Nätverksgruppsmöte i Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksgruppsmöte i Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm 2011-05-06"

Transkript

1 Nätverksgruppsmöte i Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm Socioekonomins betydelse för hälsa på lika villkor Krister Järbrink, hälsoekonomisk rådgivare

2 Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 Mål för hälso- och sjukvården 2 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

3 Två frågor: Har befolkningen oavsett socioekonomisk tillhörighet en god hälsa? Ges vård på lika villkor för alla oavsett socioekonomisk tillhörighet?

4 Welfarism När summan av alla individers välfärd/nytta är som störst Bedömningar ska göras utifrån det välbefinnande som människor upplever då de konsumerar eller nyttjar olika varor och tjänster. Individen antas vara rationell och kapabel att rangordna alla alternativ och därefter välja det mest önskvärda

5 Extra-welfarism Förutom vad som ingår i welfarism ska även något extra bedömas som anses vara viktigare än annat ofta den grundläggande förmågan. Vad behöver människor för att leva ett gott liv inte vad de efterfrågar.

6 Hur produceras välfärd Kostnader RESURSER Personal, lokaler, läkemedel etc. INTERMEDIÄRT RESULTAT, Besök, vårddagar, material ANDRA FAKTORER, Vårdmiljö, sociala förhållanden, attityder, erfarenheter m m. SLUTLIGT RESULTAT Förändring i hälsa och livskvalitet för patienter och andra

7

8 Medellivslängd i Göteborg, män

9 Beskrivande frågeformulär i EQ-5D för skattning av hälsorelaterad livskvalitet Rörlighet: Jag går utan svårigheter (nivå 1) Jag kan gå men med viss svårighet (nivå 2) Jag är sängliggande (nivå 3) Hygien: Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning (nivå 1) Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv (nivå 2) Jag kan inte tvätta eller klä mig själv (nivå 3) Huvudsakliga Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter (nivå 1) aktiviteter: Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter (nivå 2) Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter (nivå 3) Smärtor/ Jag har varken smärtor eller besvär (nivå 1) besvär: Jag har måttliga smärtor eller besvär (nivå 2) Jag har svåra smärtor eller besvär (nivå 3) Oro/ Jag är inte orolig eller nedstämd (nivå 1) nedstämdhet: Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning (nivå 2) Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd (nivå 3)

10 Beräkning av EQ-5D index (1) Koefficienter för beräkning av livskvalitetsvikter för hälsotillstånd enligt EQ-5D (Dolan, 1993) EQ-5D dimension Koefficient Rörlighet Nivå 2 0,069 Nivå 3 0,314 Hygien Nivå 2 0,104 Nivå 3 0,214 Huvudsakliga aktiviteter Nivå 2 0,036 Nivå 3 0,094 Smärtor/besvär Nivå 2 0,123 Nivå 3 0,386 Oro/nedstämdhet Nivå 2 0,071 Nivå 3 0,236 Konstant (används om individen inte har full hälsa) 0,081 N3-term (används om minst en av dimensionerna är på nivå 3) 0,269

11 Beräkning av EQ-5D index (2) Koefficienter för beräkning av livskvalitetsvikter för hälsotillstånd enligt EQ-5D (Dolan, 1993) Full hälsa 1,000 Rörlighet Jag går utan svårigheter (nivå 1) 0,000 Hygien Huvudsakliga aktiviteter Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter (nivå 1) 0,000 (nivå 2) -0,036 Smärtor/besvär Jag har måttliga smärtor eller besvär (nivå 2) -0,123 Oro/nedstämdhet Jag är i högsta grad orolig och nedstämd (nivå 3) -0,236 Konstant Eftersom individen inte har full hälsa -0,081 N3-term Eftersom minst en av dimensionerna är på nivå 3-0,269 Livskvalitetsvikt för EQ-5D (Hälsotillstånd 11223) = 0,255

12

13 Använda begrepp för redovisning av kostnad per QALY alternativt per vunnet levnadsår, kr Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2004 Låg Måttlig Hög Mycket hög Ej bedömningsbar < kr per QALY alternativt vunnet levnadsår kr kr per QALY alternativt vunnet levnadsår kr 1 miljon kr per QALY alternativt vunnet levnadsår > 1 miljon kr per QALY alternativt vunnet levnadsår

14 Exempel linjär regression Y = + * X Vikt (gram) = + * längd (cm) Vikt (gram) = * längd (cm), R 2 adj. =0.573 Multipel linjär regression: Y = + 1 X X X X X X X

15 Testade variabler från Hälsa på lika villkor? Y EQ-5D Självskattad hälsorelaterad livskvalitet, 0-1 X1 Ekonomiska svårigheter Har under de senaste 12 månaderna haft det svårt att klara löpande utgifter vid minst ett tillfälle = 1, annars = 0 X2 Ensamboende Ensamboende = 1, annars = 0 X3 Utomnordisk Född utom norden = 1, annars = 0 X4 Lågutbildad Lågutbildad = 1, annars = 0 X5 Ålder X6 Kön Man = 0, Kvinna = 1

16 Resultat av regressionsanalys av socioekonomins betydelse för självrapporterad hälsorelaterad livskvalitet, Göteborgs kommun Variabel Beta-koefficient Standardiserad beta-koefficient Analys 1, beroende variabel = EQ-5D, R 2 adjusted = 0,140 Konstant 1,042 Ekonomiska svårigheter -0,109-0,186 < 0,001 Ensamboende -0,022-0,037 < 0,001 Utomnordisk -0,095-0,145 < 0,001 Lågutbildad -0,063-0,129 < 0,001 Ålder -0,003-0,219 < 0,001 Kön -0,042-0,087 < 0,001 P

17 Testade variabler i analysen av socioekonomins betydelse för utnyttjandet av hälso- och sjukvård Y1 Y2 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Kostnad specialistvård Kostnad primärvård Enbart grundskola Utomnordisk bakgrund Småhus/bostadsrätt Genomsnittlig medianinkomst per hushåll Försörjningsstöd Arbetslösa Ensamstående förälder Kostnad för specialistvård per capita, kön- och åldersstandardiserad, 2010 Kostnad för primärvård per capita, kön- och åldersstandardiserad, 2010 Andel i befolkningen år som enbart hade förgymnasial utbildning 2009, kön- och åldersstandardiserat Andel personer som är födda utanför Norden eller med en eller båda föräldrar födda utanför Norden 2009, kön- och åldersstandardiserat Andel personer som bodde i småhus eller bostadsrätt 2009, könoch åldersstandardiserat Medelvärde av medianinkomst per hushåll, kön- och åldersstandardiserat Andel i befolkning år som fått försörjningsstöd i 2 månader eller längre 2008, kön- och åldersstandardiserat Andel i befolkning år som varit arbetslös 6 månader eller längre 2008, kön- och åldersstandardiserat Andel ensamstående föräldrar i befolkningen 2009, kön- och åldersstandardiserat

18 Resultat av regressionsanalys av socioekonomins betydelse för utnyttjandet av specialistvård, Göteborg Specialiserad vård 2010 Variabel B B Stand. Konstant Beroende variabel = Genomsnittlig årlig kostnad för specialiserad vård per inv. R 2 adjusted = Enbart grundskola ,31 <0,001 Utomnordisk bakgrund ,16 <0,05 Småhus/bostadsrätt ,23 <0,001 Genomsnittlig medianinkomst per hushåll, tkr -7,12-0,23 <0,001 p

19 Resultat av regressionsanalys av socioekonomins betydelse för utnyttjandet av primärvård, Göteborg Specialiserad vård 2010 Variabel B B Stand. Konstant Beroende variabel = Genomsnittlig årlig kostnad för primärvård per inv. R 2 adjusted = Enbart grundskola ,56 <0,001 Genomsnittlig medianinkomst per hushåll, tkr -0,83-0,16 <0,001 Småhus/bostadsrätt ,09 <0,10 Försörjningsstöd ,12 <0,05 Ensamstående förälder ,08 <0,10 p

20 A Vad är hälsa? Vad är hälsans värde? - Olika metoder att mäta och värdera hälsa B Vad påverkar hälsa och vårdsökande? - Miljö, kön, ålder, utbildning, konsumtionsmönster etc. Utvärdering av behandlingar - Kostnadseffektivitetsanalyser av olika sätt att leverera vård. Efterfrågan på HoS -Influenser av A + B på efterfrågan -Hinder (kostnad, tid, ansträngning, formella -Relation till vårdgivare -Behov (paternalistiskt) Marknadsjämvikt - Priser, väntetider, prioriteringsprinciper, etc. Planering, budgetering och revision av mekanismer - Utvärdering av hur väl styrinstrumenten optimerar systemet Tillgång av HoS -Kostnader för produktion -Alternativa sätt att producera -Produktionsfaktorer Utvärdering av hela systemet - Fördelas resurser rättvist och utifrån prioriteringsprinciper? Regionala och internationella jämförelser av prestationer Element i HE

21 Två frågor: Har befolkningen oavsett socioekonomisk tillhörighet en god hälsa? Möjligen Ges vård på lika villkor för alla oavsett socioekonomisk tillhörighet? Måste undersökas

22 Funderingar. Andra faktorer är av enorm betydelse.. men vi har misslyckats

23 Att göra (?) Säkerställa att utomnordisk inte diskrimineras Anpassa sjukvården Ställa krav Information NU KAN VI DISKUTERA. (tack)

Ojämlikhet i hälsa i Stockholms län. Bo Burström, Karin Engström, Kristina Burström, Diana Corman och Sun Sun

Ojämlikhet i hälsa i Stockholms län. Bo Burström, Karin Engström, Kristina Burström, Diana Corman och Sun Sun Ojämlikhet i hälsa i Stockholms län Bo Burström, Karin Engström, Kristina Burström, Diana Corman och Sun Sun Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6909, 102 39 Stockholm Besök: Hantverkargatan 11 B Tfn

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

Praktisk handledning för livsstilsprogram i Primärvården Göteborg

Praktisk handledning för livsstilsprogram i Primärvården Göteborg Hur gör man hälsoekonomiska utvärderingar? Praktisk handledning för livsstilsprogram i Primärvården Göteborg Katarina Ericson Kerstin Ahnberg Pia Johansson Institutionen för folkhälsovetenskap Karolinska

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Östgötens psykiska hälsa Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Rapport 2004:2 Linköping mars 2004 Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Marika Wenemark Ingemar

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Delresultat från LEV-projektet Den ljusnande framtid är vård Beställningsnr: S2010.021 Formgivning och layout: Svensk Information Omslagsfoto: PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Tryckning:

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets

Läs mer

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm Del 2: Tillgänglighet och konsumtionsmönster Cecilia Dahlgren Hilja Brorsson Sofia Sveréus Clas Rehnberg Institutionen för lärande, informatik, management

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2013 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering för att återgå i arbete Rehabiliteringsgarantin ökar tillgången på KBTbehandlingar och multimodal rehabilitering

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 148 Ohälsa 1980-2000 Kapitel 8 Ohälsa 1980-2000 Av Gunilla Davidsson och Ingrid Sjöberg (SCB) (Utdrag ur rapport 95 Ohälsa och sjukvård) Sammanfattning Tre fjärdedelar av den vuxna

Läs mer

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Hälsan ur ett etniskt perspektiv En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Anne-Marie Wallin, Monica Carlberg Frågeformuläret som ligger till grund för

Läs mer

Metodrapport 1 metodbeskrivning

Metodrapport 1 metodbeskrivning Östgötens hälsa 2006 Rapport 2006:10 Metodrapport 1 metodbeskrivning December 2006 Marika Wenemark Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Metodrapport 1 metodbeskrivning Rapport 2006:10 Marika

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten

Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor SIDA 1 AV 99 Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Innehåll Förkortningar...

Läs mer

Nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre 2008

Nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre 2008 Nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre 2008 ISBN 978-91-86301-17-0 Artikelnr 2009-126-99 Publicerad www.socialstyrelsen.se, april 2009 2 Förord Socialstyrelsen har regeringens uppdrag

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

SYLF:s ST-enkät 2011. - Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer.

SYLF:s ST-enkät 2011. - Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer. SYLF:s ST-enkät 2011 - Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer. Februari 2012 Inledning Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) arbetar

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer