Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden"

Transkript

1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan 4 Mötets stadgeenliga utlysande Matilda Sjödahl Anse mötet stadgeenligt utlyst 5 Val av justeringsperson tillika rösträknare Utse två justerare tillika rösträknare 6 Adjungeringar 7 Information: Kanslirapport Matilda Sjödahl Lägga rapporten till handlingarna 8 Information: Meddelandelista Presidiet Lägga rapporten till handlingarna Frågestund 10 Beslut: Fyllnadsval till presidiet och kårstyrelsen Stellan Thellin, Valberedningen 11 Beslut: Val av representanter till bolagsstämmor Dennis Persson Beslut i enlighet med bilaga 3 12 Beslut: Ägardirektiv Stallarna Matilda Sjödahl Beslut i enlighet med bilaga 13 Beslut: Åsiktsdokument Matilda Sjödahl Beslut i enlighet med bilaga Beslut: Policy för studentföreningar Erica Engdahl Beslut i enlighet med bilaga 6 15 Beslut: Stadgarna Kristina Pandurovic Beslut i enlighet med bilaga 7, 7a & 7b 16 Beslut: Öronmärkning Balanserad Vinst Matilda Sjödahl Beslut i enlighet med bilaga 8 17 Information: Inköp av datorer Matilda Sjödahl Lägga informationen till handlingarna 9 18 Information: Datum för Medlemsmöten Dennis Persson Lägga informationen till handlingarna Övriga frågor 20 Mötets avslutande

2 Bilaga 1 Kanslirapport per den Tema Studentpåverkan 1. Antalet medlemmar: Vi har idag (den 26.9) medlemmar. Det är ca 67 % av det beräknade medlemsantalet (7000) under hösten Av antalet medlemmar är det 3041 medlemmar som är helt nya för terminen. Av antalet betalande är det 58 % sm har betalat för två terminer. 1. Något om det vi har gjort - och gör - för att öka medlemsantalet. Novischmässor och välkomstceremonier o Vi har arrangerat Novischmässor och välkomstceremonier i Kalmar och Växjö (den 31.8 och 1.9) o Tusentals studenter fick en möjlighet att lära känna utbudet i städerna. Över 100 utställare deltog företag, offentliga organisationer, intresseorganisationer, fackförbund, studentföreningar, universitetets avdelningar mm. Mässorna var mycket lyckade och uppskattade o I utvärderingarna ger utställarna mässan betyget 7,5 på en skala 1 9. Glädjande nog var det fler utställare som ville delta än vad det fanns utrymme för. o I samband ed mässorna anordnades också välkomstceremonier där studenterna hälsades välkomna av rektorn, kommunerna, studentkåren med flera. Uppskattningsvis 600 studenter deltog. o Mässorna gav ett ekonomiskt överskott som är något högre än budgeterat. Rabatter o Linnéstudenterna arbetar ständigt med att utöka antalet rabatter som är användbara för studenterna. Under hösten har vi fått ca 15 nya rabattgivare. o En omtyckt rabattgivare - CityGross i Kalmar - har beslutat att återuppta satsningen på studentrabatt, och ger nu 5% rabatt mån-ons. Vi bearbetar just nu för att även CityGross i Växjö ska gå med på samma avtal. o Festplats i Kalmar o Vi och Kalmar Studentliv arbetar för att få få till ett bra samarbete med Kalmars krogar. Detta som ett alternativ till ett kårhus. Kanslirapport inför medlemsmöte den

3 Bilaga 1 Vad har vi gjort och vad gör vi mer för studenterna? Malmö Studentkår Den 4.8 besökte Linnestudenterna Malmö studentkår för att bl a ta del av deras arbete med den positiva medlemsrekryteringen. Öppet hus den Ordföranden i Linnéstudenterna höll föreläsningar på Lnu:s Öppet hus i Kalmar och Växjö den Introveckor v 33 och 34 Linnéstudenterna presenterade sig i klasserna Kalmar och Växjö Temaveckor Vi startar vecka 39 med så kallade temaveckor, vilket innebär att vi någon dag i veckan befinner oss på universitetet vi visar oss och pratar med studenter. Mentorer Vi har haft ett möte angående mentorskap för studeranderepresentanter. Nämndkansliet ska återkomma med synpunkter och förslag. Linnéstudenterna anser att idén med mentorer är bra. Det kan underlätta studentens arbete i organet den sitter med i. Högskoleverkets utvärderingssystem. Vi har varit på möte med universitetet angående Högskoleverkets utvärderingssystem. Linnéstudenterna ska tillsammans med utbildningsföreningarna välja ut studenter som ka vara med på HSV:s intervjuer. Först ut är nationalekonomi. Civilingenjörsansökan Vi har bevakat Linnéuniversitetets civilingenjörsansökan som ska lämnas in till Högskoleverket den Anonyma tentamen Vi har inlett ett samarbete med Kalmar ESS och EHVS för att undersöka möjligheter att införa anonyma tentamen på Lnu. Budgetprocessen Vi har bevakat arbetet med fakulteternas verksamhetsplaner för det kommande året + budgetprocessen i två olika fakulteter Ordförandeträffar I Kalmar har Linnéstudenternas ordförande samlat föreningars ordföranden 2 gånger till ordförandeträff - med syfte att byta information. Fadderutbildning Kanslirapport inför medlemsmöte den

4 Bilaga 1 Kalmar studentliv anordnade en fadderutbildning den 20.8 Linnéstudenterna deltog aktivt. I Växjö arrangerade Linnestudenterna fadderutbildning tillsammans med studenthälsan på LNU den 21.8 Pubarbete Linnéstudenterna har arbetat både på Kalmar Studentpub och Sivans i Växjö. Uppskattat bland studenterna. Vårt Campus (Växjö) Det finns tankar på att starta upp en studentförening kring Vårt Campus. Det finns önskemål om att nattvandringarna som ägde rum i slutet på förra terminen ska starta upp igen. Nu sökes studenter som är intresserade av att vara med i föreningen. Kontaktperson (via mail) är kårpresidial Erica Engdahl. Lokal- och säkerhetsutbildning Linnéstudenterna har genomfört en lokal- och säkerhetsutbildning för föreningarna i Växjö. En liknande utbildning kommer att ske även i Kalmar. Punkter som tog upp på mötet var bland annat brandsäkerhet, alkoholregler i universitetets lokaler, hur man bokar lokal till sittningar mm. Arbete kring föreningar Linnéstudenterna uppdaterar föreningsregistret genom att leta upp kontakter till existerande föreningar. Linnéstudenterna hjälper också till vid nybildandet av en förening, och också om en förening förlorat sin studentföreningsstatus och vill ha hjälp med att få tillbaka den. Matchning av utbytesstudenter Vi har matchat utbytesstudenter och faddrar inom fadderverksamheten i Växjö. Information till internationella studenter Vi har skapat mejlinglistor och informerat de internationella studenterna om vad som är på gång i Växjö. Samarbete med VIS Vi har fortsatt att involvera VIS i arbetet med marknadsföring och rekrytering av faddrar (VIS Växjö Internationella studenter ska ta över delar av Linnéstudenternas arbete vad gäller fadderverksamheten 2012) Påverkare i gruppen för Studieavgifter för internationella studenter Vi har varit med i gruppen Studieavgifter för internationella studenter och där fått vara med och påverka universitetets framtida organisation avseende mottagning av internationella studenter. Kanslirapport inför medlemsmöte den

5 Bilaga 1 Studentombudet. Vilka frågor har Studentombudet behandlat under året? Studentombudet har: Hjälpt studenter som har obehörighetsförklarats, att få gå kvar på sina utbildningar. Hjälpt studenter som har haft problem med kompletteringar, och då även upplyst examinatorerna om vad som är ok och inte. Hjälpt studenter som inte har fått sina betyg inrapporterade. Hjälpt studenter att söka CSN + även hjälpt dem som har nekats CSN-bidrag. Hjälpt studenter som hamnat i Disciplinnämnden genom representation på möten och assistans. Hjälpt studenter som inte har fått sina scheman i tid. Hjälpt studenter vars examinationsförutsättningar har ändrats. Hjälpt studenter som inte fått skriva sina C-uppsatser under schyssta förhållanden. Hjälpt studenter som fått problem under sin VFU (praktik) och hindrat LNU från att ge dem en ompraktik. Hjälpt studenter med funktionssvårigheter. Hjälpt studenter med att förstå referenssystemen. Hjälpt studenter att genomföra anonyma kursutvärderingar. Hjälpt studenter att få skriva tentor, trots att de missat att anmäla sig. Hjälpt studenter att få förnyade examinationstillfällen. Hjälpt doktorander med deras rätt till reseersättning. Hjälpt studenter som har fått utstå för långa väntetider. Hjälpts studenter som inte kunna komma i kontakt med sina lärare Kanslirapport inför medlemsmöte den Hindrat LNU från att skära ned på UB:s öppettider

6 Bilaga 1 Vi har hjälpt freeemovers att få gå den icke poänggivande svenskkursen. Bevakat kursplaner, budgetarbete mm. 1. Bostäder vad har Linnéstudenterna gjort där? Linnéstudenterna har under hösten hjälpt hundratals studenter i Kalmar och Växjö med olika bostadsförmedlingar. I Växjö har trycket från bostadssökande varit mycket stort, och varje dag har det inkommit mellan samtal ang angående bostadsfrågan. I Kalmar något färre. Linnéstudenterna lägger ständigt upp bostäder på bostadsportalen som nås via hemsidan. Linnéstudenterna samarbetar och har täta kontakter med de kommunala bostadsbolagen i Kalmar och Växjö (Kalmarhem och Hyresbostäder) Linnéstudenterna Helen Nilsson Administrativ chef Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet: Att lägga informationen till handlingarna. Kanslirapport inför medlemsmöte den

7 Meddelandelista Bilaga 2 Dag Aktivitet Person 1 juni- 1 juli Presidiet har arbetat med överlämning i en månad MS, DP, KP, EE 1 Juli Nya kårstyrelsen tillträder Kårstyrelsen Ekerum golfturnering marknadsföring av Linnéstudenterna / möte med näringslivet Möte på Länsstyrelsen i Växjö om AND-gruppen (Alkohol-, Narkotika- och Doping) och Stökfritt Möte med Peter Knutsson kring vår skrivelse om mentorskap Rektors beslutsmöte, ett diskrimineringsfall av en student och två anställningsfrågor MS, DP, KP, OP EE KP, MS EE 18 Intervju med TV4 angående bostadsbristen DP 20 Intervju Barometern. Om Kårordförande MS 22 Sommaröppet LNU Växjö MS, KP, RE, NC, DP 22 Intervju Sveriges Radio, Nya studenter i Växjö och bostad. MS, DP, KP 23 Sommaröppet LNU Kalmar MS Augusti 3 Rektors beslutsmöte, handlade om ett diskrimineringsfall av en student Möte och Intervju, HEJKalmar. Tillfälliga boenden och intervju om kåren. Intervju Östran. Om kåren EE, MS MS MS 4 Besök i Malmö och Malmö studentkår EE, KP, MS, DP, CE Workshop kring konkretiseringen av verksamhetsplanen Möte i Växjö med samordnarna för studenter med funktionsnedsättning på LNU Studentbostadsmöte i Växjö med representanter från Antagningen, IR och hyresvärdarna som har studentbostäder i Växjötrakten KLÖS-träff i Örebro med Örebro studentkår samt Karlstad Studentkår, vidiskuterade det fortsatta samarbetet samt SFS etc. Möte med ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studenter om studeranderepresentanter Kårstyrelsen EE EE, JJ, RE KP, DP EE 15 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen

8 Meddelandelista 15 Möte Växjö Kommun. Diskuterade bostadsituationen, bostadsgaranti användandet av Cafe Tuvan MS Bilaga 2 15 Möte med Peter Knutsson, ang civilingejörsansökan DP 16 Kick-off LNS Presidie + tjänstemän 17 Intervju TV4, om bostadsfrågan DP Möte Kalmar Kommun. Diskuterade tillfälligt boende för nya studenter och andra projekt. Möte med LNU och Studenthälsan om fadderutbildningen inför nollningen i Växjö Introduktion med IR inför ankomstdagarna för utbytesstudenterna MS & MÖ EE KS, EN, EE 18 Ordförandeträff Kalmar MS 18 Möte med Pierre Edström Landtinget Kalmar. Diskuterad studenthälsan. MS 18 Disciplinnämnd KP, DP 19 Introduktionsmöten, presentation av LNS. Civilekonomer & Marknadsföring DP, KP 20 Fadderutbildningen inför Nollningen Kalmar MS, OP 21 Fadderutbildning inför nollningen, 170 studenter som skulle vara ansvariga vid föreningarnas nollningar närvarade och utbildningsdagen arrades av LNS i samarbete med Studenthälsan EE 22 Introduktionsmöten, presentation av LNS KP, EE 22 Sålde medlemskap på puben i Kalmar KP, MS, KE, NC, HN 22 AU FNT, ansökningar om forskningsmedel DP Möte med Sivans och Stallarna på Stallarna inför terminsstarten Rektors beslutsmöte i Växjö, om bl a förlängning av avtal med universitet för att skicka utbytesstudenter EE EE 23 Intervju Smålandsposten. Ny ordförande MS 23 Prefekt & Dekanråd MS, DP 23 Introduktionsmöten, presentation av LNS i Växjö EE NGA-internat i Kalmar KP Smålandsnytt var och gjorde intervju om fadderutbildningen inför nollningen, intervju gjordes 23 och inslaget sändes 24 EE Dekan kickoff på Öland DP

9 Meddelandelista 25 Lokaliseringen i Kalmar MS Bilaga 2 24 Introduktionsmöten, presentation av LNS i Växjö EE 25 Introduktion av LNS KP, EE, MS 26 Introduktion av LNS KP, EE, DP Intervju tidningen Studentliv, handlade om studenternas möjligheter till billig begagnad kurslitteratur Sivans Pumpöppning, stod och svarade på kårrelaterade frågor från besökarna DP DP 29 Introduktionsmöten, presentation av LNS DP, EE, MS 29 Prefekt & Dekanråd FNT, budgetförberedande diskussioner samt VP diskussioner DP 29 Introduktion av LNS i Kalmar och Pukeberg KP, MS, OP FHS, diskussion kring kvalitetsarbete, adjungering av representanter från personalorganisationer, budgetförberedande diskussioner Extrainsatt årsmöte med Sivans, DP var mötesordförande DP DP, EE 30 Introduktionsmöte, Presentation av LNS DP, CE, EE, OP, MS 31 Möte med Näktergalens verksamhetsgrupp EE 31 Studentpuben Kalmar MS,OP,MÖ, DP,KP 31 Novischmässan Kalmar MS,KP, MÖ,OP 31 Introduktionsmöten, presentation av LNS i Växjö EE September 1 Novischmässan Växjö MS,KP,EE 1 Intervju Barometern, Bostadssituationen Kalmar MS 1 Möte med FHSAB KP 1-2 FNT-internat, Brofästet. DP 2 Introduktionsmöte, presentation av LNS i Växjö EE, KP, MS 2 Stallarnas andra kväll för terminen, representation i entrén och svara på gästernas frågor om kårmedlemskap osv KP 5 Introduktionsmöte, presentation av LNS i Växjö EE 5 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 6 Träffade Pierre ang. en skrivelse från Kalmar ESS och EHVS KP

10 Meddelandelista 6 Prefekt och Dekanråd, Seminarie om organisatoriska förändringar inom LNU MS,DP Bilaga 2 6 Presentation av LNS för Hultsfredsstudenter KP 7 Expansiva Växjö. Nätverk i Växjö MS 7 Ordförandeträff Kalmar MS 7 Möte med EHVS och Kalmar ESS om kodade/anonyma tentor DP, KP 7 Möte med Bertil Jansson ang. skrivelse DP, KP 8 Möte med Studenthälsan MS 8 Möte med föreningen FIKS Kalmar MS 8 LNU Styrgrupp+Kommun, Lokaliseringen i Kalmar MS 8 NGA FHSAB. Utdelning av strategiska medel KP 12 Möte med Peter Knutsson om skrivelse informationsspridning och mentorskap KP 12 AU FNT, budgetdiskussioner DP 13 Info till kåren om Hsv:s nya utvärderingssystem KP 13 AU FED KP Prefekt & Dekanrådsresa till Holland DP, MS 19 NGA FNT DP 20 FNT, budgetberedningsmöte DP 21 FNT, verksamhetsplandiskussioner DP 21 Möte Kalmar Studentliv+ Kalmars studentföreningar Byttan MS 22 Universitetsstyrelsemöte MS, DP 22 Kalmar Studentliv föreningsmöte+fyllnadsval MS 23 Styrgruppsmöte, Lokaliseringen i Kalmar MS 23 Möte studerandeavdelningen LNU angående Omtankepris MS 26 Nämndsarbeteinformation med Anne Nygren DP, EE, KP 26 Möte Länsförsäkringar MS 26 Möte Kalmar Kommun MS 27 Prefekt & Dekanråd DP 27 FHS DP

11 Meddelandelista 28 FNT, budgetbeslutsmöte DP Bilaga 2 30 Möte med Kalmar ESS, EHVS ang anonyma tentamen DP Personförkortningar MS Matilda Sjödahl DP Dennis Persson KP Kristina Pandurovic KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö MÖ- Markus Ödlund JJ- Jenny Johansson RE Rebecca Engdahl CE Cecilia Ermin (studentombud) EE Erica Engdahl NC- Niklas Carlsson EN Eva Nilsson OP- Oskar Paulin CE-Cecilia Ermin Andra förkortningar AU Arbetsutskott EHVS Ekonomihögskolans i Växjö studentförening FED Fakulteten Ekonomi Design FHS Fakulteten Humaniora Samhällsvetenskaper FHSAB Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap FNT Fakulteten Natur Teknik HSV Högskoleverket LNU Linneuniversiteten LNS Linnestudenterna NGA Nämnden för grund- och avancerad nivå Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet: Att lägga informationen till handlingarna

12 Bilaga 3 Representanter vid bolagsstämmor Linnéstudenterna är ägare av ett aktiebolag: Studentföretag i Växjö AB Studentföretag i Växjö AB Studentföretag är aktiebolaget som driver studentpuben Slottsstallarna. Studentföretag har en egen styrelse som i sin tur har anställt en verkställande direktör att driva företaget/puben. Kårordförande är ytterst ansvarig för kårens ekonomi och anses därför vara lämpligast som representant tillika aktieägare när det kommer till Studentföretag i Växjö AB. Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet besluta: att utse Matilda Sjödahl, i sin roll som Linnéstudenternas ordförande, till aktieägarrepresentant för alla aktier som ägaren innehar för Studentföretag i Växjö AB

13 Bilaga 4 Ägardirektiv Stallarna föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta och driva fritidsanläggningar samt idka förenlig serverings- och nöjesverksamhet ur studentföretag i Växjö ABs bolagsordning I. Verksamheten i Studentföretag i Växjö AB drivs i huvudsak för studenter. II. III. IV. Studentföretag i Växjö AB:s utveckling ska ske med långsiktighet och hållbarhet. Tillfredsställande lönsamhet ska uppnås för att säkerställa självfinansiering. Studentföretag i Växjö AB ska andas kreativitet och originalitet. V. Studentföretag i Växjö AB ska sträva efter så hög kvalitet, säkerhet, miljö och service. VI. VII. Studentföretag i Växjö AB ska ständigt utveckla och stärka sitt varumärke. Studentföretag i Växjö AB ska tillsammans med andra aktörer på campus arbeta/ verka på ett sätt som bidrar till verksamhetens utveckling. Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet att besluta: Att fastställa ägardirektivet.

14 Bilaga 5 Åsiktsdokument 1

15 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Bilaga 5 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell möjlighet att studera. Genom utbildning utvecklas människor och bidrar till ett kritiskt tänkande i samhället. Det kringliggande samhället förändras ständigt, varför utbildning är en nödvändighet för att fortsätta förstå det. Universitetet syftar till att ge en bra förberedelse inför yrkeslivet och att ge människor redskap för att kunna forma sina liv efter eget önskemål. Den högre utbildningen är också en demokratisk plattform som har en central roll som debattforum för samhällsfrågor, där många utgångspunkter och åsikter ska vara representerade. Därför är det viktigt att jämlikhet och mångfald präglar både utbildningen och forskningen vid universitetet. Universitetet får inte vara en institution som vidmakthåller de samhälleliga orättvisorna och skillnaderna. Ett genusperspektiv och ett mångfaldsperspektiv måste genomsyra hela lärosätet och den sociala snedrekryteringen måste bekämpas. Studenter med olika etnisk bakgrund måste ges goda möjligheter att studera vid Linnéuniversitetet och strukturell diskriminering måste motarbetas. Här är utbildningens finansiering en viktig del och Linnéstudenterna ser det som en självklarhet att utbildningen är kostnadsfri. Den högre utbildningen måste ha handlingsplaner för att motverka all diskriminering. Det är också av yttersta vikt att undervisningen är anpassad även för studenter som inte uppfyller den vanliga bilden av studenten som ung, obunden och billig i drift. Den högre utbildningen har även ett ansvar för att det finns olika utbildningsalternativ, till exempel kortare utbildningar och distansutbildningar, vilka kan passa studenter senare i livet. Antalet studenter med funktionshinder som söker stöd ökar, samtidigt som samordningstjänster dras in. Studentkåren menar att dessa tjänster fyller en viktig funktion och föreslår att Linnéuniversitetet profilerar sig som ett tillgängligt universitet genom att avsätta ordentligt med resurser till stöd för funktionshindrade studenter. Detta är självklart också en arbetsmiljöfråga för berörda tjänstemän, risken för ohälsa är stor när arbetsbelastningen blir orimligt hög Linnéstudenterna anser: att all undervisning och alla obligatoriska moment ska vara kostnadsfria att universitetet ska ge en bra förberedelse inför yrkeslivet att undervisande personal ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning 2

16 1 att handlingsplaner mot diskriminering måste finnas på lärosätet Bilaga att jämlikhet och mångfald ska prägla all verksamhet på hela universitetet att undervisningen anpassas till olika studenters förutsättningar att universitetet ska prioritera arbetet med stöd till funktionshindrade studenter Studentinflytande Principer för studentinflytande Linnéstudenterna anser att det är viktigt med ett starkt studentinflytande i den högre utbildningen. Studentinflytandet bygger på att demokratiskt tillsatta studentrepresentanter återfinns i universitetets beslutande organ. Studenternas inflytande och rättssäkerhet måste garanteras av lärosätet. Ett väl fungerande studentinflytande är en tillgång för universitetet då det främjar den demokratiska tanken. Studenterna ska ges reell möjlighet att vara representerade i samtliga beslutande och beredande organ inom Linnéuniversitetet. Det åligger också universitetet att se till att studeranderepresentanterna blir väl omhändertagna då de inte har samma förutsättningar som universitetets personal. Universitetet bör därför se till att varje studeranderepresentant har en kontaktperson eller mentor. Linnéstudenterna anser vidare att universitetet ska ta ett större ansvar när det gäller att via lärarna informera studenterna om möjligheten att vara studeranderepresentant. Lärosätet bör aktivt stödja sin studentkår med väl tilltagna direkta medel men även stötta verksamheten på andra sätt, då alla parter vinner på en stark och aktiv studentkår. För att ytterligare stärka studenternas möjligheter att vara representerade i universitetets beslutande och beredande organ anser Linnéstudenterna att det är rimligt att högskolan avsätter medel för arvodering av samtliga studeranderepresentantuppdrag inom lärosätet. På så sätt skulle studenterna få ytterligare en motiverande faktor för varför de ska engagera sig i att utveckla sin utbildning och få ersättning för det jobb de lägger ner. Linnéstudenterna anser: att studenternas inflytande måste garanteras av lärosätet 3

17 Bilaga 5 att studenterna ska beredas tillfälle att utse representanter i samtliga beslutande och beredande organ inom Linnéuniversitetet att Linnéuniversitetet har ett ansvar att stötta Linnéstudenterna ekonomiskt och organisatoriskt att alla studeranderepresentanter i beredande och beslutande organ av LNS ska få arvode för det arbete de lägger ner att universitetet bör tillhandahålla en kontaktperson eller mentor till varje studeranderepresentant Kvalitetsutvärdering Lärosätets utbildningar ska kontinuerligt granskas och kontrolleras ur kvalitetshänseende. När utbildningarna granskas och betygssätts är det återigen av högsta vikt att studenterna är representerade då studerandeperspektivet är en viktig faktor i arbetet. Statens kontroller i form av Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar kan kompletteras med egna kvalitetsmätningar. Kursutvärderingar är ett bra redskap som bör användas mer frekvent men även på ett mer medvetet sätt. Ett universitetsövergripande kvalitetsindex där vissa frågor ställs gemensamt i samtliga kurser kan vara ett bra sätt att utveckla det interna kvalitetsarbetet. En högre kvalitet på utbildningen gagnar både studenter och universitetet på både kort och lång sikt och är därför en prioriterad verksamhet för studentkåren. Linnéstudenterna anser: att möjlighet till kursutvärdering ska vara en självklarhet vid avslutad kurs att ett universitetsövergripande kvalitetsindex baserat på likvärdiga övergripande frågor i kursutvärderingarna ska inrättas på lärosätet Utbildningsbevakning Utbildningens kvalitet All undervisning vid universitetet måste hålla en hög kvalitet. Lärartätheten ska vara hög och de lärarledda timmarna måste svara mot utbildningens omfattning. Den vetenskapliga eller konstnärliga nivån på undervisningen är särskilt viktig när det gäller konkurrens med andra lärosäten. 4

18 Bilaga 5 Lärares ämnes- och pedagogiska kompetens är viktig för kvaliteten och studiemiljön. Efter autonomireformen regleras inte längre lärares pedagogiska kompetens och då är det extra viktigt att framhålla studentkårens krav på pedagogisk utbildning för alla lärare. Detta gäller självklart även för de doktorander som undervisar. Andelen studenter som läser på distans ökar och därför är det av högsta vikt att distansutbildningar håller samma goda kvalitet som andra utbildningar. Distans-utbildningarna måste vara pedagogiskt upplagda och heller inte bli styvmoderligt behandlade i resurstilldelningen. Särskilt viktigt är det att förbättra rättssäkerheten för distansstudenterna vid exempelvis tentamen, då det idag ibland är alldeles för lätt att fuska. Doktorander har en särskilt utsatt situation och Linnéstudenterna kräver att alla doktorander ska ha en anställning från första dagen. Det är också viktigt att doktoranders handledare har goda insikter i jämställdhet och mångfaldsfrågor för att minimera risken för diskriminering. Linnéstudenterna anser: att de lärarledda timmarna är en viktig indikator för att bibehålla kvalitén i utbildningen att lärare vid universitetet även i fortsättningen ska ha pedagogisk kompetens att antalet disputerade lärare bör öka att undervisningsformerna ska vara varierande och relevanta för att studenten ska kunna uppnå de lärandemål som är uppställda att studenten ska ha rätt att överklaga och få examination och betyg omprövade av oberoende examinatorer att betygen ska vara målrelaterade och jämförbara med i förväg fastställda kriterier att alla doktorander ska ha en anställning från första dagen att alla som handleder doktorander ska ha genomgått en handledarutbildning som bland annat gett insikter i jämställdhet och mångfaldsfrågor att alla doktorander som undervisar ska ha genomgått en pedagogisk utbildning Studiesociala frågor Finansiering Studenters ekonomiska situation är komplicerad. Genom bidrag och lån från staten garanteras en lägstanivå för studentens omkostnader. Problemet är att denna lägstanivå ofta är väl låg, 5

19 Bilaga 5 framförallt när boendekostnader och kurslitteratur tenderar att dränera de ekonomiska medlen. Studentkåren menar att staten borde värdera studenternas insatser högre och öka framförallt bidragsdelen, men även möjliggöra för ökade lån. En student ska ha samma sociala rättigheter som förvärvsarbetande, då de nu gällande reglerna ger ett dåligt skydd för studenter som hamnar i kläm. Vid studieavbrott kan studenten hamna i ekonomiska bekymmer som leder till att studierna avbryts totalt. Vidare bör det vara möjligt att vara föräldraledig med medel som inte understiger studiemedlet. Studentgruppen idag är mångfasetterad och många har eller skaffar barn, vilket ibland kan ge stora problem för individen. Flera fackförbund erbjuder studenter rabatterade medlemskap, något studentkåren ser positivt på. Tidigt etableras en kontakt med fackliga organisationer och studenter har möjlighet att i viss mån få del av förmåner och försäkringar kopplat till det fackliga medlemskapet. Däremot borde ett sådant rabatterat medlemskap ge samma rättigheter som ett ordinarie för att undvika förvirring om vad som gäller. Linnéstudenterna anser: Att det för studenter ska finnas ett väl anpassat finansieringssystem, i form av tillräckliga studiemedel för studenter på grund- och avancerad nivå och lön för doktorander samt ett väl fungerande trygghetssystem. Studiemedelssystemets utformning ska inte hindra studenter från att påbörja och bedriva studier. att studenternas sociala rättigheter bör ses över, då dagens regler ofta ger ett dåligt skydd vid exempelvis avbrott i utbildningen eller föräldraledighet att alla studier ska vara pensions- och sjukpenninggrundande att rabatterade fackliga studentmedlemskap ska ge samma rättigheter som ett ordinarie Bostad Studenters boendesituation är en grundläggande faktor i om studietiden upplevs som positiv och om resultaten är goda. Bra och billiga studentbostäder är målet för studentkårens påverkansarbete och därför har frågan om så små hyreshöjningar som möjligt hög prioritet. Hyresrätt är den dominerande boendeformen för studenter och därför är ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt en utveckling som gör det svårare för studenter att få ett bra boende. Studentkåren menar att kommunerna har ett stort ansvar att se till att studenterna får tillgång till 6

20 ändamålsenliga bostäder, framförallt när det gäller nybyggnationer. Bilaga 5 En kommunal bostadsgaranti i Kalmar och Växjö värd namnet är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt Linnéuniversitet. Billigt boende i närheten av universitetet är vad studenterna mest av allt efterfrågar. Studenter borde också ha möjlighet att stå i bostadskö för att planera sitt boende och kunna påverka sin egen situation. Fungerande bostadsförmedlingar är ett bra sätt att garantera studenternas boendesituation. Linnéstudenterna anser: att hyresrätten som boendeform måste försvaras och stärkas att kommunerna har huvudansvaret när det gäller studenternas boende att en högkvalitativ bostadsgaranti inom kommungränsen för Kalmar respektive Växjö är eftersträvansvärt att hyresökningar ska hållas på en så låg nivå som möjligt och att hyran för en studentbostad inte ska uppgå till mer än 1/3 av studiemedlet 7

21 Bilaga 5 Åsiktsdokument Åsiktsdokumentet beskriver vad organisationen tycker i olika frågor. Det är vägledande i vilka frågor som ska drivas och mot vilka mål. Ett åsiktsdokument är ett levande dokument som ska spegla vad medlemmarna vill att organisationen ska arbeta med. Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet besluta: Att fastställa Åsiktsdokumentet för Linnestudenterna 8

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle Dagordning Årsmöte kl. 17.00 Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer