Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden"

Transkript

1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan 4 Mötets stadgeenliga utlysande Matilda Sjödahl Anse mötet stadgeenligt utlyst 5 Val av justeringsperson tillika rösträknare Utse två justerare tillika rösträknare 6 Adjungeringar 7 Information: Kanslirapport Matilda Sjödahl Lägga rapporten till handlingarna 8 Information: Meddelandelista Presidiet Lägga rapporten till handlingarna Frågestund 10 Beslut: Fyllnadsval till presidiet och kårstyrelsen Stellan Thellin, Valberedningen 11 Beslut: Val av representanter till bolagsstämmor Dennis Persson Beslut i enlighet med bilaga 3 12 Beslut: Ägardirektiv Stallarna Matilda Sjödahl Beslut i enlighet med bilaga 13 Beslut: Åsiktsdokument Matilda Sjödahl Beslut i enlighet med bilaga Beslut: Policy för studentföreningar Erica Engdahl Beslut i enlighet med bilaga 6 15 Beslut: Stadgarna Kristina Pandurovic Beslut i enlighet med bilaga 7, 7a & 7b 16 Beslut: Öronmärkning Balanserad Vinst Matilda Sjödahl Beslut i enlighet med bilaga 8 17 Information: Inköp av datorer Matilda Sjödahl Lägga informationen till handlingarna 9 18 Information: Datum för Medlemsmöten Dennis Persson Lägga informationen till handlingarna Övriga frågor 20 Mötets avslutande

2 Bilaga 1 Kanslirapport per den Tema Studentpåverkan 1. Antalet medlemmar: Vi har idag (den 26.9) medlemmar. Det är ca 67 % av det beräknade medlemsantalet (7000) under hösten Av antalet medlemmar är det 3041 medlemmar som är helt nya för terminen. Av antalet betalande är det 58 % sm har betalat för två terminer. 1. Något om det vi har gjort - och gör - för att öka medlemsantalet. Novischmässor och välkomstceremonier o Vi har arrangerat Novischmässor och välkomstceremonier i Kalmar och Växjö (den 31.8 och 1.9) o Tusentals studenter fick en möjlighet att lära känna utbudet i städerna. Över 100 utställare deltog företag, offentliga organisationer, intresseorganisationer, fackförbund, studentföreningar, universitetets avdelningar mm. Mässorna var mycket lyckade och uppskattade o I utvärderingarna ger utställarna mässan betyget 7,5 på en skala 1 9. Glädjande nog var det fler utställare som ville delta än vad det fanns utrymme för. o I samband ed mässorna anordnades också välkomstceremonier där studenterna hälsades välkomna av rektorn, kommunerna, studentkåren med flera. Uppskattningsvis 600 studenter deltog. o Mässorna gav ett ekonomiskt överskott som är något högre än budgeterat. Rabatter o Linnéstudenterna arbetar ständigt med att utöka antalet rabatter som är användbara för studenterna. Under hösten har vi fått ca 15 nya rabattgivare. o En omtyckt rabattgivare - CityGross i Kalmar - har beslutat att återuppta satsningen på studentrabatt, och ger nu 5% rabatt mån-ons. Vi bearbetar just nu för att även CityGross i Växjö ska gå med på samma avtal. o Festplats i Kalmar o Vi och Kalmar Studentliv arbetar för att få få till ett bra samarbete med Kalmars krogar. Detta som ett alternativ till ett kårhus. Kanslirapport inför medlemsmöte den

3 Bilaga 1 Vad har vi gjort och vad gör vi mer för studenterna? Malmö Studentkår Den 4.8 besökte Linnestudenterna Malmö studentkår för att bl a ta del av deras arbete med den positiva medlemsrekryteringen. Öppet hus den Ordföranden i Linnéstudenterna höll föreläsningar på Lnu:s Öppet hus i Kalmar och Växjö den Introveckor v 33 och 34 Linnéstudenterna presenterade sig i klasserna Kalmar och Växjö Temaveckor Vi startar vecka 39 med så kallade temaveckor, vilket innebär att vi någon dag i veckan befinner oss på universitetet vi visar oss och pratar med studenter. Mentorer Vi har haft ett möte angående mentorskap för studeranderepresentanter. Nämndkansliet ska återkomma med synpunkter och förslag. Linnéstudenterna anser att idén med mentorer är bra. Det kan underlätta studentens arbete i organet den sitter med i. Högskoleverkets utvärderingssystem. Vi har varit på möte med universitetet angående Högskoleverkets utvärderingssystem. Linnéstudenterna ska tillsammans med utbildningsföreningarna välja ut studenter som ka vara med på HSV:s intervjuer. Först ut är nationalekonomi. Civilingenjörsansökan Vi har bevakat Linnéuniversitetets civilingenjörsansökan som ska lämnas in till Högskoleverket den Anonyma tentamen Vi har inlett ett samarbete med Kalmar ESS och EHVS för att undersöka möjligheter att införa anonyma tentamen på Lnu. Budgetprocessen Vi har bevakat arbetet med fakulteternas verksamhetsplaner för det kommande året + budgetprocessen i två olika fakulteter Ordförandeträffar I Kalmar har Linnéstudenternas ordförande samlat föreningars ordföranden 2 gånger till ordförandeträff - med syfte att byta information. Fadderutbildning Kanslirapport inför medlemsmöte den

4 Bilaga 1 Kalmar studentliv anordnade en fadderutbildning den 20.8 Linnéstudenterna deltog aktivt. I Växjö arrangerade Linnestudenterna fadderutbildning tillsammans med studenthälsan på LNU den 21.8 Pubarbete Linnéstudenterna har arbetat både på Kalmar Studentpub och Sivans i Växjö. Uppskattat bland studenterna. Vårt Campus (Växjö) Det finns tankar på att starta upp en studentförening kring Vårt Campus. Det finns önskemål om att nattvandringarna som ägde rum i slutet på förra terminen ska starta upp igen. Nu sökes studenter som är intresserade av att vara med i föreningen. Kontaktperson (via mail) är kårpresidial Erica Engdahl. Lokal- och säkerhetsutbildning Linnéstudenterna har genomfört en lokal- och säkerhetsutbildning för föreningarna i Växjö. En liknande utbildning kommer att ske även i Kalmar. Punkter som tog upp på mötet var bland annat brandsäkerhet, alkoholregler i universitetets lokaler, hur man bokar lokal till sittningar mm. Arbete kring föreningar Linnéstudenterna uppdaterar föreningsregistret genom att leta upp kontakter till existerande föreningar. Linnéstudenterna hjälper också till vid nybildandet av en förening, och också om en förening förlorat sin studentföreningsstatus och vill ha hjälp med att få tillbaka den. Matchning av utbytesstudenter Vi har matchat utbytesstudenter och faddrar inom fadderverksamheten i Växjö. Information till internationella studenter Vi har skapat mejlinglistor och informerat de internationella studenterna om vad som är på gång i Växjö. Samarbete med VIS Vi har fortsatt att involvera VIS i arbetet med marknadsföring och rekrytering av faddrar (VIS Växjö Internationella studenter ska ta över delar av Linnéstudenternas arbete vad gäller fadderverksamheten 2012) Påverkare i gruppen för Studieavgifter för internationella studenter Vi har varit med i gruppen Studieavgifter för internationella studenter och där fått vara med och påverka universitetets framtida organisation avseende mottagning av internationella studenter. Kanslirapport inför medlemsmöte den

5 Bilaga 1 Studentombudet. Vilka frågor har Studentombudet behandlat under året? Studentombudet har: Hjälpt studenter som har obehörighetsförklarats, att få gå kvar på sina utbildningar. Hjälpt studenter som har haft problem med kompletteringar, och då även upplyst examinatorerna om vad som är ok och inte. Hjälpt studenter som inte har fått sina betyg inrapporterade. Hjälpt studenter att söka CSN + även hjälpt dem som har nekats CSN-bidrag. Hjälpt studenter som hamnat i Disciplinnämnden genom representation på möten och assistans. Hjälpt studenter som inte har fått sina scheman i tid. Hjälpt studenter vars examinationsförutsättningar har ändrats. Hjälpt studenter som inte fått skriva sina C-uppsatser under schyssta förhållanden. Hjälpt studenter som fått problem under sin VFU (praktik) och hindrat LNU från att ge dem en ompraktik. Hjälpt studenter med funktionssvårigheter. Hjälpt studenter med att förstå referenssystemen. Hjälpt studenter att genomföra anonyma kursutvärderingar. Hjälpt studenter att få skriva tentor, trots att de missat att anmäla sig. Hjälpt studenter att få förnyade examinationstillfällen. Hjälpt doktorander med deras rätt till reseersättning. Hjälpt studenter som har fått utstå för långa väntetider. Hjälpts studenter som inte kunna komma i kontakt med sina lärare Kanslirapport inför medlemsmöte den Hindrat LNU från att skära ned på UB:s öppettider

6 Bilaga 1 Vi har hjälpt freeemovers att få gå den icke poänggivande svenskkursen. Bevakat kursplaner, budgetarbete mm. 1. Bostäder vad har Linnéstudenterna gjort där? Linnéstudenterna har under hösten hjälpt hundratals studenter i Kalmar och Växjö med olika bostadsförmedlingar. I Växjö har trycket från bostadssökande varit mycket stort, och varje dag har det inkommit mellan samtal ang angående bostadsfrågan. I Kalmar något färre. Linnéstudenterna lägger ständigt upp bostäder på bostadsportalen som nås via hemsidan. Linnéstudenterna samarbetar och har täta kontakter med de kommunala bostadsbolagen i Kalmar och Växjö (Kalmarhem och Hyresbostäder) Linnéstudenterna Helen Nilsson Administrativ chef Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet: Att lägga informationen till handlingarna. Kanslirapport inför medlemsmöte den

7 Meddelandelista Bilaga 2 Dag Aktivitet Person 1 juni- 1 juli Presidiet har arbetat med överlämning i en månad MS, DP, KP, EE 1 Juli Nya kårstyrelsen tillträder Kårstyrelsen Ekerum golfturnering marknadsföring av Linnéstudenterna / möte med näringslivet Möte på Länsstyrelsen i Växjö om AND-gruppen (Alkohol-, Narkotika- och Doping) och Stökfritt Möte med Peter Knutsson kring vår skrivelse om mentorskap Rektors beslutsmöte, ett diskrimineringsfall av en student och två anställningsfrågor MS, DP, KP, OP EE KP, MS EE 18 Intervju med TV4 angående bostadsbristen DP 20 Intervju Barometern. Om Kårordförande MS 22 Sommaröppet LNU Växjö MS, KP, RE, NC, DP 22 Intervju Sveriges Radio, Nya studenter i Växjö och bostad. MS, DP, KP 23 Sommaröppet LNU Kalmar MS Augusti 3 Rektors beslutsmöte, handlade om ett diskrimineringsfall av en student Möte och Intervju, HEJKalmar. Tillfälliga boenden och intervju om kåren. Intervju Östran. Om kåren EE, MS MS MS 4 Besök i Malmö och Malmö studentkår EE, KP, MS, DP, CE Workshop kring konkretiseringen av verksamhetsplanen Möte i Växjö med samordnarna för studenter med funktionsnedsättning på LNU Studentbostadsmöte i Växjö med representanter från Antagningen, IR och hyresvärdarna som har studentbostäder i Växjötrakten KLÖS-träff i Örebro med Örebro studentkår samt Karlstad Studentkår, vidiskuterade det fortsatta samarbetet samt SFS etc. Möte med ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studenter om studeranderepresentanter Kårstyrelsen EE EE, JJ, RE KP, DP EE 15 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen

8 Meddelandelista 15 Möte Växjö Kommun. Diskuterade bostadsituationen, bostadsgaranti användandet av Cafe Tuvan MS Bilaga 2 15 Möte med Peter Knutsson, ang civilingejörsansökan DP 16 Kick-off LNS Presidie + tjänstemän 17 Intervju TV4, om bostadsfrågan DP Möte Kalmar Kommun. Diskuterade tillfälligt boende för nya studenter och andra projekt. Möte med LNU och Studenthälsan om fadderutbildningen inför nollningen i Växjö Introduktion med IR inför ankomstdagarna för utbytesstudenterna MS & MÖ EE KS, EN, EE 18 Ordförandeträff Kalmar MS 18 Möte med Pierre Edström Landtinget Kalmar. Diskuterad studenthälsan. MS 18 Disciplinnämnd KP, DP 19 Introduktionsmöten, presentation av LNS. Civilekonomer & Marknadsföring DP, KP 20 Fadderutbildningen inför Nollningen Kalmar MS, OP 21 Fadderutbildning inför nollningen, 170 studenter som skulle vara ansvariga vid föreningarnas nollningar närvarade och utbildningsdagen arrades av LNS i samarbete med Studenthälsan EE 22 Introduktionsmöten, presentation av LNS KP, EE 22 Sålde medlemskap på puben i Kalmar KP, MS, KE, NC, HN 22 AU FNT, ansökningar om forskningsmedel DP Möte med Sivans och Stallarna på Stallarna inför terminsstarten Rektors beslutsmöte i Växjö, om bl a förlängning av avtal med universitet för att skicka utbytesstudenter EE EE 23 Intervju Smålandsposten. Ny ordförande MS 23 Prefekt & Dekanråd MS, DP 23 Introduktionsmöten, presentation av LNS i Växjö EE NGA-internat i Kalmar KP Smålandsnytt var och gjorde intervju om fadderutbildningen inför nollningen, intervju gjordes 23 och inslaget sändes 24 EE Dekan kickoff på Öland DP

9 Meddelandelista 25 Lokaliseringen i Kalmar MS Bilaga 2 24 Introduktionsmöten, presentation av LNS i Växjö EE 25 Introduktion av LNS KP, EE, MS 26 Introduktion av LNS KP, EE, DP Intervju tidningen Studentliv, handlade om studenternas möjligheter till billig begagnad kurslitteratur Sivans Pumpöppning, stod och svarade på kårrelaterade frågor från besökarna DP DP 29 Introduktionsmöten, presentation av LNS DP, EE, MS 29 Prefekt & Dekanråd FNT, budgetförberedande diskussioner samt VP diskussioner DP 29 Introduktion av LNS i Kalmar och Pukeberg KP, MS, OP FHS, diskussion kring kvalitetsarbete, adjungering av representanter från personalorganisationer, budgetförberedande diskussioner Extrainsatt årsmöte med Sivans, DP var mötesordförande DP DP, EE 30 Introduktionsmöte, Presentation av LNS DP, CE, EE, OP, MS 31 Möte med Näktergalens verksamhetsgrupp EE 31 Studentpuben Kalmar MS,OP,MÖ, DP,KP 31 Novischmässan Kalmar MS,KP, MÖ,OP 31 Introduktionsmöten, presentation av LNS i Växjö EE September 1 Novischmässan Växjö MS,KP,EE 1 Intervju Barometern, Bostadssituationen Kalmar MS 1 Möte med FHSAB KP 1-2 FNT-internat, Brofästet. DP 2 Introduktionsmöte, presentation av LNS i Växjö EE, KP, MS 2 Stallarnas andra kväll för terminen, representation i entrén och svara på gästernas frågor om kårmedlemskap osv KP 5 Introduktionsmöte, presentation av LNS i Växjö EE 5 Kårstyrelsemöte Kårstyrelsen 6 Träffade Pierre ang. en skrivelse från Kalmar ESS och EHVS KP

10 Meddelandelista 6 Prefekt och Dekanråd, Seminarie om organisatoriska förändringar inom LNU MS,DP Bilaga 2 6 Presentation av LNS för Hultsfredsstudenter KP 7 Expansiva Växjö. Nätverk i Växjö MS 7 Ordförandeträff Kalmar MS 7 Möte med EHVS och Kalmar ESS om kodade/anonyma tentor DP, KP 7 Möte med Bertil Jansson ang. skrivelse DP, KP 8 Möte med Studenthälsan MS 8 Möte med föreningen FIKS Kalmar MS 8 LNU Styrgrupp+Kommun, Lokaliseringen i Kalmar MS 8 NGA FHSAB. Utdelning av strategiska medel KP 12 Möte med Peter Knutsson om skrivelse informationsspridning och mentorskap KP 12 AU FNT, budgetdiskussioner DP 13 Info till kåren om Hsv:s nya utvärderingssystem KP 13 AU FED KP Prefekt & Dekanrådsresa till Holland DP, MS 19 NGA FNT DP 20 FNT, budgetberedningsmöte DP 21 FNT, verksamhetsplandiskussioner DP 21 Möte Kalmar Studentliv+ Kalmars studentföreningar Byttan MS 22 Universitetsstyrelsemöte MS, DP 22 Kalmar Studentliv föreningsmöte+fyllnadsval MS 23 Styrgruppsmöte, Lokaliseringen i Kalmar MS 23 Möte studerandeavdelningen LNU angående Omtankepris MS 26 Nämndsarbeteinformation med Anne Nygren DP, EE, KP 26 Möte Länsförsäkringar MS 26 Möte Kalmar Kommun MS 27 Prefekt & Dekanråd DP 27 FHS DP

11 Meddelandelista 28 FNT, budgetbeslutsmöte DP Bilaga 2 30 Möte med Kalmar ESS, EHVS ang anonyma tentamen DP Personförkortningar MS Matilda Sjödahl DP Dennis Persson KP Kristina Pandurovic KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö MÖ- Markus Ödlund JJ- Jenny Johansson RE Rebecca Engdahl CE Cecilia Ermin (studentombud) EE Erica Engdahl NC- Niklas Carlsson EN Eva Nilsson OP- Oskar Paulin CE-Cecilia Ermin Andra förkortningar AU Arbetsutskott EHVS Ekonomihögskolans i Växjö studentförening FED Fakulteten Ekonomi Design FHS Fakulteten Humaniora Samhällsvetenskaper FHSAB Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap FNT Fakulteten Natur Teknik HSV Högskoleverket LNU Linneuniversiteten LNS Linnestudenterna NGA Nämnden för grund- och avancerad nivå Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet: Att lägga informationen till handlingarna

12 Bilaga 3 Representanter vid bolagsstämmor Linnéstudenterna är ägare av ett aktiebolag: Studentföretag i Växjö AB Studentföretag i Växjö AB Studentföretag är aktiebolaget som driver studentpuben Slottsstallarna. Studentföretag har en egen styrelse som i sin tur har anställt en verkställande direktör att driva företaget/puben. Kårordförande är ytterst ansvarig för kårens ekonomi och anses därför vara lämpligast som representant tillika aktieägare när det kommer till Studentföretag i Växjö AB. Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet besluta: att utse Matilda Sjödahl, i sin roll som Linnéstudenternas ordförande, till aktieägarrepresentant för alla aktier som ägaren innehar för Studentföretag i Växjö AB

13 Bilaga 4 Ägardirektiv Stallarna föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta och driva fritidsanläggningar samt idka förenlig serverings- och nöjesverksamhet ur studentföretag i Växjö ABs bolagsordning I. Verksamheten i Studentföretag i Växjö AB drivs i huvudsak för studenter. II. III. IV. Studentföretag i Växjö AB:s utveckling ska ske med långsiktighet och hållbarhet. Tillfredsställande lönsamhet ska uppnås för att säkerställa självfinansiering. Studentföretag i Växjö AB ska andas kreativitet och originalitet. V. Studentföretag i Växjö AB ska sträva efter så hög kvalitet, säkerhet, miljö och service. VI. VII. Studentföretag i Växjö AB ska ständigt utveckla och stärka sitt varumärke. Studentföretag i Växjö AB ska tillsammans med andra aktörer på campus arbeta/ verka på ett sätt som bidrar till verksamhetens utveckling. Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet att besluta: Att fastställa ägardirektivet.

14 Bilaga 5 Åsiktsdokument 1

15 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Bilaga 5 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell möjlighet att studera. Genom utbildning utvecklas människor och bidrar till ett kritiskt tänkande i samhället. Det kringliggande samhället förändras ständigt, varför utbildning är en nödvändighet för att fortsätta förstå det. Universitetet syftar till att ge en bra förberedelse inför yrkeslivet och att ge människor redskap för att kunna forma sina liv efter eget önskemål. Den högre utbildningen är också en demokratisk plattform som har en central roll som debattforum för samhällsfrågor, där många utgångspunkter och åsikter ska vara representerade. Därför är det viktigt att jämlikhet och mångfald präglar både utbildningen och forskningen vid universitetet. Universitetet får inte vara en institution som vidmakthåller de samhälleliga orättvisorna och skillnaderna. Ett genusperspektiv och ett mångfaldsperspektiv måste genomsyra hela lärosätet och den sociala snedrekryteringen måste bekämpas. Studenter med olika etnisk bakgrund måste ges goda möjligheter att studera vid Linnéuniversitetet och strukturell diskriminering måste motarbetas. Här är utbildningens finansiering en viktig del och Linnéstudenterna ser det som en självklarhet att utbildningen är kostnadsfri. Den högre utbildningen måste ha handlingsplaner för att motverka all diskriminering. Det är också av yttersta vikt att undervisningen är anpassad även för studenter som inte uppfyller den vanliga bilden av studenten som ung, obunden och billig i drift. Den högre utbildningen har även ett ansvar för att det finns olika utbildningsalternativ, till exempel kortare utbildningar och distansutbildningar, vilka kan passa studenter senare i livet. Antalet studenter med funktionshinder som söker stöd ökar, samtidigt som samordningstjänster dras in. Studentkåren menar att dessa tjänster fyller en viktig funktion och föreslår att Linnéuniversitetet profilerar sig som ett tillgängligt universitet genom att avsätta ordentligt med resurser till stöd för funktionshindrade studenter. Detta är självklart också en arbetsmiljöfråga för berörda tjänstemän, risken för ohälsa är stor när arbetsbelastningen blir orimligt hög Linnéstudenterna anser: att all undervisning och alla obligatoriska moment ska vara kostnadsfria att universitetet ska ge en bra förberedelse inför yrkeslivet att undervisande personal ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning 2

16 1 att handlingsplaner mot diskriminering måste finnas på lärosätet Bilaga att jämlikhet och mångfald ska prägla all verksamhet på hela universitetet att undervisningen anpassas till olika studenters förutsättningar att universitetet ska prioritera arbetet med stöd till funktionshindrade studenter Studentinflytande Principer för studentinflytande Linnéstudenterna anser att det är viktigt med ett starkt studentinflytande i den högre utbildningen. Studentinflytandet bygger på att demokratiskt tillsatta studentrepresentanter återfinns i universitetets beslutande organ. Studenternas inflytande och rättssäkerhet måste garanteras av lärosätet. Ett väl fungerande studentinflytande är en tillgång för universitetet då det främjar den demokratiska tanken. Studenterna ska ges reell möjlighet att vara representerade i samtliga beslutande och beredande organ inom Linnéuniversitetet. Det åligger också universitetet att se till att studeranderepresentanterna blir väl omhändertagna då de inte har samma förutsättningar som universitetets personal. Universitetet bör därför se till att varje studeranderepresentant har en kontaktperson eller mentor. Linnéstudenterna anser vidare att universitetet ska ta ett större ansvar när det gäller att via lärarna informera studenterna om möjligheten att vara studeranderepresentant. Lärosätet bör aktivt stödja sin studentkår med väl tilltagna direkta medel men även stötta verksamheten på andra sätt, då alla parter vinner på en stark och aktiv studentkår. För att ytterligare stärka studenternas möjligheter att vara representerade i universitetets beslutande och beredande organ anser Linnéstudenterna att det är rimligt att högskolan avsätter medel för arvodering av samtliga studeranderepresentantuppdrag inom lärosätet. På så sätt skulle studenterna få ytterligare en motiverande faktor för varför de ska engagera sig i att utveckla sin utbildning och få ersättning för det jobb de lägger ner. Linnéstudenterna anser: att studenternas inflytande måste garanteras av lärosätet 3

17 Bilaga 5 att studenterna ska beredas tillfälle att utse representanter i samtliga beslutande och beredande organ inom Linnéuniversitetet att Linnéuniversitetet har ett ansvar att stötta Linnéstudenterna ekonomiskt och organisatoriskt att alla studeranderepresentanter i beredande och beslutande organ av LNS ska få arvode för det arbete de lägger ner att universitetet bör tillhandahålla en kontaktperson eller mentor till varje studeranderepresentant Kvalitetsutvärdering Lärosätets utbildningar ska kontinuerligt granskas och kontrolleras ur kvalitetshänseende. När utbildningarna granskas och betygssätts är det återigen av högsta vikt att studenterna är representerade då studerandeperspektivet är en viktig faktor i arbetet. Statens kontroller i form av Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar kan kompletteras med egna kvalitetsmätningar. Kursutvärderingar är ett bra redskap som bör användas mer frekvent men även på ett mer medvetet sätt. Ett universitetsövergripande kvalitetsindex där vissa frågor ställs gemensamt i samtliga kurser kan vara ett bra sätt att utveckla det interna kvalitetsarbetet. En högre kvalitet på utbildningen gagnar både studenter och universitetet på både kort och lång sikt och är därför en prioriterad verksamhet för studentkåren. Linnéstudenterna anser: att möjlighet till kursutvärdering ska vara en självklarhet vid avslutad kurs att ett universitetsövergripande kvalitetsindex baserat på likvärdiga övergripande frågor i kursutvärderingarna ska inrättas på lärosätet Utbildningsbevakning Utbildningens kvalitet All undervisning vid universitetet måste hålla en hög kvalitet. Lärartätheten ska vara hög och de lärarledda timmarna måste svara mot utbildningens omfattning. Den vetenskapliga eller konstnärliga nivån på undervisningen är särskilt viktig när det gäller konkurrens med andra lärosäten. 4

18 Bilaga 5 Lärares ämnes- och pedagogiska kompetens är viktig för kvaliteten och studiemiljön. Efter autonomireformen regleras inte längre lärares pedagogiska kompetens och då är det extra viktigt att framhålla studentkårens krav på pedagogisk utbildning för alla lärare. Detta gäller självklart även för de doktorander som undervisar. Andelen studenter som läser på distans ökar och därför är det av högsta vikt att distansutbildningar håller samma goda kvalitet som andra utbildningar. Distans-utbildningarna måste vara pedagogiskt upplagda och heller inte bli styvmoderligt behandlade i resurstilldelningen. Särskilt viktigt är det att förbättra rättssäkerheten för distansstudenterna vid exempelvis tentamen, då det idag ibland är alldeles för lätt att fuska. Doktorander har en särskilt utsatt situation och Linnéstudenterna kräver att alla doktorander ska ha en anställning från första dagen. Det är också viktigt att doktoranders handledare har goda insikter i jämställdhet och mångfaldsfrågor för att minimera risken för diskriminering. Linnéstudenterna anser: att de lärarledda timmarna är en viktig indikator för att bibehålla kvalitén i utbildningen att lärare vid universitetet även i fortsättningen ska ha pedagogisk kompetens att antalet disputerade lärare bör öka att undervisningsformerna ska vara varierande och relevanta för att studenten ska kunna uppnå de lärandemål som är uppställda att studenten ska ha rätt att överklaga och få examination och betyg omprövade av oberoende examinatorer att betygen ska vara målrelaterade och jämförbara med i förväg fastställda kriterier att alla doktorander ska ha en anställning från första dagen att alla som handleder doktorander ska ha genomgått en handledarutbildning som bland annat gett insikter i jämställdhet och mångfaldsfrågor att alla doktorander som undervisar ska ha genomgått en pedagogisk utbildning Studiesociala frågor Finansiering Studenters ekonomiska situation är komplicerad. Genom bidrag och lån från staten garanteras en lägstanivå för studentens omkostnader. Problemet är att denna lägstanivå ofta är väl låg, 5

19 Bilaga 5 framförallt när boendekostnader och kurslitteratur tenderar att dränera de ekonomiska medlen. Studentkåren menar att staten borde värdera studenternas insatser högre och öka framförallt bidragsdelen, men även möjliggöra för ökade lån. En student ska ha samma sociala rättigheter som förvärvsarbetande, då de nu gällande reglerna ger ett dåligt skydd för studenter som hamnar i kläm. Vid studieavbrott kan studenten hamna i ekonomiska bekymmer som leder till att studierna avbryts totalt. Vidare bör det vara möjligt att vara föräldraledig med medel som inte understiger studiemedlet. Studentgruppen idag är mångfasetterad och många har eller skaffar barn, vilket ibland kan ge stora problem för individen. Flera fackförbund erbjuder studenter rabatterade medlemskap, något studentkåren ser positivt på. Tidigt etableras en kontakt med fackliga organisationer och studenter har möjlighet att i viss mån få del av förmåner och försäkringar kopplat till det fackliga medlemskapet. Däremot borde ett sådant rabatterat medlemskap ge samma rättigheter som ett ordinarie för att undvika förvirring om vad som gäller. Linnéstudenterna anser: Att det för studenter ska finnas ett väl anpassat finansieringssystem, i form av tillräckliga studiemedel för studenter på grund- och avancerad nivå och lön för doktorander samt ett väl fungerande trygghetssystem. Studiemedelssystemets utformning ska inte hindra studenter från att påbörja och bedriva studier. att studenternas sociala rättigheter bör ses över, då dagens regler ofta ger ett dåligt skydd vid exempelvis avbrott i utbildningen eller föräldraledighet att alla studier ska vara pensions- och sjukpenninggrundande att rabatterade fackliga studentmedlemskap ska ge samma rättigheter som ett ordinarie Bostad Studenters boendesituation är en grundläggande faktor i om studietiden upplevs som positiv och om resultaten är goda. Bra och billiga studentbostäder är målet för studentkårens påverkansarbete och därför har frågan om så små hyreshöjningar som möjligt hög prioritet. Hyresrätt är den dominerande boendeformen för studenter och därför är ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt en utveckling som gör det svårare för studenter att få ett bra boende. Studentkåren menar att kommunerna har ett stort ansvar att se till att studenterna får tillgång till 6

20 ändamålsenliga bostäder, framförallt när det gäller nybyggnationer. Bilaga 5 En kommunal bostadsgaranti i Kalmar och Växjö värd namnet är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt Linnéuniversitet. Billigt boende i närheten av universitetet är vad studenterna mest av allt efterfrågar. Studenter borde också ha möjlighet att stå i bostadskö för att planera sitt boende och kunna påverka sin egen situation. Fungerande bostadsförmedlingar är ett bra sätt att garantera studenternas boendesituation. Linnéstudenterna anser: att hyresrätten som boendeform måste försvaras och stärkas att kommunerna har huvudansvaret när det gäller studenternas boende att en högkvalitativ bostadsgaranti inom kommungränsen för Kalmar respektive Växjö är eftersträvansvärt att hyresökningar ska hållas på en så låg nivå som möjligt och att hyran för en studentbostad inte ska uppgå till mer än 1/3 av studiemedlet 7

21 Bilaga 5 Åsiktsdokument Åsiktsdokumentet beskriver vad organisationen tycker i olika frågor. Det är vägledande i vilka frågor som ska drivas och mot vilka mål. Ett åsiktsdokument är ett levande dokument som ska spegla vad medlemmarna vill att organisationen ska arbeta med. Kårstyrelsen föreslår medlemsmötet besluta: Att fastställa Åsiktsdokumentet för Linnestudenterna 8

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Emma Nilsson. Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande

Emma Nilsson. Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande 1 (9) PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro Emma Nilsson Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Oskar Paulin, Erica Engdahl, Kristina Pandurovic,

Läs mer

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24,

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24, Stadgar för studentföreningen Slottsstallarna Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna Revideringar: 2014-03-24, 1 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Föreningens namn... 4 1.2

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av kårledningen

Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av kårledningen Stadgar för Handelshögskolans i Göteborg studentkår Innehåll Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan STADGAR Unesco LUCS Lokalt Unescocenter för samverkan Stadgar antagna vid årsmötet 9 maj 2014 STADGAR FÖR UNESCOCENTER LUCS Fastställda av konstituerande årsmöte 2014-05-09 1 Ändamål Lokalt Unescocenter

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden. 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden. 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare Dagordning 17 maj 2011 Kl. 17.00 Distansstudion 1 N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR...

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR... STADGAR Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/9 2013. Innehåll STADGAR... 1 Allmänna bestämmelser... 1 Föreningens medlemmar... 2 Årsmöte och extra

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer