6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle"

Transkript

1 Dagordning Årsmöte kl Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Att välja justeringspersoner tillika rösträknare 6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande 7 Adjungeringar Att behandla adjungeringar 8 Information: Meddelandelista Presidiet Lägga rapporten till handlingarna 1 9 Information: Kanslirapport Jakob Allanson Lägga rapporten till handlingarna 2 10 Frågestund Styrelsen 11 Beslut: Fastställande av verksamhetsplan för 2014/2015 Jakob Allanson Att besluta i frågan 3ab 12 Beslut: Fastställande av medlemsavgift Jakob Allanson Att besluta i frågan 4ab för 2014/ Beslut: Val av studeranderepresentanter Emma Nilsson Att besluta i frågan 5ab 14 Beslut: Fastställande av budget för Jakob Allanson Att besluta i frågan 6abcd verksamhetsåret 2014/ Beslut: Kårhus i Kalmar Jakob Allanson Att besluta i frågan 7abcdef 16 Beslut: Miljöpolicy Emma Nilsson Att besluta i frågan 8ab 17 Beslut: Val av upp till tre (3) verksamhetsrevisorer för 2014/2015 Ulrika Ehrenstråhle Att besluta i frågan 9 18 Beslut: Val av en (1) ordinarie Jakob Allanson Att besluta i frågan 10 räkenskapsrevisor och suppleant för 2014/ Fyllnadsval till kårstyrelsen för Valkommittén Att behandla fyllnadsval 11ab 2014/ Beslut: Val av mötespresidium Jakob Allanson Att besluta i frågan 21 Information: Presentation av Linnéstudenternas nya styrelse 2014/ Övriga frågor Valkommittén 23 Nästa möte 24 Mötets avslutande

2 Bilaga 1 Dag Aktivitet Person Januari 29 Styrelsemöte FKH EN 31 Ljudmätning Larmgatan 42 KK, CF, NC 31 Möte med VIS UE, KS 31 Möte med student om eventuell ny förening UE 31 Möte med NationsKollegiet UE Februari 3 Möte med KLUBB UE 3 Rektors Beslutsmöte CF, EN, JA, KK 3 Kurslitteratursstipendiumsmöte KK, UE 4 Årsmötesordförande för KomMedia EN 4 Föreningsmöte på Slottsstallarna UE 4 VÄXTs årsmöte UE 5 Dekans Beslutsmöte (FSV) CF 5 Möte med KSL KK, DS, JM 5 ANDT-möte UE 5 Möte med IO, EHVS och Café Tufvan UE, SM 6 Möte med Prodekan (FKH) CF, DS 6 Hållbar Utvecklingskommittén UE 6 Styrelsemöte med Nämnden för lärarutbildningen EN, SH 7 Möte med nationerna UE 7 Möte om Kvalitetsprojektet EN, CF 8 Linnéstudentens Dag Kalmar KK, CF, JM, SH, EK 8 Linnéstudenternas dag Växjö EN, JA, UE, ZA, SM 10 Styrelsesammanträde UPE CF, EN

3 Bilaga 1 10 Rektors Beslutsmöte CF, KK, JA, UE, EN 10 Möte med TemaLogistik EN, UE 10 Möte med studentrepresentant från HU-kommittén UE 11 Amnestys U28s styrelsemöte UE 11 Ledningsgruppen LNU UE, JA 11 Workshop om Studentrepresentanter CF, EN, SH, DS, CE, DW 12 Kvalitetsrådet CF, EN 12 Möte med PUMP UE 12 Möte med Folkuniversitetet och AmnestyU28 UE 12 LUSA projektgruppsmöte UE 12 Medlemsmöte Kårstyrelsen 13 Cårhusgruppsmöte CF, KK, JM, DS 13 Möte om Risk och Konsekvensanalys ang Drivhuset CF, KK 13 Möte SKRIK KK 13 Arbetsgruppsmöte Slottsstallarna UE, JA 13 VISKAs årsmöte 14 Möte om Linnébarometern CF 14 FORTNOX-utbildning för Växjös studentföreningar UE 17 Organisationsmöte Presidiet + Tjänstemän 17 Rektors Beslutsmöte CF, UE 17 Sponsorgruppsmöte KK, DS 17 Sista Sidornas årsmöte UE 18 Möte med Societas UE Styrelseutbildning för Växjös studentföreningar (Svenska) Styrelseutbildning för Växjös studentföreningar (Engelska) SM, ZA, SM UE, JA

