UPPFÖLJNINGSREGISTRERING version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖLJNINGSREGISTRERING version 2013-12-01"

Transkript

1 Ärendeansvarig* Patientens personnummer* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Datum då nedanstående uppgifter har inhämtats. Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registrerats varit gällande (aktuella). * = Obligatorisk fråga Arbetsmarknadsstatus de senaste 30 dagarna Om något av alternativen överstiger 75 procent anges bara ett alternativ. Om ingen av alternativen överstiger 75 procent får två (2) alternativ anges. Om patienten varit intagen i anstalts- eller sluten vård under de senaste 30 dagarna avser frågan de senaste 30 dagarna före intagning. Max två svarsalternativ kan anges Tillfällig anställning Fast anställning Studier Arbetslös/utförsäkrad Försörjningsstöd/pension/ersättning från Försäkringskassan Annan arbetsmarknadsstatus Aktuella beroendediagnoser Kombination (F19) tillämpas när det är känt att två eller flera psykoaktiva substanser använts men när det är omöjligt att avgöra vilken som bidragit mest till störningen. Kategorin ska användas även när en eller flera av substanserna är okända eller inte med säkerhet kunnat identifieras. Alkohol F10 Opiater F11 Cannabis F12 Sedativa F13 Kokain F14 Stimulantia inklusive koffein F15 Hallucinogener F16 Tobak F17 Lösningsmedel F18 Kombination F19 Sida 1(12)

2 Om alkohol F10, ange ICD 10-kod inklusive fjärdeposition Akut intoxikation F10.0 Skadligt bruk F10.1 Beroendesyndrom F10.2 Abstinens F10.3 Abstinens med delirium F10.4 Psykotisk störning F10.5 Amnesisyndrom F10.6 Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut F10.7 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar F10.8 Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad F10.9 Om opiater F11, ange ICD 10-kod inklusive fjärdeposition Akut intoxikation F11.0 Skadligt bruk F11.1 Beroendesyndrom F11.2 Abstinens F11.3 Abstinens med delirium F11.4 Psykotisk störning F11.5 Amnesisyndrom F11.6 Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut F11.7 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar F11.8 Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad F11.9 Om cannabis F12, ange ICD 10-kod inklusive fjärdeposition Akut intoxikation F12.0 Skadligt bruk F12.1 Beroendesyndrom F12.2 Abstinens F12.3 Abstinens med delirium F12.4 Psykotisk störning F12.5 Amnesisyndrom F12.6 Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut F12.7 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar F12.8 Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad F12.9 Sida 2(12)

3 Om sedativa F13, ange ICD 10-kod inklusive fjärdeposition Akut intoxikation F13.0 Skadligt bruk F13.1 Beroendesyndrom F13.2 Abstinens F13.3 Abstinens med delirium F13.4 Psykotisk störning F13.5 Amnesisyndrom F13.6 Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut F13.7 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar F13.8 Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad F13.9 Om kokain F14, ange ICD 10-kod inklusive fjärdeposition Akut intoxikation F14.0 Skadligt bruk F14.1 Beroendesyndrom F14.2 Abstinens F14.3 Abstinens med delirium F14.4 Psykotisk störning F14.5 Amnesisyndrom F14.6 Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut F14.7 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar F14.8 Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad F14.9 Om stimulantia inklusive koffein F15, ange ICD 10-kod inklusive fjärdeposition Akut intoxikation F15.0 Skadligt bruk F15.1 Beroendesyndrom F15.2 Abstinens F15.3 Abstinens med delirium F15.4 Psykotisk störning F15.5 Amnesisyndrom F15.6 Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut F15.7 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar F15.8 Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad F15.9 Sida 3(12)

4 Om hallucinogener F16, ange ICD 10-kod inklusive fjärdeposition Akut intoxikation F16.0 Skadligt bruk F16.1 Beroendesyndrom F16.2 Abstinens F16.3 Abstinens med delirium F16.4 Psykotisk störning F16.5 Amnesisyndrom F16.6 Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut F16.7 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar F16.8 Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad F16.9 Om tobak F17, ange ICD 10-kod inklusive fjärdeposition Akut intoxikation F17.0 Skadligt bruk F17.1 Beroendesyndrom F17.2 Abstinens F17.3 Abstinens med delirium F17.4 Psykotisk störning F17.5 Amnesisyndrom F17.6 Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut F17.7 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar F17.8 Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad F17.9 Om lösningsmedel F18, ange ICD 10-kod inklusive fjärdeposition Akut intoxikation F18.0 Skadligt bruk F18.1 Beroendesyndrom F18.2 Abstinens F18.3 Abstinens med delirium F18.4 Psykotisk störning F18.5 Amnesisyndrom F18.6 Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut F18.7 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar F18.8 Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad F18.9 Sida 4(12)

5 Om kombination F19, ange ICD 10-kod inklusive fjärdeposition Akut intoxikation F19.0 Skadligt bruk F19.1 Beroendesyndrom F19.2 Abstinens F19.3 Abstinens med delirium F19.4 Psykotisk störning F19.5 Amnesisyndrom F19.6 Psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut F19.7 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar F19.8 Psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad F19.9 Finns det annan aktuell psykiatrisk sjuklighet? Ja Nej Om ja, ange diagnosgrupp Organiska psykossyndrom Schizofreni Övriga psykotiska syndrom Bipolära syndrom Övriga förstämningssyndrom Ångestsyndrom Maladaptiva stressreaktioner, posttraumatiska tillstånd Somatoforma och dissociativa syndrom Ätstörningar Mental retardation Autismspektrumstörningar Uppmärksamhetsstörningar Utvecklingsavvikelser Övriga tillstånd som debuterar hos barn eller ungdomar Personlighetsstörningar Övriga specificerade psykiska störningar Andra tillstånd som kan vara föremål för utredning och behandling/åtgärder Oklar diagnos, kan ej hänföras till någon annan grupp Sida 5(12)

6 Vilken drog har orsakat patienten mest problem under de senaste 30 dagarna? Om patienten varit intagen i anstalts- eller sluten vård under de senaste 30 dagarna avser frågan de senaste 30 dagarna före intagning. Alkohol Heroin Metadon Buprenorfin (Subutex/Suboxone) Andra opiater eller smärtstillande läkemedel Kokain Crack Amfetaminer MDMA/ecstasy och andra derivat Andra stimulantia Barbiturater Bensodiazepiner Andra dämpande läkemedel LSD Andra hallucinogener Hasch Marijuana Lösningsmedel GHB Anabola Steroider Annat medel Intagningssätt Oralt Rökning/inhalering Sniffning Injicering Annat intagningssätt Användningsfrekvens Ej använt senaste 30 dagarna. Tillfälligt bruk Använt en gång per vecka eller mindre Använt 2-6 dagar per vecka Sida 6(12)

7 Använt dagligen Injektionsmissbruk Aldrig injicerat Injicerat någon gång i livet, men inte under de senaste 12 månaderna Injicerat någon gång de senaste 12 månaderna, men inte under de senaste 30 dagarna Injicerar för närvarande (under de senaste 30 dagarna) Typ av pågående behandling vid denna enhet för patienten Intensiv öppen vård = behandlingsinsatser som ges till en patient och som pågår under 2 timmar eller mer per dag under 3 dagar eller mer per vecka. Max tre svarsalternativ kan anges. Svarsalternativ uppgift saknas kan inte kombineras med andra alternativ. Sluten vård på sjukhus Abstinensbehandling i öppen vård Intensiv öppen vård (inklusive dagvård) Övrig öppen vård (inklusive eftervård) Pågående insatser Utredning Motiverande samtal Återfallsprevention Färdighetsträning Psykoterapi Återfallsförebyggande läkemedel för alkoholberoende Läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende Läkemedel för ADHD Läkemedel för andra psykiatriska tillstånd Sida 7(12)

8 Finns det en aktuell dokumenterad plan för insatser till patienten? En plan räknas som aktuell om den har upprättats eller uppdaterats under de senaste 12 månaderna. En vårdplan inom hälso- och sjukvården är en dokumenterad plan som beskriver planerad hälso- och sjukvård för en enskild patient. Vårdplanen ska om möjligt utformas tillsammans med den enskilde och tas i regel fram med dennes samtycke. Den ska innehålla mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov. En individuell plan enligt HSL och SoL är en dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg vilken efter samordnad planering tas fram när den enskilde har behov av insatser/åtgärder från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Planen utformas tillsammans med den enskilde och tas i regel fram med dennes samtycke. Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov. Även aktiviteter som planeras av andra än huvudmän inom vård och omsorg dokumenteras. I en individuell plan efter samordnad planering mellan kommun och hälso-och sjukvård beskrivs åtgärder/ insatser från både kommunen och hälso- och sjukvården. Om en sådan plan finns kan det antas att det som en del i denna ingår motsvarigheten till en vårdplan inom hälso-och sjukvården, både alternativen kan därför inte markeras samtidigt. Ja Nej Om ja, är planen samordnad med annan enhet? En plan räknas som aktuell om den har upprättats eller uppdaterats under de senaste 12 månaderna. En vårdplan inom hälso- och sjukvården är en dokumenterad plan som beskriver planerad hälso- och sjukvård för en enskild patient. Vårdplanen ska om möjligt utformas tillsammans med den enskilde och tas i regel fram med dennes samtycke. Den ska innehålla mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov. En individuell plan enligt HSL och SoL är en dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg vilken efter samordnad planering tas fram när den enskilde har behov av insatser/åtgärder från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Planen utformas tillsammans med den enskilde och tas i regel fram med dennes samtycke. Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov. Även aktiviteter som planeras av andra än huvudmän inom vård och omsorg dokumenteras. I en individuell plan efter samordnad planering mellan kommun och hälso-och sjukvård beskrivs åtgärder/ insatser från både kommunen och hälsooch sjukvården. Om en sådan plan finns kan det antas att det som en del i denna ingår motsvarigheten till en vårdplan inom hälso-och sjukvården, både alternativen kan därför inte markeras samtidigt. Ja, samordnad med psykiatrisk hälso- och sjukvårdsenhet Ja, samordnad med somatisk hälso- och sjukvårdsenhet Ja, samordnad med kommunen Ja, samordnad med annan enhet Nej, samordning ej aktuell Markera giltigt alternativ angående injektionsmissbruk och hepatit C-status. Patienten har inget aktivt injektionsmissbruk Patienten har ett aktivt injektionsmissbruk och en känd hepatit Patienten har ett aktivt injektionsmissbruk och okänd hepatitstatus Sida 8(12)

9 Om patient har ett aktivt injektionsmissbruk och okänd hepatitstatus, har provtagning för hepatit skett de senaste 6 månaderna? Ja Nej Markera giltigt alternativ angående injektionsmissbruk och hepatit B-status. Patienten har inget aktivt injektionsmissbruk Patienten har ett aktivt injektionsmissbruk och immunitet mot hepatit B är känd Patienten har ett aktivt injektionsmissbruk och immunitet mot hepatit B är okänd Om patienten har ett aktivt injektionsmissbruk och immunitet mot hepatit B är okänd, har vaccination mot hepatit B genomförts (minst 2 doser) de senaste 6 månaderna? Ja Nej Markera giltigt alternativ angående injektionsmissbruk och HIV-status. Patienten har inget aktivt injektionsmissbruk Patienten har ett aktivt injektionsmissbruk och en känd HIV. Patienten har ett aktivt injektionsmissbruk och okänd HIV-status Om patienten har ett aktivt injektionsmissbruk och okänd HIV-status, har provtagning för HIV skett de senaste 6 månaderna? Ja Nej Sida 9(12)

10 Har vårdåtgärder klassificerats enligt KVÅ? KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder) är ett beskrivningssystem för hälso- och sjukvården som utvecklats vid Socialstyrelsen. Redskap för att beskriva åtgärder inom hälso- och sjukvård på ett mer fullständigt sätt. Ja Nej Om ja, ange de koder som är aktuella vid datumet för registrering (högst 10 st). CGI-S (Clinical Global Impression - Severity, övergripande kliniskt intryck av sjukdomens svårighetsgrad. Mot bakgrund av din kliniska erfarenhet av just denna patientpopulation, hur svårt psykiskt sjuk är patienten för närvarande? CGI är en förkortning av Clinical Global Impression vilket har översatts som övergripande kliniskt intryck Ej bedömt Normal, inte alls sjuk Gränsfall för psykisk sjukdom Lindrigt sjuk Måttligt sjuk Påtagligt sjuk Allvarligt sjuk Bland de mest extremt sjuka patienterna Ange aktuellt värde på GAF Funktion GAF: delskala funktion: Aktuellt resultat av skattning på GAF-skalans delskala för social och yrkesmässig funktionsförmåga. (GAF = Global Assesment of Functioning). GAF-skalan är en global funktionsskattningsskala för skattning av psykologisk, social och yrkesmässig funktionsförmåga. Instruktion: Observera att värdet 0 (otillräcklig information) alltid ska anges när man bedömer att det inte går att få underlag för en kliniskt relevant skattning på delskalan. Detta kan vara fallet då symptombilden gör bedömningen av funktionsnivån alltför osäker eller då bedömningen görs under omständigheter som inte är representativa eller adekvata som underlag för en funktionsskattning, t.ex. då patienten befinner sig i sluten vård. (0-100) Sida 10(12)

11 Ange aktuellt värde på GAF Symptom GAF: delskala symptom: Aktuellt resultat av skattning på GAF-skalans delskala för psykiska symptom. (GAF = Global Assesment of Functioning). GAF-skalan är en global funktionsskattningsskala för skattning av psykologisk, social och yrkesmässig funktionsförmåga. Instruktion: Observera att värdet 0 (otillräcklig information) alltid ska anges när man bedömer att det inte går att få underlag för en kliniskt relevant skattning på delskalan. Detta kan t.ex. vara fallet när det är så svårt att kommunicera med patienten att symptombilden inte kan klarläggas. (0-100) Har patienten besvarat EQ-5D Hälsoenkät? Ja Nej Rörlighet del av EQ-5D Jag går utan svårigheter Jag kan gå men med viss svårighet Jag är sängliggande Hygien del av EQ-5D Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv Jag kan inte tvätta eller klä mig själv Huvudsakliga aktiviteter (t.ex. arbete, studier, hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) del av EQ-5D Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter Jag har vissa problem att klara av mina huvudsakliga aktiviteter Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter Smärtor/besvär del av EQ-5D Jag har varken smärtor eller besvär Jag har måttliga smärtor eller besvär Jag har svåra smärtor eller besvär Oro/nedstämdhet del av EQ-5D Jag är inte orolig eller nedstämd Jag är orolig eller nedstämd i viss utstäckning Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd Sida 11(12)

12 Ditt nuvarande hälsotillstånd Mata in det värde patienten angivit. Patientinstruktion: Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett hälsotillstånd är, finns den termometer-liknande skalan till höger. På denna har ditt bästa tänkbara hälsotillstånd markerats med 100 och ditt sämsta tänkbara hälsotillstånd med 0. Vi vill att du på denna skala markerar hur bra eller dåligt ditt hälsotillstånd är, som du själv bedömer det. Gör detta genom att dra en linje från nedanstående ruta till den punkt på skalan som markerar hur bra eller dåligt ditt nuvarande hälsotillstånd är. Del av EQ-5D (0-100) Sida 12(12)

3-månadersuppföljning

3-månadersuppföljning Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Slutenvårdsregistrering

Slutenvårdsregistrering Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Inskrivningsdatum

Läs mer

BUSA Ny- och uppföljningsregistrering version 2015-09-02

BUSA Ny- och uppföljningsregistrering version 2015-09-02 Ärendeansvarig* Patientens personnummer* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Datum då nedanstående uppgifter har inhämtats. Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registrerats varit

Läs mer

Kvalitetsstjärnan frågeformulär

Kvalitetsstjärnan frågeformulär Kvalitetsstjärnan frågeformulär Ärendeansvarig Patientens personnr* Namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Datum då nedanstående uppgifter har inhämtats. Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som

Läs mer

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende Vårdprogram 1 (36) Godkänd av: Karin Haster, Divisionschef Utarbetad/reviderad av: Anna-Karin Törnqvist Bengt Grenfeldt Håkan Johannesson Márta Hlavács Lisa Pellikka Revisionsansvarig: Divisionschef Utgåva:

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Säffle kommun

Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Säffle kommun Gäller för: Säffle kommun Öppenvårdspsykiatrin Vårdcentraler Socialtjänst Godkänd av: Robert Lindahl Eva Eriksson Birgitta Evensson Lotta Österlund-Jansson Kertin Belander Utarbetad av: Karna Rusek Stefan

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Årsrapport ASI 2009 1 [3] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN

Årsrapport ASI 2009 1 [3] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 [3] Referens Staffan Wallier Årsrapport ASI 2009 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061814 E-post staffan.wallier@botkyrka.se

Läs mer

Årsrapport ASI 2010 1 [41] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN

Årsrapport ASI 2010 1 [41] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 [41] Referens Staffan Wallier Årsrapport ASI 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061814 E-post staffan.wallier@botkyrka.se

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Utvärderingsrapport augusti 2009 2 Innehållsförteckning Förord 5 1. Inledning/bakgrund 7 2. Syfte 7 3. Metod och genomförande

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Östgötens psykiska hälsa Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Rapport 2004:2 Linköping mars 2004 Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Marika Wenemark Ingemar

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och

avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning och behovet av samordning av insatser och 8.3 Metodstöd kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg I metodstödet beskrivs hur handläggaren avgör om ett läkarintyg innehåller tillräcklig information för att bedöma rätten till sjukpenning

Läs mer

UngDOK Manual för intervjuformulären

UngDOK Manual för intervjuformulären En rapport från Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården, IKM UngDOK Manual för intervjuformulären Mikael Dahlberg, Mats Anderberg UngDOK Manual för intervjuformulären

Läs mer

ASI-manualen. Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning

ASI-manualen. Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning ASI-manualen Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning Du får gärna citera s texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

Först några frågor om dig själv

Först några frågor om dig själv 1. Vilket år är du född: 19 Först några frågor om dig själv 2. Är du kvinna eller man? Kvinna Man 3. Var är du född? I samma län som jag bor i nu I annat län i Sverige I annat land 4. Vilken är den högsta

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Stöd för beslut om behandling Kompletterande kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd. Socialstyrelsen, 2014 Utredning

Läs mer

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Sammanställning av ASI-intervjuer i Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Utvärderingsrapport mars 2009 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1. Inledning...6 1.1 Läsarens

Läs mer

ASI-X INTERVJUFORMULÄR

ASI-X INTERVJUFORMULÄR ASI-X INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar. Frågenummer som är i kursiv fetstil är kritiska frågor.. Utrymme finns

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Länsdokument. Riskbruk - Missbruk - Beroende. för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Antagen av Länssamordningsgruppen 2012-02-10

Länsdokument. Riskbruk - Missbruk - Beroende. för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Antagen av Länssamordningsgruppen 2012-02-10 Länsdokument Riskbruk - Missbruk - Beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten Antagen av Länssamordningsgruppen 2012-02-10 1 Inledning... 3 Gemensamma riktlinjer i länet... 3 Länssamordningsgruppen

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer