Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil?"

Transkript

1 Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil?

2 Tobaksmottagningen Hälsopedagog Dipl tobaksterapeut Leg barnmorska MI tränare (Lärare i Motiverande Samtal, MINT - nätverk ) Överviktsmottagningen Distriktssköterskor/Vårdlärare Leg sjukgymnast Fysisk Aktivitet Leg sjukgymnast MI tränare (Lärare i Motiverande Samtal)

3 innevånare C.a 50 % är utlandsfödda, främst från Mellanöstern, Turkiet, Irak, Syrien och Libanon 115 olika nationaliteter C.a 80 olika språk Sveriges mest kyrktäta stad, flera syrisk-ortodoxa kyrkor, katolska kyrkan, svenska kyrkan och frikyrkor

4 Södertälje utmärker sig från Stockholms län med en större andel människor med fetma, en hög andel rökare samt en betydligt större andel som drabbas av hjärt-kärlsjukdomar Lägre andel med riskabla alkoholvanor Oroväckande hög andel unga kvinnor med psykisk ohälsa Högre andel rökande blivande mammor och dagligrökare jämfört med länet och riket.

5 Forskning visar att invandrare har en högre grad nedsatt psykiskt välbefinnande än svenskar. Gäller särskilt de med flyktingbakgrund Ohälsan kopplas till erfarenheter från hemlandet, som krig och förföljelse Även Migrationen i sig påverkar den psykiska ohälsan, som stor omställning, arbetslöshet, trångboddhet Man väljer att bo nära släktingar, vänner och kyrka när man kommer till Sverige

6 Ökningen är större i Södertälje än i länet Södertälje har ingen större skillnad mellan män och kvinnors övervikt Fetman är högre i Södertälje jämfört med övriga länet Tydliga skillnader mellan bostadsområden i kommunen Fysisk inaktivitet är störst vinterhalvåret för individer födda i Mellan Östern

7 Vattenpipa vanligt i klubblokaler E- cigaretter säljs i tobaksaffärer Fler män än kvinnor röker Unga kvinnor börjar röka i åk 2 på gymnasiet när de är myndiga

8 Flera områden med hög arbetslöshet = 7,4 % Arbetssökande + inskrivna i någon form av åtgärd= 14,3% Dessa områden har högst andel befolkning med endast förgymnasial utbildning Socioekonomin en viktig utgångspunkt för hälsan Fler flickor än pojkar har behörighet till gymnasiet.

9 Kursens fokus var att öka kunskapen om faktorer som påverkar god hälsa. Kunskapsfrågor om hur olika levnadsvanor påverkar hälsan fick besvaras innan kursen

10 Öka antalet rökfria och fysiskt aktiva individer i området Öka kunskapen om livsstilens betydelse för att främja hälsan

11 Individer med socioekonomisk svår situation Inklusive grupper med utländsk härkomst

12 Sex föreläsningar om livsstilens betydelse för hälsan. Konditionstest före kursen och 6 mån efter. Individuella motiverande samtal där individen gavs möjlighet att välja vad de ville ha stöd med att förändra. Fortsatt stöd inom ramen för Hälsoenhetens ordinarie verksamhet. Vad ska jag börja med?

13 Tänk Om kurs om livsstilens betydelse för hälsan. Informations träff Hälsoeffekter av Fysisk Aktivitet Goda Matvanor Riskbruk- Tobak alkohol Stress- Avspänning Sömn, Hälso främjande faktorer Motivation & Beteendeförändring Konditionstest FaR samtal 1-5 Motiverande samtal Individuella Fortsatt behandling i ord. verksamhet Efter 6 mån Konditionstest 2 Uppföljning FaR

14 166 personer har inbjudits till 11 kurser, 83 personer accepterat att gå kursen, 61 personer fullföljde hela kursen. Av dessa har 58 personer ingått i Hälsoenhetens ordinarie verksamhet: 21 personer tobaksavvänjning, 25 personer övervikt/fetmabehandling, 28 personer stöd med lämplig fysisk aktivitet (FaR).

15 Språket kan vara ett hinder eller en svaghet i kommunikationen mellan deltagare och vårdgivare. Material översattes endast till arabiska det talas av de flesta. Men assyrier/syrianer har eget talspråk, men inte eget skriftspråk. Kursen attraherade inte män med utländsk härkomst. Däremot kom de gärna individuellt.

16 De har fått tid- Samtalen var på min Fortsatt stöd i en förändringsprocess Känt sig sedda och fått bekräftelse Ökad tilltro till den egna förmågan.

17 Deltagare som gått kursen, haft lättare att ta tag i sin egen situation Ökad insikt om vikten av och blivit motiverade till att leva hälsosamt liv, vilket var ett mål som skulle uppnås.

18 Samverkan och samsyn mellan olika aktörer behövs för att stödja denna målgrupp. Ett långsiktigt arbete som kräver tålamod och förmåga att se möjligheter och inte hindren. Viktigt att ta vara på individens inre resurser och utgå från dem själva och deras situation samt stödja små förändringar med några steg i taget och under lång tid.

19 Hälsoenheten har implementerat Livsstilsskolan Tänk Om i ordinarie verksamhet och erbjuder kursen till personer från Öppenvårdspsykiatrin Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadscentrum Primärvården Kommunen Resursenheten Andra aktörer i samarbete med Arbetsförmedlingen

20 Tänk Om kurs om livsstilens betydelse för hälsan. Vad är Hälsa? Sömn Hälsoeffekter av Fysisk Aktivitet Mat och Hälsa Tobak/ Alkohol eller Hälsa Stress påverkan och Hälsa Avspänning Motivation & Beteende- Förändring Faktorer som stärker hälsan Patienten bestämmer Vad de vill ha hjälp med att förändra

Livsstilskolan Tänk OM

Livsstilskolan Tänk OM Livsstilskolan Tänk OM Projektets dnr: HFÅ 20081258 Rapport 20090101-2010 12 31 Lena Lundh Handledare- Distriktssköterska, RN, MScN, doktorand FPU ledare Centrum för Allmänmedicin (CeFAM Ulla Lennartsson

Läs mer

PROTOKOLL - RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET

PROTOKOLL - RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET 2011 10 27 Kommunledningskontoret Sara Anderhov 46-413 - 626 97 PROTOKOLL - RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET Tid: Torsdag den 20 oktober, klockan 13:00 16:00 Lokal: Stadshuset, Sal Albert Sahlin och Emanuel

Läs mer

FOLKHÄLSORAPPORT 2011

FOLKHÄLSORAPPORT 2011 FOLKHÄLSORAPPORT 2011 KORTVERSION ESLÖVS KOMMUN Inledning Riksdagen antog 2003 det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela

Läs mer

Mölndals stad Välfärdsbokslut 2011. Fullständig version

Mölndals stad Välfärdsbokslut 2011. Fullständig version Mölndals stad Välfärdsbokslut 211 Fullständig version Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Förutsättningar för god hälsa på lika villkor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Förutsättningar för god hälsa på lika villkor Välfärdsbokslut 2011 Utdrag: Förutsättningar för god hälsa på lika villkor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012 All statistik i punktform Innehåll 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling... 3 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 3 1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor...

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT 2011

VÄLFÄRDSBOKSLUT 2011 VÄLFÄRDSBOKSLUT 2011 - en beskrivning av folkhälsoutvecklingen i Härryda kommun Folkhälsorådet INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 5 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor

Läs mer

Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning... 6 Befolkningsstruktur... 8 Målområde 1: Delaktighet och inflytande... 9

Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning... 6 Befolkningsstruktur... 8 Målområde 1: Delaktighet och inflytande... 9 Antagen av kommunfullmäktige 6, 12 februari 214 1 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 4 Så här är välfärdsbokslutet uppbyggt... 5 Koppling till kommuns mål... 5 Statistiska källor... 5 Sammanfattning...

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Hälsa på lika villkor? 2014

Hälsa på lika villkor? 2014 Hälsa på lika villkor? 2014 Rapport Anna Stamblewski 2015-06-15 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 Allmän hälsa... 2 Psykisk hälsa och välbefinnande... 2 Riskabla levnadsvanor... 2 Stöd till beteendeförändring...

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2012 Karlskoga kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2012 Karlskoga kommun Folkhälsopolitiskt bokslut 2012 Karlskoga kommun Hälsans skyddsfaktorer ur ett jämlikt perspektiv Folkhälsoförvaltningen Karlskoga och Degerfors kommuner, februari 2013. 2 Folkhälsopolitiskt bokslut 2012

Läs mer

Folkhälsopolitik för en jämlik hälsa. Resultat från befolkningsundersökningen Liv & hälsa i Uppsala län

Folkhälsopolitik för en jämlik hälsa. Resultat från befolkningsundersökningen Liv & hälsa i Uppsala län Folkhälsopolitik för en jämlik hälsa Resultat från befolkningsundersökningen Liv & hälsa i Uppsala län Kenneth Berglund, Bo Brantefors, Inna Feldman, Åsa Fichtel, Eva Jonason, Christina Lindberg Rapporten

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Folkhälsoprofil 2013 Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Folkhälsoprofil 2013... 3 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 3 3. Livsvillkor

Läs mer

Jordemodern Tidskrift sedan 1888 Årgång 126. tema Goda levnadsvanor

Jordemodern Tidskrift sedan 1888 Årgång 126. tema Goda levnadsvanor svenska barnmorskeförbundets tidskrift Jordemodern Tidskrift sedan 1888 Årgång 126 tema Goda levnadsvanor maj nr 5 2013 innehåll Marianne Johansson och Susanne Åhlund redaktören Jordemodern 04 6 08 29

Läs mer

Ett hållbart Botkyrka. startdokument för kommunens arbete med hållbar utveckling kopplat till deklarationen Ålborg +10

Ett hållbart Botkyrka. startdokument för kommunens arbete med hållbar utveckling kopplat till deklarationen Ålborg +10 Ett hållbart Botkyrka startdokument för kommunens arbete med hållbar utveckling kopplat till deklarationen Ålborg +10 Innehåll Ett hållbart Botkyrka...3 Hållbarhetens tre dimensioner...3 Kopplingen mellan

Läs mer

Behovskartläggning. Med fokus på Kungsbacka och Falkenberg 2011. underlag från lokala nämnder 6 september 2011

Behovskartläggning. Med fokus på Kungsbacka och Falkenberg 2011. underlag från lokala nämnder 6 september 2011 Behovskartläggning Med fokus på Kungsbacka och Falkenberg 211 underlag från lokala nämnder 6 september 211 Läsanvisning och rapportens upplägg Faktadelen i rapporten är omfattande och innehållet har strukturerats

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Syfte med bilden: Att berätta om vad föreläsningen kommer att handla om.

Syfte med bilden: Att berätta om vad föreläsningen kommer att handla om. Syfte med bilden: Att berätta om vad föreläsningen kommer att handla om. Liv & hälsa ung är en enkätundersökning som genomförts i Örebro län år 2005, 2007, 2009, 2011 och 2014. Det är en så kallad totalundersökning

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor Välfärdsbokslut 2011 Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Liv & hälsa i Mellansverige 2012

Liv & hälsa i Mellansverige 2012 Liv & hälsa i Mellansverige 12 Resultat från folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor? Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län Innehåll Inledning... sida

Läs mer

7-8 MAJ 2009. Gemensamma mål i kommunerna och landstinget

7-8 MAJ 2009. Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 7-8 MAJ 2009 Riskbruk och riskbeteende Inom ramen för Nya Perspektiv har riskbruk och riskbeteende lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Analysen har delats i fyra

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Åldrande med livskvalitet

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Åldrande med livskvalitet Välfärdsbokslut 2011 Utdrag: Åldrande med livskvalitet Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Folkhälsorapport. Folkhälsan i Stockholm I dag 2011och i morgon.

Folkhälsorapport. Folkhälsan i Stockholm I dag 2011och i morgon. Folkhälsorapport Folkhälsan i Stockholm I dag 2011och i morgon. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6909, 102 39 Stockholm Besök: Hantverkargatan 11 B Tfn 08-123 132 00 Folkhälsorapport 2011 och Folkhälsan

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Rapport för Ragunda kommun 2014 2(29) Dnr: RS/596/2015 Ansvarig: Lars Eriksson, Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Frida Hansson,

Läs mer