4 Bilaga 1 18 Ledningsgruppsmöte LNU UE 18 Dekansbeslut FTK EN 19 Universitetsstyrelsemöte CF, JA, UE 20 Medlemsdrive och kaffeutdelning CF 20 Lokal & Säkerhetsutbildning för Växjös studentföreningar UE, JL 20 Hyresgästföreningens stora hyresdelegation UE 20 VIS styrelsemöte JA 24 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 24 Möte med VIS UE 24 Rektors beslutsmöte UE 24 Ordförandemöte KK 25 Hyresförhandlingar med Växjöbostäder AB UE 25 Årsmöte Kalmar Studentliv KK, CF, JM, DS 25 Möte med Café Tufvan UE 26 Arbetsmiljökommittén LNU UE, KK, DW 26 Kårhusgruppsmöte KK, JM, DS, CF 26 Ordförandetorg UE, JA 26 Föreningsmöte om Slottsstallarna UE, JA 27 Möte med Meskalins sexmästare KK, CF Mars 3 Hyresförhandlingar med Växjöbostäder AB UE 3 Extrainsatt Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 4 Chefsgruppen LNU UE, JA 4 Möte med Hultsfreds Nation KK 4 Styrelseutbildning för studentföreningarna i Växjö UE

5 Bilaga 1 4 Utdelning av semlor KK, CF, NC, KE 4 Möte Kommittén för lika villkor KK 5 Framtidsverkstad med ANDT-grupperna vid Linnéuniversitetet UE, KK 6 Amår UE, EN, JA, KS, CE 6 Möte med 25K KK 6 Möte med ESN Kalmar KK 6 Möte med referensgruppen för omlokaliseringen KK 6 Möte med sponsorgruppen KK, DS, NC 7 LUSA-möte med projektgruppen UE, KK 10 LUSA-möte med projektledaren UE, KK 11 Möte med LOS, EHVS och VIS UE 11 Möte med sponsorgruppen KK, DS, NC 12 Möte Kårhusgruppen KK, JM, DS 12 Möte med Studenthälsan KK 13 Extrainsatt Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen Erik Arroy, Ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer gästade Linnéstduenterna Möte med Kalmar Kommun angående sammarbetet med Nöjesgruppen JA, UE, EN, CE, JL KK 17 Årsmöte Mötesplats Campus UE, JA 17 Möte med socialdemokratiska riksdagskandidaten Laila Naraghi KK 17 Styrelsemöte Mötesplats Campus UE 18 Arbetsmarknadskväll för Internationella Studenter KS, JL, RS, UE 18 Möte med Incita och akustikkonsult KK, NC KLÖS, Besök från systerkårerna i Örebro och Karlstad Kårstyrelsen 24 ANDT arbetsgruppsmöte UE, KK

6 Bilaga 1 24 Möte med Incita KK, NC 24 Ordförandemöte KK 24 Uppstartsmöte Slottsstallarna Ideell Förening UE, JA, EA 24 Rektors beslutsmöte UE 25 Ledningsgruppen LNU UE 25 Möte med biblioteksstyrelsen KK 25 Styrelseutbildning för studentföreningarna i Växjö UE 26 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 26 Ordförandetorg i Växjö UE 26 Humanus Årsmöte KK 27 Öppet hus på kontoret för samarbetsavtal med föreningarna. UE 27 Möte med koordinatorerna för Hållbar Utveckling UE, EN 27 Kassörsutbildning för Växjös studentföreningar UE 27 Planering av studenternas dag EN, CE, KS 27 Styrelseutbildning med Kalmars studentföreningar KK 28 Styrelsemöte Slottsstallarna Ideell Förening JA 28 Disciplinnämnd EN, CF 28 Studentbostadsträff i Uppsala KK, RS 31 Rektors beslutsmöte UE 31 Personalmöte Slottsstallarna UE April 1 Ledningsgruppen LNU UE 1 Möte med Peter Knutsson om UKÄ-intervjuerna EN, JA 1 Cårhusmöte CF, KK, DS, JM 2 Studenternas dag UE, JA, CE, RS, JL

7 Bilaga 1 2 Möte med Studerandeavdelningen UE, JA 2 Kvalitetsrådet EN 2 Informationsmöte med föreningarna om Cårhuset KK, JM, DS, CF 3 Nationell nätverksträff om Lika villkor i högskolan EN, CE 3 Hyresgästföreningens stora delegation, konstituerande möte UE 3 Delegationsmöte CF, DS, JA, SH, 3 Möte med studenthälsan KK 3 Pressträff på kommande Cårhuset KK, CF, DS, JM, NC, SH 4 Möte med Internationaliseringskommmittén LNU UE 4 Möte med kommunikationsavdelningen UE, KS 6 Fadderansvarigutbildning i Växjö UE 7 Rektors beslutsmöte UE 8 Möte med IR och VIS UE 8 Möte med IDéHuS CF, KK 8 Sexmästarmöte CF, KK 8 ANDT-möte i Kalmar KK 8 LUSA-möte KK 9 ANDT-möte i Växjö UE 9 Möte med EHVS och VIS UE 9 VÄXTs årsmöte UE 10 Möte med Kommunikationsavdelningen UE, JA, EN 10 Möte med studenthälsan KK 10 Kassörsutbildning KK 11 Möte med Chinese student Association UE 11 Cårhusmöte CF, KK, DS, JM

8 Bilaga 1 11 Styrelsemöte med Slottsstallarna Ideell Förening UE, JA 14 Chinese Student Associations Årsmöte UE 14 Organisationsmöte CF, KK, JA + Tjänstemän 15 Möte med Folkuniversitetet KK, DS, CF 15 Utfrågning Kårvalet CF, JA, JM 22 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 23 Fördjupande fadderutbildning för Kalmars föreningar KK 23 Workshop med Universitetsstyrelsen och Ledningsgruppen UE, JA, CF 24 Universitetsstyrelsemöte UE, JA, CF 24 Högskolepedagogisk konferens EN, CE 25 Valborgsmöte med föreningarna i Växjö JA 28 Näktergalen Styrgruppsmöte UE 28 Dekanbeslutsmöte FKH EN 28 Styrelsemöte Drivhuset JA 29 Delegationsmöte SFS FUM FUM-delegationen 29 ANDT-mässan på Café Tufvan UE 29 Budgetarbete JA, KB, RM 29 Introduktionsmöte Kalmar City KK 29 Mötesordförande på EHVS vårmöte JA 30 Disciplinnämnden EN 30 Möte med dekanen på FEH EN 30 Valborgsfirande på Växjö Campus JA Maj 2 Slottsstallarnas styrelsemöte JA, UE 5 Personaldag Presidiet, Tjänstemännen

9 Bilaga 1 6 Kommittén för Lika Villkor EN, DW, CE 6 Styrelsemöte SIVAB JA, EN, ZA, SM, EA, UE 6 Intervjuer med sökande till Driftansvarig Slottsstallarna JA, UE 7 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen Styrelsen: JA Jakob Allanson EN Emma Nilsson KK Kalle Kronberg SM Sophia Marcusson JM Jimmy Månsson SH Sebastian Hellvin UE Ulrika Ehrenstråhle CF Cristoffer Fylkehed EK Emilia Kappfjell Temouri EA Erika Angelsmark DS- Daniel Svedbjörk ZA Zead Abdul-Karim Tjänstemän: KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö JJ Jenny Johansson JL Johanna Lundstedt NC Niklas Carlsson EN Eva Nilsson RS Rickard Söderlund CE Cecilia Ermin DW David Westman

10 Bilaga 2 Kanslirapport avseende större delen av verksamhetsåret 2013/2014 A. Personal A 1. Tjänstemän: Under året har två nya tjänstemän lämnat organisationen och ersatts av två nya medarbetare. Totalt är vi i dagsläget 11 tjänstemän, alla tillsvidareanställda. De anställda under året har varit: Kristofer Bengtsson Roze Maljanovska Cecilia Ermin Karin Siöö Eva Nilsson Jenny Johansson Kerstin Ekeroth Niklas Carlsson Johanna Lundstedt David Westman Rikard Söderlund Gun-Britt Creutziger Helen Nilsson Verksamhetschef (påbörjade anställning feb-14) Ekonom (påbörjade anställning feb-14) Studentombud Studentkoordinator Vänfamiljsamordnare Kanslist och bostadsförmedlare Kanslist, bostadförmedlare och medlemsservice Informatör Informatörsassistent Student- och doktorandombud Kanslist och bostadsförmedlare Ekonom, avslutat anställning Verksamhetschef, avslutat anställning Poolare. Under året har vi också anlitat ett antal poolare (extrapersonal). I Kalmar har vi haft två poolare som arbetat hos oss under året. I Växjö har vi under året anlitat tre poolare. I Växjö hade vi också under början av terminen förstärkning av ytterligare poolare. Dessa jobbade med tältprojektet, och med introduktioner av bland annat de internationella studenterna. Våra poolare tar vi in främst in vid sjukdomar, personalmöten, och då vi är på andra aktiviteter såsom mässor och annan marknadsföring av Linnéstudenterna. K ans lirapport K ris tofer Bengts son

11 Bilaga 2 Beskrivning av tjänsterna på Linnéstudenterna Tjänsten som verksamhetschef (Kristofer) innefattar det ekonomiska ansvaret tillsammans med personalansvaret i organisationen. Mycket i tjänsten handlar om verksamhetsutveckling och strategifrågor, exempelvis att fastställa arbetssätt och rutiner och se till att verksamheten utvecklas både vad gäller mjuka (personalfrågor, utbildning mm) och hårda (inköp av rätt utrustning mm) frågor. Att vara coach, bollplank och stöd till presidiet och andra samarbetspartners är annat som också ingår i tjänsten. Det operativa arbetet med ekonomin sköts av ekonomen (Roze). Mycket av arbetet handlar om budget och kontinuerlig resultatuppföljning. Ekonomen ansvarar också för alla löneutbetalningar hos Linnéstudenterna. I och med nyanställningen av Roze finns det anledning att framöver se över rutiner och arbetssätt för att utveckla och förbättra funktionen. Studentombudet (Cecilia) arbetar med studentärenden Växjö. I Kalmar hanteras de ärendena av doktorandombudet (David) som självfallet också hanterar doktorandfrågor på bägge orter. Den typ av ärenden som ständigt återkommer är problem med rättningstider som inte efterlevs och svårigheter med handledare/examinator. Studentkoordinator (Karin) är strategiskt ansvarig för introduktionerna på båda orter. Karin har bland annat ett nära samarbete med LNU:s informationsavdelning. Studentkoordinatorn arbetar också med att assistera och vägleda studenter i praktiska och sociala frågor och med att förmedla information mellan studenter, föreningar, nationer, universitetet och Linnéstudenterna. Karin är även ansvarig för de strategiska bostadsfrågorna i Växjö och sitter med olika konstellationer där bostadsfrågorna behandlas Vänfamiljsamordnare + skolprojektansvarig (Eva) arbetar 70 %. För stort sett hela Evas befattning erhåller vi ersättning från Växjö kommun. Antalet vänfamiljer är nu uppe i ca 200. Skolprojektet som Eva är ansvarig för innebär att LNS kommer ut till några av femteklassarna i Växjö kommun, för att på ett enkelt sätt informera om hur det kan vara att studera på ett universitet. Femteklassarna gör också besök på LNU för att se vad studentlivet innebär. Allt för att tidigt locka grundskoleeleverna att stanna kvar i Växjö och studera. Kerstin, Jenny och Rikard ansvarar för våra expeditioner i Kalmar resp Växjö. Kerstin i Kalmar har förutom expeditionsfrågor även hand om medlemsregistret och viss marknadsföring (tillsammans med informatören). Jenny ansvarar för bostadsfrågorna (de mer operativa) i Växjö, medlemsfrågor, rabatter mm. Rikard arbetar förutom med studentservice och övriga expenfrågor, också med Ny-i-Växjö-projektet som går ut på att få så många som möjligt att skriva sig i Växjö. Informatören (Niklas) är ansvarig för den interna och externa kommunikationen från Linnéstudenterna både Kalmar och Växjö. Informatören ansvarar också, tillsammans med informatörsassisteten (Johanna), för mässarbetet (Välkomstmässor 3 st under året), hemsidan, nyhetsbrev, Dass Papier, medieträning mm. K ans lirapport K ris tofer Bengts son

12 Bilaga 2 A.2 Tankar från verksamhetschefen När det här skrivs har jag arbetat för Linnéstudenterna i lite drygt två månader. Det är en kort tid och det finns mycket av vår verksamhet som jag ännu inte fått uppleva. Inte minst tänker jag på en terminsstart och allt vad det innebär. Av förklarliga skäl kommer mina tankar nedan att handla mer om kommande år än om föregående år. De intryck som jag fick av organisationen, redan vid intervjuerna, har hållit i sig och förstärkts. Det är intryck av en platt och kreativ organisation med mycket kompetenta och drivna medarbetare, men också av en ung organisation med stor utvecklingspotential. Dessutom verkar vi i ett sammanhang som präglas av ständig förändring, inte minst med tanke på att styrelsen byts ut regelbundet. I vårt arbete möter vi studenter från hela Sverige, men också från övriga världen. Det ställer krav på oss, krav på flexibilitet och nytänkande. Det kanske är något av en kliché, men nog är det så att det enda som är konstant är förändringen. Förändring kan vara både energigivande och energikrävande. Därför är det viktigt för mig som verksamhetschef att hjälpa medarbetarna att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sina arbeten. Om det lyckas, då blir förändringen en positiv kraft. Som verksamhetschef är det några frågor jag vill lyfta fram som särskilt viktiga under kommande år. Det första är själva grunden för att vi finns till. Det handlar om att vi måste fortsätta och bli ännu bättre på att vara en attraktiv organisation för våra studenter. Under året har vi sett en nedgång i medlemsantal och även om det är för tidigt att kalla det en trend är det något som måste tas på allvar. Likväl som vi ska vara attraktiva för våra studenter ska vi vara en attraktiv samarbetspartner för externa organisationer och kommuner. Vi ska uppfattas som professionella och ett samarbete med oss ska vara efterfrågat. Jag upplever att stora steg har tagits de senaste åren och fler steg ska tas kommande år. När det gäller de interna processerna kommer fokus under kommande år bland annat att läggas på att utveckla löneprocessen. Vi kommer också att fortsätta arbetet med vårt nya medlemssystem som under våren varit något av ett problembarn och som tagit mycket tid och kraft från medarbetarna. Som chef ser jag arbetsglädje som ett centralt begrepp i en framgångsrik organisation. Jag upplever att det redan finns gott om det i organisationen och min uppgift är att skapa förutsättningar för att behålla den och även stärka den. I samband med det är det också värt att nämna att vi kommer att lägga fokus på att utforma en gemensam hälsoplan. Alla är medvetna om hälsans betydelse, men få är villiga att utforma strukturer och mål för att vekligen ta ett steg mot en hälsosammare arbetsplats. Med den förhoppningen avslutar jag denna rapport och ser med tillförsikt fram emot det kommande verksamhetsåret. K ans lirapport K ris tofer Bengts son

13 Bilaga 2 B. Ekonomi B 1. Resultatrapport kommentarer per den Omfördelningen av medlemsintäkter via Upright stämmer fortfarande inte varför jag låtit bli att omfördela intäkterna enligt Uprights Bokföringsorder tills att jag fått det att stämma. Detta är dock ingenting som påverkar resultatet utan är endast en omfördelning av medlemsintäkter från kontona till konton 3010 och Inte heller stämmer insättningarna från våra kortförsäljningar till punkt och pricka. Enligt våra kassaredovisningsrapporter (Kalmar och Växjö) ska det de sista dagarna i mars kommit in 5158 kr. Men på bankkontoutdraget för samma period har det kommit in 5586 kr. En differens på 428 kr. Loomis har dragit två för mig ännu okända belopp under mars som jag ännu saknar underlag på. De är på 4000 kr respektive 5000 kr, som totalt kan påverka resultatet för perioden med max 9000 kr till. Ska de periodiseras över en längre tid påverkar de ju resultatet fram till och med med en mindre summa. B 2. Några kommentarer kring mars månads resultat Budget /- kr Totala intäkter Totala kostnader Avskrivningar Ränteintäkter/ Räntekostn Resultat Vill dock poängtera att detta bara är resultatet per den , fler intäkter och kostnader är budgeterade för året. Det positiva resultatet beror både på ökade intäkter i form av fler medlemsavgifter, men också på minskade kostnader främst personalkostnader, och ökade ränteintäkter (se ovan). K ans lirapport K ris tofer Bengts son

14 B 3. Kommentarer till några av intäkterna och kostnaderna Jag har valt att kommentera några av de konton som sticker ut lite i resultatrapporten. Bilaga 2 Utfall per den Budget /- Medlemsintäkter Ackumulerat per den 31.3 har vi ca (HT och VT), det innebär att vi tre månader innan verksamhetsårets slut har färre medlemmar än budget som ligger på totalt för hela verksamhetsåret. Intäkter Lnu 3985 och Under verksamhetsåret kommer vi få in mot budgeterade kr, alltså ca kr över budget som beror på fler helårsstudenter vid Lnu än budgeterat. B 4. Kommentarer till några av kostnaderna Systemkostnad medlemsregistret Denna kostnad avser vårt förra medlemsregister Membit och nuvarande Upright. Dock har Upright ännu inte fakturerat oss något för VT14 varför vi med råge ligger över budget. Den senaste fakturan från Membit är från november Från i januari 2014 ligger dock en kostnad för utskick av pappersaviseringar på kr med i denna summa. Denna borde förslagsvis lyftas ur till ett eget konto, till exempel 4011, för att inte blanda ihop kostnaden för medlemssystemet med kostnaden för utskick av medlemsaviseringar. Lokalhyra Vad gäller lokalhyran hade vi räknat med ett lägre hyresbelopp än vad utfallet blev. K ans lirapport K ris tofer Bengts son

15 Bilaga 2 Förbrukningsinventarier Under året har vi bland annat köpt in en del kontorsmöbler, bland annat kontorsstolar, som vi har tagit direkt på resultatet istället för att skriva av dessa på flera år. Detta har vi gjort då vi anser att vi har ekonomi till detta. Mat, fika/logi, kontor, tacksittning m.m I dessa kostnader ligger bland annat matkostnader under Välkomstmässorna och KARMA och det är kostnader som vi inte har budgeterat för och därför blir skillnaden mellan budget och utfall stor. Reklam och trycksaker 5910 och De totala reklamkostnaderna (Niklas del och övriga organisationens) ligger totalt sett under budget. Arena Takeover, Vida Arena Kostnader som härrör Vida Arena är engångskostnader under verksamhetsåret som vi inte behöver budgetera för till nästa år. Dessa kostnader täcks dock av intäkter vi hade i samband med biljettförsäljning till evenemanget Arena Takeover på Vida Arena. Tidningar och facklitteratur Kostnaden för prenumerationer av tidningar och facklitteratur överskrider budget rejält. Vi ska ha en översyn av vilka prenumerationer vi betalar för och vilka vi faktiskt läser och behöver för att komma tillrätta med den stora avvikelsen från budget. Föreningsbidrag/Äskan Per 31 mars hade vi dryga kr kvar äskningsmedel, dock har ett antal äskningar till gått iväg under april på dryga kr. K ans lirapport K ris tofer Bengts son

