Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga:"

Transkript

1 Dagordning Årsmöte 15 maj 2013 Kl Kalmar Studio 1 Växjö: N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att välja Robert Sigvardsson till mötesordförande 3 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 4 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan 5 Val av sekreterare Att välja sekreterare 6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande 7 Val av justeringsperson tillika rösträknare Att välja justeringsperson tillika rösträknare 8Adjungeringar Att behandla 9 Information: Meddelandelista Presidiet Lägga rapporten till handlingarna 10 Information: Kanslirapport Helen Nilsson Lägga rapporten till handlingarna 1a 2 11 Frågestund Presidiet 12 Beslut: Fastställa verksamhetsplanen Jakob Allanson Att besluta i frågan 3a & b 13 Beslut: Medlemsavgift Jakob Allanson Att besluta i frågan 4a & b 14 Beslut: Val av studeranderepresentanter Cristoffer Fylkehed Att besluta i frågan 15 Beslut: Fastställande av budget för verksamhetsåret 2013/2014 Jakob Allanson Att besluta i frågan 5a, b, c & d 16 Beslut: Proposition stadga Ulrika Ehrenstråhle 17 Beslut: Val av tre (3) Jakob Allanson verksamhetsrevisorer för kommande verksamhetsår 18 Beslut: Val av en (1) ordinarie Jakob Allanson räkenskapsrevisor och suppleant för Linnéstudenterna för kommande verksamhetsår 19 Beslut: Val av mötespresidium Jakob Allanson Att besluta i frågan 6a,b&c

2 20 Information: Presentation av Linnéstudenternas nya styrelse 2013/2014 Valberedningen 21 Övriga frågor 22 Nästa möte 23 Mötets avslutande

3 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 Dag Aktivitet Person 20 Medlemsmöte UE, JA, CF, DP, SS, EA, SS, DS 20 P.U.M.Ps årsmöte UE 20 Möte med Smålands Nation & KLUBB UE 20 Universitetsstyrelsen JA, DP, SS 21 Överlevnadspåsar delas ut i Kalmar & Växjö (mycket media) UE, JA, CE, SS, CF, DS, DW, KE, NC 21 Telefonmöte nomineringsgrupp för ny styrelse LNU DP 21 Avtal Sivans JA 22 Internationaliseringskommittéen UE 22 Studentmedarbetare RFSS JA 22 Kårhus lokal JA, SS, DS, CF 22 Mediainslag i Veckans Svensk UE 23 CNaS årsmöte SS 25 Styrelseutbildning för Växjös studentföreningar DP 25 Rektors beslutsmöte UE, DP, JA, SS, CF 25 Expansiva Växjö JA 26 Möte med LNU om betalningssystem UE, JA 26 Summer Academy diskussion med utskott från Internationaliseringskommittén UE 26 STINT-möte med ER och Catherine Legrand UE 26 Årsstämma Drivhuset Växjö JA 26 Möte om ANDT SS 26 Kalmar ESS årsmöte SS 27 Möte med LOS UE, DP 27 Kårspondenterna UE, DP, LM 27 Nämndför Lärarutbildning DS 27 Karmadagen SS, JA, CF 27 Biblioteksstyrelsen SS 28 Ordförandetorg i Växjö UE 28 Torsdagsmöte omlokaliseringen SS

4 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 28 Referensgruppsmöte omlokaliseringen SS, JA 28 Styrgruppsmöte omlokaliseringen SS, JA 28 Kalmar studentliv årsmöte SS, CF Mars 1 Budgetdiskussion FTK DP 1 Studenthälsan möte SS 4 Distansmöte Presidiet + tjänstemän 4 Gemensamt styrgruppsmöte omlokaliseringen SS 4 Hej Kalmar! möte SS, NC 5 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 5 Representation Kalmar JA 6 Möte med Ingeborg från KOM om ny studentwebb DP 6 Möte med studentföreningen Champs UE 6 Kårhusmöte CF, SS 7 Amår DP, UE, JA, AA, LM 7 Dekans Beslutsmöte FSV CF 7 Möte med Revisorn från PWC CF, SS 7 Internt möte om studeranderegister DP, CF, CE 7 Möte med kommunen om Energy Cities UE, KS 7 Intervju om kårvalet JA 8 Möte med Marknadsföringsansvarig. Kvastkampen 2013 CF 8 Intervju till hemsidan CF 8 Fakultetstyrelsemöte Teknik, Lammhultsrummet DP 8 SFS möte via Adobe DP 8 Möte med LNU om ESN SS, JA 8 Möte med Eva Svensson om kårhus SS, KO 8 Möte med SEB JA 11 SFS-FUM delegationsmöte DP, CF, DS, SS, JA 11 Uppstartsmöte UR FHL DP 11 Intervju SFS valberedning DP 11 NKs Årsmöte UE

5 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 11 Rektors beslutsmöte CF, SS, JA 11 Medlemsmöte Karolin SS Sjukskriven CF 12 Norrlands Nations årsmöte UE 12 Möte med Brygghuskören UE 12 Möte med VIS UE 12 Styrelseutbildning JA, LM, UE 12 LNU infodag, föreläsning studentliv myter & sanningar DP, KS, JL, JA, UE, EN 13 Möte Kalmar kommun, Thomas Davidsson JA 13 Pedals årsmöte UE 13 Valborgsmöte med Växjös studentföreningarna UE, JA, LM 13 Fakultetsstyrelse Hälso- och livsvetenskaper DP 13 Möte studenthälsan om styrelseutbildningen SS 13 Folketspark om introduktionsklubb med KSL SS 14 Dekans Beslutsmöte FSV CF 14 Intromöte DP 14 Möte med KLUBB och Studenthälsan UE 14 Extrainsatt kårstyrelsesammanträde DP, JA, SS, CF, DS 14 Torsdagsmöte omlokaliseringen SS 14 Möte med Sigge om styrelseutbildningen SS 14 Ordförandemöte SS 16 Styrelseutbildning DS, SS 16 Slottstallarnas styrelse, utvecklingsmöte JA 18 Personalmöte Presidie + tjänstemän 18 Dekanbeslutsmöte NLU DS 18 Dialog NLU DS 18 Möte med PEG om sittningar SS 19 Möte med VIS, Amnesty om Syria Cup UE 19 Ledningsgruppen LNU DP 19 Rektors beslutsmöte DP, CF

6 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 19 Dekans beslutsmöte FEH CF 19 Möte med Utbildningsutskottet CF 19 Dialog FKH DP 19 Brainstorm kårhus SS, KO 20 Dekans beslutsmöte FKH CF 20 Möte om KSL CF, HN 20 Öppet Hus på Kåren, Växjö DP, UE, JA, EA, LM 20 Vänfamiljsaktivitet på Slottstallarna EN, UE, JL 20 Möte med Brofästet om sittningar SS 20 Möte med Kalmar ESS SS 20 CNaS medlemsmöte SS 21 Öppet Hus CF, SS, JA 21 Kårkaffe CF, JA, SS, KE 21 Dekans beslutsmöte FSV CF 21 Kassörsutbildning Kalmar DS, HN, SS 21 Kassörutbildning Växjö DP, UE KLÖS-träff i Kalmar DP, UE, JA, CF, DS, SS 25 Möte Slottstallarnas styrelse + personal JA 25 Möte med Nationerna, EHVS och Hyresbostäder UE 25 Möte med KSL CF, HN 25 Sammankallat öppet infomöte HÖRS UE 25 Dialog FSV CF 25 Möte med LNU och ESN Kalmar SS, KS 25 Våffelutdelning SS, NC, KE, KS 25 Rektorsbeslutmöte SS, JA, UE, DP 25 Skissa utkast VP DP, SS 25 Humans medlemsmöte SS 26 AND, utskottsmöte UE 26 Intervju bostadsbrist Växjö JA 26 Ordförandetorg Växjös studentföreningar UE

7 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 26 Dialog FHL CF 26 Dekans beslutsmöte FEH CF 26 Ansökan Kårstatus JA 27 Möte Peter Norrman (VKAB), Kenneth Hyresbostäder i Växjö. JA, UE 27 Dialog FEH CF 27 SFS FUM Delegationsträff CF, SS, JA, UE 27 Beredningsmöte US 27 Kårespondenterna UE, JA, DP 28 Stadegruppsmöte CF, UE, DS 28 Parkering Ölandshamnen LNU + kommunen SS 28 Torsdagsmöte omlokalieringen SS April 2 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 3 Möte med akademikrogen CF 3 Möte med Studenthälsan UE 3 Referensgruppmöte Omlokaliseringen SS 3 Styrgruppsmöte Omlokaliseringen SS 3 Gemensamt styrgruppsmöte Omlokaliseringen SS 3 Möte om valborg SS 4 Disciplinnämnd CF, DP 5-7 SFS möte, Stockholm DP 7 Utbildning fadderansvariga Växjö JA 8 Rektors beslutsmöte CF, RA 8 Föreläsning Rättigheter & Skyldigheter, Ljungby DP, DW, CE, KS, JL 8 Sexmästarmöte CF 9 Dekans beslutsmöte FEH CF 10 Dekans beslutsmöte FKH CF 10 Careerevent (Sjöfartshögskolans arbetsmarknadsdag) CF, DW, DS, SS 10 Arbetsmiljökommittén SS, DW 11 Kvalitetsråd DP

8 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 11 Möte med VKAB UE, JA 11 Möte om Alumniverksamhet JA, UE 11 Dekans beslutsmöte FSV CF 11 Gemensamt ordförandetorg CF, JA, SS, UE, DS 12 Möte Vida Arena JA, UE 12 Möte om akutboende JA, UE 12 Propositionsskrivande CF, DS 13 Personalmöte Presidiet + tjänstemän 13 Propositionsskrivande Verksamhetsplan DP, SS 13 Dekans beslutsmöte FHL DP 16 Rektors beslutsmöte CF, JA, DP 16 Möte LNU Chefsgruppen DP 16 Möte Valborg Växjö JA 17 Möte med VIS UE 18 Universitetsstyrelsen DP, JA, SS 18 Mötesplats Campus Årsmöte UE 18 Kårkaffe CF 18 Mötesplats Campus Styrelsemöte UE 19 Möte med föreningen Groupie i Hultsfred UE, KS 19 Möte Vida Arena, Stallarna, Sivans + Nationer JA 19 Utvecklingsmöte Slottstallarnas styrelse JA JA Jakob Allanson DP Dennis Persson SS Susanna Svensson UE Ulrika Ehrenstråhle CE Cecilia Ermin (studentombud) CF Cristoffer Fylkehed LM Lin Mattsson AA Annie Almén EA Erika Angelsmark DS- Daniel Svedbjörk

9 Årsmöte Växjö/Kalmar Bilaga 1 KO Kenneth Odwar KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö NC- Niklas Carlsson EN Eva Nilsson JJ Jenny Johansson (bostadsförmedlare) RS Rickard Söderlund HN Helen Nilsson JL Johanna Lundstedt

10 2 Kanslirapport avseende verksamhetsåret 2012/2013 Innehåll: Sid A. Personal A.1. Tjänstemän 2. A.2. Några kommentarer från Helen N 5. B. Ekonomi B.1. Resultatrapport Kommentarer allmänt B.2 Kommentarer kring det totala 6. resultatet 2012/2013 B.3 Kommentarer till Intäkterna 2012/ B.4 Kommentarer till Kostnaderna 2012/ B.5. Övriga ekonomifrågor 2012/ C. Medlemsfrågor 10. D. Marknad/reklam D.1. Några händelser under året 10. K anslirapport per den Helen Nilsson

11 Kanslirapport 2 Sidan 2 av 10 Kalmar Kanslirapport avseende större delen av verksamhetsåret 2012/2013 A. Personal A 1. Tjänstemän: Under året har vi anställt två nya tjänstemän; ett doktorandombud och en informatörsassistent. Vi har också utökat en av tjänstemännens arbetstid, (en av kanslisterna i Växjö) från ett antal poolartimmar till att vara en 80-%-ig anställning. Totalt är vi i dagsläget (april 2014) 11 tjänstemän varav tre är visstidsanställda. De anställda under året har varit Helen Nilsson Verksamhetschef tillsv.anställd Gun-Britt Creutziger Ekonom tillsv.anställd Cecilia Ermin Studentombud tillsv.anställd Karin Siöö Studentkoordinator tillsv.anställd Eva Nilsson Vänfamiljsamordnare tillsv.anställd Jenny Johansson Kanslist och bostads- tillsv.anställd förmedlare Kerstin Ekeroth Kanslist, bostads- tillsv.anställd förmedlare och medlemsservice Niklas Carlsson Informatör tillsv.anställd. Johanna Lundstedt Informatörsassistent visstids.anställd David Westman Doktorandombud visstids.anställd Rikard Söderlund Kanslist Växjö visstids.anställd K anslirapport per den Helen Nilsson

12 2 Poolare. Under året har vi också anlitat ett antal poolare (extrapersonal). I Kalmar har vi haft ca tre poolare som arbetat hos oss under året. Vid terminsstarten 2012 tog vi dock in ytterligare 2 3 extra poolare som hjälpte till med medlemsregistrering och information till nya studenter. I Växjö har vi under året anlitat två tre poolare. Den ena av poolarna (Rikard) har vi utökat anställningsgraden på och denna tjänst ligger nu på 80 %. I Växjö hade vi också under början av terminen förstärkning av ytterligare sex poolare. Dessa jobbade med tältprojektet, och med introduktioner av bland annat de internationella studenterna. Våra poolare tar vi in främst in vid sjukdomar, personalmöten, och då vi är på andra aktiviteter såsom mässor och annan marknadsföring av Linnéstudenterna. D v s då vi inte är på plats på kontoret. Beskrivning av tjänsterna på Linnéstudenterna Tjänsten som verksamhetschef (namnbyte från administrativ chef med personalansvar till verksamhetschef skedde i december 2012). Tjänsten innehar det ekonomiska ansvaret tillsammans med personalansvaret i organisationen. Mycket i tjänsten handlar om verksamhetsutveckling och strategifrågor. Så som att fastställa arbetssätt och rutiner och se till att verksamheten utvecklas både vad gäller mjuka (personalfrågor, utbildning mm) och hårda (inköp av rätt utrustning mm) frågor. Att vara coach, bollplank till presidie och andra samarbetspartners (t ex Kalmar Studentliv och Stallarna) är annat som ingår i tjänsten. Det operativa arbetet med ekonomin sköts av ekonomen (Gun-Britt Creutziger) i Växjö. Gun-Britt har under året haft mycket extra arbete med Stallarna. Detta på grund av tidigare VD som blev avsatt och uppgifter som följde därefter. Från och med juni 2013 kommer dock Stallarnas VD Lina Falk att ta över Stallarnas redovisning och löner. Gun-Britt ansvarar också för alla löneutbetalningar hos Linnéstudenterna detta till både presidialer och tjänstemän. Studentombudet (Cecilia Ermin) arbetade fram till och med december med studentärenden i både Växjö och Kalmar. Men - från och med januari då vårt nya doktorandombud (David Westman) anställdes - lägger hon den mesta av tiden i Växjö. K anslirapport per den Helen Nilsson

13 2 K anslirapport per den Helen Nilsson Förutom arbete med frågor som rör studenternas studier arbetar studentombudet även tillsammans med presidiet vad gäller rekrytering av studentrepresentanter till olika organ inom Lnu. I och med anställningen av David blev arbetssituationen något rimligare. Den typ av ärenden som ständigt återkommer är problem med rättningstider som inte efterlevs och svårigheter med handledare/examinator. Studentkoordinatior (Karin Siöö) är strategiskt ansvarig för introduktionerna på båda orter. Karin har bland annat ett nära samarbete med Lnu:s informationsavdelning. Studentkoordinatorn arbetar också med att assistera och vägleda studenter i praktiska och sociala frågor och med att förmedla information mellan studenter, föreningar, nationer, universitetet och Linnéstudenterna. Karin är även ansvarig för de strategiska bostadsfrågorna i Växjö och sitter med olika konstellationer (bland annat LNS, LNU och Växjö kommun) där bostadsfrågorna behandlas Eva Nilsson, vänfamiljsamordnare + skolprojektansvarig. Eva har under större delen av året arbetat 90 % - men gick på eget önskemål ned till 70 % från och med april månad. För i stort sett hela Evas befattning erhåller vi ersättning från Växjö kommun. Tidigare var Eva också ett stöd till Karin Siöö vad gäller studentservicefrågor - främst de internationella studenterna. Detta ansvar har nu övergått till Rikard Söderlund (expeditionen). Antalet vänfamiljer är nu uppe i ca 200. Skolprojektet som Eva är ansvarig för innebär att LNS kommer ut till några av femteklassarna i Växjö kommun, för att på ett enkelt sätt informera om hur det kan vara att studera på ett universitet. Femteklassarna gör också besök på LNU för att se vad studentlivet innebär. Allt för att tidigt locka grundskoleeleverna att stanna kvar i Växjö och studera. Kerstin Ekeroth, Jenny Johansson och Rikard Söderlund ansvarar för våra expeditioner i Kalmar resp Växjö. Kerstin i Kalmar har förutom expeditionsfrågor även hand om medlemsregistret (Membit) och viss marknadsföring (tillsammans med informatören). Jenny ansvarar för bostadsfrågorna (de mer operativa) i Växjö, medlemsfrågor, rabatter mm. Rikard arbetar förutom med studentservice (se ovan) och övriga expenfrågor, också med Ny-i-Växjö-projektet som går ut på att få så många som möjligt att skriva sig i Växjö Informatören (Niklas Carlsson) är ansvarig för den interna och externa kommunikationen från Linnéstudenterna både Kalmar och Växjö.. Informatören ansvarar också för mässarbetet (Välkomstmässor 3 st under året), hemsidan, nyhetsbrev, Dass Papier, medieträning mm.

14 2 Under verksamhetsåret har informatören också producerat tidningen Linnéstudent för andra gången (tidningen bekostas av Linnéuniversitet.) Dock är det osäkert hur denna tidning ska produceras och distribueras inför HT Vi har sett att informationsarbetet i både Kalmar och Växjö har ökat det senaste året, och vi anställde därför Johanna Lundstedt från Uppsala som informatörsassistent hos LNS. Johanna utgår från Växjö men arbetar på båda orter vid behov. Johanna har tidigare arbetat en del med foto och film och det är bland annat detta som hon kommer att arbeta med hos oss, förutom produktion av broschyrer, informationsinläggning på FB och hemsidan mm. Niklas är Johannas närmaste chef. David Westman anställdes som doktorandombud i januari. Cilla (se ovan) hade svårt att hinna med både Kalmar och Växjö. David fick direkt vid anställningens början ett par lite tyngre ärenden att ta hand om. Även enklare studentärenden stort sett direkt till David. Att David marknadsförde sig själv via olika mailutskick och besök, gjorde också sitt till att ärendena på en gång började droppa in. A.2 Några tankar och kommentarer från Helen verksamhetschef Under året har jag på allvar kommit in i verksamheten och jag märker nu att arbetet som verksamhetschef är mångfacetterat. Förutom att vara ett stöd till vår egen verksamhet inom LNS innebär arbetet också att hjälpa/stödja våra olika projekt, pubar/dansställen och andra samarbetspartners. De flesta har nu också vant sig vid att det är jag som är verksamhets- och personalansvarig och jag tror också att det underlättar en del för presidiet att de kan överlämna frågor som rör avtal, personal, inköp mm till mig. (I Växjö har tidigare före sammanslagningen en presidial haft personalansvaret.) Jag har under året jobbat ännu mer och nära personal och presidie. Allt för att få ihop teamet i Kalmar och Växjö. Jag har också försökt att vara lyhörd för personalens behov och önskemål. Vissa tider är stressiga och vissa tjänster är (har varit) fullbelagda året om. Just därför har vi anställt några fler till organisationen och det jag hör från flera är att det nu är lugnare och att arbetssituationen är drägligare. Genom de RIK-samtal (resultat inriktning och kompetens) som jag genomför ca tre gånger per år så får jag en känsla för, och en vetskap om hur personalen har det och mår. Dessa samtal har jag också haft med vissa av presidiet. K anslirapport per den Helen Nilsson

15 2 Tjänstemännen har också under året varit mycket delaktiga i olika aktiviteter tillsammans med presidiet. Bland annat i alla årets olika temamånader. Detta upplever man som mycket positivt. Linnéstudenterna tjänstemän, presidialer och styrelse blir mer och mer ett riktigt sammansvetsat team. Bra! B. Ekonomi verksamhetsåret 2012/2013 B 1. Resultatrapport kommentarer per den Jag har i tidigare rapport (per den 17.4) översiktligt redogjort för mars månads ekonomi. Då vi till medlemsmötet den 15.5 (och utskicket som ska göras senast den 30.4) inte kommer att få fram någon senare ekonomirapport, utgår jag från marsrapporten när jag kommenterar de olika utfallen under året. Resultatutfallet i denna rapport skiljer sig dock något (i positiv riktning) från den tidigare marsrapporten som jag skickade inför styrelsemötet den Detta beror på att vi har fått in en del ränteintäkter på grund av sålda fonder under början av året. B.2 Några kommentarer kring mars månads resultat Budget /kr Totala intäkter Totala kostnader Avskrivningar Ränteintäkter/ Räntekostn Resultat Vill dock poängtera att detta bara är resultatet per den , fler intäkter och kostnader är budgeteradeför året. Det positiva resultatet beror både på ökade intäkter i form av fler medlemsavgifter, men också på minskade kostnader främst personalkostnader -, och ökade ränteintäkter (se ovan). K anslirapport per den Helen Nilsson

16 2 B.3. Kommentarer till några av intäkterna och kostnaderna. Jag har valt ut att kommentera några av de konton som sticker ut lite i resultatrapporten. Utfall per den 31.3 Budget /- kr - Medlemsavgifter Ackumulerat per den 31.3 har vi ca medlemmar (HT och VT), det innebär att vi tre månader innan verksamhetsårets slut har 900 fler medlemmar än budget som ligger på totalt för hela verksamhetsåret. - Intäkter Lnu 3985 och Under verksamhetsåret kommer vi att få 175 tkr mindre intäkter från Lnu än i budget. Detta beror på att vi budgeterade med heltidsstudenterna och det blev B.4. Kommentarer till några av kostnaderna Utfall per den Budget /- - Systemkostnad medlemsregistret Denna kostnad avser vårt medlemsregister Membit. Det har blivit dyrare än budgeterat men det beror på att vi har väsentligt fler medlemmar än budgetetar. Kostnaden i Membit baserar sig på vårt antal medlemmar ju fler medlemmar ju högre systemkostnad.. Lokalhyra Vad gäller lokalhyran hade vi räknat med ett högre hyresbelopp från Lnu än vad utfallet blev. Det är givetvis positivt. K anslirapport per den Helen Nilsson

17 2 - Hyra kopieringsmaskin Kopieringsmaskinens månadskostnader följer det avtal vi har skrivit med TechNet. Men det som har blivit dyrare än beräknat är kopiekostnaderna per st + tuner. Under året har vi tryckt upp foldrar och affischer i långt större utsträckning än budgeterat. Dock blir detta sätt förmånligare jämfört med att lämna dessa arbeten till tryckerier. - Förbrukningsinventarier Under året har vi bland annat köpt in en del kontorsmöbler som vi har tagit direkt på resultatet istället för att skriva av dessa på flera år. Detta har vi gjort då vi anser att vi har ekonomi till detta. - Mat, logi och dylikt I dessa kostnader ligger bland annat matkostnader under Välkomstmässorna och KARMA. Dessa kostnader har vi inte budgeterat med därför blir skillnaden mellan budget och utfall stor. - Fast telefoni Under verksamhetsåret beslutade vi oss för att teckna ett nytt telefoniavtal med Tre, detta då vi hade dålig täckning/mottagning med vår tidigare leverantör Tele2. Vi bytte också ut telefonerna och tecknade ett abonnemang där förutom samtal även fri surf mm ingår. Vid budgetens läggning förra året var det inte klart med det nya telefoniavtalet därav den högre kostnaden jämfört med budget. - Datorer drift och underhåll Vid verksamhetsårets början tecknade vi ett avtal med en ny ITleverantör/datorsupport. Vid budgetläggningen trodde vi att kostnaden skulle bli högre än den blev. Fram till och med den 31.3 är kostnaden nära 30 % lägre än beräknat, vilket ju är positivt. K anslirapport per den Helen Nilsson

18 2 - Övriga främmande tjänster I denna kostnad ligger också kostnader för Välkomstmässorna och KARMA vilka vi inte har budgeterat. Därav högre kostnad än budget. - Personalkostnader Personalkostnaderna är väsentligt mindre än beräknat. Det beror bland annat på att våra nyanställningar påbörjade sina tjänster flera månader senare än veräknat. B.5 Övriga ekonomifrågor att hänföra till verksamhetsåret 2012/2013 Äskningar Under innevarande verksamhetsår har alla föreningsäskningar gått via balansräkningen. Vi hade sedan tidigare en miljon avsatt (gamla corehouse) till just äskningar. Äskningarna för verksamhetsåret har därför inte belastat resultaträkningen, vilket den brukar göra. Inför kommande verksamhetsår 2013/2014 kommer dock större delen av äskningarna att läggas in i resultatbudgeten. Anställningar Vi har anställt 2,8 nya tjänster under året. Tjänsterna som servar både tjänstemän, presidialer och studenter har varit efterlängtade, och det är många i organisationen som fått en drägligare arbetssituation. Ny IT/Support Vi har under året anlitat en ny IT-support TechNet Syd i Växjö.. Vi har numera en extern server till all vår data och mail, vilket gör att det känns något säkrare än om vi ska handha en egen server. Det har dock varit en del barnsjukdomar med vår support under året men vi börjar komma till rätta med dem. Jag Helen har haft flera avstämningssamtal med TechNet Syd och förklarat de problem vi upplever. Kostnaden för IT-supporten har stigit jämfört med tidigare men inte i den omfattning som vi hade räknat med (se kommentar utfall konto 6540 datorer drift och underhåll). K anslirapport per den Helen Nilsson

19 2 Nya telefoner Under året har vi också bytt både telefoner och teleoperatör. Från Tele2 till Tre och till Samsung S3. Alla har nu tillgång till en växelapp i telefonen och kan själva koppla in och ur sig i vår växel. Framförallt märker vi att täckningen är mycket bättre både i Växjö och Kalmar. C. Medlemsfrågor 2012/2013 Antalet medlemmar Fram till den 25.4 har vi registrerat medlemmar under vårterminen. Vilket innebär att vi har överskridit budgeten för våren med 82 medlemmar. Det är 343 fler medlemmar än vad vi hade hela förra vårterminen (VT 2012) Slår vi ihop både höst- och vårterminen så har vi medlemmar. Det är 985 fler medlemmar än budget och fler medlemmar än hela förra året. D. Marknad/reklam 2012/2013 På marknad och reklamsidan har det hänt en hel del under året. Här följer i punktform några av händelserna: - Vi har fått en mycket kraftig ökning av följare på vår Facebooksida, från ca 1900 strax innan terminsstart HT12 till över 3200 idag. Detta genom en medveten satsning på en aktiv och levande FB-sida, samt genom annonsering på Facebook kring vår sida, våra evenemang m.m. - Vi har börjat använda Instagram och integrerat denna på vår hemsida - Ökning av antalet annonsörer hos oss (hemsida, nyhetsbrevet, nyhetsbladet på toaletterna) - Vi har skrivit ett långsiktigt annonsavtal med Comviq.- - Fortsatt tillväxt för våra Välkomstmässor både i Kalmar och Växjö - En hel del medial uppmärksamhet kring lokaliseringen av universitetet i Kalmar, samt om bostadsfrågan i Växjö (bl.a. tältmanifestationen och problemen med Campushem) - Mycket stort medialt genomslag för våra överlevnadspåsar som vi delade ut, och där vi i år även fick bra stöd från näringslivet i form av sponsring - KARMA är ju ett eget projekt, men ligger under oss. De lyckades mycket väl med både marknadsföring och media. Välkända föreläsare. - Vi arbetar tillsammans med HejKalmar för att utveckla en mobilapp Linnéstudenterna Helen Nilsson - Verksamhetschef K anslirapport per den Helen Nilsson

20 Bilaga Za Kalmar/Växjö Proposition gällande Verksamhetsplan 2013/2014 En arbetsgrupp för att ta fram nästa års verksamhetsplan 2013/2014 skapades och diskuterade sedan vad arbetsgruppen tyckte Linnéstudenterna bör arbeta med verksamhetsåret 2013/2014. Propositionen är sammanställd av kårstyrelsen. Medlemsmötet föreslås att fastställa verksamhetsplanen 2013/2014 Växjö, Kårstyrelsen

21 Verksamhetsplan 2013/2014 1

22 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver de i verksamhetsplanen specificerade frågorna. Dessa är de frågor som har med våra studenters utbildning eller som är av studiesocial karaktär då dessa utgör kärnan i studentkårens uppdrag. Löpande verksamhet regleras inte i verksamhetsplanen, men ingår likväl i styrelsens ansvar. Studentrepresentation Ett av Linnéstudenternas viktigaste uppdrag är att upprätthålla ett starkt studentinflytande i Linnéuniversitetets beslutande och beredande organ. För att lyckas med detta måste studentrepresentationen i dessa organ vara hög och kvalitativ. Linnestudenterna ska fortsätta stärka och vidareutveckla de verktyg som finns för att säkerställa såväl kvalitet som kvantitet i studentrepresentationen. Linnéstudenterna ska under året: Utveckla nya och stärka de verktyg de finns för att säkerställa en kvantitativ samt kvalitativ studentrepresentation i Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ. Nå ut till studenter som inte är aktiva redan i föreningslivet med informationen om studenternas möjlighet att påverka sin utbildning Att skapa en fungerande kommunikation mellan studentrepresentanter och Linnéstudenterna. Utbilda studentrepresentanter i relevanta regelverk för uppdraget. Studentföreningar Linnéstudenternas viktigaste samarbetspart är de olika studentföreningarna vid Linnéuniversitetet, som arbetar såväl utbildningsbevakande som med studiesociala aktiviteter. Linnéstudenterna ska under året: Agera såväl utbildande som rådgivande och stöttande för studentföreningarna. Utveckla strukturen mellan Linnéstudenterna och studentföreningarna. Bibehålla och stärka samarbetet med studentföreningarna i Växjö och Kalmar men även uppmuntra till samverkan mellan orterna. Uppmärksamma och tydliggöra ansvaret för utbildningsföreningar i att bevaka relevanta utbildningar 2

23 Studenternas situation Under Linnéstudenternas verksamhetsår 2013/2014 existerar det frågor som styrelsen bör bevaka och agera i för att förbättra situationen för studenterna på Linnéuniversitetet. Frågorna kan vara av studiesocial eller utbildningskaraktär Linnéstudenterna ska under kommande året: Arbeta för att alla studenter ska få rabatterade resor i utbildningssyfte. Arbeta för ett kårhus i Kalmar och aktivt lyfta frågan i relevanta fora. Aktivt belysa i relevanta fora bostadssituationen för studenterna på Linnéuniversitetet. Vara en aktiv part i frågan om Linnéuniversitetets omlokalisering i Kalmar. Kartlägga och verka för att förbättra situationen för studenterna på orterna Hultsfred, Ljungby och Nybro Nationellt påverkansarbete Linnéstudenterna är som medlemskår i Sveriges Förenade Studentkårer, en stark aktör på den nationella nivå. Linnéstudenterna samarbetar och diskuterar nationella studentpolitiska frågor med andra kårer runtom i Sverige. Detta möjliggör att Linnéstudenterna kan ta del av erfarenheter och lösningar från studentkårer på andra lärosäten i sitt arbete mot Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna ska under året: Vara aktivt deltagande i aktiviteter som Sveriges Förenade Studentkårer anordnar. Nätverka med samarbetskårer och andra studentkårer för att utveckla Linnéstudenternas organisation. Nätverka med samarbetskårer för att diskutera frågor relaterade till Sveriges Förenade Studentkårer. Medlemsrekrytering Linnéstudenterna har sedan kårobligatoriets avskaffande arbetat intensivt med medlemsrekrytering. Att arbeta för ett högt medlemsantal är centralt då fler medlemmar betyder högre legitimetet i de beslut som studentkåren är med och påverkar och fattar själva. Organisationen ska fortsätta synas i större grad bland studenterna och förmedla det budskap och den verksamhet som Linnéstudenterna står för. Detta ställer ett stort krav på en effektiv, tillgänglig och fungerande kommunikation utåt mot Linnéuniversitetets studenter. Linnéstudenterna ska under året: Synliggöra sitt arbete för medlemmar och potentiellt nya medlemmar. Bedriva ett aktivt medlemsrekryteringsarbete utifrån utarbetade strategier. Utifrån Linnestudenternas verktyg fastställa en kommunikationsplan. Utifrån Linnestudenternas verktyg fastställa en marknadsföringsplan. 3

24 Intern organisation Linnestudenterna är en ung organisation som under sina tredje år arbetat mycket med att internt skapa ett fungerande samarbete mellan kårstyrelse och tjänstemannastaben. Linnéstudenterna har utvecklat en gemensam viljeriktning med samhörighet där organisationen arbetar för och mot samma uppsatta mål. Samarbetet mellan tjänstemännen och kårstyrelsen är något som organisationen kontinuerligt måste arbeta för att bibehålla den effektiva nivå som Linnéstudenterna har idag. Linnéstudenterna ska alltid arbeta i en gemensam riktning för studenternas bästa. Linnéstudenterna ska under året: Stärka och utveckla arbetsfördelning inom organisationen tillsammans med verksamhetschefen. Bibehålla strukturen med en verksamhetschef med delegerat ansvar över den löpande verksamheten. Arbeta med och efterfölja Linnéstudenternas värdegrund och vision. Vidareutveckla gemensamma rutiner och arbetssätt mellan Kalmar och Växjö. Organisationsutveckling Linnéstudenterna som organisation har under sina tre första år blivit en stark aktör för studenterna på Linnéuniversitetet. Organisationen behöver dock ständigt utvecklas för att bibehålla den kvalite i den verksamhet som Linnéstudenterna bedriver samt bli en mer demokratisk, tillgänglig och inkluderande organisation. Linnéstudenterna ska under året: Öka antalet deltagare på sina medlemsmöten. Göra Linnéstudenternas verksamhet mer tillgängligt och inkluderande för internationella studenter. Utveckla och fastställa riktlinjer för att säkra en god arbetsmiljö för presidie och ledamöter. Fastställa en miljöpolicy för Linnéstudenterna. Utforma en policy för Hedersmedlemskap inför medlemsmötet i oktober. 4

25 Bilaga Åa Kalmar/Växjö Missiv av beslut för fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 13/14 Medlemsavgiften är en del av Linnéstudenternas intäkter. Beslut om medlemsavgiften tas varje årsmöte för Linnéstudenterna inför kommande verksamhetsår. Medlemsmötet föreslås besluta att fastställa medlemsavgiften för Linnéstudenterna verksamhetsåret 13/14. Kårstyrelsen Växjö

26 Bilaga Åb Fastställande av medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013/ 2014 Inkomsten visar sig vara en välbalanserad avvägning där man kan ställa inkomster i relation till kostnaderna för Linnéstudenterna. Vi kan fortsätta konstatera att höstterminen genererar fler medlemmar än vårterminen. Vad gäller kostnaderna för medlemskap tror vi att nivån är rimlig och har inte sett några tendenser till att medlemmarna tycker det är för dyrt. Vi ligger också i linje med många andra studentkårer runt om i Sverige. Med anledning av detta är det rimligt att lägga sig på samma nivå när det gäller medlemsavgifterna för heltidsstudenter och distansstudenter även nästkommande verksamhetsår Möjligheten att betala över flera terminer på en gång har fungerat och detta gör att styrelsen har skapat uppfattningen att denna möjlighet även borde fortsätta verksamhetsåret 2013/2014 När det gäller stödmedlemskapet är det viktigt att sätta en lägstanivå på kostnaden, men att man samtidigt öppnar upp för att man som stödmedlem får betala mer om man vill, därav skrivningen om minst 100 kronor per termin. Därmed föreslår kårstyrelsen att medlemsmötet beslutar att: att fastställa medlemsavgiften för heltidsstudenter och distansstudenter för verksamhetsåret 2013/ 2014 till 150 kronor per termin och 275 kr för två terminer att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013/ 2014till 150 kronor per termin att fastställa medlemsavgiften för stödmedlemmar för verksamhetsåret 2013/2014 till minst 100 kronor per termin.

27 Bilaga 12a Växjö Proposition gällande Budget för 2013/2014 Budget för Linnéstudenterna ska fastställas på varje årsmöte av Linnéstudenternas medlemmar. Budgetförslaget har utarbetats av verksamhetschef Helen Nilsson och Gun-Britt Creutziger i nära samråd av ordförande Jakob Allanson. Kårstyrelsen föreslår: Att årsmötet fastställer budget för Linnéstudenterna 2013/2014 Växjö, datum som ovan Jakob Allanson Ordförande Linnéstudenterna

28 1 Kommentarer till budget för verksamhetsåret 2013/2014 Budgeten i sin helhet bifogas dessa kommentarer A 1. Några bakgrundskommentarer till budgetarbetet. Hur har vi jobbat/hur har vi tänkt? Vid arbete med budgeten för verksamhetsåret 2013/2014 har vi valt att utgå från utfallet av innevarande verksamhetsår t o m mars månad, för att sedan göra uppskattningar kring utfallet konto för konto t o m juni månad Vi anser att vi har haft en god kontroll över årets både intäkter och kostnader och därför känns det naturligt att utgå från de siffror som hittills har inkommit. Något om innevarande verksamhetsårs resultat Resultatet för innevarande verksamhetsår blir inte klart i början av juli, men vi gör bedömningen att vi kommer att hålla + också överskrida det budgeterade resultatet på 388 tkr väsentligt. Resultatet per de 31.3 ligger på 1,517 mkr vi räknar dock med att hamna på ett resultat för verksamhetsåret 2012/2013 på minst 1 mkr. Nysatsningar under innevarande verksamhetsår 2012/2013 satsningar som följer med in i nästa år. Under verksamhetsåret 2012/2013 har vi gjort en del nysatsningar. Bland annat skrivit avtal med en ny IT-support, köpt in nya telefoner (Samsung S3) och tillsatt tre nya tjänster (doktorandombud, informatörsassistent och expenpersonal. Totalt ca 2,8 tjänster). Dessa satsningar följer med oss in i nästa verksamhetsår. Satsningen med nya tjänster innebär en ökad kostnad på ca 1,2 mkr på helår. A.2. Några kommentarer till intäkterna Medlemsintäkterna Inför kommande år har vi räknat med i stort sett samma medlemsantal som vi kommit upp till under innevarande verksamhetsår, d v s ca medlemmar. Intäkterna för dessa medlemmar uppgår i budgeten till ( x 150 kr). Det gäller dock att kämpa på med medlemsvärvningen kommande år. Årets medlemssiffor ser riktigt bra ut det gäller att hålla dem framöver. Rapport avseende budget 2013/2014 den Helen Nils s on

29 2 Minskade intäkter från Lnu Inför kommande verksamhetsår kommer vi också att få en del minskade intäkter, bland annat från Linnéuniversitetet. Detta i och med att man nästa verksamhetsår räknar med ett färre antal heltidsstudenter. Vi har därmed minskat intäkterna från Lnu vad gäller avtalet med utbildningsbevakning och kvalitet med 225 tkr jämfört med innevarande år. Förra året räknade vi med en intäkt för detta på 3,925 mkr i år 3,700 mkr. De övriga avtalen med Lnu; avtal avseende studiesocial verksamhet och lokalavtalet kvarstår som tidigare. Det studiesociala avtalet inbringar 1,8 mkr och lokalavtalet säger att vi ska betala 220 tkr per år för de lokaler vi utnyttjar. Minskade intäkter SIVAB En annan minskad intäkt är från SIVAB (Stallarna). Vi har tidigare haft intäkter för redovisningsarbete (Gun-Britt) på 80 tkr. Stallarna kommer att sköta större delen av redovisnings- och lönearbetet framöver och denna intäkt försvinner då från oss, samtidigt som Gun-Britt för mer tid över till Linnéstudenternas verksamhet.. Ev minskade intäkter Länsförsäkringar Kronoberg Vi har tidigare haft ett avtal med LF Kronoberg och ett avtal med LF Kalmar. För kommande verksamhetsår är det bara LF Kalmar som har skrivit under sitt avtal. Vi har därför valt att inte lägga till intäkterna från LF Kronoberg (35 tkr) i budgeten för nästa år. Förhoppningsvis blir det ändå ett avtal men då får vi räkna dessa intäkter som en bonus. A.3. Kommentarer till några av kostnaderna Äskningarna I resultatbudgeten har vi i år räknat med äskningar till föreningarna med 400 tkr. Äskningarna för 2012/2013 kunde vi plocka från balansräkningen, då vi hade tidigare avsatta medel till detta ändamål. D v s vi hade ingen budgetpost i resultaträkningen gällande äskningar verksamhetsåret 2012/2013. För 2013/2014 kommer vi att få ta 400 tkr direkt från resultatet. Dock har vi fortfarande kvar äskningsmedel i balansräkningen och vi räknar med att kunna ta ca 300 tkr till äskningar från balansräkningen under kommande verksamhetsår. Totala planerade äskningar för kommande verksamhetsår blir således 700 tkr. 400 tkr som läggs in i resultatbudgeten och 300 tkr som kommer att tas från balansräkningen (tidigare avsatta medel). Kostnader avseende olika medlemsaktiviteter Inför kommande år har vi delat upp kostnadsposterna vad gäller presidie- och medlemsaktiviteter. Tidigare har flera av dessa poster varit sammanslagna och det har varit svårt att utläsa vad som varit budgeterat. Rapport avseende budget 2013/2014 den Helen Nils s on

30 3 Totalsumman för dessa kostnader har dock minskats med ca 10 tkr jämfört med förra årets budget och beräknade utfall. Det rör sig dock enbart om ca 3 4 %. För nästa verksamhetsår har vi delat upp kostnaderna på: - Mat, fika, kontor och presidiet + tacksittningar - Mat och dylikt KARMA (i stort sett endast KARMAmässan) - Mat Välkomstmässorna - Kårval (här har vi minskat kostnaderna från 50 till 10 tkr detta då kostnaderna inte har uppgått mer än till mellan 5 10 tkr årligen) - SFS-aktiviteter SFS FUM - Medlemsmöten, ordförandetorg mm Vi hoppas genom denna uppdelning att vi lättare än tidigare ska kunna följa kostnadsutvecklingen vad gäller dessa aktiviteter. Personalkostnaderna Förutom satsningarna på nyanställningarna (se ovan), så har vi räknat med en löneökning på 3,5 % för samtliga medarbetare. Löneavtalet som gäller från och med den är ännu ej klart. Vi tror att det kommer att landa på ca 2,8 % - men för att vara på den säkra sidan har vi höjt upp %-satsen något. Vi har också minskat kostnader för timanställda med 57 tkr (ca 30 %) jämfört med budgeten för d2012/2013. Detta beror på att vi räknar med att minska på poolarna (främst i Växjö), i stället har vi anställt Rikard Söderlund i expeditionen mer permanent. Allmänna reflektioner kring intäkter och kostnader Inför nästa år har vi inte lagt in några större investeringssatsningar i resultatbudgeten. Dock kommer vi med all sannolikhet att investera i möbler/avskärmningar mm i Växjö. Denna investering kommer vi dock att göra avskrivning på, vilket innebär att kostnaden kommer att hamna på ca tkr för året. Denna kostnad räknar vi med att täcka med våra ränteintäkter, vilka vi inte har lagt in i budgeten. Ränteintäkterna under innevarande verksamhetsår ligger på ca 40 tkr. Vi måste också under kommande verksamhetsår vara restriktiva med våra kostnader allt från förbrukningsmaterial, till resor och olika aktiviteter. Vi har minskat vissa av dessa kostnader något jämfört med innevarande år, men inte märkbart. Det viktiga är dock att vi förmedlar att vi inte inför nästa år har möjlighet att öka på kostnaderna mer än vad vi har gjort i budgeten. Rapport avseende budget 2013/2014 den Helen Nils s on

31 4 A.4. Intäkter kostnader och resultat 2013/ /2014 Tkr +/-budget 2012/2013 Intäkter Medlemsintäkter och försäljning tkr Hyresintäkter och bidrag Lnu o tkr kommunerna m fl Totala intäkter tkr Kostnader +/-budget 2012/2013 Systemkostnader + övriga kostnader tkr Personalkostnader tkr Totala kostnader inkl avskri vningar tkr Resultat +/- budget 2012/2013 Beräknat resultat ca kr Helen Nilsson Verksamhetschef Linnéstudenterna Rapport avseende budget 2013/2014 den Helen Nils s on

32 Linnéstudenterna Sida: 1 Resultatbudget Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: Konto Benämning Budgeterat 3010 Medlemsavgift Helår Försäljning tröjor expen Kalmarflyg, försäljning Flysmaland VXO Försäljning Deltagaravgifter för studentaktiviteter Försäljning annonser och hemsidan Övrig försäljning lager i expen Hyresintäkter Provisionsintäkter Erhållna statliga bidrag via Lnu Erhållna kommunala bidrag Kalmar Erhållna kommunala bidrag Växjö Erhållna bidrag Lnu Övriga erhållna små bidrag Systemkostnad medlemsregistret Lokalhyra Städning, renhållning hyrd lokal/fakt Lnu Rep och underhåll fastighet Hyra kortläsare PointPoint Hyra kopieringsmaskin Förbrukningsinventarier Programvaror Förbrukningsmaterial Serviceavtal Kalmarflyg AB Flysmoland i VXO AB Frakt, transport, fakt.avg och påminnelseavgift Biljetter för resekostnader i tjänsten Resekostnader i tjänsten övrigt Mat, fika kontor, tacksittning, presidiet, föreningar Mat och dylikt, KARMA Mat välkomstmässorna Reklam och trycksaker (Niklas) Reklam och trycksaker övriga Kårval SFS aktiviteter (FUM) Medlemsmöte,ordförandetorg, medlemsaktivitetet Kontokortsavgifter Representation, avdragsgill Kontorsmaterial Fast telefoni Porto övrigt Företagsförsäkringar Kostnader för bevakning och larm Ersättning till revisor Datorer drift och underhåll Serviceavgifter Arbetsgivaralliansen Bankkostnader Övr främmande tjänster Tidningar, facklitteratur SFS endast medlemsavgiften Föreningsbidrag/Äskan Lön tjänstemän Lön tjm. timanställda Arvode presidialer Förändring av semesterlöneskuld ITP ITPK ITP 2 och ev TGL Arbetsgivaravgifter Soc.avgifter semesterlön Premier för arbetsmarknadsförsäkringar (AMF/FORA) Gruppolycksfallsförsäkringspremier Utbildning Sjuk- och hälsovård/friskvårdsbidrag Övriga personalkostnader Resultat 5 500

33 Linnéstudenterna Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Ack fg år Ack.budget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3000 Medlemsavg exp Växjö 0,00 0, ,00 0, Medlemsavg exp Kalmar 0,00 0,00-350,00 0, Medlemsavg kortinbet ,00 0, ,00 0, Medlemsavg bg ,00 0, ,00 0, Medlemsavgift Helår 0,00 0, , , Medlemsavgift Termin HT -12 0,00 0, ,00 0, Medlemsavgifter Helår ( 50% av 3010 ) 0,00 0, ,00 0, Medlemsavgifter Termin VT-13 0,00 0, ,00 0, Stödmedlem 0,00 0,00 500,00 0, Ospecificerade belopp medlemsreg 0,00 0,00 235,00 0, Försäljning tröjor expen 0,00 0, , , Försäljning Adlibris 0,00 0, ,00 0, Kalmarflyg, försäljning 0,00 0, , , Flysmaland VXO Försäljning 0,00 0, , , Deltagaravgifter för studentaktiviteter 0,00 0, , , Försäljning annonser och hemsidan 0,00 0, , , Kondomer 0,00 0,00 150,00 0, Övrig försäljning lager i expen 0,00 0, , , Fakt kostn SIVAB 0,00 0, ,00 0, Övriga sidointäkter/akutboendet 0,00 0, ,75 0, Öres- och kronutjämning 0,00 0,00-39,52 0, Kassadifferenser 0,00 0, ,08 0,00 S:a Nettoomsättning 0,00 0, , ,00 Övriga rörelseintäkter 3911 Hyresintäkter 0,00 0, , , Provisionsintäkter 0,00 0, , , Erhållna statliga bidrag via Lnu 0,00 0, , , Erhållna kommunala bidrag Kalmar 0,00 0, , , Erhållna kommunala bidrag Växjö 0,00 0, , , Erhållna bidrag Lnu 0,00 0, , , Övriga erhållna små bidrag 0,00 0, , , Övr ersättn och intäker SFS 0,00 0, ,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 0,00 0, , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 0,00 0, , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Systemkostnad medlemsregistret 0,00 0, , , Kostnad lagervaror expen 0,00 0, ,00 0, Kostnad Adlibris 0,00 0, ,00 0, Ny i Växjö, erbjudanden 0,00 0, ,80 0, Erhållna rabatter/kalmarflyg AB 0,00 0, ,00 0, Erhållna rabatter/flysmoland 0,00 0, ,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm 0,00 0, , ,00 Bruttovinst 0,00 0, , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 0,00 0, , , Städning, renhållning hyrd lokal/fakt Lnu 0,00 0, , , Rep och underhåll fastighet 0,00 0, , , Hyra kortläsare PointPoint 0,00 0, , , Hyra kopieringsmaskin 0,00 0, , , Förbrukningsinventarier 0,00 0, , , Programvaror 0,00 0, , , Förbrukningsmaterial 0,00 0, , , Serviceavtal 0,00 0, , , Kalmarflyg AB 0,00 0, , , Flysmoland i VXO AB 0,00 0, , , Frakt, transport, fakt.avg och påminnelseavgift 0,00 0, , , Biljetter för resekostnader i tjänsten 0,00 0, , , Resekostnader i tjänsten övrigt 0,00 0,00 0, ,00

34 Linnéstudenterna Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Ack fg år Ack.budget 5830 Mat, fika kontor, tacksittning, presidiet, föreningar 0,00 0, , , Mat och dylikt, KARMA 0,00 0,00 0, , Mat välkomstmässorna 0,00 0,00 0, , Reklam och trycksaker (Niklas) 0,00 0, , , Reklam och trycksaker övriga 0,00 0,00 0, , Kårval 0,00 0, , , SFS aktiviteter (FUM) 0,00 0,00 0, , Medlemsmöte,ordförandetorg, medlemsaktivitetet 0,00 0,00 0, , Kontokortsavgifter 0,00 0, , , Representation, avdragsgill 0,00 0,00-745, , Kontorsmaterial 0,00 0, , , Fast telefoni 0,00 0, , , Mobiltelefon 0,00 0,00-189,00 0, Datakommunikation 0,00 0,00-115,00 0, Porto övrigt 0,00 0, , , Företagsförsäkringar 0,00 0, , , Kostnader för bevakning och larm 0,00 0, , , Ersättning till revisor 0,00 0, , , Datorer drift och underhåll 0,00 0, , , Serviceavgifter Arbetsgivaralliansen 0,00 0, , , Bankkostnader 0,00 0, , , Övr främmande tjänster 0,00 0, , , Inhyrd personal 0,00 0, ,00 0, Polistillstånd/Licencer 0,00 0,00-950,00 0, Tidningar, facklitteratur 0,00 0, , , SFS endast medlemsavgiften 0,00 0, , , Föreningsavg avdr gill Radio Lur 0,00 0,00-250,00 0, Medlemsmöten och val 0,00 0,00-250,00 0, Föreningsbidrag/Äskan 0,00 0,00 0, , Övr ej avdr gill kostn 0,00 0, ,30 0, Lämnade bidrag övriga 0,00 0, ,00 0, Utbetald provision medlemsvärvning 0,00 0, ,00 0,00 S:a Övriga externa kostnader 0,00 0, , ,00 Personalkostnader 7211 Lön tjänstemän 0,00 0, , , Lön tjm. timanställda 0,00 0, , , Arvode presidialer 0,00 0, , , Arvode tillfälliga 0,00 0, ,00 0, Sjuklön tjänstemän 0,00 0, ,27 0, Semesterlön tjänstemän 0,00 0, ,00 0, Förändring av semesterlöneskuld 0,00 0, , , Skattefri bilersättning 0,00 0, ,55 0, ITP 1 0,00 0, , , ITPK 0,00 0, , , ITP 2 och ev TGL 0,00 0, , , Arbetsgivaravgifter 0,00 0, , , Soc.avgifter semesterlön 0,00 0, , , Arbgivaravgifter under 26 år 0,00 0, ,34 0, Premier för arbetsmarknadsförsäkringar (AMF/FORA) 0,00 0, , , Gruppolycksfallsförsäkringspremier 0,00 0, , , Utbildning 0,00 0, , , Sjuk- och hälsovård/friskvårdsbidrag 0,00 0, , , Övriga personalkostnader 0,00 0, , ,00 S:a Personalkostnader 0,00 0, , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 0,00 0, , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar 0,00 0, , ,00 Avskrivningar 7832 Avskrivn inventarier 0,00 0, ,00 0, Avskrivningar datorer 0,00 0, ,00 0,00 S:a Avskrivningar 0,00 0, ,00 0,00

Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande. Föredragningslistan godkändes.

Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande. Föredragningslistan godkändes. 1 (15) PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro Kristina Pandurovic Erica Engdahl, Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Kristina Pandurovic,

Läs mer

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle Dagordning Årsmöte kl. 17.00 Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson Dagordning Medlemsmöte 9 oktober 2013 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Justering av röstlängd Jakob Allanson

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning 120222 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande Dagordning Kalmar Distansstudio 2 i Västergård, Växjö: N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet Dagordning Medlemsmöte 11 februari 2014 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet 2 Justering av

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson Dagordning Medlemsmöte 11 oktober 2012 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö Multimediasalen Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Justering av röstlängd

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet Dagordning Medlemsmöte 10 december 2014 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet 2 Justering av

Läs mer

Diskussionsunderlag Budget

Diskussionsunderlag Budget Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24,

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24, Stadgar för studentföreningen Slottsstallarna Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna Revideringar: 2014-03-24, 1 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Föreningens namn... 4 1.2

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 4 Fastställande av dagordning Daniel Svedbjörk Att fastställa dagordningen

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 4 Fastställande av dagordning Daniel Svedbjörk Att fastställa dagordningen Dagordning Medlemsmöte 8 oktober 2014 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1052 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd 4 Fastställande av dagordning

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Kommentarer till budget 13-14. Hela verksamheten. Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr. Avd. 6.1 Motvinden + 1.000 kr. Avd. 6.3 UFO

Kommentarer till budget 13-14. Hela verksamheten. Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr. Avd. 6.1 Motvinden + 1.000 kr. Avd. 6.3 UFO Kommentarer till budget 13-14 Hela verksamheten Avd. 1 Förvaltning - 1.231.541 kr Avd. 2 Medlemsservice + 232.506 kr Avd. 3 Köörmit + 15. 886 kr Avd. 5 Kårpuben + 568.238 kr Avd. 6.1 Motvinden + 1.000

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

PROTOKOLL 2012-01-09. Närvaro. och Marcus Ödlund. Hallengren ÅTGÄRD ÄRENDE. Marcus Ödlund. meddelandelistan. till handlingarna. 9.

PROTOKOLL 2012-01-09. Närvaro. och Marcus Ödlund. Hallengren ÅTGÄRD ÄRENDE. Marcus Ödlund. meddelandelistan. till handlingarna. 9. PROTOKOLL FÖRTT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro ÄRENDE 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Godkännande

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Policy för Äs kning. Kalmar/Växjö 2012-10-11 Senast reviderad Kalmar/Växjö 2013-10-09

Policy för Äs kning. Kalmar/Växjö 2012-10-11 Senast reviderad Kalmar/Växjö 2013-10-09 Policy för Äs kning Kalmar/Växjö 2012-10-11 Senast reviderad Kalmar/Växjö 2013-10-09 Sidan 1 av 6 Syfte Ett av Linnéstudenternas syfte är att bistå studentföreningarna vid Linnéuniversitetet i deras arbete

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-05-28 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 26/3-06 Plats: Sverok GävleDalas kansli. Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza,

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer