6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle"

Transkript

1 Dagordning Årsmöte kl Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan 4 Val av sekreterare Att välja sekreterare 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Att välja justeringspersoner tillika rösträknare 6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande 7 Adjungeringar Att behandla adjungeringar 8 Information: Meddelandelista Presidiet Lägga rapporten till handlingarna 1 9 Information: Kanslirapport Jakob Allanson Lägga rapporten till handlingarna 2 10 Frågestund Styrelsen 11 Beslut: Fastställande av verksamhetsplan för 2014/2015 Jakob Allanson Att besluta i frågan 3ab 12 Beslut: Fastställande av medlemsavgift Jakob Allanson Att besluta i frågan 4ab för 2014/ Beslut: Val av studeranderepresentanter Emma Nilsson Att besluta i frågan 5ab 14 Beslut: Fastställande av budget för Jakob Allanson Att besluta i frågan 6abcd verksamhetsåret 2014/ Beslut: Kårhus i Kalmar Jakob Allanson Att besluta i frågan 7abcdef 16 Beslut: Miljöpolicy Emma Nilsson Att besluta i frågan 8ab 17 Beslut: Val av upp till tre (3) verksamhetsrevisorer för 2014/2015 Ulrika Ehrenstråhle Att besluta i frågan 9 18 Beslut: Val av en (1) ordinarie Jakob Allanson Att besluta i frågan 10 räkenskapsrevisor och suppleant för 2014/ Fyllnadsval till kårstyrelsen för Valkommittén Att behandla fyllnadsval 11ab 2014/ Beslut: Val av mötespresidium Jakob Allanson Att besluta i frågan 21 Information: Presentation av Linnéstudenternas nya styrelse 2014/ Övriga frågor Valkommittén 23 Nästa möte 24 Mötets avslutande

2 Bilaga 1 Dag Aktivitet Person Januari 29 Styrelsemöte FKH EN 31 Ljudmätning Larmgatan 42 KK, CF, NC 31 Möte med VIS UE, KS 31 Möte med student om eventuell ny förening UE 31 Möte med NationsKollegiet UE Februari 3 Möte med KLUBB UE 3 Rektors Beslutsmöte CF, EN, JA, KK 3 Kurslitteratursstipendiumsmöte KK, UE 4 Årsmötesordförande för KomMedia EN 4 Föreningsmöte på Slottsstallarna UE 4 VÄXTs årsmöte UE 5 Dekans Beslutsmöte (FSV) CF 5 Möte med KSL KK, DS, JM 5 ANDT-möte UE 5 Möte med IO, EHVS och Café Tufvan UE, SM 6 Möte med Prodekan (FKH) CF, DS 6 Hållbar Utvecklingskommittén UE 6 Styrelsemöte med Nämnden för lärarutbildningen EN, SH 7 Möte med nationerna UE 7 Möte om Kvalitetsprojektet EN, CF 8 Linnéstudentens Dag Kalmar KK, CF, JM, SH, EK 8 Linnéstudenternas dag Växjö EN, JA, UE, ZA, SM 10 Styrelsesammanträde UPE CF, EN

3 Bilaga 1 10 Rektors Beslutsmöte CF, KK, JA, UE, EN 10 Möte med TemaLogistik EN, UE 10 Möte med studentrepresentant från HU-kommittén UE 11 Amnestys U28s styrelsemöte UE 11 Ledningsgruppen LNU UE, JA 11 Workshop om Studentrepresentanter CF, EN, SH, DS, CE, DW 12 Kvalitetsrådet CF, EN 12 Möte med PUMP UE 12 Möte med Folkuniversitetet och AmnestyU28 UE 12 LUSA projektgruppsmöte UE 12 Medlemsmöte Kårstyrelsen 13 Cårhusgruppsmöte CF, KK, JM, DS 13 Möte om Risk och Konsekvensanalys ang Drivhuset CF, KK 13 Möte SKRIK KK 13 Arbetsgruppsmöte Slottsstallarna UE, JA 13 VISKAs årsmöte 14 Möte om Linnébarometern CF 14 FORTNOX-utbildning för Växjös studentföreningar UE 17 Organisationsmöte Presidiet + Tjänstemän 17 Rektors Beslutsmöte CF, UE 17 Sponsorgruppsmöte KK, DS 17 Sista Sidornas årsmöte UE 18 Möte med Societas UE Styrelseutbildning för Växjös studentföreningar (Svenska) Styrelseutbildning för Växjös studentföreningar (Engelska) SM, ZA, SM UE, JA

4 Bilaga 1 18 Ledningsgruppsmöte LNU UE 18 Dekansbeslut FTK EN 19 Universitetsstyrelsemöte CF, JA, UE 20 Medlemsdrive och kaffeutdelning CF 20 Lokal & Säkerhetsutbildning för Växjös studentföreningar UE, JL 20 Hyresgästföreningens stora hyresdelegation UE 20 VIS styrelsemöte JA 24 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 24 Möte med VIS UE 24 Rektors beslutsmöte UE 24 Ordförandemöte KK 25 Hyresförhandlingar med Växjöbostäder AB UE 25 Årsmöte Kalmar Studentliv KK, CF, JM, DS 25 Möte med Café Tufvan UE 26 Arbetsmiljökommittén LNU UE, KK, DW 26 Kårhusgruppsmöte KK, JM, DS, CF 26 Ordförandetorg UE, JA 26 Föreningsmöte om Slottsstallarna UE, JA 27 Möte med Meskalins sexmästare KK, CF Mars 3 Hyresförhandlingar med Växjöbostäder AB UE 3 Extrainsatt Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 4 Chefsgruppen LNU UE, JA 4 Möte med Hultsfreds Nation KK 4 Styrelseutbildning för studentföreningarna i Växjö UE

5 Bilaga 1 4 Utdelning av semlor KK, CF, NC, KE 4 Möte Kommittén för lika villkor KK 5 Framtidsverkstad med ANDT-grupperna vid Linnéuniversitetet UE, KK 6 Amår UE, EN, JA, KS, CE 6 Möte med 25K KK 6 Möte med ESN Kalmar KK 6 Möte med referensgruppen för omlokaliseringen KK 6 Möte med sponsorgruppen KK, DS, NC 7 LUSA-möte med projektgruppen UE, KK 10 LUSA-möte med projektledaren UE, KK 11 Möte med LOS, EHVS och VIS UE 11 Möte med sponsorgruppen KK, DS, NC 12 Möte Kårhusgruppen KK, JM, DS 12 Möte med Studenthälsan KK 13 Extrainsatt Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen Erik Arroy, Ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer gästade Linnéstduenterna Möte med Kalmar Kommun angående sammarbetet med Nöjesgruppen JA, UE, EN, CE, JL KK 17 Årsmöte Mötesplats Campus UE, JA 17 Möte med socialdemokratiska riksdagskandidaten Laila Naraghi KK 17 Styrelsemöte Mötesplats Campus UE 18 Arbetsmarknadskväll för Internationella Studenter KS, JL, RS, UE 18 Möte med Incita och akustikkonsult KK, NC KLÖS, Besök från systerkårerna i Örebro och Karlstad Kårstyrelsen 24 ANDT arbetsgruppsmöte UE, KK

6 Bilaga 1 24 Möte med Incita KK, NC 24 Ordförandemöte KK 24 Uppstartsmöte Slottsstallarna Ideell Förening UE, JA, EA 24 Rektors beslutsmöte UE 25 Ledningsgruppen LNU UE 25 Möte med biblioteksstyrelsen KK 25 Styrelseutbildning för studentföreningarna i Växjö UE 26 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 26 Ordförandetorg i Växjö UE 26 Humanus Årsmöte KK 27 Öppet hus på kontoret för samarbetsavtal med föreningarna. UE 27 Möte med koordinatorerna för Hållbar Utveckling UE, EN 27 Kassörsutbildning för Växjös studentföreningar UE 27 Planering av studenternas dag EN, CE, KS 27 Styrelseutbildning med Kalmars studentföreningar KK 28 Styrelsemöte Slottsstallarna Ideell Förening JA 28 Disciplinnämnd EN, CF 28 Studentbostadsträff i Uppsala KK, RS 31 Rektors beslutsmöte UE 31 Personalmöte Slottsstallarna UE April 1 Ledningsgruppen LNU UE 1 Möte med Peter Knutsson om UKÄ-intervjuerna EN, JA 1 Cårhusmöte CF, KK, DS, JM 2 Studenternas dag UE, JA, CE, RS, JL