16 Bilaga 2 Lämnade bidrag övriga Detta är bidrag som Lns gett i huvudsak Ny i Växjö och Akutboendet, men som vi inte budgeterat för. De finansieras via bidrag från Växjö kommun och det studiesociala avtalet med Lnu. Personalkostnader Personalkostnaderna är väsentligt mindre än beräknat. Det beror bland annat på att vi varit utan verksamhetschef i 7 månader. Även kostnader för utbildning, friskvård och övriga personalkostnader har varit lägre än budget. B 5. Övriga ekonomifrågor att hänföra till verksamhetsåret 2013/2014 Äskningar Under innevarande verksamhetsår har kr i föreningsäskningar gått via balansräkningen. Vi hade sedan tidigare en miljon avsatt (gamla Corehouse) till äskningar. Alla äskningar för verksamhetsåret har därför inte belastat resultaträkningen, vilket de brukar göra. Inför kommande verksamhetsår 2014/2015 kommer större delen av äskningarna att läggas in i resultatbudgeten. Anställningar Vi har anställt två personer under året. Vår efterlängtade verksamhetschef Kristofer Bengsson som än dock lite sent ersatte Helen Nilsson, vilket gjort arbetssituationen mycket drägligare för både tjänstemän, presidialer och studenter. Även Roze Maljanovska tillträdde samma vecka och ersatte vår trotjänare Gun-Britt Creutziger som troget tjänat Linnéstudenterna i 26 år. C. Medlemsfrågor Antalet medlemmar är Det är 1125 färre än budget. Dock var medlemsantalet under höstterminen något över det budgeterade. Sammantaget över läsåret hamnar vi cirka 1000 medlemmar under budget. K ans lirapport K ris tofer Bengts son

17 Bilaga 2 D. Marknad/reklam/information 2013/14 På detta område har det hänt många spännande saker under året. Här följer ett urval i punktform: - Vi har haft en fortsatt positiv utveckling gällande följare på vår Facebooksida, just nu Det är en ökning med cirka 1000 under året. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förfina vår användning av Facebook och andra relevanta kanaler. - Antalet samarbeten med annonsörer har fortsatt att öka. Bland annat har vi tecknat ett årslångt samarbetsavtal med den nya mobiltelefonoperatören Teligoo som satsar på studenter. - Vi har förtydligat vårt avtal med universitetet vad gäller externa besök i universitetets lokaler, och har haft flera sådana besök, till exempel av Microsoft, EF och Comviq. - I flera viktiga frågor har vi fått ett stort genomslag i media, till exempel när vi protesterade mot sänkt studiebidrag (vårt brev till Anders Borg genererade för övrigt lika många besök på hemsidan på en dag som vi annars har på sex veckor) - HejKalmar.se ingår nu som en integrerad del i Linnéstudenternas avtal med Kalmar kommun, där pengar är öronmärkta till detta. - Bostadsfrågan har fortsatt varit aktuell, och framförallt i Växjö har vi fått medial uppmärksamhet till exempel när SFS ordförande Erik Arroy besökte campus. - Linnéstudenterna har fortsatt att fokusera på mervärde för medlemmarna, bland annat genom att varje torsdag bjuda på kaffe och ställa frågor - Beslut har fattats om att vi framöver kommer plocka bort de generella studentrabatterna från hemsidan, och istället fokusera på förmånerna till våra medlemmar K ans lirapport K ris tofer Bengts son

18 Bilaga 3a Missiv av beslut för fastställande av verksamhetsplan 2014/2015 Vid årsmötet ska verksamhetsplanen fastställas inför nästkommande verksamhetsår. Styrelsen lämnar därför i bilagan ett förslag på verksamhetsplan till årsmötet. föreslås besluta att föreslå att fastställa verksamhetsplanen för 2014/2015 Kårstyrelsen Kalmar,

19 Bilaga 3b Verksamhetsplan 2014/2015 1

20 Bilaga 3b Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver de i verksamhetsplanen specificerade frågorna. Dessa är de frågor som har med våra studenters utbildning eller som är av studiesocial karaktär då dessa utgör kärnan i studentkårens uppdrag. Löpande verksamhet regleras inte i verksamhetsplanen, men ingår likväl i styrelsens ansvar. Studentrepresentation Ett av Linnéstudenternas viktigaste uppdrag är att upprätthålla ett starkt studentinflytande i Linnéuniversitetets beslutande och beredande organ. För att lyckas med detta måste studentrepresentationen i dessa organ vara hög och kvalitativ. Linnestudenterna ska fortsätta stärka och vidareutveckla de verktyg som finns för att säkerställa såväl kvalitet som kvantitet i studentrepresentationen. Linnéstudenterna ska under året: Utveckla nya och stärka de verktyg de finns för att säkerställa en kvantitativ samt kvalitativ studentrepresentation i Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ. Säkerställa att både engagerade och icke-engagerade studenter ska nås med information om sin möjlighet att påverka utbildningen. Att skapa en fungerande kommunikation mellan studentrepresentanter och Linnéstudenterna. Utbilda studentrepresentanter i relevanta regelverk för uppdraget. Studentföreningar Linnéstudenternas viktigaste samarbetspart är de olika studentföreningarna vid Linnéuniversitetet, som arbetar såväl utbildningsbevakande som med studiesociala aktiviteter. Linnéstudenterna ska under året: Agera såväl utbildande som rådgivande och stöttande för studentföreningarna. Bibehålla och stärka samarbetet med studentföreningarna och även uppmuntra till samverkan mellan studieorterna. Bibehålla och stärka samarbetet med studentföreningarna och även uppmuntra till samverkan mellan studieorterna. Studenternas situation 2

21 Bilaga 3b Under Linnéstudenternas verksamhetsår 2014/2015 existerar det frågor som styrelsen bör bevaka och agera i för att förbättra situationen för studenterna på Linnéuniversitetet. Frågorna kan vara av studiesocial eller utbildningskaraktär Linnéstudenterna ska under kommande året: Arbeta för att alla studenters utbildningsrelaterade resor ska vara fria. Arbeta för ett kårhus i Kalmar och agera stöttande till detta. Aktivt belysa i relevanta fora bostadssituationen för studenterna på Linnéuniversitetet. Bevaka frågan om Linnéuniversitetets omlokalisering i Kalmar Kartlägga och verka för att förbättra situationen för studenterna på orterna Hultsfred, Ljungby och Nybro Verka för höjd pedagogisk kompetens hos undervisande lärare på Linnéuniversitetet. Arbeta aktivt för att införa anonyma tentamina vid Linnéuniversitetet. Kartlägga och verka för att förbättra situationen för distansstudenter vid Linnéuniversitetet Nationellt påverkansarbete Linnéstudenterna är som medlemskår i Sveriges Förenade Studentkårer, en stark aktör på den nationella nivån. Linnéstudenterna samarbetar och diskuterar nationella studentpolitiska frågor med andra kårer runtom i Sverige. Detta möjliggör att Linnéstudenterna kan ta del av erfarenheter och lösningar från studentkårer på andra lärosäten i sitt arbete mot Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna ska under året: Vara aktivt deltagande i aktiviteter som Sveriges Förenade Studentkårer anordnar. Nätverka med samarbetskårer och andra studentkårer för att utveckla Linnéstudenternas verksamhet. Nätverka med samarbetskårer för att diskutera studentpolitiska frågor på nationell nivå. 3

22 Bilaga 3b Medlemsrekrytering Ett högt medlemsantal är centralt då fler medlemmar betyder högre legitimetet i de beslut som studentkåren är med och påverkar och fattar själva. Organisationen ska fortsätta synas i större grad bland studenterna och förmedla det budskap och den verksamhet som Linnéstudenterna står för. Detta ställer ett stort krav på en effektiv, tillgänglig och fungerande kommunikation utåt mot Linnéuniversitetets studenter. Linnéstudenterna ska under året: Synliggöra sitt arbete för medlemmar och potentiellt nya medlemmar. Utifrån Linnéstudenternas verktyg fastställa en Medlemsrekryteringsplan Bedriva ett aktivt medlemsrekryteringsarbete utifrån utarbetade strategier. Utifrån Linnestudenternas verktyg fastställa en kommunikationsplan. Utifrån Linnestudenternas verktyg fastställa en marknadsföringsplan. Intern organisation Samarbetet mellan tjänstemännen och kårstyrelsen är något som organisationen kontinuerligt måste arbeta med för att bibehålla den effektiva nivå som Linnéstudenterna har idag. Linnéstudenterna ska alltid arbeta i en gemensam riktning för studenternas bästa. Linnéstudenterna ska under året: Stärka och utveckla arbetsfördelning inom organisationen i samråd med verksamhetschefen. Arbeta med Linnéstudenternas värdegrund och vision. Vidareutveckla gemensamma rutiner och arbetssätt inom organisationen. 4

23 Bilaga 3b Organisationsutveckling Linnéstudenterna som organisation har under sina tre första år blivit en stark aktör för studenterna på Linnéuniversitetet. Organisationen behöver dock ständigt utvecklas för att bibehålla kvalitén i den verksamhet som Linnéstudenterna bedriver samt bli en mer demokratisk, tillgänglig och inkluderande organisation. Linnéstudenterna ska under året: Öka antalet deltagare på sina medlemsmöten. Göra hela Linnéstudenternas verksamhet mer tillgängligt och inkluderande för internationella studenter. Internt uppmärksamma arbetsmiljön regelbundet, såväl för styrelse som för tjänstemän. Göra Linnéstudenterna till en tillgänglig studentkår. 5

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga:

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: Dagordning Årsmöte 15 maj 2013 Kl. 17.00 Kalmar Studio 1 Växjö: N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att välja Robert Sigvardsson

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning Medlemsmöte 140112 Kalmar/Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Emma Nilsson. Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande

Emma Nilsson. Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande 1 (9) PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro Emma Nilsson Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Oskar Paulin, Erica Engdahl, Kristina Pandurovic,

Läs mer

Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande. Föredragningslistan godkändes.

Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande. Föredragningslistan godkändes. 1 (15) PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro Kristina Pandurovic Erica Engdahl, Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Kristina Pandurovic,

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet Dagordning Medlemsmöte 11 februari 2014 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet 2 Justering av

Läs mer

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress. Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress.

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress. Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress. Rutiner för inköp Som ett led i vår strävan att effektivisera vår fakturahantering vill vi uppmärksamma dig på vikten av att använda rätt uppgifter vid inköp. Därför uppmanar vi dig att alltid uppge referenskod

Läs mer

Universitetsövergripande organ Fakulteten för Eknomihögskolan Fakulteten för Hälsa & Livsvetenskap

Universitetsövergripande organ Fakulteten för Eknomihögskolan Fakulteten för Hälsa & Livsvetenskap Antal platser Universitetsövergripande organ Universitetsstyrelsen 3 LNUs ledningsgrupp 2 Disciplinnämnden 2 UPE 2 Kvalitetsrådet 2 Kommittén för hållbar utveckling 3 Kommittén för internationalisering

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet Dagordning Medlemsmöte 10 december 2014 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Daniel Svedbjörk Att öppna mötet 2 Justering av

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Val av mötesordförande Jakob Allanson Robert Sigvardsson Dagordning Medlemsmöte 9 oktober 2013 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Justering av röstlängd Jakob Allanson

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning 120222 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan Dagordning Sidan 1 av 1 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande

Årsmöte. Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 5 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande Dagordning Kalmar Distansstudio 2 i Västergård, Växjö: N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Diskussionsunderlag Budget

Diskussionsunderlag Budget Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Dagordning Årsmöte 2015-05-27 kl. 17.00 Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

PROTOKOLL 2012-01-09. Närvaro. och Marcus Ödlund. Hallengren ÅTGÄRD ÄRENDE. Marcus Ödlund. meddelandelistan. till handlingarna. 9.

PROTOKOLL 2012-01-09. Närvaro. och Marcus Ödlund. Hallengren ÅTGÄRD ÄRENDE. Marcus Ödlund. meddelandelistan. till handlingarna. 9. PROTOKOLL FÖRTT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro ÄRENDE 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Godkännande

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Dagordning naturvetarsektionen

Dagordning naturvetarsektionen Sida 1/5 Naturvetarsektionen, styrelsemöte 7 verksamhetsåret 2013/2014 Datum: 2014-01-24 Tid: 15.30-18:00 Plats: [Kontorer, GVC] Kallade: Naturvetarsektionens styrelse Ärende 1 Preliminärer Föredragande

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24,

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24, Stadgar för studentföreningen Slottsstallarna Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna Revideringar: 2014-03-24, 1 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Föreningens namn... 4 1.2

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen Sida 1/8 Samhällsvetarsektionen styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2015-08-11 Tid: Kl. 15.10 18.02 Plats: Göta studentkårs samhällsvetarsektions kontor Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd

Linnéuniversitetets kvalitetsråd Mötesdatum: Linnéuniversitetets kvalitetsråd Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Lena Fritzén, prorektor, ordförande Niklas Ammert, Fakulteten för konst och humaniora Bo Bergbäck, prorektor Cristoffer

Läs mer

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS sanmodan: Vice ordförande GFS Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i GFS styrs av en styrelse och ett presidium. Styrelsen, som utses av medlemskårerna,

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Dagordning Medlemsmöte 10 februari 2016 Kl Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017

Dagordning Medlemsmöte 10 februari 2016 Kl Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Dagordning Medlemsmöte 10 februari 2016 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Att öppna mötet 2 Justering av röstlängd Att fastställa

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 4 Fastställande av dagordning Daniel Svedbjörk Att fastställa dagordningen

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 4 Fastställande av dagordning Daniel Svedbjörk Att fastställa dagordningen Dagordning Medlemsmöte 8 oktober 2014 Kl. 17.00 Kalmar Distansstudio 1 Växjö N1052 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd 4 Fastställande av dagordning

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar S T Y R E L S E N Närvarande styrelseledamöter: Jonas Boström Kristina Ekholm Caroline Erlandsson Niclas Karlsson Cinna Lagestrand Johan Lundmark Carl Nettelblad Stella Papasotiriou (fr.om 4) Emil Paulsrud

Läs mer

STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING

STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING Fastslagna av medlemmarna 2010-02-10 Allmänt 1 Föreningens firma är Uppsala Studentradioförening. 2 Uppsala Studentradioförening, nedan kallad SRF, är en ideell

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 24 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2015-05-28 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning...

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg

Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg Mäklarsamfundets Västsvenska krets kallar till årsmöte den 8 maj 2014 kl 17:00 på Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken Göteborg 1 Val av mötesordförande 2 Val av protokollförare 3 Val av justeringsman

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016 Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-10-09 Diarienummer KSN-2015-1817 Kommunstyrelsen Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016 Förslag till beslut

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 4. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 5. Val av Mötesordförande

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden. 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden. 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare Dagordning 17 maj 2011 Kl. 17.00 Distansstudion 1 N1017 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer