00 0, ,00 0, Övriga sidointäkter/akutboendet 0,00 0, ,75 0, Öres- och kronutjämning 0,00 0,00-39,52 0, Kassadifferenser 0,00 0, ,08 0,00 S:a Nettoomsättning 0,00 0, , ,00 Övriga rörelseintäkter 3911 Hyresintäkter 0,00 0, , , Provisionsintäkter 0,00 0, , , Erhållna statliga bidrag via Lnu 0,00 0, , , Erhållna kommunala bidrag Kalmar 0,00 0, , , Erhållna kommunala bidrag Växjö 0,00 0, , , Erhållna bidrag Lnu 0,00 0, , , Övriga erhållna små bidrag 0,00 0, , , Övr ersättn och intäker SFS 0,00 0, ,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 0,00 0, , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 0,00 0, , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Systemkostnad medlemsregistret 0,00 0, , , Kostnad lagervaror expen 0,00 0, ,00 0, Kostnad Adlibris 0,00 0, ,00 0, Ny i Växjö, erbjudanden 0,00 0, ,80 0, Erhållna rabatter/kalmarflyg AB 0,00 0, ,00 0, Erhållna rabatter/flysmoland 0,00 0, ,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm 0,00 0, , ,00 Bruttovinst 0,00 0, , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 0,00 0, , , Städning, renhållning hyrd lokal/fakt Lnu 0,00 0, , , Rep och underhåll fastighet 0,00 0, , , Hyra kortläsare PointPoint 0,00 0, , , Hyra kopieringsmaskin 0,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 0, , , Programvaror 0,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 0, , , Serviceavtal 0,00 0, , , Kalmarflyg AB 0,00 0, , , Flysmoland i VXO AB 0,00 0, , , Frakt, transport, fakt.avg och påminnelseavgift 0,00 0, , , Biljetter för resekostnader i tjänsten 0,00 0, , , Resekostnader i tjänsten övrigt 0,00 0,00 0, ,00

34 Linnéstudenterna Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Ack fg år Ack.budget 5830 Mat, fika kontor, tacksittning, presidiet, föreningar 0,00 0, , , Mat och dylikt, KARMA 0,00 0,00 0, , Mat välkomstmässorna 0,00 0,00 0, , Reklam och trycksaker (Niklas) 0,00 0, , , Reklam och trycksaker övriga 0,00 0,00 0, , Kårval 0,00 0, , , SFS aktiviteter (FUM) 0,00 0,00 0, , Medlemsmöte,ordförandetorg, medlemsaktivitetet 0,00 0,00 0, , Kontokortsavgifter 0,00 0, , , Representation, avdragsgill 0,00 0,00-745, , Kontorsmaterial 0,00 0, , , Fast telefoni 0,00 0, , , Mobiltelefon 0,00 0,00-189,00 0, Datakommunikation 0,00 0,00-115,00 0, Porto övrigt 0,00 0, , , Företagsförsäkringar 0,00 0, , , Kostnader för bevakning och larm 0,00 0, , , Ersättning till revisor 0,00 0, , , Datorer drift och underhåll 0,00 0, , , Serviceavgifter Arbetsgivaralliansen 0,00 0, , , Bankkostnader 0,00 0, , , Övr främmande tjänster 0,00 0, , , Inhyrd personal 0,00 0, ,00 0, Polistillstånd/Licencer 0,00 0,00-950,00 0, Tidningar, facklitteratur 0,00 0, , , SFS endast medlemsavgiften 0,00 0, , , Föreningsavg avdr gill Radio Lur 0,00 0,00-250,00 0, Medlemsmöten och val 0,00 0,00-250,00 0, Föreningsbidrag/Äskan 0,00 0,00 0, , Övr ej avdr gill kostn 0,00 0, ,30 0, Lämnade bidrag övriga 0,00 0, ,00 0, Utbetald provision medlemsvärvning 0,00 0, ,00 0,00 S:a Övriga externa kostnader 0,00 0, , ,00 Personalkostnader 7211 Lön tjänstemän 0,00 0, , , Lön tjm. timanställda 0,00 0, , , Arvode presidialer 0,00 0, , , Arvode tillfälliga 0,00 0, ,00 0, Sjuklön tjänstemän 0,00 0, ,27 0, Semesterlön tjänstemän 0,00 0, ,00 0, Förändring av semesterlöneskuld 0,00 0, , , Skattefri bilersättning 0,00 0, ,55 0, ITP 1 0,00 0, , , ITPK 0,00 0, , , ITP 2 och ev TGL 0,00 0, , , Arbetsgivaravgifter 0,00 0, , , Soc.avgifter semesterlön 0,00 0, , , Arbgivaravgifter under 26 år 0,00 0, ,34 0, Premier för arbetsmarknadsförsäkringar (AMF/FORA) 0,00 0, , , Gruppolycksfallsförsäkringspremier 0,00 0, , , Utbildning 0,00 0, , , Sjuk- och hälsovård/friskvårdsbidrag 0,00 0, , , Övriga personalkostnader 0,00 0, , ,00 S:a Personalkostnader 0,00 0, , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 0,00 0, , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar 0,00 0, , ,00 Avskrivningar 7832 Avskrivn inventarier 0,00 0, ,00 0, Avskrivningar datorer 0,00 0, ,00 0,00 S:a Avskrivningar 0,00 0, ,00 0,00

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle Dagordning Årsmöte kl. 17.00 Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson Dagordning Medlemsmöte 9 oktober 2013 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Justering av röstlängd Jakob Allanson

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning 120222 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

D14-1 Diskussion. A14-1 Avslutande formalia

D14-1 Diskussion. A14-1 Avslutande formalia F14-1 Formalia M14-1 MEDDELANDEN B14-1 Beslut V14-1 Val D14-1 Diskussion A14-1 Avslutande formalia Förnamn Efternamn Sektion Kårstyrelsen Titel Övriga medlemmar Sektion Anmärkningar Fullmäktiges presidium

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)...

Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Proposition medlemsavgifter 14/15... 2 Proposition Verksamhetsplan 14/15... 3 Proposition Periodplan VårFum II- HöstFum I 2014... 6 Proposition Budget 14/15... 7 Bilaga till budget

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Årsmöteshandling 2012

Årsmöteshandling 2012 Årsmöteshandling 2012 Dagordning för årsmöte Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap Datum: 2012-02-27 Tid: 12:00 Plats: Ekonomihögskolan, Ny209K Ärende Föredragande Beslut/Åtgärd 1. Årsmötets öppnande Ordförande

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013 1 (37) 2 (37) Sammanfattning Detta är en utredning kring LinTeks organisation som en del av LinTeks verksamhetsplan under verksamhetsåret. Utredningen tillkom, bland annat, på grund av de stora förändringar

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Verksamhetsåret 2011/2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 bokslut för verksamhetsåret 2011/2012 revisionsberättelser

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-16

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Kårordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Närvarande Ordinarie: (MST) Katarina Nilsson (PED)

Läs mer