7 Bilaga 1 2 Möte med Studerandeavdelningen UE, JA 2 Kvalitetsrådet EN 2 Informationsmöte med föreningarna om Cårhuset KK, JM, DS, CF 3 Nationell nätverksträff om Lika villkor i högskolan EN, CE 3 Hyresgästföreningens stora delegation, konstituerande möte UE 3 Delegationsmöte CF, DS, JA, SH, 3 Möte med studenthälsan KK 3 Pressträff på kommande Cårhuset KK, CF, DS, JM, NC, SH 4 Möte med Internationaliseringskommmittén LNU UE 4 Möte med kommunikationsavdelningen UE, KS 6 Fadderansvarigutbildning i Växjö UE 7 Rektors beslutsmöte UE 8 Möte med IR och VIS UE 8 Möte med IDéHuS CF, KK 8 Sexmästarmöte CF, KK 8 ANDT-möte i Kalmar KK 8 LUSA-möte KK 9 ANDT-möte i Växjö UE 9 Möte med EHVS och VIS UE 9 VÄXTs årsmöte UE 10 Möte med Kommunikationsavdelningen UE, JA, EN 10 Möte med studenthälsan KK 10 Kassörsutbildning KK 11 Möte med Chinese student Association UE 11 Cårhusmöte CF, KK, DS, JM

8 Bilaga 1 11 Styrelsemöte med Slottsstallarna Ideell Förening UE, JA 14 Chinese Student Associations Årsmöte UE 14 Organisationsmöte CF, KK, JA + Tjänstemän 15 Möte med Folkuniversitetet KK, DS, CF 15 Utfrågning Kårvalet CF, JA, JM 22 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen 23 Fördjupande fadderutbildning för Kalmars föreningar KK 23 Workshop med Universitetsstyrelsen och Ledningsgruppen UE, JA, CF 24 Universitetsstyrelsemöte UE, JA, CF 24 Högskolepedagogisk konferens EN, CE 25 Valborgsmöte med föreningarna i Växjö JA 28 Näktergalen Styrgruppsmöte UE 28 Dekanbeslutsmöte FKH EN 28 Styrelsemöte Drivhuset JA 29 Delegationsmöte SFS FUM FUM-delegationen 29 ANDT-mässan på Café Tufvan UE 29 Budgetarbete JA, KB, RM 29 Introduktionsmöte Kalmar City KK 29 Mötesordförande på EHVS vårmöte JA 30 Disciplinnämnden EN 30 Möte med dekanen på FEH EN 30 Valborgsfirande på Växjö Campus JA Maj 2 Slottsstallarnas styrelsemöte JA, UE 5 Personaldag Presidiet, Tjänstemännen

9 Bilaga 1 6 Kommittén för Lika Villkor EN, DW, CE 6 Styrelsemöte SIVAB JA, EN, ZA, SM, EA, UE 6 Intervjuer med sökande till Driftansvarig Slottsstallarna JA, UE 7 Kårstyrelsesammanträde Kårstyrelsen Styrelsen: JA Jakob Allanson EN Emma Nilsson KK Kalle Kronberg SM Sophia Marcusson JM Jimmy Månsson SH Sebastian Hellvin UE Ulrika Ehrenstråhle CF Cristoffer Fylkehed EK Emilia Kappfjell Temouri EA Erika Angelsmark DS- Daniel Svedbjörk ZA Zead Abdul-Karim Tjänstemän: KE Kerstin Ekeroth KS Karin Siöö JJ Jenny Johansson JL Johanna Lundstedt NC Niklas Carlsson EN Eva Nilsson RS Rickard Söderlund CE Cecilia Ermin DW David Westman

10 Bilaga 2 Kanslirapport avseende större delen av verksamhetsåret 2013/2014 A. Personal A 1. Tjänstemän: Under året har två nya tjänstemän lämnat organisationen och ersatts av två nya medarbetare. Totalt är vi i dagsläget 11 tjänstemän, alla tillsvidareanställda. De anställda under året har varit: Kristofer Bengtsson Roze Maljanovska Cecilia Ermin Karin Siöö Eva Nilsson Jenny Johansson Kerstin Ekeroth Niklas Carlsson Johanna Lundstedt David Westman Rikard Söderlund Gun-Britt Creutziger Helen Nilsson Verksamhetschef (påbörjade anställning feb-14) Ekonom (påbörjade anställning feb-14) Studentombud Studentkoordinator Vänfamiljsamordnare Kanslist och bostadsförmedlare Kanslist, bostadförmedlare och medlemsservice Informatör Informatörsassistent Student- och doktorandombud Kanslist och bostadsförmedlare Ekonom, avslutat anställning Verksamhetschef, avslutat anställning Poolare. Under året har vi också anlitat ett antal poolare (extrapersonal). I Kalmar har vi haft två poolare som arbetat hos oss under året. I Växjö har vi under året anlitat tre poolare. I Växjö hade vi också under början av terminen förstärkning av ytterligare poolare. Dessa jobbade med tältprojektet, och med introduktioner av bland annat de internationella studenterna. Våra poolare tar vi in främst in vid sjukdomar, personalmöten, och då vi är på andra aktiviteter såsom mässor och annan marknadsföring av Linnéstudenterna. K ans lirapport K ris tofer Bengts son

11 Bilaga 2 Beskrivning av tjänsterna på Linnéstudenterna Tjänsten som verksamhetschef (Kristofer) innefattar det ekonomiska ansvaret tillsammans med personalansvaret i organisationen. Mycket i tjänsten handlar om verksamhetsutveckling och strategifrågor, exempelvis att fastställa arbetssätt och rutiner och se till att verksamheten utvecklas både vad gäller mjuka (personalfrågor, utbildning mm) och hårda (inköp av rätt utrustning mm) frågor. Att vara coach, bollplank och stöd till presidiet och andra samarbetspartners är annat som också ingår i tjänsten. Det operativa arbetet med ekonomin sköts av ekonomen (Roze). Mycket av arbetet handlar om budget och kontinuerlig resultatuppföljning. Ekonomen ansvarar också för alla löneutbetalningar hos Linnéstudenterna. I och med nyanställningen av Roze finns det anledning att framöver se över rutiner och arbetssätt för att utveckla och förbättra funktionen. Studentombudet (Cecilia) arbetar med studentärenden Växjö. I Kalmar hanteras de ärendena av doktorandombudet (David) som självfallet också hanterar doktorandfrågor på bägge orter. Den typ av ärenden som ständigt återkommer är problem med rättningstider som inte efterlevs och svårigheter med handledare/examinator. Studentkoordinator (Karin) är strategiskt ansvarig för introduktionerna på båda orter. Karin har bland annat ett nära samarbete med LNU:s informationsavdelning. Studentkoordinatorn arbetar också med att assistera och vägleda studenter i praktiska och sociala frågor och med att förmedla information mellan studenter, föreningar, nationer, universitetet och Linnéstudenterna. Karin är även ansvarig för de strategiska bostadsfrågorna i Växjö och sitter med olika konstellationer där bostadsfrågorna behandlas Vänfamiljsamordnare + skolprojektansvarig (Eva) arbetar 70 %. För stort sett hela Evas befattning erhåller vi ersättning från Växjö kommun. Antalet vänfamiljer är nu uppe i ca 200. Skolprojektet som Eva är ansvarig för innebär att LNS kommer ut till några av femteklassarna i Växjö kommun, för att på ett enkelt sätt informera om hur det kan vara att studera på ett universitet. Femteklassarna gör också besök på LNU för att se vad studentlivet innebär. Allt för att tidigt locka grundskoleeleverna att stanna kvar i Växjö och studera. Kerstin, Jenny och Rikard ansvarar för våra expeditioner i Kalmar resp Växjö. Kerstin i Kalmar har förutom expeditionsfrågor även hand om medlemsregistret och viss marknadsföring (tillsammans med informatören). Jenny ansvarar för bostadsfrågorna (de mer operativa) i Växjö, medlemsfrågor, rabatter mm. Rikard arbetar förutom med studentservice och övriga expenfrågor, också med Ny-i-Växjö-projektet som går ut på att få så många som möjligt att skriva sig i Växjö. Informatören (Niklas) är ansvarig för den interna och externa kommunikationen från Linnéstudenterna både Kalmar och Växjö. Informatören ansvarar också, tillsammans med informatörsassisteten (Johanna), för mässarbetet (Välkomstmässor 3 st under året), hemsidan, nyhetsbrev, Dass Papier, medieträning mm. K ans lirapport K ris tofer Bengts son

12 Bilaga 2 A.2 Tankar från verksamhetschefen När det här skrivs har jag arbetat för Linnéstudenterna i lite drygt två månader. Det är en kort tid och det finns mycket av vår verksamhet som jag ännu inte fått uppleva. Inte minst tänker jag på en terminsstart och allt vad det innebär. Av förklarliga skäl kommer mina tankar nedan att handla mer om kommande år än om föregående år. De intryck som jag fick av organisationen, redan vid intervjuerna, har hållit i sig och förstärkts. Det är intryck av en platt och kreativ organisation med mycket kompetenta och drivna medarbetare, men också av en ung organisation med stor utvecklingspotential. Dessutom verkar vi i ett sammanhang som präglas av ständig förändring, inte minst med tanke på att styrelsen byts ut regelbundet. I vårt arbete möter vi studenter från hela Sverige, men också från övriga världen. Det ställer krav på oss, krav på flexibilitet och nytänkande. Det kanske är något av en kliché, men nog är det så att det enda som är konstant är förändringen. Förändring kan vara både energigivande och energikrävande. Därför är det viktigt för mig som verksamhetschef att hjälpa medarbetarna att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sina arbeten. Om det lyckas, då blir förändringen en positiv kraft. Som verksamhetschef är det några frågor jag vill lyfta fram som särskilt viktiga under kommande år. Det första är själva grunden för att vi finns till. Det handlar om att vi måste fortsätta och bli ännu bättre på att vara en attraktiv organisation för våra studenter. Under året har vi sett en nedgång i medlemsantal och även om det är för tidigt att kalla det en trend är det något som måste tas på allvar. Likväl som vi ska vara attraktiva för våra studenter ska vi vara en attraktiv samarbetspartner för externa organisationer och kommuner. Vi ska uppfattas som professionella och ett samarbete med oss ska vara efterfrågat. Jag upplever att stora steg har tagits de senaste åren och fler steg ska tas kommande år. När det gäller de interna processerna kommer fokus under kommande år bland annat att läggas på att utveckla löneprocessen. Vi kommer också att fortsätta arbetet med vårt nya medlemssystem som under våren varit något av ett problembarn och som tagit mycket tid och kraft från medarbetarna. Som chef ser jag arbetsglädje som ett centralt begrepp i en framgångsrik organisation. Jag upplever att det redan finns gott om det i organisationen och min uppgift är att skapa förutsättningar för att behålla den och även stärka den. I samband med det är det också värt att nämna att vi kommer att lägga fokus på att utforma en gemensam hälsoplan. Alla är medvetna om hälsans betydelse, men få är villiga att utforma strukturer och mål för att vekligen ta ett steg mot en hälsosammare arbetsplats. Med den förhoppningen avslutar jag denna rapport och ser med tillförsikt fram emot det kommande verksamhetsåret. K ans lirapport K ris tofer Bengts son

13 Bilaga 2 B. Ekonomi B 1. Resultatrapport kommentarer per den Omfördelningen av medlemsintäkter via Upright stämmer fortfarande inte varför jag låtit bli att omfördela intäkterna enligt Uprights Bokföringsorder tills att jag fått det att stämma. Detta är dock ingenting som påverkar resultatet utan är endast en omfördelning av medlemsintäkter från kontona till konton 3010 och Inte heller stämmer insättningarna från våra kortförsäljningar till punkt och pricka. Enligt våra kassaredovisningsrapporter (Kalmar och Växjö) ska det de sista dagarna i mars kommit in 5158 kr. Men på bankkontoutdraget för samma period har det kommit in 5586 kr. En differens på 428 kr. Loomis har dragit två för mig ännu okända belopp under mars som jag ännu saknar underlag på. De är på 4000 kr respektive 5000 kr, som totalt kan påverka resultatet för perioden med max 9000 kr till. Ska de periodiseras över en längre tid påverkar de ju resultatet fram till och med med en mindre summa. B 2. Några kommentarer kring mars månads resultat Budget /- kr Totala intäkter Totala kostnader Avskrivningar Ränteintäkter/ Räntekostn Resultat Vill dock poängtera att detta bara är resultatet per den , fler intäkter och kostnader är budgeterade för året. Det positiva resultatet beror både på ökade intäkter i form av fler medlemsavgifter, men också på minskade kostnader främst personalkostnader, och ökade ränteintäkter (se ovan). K ans lirapport K ris tofer Bengts son

14 B 3. Kommentarer till några av intäkterna och kostnaderna Jag har valt att kommentera några av de konton som sticker ut lite i resultatrapporten. Bilaga 2 Utfall per den Budget /- Medlemsintäkter Ackumulerat per den 31.3 har vi ca (HT och VT), det innebär att vi tre månader innan verksamhetsårets slut har färre medlemmar än budget som ligger på totalt för hela verksamhetsåret. Intäkter Lnu 3985 och Under verksamhetsåret kommer vi få in mot budgeterade kr, alltså ca kr över budget som beror på fler helårsstudenter vid Lnu än budgeterat. B 4. Kommentarer till några av kostnaderna Systemkostnad medlemsregistret Denna kostnad avser vårt förra medlemsregister Membit och nuvarande Upright. Dock har Upright ännu inte fakturerat oss något för VT14 varför vi med råge ligger över budget. Den senaste fakturan från Membit är från november Från i januari 2014 ligger dock en kostnad för utskick av pappersaviseringar på kr med i denna summa. Denna borde förslagsvis lyftas ur till ett eget konto, till exempel 4011, för att inte blanda ihop kostnaden för medlemssystemet med kostnaden för utskick av medlemsaviseringar. Lokalhyra Vad gäller lokalhyran hade vi räknat med ett lägre hyresbelopp än vad utfallet blev. K ans lirapport K ris tofer Bengts son

15 Bilaga 2 Förbrukningsinventarier Under året har vi bland annat köpt in en del kontorsmöbler, bland annat kontorsstolar, som vi har tagit direkt på resultatet istället för att skriva av dessa på flera år. Detta har vi gjort då vi anser att vi har ekonomi till detta. Mat, fika/logi, kontor, tacksittning m.m I dessa kostnader ligger bland annat matkostnader under Välkomstmässorna och KARMA och det är kostnader som vi inte har budgeterat för och därför blir skillnaden mellan budget och utfall stor. Reklam och trycksaker 5910 och De totala reklamkostnaderna (Niklas del och övriga organisationens) ligger totalt sett under budget. Arena Takeover, Vida Arena Kostnader som härrör Vida Arena är engångskostnader under verksamhetsåret som vi inte behöver budgetera för till nästa år. Dessa kostnader täcks dock av intäkter vi hade i samband med biljettförsäljning till evenemanget Arena Takeover på Vida Arena. Tidningar och facklitteratur Kostnaden för prenumerationer av tidningar och facklitteratur överskrider budget rejält. Vi ska ha en översyn av vilka prenumerationer vi betalar för och vilka vi faktiskt läser och behöver för att komma tillrätta med den stora avvikelsen från budget. Föreningsbidrag/Äskan Per 31 mars hade vi dryga kr kvar äskningsmedel, dock har ett antal äskningar till gått iväg under april på dryga kr. K ans lirapport K ris tofer Bengts son

16 Bilaga 2 Lämnade bidrag övriga Detta är bidrag som Lns gett i huvudsak Ny i Växjö och Akutboendet, men som vi inte budgeterat för. De finansieras via bidrag från Växjö kommun och det studiesociala avtalet med Lnu. Personalkostnader Personalkostnaderna är väsentligt mindre än beräknat. Det beror bland annat på att vi varit utan verksamhetschef i 7 månader. Även kostnader för utbildning, friskvård och övriga personalkostnader har varit lägre än budget. B 5. Övriga ekonomifrågor att hänföra till verksamhetsåret 2013/2014 Äskningar Under innevarande verksamhetsår har kr i föreningsäskningar gått via balansräkningen. Vi hade sedan tidigare en miljon avsatt (gamla Corehouse) till äskningar. Alla äskningar för verksamhetsåret har därför inte belastat resultaträkningen, vilket de brukar göra. Inför kommande verksamhetsår 2014/2015 kommer större delen av äskningarna att läggas in i resultatbudgeten. Anställningar Vi har anställt två personer under året. Vår efterlängtade verksamhetschef Kristofer Bengsson som än dock lite sent ersatte Helen Nilsson, vilket gjort arbetssituationen mycket drägligare för både tjänstemän, presidialer och studenter. Även Roze Maljanovska tillträdde samma vecka och ersatte vår trotjänare Gun-Britt Creutziger som troget tjänat Linnéstudenterna i 26 år. C. Medlemsfrågor Antalet medlemmar är Det är 1125 färre än budget. Dock var medlemsantalet under höstterminen något över det budgeterade. Sammantaget över läsåret hamnar vi cirka 1000 medlemmar under budget. K ans lirapport K ris tofer Bengts son

17 Bilaga 2 D. Marknad/reklam/information 2013/14 På detta område har det hänt många spännande saker under året. Här följer ett urval i punktform: - Vi har haft en fortsatt positiv utveckling gällande följare på vår Facebooksida, just nu Det är en ökning med cirka 1000 under året. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förfina vår användning av Facebook och andra relevanta kanaler. - Antalet samarbeten med annonsörer har fortsatt att öka. Bland annat har vi tecknat ett årslångt samarbetsavtal med den nya mobiltelefonoperatören Teligoo som satsar på studenter. - Vi har förtydligat vårt avtal med universitetet vad gäller externa besök i universitetets lokaler, och har haft flera sådana besök, till exempel av Microsoft, EF och Comviq. - I flera viktiga frågor har vi fått ett stort genomslag i media, till exempel när vi protesterade mot sänkt studiebidrag (vårt brev till Anders Borg genererade för övrigt lika många besök på hemsidan på en dag som vi annars har på sex veckor) - HejKalmar.se ingår nu som en integrerad del i Linnéstudenternas avtal med Kalmar kommun, där pengar är öronmärkta till detta. - Bostadsfrågan har fortsatt varit aktuell, och framförallt i Växjö har vi fått medial uppmärksamhet till exempel när SFS ordförande Erik Arroy besökte campus. - Linnéstudenterna har fortsatt att fokusera på mervärde för medlemmarna, bland annat genom att varje torsdag bjuda på kaffe och ställa frågor - Beslut har fattats om att vi framöver kommer plocka bort de generella studentrabatterna från hemsidan, och istället fokusera på förmånerna till våra medlemmar K ans lirapport K ris tofer Bengts son

18 Bilaga 3a Missiv av beslut för fastställande av verksamhetsplan 2014/2015 Vid årsmötet ska verksamhetsplanen fastställas inför nästkommande verksamhetsår. Styrelsen lämnar därför i bilagan ett förslag på verksamhetsplan till årsmötet. föreslås besluta att föreslå att fastställa verksamhetsplanen för 2014/2015 Kårstyrelsen Kalmar,

19 Bilaga 3b Verksamhetsplan 2014/2015 1

20 Bilaga 3b Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver de i verksamhetsplanen specificerade frågorna. Dessa är de frågor som har med våra studenters utbildning eller som är av studiesocial karaktär då dessa utgör kärnan i studentkårens uppdrag. Löpande verksamhet regleras inte i verksamhetsplanen, men ingår likväl i styrelsens ansvar. Studentrepresentation Ett av Linnéstudenternas viktigaste uppdrag är att upprätthålla ett starkt studentinflytande i Linnéuniversitetets beslutande och beredande organ. För att lyckas med detta måste studentrepresentationen i dessa organ vara hög och kvalitativ. Linnestudenterna ska fortsätta stärka och vidareutveckla de verktyg som finns för att säkerställa såväl kvalitet som kvantitet i studentrepresentationen. Linnéstudenterna ska under året: Utveckla nya och stärka de verktyg de finns för att säkerställa en kvantitativ samt kvalitativ studentrepresentation i Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ. Säkerställa att både engagerade och icke-engagerade studenter ska nås med information om sin möjlighet att påverka utbildningen. Att skapa en fungerande kommunikation mellan studentrepresentanter och Linnéstudenterna. Utbilda studentrepresentanter i relevanta regelverk för uppdraget. Studentföreningar Linnéstudenternas viktigaste samarbetspart är de olika studentföreningarna vid Linnéuniversitetet, som arbetar såväl utbildningsbevakande som med studiesociala aktiviteter. Linnéstudenterna ska under året: Agera såväl utbildande som rådgivande och stöttande för studentföreningarna. Bibehålla och stärka samarbetet med studentföreningarna och även uppmuntra till samverkan mellan studieorterna. Bibehålla och stärka samarbetet med studentföreningarna och även uppmuntra till samverkan mellan studieorterna. Studenternas situation 2

21 Bilaga 3b Under Linnéstudenternas verksamhetsår 2014/2015 existerar det frågor som styrelsen bör bevaka och agera i för att förbättra situationen för studenterna på Linnéuniversitetet. Frågorna kan vara av studiesocial eller utbildningskaraktär Linnéstudenterna ska under kommande året: Arbeta för att alla studenters utbildningsrelaterade resor ska vara fria. Arbeta för ett kårhus i Kalmar och agera stöttande till detta. Aktivt belysa i relevanta fora bostadssituationen för studenterna på Linnéuniversitetet. Bevaka frågan om Linnéuniversitetets omlokalisering i Kalmar Kartlägga och verka för att förbättra situationen för studenterna på orterna Hultsfred, Ljungby och Nybro Verka för höjd pedagogisk kompetens hos undervisande lärare på Linnéuniversitetet. Arbeta aktivt för att införa anonyma tentamina vid Linnéuniversitetet. Kartlägga och verka för att förbättra situationen för distansstudenter vid Linnéuniversitetet Nationellt påverkansarbete Linnéstudenterna är som medlemskår i Sveriges Förenade Studentkårer, en stark aktör på den nationella nivån. Linnéstudenterna samarbetar och diskuterar nationella studentpolitiska frågor med andra kårer runtom i Sverige. Detta möjliggör att Linnéstudenterna kan ta del av erfarenheter och lösningar från studentkårer på andra lärosäten i sitt arbete mot Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna ska under året: Vara aktivt deltagande i aktiviteter som Sveriges Förenade Studentkårer anordnar. Nätverka med samarbetskårer och andra studentkårer för att utveckla Linnéstudenternas verksamhet. Nätverka med samarbetskårer för att diskutera studentpolitiska frågor på nationell nivå. 3

22 Bilaga 3b Medlemsrekrytering Ett högt medlemsantal är centralt då fler medlemmar betyder högre legitimetet i de beslut som studentkåren är med och påverkar och fattar själva. Organisationen ska fortsätta synas i större grad bland studenterna och förmedla det budskap och den verksamhet som Linnéstudenterna står för. Detta ställer ett stort krav på en effektiv, tillgänglig och fungerande kommunikation utåt mot Linnéuniversitetets studenter. Linnéstudenterna ska under året: Synliggöra sitt arbete för medlemmar och potentiellt nya medlemmar. Utifrån Linnéstudenternas verktyg fastställa en Medlemsrekryteringsplan Bedriva ett aktivt medlemsrekryteringsarbete utifrån utarbetade strategier. Utifrån Linnestudenternas verktyg fastställa en kommunikationsplan. Utifrån Linnestudenternas verktyg fastställa en marknadsföringsplan. Intern organisation Samarbetet mellan tjänstemännen och kårstyrelsen är något som organisationen kontinuerligt måste arbeta med för att bibehålla den effektiva nivå som Linnéstudenterna har idag. Linnéstudenterna ska alltid arbeta i en gemensam riktning för studenternas bästa. Linnéstudenterna ska under året: Stärka och utveckla arbetsfördelning inom organisationen i samråd med verksamhetschefen. Arbeta med Linnéstudenternas värdegrund och vision. Vidareutveckla gemensamma rutiner och arbetssätt inom organisationen. 4

23 Bilaga 3b Organisationsutveckling Linnéstudenterna som organisation har under sina tre första år blivit en stark aktör för studenterna på Linnéuniversitetet. Organisationen behöver dock ständigt utvecklas för att bibehålla kvalitén i den verksamhet som Linnéstudenterna bedriver samt bli en mer demokratisk, tillgänglig och inkluderande organisation. Linnéstudenterna ska under året: Öka antalet deltagare på sina medlemsmöten. Göra hela Linnéstudenternas verksamhet mer tillgängligt och inkluderande för internationella studenter. Internt uppmärksamma arbetsmiljön regelbundet, såväl för styrelse som för tjänstemän. Göra Linnéstudenterna till en tillgänglig studentkår. 5

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer